1398/09/23
14:58 ب.ظ
اقلام موردنیاز جهت GLYCOL REBOILER
تهران 1398/9/23 اعلام نشده
12:37 ب.ظ
دیگ حرارتی موتورخانه دایره اموزش
خراسان رضوي 1398/9/23 تاریخ گذشته
10:53 ق.ظ
10:09 ق.ظ
دیگ حرارتی جهت موتورخانه دایره اموزش
خراسان رضوي 1398/9/23 تاریخ گذشته
08:31 ق.ظ
تامین اکسپنشن های کانال های بویلر
هرمزگان 1398/9/23 مهلت دار
1398/09/21
18:51 ب.ظ
بویلر اب گرم
بویلر اب گرم... تاسیسات
کرمانشاه 1398/9/21 تاریخ گذشته
12:22 ب.ظ
دیگ MI3-L90-10 و پمپ سمنان انرژی A6-2
اصفهان 1398/9/21 تاریخ گذشته
1398/09/19
11:34 ق.ظ
وسایل موتورخانه
سمنان 1398/9/19 تاریخ گذشته
11:06 ق.ظ
1398/09/18
11:50 ق.ظ
دیگ چدنی
دیگ چدنی... تاسیسات
چهارمحال بختياري 1398/9/18 تاریخ گذشته
1398/09/16
13:54 ب.ظ
خرید 1 دستگاه دیگ موتورخانه 8 پره شوفاژکار
زنجان 1398/9/16 تاریخ گذشته
11:50 ق.ظ
دیگ فولادی ابگرم
چهارمحال بختياري 1398/9/16 تاریخ گذشته
11:31 ق.ظ
خرید لوله های فین دار واتر وال بویلر واحد بخار
گيلان 1398/9/16 تاریخ گذشته
1398/09/14
16:03 ب.ظ
14:48 ب.ظ
خرید منبع ابگرم کوئلی کلینیک ویژه
فارس 1398/9/14 تاریخ گذشته
14:47 ب.ظ
خرید دیگ ابگرم
فارس 1398/9/14 تاریخ گذشته
13:10 ب.ظ
دیگ چدنی
دیگ چدنی... تاسیسات
لرستان 1398/9/14 تاریخ گذشته
10:43 ق.ظ
خرید لوله های فین دار واتر وال بویلر واحد بخار
گيلان 1398/9/14 تاریخ گذشته
08:52 ق.ظ
خرید و نصب و راه اندازی تجهیزاتی شامل بویلر اب داغ منبع کویل دار
خراسان رضوي 1398/9/14 اعلام نشده
1398/09/13
14:36 ب.ظ
دیگ فولادی و منبع اب
خراسان جنوبي 1398/9/13 تاریخ گذشته
14:18 ب.ظ
دیگ بخار
دیگ بخار... تاسیسات
زنجان 1398/9/13 تاریخ گذشته
13:25 ب.ظ
خریددیگ چدنی 11 پره سولار
خراسان رضوي 1398/9/13 تاریخ گذشته
12:38 ب.ظ
کوئل مسی منبع کوئلی
کرمان 1398/9/13 تاریخ گذشته
10:28 ق.ظ
مخزن 500 لیتری تحت فشار
فارس 1398/9/13 تاریخ گذشته
1398/09/12
19:33 ب.ظ
اماده سازی 6 دستگاه دیگ بخار و واشر منهول
تهران 1398/9/12 تاریخ گذشته
1398/09/11
15:25 ب.ظ
تعمیرات اساسی بلویلرهای دستگاه های ابسازی 3و4 منطقه سیری
هرمزگان 1398/9/11 اعلام نشده
14:28 ب.ظ
منبع کوئلی مسی 2500 لیتر
يزد 1398/9/11 تاریخ گذشته
12:04 ب.ظ
دیگ چدنی 13 پره شوفاژ کار
همدان 1398/9/11 تاریخ گذشته
1398/09/10
15:20 ب.ظ
تامین چیلر تراکمی چگالشی و بولیر فولادی
فارس 1398/9/10 اعلام نشده
12:45 ب.ظ
خرید یک دستگاه دیک موتور خانه 8 پره شوفاژکار مدل 400 سونار
زنجان 1398/9/10 تاریخ گذشته
1398/09/09
14:33 ب.ظ
دیگ چدنی 9 پره پکیج
خراسان رضوي 1398/9/9 تاریخ گذشته
14:21 ب.ظ
منبع دو جداره
تهران 1398/9/9 تاریخ گذشته
12:01 ب.ظ
تامین چیلر تراکمی و بویلر چگالشی و فولادی پروژه های
کرمان 1398/9/9 اعلام نشده
11:59 ق.ظ
تامین چیلر تراکمی و بویلر چگالشی و فولادی پروژه های
فارس 1398/9/9 اعلام نشده
10:34 ق.ظ
تعمیرات اساسی بویلرهای دستگاه های ابسازی 3و4 منطقه سیری
هرمزگان 1398/9/9 اعلام نشده
1398/09/08
16:02 ب.ظ
دیگ بخار
دیگ بخار... تاسیسات
زنجان 1398/9/7 تاریخ گذشته
1398/09/05
07:58 ق.ظ
تهیه حمل نصب راه اندازی 2 دستگاه دیگ چدنی موتورخانه
تهران 1398/9/5 تاریخ گذشته
1398/09/03
13:01 ب.ظ
ساخت منبع ابگرم
قزوين 1398/9/3 تاریخ گذشته
1398/09/02
15:09 ب.ظ
دیگ بخار
دیگ بخار... تاسیسات
تهران 1398/9/2 تاریخ گذشته
12:37 ب.ظ
دیگ ابگرم سه پاس دابو صنعت
يزد 1398/9/2 تاریخ گذشته
12:36 ب.ظ
منبع کوئل مسی
يزد 1398/9/2 تاریخ گذشته
1398/08/30
19:04 ب.ظ
منبع دوجداره
تهران 1398/8/30 تاریخ گذشته
13:39 ب.ظ
تهیه پره وسط دیگ توربو
کرمانشاه 1398/8/30 تاریخ گذشته
1398/08/29
14:19 ب.ظ
خرید منابع کوئل دار
فارس 1398/8/29 تاریخ گذشته
14:01 ب.ظ
تهیه پره وسط دیگ توریو
کرمانشاه 1398/8/29 تاریخ گذشته