1398/07/09
10:29 ق.ظ
احداث خطوط کارخانجات نیرو کشش در ایستگاه اپرین خط 1 تا6
تهران 1398/7/9 تاریخ گذشته
1398/07/07
07:43 ق.ظ
خرید دستگاه اندازه گیری کربن سطحی برای ازمایشگاه پوشش دار
اصفهان 1398/7/7 اعلام نشده
1398/06/20
10:21 ق.ظ
اجرای روسازی پروژه توسعه غربی خط
تهران 1398/6/20 تاریخ گذشته
1398/06/05
10:09 ق.ظ
احداث گالری در ترانشه کیلومتر 1446 محور
تهران 1398/6/5 تاریخ گذشته
10:02 ق.ظ
احداث گالری در ترانشه کیلومتر 1446 محور
سيستان و بلوچستان 1398/6/5 تاریخ گذشته
1398/05/23
11:09 ق.ظ
عملیات نگهداری و تعمیر عملکرد محور خطوط و ابنیه فنی
آذربايجان شرقي 1398/5/23 تاریخ گذشته
1398/04/25
12:13 ب.ظ
دستمزد اجرای عملیات حفاری و اجرای شمع و ریب ایستگاه a4-6
تهران 1398/4/25 تاریخ گذشته
1398/04/09
10:42 ق.ظ
عملیات تکمیلی زیرسازی قطعه2/ الف
آذربايجان شرقي 1398/4/9 تاریخ گذشته
10:41 ق.ظ
عملیات تکمیلی زیرسازی قطعه2/ الف
اردبيل 1398/4/9 تاریخ گذشته
10:28 ق.ظ
عملیات تکمیلی زیرسازی قطعه2/ الف راه
تهران 1398/4/9 تاریخ گذشته
09:52 ق.ظ
زیرسازی قطعه دوم راه اهن
همدان 1398/4/9 تاریخ گذشته
1398/04/06
12:45 ب.ظ
زیرسازی قطعه دوم راه اهن
همدان 1398/4/6 تاریخ گذشته
12:08 ب.ظ
عملیات زیرسازی قطعه چهارم  طرح اتصال ایلام به
ايلام 1398/4/6 تاریخ گذشته
1398/04/05
15:24 ب.ظ
عملیات تکمیلی زیرسازی قطعه 2/الف راه اهن
تهران 1398/4/5 تاریخ گذشته
15:23 ب.ظ
عملیات تکمیلی زیرسازی قطعه 2/الف راه اهن
آذربايجان شرقي 1398/4/5 تاریخ گذشته
15:22 ب.ظ
عملیات تکمیلی زیرسازی قطعه 2/الف راه اهن
اردبيل 1398/4/5 تاریخ گذشته
1398/04/02
18:22 ب.ظ
زیرسازی قطعه چهارم طرح اتصال ایلام به شبکه ریلی
ايلام 1398/4/2 تاریخ گذشته
1398/04/01
07:53 ق.ظ
عملیات اجرایی کارهای سیویل باقیمانده
اصفهان 1398/4/1 اعلام نشده
1398/03/29
09:07 ق.ظ
اجرای کارهای سیویل باقیمانده خط یک
اصفهان 1398/3/29 اعلام نشده
1398/03/09
14:13 ب.ظ
اجرای قطعه دوم راه اهن
خراسان شمالي 1398/3/9 تاریخ گذشته
1398/03/08
1398/02/30
14:37 ب.ظ
1398/02/29
10:45 ق.ظ
1398/02/02
18:11 ب.ظ
1398/01/19
08:11 ق.ظ
طرح و ساخت epc جهت انجام مطالعات طراحی تامین مصالح و ادوات
تهران 1398/1/19 تاریخ گذشته
1397/12/26
19:26 ب.ظ
واگذاری اجرای عملیات کندن بارگیری حمل و تخلیه خاک
آذربايجان شرقي 1397/12/26 تاریخ گذشته
1397/12/16
08:34 ق.ظ
احداث تقاطع غیر همسطح زیرگذر
