1399/03/17
09:39 ق.ظ
زیرسازی قطعه سوم راه اهن
آذربايجان شرقي 1399/3/17 مهلت دار
1399/03/13
09:25 ق.ظ
عملیات اجرایی کیلومتر 120 الی 142 در پروژه
سيستان و بلوچستان 1399/3/13 تاریخ گذشته
1399/03/11
09:27 ق.ظ
عملیات اجرایی کیلومتر 120 الی 142 در پروژه راه اهن
سيستان و بلوچستان 1399/3/11 تاریخ گذشته
09:27 ق.ظ
عملیات اجرایی کیلومتر 120 الی 142 در پروژه راه اهن
فارس 1399/3/11 تاریخ گذشته
1399/03/07
08:09 ق.ظ
اجرای بخشی از عملیات روسازی فاز اول
قم 1399/3/7 تاریخ گذشته
1399/03/03
07:37 ق.ظ
واگذاری اجرای زیرسازی خط A مترو
قم 1399/3/3 تاریخ گذشته
1399/02/30
10:50 ق.ظ
اجرا تراموا در کلانشهرها
تهران 1399/2/30 تاریخ گذشته
1399/02/29
07:33 ق.ظ
تهیه حمل نصب راه اندازی 1 دستگاه سینی دوار در ایستگاه خاور
آذربايجان شرقي 1399/2/29 تاریخ گذشته
1399/02/27
17:17 ب.ظ
تهیه حمل نصب وراه اندازی یک دستگاه سینی دوار
تهران 1399/2/27 تاریخ گذشته
1399/02/24
10:01 ق.ظ
تامین مصالح و اجرای عملیات روسازی محور
گيلان 1399/2/24 تاریخ گذشته
09:59 ق.ظ
تامین مصالح و اجرای عملیات روسازی محور
تهران 1399/2/24 تاریخ گذشته
1399/02/20
12:29 ب.ظ
احداث گالری در ترانشه
سيستان و بلوچستان 1399/2/20 تاریخ گذشته
1399/02/08
12:40 ب.ظ
عملیات پخش و کمپکت
عملیات پخش و کمپکت... راه و ترابری
سيستان و بلوچستان 1399/2/8 تاریخ گذشته
1399/02/03
11:38 ق.ظ
عملیات پخش و کمپکت و دپوزنی و حفاری بارگیری حمل و پی کنی
سيستان و بلوچستان 1399/2/3 تاریخ گذشته
1398/12/12
11:05 ق.ظ
اجرای روسازی و ریل گذاری برای اتصال سبزوار  به شبکه
تهران 1398/12/12 تاریخ گذشته
1398/12/11
11:16 ق.ظ
اجرای روسازی و ریل گذاری برای اتصال
خراسان رضوي 1398/12/11 تاریخ گذشته
1398/12/10
09:47 ق.ظ
احداث گالری در ترانشه کیلومتر محور ریلی
سيستان و بلوچستان 1398/12/10 تاریخ گذشته
1398/12/07
15:02 ب.ظ
روسازی و ریلگذاری
روسازی و ریلگذاری... راه و ترابری
خراسان رضوي 1398/12/7 تاریخ گذشته
15:01 ب.ظ
روسازی و ریلگذاری ب
تهران 1398/12/7 تاریخ گذشته
1398/11/12
10:22 ق.ظ
ساخت شبکه ارماتوربندی سگمنت
خراسان رضوي 1398/11/12 تاریخ گذشته
1398/11/05
12:40 ب.ظ
اجرا روسازی و تامین بخشی از مصالح محور
تهران 1398/11/5 تاریخ گذشته
12:38 ب.ظ
اجرا روسازی و تامین بخشی از مصالح محور راه اهن
گيلان 1398/11/5 تاریخ گذشته
09:50 ق.ظ
احداث تقاطع غیر همسطح زیرگذر زیب
سيستان و بلوچستان 1398/11/5 تاریخ گذشته
1398/11/02
11:21 ق.ظ
احداث تقاطع غیر همسطح زیرگذر زیباشهر
سيستان و بلوچستان 1398/11/2 تاریخ گذشته
1398/11/01
12:11 ب.ظ
طراحی و اجرای تثبیت ترانشه کیلومتر
مازندران 1398/11/1 تاریخ گذشته
1398/10/10
07:45 ق.ظ
واگذاری عملیات اجرایی بخشهایی از قطع
سيستان و بلوچستان 1398/10/10 تاریخ گذشته
1398/10/08
13:28 ب.ظ
عملیات اجرایی شمع های سازه  جانبی ایستگاهای
خراسان رضوي 1398/10/8 تاریخ گذشته
1398/10/04
10:51 ق.ظ
احداث تقاطع غیر همسطح
سيستان و بلوچستان 1398/10/4 تاریخ گذشته
1398/09/28
19:11 ب.ظ
احداث خط ابگیری واگنهای اداره کل
سيستان و بلوچستان 1398/9/28 تاریخ گذشته
1398/09/26
18:39 ب.ظ
احداث راه دسترسی از شهرک صنعتی
مازندران 1398/9/26 تاریخ گذشته
1398/09/23
09:19 ق.ظ
احداث گالری در ترانشه کیلومتر 1446 محور
سيستان و بلوچستان 1398/9/23 تاریخ گذشته
1398/09/21
13:18 ب.ظ
اجرای روسازی و ریل گذاری برای اتصال
تهران 1398/9/21 تاریخ گذشته
13:09 ب.ظ
اجرای روسازی و ریل گذاری برای اتصال
خراسان رضوي 1398/9/21 تاریخ گذشته
1398/09/19
13:17 ب.ظ
اجرا روسازی و تامین بخشی از مصال روسازی راه اهن
تهران 1398/9/19 تاریخ گذشته
10:08 ق.ظ
اجرای عملیات روسازی وتامین بخشی از مصالح روسازی راه اهن
آذربايجان شرقي 1398/9/19 تاریخ گذشته