1398/02/30
12:56 ب.ظ
خرید 300 حلقه بانداژ چرخ با قطر 920 م م
تهران 1398/2/30 اعلام نشده
1398/02/29
09:35 ق.ظ
تامین تعداد 20.000 عدد کفشک ترمز چدلی بوژی y25lsd1
تهران 1398/2/29 مهلت دار
1398/02/28
16:32 ب.ظ
خرید تعداد 400 حلقه چرخ مونوبلوک مورد نیاز قطارهای مسافری
تهران 1398/2/28 اعلام نشده
09:55 ق.ظ
تامین 20/000 عدد کفشک ترمز چدنی بوژی
تهران 1398/2/28 مهلت دار
1398/02/25
13:24 ب.ظ
تامین 20000 عدد کفشک ترمز چدنی بوژی
تهران 1398/2/25 مهلت دار
1398/02/24
12:30 ب.ظ
ساخت تعداد 900000 عد کفش ترمز کامپوزیتی نوع K ضریب
تهران 1398/2/24 تاریخ گذشته
1398/02/23
12:18 ب.ظ
ساخت تعداد 900000 عد کفش ترمز کامپوزیتی نوع K ضریب اصطحکاک متوط
تهران 1398/2/23 تاریخ گذشته
1398/02/21
09:15 ق.ظ
خرید تعداد 400 حلقه چرخ متوبلوک موردنیاز قطارهای
تهران 1398/2/21 اعلام نشده
1398/02/18
12:49 ب.ظ
ساخت 90000 عدد کفش ترمز کامپوزیتی نوع K
تهران 1398/2/18 تاریخ گذشته
1398/02/09
11:37 ق.ظ
تخلیه و شستشوی مخازن سپتیک قطارها
تهران 1398/2/9 تاریخ گذشته
1398/02/08
12:09 ب.ظ
تیغه مقاومت مدار شارژ لوکوموتیو چینی
اصفهان 1398/2/8 تاریخ گذشته
12:05 ب.ظ
09:00 ق.ظ
خریدتعداد 400 حلقه چرخ منو بلوک
تهران 1398/2/8 اعلام نشده
1398/02/07
08:16 ق.ظ
خرید  تعداد 400 حلقه چرخ متوبلوک موردنیاز
تهران 1398/2/7 اعلام نشده
1398/02/04
08:36 ق.ظ
خرید 200 حلقه چرخ منو بلوک مسافری
تهران 1398/2/4 تاریخ گذشته
1398/02/03
08:09 ق.ظ
خرید200 حلقه چرخ منو بلوک مسافری
تهران 1398/2/3 تاریخ گذشته
1398/01/31
10:21 ق.ظ
ساخت تعداد 120/000 عدد کفشک ترمز چدنی گرید p10
تهران 1398/1/31 تاریخ گذشته
1398/01/29
12:00 ب.ظ
ساخت تعداد 120000 عدد کفشک ترمز چدنی گرید  P10
تهران 1398/1/29 تاریخ گذشته
1398/01/28
08:19 ق.ظ
ساخت تعداد 120000 عد کفشک ترمز چدنی گرید p10
تهران 1398/1/28 تاریخ گذشته
1398/01/22
08:51 ق.ظ
خرید استارت کامل لکوموتیو روسی
اصفهان 1398/1/22 تاریخ گذشته
1398/01/21
12:47 ب.ظ
خرید و نصب تجهیزات تراک محور شماری ایستگاه های اضطراری 22و25
هرمزگان 1398/1/21 تاریخ گذشته
1398/01/17
10:38 ق.ظ
تعمیرات ماشین آلات و درزینها( ریلی و خطی و راه آهن )
لرستان 1398/1/17 تاریخ گذشته
1397/12/27
19:38 ب.ظ
خرید 260/000/000 تن کیلومتر بالاست در کل شبکه
تهران 1397/12/27 تاریخ گذشته
1397/12/26
20:16 ب.ظ
طراحی ساخت و نصب و راه اندازی واگن مخزن با تجهیزات اتش نشانی
قم 1397/12/26 تاریخ گذشته
1397/12/25
14:07 ب.ظ
خرید بالاست به مقدار12849 متر معکب
اصفهان 1397/12/25 تاریخ گذشته
13:12 ب.ظ
خرید4 ست چرخ و محور لکوموتیو آلمانی
اصفهان 1397/12/25 تاریخ گذشته
1397/12/22
06:09 ق.ظ
خرید ابزار الات و تجهیزات اداره
مركزي 1397/12/21 تاریخ گذشته
1397/12/21
16:12 ب.ظ
بازسازی و تقویت سازه رمپ واگن باری
کرمان 1397/12/21 تاریخ گذشته
14:24 ب.ظ
بازسازی و تقویت سازه واگن وزنه جرثقیل
کرمان 1397/12/21 تاریخ گذشته
14:23 ب.ظ
طراحی و نصب اتاقک و لوله کشی جهخت اماده سازی واگن اتش نشانی
کرمان 1397/12/21 تاریخ گذشته
11:51 ق.ظ
خرید و حمل فیلتر کمپرسورهای ناوگان خط
خراسان رضوي 1397/12/21 تاریخ گذشته
1397/12/18
09:09 ق.ظ
1397/12/14
15:33 ب.ظ
ساخت 340 عدد کلید قطار
يزد 1397/12/14 تاریخ گذشته
1397/12/13
10:26 ق.ظ
خرید تعداد 50/000 عدد کفش ترمز
تهران 1397/12/13 تاریخ گذشته
1397/12/12
09:31 ق.ظ
ساخت 340 عدد کلید قطار
يزد 1397/12/12 تاریخ گذشته
1397/12/11
14:42 ب.ظ
1397/12/08
06:33 ق.ظ
خرید و نصب تجهیزات تراک محور شماری
هرمزگان 1397/12/7 تاریخ گذشته
1397/12/07
14:10 ب.ظ
انجام امور فنی و ترمزبانی قطارهای مسافری در سیر
تهران 1397/12/7 تاریخ گذشته
12:00 ب.ظ
ست ناودانی ولوله و واشر و درزریل عایق ریل R60
اصفهان 1397/12/7 تاریخ گذشته
11:20 ق.ظ
تخلیه سپتیک واگن مسافری
تهران 1397/12/7 اعلام نشده
1397/12/05
08:38 ق.ظ
تجهیز واگن اتش نشانی
زنجان 1397/12/5 تاریخ گذشته
1397/11/28
12:29 ب.ظ
تهیه و تحویل 15464 عدد روکش تخت و صندلی
تهران 1397/11/28 تاریخ گذشته
1397/11/27
10:56 ق.ظ
خرید 23 ردیف قطعات لکوموتیو روسی
يزد 1397/11/27 تاریخ گذشته
1397/11/26
09:44 ق.ظ
خرید چراغ انتها قطار
يزد 1397/11/25 تاریخ گذشته
09:35 ق.ظ
1397/11/25
11:57 ق.ظ
خرید 23 ردیف قطعات لکوموتیو روسی TGM6
يزد 1397/11/25 تاریخ گذشته
1397/11/23
13:55 ب.ظ
طراحی ساخت نصب راه اندازی واگن مخزن با تجهیزات اتشنشانی
مازندران 1397/11/23 تاریخ گذشته