1398/11/08
17:24 ب.ظ
عملیات جدول گذاری زیرسازی اسفالت و پیاده روسازی
خوزستان 1398/11/8 مهلت دار
15:09 ب.ظ
انجام زیرسازی معابر و شوارع و جدولگذاری شهرک
کرمانشاه 1398/11/8 مهلت دار
15:06 ب.ظ
اجرای کانال در خیابان افسران حدفاصل افسران تا پل انجیراب
گلستان 1398/11/8 اعلام نشده
13:46 ب.ظ
تهیه مصالح و اجرای عملیات حدود 2 گیلومتر شبک
اصفهان 1398/11/8 مهلت دار
13:25 ب.ظ
اجرای کانال
اجرای کانال... راه و ترابری
گلستان 1398/11/8 مهلت دار
13:13 ب.ظ
اجرا پروژه پل دال
اجرا پروژه پل دال... راه و ترابری
بوشهر 1398/11/8 مهلت دار
12:23 ب.ظ
اجرای جدول گذاری پیاده روسازی اسفالت کوچه های
تهران 1398/11/8 اعلام نشده
12:07 ب.ظ
اجرای عملیات زیرسازی و جدول گذاری
تهران 1398/11/8 اعلام نشده
11:52 ق.ظ
پروژه تکمیل پارک نبوت
البرز 1398/11/8 مهلت دار
09:23 ق.ظ
اجرا جدولگذاری و محوطه سازی پارک
خراسان جنوبي 1398/11/8 مهلت دار
08:37 ق.ظ
اجرای کانال بتنی 70*90 طول 1000 متر در
مازندران 1398/11/8 اعلام نشده
08:13 ق.ظ
احداث مسیر اتوبوس
احداث مسیر اتوبوس... راه و ترابری
اصفهان 1398/11/8 مهلت دار
1398/11/07
20:53 ب.ظ
کانال میاندره
کانال میاندره... راه و ترابری
گلستان 1398/11/7 مهلت دار
20:53 ب.ظ
جوی بالاجاده
جوی بالاجاده... راه و ترابری
گلستان 1398/11/7 مهلت دار
20:52 ب.ظ
جوی خرم اباد
جوی خرم اباد... راه و ترابری
گلستان 1398/11/7 مهلت دار
20:52 ب.ظ
جوی سالیکنده
جوی سالیکنده... راه و ترابری
گلستان 1398/11/7 مهلت دار
20:52 ب.ظ
کفسازی سرکلاته
کفسازی سرکلاته... راه و ترابری
گلستان 1398/11/7 مهلت دار
20:43 ب.ظ
ساخت و نصب دال ترافیکی
همدان 1398/11/7 مهلت دار
18:52 ب.ظ
اجرای جدول گذاری روستای
اصفهان 1398/11/7 مهلت دار
18:51 ب.ظ
اجرای جدول سنگی و سنگ کاری روستای
اصفهان 1398/11/7 مهلت دار
18:51 ب.ظ
جدول گذاری و یپاده روسازی سنگی روستای
اصفهان 1398/11/7 مهلت دار
18:29 ب.ظ
اجرای پیاده روسازی سطح شهر
مازندران 1398/11/7 مهلت دار
17:54 ب.ظ
اماده سازی و جدول گذاری و اصلاح جداول
آذربايجان غربي 1398/11/7 مهلت دار
17:50 ب.ظ
اماده سازی و جدول گذاری واصلاح
آذربايجان غربي 1398/11/7 مهلت دار
17:50 ب.ظ
اماده سازی و جدول گذاری و اصلاح جداول در ناحیه دو
آذربايجان غربي 1398/11/7 مهلت دار
17:49 ب.ظ
اماده سازی و جدولگذاری  اصلاح جداول ناحیه 3
آذربايجان غربي 1398/11/7 مهلت دار
17:15 ب.ظ
اجرای عملیاتلوله گذاری کانال هدایت اب های سطحی
تهران 1398/11/7 اعلام نشده
15:30 ب.ظ
اجرا طرح هادی روستا
مازندران 1398/11/7 مهلت دار
15:30 ب.ظ
اجرای طرح هادی روستای
مازندران 1398/11/7 مهلت دار
15:30 ب.ظ
اجرای طرح هادی روستای
مازندران 1398/11/7 مهلت دار
14:38 ب.ظ
اجرای بهسازی محوطه پارک ملت جنوبی
خراسان شمالي 1398/11/7 تاریخ گذشته
13:39 ب.ظ
جدول گذاری سنگی و سنگ فرش روستاهای
اصفهان 1398/11/7 مهلت دار
13:32 ب.ظ
اجرای کانیو و جدول گذاری روستای
اصفهان 1398/11/7 مهلت دار
13:32 ب.ظ
پل و کانال سنگی روستای
اصفهان 1398/11/7 مهلت دار
13:32 ب.ظ
سنگ کاری معابر روستا گ
اصفهان 1398/11/7 مهلت دار
13:26 ب.ظ
اجرای زیرسازی و جدول کاری جاده بین
خوزستان 1398/11/7 مهلت دار
13:18 ب.ظ
ایجاد و توسعه معابر شهری
خوزستان 1398/11/7 مهلت دار
13:18 ب.ظ
ایجاد و توسعه معابر شهری رفیع
خوزستان 1398/11/7 مهلت دار
12:04 ب.ظ
اجرای طرح هادی
اجرای طرح هادی... راه و ترابری
مازندران 1398/11/7 مهلت دار
11:58 ق.ظ
اجرای طرح هادی
اجرای طرح هادی... راه و ترابری
مازندران 1398/11/7 مهلت دار
11:13 ق.ظ
اجرای عملیات جدول گذاری ودیوار حائل روستای
مركزي 1398/11/7 مهلت دار
10:59 ق.ظ
عملیات اجرایی پروژه زیرساخت و ساخت کانیو در معابر سطح
بوشهر 1398/11/7 مهلت دار
10:58 ق.ظ
اجرا زیرسازی و جدولگذاری جاده قر
تهران 1398/11/7 اعلام نشده
08:48 ق.ظ
اجرای طرح ایمن سازی و پایدارسازی
خراسان شمالي 1398/11/7 مهلت دار
07:49 ق.ظ
انجام 1200 متر طول جدول گذاری نهری با جدول
همدان 1398/11/7 مهلت دار
1398/11/06
23:51 ب.ظ
کانال سنگی روستا د
کانال سنگی روستا د... راه و ترابری
اصفهان 1398/11/6 مهلت دار
23:51 ب.ظ
اجرای جدول گذاری در روستای مالچه از توابع شهرستان
همدان 1398/11/6 تاریخ گذشته
23:43 ب.ظ
اجرای جدول گذاری در روستای حمیل اباد از توابع شهرستان
همدان 1398/11/6 تاریخ گذشته