1398/06/04
09:56 ق.ظ
تعمیر و نگهداشت تاسیسات و تجهیزات برودتی حرارتی اب شرب
خوزستان 1398/6/4 مهلت دار
09:19 ق.ظ
سرویس تعمیر نگهداری تاسیسات واحدهای تابعه گروه 1
فارس 1398/6/4 مهلت دار
08:14 ق.ظ
انجام عملیات اورهال واحد یک نیروگاه سیکل ترکیبی
خراسان جنوبي 1398/6/4 مهلت دار
07:50 ق.ظ
امور تعمیر نگهداری و راهبری تاسیسات الکتریکی و مکانیکی
خراسان رضوي 1398/6/4 مهلت دار
1398/06/03
19:24 ب.ظ
انجام عملیات اورهال دیزل ژنراتور
کرمانشاه 1398/6/3 مهلت دار
12:41 ب.ظ
سرویس نگهداری تاسیسات الکتریکی مکانیکی ساختمانهای
تهران 1398/6/3 مهلت دار
12:26 ب.ظ
12:25 ب.ظ
12:21 ب.ظ
انجام امور کلی تاسیسات
کرمان 1398/6/3 مهلت دار
07:52 ق.ظ
امور تعمیر نگهداری و راهبری تاسیسات الکتریکی  و مکانیکی
خراسان رضوي 1398/6/3 مهلت دار
07:42 ق.ظ
امور تعمیر نگهداری و راهبری تاسیسات الکرتیکی و مکانیکی مجتمع
خراسان رضوي 1398/6/3 مهلت دار
1398/06/02
18:35 ب.ظ
بازسازی بهسازی تاسیسات موتورخانه و تهویه
يزد 1398/6/2 مهلت دار
15:29 ب.ظ
تعمیر کولر و مشعل گازی
خراسان رضوي 1398/6/2 تاریخ گذشته
14:19 ب.ظ
تعمیر پمپ سولوشن چیلر جذبی
تهران 1398/6/2 مهلت دار
13:41 ب.ظ
واگذاری و نگهداری تاسیسات بیمارستان
اردبيل 1398/6/2 مهلت دار
13:07 ب.ظ
واگذاری نگهداشت تاسیسات بیمارستان شهید
بوشهر 1398/6/2 تاریخ گذشته
12:29 ب.ظ
تاسیسات بیمارستان شهید گنجی
بوشهر 1398/6/2 تاریخ گذشته
08:10 ق.ظ
جمع اوری زباله و رفت و روب شهری و حفظ و نگهداری فضای
گلستان 1398/6/2 اعلام نشده
07:55 ق.ظ
تعمیر نگهداری راهبری تاسیسات الکتریکی و مکانیکی بیمارستان
خراسان رضوي 1398/6/2 تاریخ گذشته
07:54 ق.ظ
تعمیر نگهداری راهبری تاسیسات الکتریکی و مکانیکی بیمارستان
خراسان رضوي 1398/6/2 مهلت دار
07:50 ق.ظ
امور تعمیر نگهداری و راهبری تاسیسات  الکتریکی و مکانیکی
خراسان رضوي 1398/6/2 مهلت دار
1398/05/31
12:15 ب.ظ
سرویس نگهداری هواساز و موتورخانه
اردبيل 1398/5/31 تاریخ گذشته
07:40 ق.ظ
امور تعمیر نگهداری و راهبری تاسیسات الکتریکی و مکانیکی بیمارستان
خراسان رضوي 1398/5/31 تاریخ گذشته
1398/05/30
15:14 ب.ظ
13:11 ب.ظ
عملیات حفاظت و نگهداری از تاسیسات تامین و انتقال
تهران 1398/5/30 تاریخ گذشته
12:36 ب.ظ
خدمات فنی و راهبری تاسیسات
هرمزگان 1398/5/30 مهلت دار
10:26 ق.ظ
1398/05/29
13:31 ب.ظ
1398/05/28
15:03 ب.ظ
سرویس دستگاه ژنراتور
مركزي 1398/5/28 تاریخ گذشته
11:58 ق.ظ
عملیات حفاظت و نگهداری از تاسیسات تامین و انتقال اب در
تهران 1398/5/28 تاریخ گذشته
08:00 ق.ظ
1398/05/27
19:20 ب.ظ
تعمیر پمپ زه کش
کرمان 1398/5/27 تاریخ گذشته
12:52 ب.ظ
انجام خدمات راهبری سرویس و نگهداری تاسیسات دانشگاه
خوزستان 1398/5/27 تاریخ گذشته
06:56 ق.ظ
خدمات سرویس و نگهداری تاسیسات خوابگاه و دانشگاه
تهران 1398/5/26 اعلام نشده
1398/05/26
15:10 ب.ظ
تعمیر و نگهداری تاسیسات زندان
خراسان رضوي 1398/5/26 تاریخ گذشته
13:38 ب.ظ
خدمات فنی و راهبری تاسیسات ساختمانی
هرمزگان 1398/5/26 مهلت دار
13:04 ب.ظ
نگهداری تاسیسات
اصفهان 1398/5/26 تاریخ گذشته