1398/02/31
07:35 ق.ظ
کابل شبکه ارتباطی فیبر نوری
کابل شبکه ارتباطی فیبر نوری... مخابرات و الکترونیک
آذربايجان غربي 1398/2/30 مهلت دار
1398/02/30
18:43 ب.ظ
خرید کابل 15 زوج مخابرات 380 متر  و کافو مخابراتی 15 زوج یک عدد و پست250 عدد
کرمانشاه 1398/2/30 تاریخ گذشته
1398/02/28
12:19 ب.ظ
تهیه و خرید انواع کابل خاکی 30/04-50/04-70/04-100/04-150/04-400/04و 600/04مورد نیاز
گيلان 1398/2/28 مهلت دار
1398/02/26
11:15 ق.ظ
تهیه و خرید انواع کابل خاکی موردنیاز
گيلان 1398/2/26 مهلت دار
09:34 ق.ظ
خرید 22000 متر کابل فیبر نوری
خرید 22000 متر کابل فیبر نوری... مخابرات و الکترونیک
آذربايجان غربي 1398/2/26 مهلت دار
1398/02/24
13:17 ب.ظ
خرید تجهیزات و کالاهای الکترونیکی از قبیل شبکه کانکتور
تهران 1398/2/24 مهلت دار
09:33 ق.ظ
کابل 25*4
کابل 25*4... مخابرات و الکترونیک
مركزي 1398/2/24 تاریخ گذشته
1398/02/23
12:44 ب.ظ
خرید کابل فیبر نوری 48 کر ختکی  NZ فوجی کرا
قزوين 1398/2/23 مهلت دار
12:37 ب.ظ
خرید 3 قلم کابل دراپ
خرید 3 قلم کابل دراپ... مخابرات و الکترونیک
فارس 1398/2/23 اعلام نشده
12:35 ب.ظ
کابل دراپ 4و6و8 کر
کابل دراپ 4و6و8 کر... مخابرات و الکترونیک
فارس 1398/2/23 اعلام نشده
1398/02/22
18:42 ب.ظ
پریز و کابل و داکت ترانک و کابل تلفن pvc و رک سرور
بوشهر 1398/2/22 تاریخ گذشته
13:18 ب.ظ
خرید انواع کابل ژله فیلد خاکی
خرید انواع کابل ژله فیلد خاکی... مخابرات و الکترونیک
فارس 1398/2/22 تاریخ گذشته
08:46 ق.ظ
خرید انواع کابل ژله فیلد خاکی
خرید انواع کابل ژله فیلد خاکی... مخابرات و الکترونیک
فارس 1398/2/22 تاریخ گذشته
04:12 ق.ظ
ساخت نگهدارنده فیبر نوری
ساخت نگهدارنده فیبر نوری... مخابرات و الکترونیک
تهران 1398/2/21 تاریخ گذشته
1398/02/21
12:47 ب.ظ
تامین 6 قلم کابل سر خودهوائی
تامین 6 قلم کابل سر خودهوائی... مخابرات و الکترونیک
زنجان 1398/2/21 تاریخ گذشته
12:05 ب.ظ
کابل تلفن 20 زوج روکشدار
کابل تلفن 20 زوج روکشدار... مخابرات و الکترونیک
فارس 1398/2/21 تاریخ گذشته
1398/02/19
14:07 ب.ظ
ترمینال برقی صنعتی و خانگی- سیم مخابراتی رانژه
تهران 1398/2/19 تاریخ گذشته
13:29 ب.ظ
لوازم برقی : داکت -کابل برق - سیم تلفن - فیوز
فارس 1398/2/19 تاریخ گذشته
13:01 ب.ظ
اقلام برقی شامل سیم افشان و کابل تلفن و انتن
تهران 1398/2/19 تاریخ گذشته
09:54 ق.ظ
تامین 6 قلم کابل سرخود هوائی
تامین 6 قلم کابل سرخود هوائی... مخابرات و الکترونیک
زنجان 1398/2/19 تاریخ گذشته
08:21 ق.ظ
خرید انواع فیبر نوری تولید داخل
خراسان جنوبي 1398/2/19 تاریخ گذشته
08:20 ق.ظ
خرید انواع فیبر نوری
خرید انواع فیبر نوری... مخابرات و الکترونیک
خراسان جنوبي 1398/2/19 تاریخ گذشته
07:35 ق.ظ
کابل تلفن 50 زوج تمام مس
کابل تلفن 50 زوج تمام مس... مخابرات و الکترونیک
مركزي 1398/2/19 تاریخ گذشته
1398/02/18
10:31 ق.ظ
فیبرنوری مخابراتی کانالی ژله فیلد
اصفهان 1398/2/18 تاریخ گذشته
09:10 ق.ظ
