1397/11/29
15:49 ب.ظ
اصلاح راه اندازی ارتقا اسانسور نصب شده 6 توقفه
همدان 1397/11/29 مهلت دار
15:44 ب.ظ
سرویس و نگهدازری 4 دستگاه اسانسور
چهارمحال بختياري 1397/11/29 مهلت دار
15:39 ب.ظ
خرید اسانسور
هرمزگان 1397/11/29 مهلت دار
12:24 ب.ظ
تهیه آسانسور مطابق فایل پیوستی
زنجان 1397/11/29 مهلت دار
1397/11/28
18:41 ب.ظ
تعمیر و نگهداری اسانسورهاotis بازدید اجباری
تهران 1397/11/28 مهلت دار
18:32 ب.ظ
نگهداری و سرویس اسانسور
تهران 1397/11/28 مهلت دار
16:09 ب.ظ
13:05 ب.ظ
تعمیر متور گیربکس و فلکه های اصلی و هرزه گرد
زنجان 1397/11/28 تاریخ گذشته
12:36 ب.ظ
تعمیر اساسی 1 دستگاه اسانسور د ر6 طبقه
تهران 1397/11/28 مهلت دار
12:36 ب.ظ
تعمیر اساسی یک دستگاه  اسانسور در 6 طبقه
تهران 1397/11/28 مهلت دار
07:45 ق.ظ
تهیه تا نصب راه اندازی 2 دستگاه اسانسور استادیوم
خوزستان 1397/11/28 مهلت دار
1397/11/27
19:52 ب.ظ
اسانسور بدون گیربکس با ظرفیت 1600 کیلو گرم
گلستان 1397/11/27 تاریخ گذشته
17:22 ب.ظ
سرویس و نگهداری اسانسورهای ساختمان های دانشگاه به
تهران 1397/11/27 مهلت دار
14:16 ب.ظ
سرویس و نگهداری اسانسورهای ساختمان های دانشگاه به جز
تهران 1397/11/27 مهلت دار
12:21 ب.ظ
سرویس نگهداری 2 دستگاه اسانسور شرقی و غربی 8 و 9 طبقه سارمان
تهران 1397/11/27 تاریخ گذشته
1397/11/25
15:42 ب.ظ
تهیه نصب راه اندازی 2 دستگاه اسانسور استادیوم
خوزستان 1397/11/25 مهلت دار
10:00 ق.ظ
بازسازی یک دستگاه اسانسور ساختمان مرکز مدیریت راهها
فارس 1397/11/25 تاریخ گذشته
09:04 ق.ظ
اصلاحیه - خیرد نصب و راه اندازی دو دستگاه اسانسور
تهران 1397/11/25 اعلام نشده
1397/11/24
19:32 ب.ظ
تعمیر و سرویس اسانسور
بوشهر 1397/11/24 تاریخ گذشته
13:55 ب.ظ
برد درب اسانسور
يزد 1397/11/24 تاریخ گذشته
13:17 ب.ظ
تعمیر و نگهداری اسانسور
فارس 1397/11/24 تاریخ گذشته
12:32 ب.ظ
انجام عملیات ساختمانی تکمیلی اسانسور معاونت بهره برداری
خوزستان 1397/11/24 تاریخ گذشته
11:55 ق.ظ
تهیه  نصب و راه اندازی  دو دستگاه اسانسور استادیوم
خوزستان 1397/11/24 مهلت دار
08:20 ق.ظ
بازسازی و اخذ گواهی دو دستگاه اسانسور
کهگیلویه و بویراحمد 1397/11/24 تاریخ گذشته
1397/11/23
19:52 ب.ظ
کالا شامل : ورق فولاد زنگ نزن استینلس استیل ضخامت 5 متر مربع
تهران 1397/11/23 تاریخ گذشته
14:30 ب.ظ
14:03 ب.ظ
اصلاح و راه اندازی و ارتقا اسانسور نصب شده با 6 توقف
همدان 1397/11/23 تاریخ گذشته
12:46 ب.ظ
خرید و نصب تجهیزات و لوازم مورد نیاز برای استاندارد سازی اسانسور
خراسان رضوي 1397/11/23 تاریخ گذشته
12:45 ب.ظ
تعویض کفپوش کف کابین دو دستگاه اسانسور
تهران 1397/11/23 تاریخ گذشته
12:13 ب.ظ
1397/11/21
12:36 ب.ظ
1397/11/19
11:02 ق.ظ
استاندارد اسانسورهای ساختمان های اداری و مسکونی
کرمانشاه 1397/11/18 تاریخ گذشته
1397/11/18
10:30 ق.ظ
خرید و نصب 1 دستگاه اسانسور
لرستان 1397/11/18 تاریخ گذشته
1397/11/17
18:44 ب.ظ
خرید حمل و نصب و راه اندازی جهت مکانیزه نمودن
تهران 1397/11/17 اعلام نشده
17:21 ب.ظ
بویین ترمز موتور شینلدر6/7 کیلووات
هرمزگان 1397/11/17 تاریخ گذشته
12:46 ب.ظ
بازسازی و نوسازی و اخذ گواهی استاندارد اسانسور ساختمان
اردبيل 1397/11/17 تاریخ گذشته
12:37 ب.ظ
سرویس نگهداری و امور تعمیرات اسانسورهای ساختمانهای
تهران 1397/11/17 تاریخ گذشته
11:32 ق.ظ
پروژه باز طراخی ضلع غرب پارک
قزوين 1397/11/17 اعلام نشده
10:08 ق.ظ
10:06 ق.ظ
خرید حمل نصب شاسی کشی اخذ استاندارد و نگهداری یکساله اسانسورهای
سيستان و بلوچستان 1397/11/17 تاریخ گذشته
09:09 ق.ظ