1397/09/28
15:11 ب.ظ
تعمیرات ابنیه فنی در
يزد 1397/9/28 مهلت دار
15:10 ب.ظ
بهسازی ،  اسفالت انتنی های
چهارمحال بختياري 1397/9/28 مهلت دار
15:09 ب.ظ
ایجاد جاده دسترسی
ایجاد جاده دسترسی... راه و ترابری
يزد 1397/9/28 مهلت دار
15:08 ب.ظ
اصلاح و بهسازی محور
يزد 1397/9/28 مهلت دار
15:08 ب.ظ
اصلاح ابنیه روستای
اصلاح ابنیه روستای... راه و ترابری
يزد 1397/9/28 مهلت دار
15:08 ب.ظ
بهسازی و تکمیل عملیات اسفالت محور
چهارمحال بختياري 1397/9/28 مهلت دار
14:35 ب.ظ
بازگشایی ایلراه عشایری
چهارمحال بختياري 1397/9/28 مهلت دار
14:20 ب.ظ
بهسازی راه چاچکام
بهسازی راه چاچکام... راه و ترابری
مازندران 1397/9/28 مهلت دار
14:19 ب.ظ
بهسازی راه روستایی
بهسازی راه روستایی... راه و ترابری
مازندران 1397/9/28 مهلت دار
14:18 ب.ظ
احداث دوربرگردان هلال
مازندران 1397/9/28 مهلت دار
14:17 ب.ظ
تعریض محور
تعریض محور... راه و ترابری
مازندران 1397/9/28 مهلت دار
14:17 ب.ظ
بهسازی محور
بهسازی محور... راه و ترابری
مازندران 1397/9/28 مهلت دار
14:16 ب.ظ
تکمیل عملیات بهسازی و چهار خط نمودن بخشهایی
مازندران 1397/9/28 مهلت دار
14:11 ب.ظ
بهسازی راه های روستایی
لرستان 1397/9/28 مهلت دار
14:10 ب.ظ
بهسازی محورهای روستایی
لرستان 1397/9/28 مهلت دار
13:42 ب.ظ
احداث راههای دسترسی مجتمع های خدمات
قزوين 1397/9/28 مهلت دار
13:15 ب.ظ
انجام عملیات خاکی  و رفع نقاط حادثه خیز
زنجان 1397/9/28 مهلت دار
11:23 ق.ظ
واریانت چهارم و پنجم
بوشهر 1397/9/28 مهلت دار
10:18 ق.ظ
رفع نقاط حادثه خیز محور و انتنی روستای
مركزي 1397/9/28 مهلت دار
08:13 ق.ظ
ایمن سازی و ساخت پلهای کوچک
اصفهان 1397/9/28 مهلت دار
1397/09/27
15:50 ب.ظ
بهسازی محور
بهسازی محور... راه و ترابری
خراسان رضوي 1397/9/27 مهلت دار
14:23 ب.ظ
تکمیل خیابان ملت
تکمیل خیابان ملت... راه و ترابری
بوشهر 1397/9/27 مهلت دار
14:23 ب.ظ
مجتمع خدمات رفاهی
مجتمع خدمات رفاهی... راه و ترابری
بوشهر 1397/9/27 تاریخ گذشته
14:12 ب.ظ
احداث راههای دسترسی به مجتمع خدماتی رفاهی
آذربايجان غربي 1397/9/27 مهلت دار
14:12 ب.ظ
راه روستایی
راه روستایی... راه و ترابری
آذربايجان غربي 1397/9/27 مهلت دار
13:34 ب.ظ
تعمیرات ابنیه فنی در سطح استان
يزد 1397/9/27 مهلت دار
13:34 ب.ظ
اصلاح ابنیه فنی روستای
يزد 1397/9/27 مهلت دار
13:34 ب.ظ
اصلاح وبهسازی محور دره
يزد 1397/9/27 مهلت دار
13:31 ب.ظ
تعریض یکطرفه دو فقره پل دالی دو متری به طول 4 متر
گلستان 1397/9/27 مهلت دار
13:14 ب.ظ
اماده سازی بخشی از راه دسترسی ناحیه صنعتی
کرمان 1397/9/27 مهلت دار
12:01 ب.ظ
عملیات جاده دسترسی پروژه
فارس 1397/9/27 مهلت دار
11:58 ق.ظ
عملیات احداث جاده سرویس پروژه
فارس 1397/9/27 مهلت دار
10:43 ق.ظ
احداث و اسفالت راه جاده اصلی
خراسان رضوي 1397/9/27 اعلام نشده
10:37 ق.ظ
احداث جاده دسترسی به مخزن اب شهر
کهگیلویه و بویراحمد 1397/9/27 تاریخ گذشته
10:22 ق.ظ
احداث باند دوم محور
چهارمحال بختياري 1397/9/27 مهلت دار
10:16 ق.ظ
اجرای محور روستایی عشبان کندی و حصار
آذربايجان غربي 1397/9/27 مهلت دار
10:14 ق.ظ
تهیه سنگ بلدر ریزی ابنیه فنی
گيلان 1397/9/27 مهلت دار
09:12 ق.ظ
تکمیل بهسازی راه روستایی
اردبيل 1397/9/27 تاریخ گذشته
09:10 ق.ظ
بهسازی راه روستایی
بهسازی راه روستایی... راه و ترابری
اردبيل 1397/9/27 تاریخ گذشته
08:44 ق.ظ
احداث قطعه اول  و تعریض و بهسازی از کمربندی
خوزستان 1397/9/27 مهلت دار
08:43 ق.ظ
ترمیم و مرمت جاده های دسترسی به چاههای
خوزستان 1397/9/27 اعلام نشده
08:24 ق.ظ
تعریض و تکمیل ابنیه فنی محور
فارس 1397/9/27 مهلت دار
08:13 ق.ظ
بهسازی و ایمن سازی راه فرعی
مازندران 1397/9/27 مهلت دار
08:10 ق.ظ
بازسازی و مرمت راهها و ابنیه فنی مناطق عشایری
کرمانشاه 1397/9/27 مهلت دار
08:09 ق.ظ
انجام چهار ردیف پروژه شامل  : اصلاح هندسی تقاطع محور
خوزستان 1397/9/27 مهلت دار
08:07 ق.ظ
07:44 ق.ظ
انجام چند ردیف پروژه شامل : اجرای سازه پل تنگ خشک
اصفهان 1397/9/27 مهلت دار
1397/09/26
18:22 ب.ظ
بهسازی راه روستایی
بهسازی راه روستایی... راه و ترابری
اردبيل 1397/9/26 تاریخ گذشته
18:15 ب.ظ
بهسازی راه روستایی
بهسازی راه روستایی... راه و ترابری
اردبيل 1397/9/26 تاریخ گذشته