1398/09/20
18:26 ب.ظ
احداث قنوی پوشش دار در محور
گلستان 1398/9/20 مهلت دار
18:22 ب.ظ
تکمیل محور روستایی شهرستان شهر
کرمان 1398/9/20 مهلت دار
18:20 ب.ظ
بهسازی بزرگراه
بهسازی بزرگراه... راه و ترابری
قم 1398/9/20 مهلت دار
18:18 ب.ظ
بهسازی رمپ A تقاطع شاه جمال
قم 1398/9/20 مهلت دار
18:11 ب.ظ
باقیمانده عملیات اجرایی قطعه 1 محور
سيستان و بلوچستان 1398/9/20 مهلت دار
18:10 ب.ظ
تکمیل احداث قطعه یک راه اصلی محور
سيستان و بلوچستان 1398/9/20 مهلت دار
12:44 ب.ظ
بهسازی و تکمیل محور
فارس 1398/9/20 اعلام نشده
12:33 ب.ظ
بهسازی و اسفالت جاده ماهور
خوزستان 1398/9/20 مهلت دار
11:40 ق.ظ
بهسازی روک اسفالت بخشی از م
قم 1398/9/20 مهلت دار
10:44 ق.ظ
تکمیل احداث قطعه یک راه اصلی محور
سيستان و بلوچستان 1398/9/20 مهلت دار
08:41 ق.ظ
اجرای بهسازی محور
اجرای بهسازی محور... راه و ترابری
فارس 1398/9/20 مهلت دار
08:32 ق.ظ
اجرای پروژه ایلند کمربند شمال غرب
خراسان رضوي 1398/9/20 مهلت دار
1398/09/19
19:21 ب.ظ
بهسازی و نوسازی جاده مرکز
مازندران 1398/9/19 مهلت دار
13:31 ب.ظ
ایمن سازی و تعریض ورودی
کهگیلویه و بویراحمد 1398/9/19 مهلت دار
13:25 ب.ظ
احداث زیرگذر تقاطع
احداث زیرگذر تقاطع... راه و ترابری
کرمان 1398/9/19 مهلت دار
12:12 ب.ظ
بهسازی و تکمیل محور
فارس 1398/9/19 مهلت دار
12:08 ب.ظ
ترمیم ابرو شیت رانشی محور روستایی
مازندران 1398/9/19 مهلت دار
12:08 ب.ظ
بهسازی راه روستایی سعیدکلا
مازندران 1398/9/19 تاریخ گذشته
08:35 ق.ظ
عملیات اجرایی بهسازی محور
فارس 1398/9/19 مهلت دار
1398/09/18
19:19 ب.ظ
عملیات اجرایی تکمیل جاده دسترسی
خراسان رضوي 1398/9/18 تاریخ گذشته
18:19 ب.ظ
احداث جاده دسترسی به مزارع پاپاق
اردبيل 1398/9/18 مهلت دار
15:24 ب.ظ
تعریض و بهسازی ورودی
خوزستان 1398/9/18 مهلت دار
13:55 ب.ظ
احداث راههای دسترسی به مجتمع خدماتی رفاهی اقای ب
زنجان 1398/9/18 مهلت دار
13:27 ب.ظ
بهسازی و اسفالت راه روستای
ايلام 1398/9/18 مهلت دار
11:24 ق.ظ
تعریض و بهسازی رمپ ورودی خروجی روستا
هرمزگان 1398/9/18 تاریخ گذشته
11:23 ق.ظ
تعریض و بهسازی رمپ ورودی و
هرمزگان 1398/9/18 تاریخ گذشته
11:22 ق.ظ
تعریض بهسازی رمپ ورودی خروجی روستا
هرمزگان 1398/9/18 تاریخ گذشته
1398/09/17
18:10 ب.ظ
رفع نقاط پرتصادف تقاطع غیر همسطح در محور
فارس 1398/9/17 مهلت دار
15:33 ب.ظ
ساماندهی و بهسازی محور بازار قدیم
خوزستان 1398/9/17 مهلت دار
15:21 ب.ظ
تعریض بهسازی محور هزار
تهران 1398/9/17 تاریخ گذشته
15:17 ب.ظ
احداث  تقاطع سه راهی
ايلام 1398/9/17 مهلت دار
14:20 ب.ظ
اماده سازی جاده دسترسی چاههای
يزد 1398/9/17 مهلت دار
13:17 ب.ظ
تیغ زنی و مرمت راه
تیغ زنی و مرمت راه... راه و ترابری
کرمان 1398/9/17 مهلت دار
13:12 ب.ظ
احداث و بازگشایی راه عشایری منطقه
کرمان 1398/9/17 مهلت دار
12:48 ب.ظ
واگذاری پروژه ها شامل : تکمیل دسترسی های تقاطع جاده
زنجان 1398/9/17 تاریخ گذشته
11:50 ق.ظ
احداث راه روستایی
احداث راه روستایی... راه و ترابری
گيلان 1398/9/17 مهلت دار
11:31 ق.ظ
بهسازی و اسفالت راه روستای
ايلام 1398/9/17 مهلت دار
10:17 ق.ظ
واگذاری پروژه ها شامل : عملیات تکمیلی دوربرگردان
مركزي 1398/9/17 تاریخ گذشته
10:00 ق.ظ
عملیات بهسازی و تعریض قطعه دوم کمربندی
تهران 1398/9/17 تاریخ گذشته
09:33 ق.ظ
عملیات تکمیلی دوربرگردان
مركزي 1398/9/17 تاریخ گذشته
09:30 ق.ظ
خرید اسفالت زیرقیف محور
کرمان 1398/9/17 مهلت دار
1398/09/16
15:25 ب.ظ
بهسازی چهار خطه و تکمیل ابنیه فنی مسیر سه راهی
خوزستان 1398/9/16 تاریخ گذشته
15:25 ب.ظ
احداث مسیر و پل کوی
احداث مسیر و پل کوی... راه و ترابری
خوزستان 1398/9/16 تاریخ گذشته
11:21 ق.ظ
اجرای چهارخطه
اجرای چهارخطه... راه و ترابری
خوزستان 1398/9/16 تاریخ گذشته
10:31 ق.ظ
واگذاری پروژه ها شامل : تکمیل دسترسی های تقاطع جاده
زنجان 1398/9/16 تاریخ گذشته
10:13 ق.ظ
انجام 9 پروژه: عملیات تکمیلی دورب
مركزي 1398/9/16 تاریخ گذشته
09:42 ق.ظ
تکمیل و احداث محور
تکمیل و احداث محور... راه و ترابری
آذربايجان غربي 1398/9/16 تاریخ گذشته
09:20 ق.ظ
تکمیل کندرو شمالی جاده
فارس 1398/9/16 اعلام نشده
09:00 ق.ظ
اماده سازی اراضی سایت 42 هکتاری مسکن مه
خوزستان 1398/9/16 مهلت دار