1397/11/30
16:33 ب.ظ
روانکاری و جوشکاری و تعمیر درب انبار
آذربايجان شرقي 1397/11/30 مهلت دار
14:06 ب.ظ
سرویس و نگهداری تاسیسات مکانیکی و الکترونیکی مجموعه
تهران 1397/11/30 مهلت دار
12:33 ب.ظ
تعمیر 2 دستگاه کوره
البرز 1397/11/30 مهلت دار
11:56 ق.ظ
خدمات تعمیر نگهداری تاسیسات میکانیکی و برقی و مخابراتی
خراسان رضوي 1397/11/30 مهلت دار
11:50 ق.ظ
خدمات تعمیر و نگهداری تاسیسات مکانیکی و برقی و مخابراتی
خراسان رضوي 1397/11/30 مهلت دار
1397/11/29
18:13 ب.ظ
واگذاری امور تاسیسات دانشگاه
کهگیلویه و بویراحمد 1397/11/29 مهلت دار
17:53 ب.ظ
تعمیر و نگهداری و حفاظت از تاسیسات
فارس 1397/11/29 اعلام نشده
12:56 ب.ظ
10:24 ق.ظ
تعمیر و نگهداری و حفاظت از تاسیسات
فارس 1397/11/29 اعلام نشده
07:56 ق.ظ
واگذاری امور تاسیسات شبکه بهداشت درمان
کرمان 1397/11/29 مهلت دار
1397/11/28
16:21 ب.ظ
تامین نیرو انسانی تعمیر و نگهداری تاسیسات تلفنخانه و رختشویخانه
سيستان و بلوچستان 1397/11/28 مهلت دار
13:28 ب.ظ
نگهداشت تاسیسات سایت مرکزی  و واحدها تابعه دانشگاه
همدان 1397/11/28 مهلت دار
12:44 ب.ظ
تعویض فلکه گیر بکس و سیم بکسل سایز 10
خراسان رضوي 1397/11/28 تاریخ گذشته
12:34 ب.ظ
تعمیر الکتروموتور برج خنک کننده
تهران 1397/11/28 مهلت دار
11:59 ق.ظ
تعمیرات پمپ اب و نصب تانک ذخیره اب در پست های 400 کیلو
اصفهان 1397/11/28 تاریخ گذشته
08:55 ق.ظ
07:59 ق.ظ
راهبری نگهدازی تعمیرات تاسیسات بیمارستان
هرمزگان 1397/11/28 تاریخ گذشته
07:35 ق.ظ
نگهداری تعمیرات سرویس تاسیسات فرهنگستان های ایران
تهران 1397/11/28 اعلام نشده
1397/11/27
19:05 ب.ظ
خرید خدمات سند و بلاست و رنگ امیزی فقلنج های خطوط ابرسانی و
مازندران 1397/11/27 مهلت دار
17:51 ب.ظ
سرویس و نگهداری و راهبری تاسیسات منطقه
تهران 1397/11/27 تاریخ گذشته
13:35 ب.ظ
12:14 ب.ظ
نگهداری تاسیسات مجموعه فرهنگی تاریخی
تهران 1397/11/27 مهلت دار
12:13 ب.ظ
امور مربوط به نگهداری تاسیسات ستاد و ساختماهای تابعه
تهران 1397/11/27 مهلت دار
12:12 ب.ظ
نگهداری تاسیسات مجموعه فرهنگی تاریخی
تهران 1397/11/27 مهلت دار
10:37 ق.ظ
انجام خدمات فضای سبز ادارات و تاسیسات شرکت
خوزستان 1397/11/27 اعلام نشده
1397/11/25
15:42 ب.ظ
11:42 ق.ظ
09:09 ق.ظ
تعمیرات جانبی سالن شهدای
خراسان شمالي 1397/11/25 تاریخ گذشته
1397/11/24
18:47 ب.ظ
بازسازی و بهسازی ساختمان و تاسیسات مرکز پشتیبانی فنی
آذربايجان شرقي 1397/11/24 تاریخ گذشته
14:23 ب.ظ
انجام خدمات نگهداری تاسیسات ساختمانی و فضای سبز پست های
کرمان 1397/11/24 تاریخ گذشته
13:48 ب.ظ
تعمیرات استخر دانشگاه علوم پزشکی
کرمانشاه 1397/11/24 تاریخ گذشته
09:51 ق.ظ
نگهداری و تعمیرات تاسیسات شهرک علمی و تحقیقاتی
اصفهان 1397/11/24 اعلام نشده
1397/11/23
18:55 ب.ظ
بازسازی و بهسازی ساختمان و تاسیسات مرکز پشتیبانی
آذربايجان شرقي 1397/11/23 تاریخ گذشته
13:39 ب.ظ
راهبری نگهداری تعمیرات تاسیسات بیمارستان
خوزستان 1397/11/23 تاریخ گذشته
11:44 ق.ظ
09:56 ق.ظ
09:28 ق.ظ
تعمیرات جزئی بیمارستان
خوزستان 1397/11/23 اعلام نشده
08:31 ق.ظ
نگهداری پشتیبانی و تعمیرات تاسیسات
تهران 1397/11/23 تاریخ گذشته
1397/11/21
12:00 ب.ظ
انجام عملیات تست سیلندر اکسیژنهای
زنجان 1397/11/21 تاریخ گذشته
1397/11/18
16:01 ب.ظ
تعمیر و نگهداری خدمات راهبری و مشترکین
کرمانشاه 1397/11/18 تاریخ گذشته
15:28 ب.ظ
واگذاری سرویس و تعمیر و نگهداری تاسیسات بیمارستان
فارس 1397/11/18 تاریخ گذشته
10:50 ق.ظ
تعمیرات ساختمان های جمعیت هلال احمر شهرستان
همدان 1397/11/18 تاریخ گذشته