1398/03/02
10:39 ق.ظ
خدمات نگهداری و تعمیرات خطوط ریلی و ابنیه فنی مسیر
خراسان رضوي 1398/3/2 مهلت دار
1398/02/30
1398/02/29
1398/02/09
1398/02/08
1398/01/27
12:55 ب.ظ
انجام 4 پروژه شامل: نگهداری و تعمیرات خطوط ریلی وسوزنها و ابنیه
تهران 1398/1/27 تاریخ گذشته
1398/01/17
10:38 ق.ظ
تعمیرات ماشین آلات و درزینها( ریلی و خطی و راه آهن )
لرستان 1398/1/17 تاریخ گذشته
1397/12/20
19:49 ب.ظ
سبک سازی ترانشه کیلومتر 67
قم 1397/12/20 تاریخ گذشته
1397/12/19
13:51 ب.ظ
تعمیر درزین
تعمیر درزین... راه و ترابری
مازندران 1397/12/19 تاریخ گذشته
13:07 ب.ظ
اصلاح و ترمیم جوشهای محور
خوزستان 1397/12/19 اعلام نشده
10:24 ق.ظ
جمع اوری صفافی و حمل ادوات و مصالح خطی
قم 1397/12/19 تاریخ گذشته
1397/12/18
13:54 ب.ظ
جوشکاری درز ریل خط آلومینای جاجرم اداره کل راه اهن
سمنان 1397/12/18 تاریخ گذشته
13:09 ب.ظ
پروژه اصلاح و ترمیم جوشهای محور
خوزستان 1397/12/18 اعلام نشده
12:04 ب.ظ
تامین مصالح و اجرای عملیات سازه و سازه نگهبان ایستگاه
خراسان رضوي 1397/12/18 تاریخ گذشته
1397/12/16
13:00 ب.ظ
سبک سازی ترانشه کیلو متر 67 بلاک
قم 1397/12/16 تاریخ گذشته
11:32 ق.ظ
جوشکاری درز ریل خط آلومینای
سمنان 1397/12/16 تاریخ گذشته
1397/12/15
16:03 ب.ظ
جمع اوری و صفافی و حمل ادوات و مصالح خطی
قم 1397/12/15 تاریخ گذشته
15:38 ب.ظ
جوشکاری درز ریل خط آلومینای
سمنان 1397/12/15 تاریخ گذشته
1397/12/11
13:08 ب.ظ
1397/12/09
12:27 ب.ظ
نگهداری و تعمیرات خطوط ریبی سوزنها ابنیه
تهران 1397/12/9 تاریخ گذشته
1397/12/08
10:54 ق.ظ
عملیت نگهداری و تعمیر عملکرد محور خطوط و ابنیه
تهران 1397/12/8 تاریخ گذشته
1397/12/01
18:10 ب.ظ
جمع اوری 7300 متر خطوط فرسوده
قم 1397/12/1 تاریخ گذشته
1397/11/26
09:48 ق.ظ
جمع اوری 7300 متر خطوط فرسوده
قم 1397/11/25 تاریخ گذشته
1397/11/25
11:39 ق.ظ
جوشکاری پلاکهای
جوشکاری پلاکهای... راه و ترابری
مازندران 1397/11/25 تاریخ گذشته
1397/11/24
12:50 ب.ظ
جوشکاری طویل پلاکهای
مازندران 1397/11/24 تاریخ گذشته
1397/11/14
16:48 ب.ظ
نگهداری و تعمیرات شبکه ریل سوم و تجهیزات محافظ های
تهران 1397/11/14 تاریخ گذشته
1397/11/13
1397/11/06
17:52 ب.ظ
جوشکاری درز ریل خط الومینای
خراسان شمالي 1397/11/6 تاریخ گذشته
1397/11/04
09:40 ق.ظ
جوشکاری درز ریل خط الومینای
سمنان 1397/11/4 تاریخ گذشته
09:38 ق.ظ
تعمیر ماشین الات مکانیزه و درزینها با تامین قطعات تعمیر اساسی یک
سمنان 1397/11/4 تاریخ گذشته
1397/10/25
09:01 ق.ظ
تعمیر و نگهداری ریل راه اهن داخلی مجتمع بندری
هرمزگان 1397/10/25 اعلام نشده
1397/10/24
12:21 ب.ظ
تعمیر و نگهداری ریل راه اهن داخلی مجتمع بندری شهید
هرمزگان 1397/10/24 اعلام نشده
1397/10/18
20:11 ب.ظ
اجرای جوشکاری درزریل به روش شیار باریک به طول
تهران 1397/10/18 اعلام نشده
1397/09/06
20:52 ب.ظ
نگهداری و تعمیر تجهیزات علائم
يزد 1397/9/6 تاریخ گذشته
1397/09/03
13:57 ب.ظ
نگهداری و تعمیر تجهیزات علائم الکتریکی
يزد 1397/9/3 تاریخ گذشته
09:46 ق.ظ
تهیه مصالح نصب و اجرای محافظ های کفشک جریان
تهران 1397/8/28 تاریخ گذشته
1397/08/22
11:55 ق.ظ
تکمیل بهسازی و تجهیز دپوی لکوموتیوها
تهران 1397/8/22 تاریخ گذشته
1397/08/21
18:10 ب.ظ
جوشکاری درز ریل خط الومینای
خراسان شمالي 1397/8/21 تاریخ گذشته
09:11 ق.ظ
انجام نگهداری و تعمیرات خطوط و سوزن های مسیر خط 7
تهران 1397/8/21 تاریخ گذشته
1397/08/12
09:53 ق.ظ
جوشکاری طویل بلاک های
مازندران 1397/8/12 تاریخ گذشته
1397/07/30
07:34 ق.ظ
07:34 ق.ظ
تعمیرات اساسی زیر شاسی تعداد 100 دستگاه واگن باری مخزن دار
تهران 1397/7/30 تاریخ گذشته
07:34 ق.ظ
تعمیرات باز سازی بدنه و کف تعداد 100 دستگاه واگن باری لبه بلند
تهران 1397/7/30 تاریخ گذشته
07:34 ق.ظ
تعمیرات اساسی تعداد 100 ست سیستم ترمز
تهران 1397/7/30 تاریخ گذشته
07:34 ق.ظ
1397/07/25
13:02 ب.ظ
تعمیرو نگهداری ریل راه اهن داخلی مجتمع بندری
هرمزگان 1397/7/25 اعلام نشده
08:37 ق.ظ
تعمیر و نگهداری ریل راه اهن داخلی مجتمع بندری
هرمزگان 1397/7/25 اعلام نشده
1397/07/23
08:59 ق.ظ
08:52 ق.ظ
تعمیرات و بازسازی قطعات و مجموعه های مکانیکی 45 دستگاه ترن ست
تهران 1397/7/23 تاریخ گذشته
08:51 ق.ظ
تعمیرات و بازسازی قطعات و مجموعه های برقی
تهران 1397/7/23 تاریخ گذشته