1398/05/17
09:29 ق.ظ
رله مشعل
رله مشعل... تاسیسات
تهران 1398/5/17 تاریخ گذشته
1398/05/16
18:14 ب.ظ
خرید مشعل دوگانه سوز
لرستان 1398/5/16 تاریخ گذشته
1398/05/12
18:23 ب.ظ
تهیه و ساخت مشعل های واحد های گازی
گيلان 1398/5/12 تاریخ گذشته
1398/05/08
13:08 ب.ظ
رله مشعل چیلر
تهران 1398/5/8 تاریخ گذشته
1398/05/01
09:22 ق.ظ
خرید تجهیزات سوخت گاز بویلر جهت نیروگاه بخار
سيستان و بلوچستان 1398/5/1 تاریخ گذشته
1398/04/31
18:17 ب.ظ
مشعل گازی ایران رادیاتور
تهران 1398/4/31 تاریخ گذشته
08:05 ق.ظ
خرید تجهیزات سوخت گاز بویلر
سيستان و بلوچستان 1398/4/31 تاریخ گذشته
1398/04/25
19:03 ب.ظ
منبع انبساط و منبع ابگرم دو جداره و مشعل
مازندران 1398/4/25 تاریخ گذشته
1398/04/19
20:03 ب.ظ
خرید مشعل موتورخانه دوگانه سوز سه دستگاه
آذربايجان غربي 1398/4/19 تاریخ گذشته
1398/04/17
08:48 ق.ظ
مشعل ساده بخاری نوع سوخت گاز ظرفیت حرارتی
آذربايجان غربي 1398/4/17 تاریخ گذشته
1398/04/16
18:43 ب.ظ
خرید متعلقات مشعل
خراسان رضوي 1398/4/16 تاریخ گذشته
1398/04/13
1398/04/11
07:43 ق.ظ
1398/04/02
11:06 ق.ظ
تجهیزات مشعل دو گانه 22 عدد
لرستان 1398/4/2 تاریخ گذشته
10:49 ق.ظ
5 دستگاه مشعل گازی مدارس
آذربايجان غربي 1398/4/2 تاریخ گذشته
1398/03/23
15:18 ب.ظ
دوگانه سوخت کردن مشعل گازوئیلی
تهران 1398/3/23 تاریخ گذشته
1398/03/21
15:26 ب.ظ
تجهیزات گرمایشی - سرمایشی  پمپ و مشعل
تهران 1398/3/21 تاریخ گذشته
1398/03/18
08:13 ق.ظ
خرید لوازم تاسیسات جهت تعمیرات اداره کل
خراسان جنوبي 1398/3/18 تاریخ گذشته
1398/03/12
19:45 ب.ظ
خرید متعلقات مشعل
خراسان رضوي 1398/3/12 تاریخ گذشته
1398/03/11
11:21 ق.ظ
خرید تعدادی دیگ و مشعل
خراسان رضوي 1398/3/11 تاریخ گذشته
09:45 ق.ظ
تجهیزات تاسیساتی
کهگیلویه و بویراحمد 1398/3/11 تاریخ گذشته
1398/03/08
19:04 ب.ظ
مشعل فن دار گازی-دیگ چدنی حرارت مرکزی- پمپ سیرکولاتور
فارس 1398/3/8 تاریخ گذشته
1398/03/07
09:13 ق.ظ
خرید مشعل دو گانه سوز ایران رادیاتور
همدان 1398/3/7 تاریخ گذشته
1398/03/01
11:34 ق.ظ
1398/02/31
18:32 ب.ظ
خرید تعدادی مشعل دمنده دار
خراسان رضوي 1398/2/31 تاریخ گذشته
15:04 ب.ظ
مشعل گازسوز گرم  ایران با ظرفیت 240000 کیلو کالری
آذربايجان غربي 1398/2/31 تاریخ گذشته
1398/02/28
18:33 ب.ظ
تهیه مشعل تور جت گازی درایر و دوعدد مشعل اویل هیتر فلاسک ها
کرمانشاه 1398/2/28 تاریخ گذشته
1398/02/25
19:44 ب.ظ
خرید مشعل دو گانه سوز به تعداد سه دستگاه
آذربايجان غربي 1398/2/25 تاریخ گذشته
1398/02/24
19:02 ب.ظ
18:30 ب.ظ
مشعل گازسوز حرارتی 3000 کیلوکالری
آذربايجان غربي 1398/2/24 تاریخ گذشته
1398/02/22
08:43 ق.ظ
خرید115 دستگاه مشعل گازسوز تولید
زنجان 1398/2/22 تاریخ گذشته
1398/02/21
18:03 ب.ظ
خرید115 دستگاه مشعمل گاز سوز
زنجان 1398/2/21 تاریخ گذشته
1398/02/10
09:09 ق.ظ
مشعل گازسوز 470/000 کالری در ساعت با خط کامل گاز ورودی
يزد 1398/2/10 تاریخ گذشته
1398/02/08
14:46 ب.ظ
مشعل فن دار گازی
اصفهان 1398/2/8 تاریخ گذشته
1398/02/07
18:09 ب.ظ
سرویس و تعمیر دو دستگاه مشعل
تهران 1398/2/7 تاریخ گذشته
1398/02/04
08:21 ق.ظ
سرویس و تعمیر 2 دستگاه مشعل
تهران 1398/2/4 تاریخ گذشته
1398/01/29
11:07 ق.ظ
خرید تجهیزات گرمایشی - سرمایشی پمپ و مشعل
تهران 1398/1/29 تاریخ گذشته
11:03 ق.ظ
تجهیزات سرمایشی گرمایشی - پمپ و مشعل
تهران 1398/1/29 تاریخ گذشته
1398/01/26
11:37 ق.ظ
خرید تعداد سه دستگاه مشعل دوگانهسوز
آذربايجان غربي 1398/1/26 تاریخ گذشته
1398/01/19
12:52 ب.ظ
محرک دمپر مشعل - هانیول - مدل LKS310-25  T:15/S90 GRAD M : 15 M
البرز 1398/1/19 تاریخ گذشته
11:22 ق.ظ
خرید 15 عدد مشعل برشکاری B.O.C400
اصفهان 1398/1/19 تاریخ گذشته
1397/12/28
08:21 ق.ظ
محرک دمپر مشعل - هانیول
البرز 1397/12/28 تاریخ گذشته
08:21 ق.ظ
چشم مشعل دو گانه سوز درجه یک
البرز 1397/12/28 تاریخ گذشته
1397/12/22
18:44 ب.ظ
مشعل دمشی نوع سوخت دوگانه سوز ظرفیت حرارتی MW139
اصفهان 1397/12/22 تاریخ گذشته
18:21 ب.ظ
مشعل ساده بخاری نوع سوخت گاز
آذربايجان غربي 1397/12/22 تاریخ گذشته
1397/12/20
12:16 ب.ظ
1 دستگاه مشعل دوگانه سوز و تعمیر 2 دستگاه مشعل در پایانه
تهران 1397/12/20 تاریخ گذشته
1397/12/15
09:23 ق.ظ
رله مشعل 790 گرم - رله دیگ
تهران 1397/12/15 تاریخ گذشته
1397/12/14
09:43 ق.ظ
مشعل فن دار دوگانه سوز با ظرفیت حرارتی
خوزستان 1397/12/14 تاریخ گذشته