1398/02/30
18:51 ب.ظ
واگذاری پروژه جاده دسترسی به معادن
کهگیلویه و بویراحمد 1398/2/30 مهلت دار
15:23 ب.ظ
مرمت بازسازی نگهداری راه عشایری منطقه دریاچه
تهران 1398/2/30 مهلت دار
15:23 ب.ظ
پروژه مرمت بازسازی و نگهداری راه عشایری
تهران 1398/2/30 مهلت دار
14:59 ب.ظ
تکمیل راه روستایی
تکمیل راه روستایی... راه و ترابری
قزوين 1398/2/30 مهلت دار
14:41 ب.ظ
عملیات مقاوم سازی ایستگاه cgs شهر
همدان 1398/2/30 اعلام نشده
14:39 ب.ظ
احداث راه اصلی
احداث راه اصلی... راه و ترابری
ايلام 1398/2/30 مهلت دار
13:58 ب.ظ
ایمن سازی پروژه قطعه سوم بزرگراه
آذربايجان شرقي 1398/2/30 اعلام نشده
13:57 ب.ظ
حمل مصالح از مجتمع تولیدی صفه تا پروژه احداث تقاطع غیرهمسطح
اصفهان 1398/2/30 مهلت دار
13:32 ب.ظ
احداث جاده بین مزارع روستای
هرمزگان 1398/2/30 تاریخ گذشته
12:59 ب.ظ
عملیات اجرایی احداث جاده بین مزارع
مركزي 1398/2/30 مهلت دار
12:58 ب.ظ
بهسازی راه روستایی
بهسازی راه روستایی... راه و ترابری
مازندران 1398/2/30 مهلت دار
12:28 ب.ظ
پروژه تکمیل باند دوم محور لار- بندرعباس حد فاصل انتهای
فارس 1398/2/30 مهلت دار
09:08 ق.ظ
انجام عملیات اجرایی احداث راه دسترسی
گيلان 1398/2/30 مهلت دار
07:50 ق.ظ
مرمت و بهسازی تیغ زنی جاده های بین مزارع سطح شهرستان
اردبيل 1398/2/30 تاریخ گذشته
1398/02/29
19:54 ب.ظ
پروژه های بهسازی و ایمن سازی محور
چهارمحال بختياري 1398/2/29 مهلت دار
19:06 ب.ظ
اماده سازی بخشی از راه دسترسی
کرمان 1398/2/29 مهلت دار
19:00 ب.ظ
تکمیل راه روستایی
تکمیل راه روستایی... راه و ترابری
هرمزگان 1398/2/29 تاریخ گذشته
18:25 ب.ظ
بهسازی و مرمت ابینه فنی موجود در سطح شهرستان
خراسان شمالي 1398/2/29 مهلت دار
18:24 ب.ظ
پروژه مرمت ابنیه فنی محورهای حوزه استحفاظی
خراسان شمالي 1398/2/29 مهلت دار
18:19 ب.ظ
اجرای ابنیه فنی روستای
خراسان رضوي 1398/2/29 مهلت دار
14:25 ب.ظ
تکمیل جاده بین مزارع
لرستان 1398/2/29 تاریخ گذشته
14:18 ب.ظ
اصلاح قوس زرقان
اصلاح قوس زرقان... راه و ترابری
فارس 1398/2/29 مهلت دار
14:17 ب.ظ
بهسازی و ایمن سازی محور
چهارمحال بختياري 1398/2/29 مهلت دار
14:15 ب.ظ
14:15 ب.ظ
تعریض ابنیه فنی
تعریض ابنیه فنی... راه و ترابری
فارس 1398/2/29 مهلت دار
14:15 ب.ظ
اصلاح و ایمن سازی نقطع پرتصادف خروجی
فارس 1398/2/29 مهلت دار
14:13 ب.ظ
بهسازی و ساماندهی ابتدای ورودی
آذربايجان غربي 1398/2/29 مهلت دار
13:51 ب.ظ
بهسازی محور بافق
بهسازی محور بافق... راه و ترابری
يزد 1398/2/29 تاریخ گذشته
13:48 ب.ظ
اجرای عملیات لکه گیری و روکش اسفالت محورهای
همدان 1398/2/29 مهلت دار
12:41 ب.ظ
احداث زیرگذر تقاطع
احداث زیرگذر تقاطع... راه و ترابری
بوشهر 1398/2/29 مهلت دار
12:38 ب.ظ
بهسازی و ساماندهی ابتدای ورودی شهرستان
آذربايجان غربي 1398/2/29 مهلت دار
12:19 ب.ظ
ساماندهی پلیس راه
ساماندهی پلیس راه... راه و ترابری
سمنان 1398/2/29 مهلت دار
12:16 ب.ظ
اجرای عملیات ساماندهی ورودی و خروجی روستا
سمنان 1398/2/29 مهلت دار
11:12 ق.ظ
بهسازی راه روستایی
بهسازی راه روستایی... راه و ترابری
گيلان 1398/2/29 تاریخ گذشته
11:10 ق.ظ
بهسازی راه روستایی
بهسازی راه روستایی... راه و ترابری
گيلان 1398/2/29 تاریخ گذشته
10:58 ق.ظ
سنگ چینی شانه راه در محور
خوزستان 1398/2/29 مهلت دار
09:16 ق.ظ
احداث راه عشایری
احداث راه عشایری... راه و ترابری
کرمان 1398/2/29 مهلت دار
08:40 ق.ظ
بهبود وضعیت عبور و مرور و اصلاح و رفع نقاط حادثه خیز راه های
خراسان جنوبي 1398/2/29 مهلت دار
08:40 ق.ظ
عملیات اصلاح هندسی سه راهی
خراسان جنوبي 1398/2/29 مهلت دار
07:50 ق.ظ
اجرای ابنیه فنی روستاهای سیمان
خراسان رضوي 1398/2/29 مهلت دار
07:38 ق.ظ
بهسازی راه روستایی
بهسازی راه روستایی... راه و ترابری
خراسان جنوبي 1398/2/29 تاریخ گذشته
1398/02/28
19:43 ب.ظ
بهسازی و ایمن سازی محور
مازندران 1398/2/28 تاریخ گذشته
19:25 ب.ظ
احداث راه  روستایی
احداث راه روستایی... راه و ترابری
هرمزگان 1398/2/28 مهلت دار
19:23 ب.ظ
تعمیرات ابنیه فنی محور
بوشهر 1398/2/28 تاریخ گذشته
19:14 ب.ظ
اجرای دیوار حائل تعریض و زیرسازی مسیر دسترسی چمن متحرک
آذربايجان غربي 1398/2/28 تاریخ گذشته
19:00 ب.ظ
تعمیرات اساسی ابنیه
آذربايجان شرقي 1398/2/28 تاریخ گذشته
18:40 ب.ظ
احداث راه جانبی آزادراه
البرز 1398/2/28 تاریخ گذشته
14:33 ب.ظ
بازگشایی جاده بین باغات سرحدات
فارس 1398/2/28 تاریخ گذشته
13:55 ب.ظ
تعمیر و مرمت راه های عشایری
سمنان 1398/2/28 تاریخ گذشته