1397/11/27
11:49 ق.ظ
ساخت شبکه ارماتوربندی سگمنت
خراسان رضوي 1397/11/27 مهلت دار
1397/11/24
09:20 ق.ظ
واگذاری عملیات ساخت شبکه ارماتوربندی سگمنت پروژه خط
خراسان رضوي 1397/11/24 مهلت دار
1397/11/18
14:25 ب.ظ
تکمیل پروژه قطار برقی شهر جدید
البرز 1397/11/18 مهلت دار
1397/11/15
10:16 ق.ظ
انجام امور بهره برداری و تعمیر نگهداری ایستگاه راه اهن
خراسان رضوي 1397/11/15 تاریخ گذشته
1397/10/30
11:58 ق.ظ
بازسازی و اتصال تراز منفی 2 ایستگاه راه اهن
تهران 1397/10/30 تاریخ گذشته
1397/10/24
17:38 ب.ظ
احداث تقاطع غیر همسطح زیر گذر
سيستان و بلوچستان 1397/10/24 تاریخ گذشته
07:37 ق.ظ
احداث تقاطع غیر همسطح
آذربايجان شرقي 1397/10/24 تاریخ گذشته
1397/10/10
18:54 ب.ظ
واگذاری عملیات ساخت شبکه ارماتوربندی سگمنت
آذربايجان شرقي 1397/10/10 تاریخ گذشته
08:09 ق.ظ
واگذاری عملیات زیر سازی اتصال فردوس به شبکه راه آهن
خراسان رضوي 1397/10/10 تاریخ گذشته
1397/09/26
12:31 ب.ظ
اصلاحیه اگهی - زیرسازی و روسازی و ساخت ایستگاههای
تهران 1397/9/26 تاریخ گذشته
1397/09/18
09:48 ق.ظ
واگذاری اجرای تقاطع روگذر اعلا دولت در
فارس 1397/9/18 تاریخ گذشته
1397/09/10
13:59 ب.ظ
عملیات اماده سازی محور شمالی و جنوبی طرح و احداث تقاطع غیر همسطح
تهران 1397/9/10 تاریخ گذشته
1397/08/26
14:50 ب.ظ
عملیات تکمیلی زیرسازی ، روسازی و ساخت ایستگاه های
سمنان 1397/8/26 تاریخ گذشته
1397/08/20
11:01 ق.ظ
عملیات زیر سازی اتصال فردوس به شبکه راه اهن
يزد 1397/8/20 تاریخ گذشته
10:47 ق.ظ
عملیات زیر سازی اتصال فردوس به شبکه راه اهن به طول 71
خراسان رضوي 1397/8/20 تاریخ گذشته
10:42 ق.ظ
عملیات زیرسازی اتصال فردوسی
يزد 1397/8/20 تاریخ گذشته
1397/08/19
09:51 ق.ظ
عملیات زیرسازی اتصال فردوس به شبکه راه اهن
خراسان رضوي 1397/8/19 تاریخ گذشته
1397/08/07
11:16 ق.ظ
عملیات زیرسازی قطعه 4 راه اهن
سيستان و بلوچستان 1397/8/7 تاریخ گذشته
1397/08/03
20:25 ب.ظ
ایمن سازی و رفع نواقص حریم ریلی
خراسان رضوي 1397/8/3 تاریخ گذشته
1397/08/02
09:04 ق.ظ
زیرسازی قطعه 4 راه اهن
خراسان رضوي 1397/8/2 اعلام نشده
09:03 ق.ظ
زیرسازی قطعه 4 راه اهن
خراسان جنوبي 1397/8/2 اعلام نشده
08:58 ق.ظ
زیرسازی قطعه 4 راه اهن
سيستان و بلوچستان 1397/8/2 اعلام نشده
1397/07/25
13:05 ب.ظ
عملیات زیرسازی قطعه اول اتصال به شبکه ریلی
فارس 1397/7/25 اعلام نشده
1397/07/23
11:45 ق.ظ
عملیات زیرسازی قطعه اول اتصال به شبکه ریلی
فارس 1397/7/23 تاریخ گذشته
1397/07/17
10:29 ق.ظ
تمدید احداث خط اهن
