1398/02/28
18:33 ب.ظ
تهیه مشعل تور جت گازی درایر و دوعدد مشعل اویل هیتر فلاسک ها
کرمانشاه 1398/2/28 تاریخ گذشته
1398/02/25
19:44 ب.ظ
خرید مشعل دو گانه سوز به تعداد سه دستگاه
آذربايجان غربي 1398/2/25 تاریخ گذشته
1398/02/24
19:02 ب.ظ
18:30 ب.ظ
مشعل گازسوز حرارتی 3000 کیلوکالری
آذربايجان غربي 1398/2/24 تاریخ گذشته
1398/02/22
08:43 ق.ظ
خرید115 دستگاه مشعل گازسوز تولید
زنجان 1398/2/22 تاریخ گذشته
1398/02/21
18:03 ب.ظ
خرید115 دستگاه مشعمل گاز سوز
زنجان 1398/2/21 تاریخ گذشته
1398/02/10
09:09 ق.ظ
مشعل گازسوز 470/000 کالری در ساعت با خط کامل گاز ورودی
يزد 1398/2/10 تاریخ گذشته
1398/02/08
14:46 ب.ظ
مشعل فن دار گازی
اصفهان 1398/2/8 تاریخ گذشته
1398/02/07
18:09 ب.ظ
سرویس و تعمیر دو دستگاه مشعل
تهران 1398/2/7 تاریخ گذشته
1398/02/04
08:21 ق.ظ
سرویس و تعمیر 2 دستگاه مشعل
تهران 1398/2/4 تاریخ گذشته
1398/01/29
11:07 ق.ظ
خرید تجهیزات گرمایشی - سرمایشی پمپ و مشعل
تهران 1398/1/29 تاریخ گذشته
11:03 ق.ظ
تجهیزات سرمایشی گرمایشی - پمپ و مشعل
تهران 1398/1/29 تاریخ گذشته
1398/01/26
11:37 ق.ظ
خرید تعداد سه دستگاه مشعل دوگانهسوز
آذربايجان غربي 1398/1/26 تاریخ گذشته
1398/01/19
12:52 ب.ظ
محرک دمپر مشعل - هانیول - مدل LKS310-25  T:15/S90 GRAD M : 15 M
البرز 1398/1/19 تاریخ گذشته
11:22 ق.ظ
خرید 15 عدد مشعل برشکاری B.O.C400
اصفهان 1398/1/19 تاریخ گذشته
1397/12/28
08:21 ق.ظ
محرک دمپر مشعل - هانیول
البرز 1397/12/28 تاریخ گذشته
08:21 ق.ظ
چشم مشعل دو گانه سوز درجه یک
البرز 1397/12/28 تاریخ گذشته
1397/12/22
18:44 ب.ظ
مشعل دمشی نوع سوخت دوگانه سوز ظرفیت حرارتی MW139
اصفهان 1397/12/22 تاریخ گذشته
18:21 ب.ظ
مشعل ساده بخاری نوع سوخت گاز
آذربايجان غربي 1397/12/22 تاریخ گذشته
1397/12/20
12:16 ب.ظ
1 دستگاه مشعل دوگانه سوز و تعمیر 2 دستگاه مشعل در پایانه
تهران 1397/12/20 تاریخ گذشته
1397/12/15
09:23 ق.ظ
رله مشعل 790 گرم - رله دیگ
تهران 1397/12/15 تاریخ گذشته
1397/12/14
09:43 ق.ظ
مشعل فن دار دوگانه سوز با ظرفیت حرارتی
خوزستان 1397/12/14 تاریخ گذشته
1397/12/12
09:04 ق.ظ
مشعل فن دار گازی
قم 1397/12/12 تاریخ گذشته
1397/12/07
12:40 ب.ظ
1 دستگاه مشعل دوگانه سوز و تعمیر 2 دستگاه مشعل
تهران 1397/12/7 تاریخ گذشته
1397/12/06
17:22 ب.ظ
خرید 100 دستگاه مشعل گاز سوز
زنجان 1397/12/6 تاریخ گذشته
14:07 ب.ظ
ساخت نیزه جرقه زن مشعل واحد بخار و ساخت دفلکتورهای داکت برنر
مازندران 1397/12/6 تاریخ گذشته
1397/12/04
11:59 ق.ظ
مشعل گازی ایران رادیاتور
اصفهان 1397/12/4 تاریخ گذشته
1397/12/01
18:29 ب.ظ
کالا شامل : مشعل فن دار گازی با ظرفیت حرارتی
خراسان جنوبي 1397/12/1 تاریخ گذشته
1397/11/30
15:13 ب.ظ
مشعل دوگانه سوز با ظرفیت 850000کیلو کالری
همدان 1397/11/30 تاریخ گذشته
08:56 ق.ظ
مشعل ran25
مشعل ran25... تاسیسات
آذربايجان شرقي 1397/11/30 تاریخ گذشته
1397/11/28
12:38 ب.ظ
سرویس 3 دستگاه مشعل دو گانه سوز بازدید اجباری
تهران 1397/11/28 تاریخ گذشته
1397/11/27
20:23 ب.ظ
مشعل فن دار گازی با ظرفیت حرارتی
گيلان 1397/11/27 تاریخ گذشته
1397/11/24
14:26 ب.ظ
خرید مشعل گازی
خراسان رضوي 1397/11/24 تاریخ گذشته
1397/11/23
19:22 ب.ظ
مشعل فن دار گازی با ظرفیت حرارتی
اردبيل 1397/11/23 تاریخ گذشته
1397/11/18
09:18 ق.ظ
موتور کامل خازن دار 150W
خراسان رضوي 1397/11/18 تاریخ گذشته
1397/11/13
12:00 ب.ظ
تعدادی مشتعمل دو گانه سوز فن دار
خراسان رضوي 1397/11/13 تاریخ گذشته
1397/11/11
10:13 ق.ظ
مشعل r25
مشعل r25... تاسیسات
گيلان 1397/11/11 تاریخ گذشته
10:13 ق.ظ
مشعل 80.0
مشعل 80.0... تاسیسات
گيلان 1397/11/11 تاریخ گذشته
1397/11/10
10:14 ق.ظ
خرید تا راه اندازی مشعل دوگانه سوز
تهران 1397/11/10 تاریخ گذشته
1397/11/07
16:41 ب.ظ
مشعل فن دار گازی موتورخانه
آذربايجان غربي 1397/11/7 تاریخ گذشته
1397/11/06
13:54 ب.ظ
مشعل فن دار گازوئیلی
سمنان 1397/11/6 تاریخ گذشته
1397/11/05
11:47 ق.ظ
خرید یک عدد مشعل موتورخانه
آذربايجان غربي 1397/11/4 تاریخ گذشته
1397/10/24
12:03 ب.ظ
مشعل دو گانه سوز و مشعل گاز سوز
سمنان 1397/10/24 تاریخ گذشته
1397/10/20
19:07 ب.ظ
1397/10/19
13:39 ب.ظ
مشعل ایران رادیاتور و دیگ اب بند
مركزي 1397/10/19 تاریخ گذشته
13:08 ب.ظ
مشعل برش
مشعل برش... تاسیسات
اصفهان 1397/10/19 اعلام نشده
1397/10/16
14:28 ب.ظ
مشعل گازسوز  فن دار سیستم گرمایشی مدارس
يزد 1397/10/16 تاریخ گذشته
1397/10/13
13:30 ب.ظ
مشعل موتورخانه دوگانه سوز
اصفهان 1397/10/13 تاریخ گذشته