1398/09/24
08:37 ق.ظ
واگذاری انجام تولید اسفالت و شن و ماسه
سمنان 1398/9/24 مهلت دار
1398/09/23
18:36 ب.ظ
اسفالت گرم با دانه بندی مصالح صفرتا12 میلی متر
خراسان شمالي 1398/9/23 مهلت دار
14:44 ب.ظ
تهیه صالح و اجرای شبکه برق کارگاهی زون لبنیات
اصفهان 1398/9/23 مهلت دار
1398/09/21
18:13 ب.ظ
تامین حمل پخش اسفالت معابر شهر
اصفهان 1398/9/21 مهلت دار
13:14 ب.ظ
تهیه مصالح و اجرای شبکه برق
اصفهان 1398/9/21 مهلت دار
12:28 ب.ظ
130 تن اسفالت جهت حیاط مدرسه
همدان 1398/9/21 تاریخ گذشته
1398/09/20
13:34 ب.ظ
خرید و اجرای اسفالت ریزی معابر سطح شهر
همدان 1398/9/20 مهلت دار
1398/09/19
13:34 ب.ظ
روکش اسفالت
روکش اسفالت... راه و ترابری
تهران 1398/9/19 مهلت دار
13:26 ب.ظ
خرید اسفالت زیر قیف محور
کرمان 1398/9/19 مهلت دار
1398/09/18
12:35 ب.ظ
اسفالت گرم 12-0 م م
اسفالت گرم 12-0 م م... راه و ترابری
خراسان شمالي 1398/9/18 تاریخ گذشته
1398/09/17
10:41 ق.ظ
خرید قیر - تهیه پایه تابلو
خراسان شمالي 1398/9/17 تاریخ گذشته
09:30 ق.ظ
خرید اسفالت زیرقیف محور
کرمان 1398/9/17 مهلت دار
09:05 ق.ظ
واگذاری انجام امور تولید اسفالت و شن و ماسه
سمنان 1398/9/17 مهلت دار
1398/09/16
15:32 ب.ظ
خرید قیر
خرید قیر... راه و ترابری
خراسان شمالي 1398/9/16 تاریخ گذشته
14:39 ب.ظ
خرید قیر 60/70 برای پروژه های اداره کل نوسازی استان 400 تن
کهگیلویه و بویراحمد 1398/9/16 تاریخ گذشته
09:58 ق.ظ
خرید اسفالت توپکا 19-0 و 12-0 معابر سطح شهر
تهران 1398/9/16 اعلام نشده
08:58 ق.ظ
خرید قیر و پایه تابلو و تابل اطلاعاتی و علائم ایمنی اخطاری انتظامی مسیرنما
خراسان شمالي 1398/9/16 تاریخ گذشته
08:52 ق.ظ
واگذاری اجرای عملیات تکمیلی پارک دانش
خراسان رضوي 1398/9/16 مهلت دار
1398/09/13
18:50 ب.ظ
خرید قیر 70/60 برای پروژه های اداره کل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس استان
کهگیلویه و بویراحمد 1398/9/13 تاریخ گذشته
15:16 ب.ظ
خرید قیر 60/70 برای پروژه های اداره کل نوسازی
کهگیلویه و بویراحمد 1398/9/13 تاریخ گذشته
1398/09/12
11:40 ق.ظ
تهیه اسفالت پای قیف
گيلان 1398/9/12 تاریخ گذشته
08:37 ق.ظ
احداث مجتمع فرهنگی - ورزشی خیابان هفتم
تهران 1398/9/12 اعلام نشده
1398/09/10
14:53 ب.ظ
خرید اسفالت جهت تکمیل
تهران 1398/9/10 تاریخ گذشته
12:21 ب.ظ
خرید اسفالت گرم جهت ترمیم کمربندی
خراسان رضوي 1398/9/10 تاریخ گذشته
11:16 ق.ظ
خریداسفالت
