1397/11/30
11:20 ق.ظ
خرید مبدل بای ساختمان دیسپاچینگ
آذربايجان شرقي 1397/11/30 مهلت دار
1397/11/29
18:28 ب.ظ
خرید مبدل 120 کانال E1 FOR EM
آذربايجان شرقي 1397/11/29 مهلت دار
1397/11/28
16:18 ب.ظ
خرید مبدل ADAM4541 FIBER OPTIC
فارس 1397/11/28 مهلت دار
08:04 ق.ظ
خرید PLATE EXCHANGER AMIN
بوشهر 1397/11/28 اعلام نشده
1397/11/27
10:52 ق.ظ
ساخت 1 دستگاه مبدل هوایی سیستم خنک کاری اب کولینگ ژنراتور
مازندران 1397/11/27 تاریخ گذشته
1397/11/24
16:54 ب.ظ
ساخت یک عدد مبدل
مركزي 1397/11/24 مهلت دار
14:37 ب.ظ
ساخت 5 دستگاه COMPLETE TUBE BUNDLE E-434
تهران 1397/11/24 مهلت دار
11:45 ق.ظ
تامین PLATE EXCHAGER AMIN
بوشهر 1397/11/24 مهلت دار
1397/11/23
12:36 ب.ظ
ساخت 1 دستگاه مبدل هوایی سیستم خنک کاری اب کولینگ ژنراتور
مازندران 1397/11/23 تاریخ گذشته
1397/11/16
11:52 ق.ظ
خرید مبدل سریال
اصفهان 1397/11/16 تاریخ گذشته
1397/11/15
14:47 ب.ظ
مبدل حرارتی
مبدل حرارتی... تاسیسات
کهگیلویه و بویراحمد 1397/11/15 اعلام نشده
10:49 ق.ظ
ساخت یک دستگاه مبدل هوایی سیستم خنک کاری اب کولینگ ژنراتور
مازندران 1397/11/15 تاریخ گذشته
1397/11/13
12:24 ب.ظ
خرید مبدل حرارتی مورد نیاز
کهگیلویه و بویراحمد 1397/11/13 مهلت دار
1397/11/11
09:41 ق.ظ
خرید صفحات و گسکت مبدل صفحه ای مدل M20-MFG
ايلام 1397/11/11 مهلت دار
1397/11/10
07:49 ق.ظ
ساخت 1 دستگاه مبدل توسط شرکتهای سازنده
تهران 1397/11/10 اعلام نشده
1397/11/09
15:19 ب.ظ
مبدل حرارتی BOLOROCCHI
خراسان رضوي 1397/11/9 اعلام نشده
1397/11/08
10:15 ق.ظ
3 قلم U- TUBE & FINNED TUBE MAT A179
مركزي 1397/11/8 اعلام نشده
1397/11/02
07:48 ق.ظ
خرید 3200 عدد تیوپ برای مبدل حرارتی
تهران 1397/11/2 تاریخ گذشته
1397/10/28
09:22 ق.ظ
صفحه قطعه مبدل حرارتی صفحه ای جنس
خراسان رضوي 1397/10/27 تاریخ گذشته
1397/10/24
12:31 ب.ظ
مبدل هوشمند شیرالات معمولی به همراه ریموت تنظیم 50 عدد
مركزي 1397/10/24 تاریخ گذشته
11:28 ق.ظ
مبدل حرارتی مایع شکن چهار لوله ای
تهران 1397/10/24 تاریخ گذشته
1397/10/18
09:06 ق.ظ
ساخت و تست 2 دستگاه مبدل حرارتی
مركزي 1397/10/18 اعلام نشده
1397/10/15
13:34 ب.ظ
کویل مبدل حرارتی
مركزي 1397/10/15 تاریخ گذشته
1397/10/11
19:17 ب.ظ
ساخت و تست دو دستگاه مبدل حرارتی
مركزي 1397/10/11 مهلت دار
16:33 ب.ظ
پلیت حرارتی سایز 1030/790لیتوتکس
البرز 1397/10/11 تاریخ گذشته
1397/10/09
12:22 ب.ظ
مبدل ابگرمکن دیواری بوتان
خراسان رضوي 1397/10/9 تاریخ گذشته
1397/10/05
14:09 ب.ظ
مبدل حرارتی اویل کولینگ
فارس 1397/10/5 تاریخ گذشته
1397/10/04
12:57 ب.ظ
ساخت مبدل حرارتی E-01028
هرمزگان 1397/10/4 اعلام نشده
07:53 ق.ظ
طراحی و ساخت مبدل E-27213
خوزستان 1397/10/4 تاریخ گذشته
1397/10/03
09:22 ق.ظ
طراحی و ساخت مبدل 27213-Eشرکت
خوزستان 1397/10/3 تاریخ گذشته
1397/10/01
12:36 ب.ظ
مبدل حرارتی اویل کولینگ
فارس 1397/10/1 تاریخ گذشته
07:46 ق.ظ
خرید مبدل های صفحه ای
کهگیلویه و بویراحمد 1397/10/1 اعلام نشده
1397/09/29
11:02 ق.ظ
تامین گستکت و صفحه مبدل حرارتی
خوزستان 1397/9/29 اعلام نشده
1397/09/28
11:33 ق.ظ
خرید مبدل های صفحه ای مورد نیاز
کهگیلویه و بویراحمد 1397/9/28 تاریخ گذشته
09:29 ق.ظ
گسکت و صفحه مبدل حرارتی
خوزستان 1397/9/28 اعلام نشده
1397/09/27
13:46 ب.ظ
1397/09/24
12:30 ب.ظ
مبدل حرارتی ضفحه ای واشر دار صنعتی مدل M6 ظرفیت
خراسان رضوي 1397/9/24 تاریخ گذشته
1397/09/22
10:01 ق.ظ
مبدل حرارتی صفحه ای فلنج استیل
خراسان رضوي 1397/9/22 تاریخ گذشته
1397/09/21
14:47 ب.ظ
مبدل حرارتی صفحه ای فلنج استیل
خراسان رضوي 1397/9/21 تاریخ گذشته
1397/08/19
09:49 ق.ظ
خرید 2 عدد مبدل حرارتی
خوزستان 1397/8/19 اعلام نشده
1397/08/10
10:01 ق.ظ
مبدل حرارتی سیستم گرمایشی استخر از جنس گالوانیزه
سمنان 1397/8/10 تاریخ گذشته
1397/07/24
14:03 ب.ظ
مبدل گرمایشی پکیج گازی چگالشی زمینی
مازندران 1397/7/24 تاریخ گذشته
1397/07/22
13:37 ب.ظ
پیستون ولو فیلتر استریل تایپ ال پی
زنجان 1397/7/22 تاریخ گذشته
1397/07/18
12:45 ب.ظ
خرید قطعات مبدل حرارتی
هرمزگان 1397/7/18 اعلام نشده
1397/07/17
09:00 ق.ظ
طراحی و ساخت 1 دستگاه مبدل حرارتی
مازندران 1397/7/17 تاریخ گذشته
1397/07/15
10:57 ق.ظ
تعویض لوله های مبدل حرارتی از تاسیسات تا برج
تهران 1397/7/15 تاریخ گذشته