1397/11/29
12:33 ب.ظ
اتصال شبکه ابگرم مصرفی برج مراقبت به تاسیسات مرکزی
سمنان 1397/11/29 مهلت دار
08:55 ق.ظ
اجرای عملیات تعمیر و تجهیز چاه های اب
فارس 1397/11/29 مهلت دار
08:44 ق.ظ
راهبری تاسیسات  روستاهای
خراسان شمالي 1397/11/29 مهلت دار
1397/11/28
15:58 ب.ظ
اصلاح فونداسیون و سرویس الکتروپمپ ایستگاه
کرمانشاه 1397/11/28 مهلت دار
14:43 ب.ظ
واگذاری تعمیرات نگهداری و بهره برداری از تاسیسات
چهارمحال بختياري 1397/11/28 مهلت دار
13:27 ب.ظ
12:49 ب.ظ
تعمیر الکتروپمپ شناور مجتمع
خراسان رضوي 1397/11/28 مهلت دار
07:56 ق.ظ
1397/11/27
19:48 ب.ظ
اب بندی و نشت گیری مخزن 3000 متر مکعبی
کرمانشاه 1397/11/27 مهلت دار
13:10 ب.ظ
13:06 ب.ظ
اجرای ابیاری قطره ای در شهرک صنعتی
سمنان 1397/11/27 مهلت دار
10:27 ق.ظ
تکمیل و راه اندازی  تلمبه خانه های فاضلاب مسکن مهر
خوزستان 1397/11/27 مهلت دار
1397/11/26
09:42 ق.ظ
تهیه و نصب شیرهای هیدرانت
گيلان 1397/11/25 مهلت دار
1397/11/25
16:12 ب.ظ
خرید نصب راه اندازی کنتورهای اب
همدان 1397/11/25 تاریخ گذشته
14:02 ب.ظ
توسعه و تعمیر شبکه ابرسانی پارک جنگلی
بوشهر 1397/11/25 مهلت دار
13:51 ب.ظ
تصفیه خانه
تصفیه خانه... تاسیسات
کرمانشاه 1397/11/25 تاریخ گذشته
09:08 ق.ظ
راهبری تاسیسات اب شرب
خراسان شمالي 1397/11/25 تاریخ گذشته
08:35 ق.ظ
1397/11/23
14:01 ب.ظ
1397/11/19
11:00 ق.ظ
تکمیل و تجهیز سرویس بهداشتی و
هرمزگان 1397/11/18 تاریخ گذشته
10:57 ق.ظ
بهسازی و تهیه کنتور اب شهرک های
هرمزگان 1397/11/18 تاریخ گذشته
1397/11/18
13:19 ب.ظ
پیمان تعویض شبکه پساب خانگی خانه های سازمانی
خوزستان 1397/11/18 اعلام نشده
13:07 ب.ظ
اجرای اتصال انشعاب لوله فاضلاب میز خدمات به فاضلاب شهری
زنجان 1397/11/18 تاریخ گذشته
10:21 ق.ظ
بازسازی تاسیسات ابرسانی به شهر
سمنان 1397/11/18 تاریخ گذشته
1397/11/17
17:03 ب.ظ
نصب تاسیسات برق و لوله کشی اب و سایر تاسیسات
لرستان 1397/11/17 تاریخ گذشته
14:08 ب.ظ
بهسازی ایستگاه پمپاژ اب خام پل پنجم
خوزستان 1397/11/17 مهلت دار
08:41 ق.ظ
احداث مخزن 500 متر مکعبی بوستان 600 دستگاه و اجرا پرکن و
خراسان رضوي 1397/11/17 اعلام نشده
1397/11/16
17:50 ب.ظ
اجرای عملیات کف شکنی تاسیسات
هرمزگان 1397/11/16 تاریخ گذشته
14:55 ب.ظ
عملیات اجرای اتصال انشعاب لوله فاضلاب
زنجان 1397/11/16 تاریخ گذشته
14:37 ب.ظ
لوله کشی و ساخت سپتیک مخزنی فاضلاب
خوزستان 1397/11/16 تاریخ گذشته
13:35 ب.ظ
تعمیرات و بهسازی خطوط شبکه ابرسانی فضای سبز سطح شهر
فارس 1397/11/16 اعلام نشده
07:47 ق.ظ
جمع اوری و سیستم تصفیه فاضلاب بهداشتی
تهران 1397/11/16 تاریخ گذشته
1397/11/15
14:41 ب.ظ
12:11 ب.ظ
بازدید از باکسهای اتش نشانی جهت رفع رسیدگی شلنگها
تهران 1397/11/15 تاریخ گذشته
11:48 ق.ظ
11:47 ق.ظ
اجرای ایستگاه  پروژه  انتقال  بخشی از پساب تصفیه خانه
خراسان رضوي 1397/11/15 تاریخ گذشته
10:27 ق.ظ
اجرای ابیاری قطره ای پارک ف
اصفهان 1397/11/15 تاریخ گذشته
09:13 ق.ظ
حفاری چاه و لوله گذاری مجتمع بین راهی
کرمان 1397/11/15 تاریخ گذشته
1397/11/14
19:11 ب.ظ
خرید اجرا و راه اندازی کنتورهای اب
همدان 1397/11/14 تاریخ گذشته
09:49 ق.ظ
اجرای ایستگاه پروژه انتقال  بخشی از پساب تصفیه خانه
خراسان رضوي 1397/11/14 اعلام نشده
1397/11/13
22:10 ب.ظ