تهران 1397/12/16 تاریخ گذشته
1397/12/08
16:17 ب.ظ
جمع اوری صفافی و حمل ادوات و مصالح خطی
قم 1397/12/8 تاریخ گذشته
1397/12/07
08:39 ق.ظ
تعریض محور
تعریض محور... راه و ترابری
مازندران 1397/12/7 تاریخ گذشته
1397/11/27
11:49 ق.ظ
ساخت شبکه ارماتوربندی سگمنت
خراسان رضوي 1397/11/27 تاریخ گذشته
1397/11/24
09:20 ق.ظ
واگذاری عملیات ساخت شبکه ارماتوربندی سگمنت پروژه خط
خراسان رضوي 1397/11/24 تاریخ گذشته
1397/11/18
14:25 ب.ظ
تکمیل پروژه قطار برقی شهر جدید
البرز 1397/11/18 تاریخ گذشته
1397/11/15
10:16 ق.ظ
انجام امور بهره برداری و تعمیر نگهداری ایستگاه راه اهن
خراسان رضوي 1397/11/15 تاریخ گذشته
1397/10/30
11:58 ق.ظ
بازسازی و اتصال تراز منفی 2 ایستگاه راه اهن
تهران 1397/10/30 تاریخ گذشته
1397/10/24
17:38 ب.ظ
احداث تقاطع غیر همسطح زیر گذر
سيستان و بلوچستان 1397/10/24 تاریخ گذشته
07:37 ق.ظ
احداث تقاطع غیر همسطح
آذربايجان شرقي 1397/10/24 تاریخ گذشته
1397/10/10
18:54 ب.ظ
واگذاری عملیات ساخت شبکه ارماتوربندی سگمنت
آذربايجان شرقي 1397/10/10 تاریخ گذشته
08:09 ق.ظ
واگذاری عملیات زیر سازی اتصال فردوس به شبکه راه آهن
خراسان رضوي 1397/10/10 تاریخ گذشته
1397/09/26
12:31 ب.ظ
اصلاحیه اگهی - زیرسازی و روسازی و ساخت ایستگاههای
تهران 1397/9/26 تاریخ گذشته
1397/09/18
09:48 ق.ظ
واگذاری اجرای تقاطع روگذر اعلا دولت در
فارس 1397/9/18 تاریخ گذشته
1397/09/10
13:59 ب.ظ
عملیات اماده سازی محور شمالی و جنوبی طرح  و احداث تقاطع غیر همسطح
تهران 1397/9/10 تاریخ گذشته
1397/08/26
14:50 ب.ظ
عملیات تکمیلی زیرسازی ، روسازی و ساخت ایستگاه های
سمنان 1397/8/26 تاریخ گذشته
1397/08/20
11:01 ق.ظ
عملیات زیر سازی  اتصال  فردوس  به شبکه راه اهن
يزد 1397/8/20 تاریخ گذشته
10:47 ق.ظ
عملیات زیر سازی  اتصال  فردوس  به شبکه راه اهن  به طول 71
خراسان رضوي 1397/8/20 تاریخ گذشته
10:42 ق.ظ
عملیات زیرسازی اتصال فردوسی
يزد 1397/8/20 تاریخ گذشته
1397/08/19
09:51 ق.ظ
عملیات زیرسازی اتصال فردوس به شبکه راه اهن
خراسان رضوي 1397/8/19 تاریخ گذشته
1397/08/07
11:16 ق.ظ
عملیات زیرسازی قطعه 4 راه اهن
سيستان و بلوچستان 1397/8/7 تاریخ گذشته
1397/08/03
20:25 ب.ظ
ایمن سازی و رفع نواقص حریم ریلی
خراسان رضوي 1397/8/3 تاریخ گذشته
1397/08/02
09:04 ق.ظ
زیرسازی قطعه 4 راه اهن
خراسان رضوي 1397/8/2 اعلام نشده