1397/11/29
15:56 ب.ظ
خرید کابل فیبر نوری
خرید کابل فیبر نوری... مخابرات و الکترونیک
تهران 1397/11/29 اعلام نشده
12:47 ب.ظ
خرید و نصب پلاک فیدر و دکل
خرید و نصب پلاک فیدر و دکل... مخابرات و الکترونیک
سمنان 1397/11/29 مهلت دار
1397/11/27
18:24 ب.ظ
خرید 4500 متر کابل فیبر نوری کانالی
سيستان و بلوچستان 1397/11/27 مهلت دار
08:01 ق.ظ
خرید 3 دستگاه راک شارژر و 15 دستگاه ماژول و انواع کابل خاکی و هوایی
خراسان جنوبي 1397/11/27 مهلت دار
1397/11/26
08:56 ق.ظ
خرید انواع کابل فیبر نوری خاکی
خرید انواع کابل فیبر نوری خاکی... مخابرات و الکترونیک
آذربايجان شرقي 1397/11/25 تاریخ گذشته
1397/11/25
11:40 ق.ظ
کابل هوایی مهاردار سرخود 4 ردیف
آذربايجان شرقي 1397/11/25 اعلام نشده
1397/11/24
12:05 ب.ظ
خرید کابل مخابراتی و گوشی تلفن
خرید کابل مخابراتی و گوشی تلفن... مخابرات و الکترونیک
تهران 1397/11/24 مهلت دار
1397/11/23
12:59 ب.ظ
عملیات خرید و نصب پلاک فیدر و دکل
سمنان 1397/11/23 تاریخ گذشته
1397/11/21
11:44 ق.ظ
کابل مخابراتی مسی
کابل مخابراتی مسی... مخابرات و الکترونیک
تهران 1397/11/21 تاریخ گذشته
1397/11/17
20:28 ب.ظ
خرید فیبر نوری 24و 48 کر اس ام
خرید فیبر نوری 24و 48 کر اس ام... مخابرات و الکترونیک
مازندران 1397/11/17 تاریخ گذشته
20:07 ب.ظ
خرید 27000 متر انواع کابل تلفن
خرید 27000 متر انواع کابل تلفن... مخابرات و الکترونیک
تهران 1397/11/17 تاریخ گذشته
17:00 ب.ظ
خرید سیم  محافظ  حاوی فیبر  نوری OPGW
سيستان و بلوچستان 1397/11/17 تاریخ گذشته
14:33 ب.ظ
فیبرنوری مخابراتی خاکی ژله فیلد
سيستان و بلوچستان 1397/11/17 تاریخ گذشته
1397/11/16
14:38 ب.ظ
کابل شبکه cat5 و کابل مخابراتی 50 و 20 زوج و فیبر 8 و 12  کر
خوزستان 1397/11/16 تاریخ گذشته
10:50 ق.ظ
تامین تست حمل و بار اندازی کابل فیبر نوری سد
مركزي 1397/11/16 تاریخ گذشته
10:47 ق.ظ
خرید فیبرنوری 48و24 کر اس ام خاکی
مازندران 1397/11/16 تاریخ گذشته
09:57 ق.ظ
09:16 ق.ظ
خرید کابل برق و مخابراتی
خرید کابل برق و مخابراتی... مخابرات و الکترونیک
اصفهان 1397/11/16 تاریخ گذشته
1397/11/15
20:54 ب.ظ
خرید کابل فیبر نوری 96core و24core کارخانه
تهران 1397/11/15 اعلام نشده
12:20 ب.ظ
خرید کابل نوری 12 کر و 24 کر SM
خرید کابل نوری 12 کر و 24 کر SM... مخابرات و الکترونیک
زنجان 1397/11/15 تاریخ گذشته
12:17 ب.ظ
خرید کابل 100 زوجی هوایی
خرید کابل 100 زوجی هوایی... مخابرات و الکترونیک
زنجان 1397/11/15 تاریخ گذشته
1397/11/14
19:03 ب.ظ
تهیه کابل ماژول و مفصل و کابل کشی و مفصل بندی
مازندران 1397/11/14 تاریخ گذشته
17:58 ب.ظ
کابل شبکه - کابل مخابراتی 50 زوج - فیبر 12 کر
خوزستان 1397/11/14 تاریخ گذشته
1397/11/13
22:22 ب.ظ
کابل شبکه فیبر نوری 24 کور سینگل
سيستان و بلوچستان 1397/11/13 تاریخ گذشته
12:22 ب.ظ
کابل تلفن 10 زوج 06 ژل فیلد به طول 200 متر
سمنان 1397/11/13 تاریخ گذشته
1397/11/10
18:38 ب.ظ
فیبر نوری مخابراتی خاکی ژله فیلد با فیبر SM
