1397/09/28
13:09 ب.ظ
ماسه شکسته فاقد بسته بندی تنی
خوزستان 1397/9/28 مهلت دار
13:04 ب.ظ
تهیه مصالح جهت آسفالت رودمیکس پیمانکار الزاما بومی
خوزستان 1397/9/28 مهلت دار
09:06 ق.ظ
خرید ماسه شکسته
خرید ماسه شکسته... راه و ترابری
خراسان جنوبي 1397/9/28 مهلت دار
1397/09/27
13:15 ب.ظ
سیلیس نوع ماسه ای دانه بندی 5-20 متر مربع
مازندران 1397/9/27 مهلت دار
12:27 ب.ظ
خرید شن و ماسه
خرید شن و ماسه... راه و ترابری
اردبيل 1397/9/27 تاریخ گذشته
11:32 ق.ظ
خرید 80 تن شن نخودی و بادامی خرید اجر4 سرویس
سيستان و بلوچستان 1397/9/27 مهلت دار
10:46 ق.ظ
خرید شن و ماسه جهت عملیات عمرانی سطح شهر
کرمانشاه 1397/9/27 مهلت دار
10:14 ق.ظ
تهیه سنگ بلدر ابنیه فنی غرب
گيلان 1397/9/27 مهلت دار
10:13 ق.ظ
تهیه سنگ بل در برای ابنیه فنی
گيلان 1397/9/27 مهلت دار
1397/09/26
16:52 ب.ظ
تهیه سنگ بلدر ریزی ابنیه فنی غرب گیلان
گيلان 1397/9/26 مهلت دار
15:36 ب.ظ
ماسه سیلیس دانه بندی شده
فارس 1397/9/26 تاریخ گذشته
15:35 ب.ظ
خرید مقدار 415 تن ماسه شکسته 06
فارس 1397/9/26 تاریخ گذشته
15:34 ب.ظ
خرید و حمل 5000 تن مصالح شکسته رودخانه ای
سيستان و بلوچستان 1397/9/26 تاریخ گذشته
15:34 ب.ظ
خرید و حمل5000 تن مصالح شکسته رودخانه ای جهت
سيستان و بلوچستان 1397/9/26 تاریخ گذشته
15:34 ب.ظ
خرید و حمل 5000 تن مصالح شکسته رودخانه ای
سيستان و بلوچستان 1397/9/26 تاریخ گذشته
15:34 ب.ظ
خرید و حمل 5000 تن مصالح شکسته رودخانه ای
سيستان و بلوچستان 1397/9/26 تاریخ گذشته
15:32 ب.ظ
خرید و حمل5000 تن مصالح شکسته رودخانه ای جهت محورهای
سيستان و بلوچستان 1397/9/26 تاریخ گذشته
15:31 ب.ظ
خرید و حمل5000 تن مصالح شکسته رودخانه ای جهت
سيستان و بلوچستان 1397/9/26 تاریخ گذشته
15:31 ب.ظ
خرید و حمل5000 تن مصالح شکسته رودخانه ای جهت محورهای
سيستان و بلوچستان 1397/9/26 تاریخ گذشته
15:31 ب.ظ
خرید 80 تن شن نخودی و بادامی  و اجر
سيستان و بلوچستان 1397/9/26 تاریخ گذشته
15:30 ب.ظ
خرید و حمل 5000 تن مصالح شکسته رودخانه ای
سيستان و بلوچستان 1397/9/26 تاریخ گذشته
15:30 ب.ظ
خرید و حمل 5000 تن مصالح شکسته  رودخانه ای
سيستان و بلوچستان 1397/9/26 تاریخ گذشته
15:30 ب.ظ
خرید و حمل 5000 تن مصالح شکسته رودخانه ای
سيستان و بلوچستان 1397/9/26 تاریخ گذشته
14:57 ب.ظ
خرید مصالح جهت تهیه اسفالت سرد مقدار
