1398/05/27
13:34 ب.ظ
خرید 12 قلم کابل علائمی 9 ایستگاه بازگشایی شده
تهران 1398/5/27 مهلت دار
09:32 ق.ظ
خرید 12 قلم 215 کیلومتر کابل زیرخاکی جهت پروژه های علائمی دوخطه و حومه ای
تهران 1398/5/27 مهلت دار
06:58 ق.ظ
خرید 12 قلم کابل علائمی ایستگاه از ایستگاه های بازگشایی شده
تهران 1398/5/26 مهلت دار
1398/05/26
12:49 ب.ظ
کابل تلفن 100 زوجه
کابل تلفن 100 زوجه... مخابرات و الکترونیک
اصفهان 1398/5/26 تاریخ گذشته
09:36 ق.ظ
خرید12 قلم کابل زیرخاکی  جهت پروژه های علائمی دو خطه و حومه ای
تهران 1398/5/26 مهلت دار
1398/05/24
13:34 ب.ظ
خرید بوشن پولیکا 1/2 برقی - نوار چسب برق -سیم ارت 1/5- سیم ارت 6
فارس 1398/5/24 تاریخ گذشته
1398/05/20
10:40 ق.ظ
پچ پنل  کابل فیبر نوری 96 ظرفیتی
پچ پنل کابل فیبر نوری 96 ظرفیتی... مخابرات و الکترونیک
تهران 1398/5/20 تاریخ گذشته
09:50 ق.ظ
خرید و اجرای طرح فیببر نوری uso فاز 1 مراکز
مازندران 1398/5/20 تاریخ گذشته
09:15 ق.ظ
خرید انواع کابل  هوایی نوری و مسی
آذربايجان شرقي 1398/5/20 اعلام نشده
1398/05/19
18:50 ب.ظ
کابل فیبر نوری مولتی مد
کابل فیبر نوری مولتی مد... مخابرات و الکترونیک
فارس 1398/5/19 تاریخ گذشته
11:00 ق.ظ
کابل فیبرنوری کانالی تولیدی کارخانه شهید
گيلان 1398/5/19 تاریخ گذشته
1398/05/15
15:09 ب.ظ
تجهیزات فیبر نوری سطح دانشگاه
تجهیزات فیبر نوری سطح دانشگاه... مخابرات و الکترونیک
هرمزگان 1398/5/15 تاریخ گذشته
14:19 ب.ظ
خرید 3 نوع کابل خاکی200-100-50 زوجی04
گيلان 1398/5/15 تاریخ گذشته
1398/05/13
19:02 ب.ظ
تجیهزات فیبر نوری
تجیهزات فیبر نوری... مخابرات و الکترونیک
آذربايجان شرقي 1398/5/13 تاریخ گذشته
13:27 ب.ظ
کابل فیبر نوری
کابل فیبر نوری... مخابرات و الکترونیک
فارس 1398/5/13 تاریخ گذشته
13:17 ب.ظ
خرید 3 نوع کابل خاکی200-100-50 زوجی04
گيلان 1398/5/13 تاریخ گذشته
07:33 ق.ظ
خرید 22000 متر کابل فیبر نوری
خرید 22000 متر کابل فیبر نوری... مخابرات و الکترونیک
آذربايجان غربي 1398/5/13 تاریخ گذشته
1398/05/12
07:31 ق.ظ
خرید 22000 کنر کابل فیبر نوری
خرید 22000 کنر کابل فیبر نوری... مخابرات و الکترونیک
آذربايجان غربي 1398/5/12 تاریخ گذشته
1398/05/09
11:48 ق.ظ
اجرای فیبرنوری خاکی سیب
اجرای فیبرنوری خاکی سیب... مخابرات و الکترونیک
سيستان و بلوچستان 1398/5/9 مهلت دار
1398/05/08
10:26 ق.ظ
کابل مسی 20 زوج کانالی
کابل مسی 20 زوج کانالی... مخابرات و الکترونیک
خراسان رضوي 1398/5/8 تاریخ گذشته
1398/05/06
18:11 ب.ظ
خرید نصب راه اندازی تجهیزات انتقال نوری ایستگاههای ادارات کل
تهران 1398/5/6 تاریخ گذشته
14:00 ب.ظ
کابل فیبر  نوری VZDSF
کابل فیبر نوری VZDSF... مخابرات و الکترونیک
سمنان 1398/5/6 تاریخ گذشته
11:50 ق.ظ
خرید کابل و متعلقات ان با برند GIGANET
تهران 1398/5/6 اعلام نشده
