1398/05/28
18:36 ب.ظ
اجرای ساحل سازی رودخانه
خوزستان 1398/5/28 اعلام نشده
18:32 ب.ظ
لوله گذاری جهت دفع ابهای سطحی
خوزستان 1398/5/28 اعلام نشده
14:17 ب.ظ
عملیات خاکی شهرک صنعتی ایزدخواست
فارس 1398/5/28 تاریخ گذشته
10:28 ق.ظ
خاکبرداری زیرسازی انتها خیابان سپاه
کرمانشاه 1398/5/28 تاریخ گذشته
1398/05/27
12:49 ب.ظ
پروژه ها شامل : زیرسازی منطقه یک و دو - خرید و پخش اسفالت
البرز 1398/5/27 مهلت دار
11:36 ق.ظ
خاکریزی خاکبرداری جدولگذاری زیرسازی
تهران 1398/5/27 مهلت دار
09:36 ق.ظ
اجرای عملیات خاکی ناحیه صنعتی
زنجان 1398/5/27 مهلت دار
08:01 ق.ظ
زیرسازی معابر روستای
قزوين 1398/5/27 اعلام نشده
1398/05/26
18:05 ب.ظ
اجرای عملیات خاکی معابر
زنجان 1398/5/26 تاریخ گذشته
14:17 ب.ظ
تسطیح و رگلاژ جاده دسترسی ایستگاه کوره کور لار
فارس 1398/5/26 مهلت دار
13:23 ب.ظ
خرید علائم ترافیکی - مخلوط ریزی وزیرسازی
تهران 1398/5/26 مهلت دار
13:05 ب.ظ
زیرسازی و ابنیه فنی محور مزرعه
اصفهان 1398/5/26 تاریخ گذشته
12:35 ب.ظ
اجرای زیرسازی روستای
سيستان و بلوچستان 1398/5/26 تاریخ گذشته
09:45 ق.ظ
پروژه زیرسازی معابر و پخش اسفالت به صورت دستی
تهران 1398/5/26 اعلام نشده
1398/05/25
18:57 ب.ظ
زیرسازی و ابنیه فنی محور
اصفهان 1398/5/25 تاریخ گذشته
1398/05/24
18:06 ب.ظ
ریزش برداری تعریض تسطیح ایلره عشایری
چهارمحال بختياري 1398/5/24 تاریخ گذشته
10:45 ق.ظ
عملیت زیرسازی معابر منطقه
اصفهان 1398/5/24 مهلت دار
10:18 ق.ظ
اجرای طرح تجهیز و نوسازی اراضی سد
فارس 1398/5/24 مهلت دار
10:08 ق.ظ
خاکبرداری و زیرسازی انتهای خیابان سپاه
کرمانشاه 1398/5/24 تاریخ گذشته
1398/05/23
11:57 ق.ظ
اجرای عملیات خاکی صنعتی
زنجان 1398/5/23 مهلت دار
11:55 ق.ظ
تکمیل عملیات اماده سازی اراضی
کرمان 1398/5/23 تاریخ گذشته
10:53 ق.ظ
خاکبرداری و زیرسازی انتهای خیابان سپاه
کرمانشاه 1398/5/23 تاریخ گذشته
08:12 ق.ظ
پروژه ها شامل: تعریض و بهسازی محور فرمهین اشتیان - بهسازی
مركزي 1398/5/23 تاریخ گذشته
1398/05/22
14:11 ب.ظ
عملیات تسطیح اراضی در حوضه ابخور رودخانه
فارس 1398/5/22 تاریخ گذشته
13:26 ب.ظ
تکمیل عملیت خاکی  و ابنیه فنی و اجرای اساس باند دوم محور
فارس 1398/5/22 تاریخ گذشته
10:02 ق.ظ
زیرسازی معابر سطح شهر - اسفالت معابر سطح شهر
البرز 1398/5/22 تاریخ گذشته
1398/05/20
18:20 ب.ظ
تسطیح و ریگلاژ جاده دسترسی ایستگاه
فارس 1398/5/20 تاریخ گذشته
14:48 ب.ظ
تکمیل عملیات خاکی ابنیه فنی اجرای اساس باند دوم محور
فارس 1398/5/20 تاریخ گذشته
13:38 ب.ظ
تکمیل عملیات خاکی و ابنیه فنی و اجرای اساس باند دوم
فارس 1398/5/20 تاریخ گذشته
13:05 ب.ظ
12:36 ب.ظ
انجام دو ردیف پروژه شامل عملیات اماده سازی اراضی
کرمان 1398/5/20 اعلام نشده
07:31 ق.ظ
پروژه زیرسازی اسفالت ریزی و جاده سرویس ایستگاه های
آذربايجان شرقي 1398/5/20 اعلام نشده
1398/05/19
18:28 ب.ظ
بازگشایی و تسطیح جاده های عشایری
کهگیلویه و بویراحمد 1398/5/19 تاریخ گذشته
18:06 ب.ظ
تکمیل زیرسازی محور
تکمیل زیرسازی محور... راه و ترابری
کرمان 1398/5/19 تاریخ گذشته
12:28 ب.ظ
اجرای عملیات خاکی و ابنیه  فنی محور کاهگان
کرمان 1398/5/19 تاریخ گذشته
11:45 ق.ظ
11:41 ق.ظ
عملیات خاکبرداری سلول شماره 5 دفن پسماد عادی سایت دفن
فارس 1398/5/19 اعلام نشده
09:34 ق.ظ
واگذاری پروژه ها شامل : پروژه زیرسازی معابر سطح روستا
تهران 1398/5/19 اعلام نشده
08:26 ق.ظ
تسطیح تراس بندی جاده دسترسی شرهک گلخانه ا
ايلام 1398/5/19 تاریخ گذشته
1398/05/17
12:51 ب.ظ
تکمیل زیرسازی و ابنیه فنی محور
کرمان 1398/5/17 تاریخ گذشته
10:28 ق.ظ
تکمیل زیرسازی و ابنیه فنی محور حرمه
کرمان 1398/5/17 تاریخ گذشته
10:18 ق.ظ
لغو مناقصه  ------ تکمیل اجرای عملیات خاکی محور
کرمان 1398/5/17 اعلام نشده
07:33 ق.ظ
اجرای تسطیح و تراس بندی  و جاده دسترسی شهرک گلخانه ای
ايلام 1398/5/17 تاریخ گذشته
1398/05/16
19:08 ب.ظ
اجرای عملیات زیرسازی معابر
قزوين 1398/5/16 تاریخ گذشته
13:24 ب.ظ
بهسازی اسفالت محور روستایی
آذربايجان غربي 1398/5/16 تاریخ گذشته
08:51 ق.ظ
بازگشایی و تسطیح جاده های
کهگیلویه و بویراحمد 1398/5/16 تاریخ گذشته