1397/09/25
12:27 ب.ظ
قیر 60/70 فاقد بسته بندی 1 کیلو گرم
خراسان رضوي 1397/9/25 مهلت دار
1397/09/22
14:32 ب.ظ
خرید قیر 70*60 به میزان تقریبی 30 تن
خراسان رضوي 1397/9/22 تاریخ گذشته
09:56 ق.ظ
اسفالت گرم بیندر 19-0 م م
خراسان جنوبي 1397/9/22 تاریخ گذشته
09:29 ق.ظ
تهیه و حمل اسفالت سرد کیسه ای
تهران 1397/9/22 مهلت دار
1397/09/21
11:21 ق.ظ
راهبری و پخت اسفالت کارخانه اسفالت سازمان عمران و
البرز 1397/9/21 مهلت دار
09:36 ق.ظ
راهبردی و پخت اسفالت کارخانه اسفالت
البرز 1397/9/21 اعلام نشده
1397/09/20
16:58 ب.ظ
خرید اسفالت بیندر 0-19
کرمان 1397/9/20 تاریخ گذشته
16:39 ب.ظ
اسفالت گرم 0-12
اسفالت گرم 0-12... راه و ترابری
مركزي 1397/9/20 تاریخ گذشته
1397/09/19
18:44 ب.ظ
خرید اسفالت گرم جهت لکه گیری راههای
ايلام 1397/9/19 تاریخ گذشته
18:44 ب.ظ
خرید اسفالت جهت لکه گیری راههای
ايلام 1397/9/19 تاریخ گذشته
18:43 ب.ظ
خرید اسفالت جهت لکه گیری راههای
ايلام 1397/9/19 تاریخ گذشته
18:42 ب.ظ
خرید اسفالت گرم جهت لکه گیری راههای
ايلام 1397/9/19 تاریخ گذشته
18:41 ب.ظ
خرید اسفالت جهت لکه گیری راههای
ايلام 1397/9/19 تاریخ گذشته
18:40 ب.ظ
خرید اسفالت گرم جهت لکه گیری راههای
ايلام 1397/9/19 تاریخ گذشته
18:40 ب.ظ
خرید اسفالت جهت لکه گیری راههای
ايلام 1397/9/19 تاریخ گذشته
18:39 ب.ظ
خرید اسفالت گرم جهت لکه گیری راههای
ايلام 1397/9/19 تاریخ گذشته
18:39 ب.ظ
خرید اسفالت جهت لکه گیری راههای شهرستان
ايلام 1397/9/19 تاریخ گذشته
18:39 ب.ظ
خرید اسفالت گرم جهت لکه گیری راههای
ايلام 1397/9/19 تاریخ گذشته
18:39 ب.ظ
خرید اسفالت گرم جهت لکه گیری راههای
ايلام 1397/9/19 تاریخ گذشته
13:11 ب.ظ
خرید اسفالت بیندر 19-0 بدون احتساب قیر مصرفی جهت
کرمان 1397/9/19 تاریخ گذشته
06:39 ق.ظ
خرید اسفالت جهت لکه گیری و اسفالت خیابان ها و معابر فرعی سطح
آذربايجان شرقي 1397/9/18 اعلام نشده
1397/09/18
12:10 ب.ظ
خرید اسفالت بیندر19-0 بدون احتساب قیر مصرفی
کرمان 1397/9/18 تاریخ گذشته
09:52 ق.ظ
اسفالت گرم توپکا دانه بندی
خراسان جنوبي 1397/9/18 تاریخ گذشته
1397/09/17
14:13 ب.ظ
خرید اسفالت بیندر 19-0 روستای
کرمان 1397/9/17 تاریخ گذشته
1397/09/15
16:46 ب.ظ
تهیه اسفالت زیر قیف شهرستانها شمال استان
اردبيل 1397/9/15 تاریخ گذشته
1397/09/13
18:24 ب.ظ
خرید اسفالت گرم 25-0و19-0و12-0
