1398/02/28
08:05 ق.ظ
ادامه عملیات احداث تونل زره
چهارمحال بختياري 1398/2/28 تاریخ گذشته
1398/02/05
11:12 ق.ظ
اجرای عملیات تکمیل لاینینگ تونلهای 1 و 3 محور
آذربايجان شرقي 1398/2/5 تاریخ گذشته
1398/01/29
19:02 ب.ظ
تکمیل لاینینگ تونلهای 1و3 محور
آذربايجان شرقي 1398/1/29 اعلام نشده
1398/01/27
13:41 ب.ظ
اجرای سبدبافی قطعات پیش ساخته بتنی تونل سگمنت پروژه کانی سیب
آذربايجان غربي 1398/1/27 تاریخ گذشته
1397/12/23
10:38 ق.ظ
کلیه عملیات حفاری تحکیمات و لاینینگ و حفاظتی تونل
کرمانشاه 1397/12/23 تاریخ گذشته
1397/12/15
15:39 ب.ظ
لاینینگ تونل دلا
لاینینگ تونل دلا... راه و ترابری
خوزستان 1397/12/15 تاریخ گذشته
10:52 ق.ظ
عملیات حفاری باقیمانده و لایتنینگ و حفاظتی تونل 550 متر مربوط
کرمانشاه 1397/12/15 تاریخ گذشته
1397/12/13
10:35 ق.ظ
کلیه عملیات حفاری باقیمانده تحکیات و لاینینگ و حفاظتی
کرمانشاه 1397/12/13 تاریخ گذشته
1397/12/12
12:17 ب.ظ
کلیه عملیات باقیمانده تحکیمات ولاینینگ و حفاظتی تونل کیلومتر 293+12
کرمانشاه 1397/12/12 تاریخ گذشته
1397/11/27
11:24 ق.ظ
اجرای عملیات تکمیل لاینینگ تونلهای 1و3 محور
آذربايجان شرقي 1397/11/27 تاریخ گذشته
1397/11/17
20:53 ب.ظ
تهیه قالب لاینینگ تونل
تهران 1397/11/17 اعلام نشده
12:35 ب.ظ
تکمیل لاینینگ تونلهای 1و3 محور
آذربايجان شرقي 1397/11/17 اعلام نشده
11:31 ق.ظ
احداث تونل شهیده باختر بیگلری
فارس 1397/11/17 تاریخ گذشته
09:08 ق.ظ
اجرای عملیات بافت سبد فولادی قطعات بتنی پیش ساخته
فارس 1397/11/17 تاریخ گذشته
09:05 ق.ظ
اجرای عملیات حمل مصالح حاصل از حفاری مکانیزه تونل
فارس 1397/11/17 تاریخ گذشته
1397/11/15
13:18 ب.ظ
تکمیل لاینینگ تونلهای 1و3 محور
آذربايجان شرقي 1397/11/15 اعلام نشده
09:03 ق.ظ
احداث تونل
احداث تونل... راه و ترابری
فارس 1397/11/15 تاریخ گذشته
1397/11/04
10:46 ق.ظ
1397/10/30
19:53 ب.ظ
واگذاری عملیات اجرایی لاینینگ تونل انحراف در پروژه سد
کهگیلویه و بویراحمد 1397/10/30 اعلام نشده
1397/10/26
13:16 ب.ظ
اجرای عملیات لاینینگ در تونل کارگاه دسترسی پروژه
آذربايجان غربي 1397/10/26 تاریخ گذشته
1397/10/24
11:52 ق.ظ
اجرای عملیات لاینینگ در تونل کارگاه دسترسی پروژه کانی سیب
آذربايجان غربي 1397/10/24 تاریخ گذشته
1397/10/23
10:16 ق.ظ
واگذاری اجرای عملیات حمل مصالح حاصل از حفاری مکانیزه تونل
فارس 1397/10/23 تاریخ گذشته
1397/10/19
11:10 ق.ظ