خوزستان 1397/9/26 مهلت دار
1397/09/25
13:08 ب.ظ
خرید 415 تن ماسه شکسته 06
فارس 1397/9/25 تاریخ گذشته
10:02 ق.ظ
ماسه ماکادام فاقد بسته بندی تنی
خوزستان 1397/9/25 تاریخ گذشته
10:01 ق.ظ
تهیه مصاح جهت اسفالت رودمیکس
خوزستان 1397/9/25 تاریخ گذشته
1397/09/24
13:40 ب.ظ
خرید شن و ماسه
خرید شن و ماسه... راه و ترابری
کرمانشاه 1397/9/24 تاریخ گذشته
13:25 ب.ظ
ماسه شسته 06
ماسه شسته 06... راه و ترابری
مازندران 1397/9/24 تاریخ گذشته
08:31 ق.ظ
خرید 18000 تن شن و ماسه کوهی
خوزستان 1397/9/24 اعلام نشده
1397/09/22
12:46 ب.ظ
سیمان خاکستری و گچ ساختمانی و ماسه شکسته و... در  6 ردیف
همدان 1397/9/22 تاریخ گذشته
10:17 ق.ظ
شن 1/5 متر مربع فاقد بسته بندی
خوزستان 1397/9/22 تاریخ گذشته
10:14 ق.ظ
ماسه شکسته فاقد بسته بندی تنی
خوزستان 1397/9/22 تاریخ گذشته
06:49 ق.ظ
خرید و حمل مصالح ماسه شسته دوبارشور و شن
لرستان 1397/9/21 اعلام نشده
1397/09/21
13:02 ب.ظ
خرید مصالح اساس بیس مخلوط
مركزي 1397/9/21 تاریخ گذشته
11:14 ق.ظ
سیمان پرتلند و بلوک سیمانی و ماسه شکسته و..
فارس 1397/9/21 تاریخ گذشته
11:13 ق.ظ
ماسه شکسته و سیمان و سنگ لاشه و..
فارس 1397/9/21 تاریخ گذشته
10:18 ق.ظ
ماسه شسته رودخانه ای 05
اصفهان 1397/9/21 تاریخ گذشته
10:18 ق.ظ
شن شسته کارخانه و خاک نرم
اصفهان 1397/9/21 تاریخ گذشته
1397/09/20
16:33 ب.ظ
ماسه شسته 06
ماسه شسته 06... راه و ترابری
مازندران 1397/9/20 تاریخ گذشته
13:03 ب.ظ
مصالح موردنیاز شامل ماسه شکسته
فارس 1397/9/20 تاریخ گذشته
12:46 ب.ظ
ماسه شسته طبیعی دوبارشور 0-6 متر مربع فاقد بسته بندی
خوزستان 1397/9/20 تاریخ گذشته
12:44 ب.ظ
تهیه و حمل مصالح اسفالتی
خوزستان 1397/9/20 تاریخ گذشته
11:58 ق.ظ
خرید ماسه شکسته دانه بندی 0-6 میلیمتر
خراسان جنوبي 1397/9/20 تاریخ گذشته
09:28 ق.ظ
ماسه نرمه دورود و خاک سرندی و ماکادام و بوکه معدنی
اصفهان 1397/9/20 تاریخ گذشته
1397/09/19
14:31 ب.ظ
مصالح ساختمانی -گچ و خاک- سرامیک مصالح - اجر ماسه اهکی
خوزستان 1397/9/19 تاریخ گذشته
1397/09/18
15:35 ب.ظ
مصالح پودر سنگ 4.8 تن -شن 25 تن - گچ9 تن
اصفهان 1397/9/18 تاریخ گذشته
14:09 ب.ظ
ماسه شسته 06
ماسه شسته 06... راه و ترابری
مازندران 1397/9/18 تاریخ گذشته
11:15 ق.ظ
ماسه شسته و فیلر 06
ماسه شسته و فیلر 06... راه و ترابری
فارس 1397/9/18 تاریخ گذشته