1398/06/03
12:37 ب.ظ
تامین  HEAT EXCHANGER TUBE SEAMLESS
آذربايجان شرقي 1398/6/3 مهلت دار
1398/06/02
13:53 ب.ظ
خرید 6100 تیوب جهت مبدل E-801 B واحد  EDC مجتمع
خوزستان 1398/6/2 اعلام نشده
09:41 ق.ظ
PLATE HEAT EXCHANGER AMINE
بوشهر 1398/6/2 اعلام نشده
1398/05/31
11:10 ق.ظ
خرید تعداد 6100 تیوب جهت مبدل e-801 b واحد esc
خوزستان 1398/5/31 اعلام نشده
1398/05/30
1398/05/28
09:26 ق.ظ
PLATE HEAT EXCHANGER AMINE
بوشهر 1398/5/28 اعلام نشده
07:34 ق.ظ
TRIMCOOLER
TRIMCOOLER... تاسیسات
بوشهر 1398/5/28 مهلت دار
1398/05/27
15:11 ب.ظ
خرید وسایل مورد نیاز جهت تعمیر دستگاه بوجاری
مركزي 1398/5/27 تاریخ گذشته
08:09 ق.ظ
خرید TUBE BUNSLE
خرید TUBE BUNSLE... تاسیسات
بوشهر 1398/5/27 اعلام نشده
1398/05/26
15:10 ب.ظ
مبدل حرارتی صفحه ای لحیمی
خراسان رضوي 1398/5/26 تاریخ گذشته
1398/05/19
13:58 ب.ظ
تامین سه دستگاه مبدل SURFACE CONDENSER مربوط به کمپرسور
هرمزگان 1398/5/19 تاریخ گذشته
12:03 ب.ظ
خرید تیوب های مبدل های 26304-36204  پتروشیمی کارون
خوزستان 1398/5/19 تاریخ گذشته
1398/05/17
11:20 ق.ظ
تامین 2 دستگاه مبدل  surface condenser
هرمزگان 1398/5/17 تاریخ گذشته
1398/05/14
13:37 ب.ظ
خرید heat exchanger tube
فارس 1398/5/14 اعلام نشده
1398/05/06
08:23 ق.ظ
مبدل صفحه ای
مبدل صفحه ای... تاسیسات
کهگیلویه و بویراحمد 1398/5/6 تاریخ گذشته
1398/05/05
09:40 ق.ظ
خرید مبدل صفحه ای موردنیاز
کهگیلویه و بویراحمد 1398/5/5 تاریخ گذشته
1398/05/02
09:13 ق.ظ
ساخت یک دستگاه مبدل حرارتی
خوزستان 1398/5/2 تاریخ گذشته
1398/04/31
12:58 ب.ظ
ساخت 1 دستگاه مبدل حرارتی
خوزستان 1398/4/31 تاریخ گذشته
1398/04/30
12:18 ب.ظ
خریدELEC HEATE PANEL HEATEX
بوشهر 1398/4/30 مهلت دار
1398/04/27
11:05 ق.ظ
مبدل حرارتی
مبدل حرارتی... تاسیسات
خوزستان 1398/4/27 اعلام نشده
1398/04/25
20:05 ب.ظ
تعداد 20 دستگاه فن کویل توکار سازان
خراسان رضوي 1398/4/25 تاریخ گذشته
19:19 ب.ظ
دستگاه گرمایش اکسترنال اب ورودی به دستگاه
خوزستان 1398/4/25 تاریخ گذشته
1398/04/24
12:36 ب.ظ
مبدل حرارتی
مبدل حرارتی... تاسیسات
خوزستان 1398/4/24 اعلام نشده
1398/04/23
18:41 ب.ظ
مبدل حرارتی کلکتور خورشیدی معمولی
خراسان رضوي 1398/4/23 تاریخ گذشته
1398/04/22
19:05 ب.ظ
کوئل اب گرم
کوئل اب گرم... تاسیسات
مركزي 1398/4/22 تاریخ گذشته
1398/04/20
08:37 ق.ظ
خرید PLATEHEA TEXCHANGER
بوشهر 1398/4/20 اعلام نشده
1398/04/18
09:07 ق.ظ
ساخت یک دستگاه تیوب باندل مربوط به مبدل e-115
مركزي 1398/4/18 اعلام نشده
1398/04/17
11:57 ق.ظ
خرید PLATEHEA TEXCHANGER
بوشهر 1398/4/17 مهلت دار
07:41 ق.ظ
PLATE HEAT EXCHANGER
PLATE HEAT EXCHANGER... تاسیسات
بوشهر 1398/4/17 اعلام نشده
1398/04/12
11:08 ق.ظ
مبدل حرارتی کوئل دار
خراسان رضوي 1398/4/12 تاریخ گذشته
1398/04/11
14:42 ب.ظ
مبدل حرارتی صفحه ای واشردار
لرستان 1398/4/11 تاریخ گذشته
1398/04/06
15:51 ب.ظ
مبدل حرارتی
مبدل حرارتی... تاسیسات
کهگیلویه و بویراحمد 1398/4/6 تاریخ گذشته
11:11 ق.ظ
خرید منبع کویلی
اصفهان 1398/4/6 تاریخ گذشته
1398/04/04
14:48 ب.ظ
خرید PARTS FOR PALL SOUR WATER - نوبت دوم
بوشهر 1398/4/4 تاریخ گذشته
1398/03/30
11:18 ق.ظ
خرید plate heat exchanger
بوشهر 1398/3/30 مهلت دار
1398/03/27
15:10 ب.ظ
خرید PLATE HEAT EXCHANGER
بوشهر 1398/3/27 اعلام نشده
1398/03/26
19:06 ب.ظ
1398/03/18
07:43 ق.ظ
مبدل حرارتی
مبدل حرارتی... تاسیسات
کهگیلویه و بویراحمد 1398/3/18 تاریخ گذشته
1398/03/13
14:11 ب.ظ
خرید مبدل حرارتی موردنیاز
کهگیلویه و بویراحمد 1398/3/13 تاریخ گذشته
1398/03/07
18:49 ب.ظ
تهیه و و تعویض نصب و راه اندازی مبدل های استخر
تهران 1398/3/7 تاریخ گذشته
1398/03/05
10:49 ق.ظ
خرید سینی برج و دمیسترید تجهیزات فرایندی
ايلام 1398/3/5 اعلام نشده
1398/02/31
19:08 ب.ظ
خرید پلیت های مبدل حرارتی
اصفهان 1398/2/31 تاریخ گذشته
1398/02/25
14:48 ب.ظ
پلیتهای حرارتی زینک
تهران 1398/2/25 تاریخ گذشته
09:55 ق.ظ
مبدل حرارتی واشر ts6m
تهران 1398/2/25 تاریخ گذشته
1398/02/24
12:51 ب.ظ
خرید گسکت و صفحه مبدل حرارتی
خوزستان 1398/2/24 تاریخ گذشته
1398/02/22
14:25 ب.ظ
تامین finned TUBES FOR AIR COOLED FIEAT EXCHANGER
آذربايجان شرقي 1398/2/22 تاریخ گذشته
1398/02/21
12:34 ب.ظ
گسکت و صفحه مبدل حرارتی
خوزستان 1398/2/21 اعلام نشده