واگذاری اجرای عملیات حمل مصالح حاصل از حفاری مکانیزه تونل
فارس 1397/10/19 تاریخ گذشته
1397/10/08
08:56 ق.ظ
1397/10/06
08:51 ق.ظ
عملیات مربوط یه لاینینگ و حفاظت تونل
کرمانشاه 1397/10/6 تاریخ گذشته
1397/10/02
19:43 ب.ظ
تکمیل لاینینگ تونل های 1و3 محور
آذربايجان شرقي 1397/10/2 اعلام نشده
1397/10/01
12:35 ب.ظ
تکمیل احداث تونل شهدای خلیج فارس و اجرا روشنایی
فارس 1397/10/1 تاریخ گذشته
1397/09/28
1397/08/01
12:55 ب.ظ
اجرای تونل نوری  در
اجرای تونل نوری در... راه و ترابری
کرمانشاه 1397/8/1 تاریخ گذشته
1397/07/26
07:35 ق.ظ
قسمتی از عملیات اجرایی قطعه سوم راه اصلی
کهگیلویه و بویراحمد 1397/7/26 اعلام نشده
1397/07/25
12:47 ب.ظ
1397/07/03
09:45 ق.ظ
کلیه عملیات  حفاری باقیمانده تحکیمات و لاینینگ
کرمانشاه 1397/7/3 تاریخ گذشته
1397/06/12
09:09 ق.ظ
عملیات حفاری تحکیمات و لاینینگ و حفاظتی
کرمانشاه 1397/6/12 تاریخ گذشته
1397/05/28
11:48 ق.ظ
اجرای عملیات سبدبافی سگمنت تونل پروژه
آذربايجان غربي 1397/5/28 تاریخ گذشته
1397/05/27
15:02 ب.ظ
انجام سبد بافی سگمنت
تهران 1397/5/27 تاریخ گذشته
14:58 ب.ظ
اجرای عملیات  سبد بافی
تهران 1397/5/27 تاریخ گذشته
1397/05/08
09:50 ق.ظ
واگذاری عملیات حفاری و
خراسان رضوي 1397/5/8 اعلام نشده
1397/04/30
14:21 ب.ظ
احداث تونل
احداث تونل... راه و ترابری
هرمزگان 1397/4/30 تاریخ گذشته
1397/04/20
15:09 ب.ظ
عملیات حفاری و تحکیم تونلهای انحراف در یکی از پروژه های سدسازی
خراسان رضوي 1397/4/20 اعلام نشده
09:05 ق.ظ
عملیات حفاری و تحکیم تونل های
خراسان رضوي 1397/4/19 اعلام نشده
1397/03/30
12:43 ب.ظ
عملیات تکمیلی  تونل
عملیات تکمیلی تونل... راه و ترابری
فارس 1397/3/29 تاریخ گذشته
1397/03/13
08:51 ق.ظ
واگذاری احداث تونل وسازه های جنبی
اصفهان 1397/3/12 تاریخ گذشته
1397/03/10
16:10 ب.ظ
عملیات اجرایی پوشش بتنی (لاینینگ) حدود 450 متر از تونل قطعه دوم مترو
کرمانشاه 1397/3/10 تاریخ گذشته
1397/03/08
09:18 ق.ظ
عملیات اجرایی پوشش نهایی بتنی
کرمانشاه 1397/3/8 تاریخ گذشته
1397/03/05
12:09 ب.ظ
احداث تونل وسازه های جنبی
اصفهان 1397/3/5 تاریخ گذشته
10:00 ق.ظ
احداث تونل و سازه های جنبی حد فاصل ایستگاهها
اصفهان 1397/3/5 اعلام نشده
1397/02/29
09:14 ق.ظ
عملیات تکمیلی تونل شهدای
فارس 1397/2/27 تاریخ گذشته
1397/02/27
15:48 ب.ظ
پروژه عملیات  تکمیلی تونل شهدای
فارس 1397/2/26 تاریخ گذشته