1397/11/30
15:31 ب.ظ
اسفالت محوطه سیلو
اسفالت محوطه سیلو... راه و ترابری
يزد 1397/11/30 مهلت دار
10:49 ق.ظ
تامین خدمات پخت و پخش اسفالت در
کهگیلویه و بویراحمد 1397/11/30 مهلت دار
10:45 ق.ظ
خرید اسفالت درب کارخانه
کرمانشاه 1397/11/30 مهلت دار
10:29 ق.ظ
خرید اسفالت پای کارخانه جهت لکه گیری راه روستایی
مازندران 1397/11/30 مهلت دار
1397/11/27
19:30 ب.ظ
اسفالت بیندر 0-19 متر مربع فاقد بسته بندی تنی
همدان 1397/11/27 تاریخ گذشته
17:19 ب.ظ
خرید و حمل اسفالت در سطح منطقه
تهران 1397/11/27 اعلام نشده
13:33 ب.ظ
تامین 1 دستکاه کارخانه اسفالت تمام اتوماتیک 60 تنی
کرمان 1397/11/27 مهلت دار
09:30 ق.ظ
خرید اسفالت پای کارخانه جهت لکه گیری اسفالت
مازندران 1397/11/27 تاریخ گذشته
1397/11/26
09:34 ق.ظ
خرید اسفالت پای کارخانه جهت لکه گیری
مازندران 1397/11/25 تاریخ گذشته
09:00 ق.ظ
تهیه اسفالت سرد زیرقیف تحویلی کارفرما
اردبيل 1397/11/25 تاریخ گذشته
1397/11/25
13:26 ب.ظ
خرید اسفالت جهت لکه گیری حوزه
مازندران 1397/11/25 تاریخ گذشته
08:27 ق.ظ
خرید اسفالت بیندر و توپکا در قبال تهاتر و تحویل قیر
آذربايجان شرقي 1397/11/25 مهلت دار
1397/11/24
13:20 ب.ظ
عملیات خرید اسفالت گرم حوزه استحفاظیرستان لارستان
فارس 1397/11/24 تاریخ گذشته
10:44 ق.ظ
تبدیل وکیوم باتوم و تهیه و اجرای اسفالت جهت
قزوين 1397/11/24 تاریخ گذشته
10:30 ق.ظ
تامین تعداد یک دستگاه کارخانه اسفالت تمام
کرمان 1397/11/24 مهلت دار
10:22 ق.ظ
تهاتر قیر 6070  با اسفالت
قم 1397/11/24 اعلام نشده
1397/11/23
12:27 ب.ظ
خرید قیر استاندارد در ازای تحویل حواله و کیوم باتوم
تهران 1397/11/23 تاریخ گذشته
12:24 ب.ظ
10:45 ق.ظ
تبدیل وکیوم باتوم و تهیه و اجرای اسفالت جهت
قزوين 1397/11/23 تاریخ گذشته
10:43 ق.ظ
اجرای پروژه ی خرید و پخش اسفالت
تهران 1397/11/23 اعلام نشده
09:09 ق.ظ
واگذاری پروژه راهبری و پخت اسفالت کارخانه اسفالت
البرز 1397/11/23 مهلت دار
1397/11/22
13:05 ب.ظ
قیر 70*60 بر پایه وکیوم باتوم بشکه 55 کیلو گرم
اردبيل 1397/11/22 تاریخ گذشته
1397/11/21
09:33 ق.ظ
خرید اسفالت پای کارخانه جهت لکه گیری و اسفالت راههای روستایی
مازندران 1397/11/21 تاریخ گذشته
09:32 ق.ظ
عملیات خرید اسفالت گرم حوزه استحفاظی
فارس 1397/11/21 تاریخ گذشته
1397/11/18
15:03 ب.ظ
قیر وکیوم باتوم
قیر وکیوم باتوم... راه و ترابری
گيلان 1397/11/18 تاریخ گذشته
08:10 ق.ظ
مقدار 60 تن اسفالت گرم توپکا فاقد بسته بندی با
البرز 1397/11/18 تاریخ گذشته
1397/11/17
17:57 ب.ظ
خرید 300 تن اسفالت از کارخانه های مجاز تولیدی
کردستان 1397/11/17 تاریخ گذشته
10:07 ق.ظ
اسفالت گرم توپکا 830 تن
فارس 1397/11/17 تاریخ گذشته
09:17 ق.ظ
اسفالت خواف
اسفالت خواف... راه و ترابری
خراسان رضوي 1397/11/17 تاریخ گذشته
1397/11/16
08:41 ق.ظ
خرید حمل پخش اسفالت و لکه گیری معابر سطح شهر
البرز 1397/11/16 اعلام نشده
1397/11/15
14:18 ب.ظ
پروژه تبدیل و کیوم باتوم به قیرخالص
زنجان 1397/11/15 تاریخ گذشته
13:18 ب.ظ
تبدیل وکیوم باتوم به قیر خالص
زنجان 1397/11/15 تاریخ گذشته
09:59 ق.ظ
خرید قیر 70-60 مقدار 180 تن
تهران 1397/11/15 اعلام نشده
09:33 ق.ظ
خرید اسفالت توپکا شهربازی
خوزستان 1397/11/15 تاریخ گذشته
1397/11/14
17:25 ب.ظ
11:43 ق.ظ
خرید و حمل و تخلیه 1500 تن قیر خالص 85/100 در مخازن قیر شهرداری واقع در
آذربايجان غربي 1397/11/14 تاریخ گذشته
09:43 ق.ظ
خرید اسفالت و اجرای مکانیزه اسفالت
مركزي 1397/11/14 اعلام نشده
1397/11/13
23:18 ب.ظ
خرید اسفالت بیندر 0-19 بدون احتساب قیر مصرفی
کرمان 1397/11/13 تاریخ گذشته
09:40 ق.ظ
خرید حمل تخلیه 1500 تن قیر خالص 85/100  در مخازن قیر شهرداری
آذربايجان غربي 1397/11/13 تاریخ گذشته
08:17 ق.ظ
تبدیل وکیوم باتوم به قیر خالص
زنجان 1397/11/13 تاریخ گذشته
1397/11/11
12:40 ب.ظ
خرید اسفالت پای کارخانه
مازندران 1397/11/11 تاریخ گذشته
1397/11/10
13:15 ب.ظ
خرید اسفالت از درب کارخانه
کرمانشاه 1397/11/10 تاریخ گذشته
12:51 ب.ظ
تهیه اسفالت برای ایمن سازی راههای روستایی
مازندران 1397/11/10 تاریخ گذشته
12:48 ب.ظ
خرید اسفالت پای کارخانه
مازندران 1397/11/10 تاریخ گذشته
12:33 ب.ظ
خرید حمل تخلیه 1500 تن قیر خالص 85/100 به مخازن قیر شهرداری در کارخانه اسفالت
آذربايجان غربي 1397/11/10 تاریخ گذشته
12:28 ب.ظ
خرید اسفالت گرم 19-0
خرید اسفالت گرم 19-0... راه و ترابری
فارس 1397/11/10 تاریخ گذشته