1397/09/22
08:29 ق.ظ
تخلیه و نظافت مخازن فاضلابی زندان
آذربايجان غربي 1397/9/22 تاریخ گذشته
1397/09/14
20:05 ب.ظ
واگذاری شستشوی مخزن اب بتنی به ظرفیت
تهران 1397/9/14 اعلام نشده
1397/09/11
16:51 ب.ظ
1397/09/01
10:52 ق.ظ
اجرای عملیات شستشو  16 باب مخازن  مربوط به
کرمان 1397/9/1 تاریخ گذشته
1397/08/25
14:58 ب.ظ
اجرای عملیات شستشوی 16 باب مخزن --
کرمان 1397/8/24 تاریخ گذشته
1397/08/10
08:04 ق.ظ
سند پلاست  و رنگ امیزی  تجهیزات  واحد شماره
همدان 1397/8/10 اعلام نشده
1397/08/06
09:23 ق.ظ
سندپلاست و رنگ امیزی تجهیزات واحد 3 نیروگاه
همدان 1397/8/6 تاریخ گذشته
1397/02/24
16:28 ب.ظ
تهیه و اجرای رنگ امیزی و کنیتکس بلوک های سازمانی
همدان 1397/2/23 اعلام نشده
15:06 ب.ظ
عملیات اجرایی واقع در بخش
فارس 1397/2/23 تاریخ گذشته