1397/11/10
09:33 ق.ظ
1397/11/03
14:10 ب.ظ
پین فولادی اتصال ریل به ریل راه اهن
لرستان 1397/11/3 تاریخ گذشته
1397/10/25
08:51 ق.ظ
واگذاری پروژه ها شامل:1- خرید و حمل ریل شرکت بهره برداری
خراسان رضوي 1397/10/25 تاریخ گذشته
1397/10/22
08:46 ق.ظ
خرید 18000 عدد تراورس بتنی جهت خطوط C.W.R با سطح مقطع
تهران 1397/10/22 تاریخ گذشته
1397/10/11
16:26 ب.ظ
ناودانی عایق اتصال ریل های 50UIC به یکدیگر طول
اصفهان 1397/10/11 تاریخ گذشته
16:23 ب.ظ
ست ناودانی و لوله و واشر و درز ریل عایق بندی ریال U33
اصفهان 1397/10/11 تاریخ گذشته
16:22 ب.ظ
عایق الکتریکی پلی امیدی پیچ درز ریل 50 قطر خارجی 30 متر مربع
اصفهان 1397/10/11 تاریخ گذشته
16:22 ب.ظ
ناودانی عایق اتصال ریل های R60به یکدیگر طول کل 288/5 متر مربع
اصفهان 1397/10/11 تاریخ گذشته
16:21 ب.ظ
ست ناودانی و لوله و واشر و درز ریل عایق بندی ریل R60
اصفهان 1397/10/11 تاریخ گذشته
11:48 ق.ظ
پین مسی اتصال ریل به ریل
اصفهان 1397/10/11 تاریخ گذشته
1397/10/10
11:39 ق.ظ
دویل کردن تراورس دو متری و تبدیل ان به چهار متر
هرمزگان 1397/10/10 تاریخ گذشته
1397/10/08
11:48 ق.ظ
خرید و نصب تراورس بتونی برای ریل راه ۀهن 33U
اصفهان 1397/10/8 تاریخ گذشته
1397/09/29
10:44 ق.ظ
ست ناودانی و لوله و واشر و درز ریل عایق بندی ریل U33
اصفهان 1397/9/29 تاریخ گذشته
10:41 ق.ظ
ست ناودانی و لوله و واشر و درز ریل عایق بندی
اصفهان 1397/9/29 تاریخ گذشته
1397/09/28
08:54 ق.ظ
ست ناودانی و لوله و واشر و درز ریل عایق بندی ریل R60
اصفهان 1397/9/28 تاریخ گذشته
08:53 ق.ظ
ست ناودانی و لوله و واشر و درز ریل عایق بندی ریل
اصفهان 1397/9/28 تاریخ گذشته
1397/09/24
08:52 ق.ظ
خرید و حمل ریل شرکت بهره برداری قطار شهری
خراسان رضوي 1397/9/24 اعلام نشده
1397/09/21
13:04 ب.ظ
خرید تراورس و تجهیزات ریلی
هرمزگان 1397/9/21 تاریخ گذشته
1397/08/27
11:13 ق.ظ
خرید مقدار 350 اصله تراورس چوبی
اصفهان 1397/8/27 اعلام نشده
1397/08/05
08:30 ق.ظ
خرید و حمل ابزار مخصوص ریل سوم
خراسان رضوي 1397/8/5 اعلام نشده
08:06 ق.ظ
خرید و حمل لوازم یدکی ریل سوم خط دو قطار شهری
خراسان رضوي 1397/8/5 تاریخ گذشته
08:05 ق.ظ
خرید و حمل قطعات یدکی مجموعه کفشک
خراسان رضوي 1397/8/5 اعلام نشده
1397/08/03
12:43 ب.ظ
خرید و حمل لوازم یدکی ریل سوم خط
خراسان رضوي 1397/8/3 تاریخ گذشته
12:43 ب.ظ
خرید و حمل ابزار مخصوص ریل سوم
خراسان رضوي 1397/8/3 تاریخ گذشته
