1398/11/09
10:05 ق.ظ
تعمیرات استخر
خراسان شمالي 1398/11/8 مهلت دار
09:20 ق.ظ
واگذای نگهداری راهبری تاسیسات شبکه بهداشت درمان
آذربايجان غربي 1398/11/8 مهلت دار
09:16 ق.ظ
تعمیر و نگهداری تاسیاسات برقی مکانیکی و پایانه مرز
خراسان رضوي 1398/11/8 مهلت دار
09:16 ق.ظ
تعمیر و نگهداری تاسیسات برقی و مکانیکی و... پایانه مرزی
خراسان رضوي 1398/11/8 مهلت دار
09:12 ق.ظ
خدمات تعمیر و نگهداری راهبری پشتیبانی تاسیسات
تهران 1398/11/8 مهلت دار
1398/11/08
14:32 ب.ظ
راهبری نگهداری تعمیرات تاسیسات و ابنیه ستادی سازمان
تهران 1398/11/8 مهلت دار
14:00 ب.ظ
سرویس نگهداری و تعمیرات تجهیزات برقی
تهران 1398/11/8 اعلام نشده
13:19 ب.ظ
تعمیر و نگهداری تاسیسات مرکزی خوابگاه های و
کرمان 1398/11/8 مهلت دار
09:38 ق.ظ
خدمات حمل و نقل سبک
خوزستان 1398/11/8 اعلام نشده
1398/11/07
15:35 ب.ظ
انجام عملیات نگهداری و تعمیر ساختمان و تاسیسات
خراسان جنوبي 1398/11/7 مهلت دار
14:11 ب.ظ
پشتیبانی، نگهداری تاسیسات شبکه و دیتاسنتر سازمان
تهران 1398/11/7 تاریخ گذشته
13:20 ب.ظ
خدمات تعمیر و نگهداری تاسیسات و خطوط لوله بهره برداری
خوزستان 1398/11/7 اعلام نشده
11:22 ق.ظ
بهسازی، بهینه سازی و نوسازی تاسیسات
هرمزگان 1398/11/7 مهلت دار
09:13 ق.ظ
راهبری نگهداری و تعمیرات تاسیسات و ابنیه ستادی
تهران 1398/11/7 مهلت دار
09:07 ق.ظ
خدمات حمل و نقل درون و برون شهری - خدمات تعمیر
تهران 1398/11/7 مهلت دار
1398/11/06
21:29 ب.ظ
20:32 ب.ظ
07:59 ق.ظ
00:03 ق.ظ
نگهداری و تعمیر تاسیسات و محوطه ساختمان های راهداری
اردبيل 1398/11/5 تاریخ گذشته
1398/11/05
23:47 ب.ظ
راهبری امور تاسیسات و تعمیر و نگهداری تاسیسات شبکه
خراسان جنوبي 1398/11/5 تاریخ گذشته
18:48 ب.ظ
نگهداری راهبری سرویس و تعمیر تاسیسات ساختمان ها
فارس 1398/11/5 مهلت دار
14:40 ب.ظ
تعمیر و نگهداری تجهیزات تاسیسات بندر
خوزستان 1398/11/5 اعلام نشده
13:58 ب.ظ
تعمیر و نگهداری تاسیسات برقی و مکانیکی شبکه مخابرات
خراسان رضوي 1398/11/5 مهلت دار
12:34 ب.ظ
واگذاری  تعمیر و نگهداری تاسیسات الکتریکی و
تهران 1398/11/5 مهلت دار
10:11 ق.ظ
بهره برداری و نگهداری از تاسیسات ابرسانی و رفع حوادث
کرمانشاه 1398/11/5 اعلام نشده
1398/11/03
19:33 ب.ظ
تعمیر و نگهداری تاسیسات ساختمان ادار و ساختمان
فارس 1398/11/3 اعلام نشده
14:50 ب.ظ
تعمیر و نگهداری تاسیسات
کرمان 1398/11/3 مهلت دار
1398/11/02
20:05 ب.ظ
تعمیر و نگهداری
مركزي 1398/11/2 تاریخ گذشته
14:22 ب.ظ
مجموعه فعالیت های نگهداری و تعمیرات
مازندران 1398/11/2 مهلت دار
13:19 ب.ظ
واگذاری مدیریت و نگهداری وراهبری و نگهداشت تاسیسات
کرمانشاه 1398/11/2 تاریخ گذشته
10:40 ق.ظ
تعمیر کلی کف مخزن هوایی اب بیمارستان
کرمانشاه 1398/11/2 تاریخ گذشته
1398/11/01
14:01 ب.ظ
سرویس تعمیر نگهداری و راهبری اساسنورها تاسیسات
تهران 1398/11/1 تاریخ گذشته
11:40 ق.ظ
تعمیر و نگهداری ساختمان و تاسیسات
قم 1398/11/1 مهلت دار
11:23 ق.ظ
واگذاری  خدمات تعمیر و نگهداری تاسیسات هتل پارسیان
کرمانشاه 1398/11/1 مهلت دار