خریداسفالت... راه و ترابری
تهران 1398/9/10 تاریخ گذشته
10:52 ق.ظ
خرید اسفالت بیندر و توپکا تحویل در
آذربايجان شرقي 1398/9/10 اعلام نشده
1398/09/09
11:15 ق.ظ
خرید اسفالت توپکا 19-0 و 12-0 معابر سطح شهر
تهران 1398/9/9 اعلام نشده
10:53 ق.ظ
اجرای طرح عمرانی باجگاه
فارس 1398/9/9 تاریخ گذشته
1398/09/08
16:50 ب.ظ
خرید 100هزارتن انواع اسفالت موردنیاز
تهران 1398/9/7 اعلام نشده
16:13 ب.ظ
تهیه اسفالت رودمیکس جهت لکه گیری و روکش اسفالت راههای استان
چهارمحال بختياري 1398/9/7 تاریخ گذشته
15:26 ب.ظ
خرید اسفالت گرم
خرید اسفالت گرم... راه و ترابری
خراسان رضوي 1398/9/7 تاریخ گذشته
15:02 ب.ظ
خرید 330 تن قیر عملکردی PG 10-70
يزد 1398/9/7 تاریخ گذشته
12:46 ب.ظ
خرید قیر mc250 جهت ادارات شهرستانهای تابعه استان
هرمزگان 1398/9/6 تاریخ گذشته
1398/09/06
19:37 ب.ظ
خرید قیر 250MC جهت ادارات شهرهای استان جهت تهیه اسفالت سرد
هرمزگان 1398/9/6 تاریخ گذشته
11:49 ق.ظ
خرید 100/000 تن انواع اسفالت
تهران 1398/9/5 اعلام نشده
10:58 ق.ظ
واگذاری پروژه های مشروحه : تهیه و پخش اسفالت دستی در سطح شهر
البرز 1398/9/5 تاریخ گذشته
10:55 ق.ظ
واگذاری پروژه های مشروحه : تهیه و پخش اسفالت دستی در سطح شهر
البرز 1398/9/5 تاریخ گذشته
1398/09/05
18:57 ب.ظ
تهیه و تحویل اسفالت گرم جهت ترمیم کمربندی
خراسان رضوي 1398/9/5 تاریخ گذشته
08:19 ق.ظ
احداث مجتمع فرهنگی - ورزشی خیابان هفتم
تهران 1398/9/5 اعلام نشده
1398/09/04
15:20 ب.ظ
تامین قیر برای پروژه های اداره کل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس استان
خوزستان 1398/9/4 تاریخ گذشته
08:46 ق.ظ
خرید و پخش اسفالت در معابر شهری
کرمان 1398/9/4 اعلام نشده
08:31 ق.ظ
تامین قیر60/70
تامین قیر60/70... راه و ترابری
خوزستان 1398/9/4 تاریخ گذشته
1398/09/03
15:21 ب.ظ
تهیه و حمل اسفالت توپکا 19-0
کردستان 1398/9/3 تاریخ گذشته
14:19 ب.ظ
پخت حمل پخش حمل قیرپاشی جهت راه روستایی
فارس 1398/9/3 تاریخ گذشته
14:15 ب.ظ
تهیه حمل پخش و کوبیدن اسفالت گرم
فارس 1398/9/3 تاریخ گذشته
14:15 ب.ظ
12:26 ب.ظ
تهیه اسفالت پای قیف
گيلان 1398/9/3 تاریخ گذشته
11:39 ق.ظ
خرید اسفالت
خرید اسفالت... راه و ترابری
تهران 1398/9/3 اعلام نشده
11:33 ق.ظ
خرید اسفالت بیندر و توپکا تحویل در
آذربايجان شرقي 1398/9/3 اعلام نشده
1398/09/02
14:06 ب.ظ
قیر سفت و قیر 70/60 و عایق ایزوگام دولایه
تهران 1398/9/2 تاریخ گذشته