1398/02/29
18:07 ب.ظ
مقدار 1380 متر مربع سنگ لاشه
خراسان جنوبي 1398/2/29 تاریخ گذشته
13:34 ب.ظ
بنتونیت صفحه مس سیم ارت و.....
کرمانشاه 1398/2/29 تاریخ گذشته
10:34 ق.ظ
ماسه اجر سیمان
ماسه اجر سیمان... راه و ترابری
لرستان 1398/2/29 تاریخ گذشته
10:19 ق.ظ
1398/02/28
19:51 ب.ظ
واگذاری پیاده روسازی سطح شهر
مازندران 1398/2/28 اعلام نشده
13:47 ب.ظ
خرید مصالح اساس به مثدار 5000 تن جهت شهرک صنعتی
سمنان 1398/2/28 مهلت دار
12:45 ب.ظ
خرید و حمل مصالح شکسته و مرغوب
کرمانشاه 1398/2/28 تاریخ گذشته
12:38 ب.ظ
خرید شن بیس دانه بندی - ماسه شکسته فاقد بسته بندی
کردستان 1398/2/28 تاریخ گذشته
08:34 ق.ظ
تامین مصالح کارخانه اسفالت
چهارمحال بختياري 1398/2/28 مهلت دار
1398/02/27
09:07 ق.ظ
خریدو حمل مصالح شکسته مرغوب و مورد تایید ازمایشگاه
کرمانشاه 1398/2/27 تاریخ گذشته
1398/02/26
19:04 ب.ظ
ماسه شکسته
ماسه شکسته... راه و ترابری
خراسان رضوي 1398/2/26 تاریخ گذشته
19:03 ب.ظ
ماسه شسته و ماسه شکسته
خراسان رضوي 1398/2/26 تاریخ گذشته
11:37 ق.ظ
مصالح /م ماسه یک بار شور - پودر سنگ - سیمان
تهران 1398/2/26 تاریخ گذشته
10:44 ق.ظ
خرید حمل مصالح شکسته و مرغوب
کرمانشاه 1398/2/26 تاریخ گذشته
09:23 ق.ظ
سنگ لاشه و ماسه
سنگ لاشه و ماسه... راه و ترابری
خراسان رضوي 1398/2/26 تاریخ گذشته
1398/02/25
18:48 ب.ظ
سرامیک و ماسه و پودر سنگ و سیمان
فارس 1398/2/25 تاریخ گذشته
10:09 ق.ظ
تهیه بارگیری حمل خاک نباتی به محل کاشت درخت در مهمانسرا
خراسان رضوي 1398/2/25 تاریخ گذشته
1398/02/24
19:06 ب.ظ
سیلیس نوع ماسه ای دانه بندی 5-20 متر مربع و زغال انترایست
چهارمحال بختياري 1398/2/24 تاریخ گذشته
18:08 ب.ظ
بنتونیت جهت چاه ارت
اصفهان 1398/2/24 تاریخ گذشته
14:16 ب.ظ
خرید 400 تن ماسه به ازاء هر تن به مبلغ 190000 ریال
فارس 1398/2/24 تاریخ گذشته
10:45 ق.ظ
ماسه ، آجر ، سیمان
ماسه ، آجر ، سیمان... راه و ترابری
لرستان 1398/2/24 تاریخ گذشته
09:58 ق.ظ
سیمان سیاه و ایزوگام و ماسه شکسته
تهران 1398/2/24 تاریخ گذشته
09:04 ق.ظ
ماسه شکسته جهت ایمن سازی و نگهداری راههای اسیب دیده از سیل
خراسان رضوي 1398/2/24 تاریخ گذشته
1398/02/23
18:29 ب.ظ
خاک آجر پیست دو و میدانی دلوار
بوشهر 1398/2/23 تاریخ گذشته
08:44 ق.ظ
ماسه سیلیسی
ماسه سیلیسی... راه و ترابری
کردستان 1398/2/23 تاریخ گذشته
