1397/09/28
13:49 ب.ظ
خرید تجهیزات و اجرای  موتورخانه فرعی
تهران 1397/9/28 اعلام نشده
1397/09/27
13:32 ب.ظ
اجرای موتورخانه
گلستان 1397/9/27 مهلت دار
09:02 ق.ظ
اجرای سیستم لوله کشی تاسیسات گرمایشی و سرمایشی و لوله کشی
کرمانشاه 1397/9/27 مهلت دار
1397/09/26
16:47 ب.ظ
اجرای موتورخانه
گلستان 1397/9/26 تاریخ گذشته
13:22 ب.ظ
تعویض و نصب دیگ ابگرم و پمپ زمینی
اصفهان 1397/9/26 مهلت دار
07:51 ق.ظ
اجرای کامل موتورخانه ازمایشگاههای همکار استاندارد
کرمان 1397/9/26 اعلام نشده
1397/09/25
14:27 ب.ظ
12:30 ب.ظ
تعمیر و بهسازی کامل موتورخانه 65 متر مربعی
خراسان رضوي 1397/9/25 تاریخ گذشته
1397/09/24
12:27 ب.ظ
لوله کشی کامل موتورخانه 65 متر مربعی بهسازی منابع
خراسان رضوي 1397/9/24 تاریخ گذشته
1397/09/22
10:01 ق.ظ
جمع اوری موتورخانه قدیم وراه اندازی مجدد و تعویض
خراسان رضوي 1397/9/22 تاریخ گذشته
08:32 ق.ظ
تعمیرات موتور خانه هنرستان
اردبيل 1397/9/22 تاریخ گذشته
08:30 ق.ظ
تعمیرات موتورخانه شبانه روزی
اردبيل 1397/9/22 تاریخ گذشته
1397/09/21
14:39 ب.ظ
تعمیرات موتور خانه شبانه روزی
اردبيل 1397/9/21 تاریخ گذشته
14:11 ب.ظ
سرویس و تعمیرات موتورخانه و شوفاژ
خراسان رضوي 1397/9/21 تاریخ گذشته
10:14 ق.ظ
تعمیرات موتورخانه شبانه روزی
اردبيل 1397/9/21 تاریخ گذشته
09:42 ق.ظ
اجرای جمع اوری  تجهیزات شیرالات و اتصالات موتورخانه صحن جمهوری
خراسان رضوي 1397/9/21 تاریخ گذشته
1397/09/20
12:47 ب.ظ
تهیه مصالح و اجرای موتورخانه مرکزی
زنجان 1397/9/20 تاریخ گذشته
11:22 ق.ظ
انجام کلیه عملیات مربوط به خدمات سرویس تعمیر نگهداری و راهبری موتورخانه
کهگیلویه و بویراحمد 1397/9/20 تاریخ گذشته
10:15 ق.ظ
نگهداری سیستم موتورخانه 3 واحد اداری
تهران 1397/9/20 تاریخ گذشته
10:06 ق.ظ
تعویض منبع اب گرم موتورخانه مشعل و..
تهران 1397/9/20 تاریخ گذشته
09:41 ق.ظ
اجرای جمع اوری تجهیزات شیر الات و اتصالات موتورخانه
خراسان رضوي 1397/9/20 تاریخ گذشته
1397/09/19
18:23 ب.ظ
تعمیرات اساسی موتورخانه و سیستم گرمایشی
تهران 1397/9/19 تاریخ گذشته
18:14 ب.ظ
تعویض منبع اب گرم موتورخانه مشعل
تهران 1397/9/19 تاریخ گذشته
16:58 ب.ظ
نگهداری سیستم موتورخانه 3 واحد اداری
تهران 1397/9/19 تاریخ گذشته
15:35 ب.ظ
تعمیر و بهسازی موتورخانه 65 متر مربعی  ساختمان حدودا 1500 مترمربعی
خراسان رضوي 1397/9/19 تاریخ گذشته
1397/09/18
14:24 ب.ظ
تعمیر و راه اندازی موتورخانه ها به تعداد 12 مورد
قزوين 1397/9/18 تاریخ گذشته
1397/09/15
13:31 ب.ظ
13:11 ب.ظ
عملیات بازسازی 4 باب موتورخانه
کرمان 1397/9/15 تاریخ گذشته
09:38 ق.ظ
تعمیرات موتورخانه اموزشگاه
آذربايجان غربي 1397/9/15 تاریخ گذشته
1397/09/14
13:27 ب.ظ
اجرای تاسیسات زیربنایی خوابگاه متاهلین
کردستان 1397/9/14 تاریخ گذشته
1397/09/13
13:44 ب.ظ
خرید تجهیزات و اجرای موتورخانه فرعی
تهران 1397/9/13 اعلام نشده
10:35 ق.ظ
تعمیر و راه اندازی موتورخانه ها 17 مورد
قزوين 1397/9/13 تاریخ گذشته
1397/09/12
16:30 ب.ظ
تعمیرات موتورخانه مجتمع
اردبيل 1397/9/12 تاریخ گذشته
1397/09/11
16:52 ب.ظ
ساخت موتورخانه جدید الاحداث
يزد 1397/9/11 تاریخ گذشته
14:52 ب.ظ
ساخت پوستر بمب های مربوط به موتورخانه ساختمانی....
همدان 1397/9/11 تاریخ گذشته
11:16 ق.ظ
1397/09/10
12:13 ب.ظ
لوله کشی سرد و گرم موتورخانه گمرک همراه
تهران 1397/9/10 تاریخ گذشته
1397/09/08
13:54 ب.ظ
معاینه و سرویس موتورخانه
کرمان 1397/9/8 تاریخ گذشته
1397/09/07
16:19 ب.ظ
طراحی و راه اندازی موتورخانه
کرمانشاه 1397/9/7 تاریخ گذشته
1397/09/06
10:04 ق.ظ
حفظ و نگهداری سیستم موتورخانه ها
تهران 1397/9/6 تاریخ گذشته
09:04 ق.ظ
1397/09/05
15:38 ب.ظ
تعیمرات سیستم شوفاژ و موتورخانه ساختمان فرمانداری
کرمان 1397/9/5 تاریخ گذشته
09:10 ق.ظ
1397/09/01
10:29 ق.ظ
1397/08/30
15:07 ب.ظ
بازسازی و مرمت 4 باب موتورخانه --روستاهای
کرمان 1397/8/30 تاریخ گذشته
14:36 ب.ظ
تعمیر تاسیسات موتورخانه سالن
کردستان 1397/8/30 تاریخ گذشته
08:48 ق.ظ
تعمیرات  موتورخانه
آذربايجان غربي 1397/8/30 تاریخ گذشته
1397/08/29
12:50 ب.ظ
تعمیرو تجهیز موتورخانه
ايلام 1397/8/29 تاریخ گذشته
1397/08/28
12:07 ب.ظ
تعمیر موتورخانه و سالن ورزشی و سرویس بهداشتی
آذربايجان غربي 1397/8/28 تاریخ گذشته