1397/09/24
08:52 ق.ظ
خرید و حمل ریل شرکت بهره برداری قطار شهری
خراسان رضوي 1397/9/24 اعلام نشده
1397/09/21
13:04 ب.ظ
خرید تراورس و تجهیزات ریلی
هرمزگان 1397/9/21 تاریخ گذشته
1397/08/27
11:13 ق.ظ
خرید مقدار 350 اصله تراورس چوبی
اصفهان 1397/8/27 اعلام نشده
1397/08/05
08:30 ق.ظ
خرید و حمل ابزار مخصوص ریل سوم
خراسان رضوي 1397/8/5 اعلام نشده
08:06 ق.ظ
خرید و حمل لوازم یدکی ریل سوم خط دو قطار شهری
خراسان رضوي 1397/8/5 تاریخ گذشته
08:05 ق.ظ
خرید و حمل قطعات یدکی مجموعه کفشک
خراسان رضوي 1397/8/5 اعلام نشده
1397/08/03
12:43 ب.ظ
خرید و حمل لوازم یدکی ریل سوم خط
خراسان رضوي 1397/8/3 تاریخ گذشته
12:43 ب.ظ
خرید و حمل ابزار مخصوص ریل سوم
خراسان رضوي 1397/8/3 تاریخ گذشته
1397/08/01
12:10 ب.ظ
یک ردیف ریل فولادی
یک ردیف ریل فولادی... راه و ترابری
اصفهان 1397/8/1 تاریخ گذشته
1397/07/18
09:04 ق.ظ
خرید و حمل قطعات یدکی کربنی بوژی
خراسان رضوي 1397/7/18 تاریخ گذشته
08:48 ق.ظ
خرید و حمل قطعات یدکی بوژی خط یک قطار شهری
خراسان رضوي 1397/7/18 تاریخ گذشته
1397/07/17
23:18 ب.ظ
خرید اقلام مورد نیاز اداره
مازندران 1397/7/17 تاریخ گذشته
1397/07/15
10:59 ق.ظ
خرید 250 عدد استراکچر GM
تهران 1397/7/15 تاریخ گذشته
09:23 ق.ظ
خرید و حمل لوازم یدکی ریل سوم
خراسان رضوي 1397/7/15 اعلام نشده
09:12 ق.ظ
خرید 300 کیلومتر کابل سیگنالینگ جهت بهسازی محور
مركزي 1397/7/15 تاریخ گذشته
09:00 ق.ظ
خرید و حمل قطعات گرافیت کفشک جریان ناوگان
خراسان رضوي 1397/7/15 اعلام نشده
1397/07/10
09:37 ق.ظ
ست ناودانی و لوله و واشر در زیل عایق بندی ریل
اصفهان 1397/7/10 اعلام نشده
08:56 ق.ظ
خرید 1564 اصله تراورس چوبی اشباع شده
تهران 1397/7/10 تاریخ گذشته
1397/07/09
14:32 ب.ظ
ریل 8 متری (18 کیلویی هر متر ) فولاد
مازندران 1397/7/9 تاریخ گذشته
12:31 ب.ظ
پیچ و مهره فولادی عایق بندی ریل
اصفهان 1397/7/9 تاریخ گذشته
12:30 ب.ظ
سیم 120 سانتی متر دو سر
اصفهان 1397/7/9 تاریخ گذشته
12:30 ب.ظ
ست ناودانی و لوله و واشر
اصفهان 1397/7/9 تاریخ گذشته
12:30 ب.ظ
ست ناودانی و لوله واشر و
اصفهان 1397/7/9 تاریخ گذشته
12:30 ب.ظ
ست پیچ و مهره و واشر
اصفهان 1397/7/9 تاریخ گذشته
1397/07/08
15:33 ب.ظ
خرید 1564 اصله تراورس چوبی اشباع شده
تهران 1397/7/8 تاریخ گذشته
1397/07/05
13:57 ب.ظ
خرید سیزده ردیف قطعات
اصفهان 1397/7/5 تاریخ گذشته
