1398/03/04
19:01 ب.ظ
اجرای جدولگذاری معابر شهرک صنعتی
زنجان 1398/3/4 مهلت دار
18:52 ب.ظ
پیاده راه اکباتان
پیاده راه اکباتان... راه و ترابری
همدان 1398/3/4 مهلت دار
18:09 ب.ظ
سنگ کاری در روستاهای
اصفهان 1398/3/4 تاریخ گذشته
18:08 ب.ظ
پیاده روسازی جدولگذاری سنگی
اصفهان 1398/3/4 تاریخ گذشته
18:07 ب.ظ
عملیات سنگی و جداره سازی روستای
اصفهان 1398/3/4 مهلت دار
14:00 ب.ظ
عملیات اجرایی میدان ورودی غدیر شهر
اصفهان 1398/3/4 مهلت دار
13:14 ب.ظ
12:55 ب.ظ
جدولگذاری و مرمت و بهسازی سطح منطقه 4
البرز 1398/3/4 اعلام نشده
12:12 ب.ظ
تهیه مصالح و اماده سازی بخشی از محلات  f2,f3,f1 , مرکز f
اصفهان 1398/3/4 مهلت دار
11:35 ق.ظ
محوطه سازی مسکن مهر بهزیستی
کرمان 1398/3/4 مهلت دار
10:19 ق.ظ
پیاده روسازی بلوار
پیاده روسازی بلوار... راه و ترابری
مازندران 1398/3/4 مهلت دار
10:18 ق.ظ
پیاده روسازی بلوار امام خمینی
مازندران 1398/3/4 مهلت دار
10:01 ق.ظ
09:25 ق.ظ
09:16 ق.ظ
جدولگذاری و پیاده رو سازی شهر
زنجان 1398/3/4 مهلت دار
09:02 ق.ظ
پروژه اماده سازی و بازسازی معابر خاکی سطح منطقه
خراسان رضوي 1398/3/4 اعلام نشده
09:02 ق.ظ
بازسازی خیابانهای خاکی معبر سواره رو
خراسان رضوي 1398/3/4 اعلام نشده
08:07 ق.ظ
اجرای عملیات پیاده روسازی
کرمان 1398/3/4 اعلام نشده
07:58 ق.ظ
سنگفرش کف معابر و جداره سازی نماسازی با اجر در روستاهای
قزوين 1398/3/4 تاریخ گذشته
07:55 ق.ظ
سنگفرش کف معابر و جداره سازی روستاهای
قزوين 1398/3/4 تاریخ گذشته
1398/03/02
18:18 ب.ظ
اجرای عملیات بهسازی طرح هادی روستای
فارس 1398/3/2 مهلت دار
18:15 ب.ظ
اجرای عملیات بهسازی طرح هادی روستای
فارس 1398/3/2 مهلت دار
18:15 ب.ظ
اجرای عملیات بهسازی طرح هادی
فارس 1398/3/2 مهلت دار
18:14 ب.ظ
بهسازی طرح هادی روستای
فارس 1398/3/2 مهلت دار
18:14 ب.ظ
اجرای عملیات بهسازی طرح هادی روستای
فارس 1398/3/2 مهلت دار
18:13 ب.ظ
اجرای جدولگذاری با مصالح کامل با قالب40*50
فارس 1398/3/2 مهلت دار
15:31 ب.ظ
عملیات بهسازی ایستگاه اتوبوس و گذرهای عابر پیاده
فارس 1398/3/2 اعلام نشده
15:27 ب.ظ
اجرای عملیات بهسازی طرح هادی روستای
فارس 1398/3/2 مهلت دار
14:47 ب.ظ
بهسازی معابر سطح شهر
خوزستان 1398/3/2 مهلت دار
14:17 ب.ظ
14:17 ب.ظ
عملیات تکمیل خیابان سازی بخشی از خیابانهای
خوزستان 1398/3/2 مهلت دار
13:40 ب.ظ
ترمیم جدول و جدول گذاری سطح
تهران 1398/3/2 مهلت دار
13:11 ب.ظ
انجام 4 پروژه: بازگشایی گلوگاه مسجد جامع
اصفهان 1398/3/2 مهلت دار
13:10 ب.ظ
احداث ابراهه وکانیو در سطح
اصفهان 1398/3/2 مهلت دار
12:53 ب.ظ
اجرای کلیه عملیات حفاری واتشباری پروژه سایت مدیریت بحران
کردستان 1398/3/2 مهلت دار
12:36 ب.ظ
اجرای جدول گذاری و پیاده روسازی
سيستان و بلوچستان 1398/3/2 مهلت دار
12:00 ب.ظ
اجرای کامل جدول گذاری وموزائیک با مصالح
فارس 1398/3/2 تاریخ گذشته
11:01 ق.ظ
پروژه زیرسازی و جدول گذاری خیابان کمربند ساحلی
آذربايجان شرقي 1398/3/2 مهلت دار
10:51 ق.ظ
اجرای خیابان محله کوی
هرمزگان 1398/3/2 مهلت دار
10:47 ق.ظ
احداث پارک حاشیه ای
فارس 1398/3/2 اعلام نشده
10:27 ق.ظ
پروژه اجرای فاز یک احداث سوله بحران
تهران 1398/3/2 مهلت دار
10:20 ق.ظ
10:06 ق.ظ
احداث جدول های یکطرفه دو طرفه کانیو خوابیده در سطح خیابان ها و گذرهای
آذربايجان غربي 1398/3/2 مهلت دار
10:05 ق.ظ
اجرای بتن ریزی معابر سطح شهر
آذربايجان غربي 1398/3/2 مهلت دار
1398/03/01
19:43 ب.ظ
جدول گذاری و اجرای پیاده رو
آذربايجان شرقي 1398/3/1 مهلت دار
19:38 ب.ظ
جدول گذاری از نوع پرسی 30*50 جوب استاندارد با متعارف فشاری 240
آذربايجان شرقي 1398/3/1 مهلت دار
18:26 ب.ظ
جدولگذاری روستای گاوخانه
مركزي 1398/3/1 مهلت دار
18:26 ب.ظ
پروژه جدول گذاری و زیرسازی روستا
مركزي 1398/3/1 مهلت دار