1397/09/26
12:03 ب.ظ
زیرسازی تا حد لایه اساس خیابان 4 کوی
خوزستان 1397/9/26 مهلت دار
1397/09/25
19:24 ب.ظ
واگذاری پروژه احداث بازارچه محلی روستا
مركزي 1397/9/25 مهلت دار
19:20 ب.ظ
عملیات خاکی و زیر سازی خیابان در فاز توسعه شهرک
آذربايجان شرقي 1397/9/25 مهلت دار
10:22 ق.ظ
مرمت و شن ریزی راه شوسه عشایری پاشابولی
گلستان 1397/9/25 مهلت دار
1397/09/24
12:18 ب.ظ
احداث ابنما و گابیون و کانکریت در حوزه خطوط لوله
کرمانشاه 1397/9/24 مهلت دار
1397/09/23
08:41 ق.ظ
زیرسازی محور روستایی
مركزي 1397/9/23 مهلت دار
1397/09/22
14:02 ب.ظ
اجرای رمپ ورود و خروج
مازندران 1397/9/22 تاریخ گذشته
14:01 ب.ظ
اجرای تسطیح و مرمت و زیر سازی راه دسترسی
مازندران 1397/9/22 تاریخ گذشته
08:51 ق.ظ
عملیات عمرانی احداث خطوط پردازش
اصفهان 1397/9/22 مهلت دار
06:23 ق.ظ
اجرای عملیات گودبرداری تثبیت و پایدار سازی جداره قسمتی
آذربايجان شرقي 1397/9/21 مهلت دار
1397/09/21
10:10 ق.ظ
اصلاح رانش و خاک ریزی محور
آذربايجان غربي 1397/9/21 تاریخ گذشته
08:31 ق.ظ
1397/09/20
17:08 ب.ظ
اصلاح زمین و تسطیح خاک
يزد 1397/9/20 تاریخ گذشته
16:59 ب.ظ
زیرسازی و ابنیه محور
کرمان 1397/9/20 تاریخ گذشته
16:50 ب.ظ
عملیات زیرسازی و روسازی محور
همدان 1397/9/20 تاریخ گذشته
16:40 ب.ظ
عملیات خاکی زیر اساس و ابنیه فنی و اسفالت محور روستایی
مركزي 1397/9/20 تاریخ گذشته
11:40 ق.ظ
شن ریزی قشلاق
شن ریزی قشلاق... راه و ترابری
اردبيل 1397/9/20 تاریخ گذشته
11:38 ق.ظ
شن ریزی راه
شن ریزی راه... راه و ترابری
اردبيل 1397/9/20 تاریخ گذشته
10:45 ق.ظ
اجرای عملیات خاکی طرح کنترل سیلاب
فارس 1397/9/20 تاریخ گذشته
10:33 ق.ظ
تسطیح اساسی اراضی حفاری
خوزستان 1397/9/20 تاریخ گذشته
10:30 ق.ظ
تسطیح اساسی شهرستان
خوزستان 1397/9/20 تاریخ گذشته
09:45 ق.ظ
زیرسازی معابر شامل خاکبرداری و مخلوط ریزی و بیس روستای
فارس 1397/9/20 اعلام نشده
08:59 ق.ظ
اصلاح لایه اساس خیابانهای کوی کروشات و سیاحی
خوزستان 1397/9/20 مهلت دار
08:43 ق.ظ
زیرسازی تا حد لایه اساس و جدولگذاری مسیرهای دسترسی به خیابانهای
خوزستان 1397/9/20 اعلام نشده
1397/09/19
20:37 ب.ظ
عملیات زیرسازی و روسازی  جهت ترمیم حفاری
هرمزگان 1397/9/19 تاریخ گذشته
08:32 ق.ظ
زیرسازی و روسازی محور
همدان 1397/9/19 تاریخ گذشته
1397/09/18
08:07 ق.ظ
خاکبرداری و خاکریزی نباتی در سطح منطقه 2
خوزستان 1397/9/18 اعلام نشده
1397/09/17
13:08 ب.ظ
عملیات خاکی و رفع نقاط حاثه خیز
زنجان 1397/9/17 تاریخ گذشته
10:53 ق.ظ
انجان چند ردیف پروژه های بهسازی محور شامل :
همدان 1397/9/17 تاریخ گذشته
10:42 ق.ظ
زیرسازی معابر پشت و جنب کمیته امداد
کرمانشاه 1397/9/17 تاریخ گذشته
09:04 ق.ظ
انجام تعدادی پروژه در 13 ردیف شامل : بهسازی محور
مركزي 1397/9/17 تاریخ گذشته
1397/09/15
16:21 ب.ظ
خاکبرداری در زمین های خاکی بنایی سنگ تراشی تهیه
خراسان رضوي 1397/9/15 تاریخ گذشته
12:42 ب.ظ
اصلاح زمین و تسطیح خاک
يزد 1397/9/15 تاریخ گذشته
11:37 ق.ظ
خاک برداری و خاکریزی نباتی
خوزستان 1397/9/15 اعلام نشده
10:50 ق.ظ
عملیات خاکی شن ریزی راه روستایی
آذربايجان شرقي 1397/9/15 تاریخ گذشته
10:47 ق.ظ
بهسازی و شن ریزی راه روستایی
آذربايجان شرقي 1397/9/15 تاریخ گذشته
10:14 ق.ظ
زیرسازی و تعریض خیابان شهید
اردبيل 1397/9/15 تاریخ گذشته
09:42 ق.ظ
اصلاح  رانش و خاکریزی محور
آذربايجان غربي 1397/9/15 تاریخ گذشته
07:45 ق.ظ
زیر سازی و روکش اسفالت جاده
تهران 1397/9/15 مهلت دار
1397/09/14
16:35 ب.ظ
بهسازی محور
بهسازی محور... راه و ترابری
مازندران 1397/9/14 تاریخ گذشته
13:11 ب.ظ
عملیات خاکی زیراساس و ابنیه فنی و اسفالت محور روستایی
مركزي 1397/9/14 تاریخ گذشته
13:09 ب.ظ
زیرسازی راه روستایی
مازندران 1397/9/14 تاریخ گذشته
12:04 ب.ظ
خاکبرداری با هر وسیله مکانیکی و حمل مواد حاصل از خاکبرداری به مقدار 5071
خراسان شمالي 1397/9/14 تاریخ گذشته
11:31 ق.ظ
خاکبرداری و خاک ریزی نباتی در سطح
خوزستان 1397/9/14 تاریخ گذشته
1397/09/13
13:09 ب.ظ
روسازی راه روستایی
روسازی راه روستایی... راه و ترابری
مازندران 1397/9/13 تاریخ گذشته
11:41 ق.ظ
اجرای زیرسازی معابر سطح شهر
اردبيل 1397/9/13 تاریخ گذشته
09:14 ق.ظ
بهسازی معابر اعم از زیرسازی و اسفالت
تهران 1397/9/13 تاریخ گذشته
09:00 ق.ظ
عملیات سابسویل راتون به مقدار حدود 8000 هکتار
خوزستان 1397/9/13 اعلام نشده
08:34 ق.ظ
اجرای عملیات اب خاک شامل جاده بین مزارع
فارس 1397/9/13 تاریخ گذشته
08:34 ق.ظ
اجرای عملیات اب و خاک شامل جاده بین مزارع و تسطیح اراضی
فارس 1397/9/13 تاریخ گذشته