اصفهان 1397/9/13 مهلت دار
14:01 ب.ظ
اسفالت بیندر 19-0
اسفالت بیندر 19-0... راه و ترابری
کرمان 1397/9/13 تاریخ گذشته
14:01 ب.ظ
خرید اسفالت بیندر 19-0 روستای
کرمان 1397/9/13 تاریخ گذشته
14:01 ب.ظ
خرید اسفالت بیندر 19-0 جهت روستاهای
کرمان 1397/9/13 تاریخ گذشته
12:20 ب.ظ
تهیه پخت و حمل اسفالت گرم توپکا0-12
خراسان شمالي 1397/9/13 تاریخ گذشته
1397/09/11
16:23 ب.ظ
خرید اسفالت بیندر 19-0 بدون احتساب قیر مصرفی جهت روستای
کرمان 1397/9/11 تاریخ گذشته
14:18 ب.ظ
اسفالت سرد با پایه قیر معدنی  سایز 0-12 متر مربع کیسه
قم 1397/9/11 تاریخ گذشته
14:17 ب.ظ
اسفالت سرد بیندر
اسفالت سرد بیندر... راه و ترابری
قم 1397/9/11 تاریخ گذشته
14:16 ب.ظ
اسفالت گرم....
اسفالت گرم....... راه و ترابری
قم 1397/9/11 تاریخ گذشته
14:12 ب.ظ
واگذاری عملیات مشروحه :عملیات تهیه و توزیع و کاشت نهال
تهران 1397/9/11 اعلام نشده
1397/09/10
13:47 ب.ظ
خرید اسفالت بیندر جهت لکه گیری راههای حوزه
همدان 1397/9/10 تاریخ گذشته
09:18 ق.ظ
خرید قیر در محل کارخانه های اسفالت شماره
قم 1397/9/10 اعلام نشده
08:42 ق.ظ
خرید اسفالت گرم
خرید اسفالت گرم... راه و ترابری
خراسان جنوبي 1397/9/10 تاریخ گذشته
1397/09/08
12:56 ب.ظ
اسفالت گرم فاقد بسته بندی
خراسان شمالي 1397/9/8 تاریخ گذشته
12:12 ب.ظ
خرید اسفالت گرم
خرید اسفالت گرم... راه و ترابری
خراسان جنوبي 1397/9/8 تاریخ گذشته
06:56 ق.ظ
واگذاری سمیه قیر سال 97 به مقدار 72/6 تن
آذربايجان شرقي 1397/9/7 تاریخ گذشته
1397/09/07
16:14 ب.ظ
خرید اسفالت بیندر19-0بدون احتساب قیر مصرفی جهت روستای
کرمان 1397/9/7 تاریخ گذشته
12:28 ب.ظ
خرید اقلام عایقکاری (قیر پرایمر و نوار
اردبيل 1397/9/7 تاریخ گذشته
1397/09/05
16:40 ب.ظ
اسفالت گرم توپکا و قیر MC2
مركزي 1397/9/5 تاریخ گذشته
09:46 ق.ظ
اجرای اسفالت بیندر و توپکا در مدارس
اصفهان 1397/9/5 تاریخ گذشته
1397/09/01
13:47 ب.ظ
خرید اسفالت بیندر 19-0 - روستای
کرمان 1397/9/1 تاریخ گذشته
13:46 ب.ظ
خرید اسفالت  بیندر 0-19 بدون  احتساب قیر مصرفی  جهت
کرمان 1397/9/1 تاریخ گذشته
13:45 ب.ظ
خرید اسفالت  بیندر 0-19 بدون  احتساب قیر مصرفی  جهت
کرمان 1397/9/1 تاریخ گذشته
13:45 ب.ظ
خرید اسفالت بیندر 0-19  بدون احتساب  قیرمصرفی جهت روستای
کرمان 1397/9/1 تاریخ گذشته
13:43 ب.ظ
خرید اسفالت بیندر 19-0 - روستای
کرمان 1397/9/1 تاریخ گذشته