1398/04/24
19:07 ب.ظ
بازبینی تست و خرید شیرهای اتش نشانی همراه با خدمات
چهارمحال بختياري 1398/4/24 مهلت دار
18:41 ب.ظ
اصلاح حوضچه فاضلاب جهت ذخیره اب فضای سبز
آذربايجان شرقي 1398/4/24 مهلت دار
18:38 ب.ظ
تکمیل استخر سرپوشیده شهید
يزد 1398/4/24 مهلت دار
1398/04/22
10:55 ق.ظ
1398/04/19
19:26 ب.ظ
تغییر مسیر لوله های اب باران
تهران 1398/4/19 مهلت دار
18:17 ب.ظ
نصب دریچه بازدید برروی اب باران های ساختمان شماره 9
تهران 1398/4/19 تاریخ گذشته
15:15 ب.ظ
ساخت و نصب منبع اتشنشانی گالوانیزه
خراسان رضوي 1398/4/19 تاریخ گذشته
1398/04/18
13:34 ب.ظ
اجرای عملیات طرح ابرسانی به منطقه سرخه حصار
تهران 1398/4/18 تاریخ گذشته
11:42 ق.ظ
1398/04/17
18:44 ب.ظ
واگذاری انجام امور تاسیسات ، موتوری و فضای سبز
فارس 1398/4/17 مهلت دار
18:18 ب.ظ
اجرای تعمیرات و بازسازی شبکه فاضلاب
خراسان رضوي 1398/4/17 تاریخ گذشته
14:38 ب.ظ
اجرای لوله کشی فاضلاب دانشکده
آذربايجان غربي 1398/4/17 تاریخ گذشته
1398/04/16
14:13 ب.ظ
ساخت و نصب 1 عدد منبع اتشنشانی گالوانیزه
خراسان رضوي 1398/4/16 تاریخ گذشته
1398/04/15
12:32 ب.ظ
تعمیر شبکه ابرسانی و اجرای فضا سبز مجموعه تاریخی
کرمانشاه 1398/4/15 تاریخ گذشته
1398/04/13
18:18 ب.ظ
10:44 ق.ظ
اجرای شبکه ابیاری و سیستم ابرسانی محوطه فضای سبز
البرز 1398/4/13 تاریخ گذشته
08:00 ق.ظ
اجرای انشعاب اب پست 20/63
فارس 1398/4/13 تاریخ گذشته
07:59 ق.ظ
تعمیر شبکه ابرسانی و اجرای فضا سبز مجموعه تاریخی
کرمانشاه 1398/4/13 تاریخ گذشته
1398/04/12
10:34 ق.ظ
واگذاری حفظ و نگهداری تاسیسات برج شرقی - حفظ و
تهران 1398/4/12 اعلام نشده
08:20 ق.ظ
ارائه خدمات تنظیف عمومی و نگهداری از شبکه فاضلاب بهداشتی
خوزستان 1398/4/12 تاریخ گذشته
1398/04/11
19:03 ب.ظ
شبکه فاضلاب بیمارستان
فارس 1398/4/11 تاریخ گذشته
07:45 ق.ظ
تعمیرات سرویسهای بهداشتی مجتمع فرهنگی هنری
سمنان 1398/4/11 تاریخ گذشته
1398/04/10
08:18 ق.ظ
راهبری نگهداری تصفیه خانه فاضلاب
تهران 1398/4/10 تاریخ گذشته
1398/04/09
13:31 ب.ظ
فاضلاب ابگرم فردوس
خراسان جنوبي 1398/4/9 تاریخ گذشته
10:37 ق.ظ
لوله کشی upc
لوله کشی upc... تاسیسات
هرمزگان 1398/4/9 تاریخ گذشته
1398/04/06
15:09 ب.ظ
ایجاد زیرساخت پایگاه خاوه اب و برق
قم 1398/4/6 تاریخ گذشته
1398/04/05
18:15 ب.ظ
خرید و نصب شیراتش نشانی در شرکت شهرکهای صنعتی
کرمانشاه 1398/4/5 تاریخ گذشته
14:32 ب.ظ
07:47 ق.ظ
تکمیل زیرساخت منطقه نمونه
خوزستان 1398/4/5 تاریخ گذشته
1398/04/04
1398/04/02
15:31 ب.ظ
نصب و ره اندازی 6 دستگاه پمپ در ایستگاه پمپاژ
آذربايجان غربي 1398/4/2 تاریخ گذشته
15:05 ب.ظ
شبکه فاضلاب به صورت تمام کارتحویل کار
فارس 1398/4/2 تاریخ گذشته
12:10 ب.ظ
10:37 ق.ظ
پاکسازی و رفع گرفتگی خطوط فاضلاب واحدهای خوابگاهی اداری
مركزي 1398/4/2 تاریخ گذشته
08:04 ق.ظ
خرید نصب راه اندازی دستگاههای انتقال اب مجموعه فرهنگی ورزشی
مازندران 1398/4/2 تاریخ گذشته
1398/04/01
15:24 ب.ظ
تکمیل زیرساخت منطقه نمونه
خوزستان 1398/4/1 تاریخ گذشته
13:23 ب.ظ
اجرای سیستم تصفیه فاضلاب محمتع رفاهی در
مازندران 1398/4/1 تاریخ گذشته
12:42 ب.ظ
12:23 ب.ظ
08:27 ق.ظ
1398/03/30
19:31 ب.ظ
شستشوی شبکه داخلی فاضلاب با واترجت  لوله کاروگیت 200 تا 400 م م
آذربايجان غربي 1398/3/30 تاریخ گذشته
07:56 ق.ظ
فنس کشی و اجرای سیستم قطره ای فضای سبز استادیوم تختی
سمنان 1398/3/30 تاریخ گذشته
1398/03/29
13:23 ب.ظ
اجرای سیستم فاضلاب مجتمع رفاهی در
مازندران 1398/3/29 تاریخ گذشته
13:09 ب.ظ
بهسازی و بازسازی سیستم تسویه خانه فاضلاب
البرز 1398/3/29 تاریخ گذشته