1397/12/23
08:06 ق.ظ
خرید نمک و تحویل در راهدارخانه های
مركزي 1397/12/23 تاریخ گذشته
1397/12/14
09:28 ق.ظ
نمک دانه بندی 8*3
نمک دانه بندی 8*3... راه و ترابری
خراسان شمالي 1397/12/14 تاریخ گذشته
1397/11/30
15:24 ب.ظ
سدیم کلرید نمک صنعتی خلوص 98 درصد
کهگیلویه و بویراحمد 1397/11/30 تاریخ گذشته
1397/11/29
18:35 ب.ظ
نمک معدنی
نمک معدنی... راه و ترابری
يزد 1397/11/29 تاریخ گذشته
1397/11/25
13:02 ب.ظ
نمک طرح راهداری زمستانی
قم 1397/11/25 تاریخ گذشته
1397/11/24
09:46 ق.ظ
خرید نمک معدنی
خرید نمک معدنی... راه و ترابری
يزد 1397/11/24 تاریخ گذشته
1397/11/11
12:24 ب.ظ
خرید نمک راهداری استان
زنجان 1397/11/11 تاریخ گذشته
1397/11/09
14:03 ب.ظ
خرید ۱۵۰۰ تن نمک جاده ای
کرمانشاه 1397/11/9 تاریخ گذشته
1397/11/08
14:24 ب.ظ
تهیه و حمل 3500 تن نمک در سطح راهدارخانه های
لرستان 1397/11/8 تاریخ گذشته
1397/11/04
13:30 ب.ظ
خرید نمک راهدارخانه های استان
زنجان 1397/11/4 تاریخ گذشته
1397/10/29
14:51 ب.ظ
نمک جاده ای
نمک جاده ای... راه و ترابری
کرمانشاه 1397/10/29 تاریخ گذشته
1397/10/28
09:45 ق.ظ
خرید نمک جاده ای
خرید نمک جاده ای... راه و ترابری
کرمانشاه 1397/10/27 تاریخ گذشته
1397/10/26
11:56 ق.ظ
هالیت سنگ نمک درجه یک دانه بندی MESH110وزن تنی
خراسان شمالي 1397/10/26 تاریخ گذشته
1397/10/24
10:17 ق.ظ
نمک دانه بندی 8*3 فاقد خاک
خراسان شمالي 1397/10/24 تاریخ گذشته
1397/10/23
18:19 ب.ظ
هالیت سنگ نمک درجه 1 دانه بندی 110MESH وزت تنی فاقد بسته بندی
خراسان شمالي 1397/10/23 تاریخ گذشته
1397/10/22
19:50 ب.ظ
عملیات اجرایی خرید نمک و تحویل در
مركزي 1397/10/22 تاریخ گذشته
1397/10/17
13:44 ب.ظ
تهیه و حمل 3500 تن نکم در سطح راهدارخانه های
لرستان 1397/10/17 تاریخ گذشته
1397/09/20
11:03 ق.ظ
نمک خیابانی درجه یک 300 تن
کردستان 1397/9/20 تاریخ گذشته
1397/09/14
12:02 ب.ظ
هالیت سنگ نمک ماده معدنی فاقد بسته بندی
خراسان رضوي 1397/9/14 تاریخ گذشته
12:00 ب.ظ
هالیت سنگ نمک ماده معدنی فاقد بسته بندی تنی
خراسان رضوي 1397/9/14 تاریخ گذشته
1397/09/13
11:49 ق.ظ
خرید 3000000کیلو گرم نمک صنعتی
خوزستان 1397/9/13 تاریخ گذشته
1397/09/08
10:35 ق.ظ
خرید 300 تن نمک دانه درشت بدون ید راهداری
کردستان 1397/9/8 تاریخ گذشته
1397/09/06
13:48 ب.ظ
تهیه نمک معدنی کوهی سرند شده جهت استفاده در اهداری زمستانی
خراسان رضوي 1397/9/6 تاریخ گذشته
1397/09/05
10:58 ق.ظ
تهیه 300 تن نمک دانه درشت مخصوص برفروبی در فصل زمستان
کردستان 1397/9/5 تاریخ گذشته
1397/09/03
12:44 ب.ظ
