1398/11/29
09:15 ق.ظ
اجرای عملیات بازسازی ابنمای رفوژ بلوار دانشجو
فارس 1398/11/29 مهلت دار
1398/11/28
15:32 ب.ظ
هوشمندسازی ابرسانی بوستانهای نواحی
تهران 1398/11/28 اعلام نشده
13:14 ب.ظ
احداث سپتیک تانک تقاطع غیر همسطح
اصفهان 1398/11/28 تاریخ گذشته
1398/11/27
21:15 ب.ظ
واگذاری انجام خدمات راهبری نگهداری تعمیرات تجهیزات و تاسیسات ابرسانی
چهارمحال بختياري 1398/11/27 تاریخ گذشته
17:49 ب.ظ
واگذاری انجام خدمات راهبری نگهداری تعمیر تجهیزات و تاسیسات ابرسانی
چهارمحال بختياري 1398/11/27 تاریخ گذشته
1398/11/26
18:42 ب.ظ
واگذاری انجام خدمات راهبری نگهداری تعمیر تجهیزات و تاسیسات
چهارمحال بختياري 1398/11/26 تاریخ گذشته
08:45 ق.ظ
تجمیع موتورخانه و کانال ادم رو فرودگاه
مازندران 1398/11/26 مهلت دار
08:00 ق.ظ
عملیات نگهداری و بهره برداری از تاسسات در در دست بهره برداری
خراسان رضوي 1398/11/26 تاریخ گذشته
1398/11/25
10:31 ق.ظ
پروژه شبکه ابیاری تاسیسات برقی و مکانیکی
فارس 1398/11/24 اعلام نشده
1398/11/24
11:04 ق.ظ
عملیات اجرایی فضای سبز تاسیسات ابنما ابیاری
اصفهان 1398/11/24 مهلت دار
1398/11/23
15:29 ب.ظ
15:23 ب.ظ
عملیات نگهداری و تعمیرات تاسیسات ابی در دست بهره برداری
خراسان رضوي 1398/11/23 تاریخ گذشته
07:55 ق.ظ
عملیات نگهداری و بهره برداری از تاسیسات ابی در دست بهره برداری
خراسان رضوي 1398/11/23 تاریخ گذشته
1398/11/21
23:36 ب.ظ
اجرای تاسیسات گردشگری آبشار
لرستان 1398/11/21 تاریخ گذشته
1398/11/19
11:30 ق.ظ
اورهال VALVE
اورهال VALVE... تاسیسات
هرمزگان 1398/11/19 تاریخ گذشته
1398/11/18
11:32 ق.ظ
حفر میله و انباره  ارتباط چاه قدیم به چاه جدید
البرز 1398/11/17 تاریخ گذشته
1398/11/17
14:36 ب.ظ
تعمیر و راه اندازی سیستم فاضلاب
هرمزگان 1398/11/17 تاریخ گذشته
1398/11/16
20:02 ب.ظ
اجرا تاسیسات گردشگری ابشار
لرستان 1398/11/16 تاریخ گذشته
1398/11/14
14:26 ب.ظ
تکمیل پارک مسافر
تهران 1398/11/14 اعلام نشده
00:47 ق.ظ
احداث سپتیک تانک تقاطع غیر همسطح کاریز
اصفهان 1398/11/13 تاریخ گذشته
1398/11/13
19:34 ب.ظ
عملیات تعمیرات و نگهداری شبکه و تاسیسات ابرسانی
هرمزگان 1398/11/13 تاریخ گذشته
19:16 ب.ظ
اصلاح وبازسازی شبکه و تاسیسات اب
گيلان 1398/11/13 تاریخ گذشته
16:11 ب.ظ
تعمیرات و نگهداری شبکه و تاسیسات آبرسانی
هرمزگان 1398/11/13 تاریخ گذشته
1398/11/10
14:46 ب.ظ
اجرا فاز اول تاسیسات ابیاری و اب شرب و بهداشت پارک جنگلی شهر
خراسان جنوبي 1398/11/10 تاریخ گذشته
1398/11/06
21:32 ب.ظ
انالیز اب شامل شش نمونه و 19 ایتم (سیلیس-اکسیژن محلول و....)
تهران 1398/11/6 تاریخ گذشته
17:53 ب.ظ
تعمیر و راه اندازی سیستم فاضلاب یک دستگاه
هرمزگان 1398/11/6 تاریخ گذشته
1398/11/05
1398/11/03
12:33 ب.ظ
نصب 68 عدد شیر هیدارت رد شهرک های صنعتی استان
قم 1398/11/3 تاریخ گذشته
1398/11/02
17:20 ب.ظ
تعمیرات شبکه اشغالگیر و دریچه تحتانی سد کوثر
کهگیلویه و بویراحمد 1398/11/2 تاریخ گذشته
12:25 ب.ظ
اجرای تاسیسات دفع فاضلاب محوطه
همدان 1398/11/2 تاریخ گذشته
11:55 ق.ظ
نصب و راه اندازی 5 عدد مخزن داخل پارکها
البرز 1398/11/2 تاریخ گذشته
1398/11/01
13:00 ب.ظ
تهیه و ساخت لیفتینگ ببم های
کهگیلویه و بویراحمد 1398/11/1 تاریخ گذشته
1398/10/29
12:35 ب.ظ
تعویض فیلترهای دستگاه تصفیه اب
تهران 1398/10/29 تاریخ گذشته
10:06 ق.ظ
خدمات فنرزدن و بازکردن لوله های فاضلاب بیمارستان
تهران 1398/10/29 تاریخ گذشته
09:54 ق.ظ
تخلیه و شستشوی مخازن سپتیک قطار
تهران 1398/10/29 تاریخ گذشته
08:34 ق.ظ
فاضلاب
فاضلاب... تاسیسات
بوشهر 1398/10/29 تاریخ گذشته
1398/10/28
21:29 ب.ظ
اجرت لایی روییو تخلیه چرب گیر سپتینگ اشپزخانه
تهران 1398/10/28 تاریخ گذشته
14:50 ب.ظ
واگذاری هوشمند سازی ابرسانی بوستان های
تهران 1398/10/28 اعلام نشده
1398/10/26
14:51 ب.ظ
شستشو و گندزدایی منبع اب فلزی 20000 لیتری
فارس 1398/10/26 تاریخ گذشته
14:46 ب.ظ
شست و شو و گند زدایی منبع اب 20000 لیتری فلزی
فارس 1398/10/26 تاریخ گذشته
13:49 ب.ظ
1398/10/25
08:44 ق.ظ
عملیات تکمیلی فیلترهای شنی و اجرای خطوط لوله خروجی
خوزستان 1398/10/25 تاریخ گذشته
1398/10/24
12:46 ب.ظ
1398/10/22
13:33 ب.ظ
اجرا منهول در قطارع 1و2
خراسان رضوي 1398/10/22 تاریخ گذشته
1398/10/21
12:58 ب.ظ
اجرای حفاری خط لوله فاضلاب
تهران 1398/10/21 تاریخ گذشته
1398/10/18
13:57 ب.ظ
خرید تجهیزات ضروری جهت بهره برداری از سیستم های
تهران 1398/10/18 اعلام نشده
13:15 ب.ظ
انجام امور گرفتگی فاضلاب بیمارستان
فارس 1398/10/18 تاریخ گذشته
13:07 ب.ظ
پروژه شبکه ابیاری تاسیسات برقی و مکانیکی پارک
فارس 1398/10/18 اعلام نشده