1398/02/30
12:30 ب.ظ
تسطیح اساسی اراضی
تسطیح اساسی اراضی... راه و ترابری
خوزستان 1398/2/30 مهلت دار
07:52 ق.ظ
تسطیح ریگلاژ ریزش برداری راههای عشایری
البرز 1398/2/30 تاریخ گذشته
1398/02/29
14:26 ب.ظ
ترمیم زیرسازی ابنیه فنی و بیس و اسفالت محور
گلستان 1398/2/29 مهلت دار
13:16 ب.ظ
اجرای خاکبرداری و زیرسازی پیاده روهای کمربندی
اردبيل 1398/2/29 تاریخ گذشته
12:40 ب.ظ
اجرای خاکبرداری وزیرسازی و روسازی مسیر سلامتی در
اردبيل 1398/2/29 تاریخ گذشته
10:47 ق.ظ
اجرای عملیات خاک برداری در پروژه
قم 1398/2/29 مهلت دار
10:13 ق.ظ
عملیات خاکی و زیرسازی و بتن ریزی معابر سطح شهر
کردستان 1398/2/29 مهلت دار
09:13 ق.ظ
اجرای اساس و زیراساس
کردستان 1398/2/29 تاریخ گذشته
09:04 ق.ظ
اجرای زیرسازی و اسفالت روستای
قم 1398/2/29 تاریخ گذشته
09:03 ق.ظ
اجرای زیرسازی و اسفالت
قم 1398/2/29 تاریخ گذشته
08:38 ق.ظ
عملیات خاکریزی و خاکبرداری سطح شهر
خوزستان 1398/2/29 مهلت دار
1398/02/28
18:47 ب.ظ
شن ریزی راه قوتلار
شن ریزی راه قوتلار... راه و ترابری
اردبيل 1398/2/28 مهلت دار
13:23 ب.ظ
تکمیل زیرسازی محور
تکمیل زیرسازی محور... راه و ترابری
کرمان 1398/2/28 مهلت دار
12:45 ب.ظ
اجرای ترمیم زیرسازی و ابنیه فنی و بیس و اسفالت محور
گلستان 1398/2/28 مهلت دار
12:20 ب.ظ
شن ریزی جاده بین مزارع روستای
گيلان 1398/2/28 مهلت دار
11:43 ق.ظ
اماده سازی تا حد بستر st-35-06 منطقه ویژه اقتصادی
بوشهر 1398/2/28 مهلت دار
11:11 ق.ظ
زیرسازی و روسازی محورهای روستایی
همدان 1398/2/28 مهلت دار
10:59 ق.ظ
خاکبرداری و بهسازی زوقزلقان در محور گیفان
خراسان شمالي 1398/2/28 مهلت دار
1398/02/27
08:01 ق.ظ
زیرسازی روستای
زیرسازی روستای... راه و ترابری
سيستان و بلوچستان 1398/2/26 تاریخ گذشته
1398/02/26
18:52 ب.ظ
عملیات خاکی و زیرسازی معابر
آذربايجان غربي 1398/2/26 مهلت دار
18:23 ب.ظ
اجرای شن ریزی بطول۲ کیلومتر راه فرعی
اردبيل 1398/2/26 تاریخ گذشته
18:16 ب.ظ
اجرای شن ریزی به طول 4 کیلومتر راه فرعی روستایی
اردبيل 1398/2/26 تاریخ گذشته
08:43 ق.ظ
زیرسازی یک کیلومتر از جاده قشلاق گلچشمه
مركزي 1398/2/26 مهلت دار
1398/02/25
19:36 ب.ظ
اجرای دال گذاری و خاکبرداری و خاکریزی مسیر
ايلام 1398/2/25 تاریخ گذشته
14:41 ب.ظ
خاکبرداری حمل خاک محل پلاکهای
اصفهان 1398/2/25 تاریخ گذشته
11:19 ق.ظ
عملیات زیرسازی روستای بیدشک شهرستان
اصفهان 1398/2/25 تاریخ گذشته
10:47 ق.ظ
اجرای عملیات زیرسازی و روسازی خیابان 55 متری کوثر تا تقاطع 45 متری
اردبيل 1398/2/25 اعلام نشده
10:24 ق.ظ
زیرسازی و اسفالت ترانشه های شبکه گازرسانی
خوزستان 1398/2/25 اعلام نشده
1398/02/24
19:05 ب.ظ
تسطیح اراضی و احداث راه بین مزارع به عرض 8 متر
خراسان جنوبي 1398/2/24 تاریخ گذشته
19:02 ب.ظ
تسطیح و خاکبرداری زمین پست قرنطینه دامپزشکی
چهارمحال بختياري 1398/2/24 تاریخ گذشته
13:14 ب.ظ
زیرسازی خیابان و تهیه و اجرای آسفالت در شهرک
آذربايجان شرقي 1398/2/24 تاریخ گذشته
12:58 ب.ظ
تهیه مصالح و اجرای تکمیل عملیات خاکی و لایه اساس
کرمان 1398/2/24 مهلت دار
11:06 ق.ظ
عملیات خاکریزی تا سطح اساس از کیلومتر768+41 الی 782+44
آذربايجان شرقي 1398/2/24 تاریخ گذشته
11:05 ق.ظ
1398/02/23
13:53 ب.ظ
بهسازی توسه تکمیل معابر شهر
کرمانشاه 1398/2/23 تاریخ گذشته
13:52 ب.ظ
تسطیح لیزری اراضی
تسطیح لیزری اراضی... راه و ترابری
کرمان 1398/2/23 تاریخ گذشته
12:34 ب.ظ
اجرای زیرسازی و خرید و پخش اسفالت  معابر سطح شهر
قزوين 1398/2/23 تاریخ گذشته
1398/02/22
14:46 ب.ظ
زیرسازی محور چشمه نیلبریک
گلستان 1398/2/22 تاریخ گذشته
12:55 ب.ظ
اجرای خاک برداری و زیرسازی و روسازی
اردبيل 1398/2/22 تاریخ گذشته
08:58 ق.ظ
انجام 3 پروژه: عملیات زیرسازی و روسازی محور روستایی
همدان 1398/2/22 تاریخ گذشته
08:27 ق.ظ
اجرای خاکبرداری و زیرسازی پیاده روهای کمربندی
اردبيل 1398/2/22 تاریخ گذشته
08:23 ق.ظ
پروژه احداث کمربندی دوم شهر
آذربايجان غربي 1398/2/22 اعلام نشده
1398/02/21
10:51 ق.ظ
خاکبرداری
خاکبرداری... راه و ترابری
آذربايجان شرقي 1398/2/21 تاریخ گذشته
10:04 ق.ظ
واگذاری پروژه ها در 4 ردیف شامل : 1- عملیات اسفالت ورودی ریگان
کرمان 1398/2/21 اعلام نشده
1398/02/19
11:24 ق.ظ
خاکبرداری زیرسازی قیرپاشی و اسفالت معابر روستای
قزوين 1398/2/19 تاریخ گذشته
10:10 ق.ظ
08:12 ق.ظ
زیرسازی و اسفالت و جدولگذاری کوی
تهران 1398/2/19 مهلت دار
08:11 ق.ظ
پروژه کوهبری و خاکبرداری ادامه بلوار امام
تهران 1398/2/19 مهلت دار