1397/11/27
17:48 ب.ظ
خرید و نصب تراورس بتونی و متعلقات برای ریل راه اهن U33
اصفهان 1397/11/27 مهلت دار
12:47 ب.ظ
خرید 3234 قطعه بتنی شامل دال کف و سر و پاشنه و رینگ ادم رو
البرز 1397/11/27 مهلت دار
1397/11/26
09:47 ق.ظ
خرید پانل های ورودی غربی شهرستان های
سمنان 1397/11/25 مهلت دار
1397/11/25
11:47 ق.ظ
خرید انواع پایه
خرید انواع پایه... راه و ترابری
خراسان رضوي 1397/11/25 مهلت دار
08:51 ق.ظ
انواع پایه های سیمانی مورد نیاز
خراسان رضوي 1397/11/25 اعلام نشده
1397/11/24
13:40 ب.ظ
4 عدد باکس پیش ساخته بتنی مسلح
کرمان 1397/11/24 مهلت دار
12:37 ب.ظ
خرید انواع پایه بتونی
سيستان و بلوچستان 1397/11/24 مهلت دار
1397/11/23
12:59 ب.ظ
خرید انواع پایه بتنی -
سيستان و بلوچستان 1397/11/23 مهلت دار
12:59 ب.ظ
خرید انواع پایه بتونی  تحویل در شهرستان
سيستان و بلوچستان 1397/11/23 مهلت دار
11:17 ق.ظ
انواع پایه بتنی -
انواع پایه بتنی -... راه و ترابری
سيستان و بلوچستان 1397/11/23 مهلت دار
11:17 ق.ظ
خرید انواع پایه بتونی تحویل در شهرستان
سيستان و بلوچستان 1397/11/23 مهلت دار
10:44 ق.ظ
اصلاحیه -- خرید انواع پایه بتنی
سيستان و بلوچستان 1397/11/23 مهلت دار
1397/11/22
13:38 ب.ظ
تهیه و اجرای باکس و دیوار بتنی جهت شهرستان های
خوزستان 1397/11/22 تاریخ گذشته
1397/11/21
12:18 ب.ظ
پایه بتنی کاربرد انتقال برق سایز 12 متر
سيستان و بلوچستان 1397/11/21 تاریخ گذشته
1397/11/18
14:31 ب.ظ
تمدید - واگذاری پروژه ها شامل : 1- خرید انواع دکل مبلغ تضمین
تهران 1397/11/18 تاریخ گذشته
12:46 ب.ظ
تهیه و خرید پازل بندی معابر سطح شهر
اردبيل 1397/11/18 تاریخ گذشته
12:45 ب.ظ
تهیه خرید جدول گذاری معابر سطح شهر
اردبيل 1397/11/18 تاریخ گذشته
11:23 ق.ظ
اصلاحیه -- خرید انواع پایه بتنی 9/200 و 9/400 و 12/400 و 12/800
سيستان و بلوچستان 1397/11/18 مهلت دار
11:05 ق.ظ
خرید و نصب دیوار پیش ساخته بتنی  جهت دیوار کشی سایت تصفیه
همدان 1397/11/18 تاریخ گذشته
1397/11/17
14:23 ب.ظ
خرید230 اصله پایه سیمانی H
همدان 1397/11/17 تاریخ گذشته
12:09 ب.ظ
تولید قطعات بتنی در کارخانه قطعات بتنی به صورت دستمزدی
آذربايجان غربي 1397/11/17 مهلت دار
11:51 ق.ظ
خرید 320 اصله انواع پایه سیمانی
همدان 1397/11/17 تاریخ گذشته
10:36 ق.ظ
تهیه  ونصب نیوجرسی مفصلی در بزرگراههای در دست اجرای استان
فارس 1397/11/17 تاریخ گذشته
1397/11/16
13:46 ب.ظ
خرید انواع پایه بتونی
قم 1397/11/16 تاریخ گذشته
11:26 ق.ظ
خرید پایه بتن تیر برق
خراسان رضوي 1397/11/16 تاریخ گذشته
11:26 ق.ظ
خرید 320 اصله انواع پایه سیمانی H
همدان 1397/11/16 تاریخ گذشته
1397/11/15
13:18 ب.ظ
خرید 70000 متر کابل خودنگهدار فشار ضعیف الومینیومی و 2305 اصله تیر بتونی 9و12 و 15 متری
آذربايجان غربي 1397/11/15 تاریخ گذشته
1397/11/14
16:00 ب.ظ
ساخت دال وفوتینگ منهولهای
لرستان 1397/11/14 تاریخ گذشته
13:56 ب.ظ
ساخت باکس بتنی مسلح
مازندران 1397/11/14 تاریخ گذشته
11:39 ق.ظ
خرید 2305 اصله تیر بتونی 9و12و15 متری
آذربايجان غربي 1397/11/14 تاریخ گذشته
1397/11/13
12:18 ب.ظ
خرید انواع تیر بتنی گرد و تیپ H
کردستان 1397/11/13 تاریخ گذشته
12:03 ب.ظ
خرید حمل و نصب دیوار پیش ساخته راهدارخانه های
خراسان رضوي 1397/11/13 تاریخ گذشته
12:02 ب.ظ
سنگ جدولی گرانیت 10*50*35
خراسان رضوي 1397/11/13 تاریخ گذشته
1397/11/12
10:01 ق.ظ
خرید پانل های ورودی غربی شهرستان های
سمنان 1397/11/11 تاریخ گذشته
1397/11/10
13:29 ب.ظ
واگذاری پروژه خرید و نصب حفاظ های طولی بتنی
تهران 1397/11/10 اعلام نشده
09:19 ق.ظ
تهیه دال بتنی پیش ساخته پل جداول
ايلام 1397/11/10 تاریخ گذشته
08:24 ق.ظ
انواع تیر بتنی گرد
انواع تیر بتنی گرد... راه و ترابری
اصفهان 1397/11/10 تاریخ گذشته
07:39 ق.ظ
خرید انواع کلید و انواع تیر بتونی نوع گرد
اصفهان 1397/11/10 تاریخ گذشته
1397/11/09
10:50 ق.ظ
خرید انواع تیر سیمانی
خراسان جنوبي 1397/11/9 تاریخ گذشته
09:26 ق.ظ
خرید انواع کلید- انواع تیر بتونی نوع گرد
اصفهان 1397/11/9 تاریخ گذشته
08:55 ق.ظ
1397/11/08
16:55 ب.ظ
تهیه باکس و لوله به منظور بهسازی و
خراسان جنوبي 1397/11/8 تاریخ گذشته
10:19 ق.ظ
خرید سنگدال بتنی
خرید سنگدال بتنی... راه و ترابری
تهران 1397/11/8 اعلام نشده
10:18 ق.ظ
خرید کفپوش و جدول بتنی
تهران 1397/11/8 اعلام نشده
09:30 ق.ظ
خرید انواع تیر سیمانی
خراسان جنوبي 1397/11/8 تاریخ گذشته