1398/05/28
13:02 ب.ظ
خرید ریل نمره 18 و متعلقات جهت معدن زغالسنگ
خراسان جنوبي 1398/5/28 مهلت دار
1398/05/26
14:29 ب.ظ
خرید 95 دستگاه سوزن ریل برای محورهای راه اهن
آذربايجان شرقي 1398/5/26 تاریخ گذشته
14:29 ب.ظ
خرید 95 دستگاه سوزن ریل برای محورهای راه اهن
آذربايجان غربي 1398/5/26 تاریخ گذشته
14:29 ب.ظ
خرید 95 دستگاه سوزن ریل برای محورهای راه اهن
تهران 1398/5/26 تاریخ گذشته
14:26 ب.ظ
خرید 95 دستگاه سوزن ریل برای محورهای راه اهن
همدان 1398/5/26 تاریخ گذشته
14:26 ب.ظ
خرید 95 دستگاه سوزن ریل برای محورهای راه اهن
کردستان 1398/5/26 تاریخ گذشته
14:22 ب.ظ
خرید21371 تن ریل از توع 60e1
تهران 1398/5/26 تاریخ گذشته
14:22 ب.ظ
خرید21371 تن ریل از توع 60e1
همدان 1398/5/26 تاریخ گذشته
14:21 ب.ظ
خرید21371 تن ریل از نوع 60e1
آذربايجان شرقي 1398/5/26 تاریخ گذشته
14:21 ب.ظ
خرید21371 تن ریل از توع  60e1
کردستان 1398/5/26 تاریخ گذشته
14:17 ب.ظ
خرید21371 تن ریل از نوع 60e1
آذربايجان غربي 1398/5/26 تاریخ گذشته
1398/05/22
07:59 ق.ظ
خرید 5 دستگاه سوزن راست و چپ راه اهن UIC60
يزد 1398/5/22 مهلت دار
07:56 ق.ظ
خرید 600 تن ریل uic60
خرید 600 تن ریل uic60... راه و ترابری
يزد 1398/5/22 مهلت دار
1398/05/19
15:05 ب.ظ
خرید ساپورتهای بو شکل اتصال دهنده تراورس های چوبی
خوزستان 1398/5/19 تاریخ گذشته
08:57 ق.ظ
خرید 600 تن ریل uic60
خرید 600 تن ریل uic60... راه و ترابری
يزد 1398/5/19 مهلت دار
08:57 ق.ظ
خرید 5 دستگاه سوزن راست و 5 دستگاه سوزن چپ UIC60 راه اهن
يزد 1398/5/19 مهلت دار
1398/05/13
11:52 ق.ظ
تمدید - خرید 78 دستگاه سوزن 50 دستگاه سوزن با شعاع 300 متر و 28 دستگاه سوزن
آذربايجان شرقي 1398/5/13 تاریخ گذشته
11:51 ق.ظ
11:50 ق.ظ
1398/05/12
13:47 ب.ظ
تمدید -- خرید 13500 تن ریل نوع 60E1 جهت استفاده در محور راه اهن
آذربايجان شرقي 1398/5/12 تاریخ گذشته
13:47 ب.ظ
تمدید -- خرید 13500 تن ریل نوع 60E1 جهت استفاده در محور راه اهن
تهران 1398/5/12 تاریخ گذشته
13:47 ب.ظ
تمدید -- خرید 13500 تن ریل نوع 60E1 جهت استفاده در محور راه اهن
اردبيل 1398/5/12 تاریخ گذشته
1398/05/07
12:04 ب.ظ
1398/05/02
13:01 ب.ظ
400 حلقه بانداژ 920 باری و 100 حلقه 1000 باری و 40 جفت منوبولک روسی 957
تهران 1398/5/2 تاریخ گذشته
1398/04/26
09:29 ق.ظ
خرید 13500 تن ریل از نوع 60e1
اردبيل 1398/4/26 تاریخ گذشته
09:28 ق.ظ
خرید 78 دستگاه سوزن مورد نیاز ایستگاههای راه اهن
تهران 1398/4/26 تاریخ گذشته
09:27 ق.ظ
خرید 13500 تن ری از نوع 60e1
آذربايجان شرقي 1398/4/26 تاریخ گذشته
09:24 ق.ظ
خرید 78 دستگاه سوزن مورد نیاز ایستگاههای راه اهن
آذربايجان شرقي 1398/4/26 تاریخ گذشته
09:24 ق.ظ
خرید 78 دستگاه سوزن مورد نیاز ایستگاههای راه اهن
اردبيل 1398/4/26 تاریخ گذشته
1398/03/25
13:58 ب.ظ
تهیه ست کلنگی سوزن
تهیه ست کلنگی سوزن... راه و ترابری
تهران 1398/3/25 تاریخ گذشته
1398/03/14
09:58 ق.ظ
ریل ایندکسر
ریل ایندکسر... راه و ترابری
هرمزگان 1398/3/14 تاریخ گذشته
1398/03/07
07:54 ق.ظ
ریل ایندکسر
ریل ایندکسر... راه و ترابری
هرمزگان 1398/3/7 تاریخ گذشته
1398/02/29
11:21 ق.ظ
ریل قطار
ریل قطار... راه و ترابری
مازندران 1398/2/29 تاریخ گذشته
1398/02/16
13:40 ب.ظ
خرید بالاست به مقدار 12849 متر مکعب در محدوده
اصفهان 1398/2/16 تاریخ گذشته
1398/02/14
08:28 ق.ظ
تراورس 15*25*260 م م و تحویل در انبار فولاد
خوزستان 1398/2/14 تاریخ گذشته
1398/02/10
08:53 ق.ظ
تراورس 260*25*15 سانتیمتر تحویل در انبار فولاد
خوزستان 1398/2/10 تاریخ گذشته
1397/12/21
11:50 ق.ظ
خرید و حمل ابزار مخصوص ریل سوم خط 2 شرکت
خراسان رضوي 1397/12/21 تاریخ گذشته
1397/12/20
13:26 ب.ظ
خرید سیم برق مفتولی- موف رابط و اتصال دهنده- ست ناودانی
لرستان 1397/12/20 تاریخ گذشته
1397/12/19
18:40 ب.ظ
کالا شامل: ست ناودانی و لوله و واشر و درز ریل عایق بندی
يزد 1397/12/19 تاریخ گذشته
1397/12/16
09:23 ق.ظ
خرید عایق درز ریل و ست ناودانی و واشر
يزد 1397/12/16 تاریخ گذشته
1397/12/10
08:03 ق.ظ
ست ناودانی و لوله واشر و درز ریل عایق بندی
اصفهان 1397/12/9 تاریخ گذشته
1397/12/07
12:00 ب.ظ
ست ناودانی و لوله و واشر و درز ریل عایق بندی ریل u33
اصفهان 1397/12/7 تاریخ گذشته
1397/11/10
09:33 ق.ظ
1397/11/03
14:10 ب.ظ
پین فولادی اتصال ریل به ریل راه اهن
لرستان 1397/11/3 تاریخ گذشته
1397/10/25
08:51 ق.ظ
واگذاری پروژه ها شامل:1- خرید و حمل ریل شرکت بهره برداری
خراسان رضوي 1397/10/25 تاریخ گذشته
1397/10/22
08:46 ق.ظ
خرید 18000 عدد تراورس بتنی جهت خطوط C.W.R با سطح مقطع
تهران 1397/10/22 تاریخ گذشته
1397/10/11
16:26 ب.ظ
ناودانی عایق اتصال ریل های 50UIC به یکدیگر طول
اصفهان 1397/10/11 تاریخ گذشته