1398/09/23
19:01 ب.ظ
تهیه مصالح و زیرسازی معابر شهرک صنعتی
آذربايجان غربي 1398/9/23 مهلت دار
18:49 ب.ظ
طرح تجهیز و نوسازی اراضی شالی زاری
مازندران 1398/9/23 مهلت دار
18:44 ب.ظ
زیرسازی در روستای
زیرسازی در روستای... راه و ترابری
گلستان 1398/9/23 مهلت دار
18:35 ب.ظ
ترانشه برداری در کلیه محورهای
خراسان شمالي 1398/9/23 مهلت دار
12:38 ب.ظ
12:09 ب.ظ
عملیات خاکی با ماشین به مقدار4730 متر معکب
خوزستان 1398/9/23 اعلام نشده
11:24 ق.ظ
عملیات خاکبرداری لایروبی ایجاد خاکریز و غیره
يزد 1398/9/23 مهلت دار
10:17 ق.ظ
واگذاری عملیات پایدار سازی زمین لغزش ضلع شمالی پارک جنگلی عرشلو
آذربايجان غربي 1398/9/23 مهلت دار
1398/09/21
18:38 ب.ظ
تجهیز و نوسازی و یکپارچه سازی اراضی شالیزاری روست
مازندران 1398/9/21 مهلت دار
18:22 ب.ظ
تجهیز و نوسازی اراضی سنتی - جاده بین مزارع ارمیغان خانیک
خراسان جنوبي 1398/9/21 تاریخ گذشته
18:13 ب.ظ
اجرای زیرسازی
اجرای زیرسازی... راه و ترابری
گلستان 1398/9/21 مهلت دار
18:09 ب.ظ
اجرای زیرسازی
اجرای زیرسازی... راه و ترابری
گلستان 1398/9/21 مهلت دار
12:45 ب.ظ
تسطیح و مرمت راه های دسترسی
چهارمحال بختياري 1398/9/21 تاریخ گذشته
12:11 ب.ظ
بستر سازی زیرسازی و شن ریزی راه دو لایه منطقه
کرمان 1398/9/21 مهلت دار
12:00 ب.ظ
اجرا تسطیح و زیرسازی معابر شهر
کرمان 1398/9/21 اعلام نشده
11:38 ق.ظ
عملیات اجرایی ترانشه دفن زباله
خراسان رضوي 1398/9/21 مهلت دار
11:26 ق.ظ
اجرای روسازی و تامین بخشی از مصالح
آذربايجان شرقي 1398/9/21 مهلت دار
11:21 ق.ظ
اجرای روسازی و تامین بخشی از مصالح
تهران 1398/9/21 مهلت دار
11:01 ق.ظ
اجرای روسازی و تامین بخشی از مصالح
اردبيل 1398/9/21 مهلت دار
1398/09/20
20:07 ب.ظ
اجرای لایه زیراساس سطح شهرک صنعتی بزرگ
فارس 1398/9/20 تاریخ گذشته
18:25 ب.ظ
زیرسازی محور حاجی قوشان به ملک علی تپه در شهرستان
گلستان 1398/9/20 مهلت دار
18:25 ب.ظ
عملیات تثبیت محور
عملیات تثبیت محور... راه و ترابری
گيلان 1398/9/20 مهلت دار
14:58 ب.ظ
انجام تعمیرات و مرمت سایت هوادهی کمپوست
تهران 1398/9/20 اعلام نشده
11:58 ق.ظ
عملیات برداشت خاکی نباتی معابر فاز یک
لرستان 1398/9/20 مهلت دار
10:19 ق.ظ
واگذاری عملیات پایدار سازی زمین لغزش ضلع
آذربايجان غربي 1398/9/20 مهلت دار
10:17 ق.ظ
عملیات روسازی و تامین بخشی از مصالح روسازی راه اهن
آذربايجان شرقي 1398/9/20 مهلت دار
09:53 ق.ظ
احداث پل
احداث پل... راه و ترابری
کرمان 1398/9/20 مهلت دار
09:44 ق.ظ
تخلیه ترانشه های ماسه گیر و تثبیت ماسه های روان در محور ریلی
تهران 1398/9/20 مهلت دار
09:43 ق.ظ
تخلیه ترانشه های ماسه گیر و تثبیت ماسه های روان در محور ریلی
سيستان و بلوچستان 1398/9/20 مهلت دار
1398/09/19
14:24 ب.ظ
اجرای عملیات روسازی محور راه اهن
تهران 1398/9/19 مهلت دار
14:19 ب.ظ
اجرای عملیات روسازی محور راه اهن
کردستان 1398/9/19 مهلت دار
14:18 ب.ظ
اجرای عملیات روسازی محور راه اهن
همدان 1398/9/19 مهلت دار
13:46 ب.ظ
حجم خاکبرداری در حدود 1500 متر مکعب
تهران 1398/9/19 مهلت دار
13:35 ب.ظ
تکمیل سابگرید سازی اجرای ساب بیس و جدول گذاری
مركزي 1398/9/19 مهلت دار
12:38 ب.ظ
زیرسازی بلوار ابن
زیرسازی بلوار ابن... راه و ترابری
همدان 1398/9/19 مهلت دار
08:44 ق.ظ
تهیه مصالح و عملیات خاکبرداری زیرسازی و
کرمان 1398/9/19 مهلت دار
1398/09/18
19:26 ب.ظ
پروژه اجرای دکوپاژ شهرک
فارس 1398/9/18 تاریخ گذشته
18:20 ب.ظ
گریدرزنی جاده های دسترسی به مزارع شهرستان
اردبيل 1398/9/18 تاریخ گذشته
18:06 ب.ظ
تکمیل عملیات خاکی و ابنیه فنی محور
کرمان 1398/9/18 تاریخ گذشته
12:21 ب.ظ
انجام عملیات زیرسازی لایه زیراساس
خراسان جنوبي 1398/9/18 تاریخ گذشته
11:53 ق.ظ
تسطیح و مرمت راه های دسترسی به ایستگاه های تلویزیونی
چهارمحال بختياري 1398/9/18 تاریخ گذشته
1398/09/17
19:22 ب.ظ
19:17 ب.ظ
اجاره دو دستگاه گریدر کوماتسو 705 یا دستگاه کریدر
فارس 1398/9/17 تاریخ گذشته
18:35 ب.ظ
پروژه زیرسازی و خیابانکشی
گلستان 1398/9/17 تاریخ گذشته
15:32 ب.ظ
عملیات شن ریزی راه روستایی
زنجان 1398/9/17 تاریخ گذشته
15:27 ب.ظ
اماده سازی اراضی سایت 42 هکتاری مسکن مهر
خوزستان 1398/9/17 تاریخ گذشته
12:55 ب.ظ
تکمیل سابگرید سازی اجرای ساپ بیس و جدل گذاری
مركزي 1398/9/17 مهلت دار
12:53 ب.ظ
پروژه ها شامل : زیرسازی محور حاجی
گلستان 1398/9/17 مهلت دار