1397/08/01
12:10 ب.ظ
یک ردیف ریل فولادی
یک ردیف ریل فولادی... راه و ترابری
اصفهان 1397/8/1 تاریخ گذشته
1397/07/18
09:04 ق.ظ
خرید و حمل قطعات یدکی کربنی بوژی
خراسان رضوي 1397/7/18 تاریخ گذشته
08:48 ق.ظ
خرید و حمل قطعات یدکی بوژی خط یک قطار شهری
خراسان رضوي 1397/7/18 تاریخ گذشته
1397/07/17
23:18 ب.ظ
خرید اقلام مورد نیاز اداره
مازندران 1397/7/17 تاریخ گذشته
1397/07/15
10:59 ق.ظ
خرید 250 عدد استراکچر GM
تهران 1397/7/15 تاریخ گذشته
09:23 ق.ظ
خرید و حمل لوازم یدکی ریل سوم
خراسان رضوي 1397/7/15 اعلام نشده
09:12 ق.ظ
خرید 300 کیلومتر کابل سیگنالینگ جهت بهسازی محور
مركزي 1397/7/15 تاریخ گذشته
09:00 ق.ظ
خرید و حمل قطعات گرافیت کفشک جریان ناوگان
خراسان رضوي 1397/7/15 اعلام نشده
1397/07/10
09:37 ق.ظ
ست ناودانی و لوله و واشر در زیل عایق بندی ریل
اصفهان 1397/7/10 اعلام نشده
08:56 ق.ظ
خرید 1564 اصله تراورس چوبی اشباع شده
تهران 1397/7/10 تاریخ گذشته
1397/07/09
14:32 ب.ظ
ریل 8 متری (18 کیلویی هر متر ) فولاد
مازندران 1397/7/9 تاریخ گذشته
12:31 ب.ظ
پیچ و مهره فولادی عایق بندی ریل
اصفهان 1397/7/9 تاریخ گذشته
12:30 ب.ظ
سیم 120 سانتی متر دو سر
اصفهان 1397/7/9 تاریخ گذشته
12:30 ب.ظ
ست ناودانی و لوله و واشر
اصفهان 1397/7/9 تاریخ گذشته
12:30 ب.ظ
ست ناودانی و لوله واشر و
اصفهان 1397/7/9 تاریخ گذشته
12:30 ب.ظ
ست پیچ و مهره و واشر
اصفهان 1397/7/9 تاریخ گذشته
1397/07/08
15:33 ب.ظ
خرید 1564 اصله تراورس چوبی اشباع شده
تهران 1397/7/8 تاریخ گذشته
1397/07/05
13:57 ب.ظ
خرید سیزده ردیف قطعات
اصفهان 1397/7/5 تاریخ گذشته
1397/07/04
10:06 ق.ظ
پیچ و مهره فولادی عایق بندی ریل UIC50
اصفهان 1397/7/4 تاریخ گذشته
10:06 ق.ظ
ست ناودانی و لوله و واشر و درز ریل عایق بندی R60
اصفهان 1397/7/4 تاریخ گذشته
1397/07/03
12:57 ب.ظ
ست پیچ و مهره و واشر عایق بندی ریل uic50
اصفهان 1397/7/3 تاریخ گذشته
1397/06/31
12:56 ب.ظ
ست ناودانی و لوله و واشر و درز ریل عایق بندی ریل UIC50
اصفهان 1397/6/31 تاریخ گذشته
12:55 ب.ظ
ست ناودانی و لوله و واشر و درز
اصفهان 1397/6/31 تاریخ گذشته
12:55 ب.ظ
ست ناودانی و لوله و واشر و درز ریل عایق بندی ریل R60
اصفهان 1397/6/31 تاریخ گذشته
1397/06/19
18:24 ب.ظ
خرید 60 عدد محور واگنهای
تهران 1397/6/19 تاریخ گذشته
1397/06/18
08:41 ق.ظ
تامین 1564 اصله تراورس چوبی اشباع شده از گونه چوب بلوط و راش
تهران 1397/6/18 تاریخ گذشته