يزد 1397/11/10 تاریخ گذشته
17:29 ب.ظ
کابل مخابراتی فیدر کواکسیال حلقوی  سایز 8/7 جنس هادی مس
سمنان 1397/11/10 تاریخ گذشته
13:58 ب.ظ
تمدید -- خرید کابل ژله فیلد خاکی
مركزي 1397/11/10 تاریخ گذشته
13:21 ب.ظ
کابل مخابراتی 2 زوج فویلدار مسی و مالتی پلکسر شبکه دسترسی نوری
کرمانشاه 1397/11/10 تاریخ گذشته
12:02 ب.ظ
کابل مخابراتی خاکی ژله فیلد مسی
تهران 1397/11/10 تاریخ گذشته
07:49 ق.ظ
تامین انواع کابل سیم دوبل هوایی
تهران 1397/11/10 تاریخ گذشته
1397/11/09
13:47 ب.ظ
خرید انواع مفصل نوری و کانکتور و سیم اصلی
آذربايجان شرقي 1397/11/9 اعلام نشده
09:01 ق.ظ
کابل فیبر نوری شهید قندی یزد
کابل فیبر نوری شهید قندی یزد... مخابرات و الکترونیک
اردبيل 1397/11/9 تاریخ گذشته
1397/11/08
11:41 ق.ظ
کابل و داکت و پریز برق و کابل تلفن 8 ردیف
البرز 1397/11/8 تاریخ گذشته
1397/11/03
12:00 ب.ظ
اقلام مخابراتی کابل - کارت دیجیتال - کارت خط شهری
تهران 1397/11/3 تاریخ گذشته
10:06 ق.ظ
کابل فیبر نوری
کابل فیبر نوری... مخابرات و الکترونیک
يزد 1397/11/3 تاریخ گذشته
09:37 ق.ظ
تجهیزات کابل کشی تلفن
تجهیزات کابل کشی تلفن... مخابرات و الکترونیک
فارس 1397/11/3 تاریخ گذشته
1397/11/02
13:08 ب.ظ
کابل شبکه ارتباطی فیبر نوری LC/PC طول یک متر
تهران 1397/11/2 تاریخ گذشته
11:19 ق.ظ
کابل CATS -UTP ساخت شرکت
کابل CATS -UTP ساخت شرکت... مخابرات و الکترونیک
آذربايجان شرقي 1397/11/2 تاریخ گذشته
1397/11/01
16:26 ب.ظ
کابل ژله فیلد خاکی مورد نیاز
کابل ژله فیلد خاکی مورد نیاز... مخابرات و الکترونیک
مركزي 1397/11/1 تاریخ گذشته
13:37 ب.ظ
کابل شبکه ارتباطی دوسر سوکت
کابل شبکه ارتباطی دوسر سوکت... مخابرات و الکترونیک
خراسان رضوي 1397/11/1 تاریخ گذشته
09:26 ق.ظ
خرید کابل ژله فیلد خاکی
خرید کابل ژله فیلد خاکی... مخابرات و الکترونیک
مركزي 1397/11/1 اعلام نشده
1397/10/29
08:46 ق.ظ
خرید کابل ژله فیلد خاکی موردنیاز
مركزي 1397/10/29 تاریخ گذشته
1397/10/26
11:11 ق.ظ
خرید کابل هوایی مهار دار
خرید کابل هوایی مهار دار... مخابرات و الکترونیک
زنجان 1397/10/26 تاریخ گذشته
1397/10/24
09:51 ق.ظ
کابل ارتباطی 7.5 متر .میکروفن پلی کام . کابل ارتباطی 1.5 متر
تهران 1397/10/24 تاریخ گذشته
1397/10/22
19:34 ب.ظ
کابل مخابراتی 6 زوج پرژکتور سدیم 400 وات  تابلو مربوط به بازار برق
فارس 1397/10/22 تاریخ گذشته
1397/10/20
13:35 ب.ظ
خرید کابل نوری 4 کر هوایی مهاردار sm
زنجان 1397/10/20 تاریخ گذشته
13:35 ب.ظ
خرید کابل نوری 12 کر و 24 کر sm
خرید کابل نوری 12 کر و 24 کر sm... مخابرات و الکترونیک
زنجان 1397/10/20 تاریخ گذشته
1397/10/19
12:30 ب.ظ
کابل out door  و in door نوری
کابل out door و in door نوری... مخابرات و الکترونیک
آذربايجان شرقي 1397/10/19 اعلام نشده
12:29 ب.ظ
مقدار 1020 متر کابل خاکی مسی 200/04
مقدار 1020 متر کابل خاکی مسی 200/04... مخابرات و الکترونیک
آذربايجان شرقي 1397/10/19 تاریخ گذشته