1398/09/21
13:12 ب.ظ
تهیه مصالح و اجرای شبکه روشنایی زون B شهرک صنعتی بزرگ...
اصفهان 1398/9/21 مهلت دار
11:17 ق.ظ
خرید 4200 اصله انواع تیر سیمانی
کرمانشاه 1398/9/21 مهلت دار
1398/09/20
19:56 ب.ظ
پایه سیمانی گرد بتنی 15*1000
فارس 1398/9/20 مهلت دار
14:48 ب.ظ
خرید 170 تن مفصل نیوجرسی
تهران 1398/9/20 مهلت دار
14:30 ب.ظ
خرید کف پوش و جدول و کانیو پرسی و جدول عروسکی
کرمانشاه 1398/9/20 مهلت دار
12:16 ب.ظ
جدول بتنی 50*50
جدول بتنی 50*50... راه و ترابری
همدان 1398/9/20 مهلت دار
12:15 ب.ظ
کفپوش بتنی 20*20
کفپوش بتنی 20*20... راه و ترابری
همدان 1398/9/20 مهلت دار
10:53 ق.ظ
خرید 4200 اصله انواع تیر س
کرمانشاه 1398/9/20 مهلت دار
10:47 ق.ظ
تیر چوبی و تیر بتنی
تیر چوبی و تیر بتنی... راه و ترابری
تهران 1398/9/20 مهلت دار
10:15 ق.ظ
واگذاری عملیات تولید تیربتنی H شکل در کارگاه
آذربايجان شرقي 1398/9/20 مهلت دار
09:40 ق.ظ
پروژه تهیه و نصب یازده عدد باکس بتنی پیش ساخته
خوزستان 1398/9/20 مهلت دار
1398/09/19
18:42 ب.ظ
خرید کالورت بتنی مسلح با مقطع دایره قطر 1 متر و عیار بتن 350
خراسان رضوي 1398/9/19 مهلت دار
18:13 ب.ظ
خرید دال بتنی پیش ساخته
بوشهر 1398/9/19 تاریخ گذشته
10:30 ق.ظ
خرید 4200 اصله انواع تیر سیمانی - 20 دستگاه انواع ترانسفورماتور
کرمانشاه 1398/9/19 مهلت دار
1398/09/18
18:37 ب.ظ
4 اصله تیر بتنی 9*400 و 4 اصله تیربتنی 9*200
يزد 1398/9/18 تاریخ گذشته
09:14 ق.ظ
خرید دیوار بتنی پیش ساخته
يزد 1398/9/18 اعلام نشده
1398/09/17
14:05 ب.ظ
دیوار پیش ساخته بتنی
خوزستان 1398/9/17 تاریخ گذشته
12:35 ب.ظ
خرید لوله و باکس بتنی
خراسان جنوبي 1398/9/17 تاریخ گذشته
09:55 ق.ظ
تعریض پل پنگجه اباد
آذربايجان غربي 1398/9/17 تاریخ گذشته
1398/09/16
19:12 ب.ظ
پایه سیمانی گرد بتنی
فارس 1398/9/16 تاریخ گذشته
18:47 ب.ظ
خرید پایه بتونی نوع اچ
چهارمحال بختياري 1398/9/16 مهلت دار
18:10 ب.ظ
خرید تعداد 267 اصله انواع پایه بتونی
گلستان 1398/9/16 تاریخ گذشته
14:53 ب.ظ
14:51 ب.ظ
اجرای عملیات روکش اسفالت محور
همدان 1398/9/16 تاریخ گذشته
14:44 ب.ظ
خرید 930 و 843 اصله انواع پایه بتنی  توسعه روستایی
گلستان 1398/9/16 تاریخ گذشته
12:20 ب.ظ
اجرای فونداسیون اماده روشنایی پارک
کرمان 1398/9/16 تاریخ گذشته
12:00 ب.ظ
کفپوش بتنی 20*20 به رنگ طوسی تحویل در شهرداری
همدان 1398/9/16 تاریخ گذشته
11:37 ق.ظ
تهیه دیوار پیش ساخته بتنی شهرک صنعتی
يزد 1398/9/16 تاریخ گذشته
1398/09/14
11:24 ق.ظ
11:11 ق.ظ
تامین تیر بتنی
تامین تیر بتنی... راه و ترابری
خوزستان 1398/9/14 اعلام نشده
07:42 ق.ظ
7 عدد تیر چوبی 12 متری و 3 عدد تیبتنی 600*600
تهران 1398/9/14 تاریخ گذشته
07:39 ق.ظ
پایه 800 کاربرد تیر برق بتنی
خوزستان 1398/9/14 تاریخ گذشته
1398/09/13
20:01 ب.ظ
دیوار پیش ساخته بتنی ابعاد 2/5*3 - 150 عدد
خوزستان 1398/9/13 تاریخ گذشته
19:04 ب.ظ
خرید دیوار پیش ساخته و ستون بتنی و پاشنه بتنی
گلستان 1398/9/13 تاریخ گذشته
19:02 ب.ظ
تهیه باکس بتنی جهت محورهای حوزه استان
همدان 1398/9/13 تاریخ گذشته
15:29 ب.ظ
اجرای عملیات روکش اسفالت محور
همدان 1398/9/13 تاریخ گذشته
14:35 ب.ظ
دیوار پیش ساخته و ستون و پاشنه بتنی
گلستان 1398/9/13 تاریخ گذشته
13:27 ب.ظ
تهیه و تحویل باکس پیش ساخته جهت ابنمای
خراسان رضوي 1398/9/13 تاریخ گذشته
1398/09/12
14:44 ب.ظ
اجرای فونداسیون پیش ساخته جهت نصب روشنایی پارک
کرمان 1398/9/12 تاریخ گذشته
12:17 ب.ظ
تهیه دیوار پیش ساخته بتنی شهرک
يزد 1398/9/12 تاریخ گذشته
09:19 ق.ظ
خرید کفپوش و جداول سمنت پلاست
خوزستان 1398/9/12 مهلت دار
08:20 ق.ظ
خرید انواع پایه بتنی
گلستان 1398/9/12 تاریخ گذشته
1398/09/11
19:54 ب.ظ
تهیه دیوار پیش ساخته بتنی برای شهرکهای صنعتی
يزد 1398/9/11 تاریخ گذشته
19:53 ب.ظ
تهیه دیوار پیش ساخته بتنی برای شهرک صنعتی
يزد 1398/9/11 تاریخ گذشته
13:50 ب.ظ
تیر بتنی مورد نیاز
تیر بتنی مورد نیاز... راه و ترابری
خوزستان 1398/9/11 اعلام نشده
08:39 ق.ظ
خرید انواع پایه
خرید انواع پایه... راه و ترابری
خراسان رضوي 1398/9/11 تاریخ گذشته
1398/09/10
20:36 ب.ظ
7 عدد تیر برق چوبی 12 متری و 3 عدد تیربتنی 12 متری بتن  پایه 600*600
تهران 1398/9/10 تاریخ گذشته
18:46 ب.ظ
تهیه دال بتنی جهت پوشش سیل بند
ايلام 1398/9/10 تاریخ گذشته
15:16 ب.ظ
خرید انواع پایه سیمانی 4 گوش جهت م
فارس 1398/9/10 تاریخ گذشته