1398/06/04
08:05 ق.ظ
واگذری تخریب و بازسازی جداول فرسوده معابر شهری
قزوين 1398/6/4 اعلام نشده
08:04 ق.ظ
تهیه مصالح و اجرای جدولگذاری معابر سطح شهر شماره 5
کرمان 1398/6/4 مهلت دار
08:04 ق.ظ
تهیه مصالح و اجرای جدولگذاری معابر سطح شهر
کرمان 1398/6/4 مهلت دار
08:02 ق.ظ
لایروبی رودخانه
لایروبی رودخانه... راه و ترابری
لرستان 1398/6/4 مهلت دار
1398/06/03
19:50 ب.ظ
ادامه بلوار سازی کمربندی بزرگراه سردار
مازندران 1398/6/3 مهلت دار
19:11 ب.ظ
18:48 ب.ظ
جدواگذری خیابان چهارم اصلی
تهران 1398/6/3 مهلت دار
18:41 ب.ظ
18:31 ب.ظ
جدواگذاری پیاده روسازی سطح نلحیه 3
تهران 1398/6/3 اعلام نشده
18:26 ب.ظ
پروژه های سیل زده خیابان شهید بداق(بازسازی کانال و ...)
لرستان 1398/6/3 مهلت دار
18:25 ب.ظ
پروژه های سیل زده - خیابان شهید
لرستان 1398/6/3 مهلت دار
18:25 ب.ظ
پروژه سیل زده ها خیابان فرهنگ
لرستان 1398/6/3 مهلت دار
15:20 ب.ظ
بکارگیری پیمانکار جهت اصلاح هندسی میادین
مركزي 1398/6/3 تاریخ گذشته
14:21 ب.ظ
عملیات ایمن سازی معابر
کرمانشاه 1398/6/3 مهلت دار
12:55 ب.ظ
احداث معبر جنب بانک ملت به سه راهی پارک شهید کاظمی
کرمانشاه 1398/6/3 مهلت دار
12:44 ب.ظ
اجرای جدولگذاری سطح شهر
تهران 1398/6/3 اعلام نشده
12:08 ب.ظ
خرید و پخش اسفالت دستی و ماشینی و جدولگذاری سطح شهر
البرز 1398/6/3 مهلت دار
11:04 ق.ظ
اجرای طرح بهسازی معابر
مركزي 1398/6/3 مهلت دار
10:48 ق.ظ
زیرسازی  و جدول گذاری خیابان طباطبایی
البرز 1398/6/3 اعلام نشده
10:48 ق.ظ
زیرسازی و جدولگذاری خیابان منتهی به امام زاده
البرز 1398/6/3 اعلام نشده
10:15 ق.ظ
اجرای جدولگذاری و پیاده روسازی روستای
آذربايجان شرقي 1398/6/3 مهلت دار
10:12 ق.ظ
اجرای سنگفرش و جدولگذاری روستای
آذربايجان شرقي 1398/6/3 مهلت دار
10:11 ق.ظ
اجرای سنگفرش و جدولگذری روستای
آذربايجان شرقي 1398/6/3 مهلت دار
10:11 ق.ظ
اجرای عملیات سنگفرش و جدول گذاری روستای
آذربايجان شرقي 1398/6/3 مهلت دار
09:29 ق.ظ
پیاده روسازی بلوارامام خمینی  سطح شهر و مناسب سازی معابر
البرز 1398/6/3 اعلام نشده
08:41 ق.ظ
تهیه مصالح و اجرای جدول گذاری معابر سطح شهر
کرمان 1398/6/3 مهلت دار
08:02 ق.ظ
انجام عملیات جدول گذاری سطح شهر
يزد 1398/6/3 مهلت دار
07:50 ق.ظ
تکمیل پیاده روسازی فردوسی جنوبی
خراسان رضوي 1398/6/3 اعلام نشده
1398/06/02
19:26 ب.ظ
اجرای عملیات سنگفرش و جدول گذازی روستای
آذربايجان شرقي 1398/6/2 مهلت دار
19:25 ب.ظ
اجرای عملیات سنگفرش و جدول گذاری روستای
آذربايجان شرقي 1398/6/2 مهلت دار
19:25 ب.ظ
اجرای سنگفرش و جدولگذاری
آذربايجان شرقي 1398/6/2 مهلت دار
19:24 ب.ظ
اجرای عملیات جدول گذاری روستای
آذربايجان شرقي 1398/6/2 مهلت دار
19:24 ب.ظ
اجرای عملیات جدول گذاری
آذربايجان شرقي 1398/6/2 مهلت دار
15:23 ب.ظ
اجرای طرح هادی روستای
کرمانشاه 1398/6/2 مهلت دار
15:23 ب.ظ
اجرای طرح هادی روستای
کرمانشاه 1398/6/2 مهلت دار
14:49 ب.ظ
بهسازی طرح هادی روستاهای
فارس 1398/6/2 مهلت دار
14:34 ب.ظ
پروژه ها شامل : خط کشی معابر سطح نواحی
تهران 1398/6/2 اعلام نشده
13:09 ب.ظ
بازسازی کانال هدایت ابهای سطحی خیابان سیستان
سيستان و بلوچستان 1398/6/2 تاریخ گذشته
13:09 ب.ظ
بهسازی معابر بلوار کلاب
سيستان و بلوچستان 1398/6/2 تاریخ گذشته
13:09 ب.ظ
بهسازی معابر خیابان ولیعصر
سيستان و بلوچستان 1398/6/2 تاریخ گذشته
12:57 ب.ظ
پیاده روسازی و موزاییک فرش سطح شهر
يزد 1398/6/2 اعلام نشده
12:32 ب.ظ
اجرای فاز دوم تخریب و بازسازی جداول منطقه یک - دو و سه
تهران 1398/6/2 مهلت دار
12:31 ب.ظ
زیرسازی و جدول گذاری معابر سطح شهر
تهران 1398/6/2 اعلام نشده
10:30 ق.ظ
بهسازی معابر خیابان
سيستان و بلوچستان 1398/6/2 تاریخ گذشته
10:22 ق.ظ
مناسب سازی معابر جهت معلولین و سالمندان و اصلاح هندسی
تهران 1398/6/2 اعلام نشده
10:17 ق.ظ
پروژه ها شامل :  خرید حمل و پخش اسفالت فینیشری معابرسطح شهر
البرز 1398/6/2 اعلام نشده