08:21 ق.ظ
خرید 5000 تن بیس زیراسفالت
کرمانشاه 1398/2/23 تاریخ گذشته
1398/02/22
14:52 ب.ظ
خاک ورز مرکب و جعبه دنده تریلر کشاورزی و سمپاش پشت تراکتوری
گيلان 1398/2/22 تاریخ گذشته
11:14 ق.ظ
ماسه اسفالت با دانه بندی0-6  میلیمتر با مصالح شکسته
خراسان رضوي 1398/2/22 تاریخ گذشته
11:13 ق.ظ
تهیه ماسه اسفالت با دانه بندی 6-0 با مصالح شکسته جهت
خراسان رضوي 1398/2/22 تاریخ گذشته
07:48 ق.ظ
ماسه شکسته 8-0 جهت ایمن سازی و نگهداری راههای اسیب دیده از سیل
خراسان رضوي 1398/2/22 تاریخ گذشته
07:42 ق.ظ
شن قلوه سنگ و شن اور سایز
خراسان رضوي 1398/2/22 تاریخ گذشته
1398/02/21
08:10 ق.ظ
تهیه و حمل مصالح جهت شانه سازی حوزه
مازندران 1398/2/21 تاریخ گذشته
1398/02/20
11:26 ق.ظ
خرید 10 قلم مصالح ساختمانی موردنیاز
يزد 1398/2/20 تاریخ گذشته
1398/02/19
18:51 ب.ظ
حمل مصالح با پیمانکار و تحویل در حوزه استحفاظی
خراسان رضوي 1398/2/19 تاریخ گذشته
11:35 ق.ظ
مصالح ساختمانی : اجر فشاری - سیمان خاکستری -ماسه نخودی - ماسه شسته
لرستان 1398/2/19 تاریخ گذشته
11:32 ق.ظ
سیمان و ماسه شسته و گچ ساختمانی
لرستان 1398/2/19 تاریخ گذشته
1398/02/18
13:51 ب.ظ
خرید شن و ماسه پروژه های احداث ابنما و دیوار حائل
گيلان 1398/2/18 تاریخ گذشته
13:41 ب.ظ
خاک ورز مرکب و جعبه دنده تیلر کشاورزی و سمپاش توربینی
گيلان 1398/2/18 تاریخ گذشته
1398/02/17
18:20 ب.ظ
مخلوط رودخانه ای و گچ و ماسه شسته و سیمان سفید و پودر سنگ
البرز 1398/2/17 اعلام نشده
14:15 ب.ظ
دپو و بارگیری و حمل و سرند کردن مصالح
آذربايجان غربي 1398/2/17 تاریخ گذشته
08:50 ق.ظ
مصالح ساختمانی : ماسه شسته فاقد بسته بندی
تهران 1398/2/17 تاریخ گذشته
07:58 ق.ظ
ماسه شسته 6-0 م م
ماسه شسته 6-0 م م... راه و ترابری
فارس 1398/2/17 تاریخ گذشته
1398/02/16
19:34 ب.ظ
خاک لوم و سیم مسی
خاک لوم و سیم مسی... راه و ترابری
زنجان 1398/2/16 تاریخ گذشته
14:09 ب.ظ
ماسه شکسته فاقد بسته بندی تنی حسین یزدی - سیمان سیاه پاکت 50KG
خوزستان 1398/2/16 تاریخ گذشته
13:40 ب.ظ
خرید بالاست به مقدار 12849 متر مکعب در محدوده
اصفهان 1398/2/16 تاریخ گذشته
11:07 ق.ظ
خرید بیس 3000 تن
خرید بیس 3000 تن... راه و ترابری
مركزي 1398/2/16 تاریخ گذشته
11:06 ق.ظ
خرید8000 تن بیس کوهی
خرید8000 تن بیس کوهی... راه و ترابری
مركزي 1398/2/16 تاریخ گذشته