1398/05/05
12:38 ب.ظ
خرید 1/000/000 متر سیم رانژه دونخ سفید مشکی 06
فارس 1398/5/5 اعلام نشده
12:32 ب.ظ
08:14 ق.ظ
خرید نصب راه اندازی تجهیزات انتقال نوری ایستگاههای اداره کل راه راهن
هرمزگان 1398/5/5 تاریخ گذشته
1398/05/03
07:58 ق.ظ
خرید 1/000/000 متر سیم رانژه دو نخ سفید مشکی06
فارس 1398/5/3 اعلام نشده
1398/05/02
19:00 ب.ظ
تهیه تجهیزات مخابراتی از جمله کافوی نوری و دستگاه olt
چهارمحال بختياري 1398/5/2 تاریخ گذشته
18:10 ب.ظ
خرید بسته بندی و حمل کابل فیبر نوری 8 رشته ای مالتی مودOM3مورد نیاز بلوکهای EG
تهران 1398/5/2 تاریخ گذشته
11:28 ق.ظ
کابل تک زوج مخابراتی
کابل تک زوج مخابراتی... مخابرات و الکترونیک
چهارمحال بختياري 1398/5/2 تاریخ گذشته
08:26 ق.ظ
خرید نصب و راه اندازی تجهیزات انتقال نوری ایستگاه های  اداره کل
يزد 1398/5/2 تاریخ گذشته
08:26 ق.ظ
خرید نصب و راه اندازی تجهیزات انتقال نوری ایستگاه های  اداره کل
هرمزگان 1398/5/2 تاریخ گذشته
1398/05/01
19:04 ب.ظ
تجهیزات فیبر نوری سطح دانشگاه
تجهیزات فیبر نوری سطح دانشگاه... مخابرات و الکترونیک
هرمزگان 1398/5/1 تاریخ گذشته
1398/04/31
13:46 ب.ظ
خرید انواع کابل خاکی
خرید انواع کابل خاکی... مخابرات و الکترونیک
گيلان 1398/4/31 تاریخ گذشته
12:03 ب.ظ
خرید انواع مختلف مفصل حرارتی و روکش های
گيلان 1398/4/31 تاریخ گذشته
07:35 ق.ظ
تهیه تجهیزات جهت فعالسازی فیبر نوری صنعت برق
البرز 1398/4/31 تاریخ گذشته
1398/04/30
15:28 ب.ظ
خرید کابل فیبر نوری 144 رشته
خرید کابل فیبر نوری 144 رشته... مخابرات و الکترونیک
تهران 1398/4/30 تاریخ گذشته
15:18 ب.ظ
کابل ارتباطی
کابل ارتباطی... مخابرات و الکترونیک
تهران 1398/4/30 تاریخ گذشته
13:24 ب.ظ
خرید سیم اتشباری
خرید سیم اتشباری... مخابرات و الکترونیک
اصفهان 1398/4/30 تاریخ گذشته
12:51 ب.ظ
تمدید -- خرید انواع کابل خاکی
تمدید -- خرید انواع کابل خاکی... مخابرات و الکترونیک
گيلان 1398/4/30 تاریخ گذشته
12:13 ب.ظ
خرید انواع مختلف مفصل حرارتی
خرید انواع مختلف مفصل حرارتی... مخابرات و الکترونیک
گيلان 1398/4/30 تاریخ گذشته
09:38 ق.ظ
خرید انواع کابل هوایی نوری و مسی
آذربايجان شرقي 1398/4/30 اعلام نشده
07:37 ق.ظ
تهیه تجهیزات جهت فعال سازی فیبرنوری صنعت برق
البرز 1398/4/30 تاریخ گذشته
1398/04/29
19:59 ب.ظ
تهیه کابل 15 زوج
تهیه کابل 15 زوج... مخابرات و الکترونیک
تهران 1398/4/29 تاریخ گذشته
1398/04/27
09:37 ق.ظ
خرید انواع کابل خاکی-توسعه شبکه کابل شهرمود- توسعه شبکه سیار
خراسان جنوبي 1398/4/27 تاریخ گذشته
1398/04/26
08:21 ق.ظ
خرید انواع کابل خاکی و توسعه شبکه کابل شهر مود و توسعه شبکه سیار
خراسان جنوبي 1398/4/26 تاریخ گذشته
1398/04/25
14:46 ب.ظ
سیم مسی 100 متر - صفحه مسی 70*70 2 عدد  - میله سردگل
قزوين 1398/4/25 تاریخ گذشته