1398/02/31
19:02 ب.ظ
تعمیر دو دستگاه اسانسور
اصفهان 1398/2/31 مهلت دار
18:33 ب.ظ
سرویس نگهداری و تعمیر 10 دستگاه اسانسور هیدرولیک بالابر
خراسان رضوي 1398/2/31 مهلت دار
15:09 ب.ظ
درایو کامل اسانسور اوتیس
تهران 1398/2/31 مهلت دار
10:22 ق.ظ
09:44 ق.ظ
تعمیر سرویس نگهداری 6 دستگاه اسانسور
تهران 1398/2/31 مهلت دار
07:46 ق.ظ
1398/02/30
18:44 ب.ظ
خرید و نصب اسانسور 12 نفره درمانگاه فرهنگیان
همدان 1398/2/30 تاریخ گذشته
13:40 ب.ظ
تعمیر و نگهداری یک دستگاه اسانسور ساختمان اداری
هرمزگان 1398/2/30 تاریخ گذشته
10:28 ق.ظ
تابلو برق اسانسور و اقلام
تهران 1398/2/30 تاریخ گذشته
08:59 ق.ظ
خرید آسانسور های پروژه بیمارستان امداد جنوب
خراسان رضوي 1398/2/30 مهلت دار
1398/02/29
19:19 ب.ظ
استانداردسازی اسانسور بیمارستان
کهگیلویه و بویراحمد 1398/2/29 مهلت دار
15:02 ب.ظ
14:58 ب.ظ
تعمیر 1 عدد اسانسور
تهران 1398/2/29 مهلت دار
14:11 ب.ظ
تعمیر نوسازی استانداردسازی 4 دستگاه اسانسور
تهران 1398/2/29 تاریخ گذشته
14:11 ب.ظ
14:05 ب.ظ
خرید نصب راه اندازی 1 دستگاه اسانسور 8 نفره
تهران 1398/2/29 مهلت دار
13:26 ب.ظ
11:42 ق.ظ
تعمیرات اسانسور
آذربايجان غربي 1398/2/29 مهلت دار
10:37 ق.ظ
درایو کامل اسانسور اوتیس
تهران 1398/2/29 تاریخ گذشته
09:50 ق.ظ
برد سر درب کابین اسانسور
تهران 1398/2/29 مهلت دار
09:36 ق.ظ
خرید نصب راه اندازی 1 دستگاه اسانسور  8نفره
تهران 1398/2/29 مهلت دار
09:05 ق.ظ
خرید یک دستگاه اسانسور6 نفره
قم 1398/2/29 مهلت دار
08:19 ق.ظ
اجرای عملایت سرویس راهبری و تعمیر و نگهداری pm - em کلیه تاسیسات
سيستان و بلوچستان 1398/2/29 مهلت دار
08:05 ق.ظ
خرید و نصب اسانسورهای پروژه بیمارستان امداد جنوب
خراسان رضوي 1398/2/29 مهلت دار
1398/02/28
19:33 ب.ظ
تعمیر و سرویس نگهداری دو دستگاه اسانسور هرکدام با 7 توقف
تهران 1398/2/28 تاریخ گذشته
19:06 ب.ظ
تعمیر و سرویس و نگهداری 8 دستگاه اسانسور ساختمان ستادی
آذربايجان شرقي 1398/2/28 مهلت دار
14:24 ب.ظ
نگهداری سالیانه 3 دستگاه اسانسور
تهران 1398/2/28 تاریخ گذشته
13:53 ب.ظ
11:18 ق.ظ
قرارداد سرویس و نگهداری سالیانه دو دستگاه اسانسور
قزوين 1398/2/28 مهلت دار
10:23 ق.ظ
خدمات و الزمات قرارداد نگهداری اسانسور
تهران 1398/2/28 تاریخ گذشته
09:56 ق.ظ
خرید نصب راه اندازی 2 دستگاه اسانسور مسافربر در
تهران 1398/2/28 مهلت دار
07:43 ق.ظ
سرویس و نگهداری 14 دستگاه اسانسور
بوشهر 1398/2/28 تاریخ گذشته
07:31 ق.ظ
تعمیر و نگهداری 1 دستگاه اسانسور در ساختمان
هرمزگان 1398/2/28 تاریخ گذشته
1398/02/27
09:08 ق.ظ
خرید قطعات اسانسور
کرمانشاه 1398/2/27 تاریخ گذشته
1398/02/26
19:13 ب.ظ
نگهداری اسانسور
خراسان رضوي 1398/2/26 تاریخ گذشته
18:36 ب.ظ
تعمیر دو دستگاه اسانسور
اصفهان 1398/2/26 تاریخ گذشته
10:26 ق.ظ
خرید نصب و اجرای یک دستگاه اسانسور
خراسان شمالي 1398/2/26 تاریخ گذشته
09:52 ق.ظ
خرید قطعات اسانسور مجتمع
کرمانشاه 1398/2/26 تاریخ گذشته
08:37 ق.ظ
اسانسور
اسانسور... تاسیسات
زنجان 1398/2/26 تاریخ گذشته
07:49 ق.ظ
سرویس و نگهداری سه دستگاه اسانسور
تهران 1398/2/26 تاریخ گذشته
1398/02/25
18:36 ب.ظ
اخذ استاندارد 9 دستگاه اسانسور
تهران 1398/2/25 تاریخ گذشته
14:33 ب.ظ
عملیات سازه ای و معماری و خرید نصب و راه اندازی اسانسور
سمنان 1398/2/25 تاریخ گذشته
09:56 ق.ظ
فتوسل پرده ای DT36اسانسور نام تجارتی
تهران 1398/2/25 تاریخ گذشته
09:55 ق.ظ
تعمیر وسرویس اسانسور
تهران 1398/2/25 تاریخ گذشته
09:53 ق.ظ
سرویس آسانسور
تهران 1398/2/25 تاریخ گذشته
1398/02/24
18:54 ب.ظ
لوازم اسانسور
تهران 1398/2/24 تاریخ گذشته