1397/11/27
10:56 ق.ظ
خرید 23 ردیف قطعات لکوموتیو روسی
يزد 1397/11/27 مهلت دار
1397/11/26
09:44 ق.ظ
خرید چراغ انتها قطار
يزد 1397/11/25 تاریخ گذشته
1397/11/25
11:57 ق.ظ
خرید 23 ردیف قطعات لکوموتیو روسی TGM6
يزد 1397/11/25 مهلت دار
1397/11/23
13:55 ب.ظ
طراحی ساخت نصب راه اندازی واگن مخزن با تجهیزات اتشنشانی
مازندران 1397/11/23 تاریخ گذشته
11:56 ق.ظ
خرید23 ردیف قطعات لوکوموتیو روسی TGM6
يزد 1397/11/23 مهلت دار
1397/11/18
11:10 ق.ظ
خرید تعداد 8000 قالب کفش ترمز چدنی فسفردار p10
تهران 1397/11/18 تاریخ گذشته
1397/11/14
00:22 ق.ظ
طراحی ساخت نصب و راه اندازی واگن مخزن با
قم 1397/11/13 تاریخ گذشته
1397/11/11
12:49 ب.ظ
تعمیرات اساسی دستگاه تراش چرخ مارک رافامت
کرمان 1397/11/11 تاریخ گذشته
1397/11/09
07:55 ق.ظ
خرید 150 عدد دیسک ترمز به همراه توپی و 50 عدد دیسک ترمز
تهران 1397/11/9 اعلام نشده
1397/11/08
13:09 ب.ظ
تعمیر ماشین الات مکانیزه و درزینها
کرمان 1397/11/8 تاریخ گذشته
07:34 ق.ظ
طراحی ساخت نصب و راه اندازی واگن مخزن با
مازندران 1397/11/7 تاریخ گذشته
1397/11/04
09:38 ق.ظ
تعمیر ماشین الات مکانیزه  و درزینها با تامین  قطعات  تعمیر اساسی یک
سمنان 1397/11/4 تاریخ گذشته
1397/11/02
07:36 ق.ظ
خرید تا راه اندازی تجهیزات تست موتور لکوموتیو
البرز 1397/11/2 تاریخ گذشته
1397/10/27
10:19 ق.ظ
باتری لکوموتیو
باتری لکوموتیو... راه و ترابری
اصفهان 1397/10/27 اعلام نشده
1397/10/25
18:30 ب.ظ
تعمیر ماشین الات مکانیزه و درزینها
کرمان 1397/10/25 تاریخ گذشته
08:51 ق.ظ
واگذاری پروژه ها شامل:1- خرید و حمل ریل شرکت بهره برداری
خراسان رضوي 1397/10/25 تاریخ گذشته
1397/10/24
12:01 ب.ظ
خرید دو ردیف ضربه گیر واگن و
اصفهان 1397/10/24 تاریخ گذشته
11:52 ق.ظ
خرید 1500 عدد چرخ ناوگان
تهران 1397/10/24 تاریخ گذشته
1397/10/23
08:43 ق.ظ
خرید فوق روان کننده با پایه پلی کربوکسیلات جهت تولید سگمنت مسیر شرقی
خراسان رضوي 1397/10/23 تاریخ گذشته
08:39 ق.ظ
تمدید -- 1500 عدد چرخ ناوگان
تهران 1397/10/23 تاریخ گذشته
1397/10/19
13:07 ب.ظ
کمک فنر لکوموتیو چینی به شماره فنی N:ZGGT016-000
اصفهان 1397/10/19 تاریخ گذشته
11:36 ق.ظ
خرید و نصب راه اندازی تجهیزات تست
البرز 1397/10/19 تاریخ گذشته
1397/10/18
11:51 ق.ظ
خرید قطعات فنی قطار مسافری شامل دیسک ترمز + توپی
تهران 1397/10/18 اعلام نشده
07:43 ق.ظ
خرید 150 عدد دیسک ترمز به همراه توپی و 50 عدد دیسک ترمز
تهران 1397/10/18 اعلام نشده
1397/10/16
12:52 ب.ظ
قطعات لکوموتیو چینی
اصفهان 1397/10/16 اعلام نشده
1397/10/11
08:58 ق.ظ
15 قلم قطعات یدیک سیستم گیربکس و کلاج ماشین الات مکانیزه ریلی
تهران 1397/10/11 تاریخ گذشته
1397/10/08
13:43 ب.ظ
دینام لکوموتیو 28 ولت
هرمزگان 1397/10/8 تاریخ گذشته
12:29 ب.ظ
تامین تعداد 20000 عدد کفشک ترمز چدنی  بوژی
تهران 1397/10/8 تاریخ گذشته
1397/10/05
13:17 ب.ظ
تامین تعداد 20000 عدد کفشک ترمز چدنی بوژی
تهران 1397/10/5 تاریخ گذشته
10:09 ق.ظ
تعمیرات اساسی بخاری و سیستم گرمایش کابین های
تهران 1397/10/5 تاریخ گذشته
07:45 ق.ظ
تعمیرات اساسی واگنهای سالنی در سازمان قطار امداد و نجات
تهران 1397/10/5 تاریخ گذشته
1397/10/03
11:26 ق.ظ
دینام لکوموتیو
دینام لکوموتیو... راه و ترابری
هرمزگان 1397/10/3 تاریخ گذشته
1397/09/29
13:49 ب.ظ
دینام لکوموتیو 28 ولت 70-140 امپر
هرمزگان 1397/9/29 تاریخ گذشته
09:20 ق.ظ
تعمیرات و اصلاح محور و تعویض چرخ محور ماشین الات
تهران 1397/9/29 تاریخ گذشته
1397/09/28
09:26 ق.ظ
خرید تعداد 50/000 عدد کفش ترمز دانمارکی
تهران 1397/9/28 تاریخ گذشته
1397/09/27
10:10 ق.ظ
تعمیرات اساسی بخاری و سیستم گرمایشی کابین های ماشین الات
تهران 1397/9/27 تاریخ گذشته
08:36 ق.ظ
خرید 50000 عدد کفش ترمز دانمارکی
تهران 1397/9/27 تاریخ گذشته
1397/09/26
18:38 ب.ظ
خرید قطعات مورد نیاز واگن های باری
تهران 1397/9/26 تاریخ گذشته
1397/09/21
10:04 ق.ظ
سنسور نوری مدل DC30V کاربرد ماشین ریسندگی
تهران 1397/9/21 تاریخ گذشته
1397/09/17
07:46 ق.ظ
خرید 200 حلقه چرخ منو بلوک مسافری
تهران 1397/9/17 تاریخ گذشته
1397/09/14
08:32 ق.ظ
تامین قلم قطعات بوژی 18-100 روسی
تهران 1397/9/14 تاریخ گذشته
08:29 ق.ظ
خرید 200 حلقه چرخ منو بلوک مسافری
تهران 1397/9/14 تاریخ گذشته
1397/09/13
14:27 ب.ظ
تعمیرات و اصلاح محور و تعریض چرخ محور ماشین الات
تهران 1397/9/13 تاریخ گذشته
07:57 ق.ظ
1397/09/12
07:36 ق.ظ
خریدنصب و راه اندازی تجهیزات تست موتورالکوموتیو
البرز 1397/9/12 تاریخ گذشته