1398/05/28
15:14 ب.ظ
سیمان تیپ2- ماسه شسته - خاک گچ
خراسان رضوي 1398/5/28 مهلت دار
08:09 ق.ظ
خرید 125 هزار تن مصالح شکسته کوهی
همدان 1398/5/28 مهلت دار
1398/05/27
18:51 ب.ظ
ماسه شسته یک کامیون و گچ دو کیسه
فارس 1398/5/27 مهلت دار
18:19 ب.ظ
خرید مخلوط سرندی و قلوه سنگ رودخانه ای
بوشهر 1398/5/27 مهلت دار
1398/05/25
18:48 ب.ظ
تامین بارگیری حمل و تخلیه مصالح شن و ماسه
خوزستان 1398/5/25 تاریخ گذشته
1398/05/24
10:14 ق.ظ
مصالح مورد نیاز مراکز اموزش
گيلان 1398/5/24 تاریخ گذشته
1398/05/23
18:24 ب.ظ
ماسه شکسته و بلوک دیواری و گچ و سیمان
خوزستان 1398/5/23 تاریخ گذشته
13:38 ب.ظ
مصالح ساختمانی سیمان خاکستری - ماسه شکسته فاقد بسته بندی
خراسان شمالي 1398/5/23 تاریخ گذشته
1398/05/20
11:46 ق.ظ
تهیه حمل و ریختن خاک نباتی و کود حیوانی
سمنان 1398/5/20 تاریخ گذشته
1398/05/19
13:13 ب.ظ
خرید 40/000 تن بنتونیت فله
خوزستان 1398/5/19 مهلت دار
12:22 ب.ظ
ماسه شسته
ماسه شسته... راه و ترابری
اردبيل 1398/5/19 تاریخ گذشته
1398/05/17
09:27 ق.ظ
ماسه 0-6  به مقدار 5000 تن و شن 0-14  به مقدار 5000 تن
کرمانشاه 1398/5/17 تاریخ گذشته
1398/05/16
14:02 ب.ظ
خرید مصالح بیس جهت زیرسازی محورهای شهرستان
کرمانشاه 1398/5/16 تاریخ گذشته
13:55 ب.ظ
تهیه حمل و پخش و رگلاژ ماکادوم به مقدار 620 تن جهت پست 20/66 کیلووات
فارس 1398/5/16 تاریخ گذشته
12:45 ب.ظ
ماسه شکسته و سیمان خکستری
خراسان شمالي 1398/5/16 تاریخ گذشته
09:39 ق.ظ
07:47 ق.ظ
بستر گلخانه ای شامل پیت ماس و کوکوپیت مورد نیاز
خراسان رضوي 1398/5/16 تاریخ گذشته
1398/05/15
19:07 ب.ظ
تهیه حمل پخش رگلاژ 620 تن ماکادوم جهت پست 20/66
فارس 1398/5/15 تاریخ گذشته
18:51 ب.ظ
ماسه سند بلاست نرم مسباره
اصفهان 1398/5/15 تاریخ گذشته
11:08 ق.ظ
مصالح ساختمانی
مصالح ساختمانی... راه و ترابری
قم 1398/5/15 تاریخ گذشته
1398/05/14
13:55 ب.ظ
خرید40/000/000 کیلوگرم بنتونیت فله
خوزستان 1398/5/14 مهلت دار
11:24 ق.ظ
خرید و حمل شن تونان به مقدار 1200 متر مکعب
گيلان 1398/5/14 تاریخ گذشته
10:07 ق.ظ
تهیه و حمل زیر اساس 18035 متر مکعب
خراسان رضوي 1398/5/14 تاریخ گذشته
09:00 ق.ظ
مصالح ساختمانی ماسه شکسته 24 متر مربع و سیمان خاکستری 300 پاکت
خراسان شمالي 1398/5/14 تاریخ گذشته
1398/05/13
18:35 ب.ظ
اصلاحیه -- برداشت مخلوط در محدوده کارگاهی سازمان در
گيلان 1398/5/13 تاریخ گذشته
12:25 ب.ظ
خاک زراعی مرغوب جهت توسعه فضا سبز دانشگاه
اردبيل 1398/5/13 تاریخ گذشته
11:53 ق.ظ
خرید 40/000 تن بنتونیت فله
خوزستان 1398/5/13 مهلت دار
11:39 ق.ظ
خرید 30000 متر مکعب بالاست در اداره
لرستان 1398/5/13 تاریخ گذشته
1398/05/12
13:52 ب.ظ
خرید مصالح بیس جهت زیرسازی محورهای
کرمانشاه 1398/5/12 تاریخ گذشته
11:46 ق.ظ
ماسه شسته درجه 1
ماسه شسته درجه 1... راه و ترابری
اردبيل 1398/5/12 تاریخ گذشته
1398/05/10
14:03 ب.ظ
بلوک دیواری و سیمان و ماسه شسته
مركزي 1398/5/10 تاریخ گذشته
1398/05/09
14:59 ب.ظ
خرید 100 تن مصالح سنگی جهت اسفالت
کرمانشاه 1398/5/9 تاریخ گذشته
14:31 ب.ظ
مصالح ساختمانی
مصالح ساختمانی... راه و ترابری
فارس 1398/5/9 تاریخ گذشته
12:07 ب.ظ
ماسه شکسته رودخانه ای با دانه بندی
کهگیلویه و بویراحمد 1398/5/9 تاریخ گذشته
11:58 ق.ظ
خرید و حمل ماسه جهت عملیات زمستانی
قزوين 1398/5/9 تاریخ گذشته
11:57 ق.ظ
خرید و حمل ماسه جهت عملیات زمستانی ازادراه
قزوين 1398/5/9 تاریخ گذشته
09:45 ق.ظ
1398/05/08
19:28 ب.ظ
تهیه و حمل مخلوط رودخانه ای از دشت ذهاب به کارخانه اسفالت شهرداری
کرمانشاه 1398/5/8 تاریخ گذشته
19:06 ب.ظ
خرید مصالح اسفالتی جهت تهیه اسفالت سرد
خوزستان 1398/5/8 تاریخ گذشته
13:29 ب.ظ
مصالح ساختمانی
مصالح ساختمانی... راه و ترابری
فارس 1398/5/8 تاریخ گذشته
10:45 ق.ظ
کالا : ماسه - اجر -سیمان - تیر مصالح ساختمانی
خوزستان 1398/5/8 تاریخ گذشته
1398/05/07
19:30 ب.ظ
شن و ماسه شسته و سیمان
مركزي 1398/5/7 تاریخ گذشته
13:07 ب.ظ
ماسه شکسته- شن شکسته
کرمانشاه 1398/5/7 تاریخ گذشته
1398/05/06
13:45 ب.ظ
تهیه و حمل اساس و زیراساس
خراسان رضوي 1398/5/6 تاریخ گذشته
10:32 ق.ظ
خرید 500 تن شن و ماسه با دانه بندی مناسب جهت
کرمانشاه 1398/5/6 تاریخ گذشته
1398/05/05
18:33 ب.ظ
ماسه بادی و کود حیوانی
يزد 1398/5/5 تاریخ گذشته
12:35 ب.ظ
خرید مصالح سنگی  شامل شن 3/8-3/4  و ماسه
خوزستان 1398/5/5 اعلام نشده
12:08 ب.ظ
ماسه شکسته رودخانه ای با دانه بندی
کهگیلویه و بویراحمد 1398/5/5 تاریخ گذشته