خرید انواع کابل جلی فلید خاکی و کابل هوایی مهاردار و کابل هوایی بدون مهار
قزوين 1398/2/18 تاریخ گذشته
08:34 ق.ظ
خرید انواع کابل جلی فیلد خاکی و کابل هوایی مهاردار و بدون مهار
قزوين 1398/2/18 تاریخ گذشته
1398/02/17
18:51 ب.ظ
کابل تلفن - سیم رانژه- بست کمربندی
تهران 1398/2/17 تاریخ گذشته
18:49 ب.ظ
کابل فیبر نوری واچ بی ای وجیبیک
تهران 1398/2/17 تاریخ گذشته
17:04 ب.ظ
سیم مخابراتی رانژه
سیم مخابراتی رانژه... مخابرات و الکترونیک
تهران 1398/2/17 تاریخ گذشته
10:18 ق.ظ
خرید انواع مختلف مفصل حرارتی و روکش های تعمیری مورد نیاز
گيلان 1398/2/17 تاریخ گذشته
07:44 ق.ظ
کابل 3*4 به متراژ400 متر- کابل 5*16- لوله فلکسی
فارس 1398/2/17 تاریخ گذشته
1398/02/16
14:54 ب.ظ
کابل فیبر نوری
کابل فیبر نوری... مخابرات و الکترونیک
کرمانشاه 1398/2/16 تاریخ گذشته
11:54 ق.ظ
خرید کابل فیبرنوری NZDSF CORE 24 به مقدار 400 کیلومتر  در قرقره های 4 کیلومتری
تهران 1398/2/16 اعلام نشده
1398/02/15
19:19 ب.ظ
کابل 3*1 مارک امگا به طول 1.8 متر
کابل 3*1 مارک امگا به طول 1.8 متر... مخابرات و الکترونیک
تهران 1398/2/15 تاریخ گذشته
11:02 ق.ظ
کابل تلفن ده زوجی زمینی 06
کابل تلفن ده زوجی زمینی 06... مخابرات و الکترونیک
کرمان 1398/2/15 تاریخ گذشته
09:15 ق.ظ
خرید دستگاه TITROTHERM 85- OIL IN WATER ANALYTICAL EXPERTS - STUS BOLT - HACH BOSTRAK - OXIN FIBER OPTIC - GASKET
اصفهان 1398/2/15 اعلام نشده
07:53 ق.ظ
فروش انواع کابل شبکه پچ کورد
فروش انواع کابل شبکه پچ کورد... مخابرات و الکترونیک
کرمان 1398/2/15 تاریخ گذشته
07:53 ق.ظ
کابل شبکه مسی
کابل شبکه مسی... مخابرات و الکترونیک
کرمان 1398/2/15 تاریخ گذشته
07:53 ق.ظ
تعدادی پچ کورد فیبر سینگل مدل nexan
کرمان 1398/2/15 تاریخ گذشته
1398/02/12
18:27 ب.ظ
کابل تلفن 50 زوج
کابل تلفن 50 زوج... مخابرات و الکترونیک
مركزي 1398/2/12 تاریخ گذشته
1398/02/11
08:26 ق.ظ
خرید مقدار13/000 متر کابل مخابراتی
خراسان رضوي 1398/2/11 تاریخ گذشته
1398/02/10
18:44 ب.ظ
کابل ایفونی و کلید برق و داکت و کابل شبکه و ترمینال شبکه
کرمانشاه 1398/2/10 تاریخ گذشته
14:53 ب.ظ
تامین کابل و ترمینال و اسپلیتر جهت تکمیل پروژه  IPOSS
زنجان 1398/2/10 تاریخ گذشته
12:32 ب.ظ
خرید کابل فیبرنوری مستقیم 24 رشته
گيلان 1398/2/10 تاریخ گذشته
1398/02/09
14:47 ب.ظ
تجهیزات شبکه بی سیم و لینکهای رادیویی
اصفهان 1398/2/9 تاریخ گذشته
11:35 ق.ظ
13.000 متر کابل مخابراتی
13.000 متر کابل مخابراتی... مخابرات و الکترونیک
خراسان رضوي 1398/2/9 تاریخ گذشته
11:32 ق.ظ
خرید کابل فیبر نوری NZDSF CORE 24به مقدار 400 کیلومتر در
تهران 1398/2/9 اعلام نشده
09:25 ق.ظ
خرید کابل فیبر نوری 24 کر6*4 کانالی OVUV به مقدار 16000
تهران 1398/2/9 اعلام نشده
08:39 ق.ظ
خرید مقدار13/000 متر کابل مخابراتی
خراسان رضوي 1398/2/9 تاریخ گذشته
1398/02/08
12:20 ب.ظ
خرید کابل فیبر نوری NZDSF CORE 24به مقدار 400 کیلومتر در قرقره های 4 کیلومتری
تهران 1398/2/8 اعلام نشده