1397/11/30
15:16 ب.ظ
اجرای قسمتی از معابر طرح هادی روستای
کرمان 1397/11/30 مهلت دار
14:32 ب.ظ
جدول گذاری زیرسازی و اسفالت خیابان بوستان
تهران 1397/11/30 مهلت دار
14:31 ب.ظ
جدولگذاری نهر محله
جدولگذاری نهر محله... راه و ترابری
تهران 1397/11/30 مهلت دار
14:07 ب.ظ
اجرای جدول گذاری زیرسازی و اسفالت کوچه های
بوشهر 1397/11/30 مهلت دار
13:06 ب.ظ
اجرای جدول گذاری و زیر سازی و آسفالت
بوشهر 1397/11/30 مهلت دار
12:54 ب.ظ
جدول گذاری و زیرسازی و اسفالت کوچه های
بوشهر 1397/11/30 مهلت دار
12:54 ب.ظ
جدول گذاری و زیرسازی و اسفالت کوچه های
بوشهر 1397/11/30 مهلت دار
12:53 ب.ظ
اجرای جدول گذاری و زیر سازی و آسفالت
بوشهر 1397/11/30 مهلت دار
12:53 ب.ظ
جدول گذاری و زیرسازی و اسفالت منطقه
بوشهر 1397/11/30 مهلت دار
12:53 ب.ظ
جدول گذاری و زیرسازی و اسفالت کوچه های منطقه
بوشهر 1397/11/30 مهلت دار
12:46 ب.ظ
جدول گذاری و زیرسازی و اسفالت کوچه های تنگک اول
بوشهر 1397/11/30 مهلت دار
11:05 ق.ظ
اجرای عملیات عمرانی بهسازی معابر و اجرای اسفالت در روستای
فارس 1397/11/30 اعلام نشده
10:59 ق.ظ
اجرای جوی و کانیو
اجرای جوی و کانیو... راه و ترابری
گلستان 1397/11/30 مهلت دار
10:48 ق.ظ
اجرای کانیو در روستای
گلستان 1397/11/30 مهلت دار
10:46 ق.ظ
ایمن سازی معابر سطح شهر
کرمانشاه 1397/11/30 مهلت دار
10:44 ق.ظ
اجرای رفیوز بلوار کردستان و جدولگذاری ناحیه نایسر
کردستان 1397/11/30 مهلت دار
09:37 ق.ظ
پروژه مناسب سازی معابر سطح شهر
کرمانشاه 1397/11/30 مهلت دار
09:35 ق.ظ
اجرای طرح های روستای
خراسان جنوبي 1397/11/30 مهلت دار
09:28 ق.ظ
اجرای طرح هادی روستای
خراسان جنوبي 1397/11/30 مهلت دار
09:28 ق.ظ
اجرای طرح هادی روستای
خراسان جنوبي 1397/11/30 مهلت دار
09:28 ق.ظ
اجرای طرح هادی روستای
خراسان جنوبي 1397/11/30 مهلت دار
09:26 ق.ظ
اجرای طرح هادی روستای
خراسان جنوبي 1397/11/30 مهلت دار
08:09 ق.ظ
1397/11/29
19:04 ب.ظ
اجرا و نصب نیوجرسی و جدول گذاری در ورودی شهرک صنعتی
کرمان 1397/11/29 مهلت دار
18:52 ب.ظ
انجام چند ردیف پروژه شامل عملیات مرمت و بازسازی معابر پارکها
تهران 1397/11/29 اعلام نشده
18:17 ب.ظ
جدول گذاری معابر سطح شهر شماره 7
کرمان 1397/11/29 مهلت دار
17:49 ب.ظ
جمع اوری و دفع ابهای سطحی
اردبيل 1397/11/29 مهلت دار
17:35 ب.ظ
اجرای طرح هادی روستای
خراسان جنوبي 1397/11/29 مهلت دار
17:31 ب.ظ
اجرای طرح هادی روستای
خراسان جنوبي 1397/11/29 مهلت دار
17:31 ب.ظ
اجرای طرح هادی روستای
خراسان جنوبي 1397/11/29 مهلت دار
17:31 ب.ظ
اجرای طرح هادی روستای
خراسان جنوبي 1397/11/29 مهلت دار
17:18 ب.ظ
بهسازی و ایمن سازی معابر روستای قلعه
تهران 1397/11/29 مهلت دار
16:52 ب.ظ
جدول گذاری معابر سطح شهر
اردبيل 1397/11/29 مهلت دار
16:46 ب.ظ
احداث کانال
احداث کانال... راه و ترابری
آذربايجان شرقي 1397/11/29 مهلت دار
16:27 ب.ظ
لایروبی و لجن برداری و برداشت موانع بتنی
گيلان 1397/11/29 مهلت دار
16:25 ب.ظ
09:33 ق.ظ
دیوارکشی در معابر سطح شهر
آذربايجان غربي 1397/11/29 مهلت دار
08:59 ق.ظ
انجام 4 پروژه: زیرسازی جدولگذاری اسفالت تعریض پل بلوار ورودی و
فارس 1397/11/29 اعلام نشده
08:39 ق.ظ
08:16 ق.ظ
تهیه مصالح و اجرای جدول گذاری معابر شهرک
کرمان 1397/11/29 مهلت دار
08:10 ق.ظ
تهیه مصالح و اجرای جدول گذاری معابر
کرمان 1397/11/29 مهلت دار
07:58 ق.ظ
جدولگذاری خیابان 16 متری شهرک
تهران 1397/11/29 اعلام نشده
07:55 ق.ظ
اجرای طرح هادی روستای
کرمانشاه 1397/11/29 مهلت دار
07:49 ق.ظ
اجرا و اماده سازی محلات a1 ,a2 و معابر محیطی شهر جدید
سيستان و بلوچستان 1397/11/29 مهلت دار
1397/11/28
18:57 ب.ظ
اجرای طرح هادی روستای
خراسان جنوبي 1397/11/28 مهلت دار
18:43 ب.ظ
اجرای طرح هادی روستای ماودر از توابع
خراسان جنوبي 1397/11/28 مهلت دار