1398/11/09
09:51 ق.ظ
1397/08/14
18:25 ب.ظ
راهبری فنی تاسیسات سردخانه
آذربايجان شرقي 1397/8/14 تاریخ گذشته
1397/08/05
09:14 ق.ظ
خرید و اجرای  سالن پیش سرد کن
فارس 1397/8/5 تاریخ گذشته
1397/08/03
20:56 ب.ظ
خرید و اجرای سالن پیش سرد کن کشتارگاه
فارس 1397/8/3 تاریخ گذشته
1397/07/19
15:11 ب.ظ
درخواست خرید و نصب دو دستگاه سرخانه زیر صفر و
تهران 1397/7/19 تاریخ گذشته
1397/07/18
08:46 ق.ظ
خدمات  قرار داد تعمیر سرویس و نگهداری و راهبری
تهران 1397/7/18 تاریخ گذشته
1397/06/25
21:16 ب.ظ
احداث سردخانه مراکز توزیع
همدان 1397/6/25 اعلام نشده
21:15 ب.ظ
احداث سردخانه مراکز توزیع
سيستان و بلوچستان 1397/6/25 اعلام نشده
21:09 ب.ظ
احداث سردخانه مراکز توزیع
خراسان رضوي 1397/6/25 اعلام نشده
1397/06/10
14:18 ب.ظ
راه اندازی سردخانه زندان
کهگیلویه و بویراحمد 1397/6/10 تاریخ گذشته
1397/06/08
00:10 ق.ظ
راه اندازی سردخانه زندان
کهگیلویه و بویراحمد 1397/6/7 تاریخ گذشته
1397/06/04
14:40 ب.ظ
تعمیر سردخانه 10 تنی  زاگرس
تهران 1397/6/4 تاریخ گذشته
1397/05/28
14:37 ب.ظ
تعمیر و راه اندازی  سردخانه سلف
کرمانشاه 1397/5/28 تاریخ گذشته
1397/05/20
12:11 ب.ظ
خرید و نصب پیش سردکن کشتارگاه صنعتی
کرمان 1397/5/20 اعلام نشده
1397/05/10
12:33 ب.ظ
احداث سردخانه
آذربايجان شرقي 1397/5/10 اعلام نشده
1397/05/06
14:12 ب.ظ
تعمیر 7 دستگاه کمپرسور سردخانه
تهران 1397/5/6 تاریخ گذشته
1397/05/04
08:59 ق.ظ
انجام خدمات نگهداری سرویس تعمیرات و
البرز 1397/5/4 تاریخ گذشته
1397/04/31
10:12 ق.ظ
خرید و نصب پیش سرد کن  کشتارگاه
کرمان 1397/4/31 اعلام نشده
1397/04/26
12:02 ب.ظ
راه اندازی سردخانه زندان مرکزی
کهگیلویه و بویراحمد 1397/4/25 تاریخ گذشته
1397/04/21
14:20 ب.ظ
راه اندازی  سردخانه زندان
کهگیلویه و بویراحمد 1397/4/21 تاریخ گذشته
1397/04/16
22:08 ب.ظ
تعمیر سرد خانه
گلستان 1397/4/16 تاریخ گذشته
1397/04/13
15:04 ب.ظ
15:03 ب.ظ
احداث سردخانه ثابت
آذربايجان شرقي 1397/4/13 اعلام نشده
1397/04/09
14:26 ب.ظ
راهبری تعمیر و نگهداری  تاسیسات سردخانه
خوزستان 1397/4/9 تاریخ گذشته
1397/04/05
22:55 ب.ظ
تهیه نصب و راه اندازی دو واحد سردخانه و
مركزي 1397/4/5 اعلام نشده
1397/02/30
08:28 ق.ظ
احداث یک باب سردخانه  به ابعاد 7*30*20 در حومه
کرمان 1397/2/30 اعلام نشده
1397/02/29
00:12 ق.ظ
ساخت یک اتاقک سردخانه جهت نگهداری
هرمزگان 1397/2/27 تاریخ گذشته