1398/05/30
12:20 ب.ظ
تهیه قیر mc2 توزیع پخش اجرای اسفالت معابر سطح شهر دستی و با فینیشر
اصفهان 1398/5/30 اعلام نشده
10:26 ق.ظ
قیر امولسیونی دیشکن
فارس 1398/5/30 مهلت دار
1398/05/28
19:40 ب.ظ
خرید اسفالت سرد اصلاح شده کیسه ای با دانه بندی 0-6 میلیمتر
قزوين 1398/5/28 تاریخ گذشته
18:22 ب.ظ
خرید اسفالت 12 و 25-
خرید اسفالت 12 و 25-... راه و ترابری
اصفهان 1398/5/28 تاریخ گذشته
12:14 ب.ظ
خرید قیر 60-70 پروژه های عمومی سازمان
فارس 1398/5/28 اعلام نشده
1398/05/26
12:47 ب.ظ
پروژه ها شامل :  احداث دیوار سنگی و بتنی در راه های
تهران 1398/5/26 تاریخ گذشته
1398/05/24
14:33 ب.ظ
خرید 503 تن قیر PG64-22
خرید 503 تن قیر PG64-22... راه و ترابری
تهران 1398/5/24 تاریخ گذشته
13:44 ب.ظ
خرید 800 تن اسفالت گرم از نوع توپکا برای رویه
کرمانشاه 1398/5/24 تاریخ گذشته
10:21 ق.ظ
احداث دیوار سنگی و بتنی و راههای
تهران 1398/5/24 تاریخ گذشته
1398/05/23
19:12 ب.ظ
خرید قیر 70-60 پروژه های عمومی سازمان
فارس 1398/5/23 اعلام نشده
1398/05/22
18:28 ب.ظ
خرید حمل اسفالت بیندر 19-0 و اسفالت توپکا 13-0 و قیر mc2
قزوين 1398/5/22 مهلت دار
13:19 ب.ظ
13:19 ب.ظ
تهیه و حمل 430 تن قیر 250mc
خراسان رضوي 1398/5/22 تاریخ گذشته
10:10 ق.ظ
خرید قیر امولیسیون دیر شکن
فارس 1398/5/22 تاریخ گذشته
1398/05/20
19:34 ب.ظ
تهیه و حمل 430 تن قیر 250 mc
خراسان رضوي 1398/5/20 تاریخ گذشته
18:41 ب.ظ
خرید 1000 تن اسفالت گرم جهت راههای شهر
کرمانشاه 1398/5/20 تاریخ گذشته
12:50 ب.ظ
خرید اسفالت
خرید اسفالت... راه و ترابری
اردبيل 1398/5/20 تاریخ گذشته
09:34 ق.ظ
خرید اسفالت موردنیاز جهت معابر سطح شهر
اصفهان 1398/5/20 تاریخ گذشته
1398/05/19
12:46 ب.ظ
تهیه و حمل قیر PG  به شهرستان های استان لرستان
لرستان 1398/5/19 تاریخ گذشته
12:23 ب.ظ
خرید قیر شل بشکه ای
خرید قیر شل بشکه ای... راه و ترابری
اردبيل 1398/5/19 تاریخ گذشته
09:30 ق.ظ
خرید اسفالت توپکا
خرید اسفالت توپکا... راه و ترابری
تهران 1398/5/19 تاریخ گذشته
08:43 ق.ظ
خرید 100/000 تن اسفالت پلیمری
خراسان رضوي 1398/5/19 تاریخ گذشته
08:42 ق.ظ
خرید 100/000 تن اسفالت توپکا و بیندر
خراسان رضوي 1398/5/19 اعلام نشده
1398/05/16
14:01 ب.ظ
خرید 300 تن اسفالت گرم از نوع توپکا برای محورهای
کرمانشاه 1398/5/16 تاریخ گذشته
13:33 ب.ظ
خرید پخت و حمل و پخش اسفالت
همدان 1398/5/16 تاریخ گذشته
09:23 ق.ظ
خرید و تامین جهت پخت اسفالت معابر شهری
اصفهان 1398/5/16 اعلام نشده
07:45 ق.ظ
خرید 100000 تن اسفالت توپکا و بیندر
خراسان رضوي 1398/5/16 تاریخ گذشته
07:45 ق.ظ
خرید 100/000 تن اسفالت پلیمری
خراسان رضوي 1398/5/16 اعلام نشده
1398/05/15
11:57 ق.ظ
خرید اسفالت جهت معابر سطح شهر
اصفهان 1398/5/15 تاریخ گذشته
1398/05/14
07:49 ق.ظ
خرید 30/000 تن قیر pg64-22 به صورت نقد
خراسان رضوي 1398/5/14 تاریخ گذشته
1398/05/13
11:23 ق.ظ
قیر محلول250 ام سی
قیر محلول250 ام سی... راه و ترابری
قم 1398/5/13 تاریخ گذشته
09:20 ق.ظ
خرید اسفالت مورد نیاز جهت معابر سطح شهر
اصفهان 1398/5/13 تاریخ گذشته
1398/05/12
11:47 ق.ظ
قیر شل بشکه ای
قیر شل بشکه ای... راه و ترابری
اردبيل 1398/5/12 تاریخ گذشته
09:50 ق.ظ
خرید اسفالت توپکا- تجدید
تهران 1398/5/12 تاریخ گذشته
07:52 ق.ظ
خرید 30/000 تن قیر pg64-22
خراسان رضوي 1398/5/12 اعلام نشده
1398/05/10
18:10 ب.ظ
اسفالت توپکا0-19 به میزان  100 تن
قم 1398/5/10 تاریخ گذشته
09:57 ق.ظ
خرید حمل و پخش مقدار 3000 تن اسفالت
همدان 1398/5/10 تاریخ گذشته
1398/05/09
15:10 ب.ظ
تهیه پخت حمل و پخش اسفالت گرم توپکا
خراسان رضوي 1398/5/9 تاریخ گذشته
15:08 ب.ظ
پخت و پخش و حمل اسفالت
خراسان رضوي 1398/5/9 تاریخ گذشته
11:36 ق.ظ
خرید و تامین قیر پخت  اسفالت معابر شهری
اصفهان 1398/5/9 اعلام نشده
07:54 ق.ظ
خرید اسفالت فینیشری خیابان طباطبائی
البرز 1398/5/9 اعلام نشده
07:45 ق.ظ
خرید اسفالت بیندر و توپکا تحویل در خداجو
آذربايجان شرقي 1398/5/9 تاریخ گذشته
1398/05/08
09:45 ق.ظ
خرید اسفالت جهت معابر سطح شهر
اصفهان 1398/5/8 تاریخ گذشته
09:44 ق.ظ
خرید و حمل اسفالت معابر
البرز 1398/5/8 تاریخ گذشته
1398/05/07
18:50 ب.ظ
آسفالت توپکا 19-0 100 تن
قم 1398/5/7 تاریخ گذشته
13:15 ب.ظ
خرید قیر امولسیون دیر شکن 57
فارس 1398/5/7 تاریخ گذشته
1398/05/06
14:02 ب.ظ
اسفالت توپکا 19-0 -- 100 تن
قم 1398/5/6 تاریخ گذشته
1398/05/05
19:03 ب.ظ
15 بشکه قیر
15 بشکه قیر... راه و ترابری
خراسان رضوي 1398/5/5 تاریخ گذشته