1398/02/30
14:58 ب.ظ
تهیه خرید تجهیزات ایمنی و ترافیکی
سمنان 1398/2/30 مهلت دار
11:09 ق.ظ
خرید تابلو راهنمایی
خراسان رضوي 1398/2/30 مهلت دار
10:30 ق.ظ
خرید رنگ ترافیکی زرد 5 تن
تهران 1398/2/30 مهلت دار
09:43 ق.ظ
خرید و نصب و راه انداری دو دستگاه راهبند
تهران 1398/2/30 مهلت دار
08:06 ق.ظ
تابلوهای  3 مجتمع خدماتی رفاهی
خوزستان 1398/2/30 تاریخ گذشته
1398/02/29
13:22 ب.ظ
انجام امور ترافیکی در سطح منطقه پارس یک
بوشهر 1398/2/29 مهلت دار
10:34 ق.ظ
رنگ ترافیکی زرد و سفید و مشکی و تینر ترافیکی
تهران 1398/2/29 تاریخ گذشته
1398/02/28
18:35 ب.ظ
خرید چراغ چمشک زن
خرید چراغ چمشک زن... راه و ترابری
کرمانشاه 1398/2/28 تاریخ گذشته
12:47 ب.ظ
11:30 ق.ظ
10:29 ق.ظ
تجهیزات ترافیکی سرعت گیر
فارس 1398/2/28 تاریخ گذشته
1398/02/26
19:15 ب.ظ
تابلو مجتمع خدماتی
تابلو مجتمع خدماتی... راه و ترابری
خراسان شمالي 1398/2/26 تاریخ گذشته
11:39 ق.ظ
1398/02/25
19:50 ب.ظ
خرید پلیس مجازی 6 وات led استاندارد ایرانی درجه یک به تعداد 50 رشته
آذربايجان غربي 1398/2/25 تاریخ گذشته
15:26 ب.ظ
احداث تقاطع
احداث تقاطع... راه و ترابری
مركزي 1398/2/25 مهلت دار
14:05 ب.ظ
تکمیل پارک شهید فهمیده - اصلاح هندسی - خرید اجرای رنگ ترافیکی
زنجان 1398/2/25 تاریخ گذشته
11:03 ق.ظ
خرید حمل تخلیه تجهیزات ایمنی
کرمان 1398/2/25 تاریخ گذشته
1398/02/24
18:32 ب.ظ
پایه گاردریل و سر سپری و ضربه گیر و پیچ و مهره
آذربايجان شرقي 1398/2/24 تاریخ گذشته
09:58 ق.ظ
تهیه و نصب تابلوهای فلزی هشدار سیلاب رودخانه های شهر
تهران 1398/2/24 تاریخ گذشته
1398/02/23
18:29 ب.ظ
دستگاه تردد شماره ترافیک
بوشهر 1398/2/23 تاریخ گذشته
18:19 ب.ظ
سر سپری پایه گاردریل - پیچ ومهره - ضریع گیر
آذربايجان شرقي 1398/2/23 تاریخ گذشته
14:18 ب.ظ
ساخت و نصب تابلوهای هشدار
همدان 1398/2/23 تاریخ گذشته
1398/02/22
18:33 ب.ظ
پایه گاردریل - ضربه گیر - پیچ مهره - سرسپری
آذربايجان شرقي 1398/2/22 تاریخ گذشته
18:09 ب.ظ
خرید و نصب تجهیزات ترافیکی
اصفهان 1398/2/22 تاریخ گذشته
14:38 ب.ظ
تابلو علائم ترافیکی
قم 1398/2/22 تاریخ گذشته
14:36 ب.ظ
14:17 ب.ظ
خرید تابلو و علائم و تجیهزات ایمنی
يزد 1398/2/22 تاریخ گذشته
04:27 ق.ظ
رنگ ترافیک زرد تک جزئی
خراسان جنوبي 1398/2/21 تاریخ گذشته
04:26 ق.ظ
پایه تابلو راهنمایی مسیر
خراسان جنوبي 1398/2/21 تاریخ گذشته
04:21 ق.ظ
تابلو راهنما مسیر جهت دار کامل
خراسان جنوبي 1398/2/21 تاریخ گذشته
1398/02/21
20:34 ب.ظ
خرید اقلام شامل : نوار هشدار دهنده -تابلو راهنمایی راکت ایست دستی
البرز 1398/2/21 تاریخ گذشته
1398/02/19
19:48 ب.ظ
خرید تابلو اخطاری انتظامی و اطلاعاتی
کرمان 1398/2/19 تاریخ گذشته
18:10 ب.ظ
خرید تابلوهای راهنمایی مجتمع های خدماتی رفاهی بین راهی
اصفهان 1398/2/19 تاریخ گذشته
12:36 ب.ظ
تهیه و حمل و نصب علائم راهنمایی و رانندگی و خط کشی
البرز 1398/2/19 مهلت دار
10:54 ق.ظ
خرید و واگذاری امور در 7 ردیف: عملیات عمرانی دیوارچینی
خراسان رضوي 1398/2/19 مهلت دار
1398/02/18
18:34 ب.ظ
فلاشر - چراغ گردان
فلاشر - چراغ گردان... راه و ترابری
خوزستان 1398/2/18 تاریخ گذشته
18:10 ب.ظ
رنگ ترافیکی تک جزئی سفید700 کیلوگرم
البرز 1398/2/18 تاریخ گذشته
14:45 ب.ظ
پروژه خرید پایه علائم عمودی جهت ایمن سازی محورها
مازندران 1398/2/18 تاریخ گذشته
13:38 ب.ظ
1398/02/16
18:54 ب.ظ
تابلو ترافیکی به همراه پایه فلزی
خراسان رضوي 1398/2/16 تاریخ گذشته
18:10 ب.ظ
سرعت گیر میخ دار و کنار سرعت گیر
آذربايجان غربي 1398/2/16 تاریخ گذشته
12:52 ب.ظ
واگذاری 11 مورد عملیات ترافیکی شهرداری منطقه
تهران 1398/2/16 اعلام نشده
1398/02/15
14:20 ب.ظ
رنگ ترافیکی تک جزئی و سرد و تینر مخصوص رنگ ترافیکی
سيستان و بلوچستان 1398/2/15 تاریخ گذشته
1398/02/14
18:06 ب.ظ
رنگ زرد دو جزئی 1 تن
رنگ زرد دو جزئی 1 تن... راه و ترابری
اردبيل 1398/2/14 تاریخ گذشته
14:05 ب.ظ
تابلو راهنمایی مسیر جهت دار به همراه پایه کامل
خراسان جنوبي 1398/2/14 تاریخ گذشته