1397/11/29
09:37 ق.ظ
زیرسازی معابر سطح شهر
آذربايجان غربي 1397/11/29 مهلت دار
08:33 ق.ظ
جمع اوری دپوسازی و بارگیری کلینکر در مرز
خوزستان 1397/11/29 مهلت دار
07:58 ق.ظ
عملیات زیرسازی خیابان 16 متری
تهران 1397/11/29 مهلت دار
1397/11/28
16:19 ب.ظ
اجرای زیر سازی در سطح معابر مناطق چهارگانه
کرمان 1397/11/28 مهلت دار
1397/11/27
14:27 ب.ظ
واگذاری پروژه در دو ردیف شامل : 1- بهسازی و اسفالت راه روستایی
مازندران 1397/11/27 مهلت دار
10:36 ق.ظ
انجام عملیات کندن و دپو بارگیری حمل مخلوط از معادن
کرمان 1397/11/27 اعلام نشده
08:45 ق.ظ
عملیت خاکبرداری و خاکریزی در
فارس 1397/11/27 اعلام نشده
07:59 ق.ظ
عملیات زیرسازی قسمتی از راه اهن
کرمان 1397/11/27 اعلام نشده
1397/11/26
08:57 ق.ظ
واگذاری پروژه در دو ردیف شامل : 1- بهسازی و اسفالت راه روستایی
مازندران 1397/11/25 تاریخ گذشته
1397/11/25
13:27 ب.ظ
تهیه و حمل مصالح و زیرسازی جاده دسترسی
مازندران 1397/11/25 تاریخ گذشته
11:42 ق.ظ
بهسازی و اسفالت راه روستای
مازندران 1397/11/25 تاریخ گذشته
08:26 ق.ظ
اجرای زیرسازی ادامه بلوار
اصفهان 1397/11/25 مهلت دار
08:19 ق.ظ
زیرسازی قسمتی از راه اهن
کرمان 1397/11/25 اعلام نشده
1397/11/24
14:39 ب.ظ
زیرسازی ابنیه فنی راه محور
مازندران 1397/11/24 تاریخ گذشته
14:24 ب.ظ
پروژه زیرسازی خیابان امام علی شهر
بوشهر 1397/11/24 تاریخ گذشته
13:52 ب.ظ
زیرسازی مسیر تردد واحد صنعتی ارین مستقر در شهرک
گيلان 1397/11/24 مهلت دار
09:06 ق.ظ
پروژه زیرسازی و ساخت کانیودر معابر شهر
بوشهر 1397/11/24 مهلت دار
08:43 ق.ظ
انجام زیرسازی ورودی
اصفهان 1397/11/24 مهلت دار
1397/11/23
17:09 ب.ظ
واگذاری پروژه زیرسازی معابر
مركزي 1397/11/23 مهلت دار
12:55 ب.ظ
اجرای عملیات خاکی و جدول در شهرک صنعتی باتری
سمنان 1397/11/23 مهلت دار
08:31 ق.ظ
عملیات زیرسازی و اجرای rcc معابر سطح شهر
تهران 1397/11/23 اعلام نشده
1397/11/22
13:45 ب.ظ
تهیه و حمل مصالح و زیرسازی جاده دسترسی
مازندران 1397/11/22 تاریخ گذشته
1397/11/21
12:22 ب.ظ
اجریا زیرسازی روستای
سيستان و بلوچستان 1397/11/21 تاریخ گذشته
11:03 ق.ظ
بهسازی راههای روستایی
لرستان 1397/11/21 تاریخ گذشته
11:01 ق.ظ
بهسازی راههای روستایی
لرستان 1397/11/21 تاریخ گذشته
09:11 ق.ظ
زیرسازی و اسفالت راه روستایی
مازندران 1397/11/21 تاریخ گذشته
09:08 ق.ظ
اجرای عملیات خاکی و ابنیه فنی محور
کرمان 1397/11/21 تاریخ گذشته
09:08 ق.ظ
تکمیل عملیات زیرسازی و ابنیه فنی محور
کرمان 1397/11/21 تاریخ گذشته
09:06 ق.ظ
تکمیل عملیات خاکی و ابنیه فنی محور
کرمان 1397/11/21 تاریخ گذشته
08:33 ق.ظ
اجرای زیرسازی در سطح معابر مناطق 4 گانه شهرداری
کرمان 1397/11/21 مهلت دار
1397/11/19
11:02 ق.ظ
زیرسازی و احداث بلوار کمربندی شهر قلعه رئیسی
کهگیلویه و بویراحمد 1397/11/18 تاریخ گذشته
10:35 ق.ظ
زیرسازی ورودی و خروجی شهر
اردبيل 1397/11/18 تاریخ گذشته
1397/11/18
15:14 ب.ظ
تکمیل عملیات خاکی و ابنیه فنی محور
کرمان 1397/11/18 تاریخ گذشته
15:00 ب.ظ
تکمیل عملیات زیرسازی و ابنیه فنی محور
کرمان 1397/11/18 تاریخ گذشته
14:59 ب.ظ
عملیات زیرسازی و ابنیه فنی محورهای
کرمان 1397/11/18 تاریخ گذشته
14:58 ب.ظ
اجرای عملیات خاکی و ابنیه فنی محور
کرمان 1397/11/18 تاریخ گذشته
14:57 ب.ظ
اجرای عملیات خاکی و ابنیه فنی محور
کرمان 1397/11/18 تاریخ گذشته
13:19 ب.ظ
اجرای زیرسازی ساب بیس شامل تهیه حمل و پخش و تراکم و اجرای
خوزستان 1397/11/18 تاریخ گذشته
12:45 ب.ظ
زیرسازی ورودی و خروجی شهر
اردبيل 1397/11/18 تاریخ گذشته
10:52 ق.ظ
عملیات اجرایی رنگ امیزی و شن ریزی در پست 230 کیلو ولت
گيلان 1397/11/18 تاریخ گذشته
1397/11/17
17:05 ب.ظ
تجدید استعلام زیرسازی راه روستایی
مازندران 1397/11/17 تاریخ گذشته
14:11 ب.ظ
اجرای خاکبرداری بند دشت بزنگ بخش
تهران 1397/11/17 تاریخ گذشته
10:47 ق.ظ
اجرای عملیات خاکی  پروژه  در بندر
هرمزگان 1397/11/17 اعلام نشده
10:38 ق.ظ
تکمیل عملیات راهسازی شامل زیرسازی و احداث پل
گلستان 1397/11/17 مهلت دار
10:09 ق.ظ
تهیه مصالح و اجرای زیرسازی و اسفالت محوطه و جاده دسترسی پست 20/63
فارس 1397/11/17 تاریخ گذشته
10:07 ق.ظ
تهیه مصالح و اجرای زیرسازی و اسفالت محوطه و جاده دسترسی
فارس 1397/11/17 تاریخ گذشته
1397/11/16
21:15 ب.ظ
تجهیز نوسازی و یک پارچه سازی اراضی روستای
مازندران 1397/11/16 تاریخ گذشته
17:25 ب.ظ
بهسازی راه روستائی سفید
مازندران 1397/11/16 تاریخ گذشته
13:39 ب.ظ
انجام عملیات اجرای درواسیون خاکی در محور
خراسان جنوبي 1397/11/16 تاریخ گذشته
13:36 ب.ظ
اجرای عملیات زیرسازی و راه دسترسی
فارس 1397/11/16 تاریخ گذشته