1398/05/22
11:44 ق.ظ
انجام امور راهبری قطارهای خودکشش ارم متعلق به راه اهن
تهران 1398/5/22 تاریخ گذشته
07:39 ق.ظ
1398/05/10
09:49 ق.ظ
خرید30000 عدد کابل کفشک جریان قطارهای ac-ac
تهران 1398/5/10 تاریخ گذشته
1398/05/09
08:32 ق.ظ
خرید 3000 عدد کابل کفشک جریان قطارهای ac-dc
تهران 1398/5/9 تاریخ گذشته
08:08 ق.ظ
1398/05/08
18:24 ب.ظ
بازسازی کامل و مونتاژ گیربکس ماشین الات زیرکوب
تهران 1398/5/8 تاریخ گذشته
18:12 ب.ظ
18:09 ب.ظ
خرید 6 قلم لوازم هیدرولیک اصلی ماشین الات زیرکوب
تهران 1398/5/8 تاریخ گذشته
18:05 ب.ظ
خرید 15 قلم لوازم هیدرولیک اصلی ماشین الات زیرکوب ریلی
تهران 1398/5/8 تاریخ گذشته
07:45 ق.ظ
خرید و حمل مجموعه کامل موتور درب ناوگان
خراسان رضوي 1398/5/8 اعلام نشده
1398/05/07
12:04 ب.ظ
1398/05/06
11:48 ق.ظ
خرید 5 دستگاه ماشین سوزن ادامه خط 1 قطار شهری
خراسان رضوي 1398/5/6 تاریخ گذشته
1398/05/05
08:11 ق.ظ
خرید 5 دستگاه ماشین سوزن ادامه خط
خراسان رضوي 1398/5/5 تاریخ گذشته
1398/05/02
13:01 ب.ظ
400 حلقه بانداژ 920 باری و 100 حلقه 1000 باری و 40 جفت منوبولک روسی 957
تهران 1398/5/2 تاریخ گذشته
1398/04/24
13:28 ب.ظ
خرید 3000 عدد کابل کفشک جریان قطارهای DC.AC
تهران 1398/4/24 تاریخ گذشته
12:54 ب.ظ
تعمیرات اساسی 157 دستگاه انواع واگن مسطح و لبه کوتاه  حمل خودرو
تهران 1398/4/24 تاریخ گذشته
07:57 ق.ظ
1398/04/18
09:15 ق.ظ
خرید20000 عدد لنت ترمز واگن مسافری
تهران 1398/4/18 اعلام نشده
1398/04/17
11:26 ق.ظ
تعداد 20/000 عدد لنت ترمز مورد نیاز واگنهای مسافری در
تهران 1398/4/17 اعلام نشده
1398/04/12
08:54 ق.ظ
خدمات نظارت و بازرسی تعمیرات فنی و قطعات واگن های مسافری
تهران 1398/4/12 اعلام نشده
1398/04/10
08:43 ق.ظ
08:43 ق.ظ
انجام امور فنی بوژی و زیرشاسی قطارهای مسافری
تهران 1398/4/10 تاریخ گذشته
1398/04/04
14:31 ب.ظ
خرید تعداد 20/000 عدد لنت ترمز واگن مسافری
تهران 1398/4/4 اعلام نشده
1398/03/30
14:25 ب.ظ
تعمیر گیربکس لکوموتیو
هرمزگان 1398/3/30 تاریخ گذشته
1398/03/23
11:19 ق.ظ
خرید :12000 عدد لنت های کامپوزیتی قطارهای
تهران 1398/3/23 تاریخ گذشته
1398/03/21
13:52 ب.ظ
تهیه و مونتاژ چراغ انتهای قطار
لرستان 1398/3/21 تاریخ گذشته
1398/03/20
12:04 ب.ظ
ساخت تعداد 90/000 عدد کفش ترمز کامپوزیتی نوع K با ضریب اصطکاک متوسط
تهران 1398/3/20 تاریخ گذشته
08:59 ق.ظ
خرید300 حلقه بانداژ چرخ با قطر920 میلیمتر
تهران 1398/3/20 اعلام نشده
1398/03/19
11:57 ق.ظ
ساخت 90000 عدد کفش ترمز کامپوزیتی نوع k با ضریب اصطکاک متوسط
تهران 1398/3/19 تاریخ گذشته
1398/03/12
15:26 ب.ظ
ساخت تعداد 90.000 عدد کفش ترمز کامپوزیتی نوع
تهران 1398/3/12 تاریخ گذشته
1398/03/07
08:40 ق.ظ
1398/03/05
07:40 ق.ظ
خرید و حمل لوازم یدکی سنسورهای سرعت ناوگان خط 1 شرکت
خراسان رضوي 1398/3/5 اعلام نشده
1398/03/02
13:14 ب.ظ
خرید سنسورهای ولتاژ قطارهای ac-لنت های کامپوزیتی قطارهای
تهران 1398/3/2 تاریخ گذشته
1398/02/30
12:56 ب.ظ
خرید 300 حلقه بانداژ چرخ با قطر 920 م م
تهران 1398/2/30 اعلام نشده
1398/02/29
09:35 ق.ظ
تامین تعداد 20.000 عدد کفشک ترمز چدلی بوژی y25lsd1
تهران 1398/2/29 تاریخ گذشته
1398/02/28
16:32 ب.ظ
خرید تعداد 400 حلقه چرخ مونوبلوک مورد نیاز قطارهای مسافری
تهران 1398/2/28 اعلام نشده
09:55 ق.ظ
تامین 20/000 عدد کفشک ترمز چدنی بوژی
تهران 1398/2/28 تاریخ گذشته
1398/02/25
13:24 ب.ظ
تامین 20000 عدد کفشک ترمز چدنی بوژی
تهران 1398/2/25 تاریخ گذشته
1398/02/24
12:30 ب.ظ
ساخت تعداد 900000 عد کفش ترمز کامپوزیتی نوع K ضریب
تهران 1398/2/24 تاریخ گذشته
1398/02/23
12:18 ب.ظ
ساخت تعداد 900000 عد کفش ترمز کامپوزیتی نوع K ضریب اصطحکاک متوط
تهران 1398/2/23 تاریخ گذشته
1398/02/21
09:15 ق.ظ
خرید تعداد 400 حلقه چرخ متوبلوک موردنیاز قطارهای
تهران 1398/2/21 اعلام نشده
1398/02/18
12:49 ب.ظ
ساخت 90000 عدد کفش ترمز کامپوزیتی نوع K
تهران 1398/2/18 تاریخ گذشته
1398/02/09
11:37 ق.ظ
تخلیه و شستشوی مخازن سپتیک قطارها
تهران 1398/2/9 تاریخ گذشته
1398/02/08
12:09 ب.ظ
تیغه مقاومت مدار شارژ لوکوموتیو چینی
اصفهان 1398/2/8 تاریخ گذشته
12:05 ب.ظ
09:00 ق.ظ
خریدتعداد 400 حلقه چرخ منو بلوک
تهران 1398/2/8 اعلام نشده
1398/02/07
08:16 ق.ظ
خرید  تعداد 400 حلقه چرخ متوبلوک موردنیاز
تهران 1398/2/7 اعلام نشده
1398/02/04
08:36 ق.ظ
خرید 200 حلقه چرخ منو بلوک مسافری
تهران 1398/2/4 تاریخ گذشته