1398/03/04
18:42 ب.ظ
خرید اسفالت گرم و تحویل در محل کارخانه اسفالت 19-0
خراسان شمالي 1398/3/4 مهلت دار
18:14 ب.ظ
تهیه و حمل اسفالت بیندر جهت شهرک صنعتی 3راهی
اصفهان 1398/3/4 مهلت دار
13:18 ب.ظ
خرید 800 تن اسفالت گرم
کرمانشاه 1398/3/4 تاریخ گذشته
12:31 ب.ظ
خرید اسفالت گرم توپکا  دانه بندی 0-12 متر مربع
مركزي 1398/3/4 تاریخ گذشته
12:08 ب.ظ
1398/03/02
13:09 ب.ظ
خرید حمل و پخش اسفالت معابر
اصفهان 1398/3/2 مهلت دار
12:22 ب.ظ
خرید اسفالت
خرید اسفالت... راه و ترابری
مركزي 1398/3/2 مهلت دار
11:46 ق.ظ
خرید اسفالت گرم توپکا و شیت ازمایشگاهی
خراسان رضوي 1398/3/2 تاریخ گذشته
11:01 ق.ظ
خرید قیر85-100 موردنیاز
آذربايجان شرقي 1398/3/2 مهلت دار
08:30 ق.ظ
تامین خرید و حمل مصالح مورد نیاز - دهیاری های
مركزي 1398/3/2 مهلت دار
08:12 ق.ظ
خرید و حمل مصالح اجرای اسفالت سرد محور
سمنان 1398/3/2 مهلت دار
1398/03/01
18:32 ب.ظ
780تن اسفالت گرم
780تن اسفالت گرم... راه و ترابری
کرمانشاه 1398/3/1 تاریخ گذشته
18:17 ب.ظ
اسفالت توپکا
اسفالت توپکا... راه و ترابری
فارس 1398/3/1 تاریخ گذشته
14:50 ب.ظ
خرید اسفالت
خرید اسفالت... راه و ترابری
اصفهان 1398/3/1 اعلام نشده
13:15 ب.ظ
خرید قیر و میلگرد
خرید قیر و میلگرد... راه و ترابری
قم 1398/3/1 مهلت دار
09:52 ق.ظ
خرید حمل اسفالت بسته بندی
سيستان و بلوچستان 1398/3/1 تاریخ گذشته
08:27 ق.ظ
خرید و اجرای کلیه عملیات ماسه اسفالت گرم
خراسان جنوبي 1398/3/1 تاریخ گذشته
1398/02/31
18:21 ب.ظ
خرید 500 تن آسفالت گرم شهرستان گیلا نغرب
کرمانشاه 1398/2/31 تاریخ گذشته
07:48 ق.ظ
خرید اسفالت و ماسه اسفالت
اصفهان 1398/2/31 مهلت دار
1398/02/30
12:38 ب.ظ
خرید اسفالت توپکا 12-0
مركزي 1398/2/30 تاریخ گذشته
07:54 ق.ظ
خرید اسفالت توپکا 12-0 قیمت
اردبيل 1398/2/30 تاریخ گذشته
1398/02/29
19:41 ب.ظ
تهیه و حمل اسفالت بیندر
اصفهان 1398/2/29 تاریخ گذشته
18:25 ب.ظ
140 تن اسفالت گرم
140 تن اسفالت گرم... راه و ترابری
خراسان شمالي 1398/2/29 تاریخ گذشته
11:41 ق.ظ
اسفالت توپیکا فاقد بسته بندی
آذربايجان شرقي 1398/2/29 مهلت دار
07:47 ق.ظ
خرید اسفالت به صورتی تنی راه روسایی ده شیب
خراسان رضوي 1398/2/29 تاریخ گذشته
1398/02/28
18:38 ب.ظ
خرید 800 تن آسفالت گرم شهرستان گیلانغرب
کرمانشاه 1398/2/28 تاریخ گذشته
11:45 ق.ظ
عملیات خرید اسفالت
عملیات خرید اسفالت... راه و ترابری
اصفهان 1398/2/28 اعلام نشده
11:10 ق.ظ
خرید اسفالت توپکا 0-12  واقع  در شهر تفرش
مركزي 1398/2/28 تاریخ گذشته
10:39 ق.ظ
09:50 ق.ظ
08:05 ق.ظ
خرید اسفالت جهت پخش اکیپ دستی در معابر مناطق و نواحی
تهران 1398/2/28 مهلت دار
1398/02/26
08:54 ق.ظ
خرید و پخش اسفالت بلوار
تهران 1398/2/26 تاریخ گذشته
1398/02/25
14:44 ب.ظ
واگذاری پروژه ها در 3 ردیف : 1- خرید اسفالت ملارد ویلای
تهران 1398/2/25 مهلت دار
12:12 ب.ظ
خرید قیر و اسفالت
خرید قیر و اسفالت... راه و ترابری
کردستان 1398/2/25 تاریخ گذشته
11:45 ق.ظ
خرید و حمل اسفالت بسته بندی
سيستان و بلوچستان 1398/2/25 تاریخ گذشته
08:10 ق.ظ
خرید و حمل اسفالت بسته بندی
سيستان و بلوچستان 1398/2/25 تاریخ گذشته
1398/02/24
19:51 ب.ظ
تهیه اسفالت توپکا 12-0 جهت امور لکه گیری حوزه استحفاظی
خراسان شمالي 1398/2/24 تاریخ گذشته
15:04 ب.ظ
خرید 800 تن اسفالت گرم
کرمانشاه 1398/2/24 تاریخ گذشته
15:04 ب.ظ
595 تن اسفالت گرم
595 تن اسفالت گرم... راه و ترابری
کرمانشاه 1398/2/24 تاریخ گذشته
12:00 ب.ظ
خرید اسفالت توپکا 12-0
مركزي 1398/2/24 تاریخ گذشته
10:17 ق.ظ
خرید اسفالت
خرید اسفالت... راه و ترابری
البرز 1398/2/24 اعلام نشده
1398/02/23
14:24 ب.ظ
خرید اسفالت توپکا
خرید اسفالت توپکا... راه و ترابری
گيلان 1398/2/23 تاریخ گذشته
09:11 ق.ظ
خرید حدود20000 تن اسفالت از نوع بیندر 0-19
کرمان 1398/2/23 اعلام نشده
1398/02/22
18:29 ب.ظ
اسفالت گرم توپکا 12/5-0
آذربايجان شرقي 1398/2/22 تاریخ گذشته
14:52 ب.ظ
خرید اسفالت توپکا  با قشر 0-19و0-12/5  جهت عملیات ترمیم لکه گیری
گيلان 1398/2/22 تاریخ گذشته
13:44 ب.ظ
خرید قیر جهت بهبود عبورمرور شهری
آذربايجان شرقي 1398/2/22 تاریخ گذشته
13:17 ب.ظ
11:15 ق.ظ
خرید اسفالت گرم جهت راه روستایی
خراسان رضوي 1398/2/22 تاریخ گذشته
11:14 ق.ظ
ماسه اسفالت با دانه بندی0-6  میلیمتر با مصالح شکسته
خراسان رضوي 1398/2/22 تاریخ گذشته