1397/11/29
15:33 ب.ظ
تعریض ابرو محور دواب مجور
مازندران 1397/11/29 مهلت دار
15:31 ب.ظ
بهسازی راه روستای
بهسازی راه روستای... راه و ترابری
مازندران 1397/11/29 مهلت دار
15:31 ب.ظ
پروژه بهسازی راه روستایی
مازندران 1397/11/29 مهلت دار
12:04 ب.ظ
مرمت راههای عشایری اجرای دال بتنی
خوزستان 1397/11/29 مهلت دار
11:43 ق.ظ
تمدید -- تقاطع غیر همسطح محور
مازندران 1397/11/29 اعلام نشده
11:06 ق.ظ
08:59 ق.ظ
انجام 4 پروژه: زیرسازی جدولگذاری اسفالت تعریض پل بلوار ورودی و
فارس 1397/11/29 اعلام نشده
08:11 ق.ظ
تعریض و بهسازی محور
سيستان و بلوچستان 1397/11/29 مهلت دار
08:01 ق.ظ
احداث اسفالت محور
احداث اسفالت محور... راه و ترابری
اصفهان 1397/11/29 اعلام نشده
1397/11/28
18:04 ب.ظ
دو طرفه کردن  خیابان هدایتکار
البرز 1397/11/28 مهلت دار
16:33 ب.ظ
تکمیل راه روستایی
تکمیل راه روستایی... راه و ترابری
کرمان 1397/11/28 مهلت دار
16:14 ب.ظ
تمدید -- تقاطع غیر همسطح محور
مازندران 1397/11/28 اعلام نشده
14:47 ب.ظ
احداث جاده دسترسی و بین مزارع تسطیح اراضی ساخت استخر ذخیره اب و
هرمزگان 1397/11/28 مهلت دار
14:18 ب.ظ
اجرای عملیات بهسازی محور
همدان 1397/11/28 مهلت دار
13:01 ب.ظ
بهسازی و بازسازی جاده چاههای نفت
خوزستان 1397/11/28 اعلام نشده
12:43 ب.ظ
احداث و اسفالت راه روستایی
خراسان رضوي 1397/11/28 مهلت دار
12:09 ب.ظ
بهسازی محور
بهسازی محور... راه و ترابری
بوشهر 1397/11/28 مهلت دار
11:24 ق.ظ
تعمیرات ابنیه فنی حوزه استحفاظی
آذربايجان شرقي 1397/11/28 مهلت دار
11:24 ق.ظ
ابنیه فنی راههای حوزه
آذربايجان شرقي 1397/11/28 مهلت دار
09:48 ق.ظ
1397/11/27
19:36 ب.ظ
راههای دسترسی مجتمع خدماتی و رفاهی
چهارمحال بختياري 1397/11/27 مهلت دار
17:17 ب.ظ
14:31 ب.ظ
عملیات اجرایی قطعه اول باند دوم محور
تهران 1397/11/27 مهلت دار
14:30 ب.ظ
عملیات اجرایی قطعه اول باند دوم محور
اردبيل 1397/11/27 مهلت دار
14:25 ب.ظ
عملیات اجرایی قطعه اول باند دوم محور
آذربايجان شرقي 1397/11/27 مهلت دار
13:47 ب.ظ
رفع نقاط حادثه خیز و تعریض جاده عشایری
چهارمحال بختياري 1397/11/27 تاریخ گذشته
13:15 ب.ظ
عملیات اجرای احداث راههای دسترسی مجتمع خدماتی
سيستان و بلوچستان 1397/11/27 تاریخ گذشته
12:45 ب.ظ
اجرای جاده دسترسی محوطه فرودگاه
خراسان رضوي 1397/11/27 مهلت دار
12:38 ب.ظ
انجام 6 پروژه شامل: 1- بازسازی و تعمیرات تالار
اصفهان 1397/11/27 مهلت دار
11:17 ق.ظ
تهیه مصالح و اماده سازی بخشی از راه دسترسی
کرمان 1397/11/27 مهلت دار
11:12 ق.ظ
اجرای دوربرگردان
اجرای دوربرگردان... راه و ترابری
مازندران 1397/11/27 مهلت دار
11:12 ق.ظ
احداث دوربرگردان یکطرفه
مازندران 1397/11/27 مهلت دار
09:33 ق.ظ
اجرای پروژه  محور روستایی
آذربايجان غربي 1397/11/27 مهلت دار
09:27 ق.ظ
اجرای دوربرگردان تیزهوشان
مازندران 1397/11/27 مهلت دار
09:26 ق.ظ
تکمیل راه روستایی
تکمیل راه روستایی... راه و ترابری
مازندران 1397/11/27 مهلت دار
09:24 ق.ظ
احداث جاده و محل چاه غرب
خوزستان 1397/11/27 مهلت دار
08:01 ق.ظ
پروژه بهسازی و بازسازی جاده چاه های
خوزستان 1397/11/27 اعلام نشده
1397/11/26
09:23 ق.ظ
عملیات اجرایی احداث راههای دسترسی مجتمع خدماتی
سيستان و بلوچستان 1397/11/25 تاریخ گذشته
08:58 ق.ظ
واگذاری پروژه در 3 ردیف شامل : 1- اجرای بلوار تک لبه خروجی شهر
فارس 1397/11/25 تاریخ گذشته
08:55 ق.ظ
واگذاری پروژه ها در 4 ردیف شامل : 1- زیرسازی و اسفالت راه روستایی
مازندران 1397/11/25 مهلت دار
1397/11/25
15:37 ب.ظ
بهسازی و تعریض محور
مازندران 1397/11/25 تاریخ گذشته
14:52 ب.ظ
تکمیل راه فوسک
تکمیل راه فوسک... راه و ترابری
کرمان 1397/11/25 مهلت دار
14:52 ب.ظ
بهسازی تعریض رفع نقاط حادثه خیز --
کرمان 1397/11/25 تاریخ گذشته
14:28 ب.ظ
احداث خیابان و اسفالت ریزی در شهرک
آذربايجان شرقي 1397/11/25 مهلت دار
12:49 ب.ظ
بازگشایی و احداث خیابان کوشش تا خیابان
خراسان رضوي 1397/11/25 اعلام نشده
11:18 ق.ظ
بهسازی راه روستایی
بهسازی راه روستایی... راه و ترابری
بوشهر 1397/11/25 مهلت دار
10:01 ق.ظ
احداث جاده بلهو مورکی به طول 450 متر
فارس 1397/11/25 تاریخ گذشته
10:00 ق.ظ
ترانشه برداری نقاط حادثه خیز
فارس 1397/11/25 تاریخ گذشته