1397/07/04
10:06 ق.ظ
پیچ و مهره فولادی عایق بندی ریل UIC50
اصفهان 1397/7/4 تاریخ گذشته
10:06 ق.ظ
ست ناودانی و لوله و واشر و درز ریل عایق بندی R60
اصفهان 1397/7/4 تاریخ گذشته
1397/07/03
12:57 ب.ظ
ست پیچ و مهره و واشر عایق بندی ریل uic50
اصفهان 1397/7/3 تاریخ گذشته
1397/06/31
12:56 ب.ظ
ست ناودانی و لوله و واشر و درز ریل عایق بندی ریل UIC50
اصفهان 1397/6/31 تاریخ گذشته
12:55 ب.ظ
ست ناودانی و لوله و واشر و درز
اصفهان 1397/6/31 تاریخ گذشته
12:55 ب.ظ
ست ناودانی و لوله و واشر و درز ریل عایق بندی ریل R60
اصفهان 1397/6/31 تاریخ گذشته
1397/06/19
18:24 ب.ظ
خرید 60 عدد محور واگنهای
تهران 1397/6/19 تاریخ گذشته
1397/06/18
08:41 ق.ظ
تامین 1564 اصله تراورس چوبی اشباع شده از گونه چوب بلوط و راش
تهران 1397/6/18 تاریخ گذشته
1397/06/17
09:54 ق.ظ
خرید و حمل قطعات یدکی بوژی
خراسان رضوي 1397/6/17 تاریخ گذشته
1397/05/27
08:40 ق.ظ
خرید 15 هزار تن ریل از نوع 60e1 جهت استفاده
آذربايجان شرقي 1397/5/27 تاریخ گذشته
1397/05/25
12:16 ب.ظ
فانوس سوزن ریل
فانوس سوزن ریل... راه و ترابری
اصفهان 1397/5/25 تاریخ گذشته
1397/05/13
12:57 ب.ظ
تجدید-خرید 15 هزار تن ریل از نوع 60E1 محور راه اهن
آذربايجان شرقي 1397/5/13 تاریخ گذشته
1397/05/11
09:07 ق.ظ
خرید 310 عدد استراکچرgm
تهران 1397/5/11 تاریخ گذشته
1397/05/08
12:43 ب.ظ
بوش و غلاف پوش سیلندر
اصفهان 1397/5/8 تاریخ گذشته
1397/04/31
16:50 ب.ظ
تامین تعداد 60/000 عدد کفش ترمز کامپوزیت k با ضریب اصطکاک متوسط
تهران 1397/4/31 تاریخ گذشته
08:41 ق.ظ
خرید 5000 قالب کفش ترمز چدنی فسفر دار
تهران 1397/4/31 اعلام نشده
1397/04/30
13:57 ب.ظ
تامین تعداد 60000 عدد کفش
تهران 1397/4/30 تاریخ گذشته
13:38 ب.ظ
خرید تعدادی واگن با کد های مختلف
تهران 1397/4/30 تاریخ گذشته
08:50 ق.ظ
تجدید-تامین تعداد 60000 عدد کفشک ترمز چدنی فسفردار گرید
تهران 1397/4/30 تاریخ گذشته
1397/04/28
13:24 ب.ظ
تامین تعداد 60 هزار جفت
تهران 1397/4/28 تاریخ گذشته
13:23 ب.ظ
تامین تعداد 60000 عدد کفش ترمز کامپوزیت
تهران 1397/4/28 تاریخ گذشته
1397/04/26
19:39 ب.ظ
تامین 2000 جفت لنت ترمز
تهران 1397/4/26 تاریخ گذشته
19:39 ب.ظ
تامین 1000 عدد یاتاقان مفصلی
تهران 1397/4/26 تاریخ گذشته
1397/04/19
15:35 ب.ظ
خرید 30 عدد مجموعه قلاب و 100 عدد
تهران 1397/4/19 تاریخ گذشته