1398/02/31
19:07 ب.ظ
اسفالت خیابان های روستاهای
اصفهان 1398/2/31 مهلت دار
15:02 ب.ظ
لکه گیری سطح راههای استان
يزد 1398/2/31 مهلت دار
14:40 ب.ظ
اجرای لکه گیری و روکش اسفالت گرم محور سه
خراسان جنوبي 1398/2/31 مهلت دار
14:39 ب.ظ
اجرای اسفالت گرم جاده مرزی
خراسان جنوبي 1398/2/31 مهلت دار
14:39 ب.ظ
روکش اسفالت گرم راههای سطح شهرستان
خراسان جنوبي 1398/2/31 مهلت دار
14:26 ب.ظ
پخش و لکه گیری اسفالت معابر شمال شهر
البرز 1398/2/31 مهلت دار
14:25 ب.ظ
ساماندهی معابر
ساماندهی معابر... راه و ترابری
البرز 1398/2/31 مهلت دار
14:24 ب.ظ
عملیات زیرسازی و اسفالت معابر خیابانهای فاز دوم
اردبيل 1398/2/31 مهلت دار
14:01 ب.ظ
انجام عملیات تهیه تولید و حمل مصالح و اجرای اساس و اسفالت
لرستان 1398/2/31 اعلام نشده
14:00 ب.ظ
13:58 ب.ظ
13:55 ب.ظ
ترمیم و بازسازی نوار حفاری در محدوده تاسیسات
قم 1398/2/31 مهلت دار
13:51 ب.ظ
انجام عملیات تهیه تولید و حمل مصالح و اجرای اساس و
تهران 1398/2/31 اعلام نشده
13:26 ب.ظ
واگذاری پروژه ها محوطه سازی و تکمیل مغازه های درب
آذربايجان شرقي 1398/2/31 مهلت دار
13:24 ب.ظ
بهسازی و اسفالت راههای روستایی د
ايلام 1398/2/31 مهلت دار
12:53 ب.ظ
روکش اسفالت سطح شهر
کرمانشاه 1398/2/31 مهلت دار
12:46 ب.ظ
تهیه حمل و اجرای قیر پریمکت و تهیه و حمل پخش و کوبیدگی اسفالت بیندر
خراسان جنوبي 1398/2/31 مهلت دار
12:37 ب.ظ
بهسازی و اسفالت راه روستایی
مازندران 1398/2/31 مهلت دار
12:37 ب.ظ
بهسازی و اسفالت راه روستایی پس پرس شهرستان
مازندران 1398/2/31 مهلت دار
12:37 ب.ظ
بهسازی و اسفالت راه روستایی نشو
مازندران 1398/2/31 مهلت دار
12:33 ب.ظ
زیرسازی و اسفالت معابر خیابانهاب فاز 2 شهرک صنعتی
اردبيل 1398/2/31 مهلت دار
12:28 ب.ظ
خرید و اجرای اسفالت ریزی معابر سطح شهر
همدان 1398/2/31 مهلت دار
12:25 ب.ظ
اجرای عملیات یک لایه روکش اسفالت گرم
سمنان 1398/2/31 مهلت دار
12:24 ب.ظ
زیرسازی و اسفالت روستای
مركزي 1398/2/31 مهلت دار
12:22 ب.ظ
اجرای یک لایه روکش آسفالت گرم
سمنان 1398/2/31 مهلت دار
11:15 ق.ظ
واگذاری اجرای پروژه های عمرانی : 1- فاز اول روکش اسفالت معابر
تهران 1398/2/31 مهلت دار
11:14 ق.ظ
زیرسازی و اسفالت خیابانهای غربی
تهران 1398/2/31 مهلت دار
11:12 ق.ظ
اجرای اسفالت روستای
بوشهر 1398/2/31 مهلت دار
11:05 ق.ظ
اجرای آسفالت روستای
بوشهر 1398/2/31 مهلت دار
11:05 ق.ظ
اجرای اسفالت روستای اسماعیل
بوشهر 1398/2/31 مهلت دار
11:05 ق.ظ
اجرای اسفالت روستای
بوشهر 1398/2/31 مهلت دار
11:04 ق.ظ
اجرای اسفالت روستای
بوشهر 1398/2/31 مهلت دار
11:04 ق.ظ
اجرای اسفالت روستای
بوشهر 1398/2/31 مهلت دار
11:02 ق.ظ
اجرای آسفالت روستای
بوشهر 1398/2/31 مهلت دار
11:02 ق.ظ
اجرای اسفالت روستای
بوشهر 1398/2/31 مهلت دار
11:02 ق.ظ
اجرای اسفالت روستای
بوشهر 1398/2/31 مهلت دار
11:01 ق.ظ
اجرای اسفالت روستای
بوشهر 1398/2/31 مهلت دار
11:01 ق.ظ
اجرای اسفالت روستای
بوشهر 1398/2/31 مهلت دار
11:01 ق.ظ
اجرای اسفالت روستای
بوشهر 1398/2/31 مهلت دار
11:01 ق.ظ
اجرای اسفالت روستای
بوشهر 1398/2/31 مهلت دار
11:00 ق.ظ
اجرای اسفالت روستای
بوشهر 1398/2/31 مهلت دار
11:00 ق.ظ
اجرای اسفالت روستای چاه حسین
بوشهر 1398/2/31 مهلت دار
10:57 ق.ظ
خرید و پخش اسفالت و تراش و روکش بصورت مکانیزه و خرید اسفالت
البرز 1398/2/31 اعلام نشده
10:56 ق.ظ
اجرای اسفالت روستا
اجرای اسفالت روستا... راه و ترابری
بوشهر 1398/2/31 مهلت دار
10:55 ق.ظ
اجرای اسفالت روستای
بوشهر 1398/2/31 مهلت دار
10:55 ق.ظ
اجرای اسفالت روستای کمه زرد
بوشهر 1398/2/31 مهلت دار