تمدید احداث خط اهن... راه و ترابری
آذربايجان شرقي 1397/7/17 تاریخ گذشته
1397/07/16
09:22 ق.ظ
بازسازی و اتصال تراز منفی 2 ایستگاه راه آهن
تهران 1397/7/16 تاریخ گذشته
1397/07/15
12:50 ب.ظ
خرید و نصب 55 قلم قطعات مکانیکی سیستم های علائمی
تهران 1397/7/15 تاریخ گذشته
1397/07/12
09:24 ق.ظ
عملیات اجرای فونداسیون استراکچرهای ترین 4
هرمزگان 1397/7/12 اعلام نشده
1397/07/06
22:55 ب.ظ
عملیات اجرایی احداث گذرگاه عرضی میان سکویی ایستگاه راه اهن
سمنان 1397/7/5 تاریخ گذشته
1397/07/05
08:47 ق.ظ
08:47 ق.ظ
تکمیل عملیات اجرایی احداث گذر گاه
سمنان 1397/7/5 تاریخ گذشته
08:47 ق.ظ
1397/07/04
16:33 ب.ظ
بهسازی و توسعه ایستگاه راهن سازی
مازندران 1397/7/4 تاریخ گذشته
1397/06/27
13:06 ب.ظ
عملیات طراحی و اجرای تثبیت و ترمیم ترک و شکاف های ایجاد شده
تهران 1397/6/27 تاریخ گذشته
1397/06/22
15:47 ب.ظ
احداث جاده عشایری آب باریک
چهارمحال بختياري 1397/6/22 تاریخ گذشته
1397/06/19
13:58 ب.ظ
عملیات حفاری شمع تعدادی از پل های در پروژه راه اهن
لرستان 1397/6/19 اعلام نشده
1397/06/15
11:03 ق.ظ
تهیه تا راه اندازی 1 دستگاه سینی دوار جهت نصب در ایستگاه راه اهن
آذربايجان شرقي 1397/6/15 تاریخ گذشته
08:58 ق.ظ
واگذاری تعدادی از پل های پروژه راه اهن
لرستان 1397/6/15 اعلام نشده
1397/06/04
11:19 ق.ظ
عملیات اجرایی احداث خط سوم و چهارم بلاک انشعاب مانوری
هرمزگان 1397/6/4 تاریخ گذشته
1397/06/01
13:04 ب.ظ
عملیات اجرایی احداث خط سوم و چهارم بلاک
تهران 1397/6/1 تاریخ گذشته
1397/05/30
11:14 ق.ظ
انجام عملیات تکمیلی زیرسازی روسازی و ساخت ایستگاه های
سمنان 1397/5/30 تاریخ گذشته
1397/05/27
09:14 ق.ظ
پروژه های سرمایه گذاری در صنعت
تهران 1397/5/27 تاریخ گذشته
1397/05/24
15:27 ب.ظ
عملیات زیرسازی قطعه یک محور راه اهن
چهارمحال بختياري 1397/5/24 تاریخ گذشته
14:00 ب.ظ
اصلاح خط پروژه زیرگذر راه اهن
اصفهان 1397/5/24 تاریخ گذشته
08:51 ق.ظ
عملیات زیرسازی قطعه یک محور راه اهن
اصفهان 1397/5/24 تاریخ گذشته
1397/05/14
13:51 ب.ظ
مرمت و مقاوم سازی پل های
سيستان و بلوچستان 1397/5/14 تاریخ گذشته
1397/04/26
10:06 ق.ظ
تبدیل و تهیه و اجرای اسفالت محوطه مدارس سطح استان
قزوين 1397/4/25 تاریخ گذشته
1397/04/24
15:52 ب.ظ
روشنایی و نصب پل بند نادری و کلات محور
خراسان رضوي 1397/4/24 تاریخ گذشته
08:35 ق.ظ
عملیات احداث خطوط کارخانجات نیروی کشش در ایستگاه
تهران 1397/4/24 تاریخ گذشته
1397/04/03
15:46 ب.ظ
احداث ابنیه فنی
احداث ابنیه فنی... راه و ترابری
ايلام 1397/4/3 تاریخ گذشته