مصالح شن با دانه بندی 03 تا 08 جهت شن و نمک جاده ای --
خراسان شمالي 1397/9/3 تاریخ گذشته
1397/08/22
12:17 ب.ظ
خرید نمک جهت استفاده در راهدارخانه های
زنجان 1397/8/22 تاریخ گذشته
07:17 ق.ظ
خرید حمل و تحویل ماسه نمک صنعتی و نمک کریستال
البرز 1397/8/22 تاریخ گذشته
1397/08/15
09:16 ق.ظ
نمک سفید خرد شده
نمک سفید خرد شده... راه و ترابری
آذربايجان شرقي 1397/8/15 تاریخ گذشته
1397/08/12
12:31 ب.ظ
تهیه نمک سطح استان
تهیه نمک سطح استان... راه و ترابری
گيلان 1397/8/12 تاریخ گذشته
1397/08/09
13:51 ب.ظ
نمک جاده ای
نمک جاده ای... راه و ترابری
همدان 1397/8/9 تاریخ گذشته
1397/08/05
13:56 ب.ظ
تهیه نمک سطح استان
تهیه نمک سطح استان... راه و ترابری
گيلان 1397/8/5 تاریخ گذشته
1397/08/03
09:21 ق.ظ
تهیه و حمل نمک زمستانی به ادارات و راهدار خانه های شهرستان های
تهران 1397/8/3 تاریخ گذشته
1397/07/29
07:35 ق.ظ
خرید12/000 تن نمک کوهی جهت عملیات راهداری زمستانی
همدان 1397/7/29 تاریخ گذشته
1397/07/28
12:34 ب.ظ
خرید 12000 تن نمک کوهی جهت راهداری زمستانی
همدان 1397/7/28 تاریخ گذشته
1397/07/26
12:38 ب.ظ
تهیه نمک
تهیه نمک... راه و ترابری
گيلان 1397/7/26 تاریخ گذشته
1397/07/21
13:50 ب.ظ
تهیه و حمل 3500 تن نمک
لرستان 1397/7/21 تاریخ گذشته
1397/07/20
17:23 ب.ظ
خرید نمک جهت عملیات
فارس 1397/7/19 تاریخ گذشته
1397/07/17
16:18 ب.ظ
خرید هالیت سنگ نمک فاقد خاک جهت تهیه شن ونک
خراسان شمالي 1397/7/17 تاریخ گذشته
1397/07/16
12:38 ب.ظ
خرید و حمل نمک
خرید و حمل نمک... راه و ترابری
ايلام 1397/7/16 تاریخ گذشته
10:15 ق.ظ
خرید نمک از معدن
خرید نمک از معدن... راه و ترابری
اصفهان 1397/7/16 تاریخ گذشته
1397/07/12
14:52 ب.ظ
خرید نمک برای راهدارخانه های سطح استان
مركزي 1397/7/12 تاریخ گذشته
1397/07/09
19:54 ب.ظ
خرید نمک برای راهدارخانه های استان
مركزي 1397/7/9 تاریخ گذشته
18:56 ب.ظ
خرید و حمل نمک
خرید و حمل نمک... راه و ترابری
ايلام 1397/7/9 تاریخ گذشته
14:59 ب.ظ
نمک راهداری زمستانی
کرمان 1397/7/9 تاریخ گذشته
11:01 ق.ظ
تهیه نمک غیر خوراکی
اردبيل 1397/7/9 تاریخ گذشته
1397/07/08
14:16 ب.ظ
سدیم کلرید نمک صنعتی
کرمان 1397/7/8 تاریخ گذشته
1397/07/07
16:34 ب.ظ
خرید نمک جهت عملیات راهداری
فارس 1397/7/7 تاریخ گذشته
14:26 ب.ظ
تهیه و حمل 3500 تن نمک در سطح راهدارخانه های استان
لرستان 1397/7/7 تاریخ گذشته
1397/07/06
22:42 ب.ظ
تهیه نمک غیرخوارکی
تهیه نمک غیرخوارکی... راه و ترابری
اردبيل 1397/7/5 تاریخ گذشته
1397/07/05
12:34 ب.ظ
خرید و حمل نمک
خرید و حمل نمک... راه و ترابری
ايلام 1397/7/5 تاریخ گذشته