1398/09/20
15:11 ب.ظ
تاکو واگن برگردان موتور
هرمزگان 1398/9/20 مهلت دار
10:39 ق.ظ
خرید 60 دستگاه مقاومت سقفی ro واگن پارس-
تهران 1398/9/20 مهلت دار
10:36 ق.ظ
انجام اورهال توام با ارتقای 11رام قطارdc  شماره  201- تا211
تهران 1398/9/20 مهلت دار
1398/09/19
14:09 ب.ظ
خریدتعداد 100/000 عدد کفشک ترمز کامپوزیت
تهران 1398/9/19 مهلت دار
11:14 ق.ظ
خرید تعداد 120/000 عدد کفشک ترمز چدنی گریدP10
تهران 1398/9/19 مهلت دار
1398/09/18
13:24 ب.ظ
خرید تعداد 100/000 عدد کفشک ترمز کامپوزیت
تهران 1398/9/18 مهلت دار
09:42 ق.ظ
خرید 120000 عدد کفشک ترمز چدنی گریدP10
تهران 1398/9/18 مهلت دار
1398/09/17
14:15 ب.ظ
واگذاری 84 روزه تعمیر و نگهداری لکوموتیوهای برقی
آذربايجان شرقي 1398/9/17 تاریخ گذشته
10:37 ق.ظ
200 عدد دیسک ترمز دو تکه واگنهای مسافری چینی
تهران 1398/9/17 مهلت دار
1398/09/16
08:56 ق.ظ
تجهیزات و قطعات ریلی
خراسان رضوي 1398/9/16 اعلام نشده
08:26 ق.ظ
انجام عملیات تعمیرات چرخ و محور واگن های باری
تهران 1398/9/16 اعلام نشده
08:19 ق.ظ
طراحی خرید مصالح واجرای محافظ کفشک جریان
تهران 1398/9/16 مهلت دار
1398/09/14
13:46 ب.ظ
تجهیزات سوزن 3 فاز
تجهیزات سوزن 3 فاز... راه و ترابری
يزد 1398/9/14 تاریخ گذشته
13:18 ب.ظ
اقلام مورد نیاز واگن
مازندران 1398/9/14 تاریخ گذشته
10:06 ق.ظ
خرید تعداد 120/000 عدد کفشک ترمز چدنی گرید p10
تهران 1398/9/14 مهلت دار
10:05 ق.ظ
خرید 100/000 عدد کفشک ترمز کامپوزیت
تهران 1398/9/14 مهلت دار
1398/08/23
08:54 ق.ظ
خرید نصب و راه اندازی لکوموتیو برقی 4/5 تن روسی
سمنان 1398/8/23 تاریخ گذشته
1398/08/21
13:10 ب.ظ
1398/08/20
13:30 ب.ظ
خرید حمل نصب و راه اندازی دستگاه پرس چرخ و محور
خراسان رضوي 1398/8/20 تاریخ گذشته
1398/08/19
08:36 ق.ظ
خرید فنر تیغه ای قوس صفر و پارابولیک
تهران 1398/8/19 تاریخ گذشته
1398/08/18
15:27 ب.ظ
تامین 30/000 عدد شمشیرک کوچک
تهران 1398/8/18 تاریخ گذشته
1398/08/13
14:39 ب.ظ
تعویض باکس دامپر مربوط به واگن برگردان
هرمزگان 1398/8/13 تاریخ گذشته
1398/08/12
14:23 ب.ظ
خرید 500 حلقه چرخ منو بلوک واگن مسافری
تهران 1398/8/12 اعلام نشده
1398/07/28
10:49 ق.ظ
تعویض باکس دامپر مربوط به
هرمزگان 1398/7/28 تاریخ گذشته
1398/07/24
14:24 ب.ظ
انجام تعمیرات قطعات و مجموعه های برقی الکترونیک -الکتروتکنیک
تهران 1398/7/24 تاریخ گذشته
14:14 ب.ظ
انجام تعمیرات قطعات و مجموعه های موتور و مکانیکی واگن ریل باس
تهران 1398/7/24 تاریخ گذشته
1398/07/23
11:45 ق.ظ
خرید 50/000 عدد کفشک ترمز چدنی گرید p10
تهران 1398/7/23 تاریخ گذشته
1398/07/22
15:03 ب.ظ
راهبری و تعمیرات قطارهای مسافری
گيلان 1398/7/22 تاریخ گذشته
14:57 ب.ظ
راهبری و تعمیرات قطارهای مسافری
هرمزگان 1398/7/22 تاریخ گذشته
14:57 ب.ظ
راهبری و تعمیرات قطارهای مسافری
همدان 1398/7/22 تاریخ گذشته
14:57 ب.ظ
راهبری و تعمیرات قطارهای مسافری
کرمانشاه 1398/7/22 تاریخ گذشته
14:57 ب.ظ
راهبری و تعمیرات قطارهای مسافری
مركزي 1398/7/22 تاریخ گذشته
14:56 ب.ظ
راهبری و تعمیرات قطارهای مسافری
يزد 1398/7/22 تاریخ گذشته
14:56 ب.ظ
راهبری و تعمیرات قطارهای مسافری
فارس 1398/7/22 تاریخ گذشته
14:55 ب.ظ
راهبری و تعمیرات قطارهای مسافری
خوزستان 1398/7/22 تاریخ گذشته
14:55 ب.ظ
راهبری و تعمیرات قطارهای مسافری
لرستان 1398/7/22 تاریخ گذشته
14:55 ب.ظ
راهبری و تعمیرات قطارهای مسافری
خراسان رضوي 1398/7/22 تاریخ گذشته
14:55 ب.ظ
راهبری و تعمیرات قطارهای مسافری
قم 1398/7/22 تاریخ گذشته
14:55 ب.ظ
راهبری و تعمیرات قطارهای مسافری
خراسان جنوبي 1398/7/22 تاریخ گذشته
14:50 ب.ظ
راهبری و تعمیرات قطارهای مسافری
آذربايجان شرقي 1398/7/22 تاریخ گذشته
14:50 ب.ظ
راهبری و تعمیرات قطارهای مسافری
اصفهان 1398/7/22 تاریخ گذشته
14:50 ب.ظ
راهبری و تعمیرات قطارهای مسافری
سيستان و بلوچستان 1398/7/22 تاریخ گذشته
14:50 ب.ظ
راهبری و تعمیرات قطارهای مسافری
آذربايجان غربي 1398/7/22 تاریخ گذشته
14:50 ب.ظ
راهبری و تعمیرات قطارهای مسافری
قزوين 1398/7/22 تاریخ گذشته
14:49 ب.ظ
راهبری و تعمیرات قطارهای مسافری
مازندران 1398/7/22 تاریخ گذشته