1398/02/31
19:08 ب.ظ
خرید پلیت های مبدل حرارتی
اصفهان 1398/2/31 مهلت دار
1398/02/25
14:48 ب.ظ
پلیتهای حرارتی زینک
تهران 1398/2/25 تاریخ گذشته
09:55 ق.ظ
مبدل حرارتی واشر ts6m
تهران 1398/2/25 تاریخ گذشته
1398/02/24
12:51 ب.ظ
خرید گسکت و صفحه مبدل حرارتی
خوزستان 1398/2/24 تاریخ گذشته
1398/02/22
14:25 ب.ظ
تامین finned TUBES FOR AIR COOLED FIEAT EXCHANGER
آذربايجان شرقي 1398/2/22 تاریخ گذشته
1398/02/21
12:34 ب.ظ
گسکت و صفحه مبدل حرارتی
خوزستان 1398/2/21 اعلام نشده
1398/02/17
11:02 ق.ظ
مبدل حرارتی لوله ای
فارس 1398/2/17 تاریخ گذشته
1398/02/15
10:55 ق.ظ
مبدل حرارتی کویل مسی
مركزي 1398/2/15 تاریخ گذشته
1398/02/12
13:54 ب.ظ
صفحه قطعه مبدل حرارتی صفحه ای
خراسان رضوي 1398/2/12 تاریخ گذشته
1398/02/10
09:23 ق.ظ
مبدل صفحه ای 3.4 متر مکعب در ساعت
يزد 1398/2/10 تاریخ گذشته
1398/02/09
13:23 ب.ظ
تامین TUBE A179 FOR HEAT EXCHANGER
بوشهر 1398/2/9 تاریخ گذشته
1398/02/07
10:05 ق.ظ
خرید PLATE HEAT EXCHANGER
بوشهر 1398/2/7 مهلت دار
1398/02/03
11:23 ق.ظ
ساخت دستگاه کولن مبدل  AC به DC دومنظوره برای شارژ و مصرف
تهران 1398/2/3 تاریخ گذشته
07:45 ق.ظ
PLATE HEAT EXCHANGER
PLATE HEAT EXCHANGER... تاسیسات
بوشهر 1398/2/3 اعلام نشده
1398/02/02
10:03 ق.ظ
PLATE HEAT EXCHANGER
PLATE HEAT EXCHANGER... تاسیسات
بوشهر 1398/2/2 اعلام نشده
1398/01/31
19:04 ب.ظ
مبدل صفحه حرارتی
اصفهان 1398/1/31 تاریخ گذشته
07:58 ق.ظ
خرید COMPLETE HEAT EXCHENGER
بوشهر 1398/1/31 مهلت دار
1398/01/28
10:38 ق.ظ
مبدل حرارتی کوئل مسی
مركزي 1398/1/28 تاریخ گذشته
10:11 ق.ظ
مبدل صفحه ای برای چیلر 15 تن اسمی
خراسان رضوي 1398/1/28 تاریخ گذشته
1398/01/27
18:26 ب.ظ
مبدل حرارتی کویل مسی
مركزي 1398/1/27 تاریخ گذشته
1398/01/26
10:43 ق.ظ
صفحه قطعه مبدل حرارتی صفحه ای
خراسان رضوي 1398/1/26 تاریخ گذشته
08:01 ق.ظ
پلیت های حرارتی زینک
تهران 1398/1/26 تاریخ گذشته
1398/01/24
12:33 ب.ظ
خرید 1000 شاخه تیوپ مبدل حرارتی 14BWG
تهران 1398/1/24 تاریخ گذشته
1398/01/21
09:16 ق.ظ
ساخت یک عدد باندل جهت مبدل E-2155
مركزي 1398/1/21 اعلام نشده
08:23 ق.ظ
ساخت 2 دستگاه مبدل حرارتی
خوزستان 1398/1/21 تاریخ گذشته
1398/01/20
12:59 ب.ظ
خرید 1000 شاخه تیوب مبدل حرارتی 5% CR 0.5%MO 14BWG
تهران 1398/1/20 تاریخ گذشته
1398/01/18
09:38 ق.ظ
کنسول مبدل دیجیتال انتقال voice
زنجان 1398/1/18 تاریخ گذشته
08:27 ق.ظ
ساخت 1 عدد باندل جهت مبدل E-2155
مركزي 1398/1/18 اعلام نشده
1398/01/17
09:47 ق.ظ
ساخت یک عدد باندل جهت مبدل E-2155
مركزي 1398/1/17 اعلام نشده
1397/12/22
13:10 ب.ظ
خرید  TUBE OF HEAT EXCHANGER
بوشهر 1397/12/22 اعلام نشده
1397/12/21
11:54 ق.ظ
خرید TUBE OF HEAT EXCHANGER
بوشهر 1397/12/21 تاریخ گذشته
1397/12/20
14:27 ب.ظ
خرید و نصب تجهیزات اضطراری تصفیه
فارس 1397/12/20 تاریخ گذشته
1397/12/15
12:51 ب.ظ
صفحه قطعه مبدل حرارتی صنعتی M6 - واشر قطعه مبدل حرارتی صنعتی M6
خراسان رضوي 1397/12/15 تاریخ گذشته
11:24 ق.ظ
11:07 ق.ظ
خرید مبدل حرارتی
تهران 1397/12/15 تاریخ گذشته
1397/12/14
12:06 ب.ظ
خرید WENT CONDENSER مبدل حرارتی
تهران 1397/12/14 اعلام نشده
11:29 ق.ظ
خرید VENT CONDENSER (مبل حرارتی )
تهران 1397/12/14 اعلام نشده
1397/12/11
12:03 ب.ظ
طراحی و ساخت 2 دستگاه مبدل حرارتی
مازندران 1397/12/11 تاریخ گذشته
1397/12/08
14:51 ب.ظ
مبدل rs232به rs485ایزوله مدل tr-700
کرمان 1397/12/8 تاریخ گذشته
1397/12/06
17:51 ب.ظ
مبدل حرارتی
مبدل حرارتی... تاسیسات
کهگیلویه و بویراحمد 1397/12/6 تاریخ گذشته
13:56 ب.ظ
طراحی و ساخت 2 دستگاه مبدل حرارتی
مازندران 1397/12/6 تاریخ گذشته
12:38 ب.ظ
خرید صفحات و گسکت مبدل صفحه ای
ايلام 1397/12/6 تاریخ گذشته
1397/12/02
12:20 ب.ظ
طراحی و ساخت 2 دستگاه مبدل حرارتی
مازندران 1397/12/2 تاریخ گذشته
08:16 ق.ظ
خرید تیوب شیت میانی کوره
کرمانشاه 1397/12/2 تاریخ گذشته
1397/11/30
11:20 ق.ظ
خرید مبدل بای ساختمان دیسپاچینگ
آذربايجان شرقي 1397/11/30 تاریخ گذشته
1397/11/29
18:28 ب.ظ
خرید مبدل 120 کانال E1 FOR EM
آذربايجان شرقي 1397/11/29 تاریخ گذشته
1397/11/28
16:18 ب.ظ
خرید مبدل ADAM4541 FIBER OPTIC
فارس 1397/11/28 تاریخ گذشته
08:04 ق.ظ
خرید PLATE EXCHANGER AMIN
بوشهر 1397/11/28 اعلام نشده