1398/03/04
14:56 ب.ظ
لوله کشی گاز مرکز توانبخشی همراه با مصالح کامل
تهران 1398/3/4 مهلت دار
11:26 ق.ظ
اجرای شبکه گازی شهری
فارس 1398/3/4 تاریخ گذشته
10:30 ق.ظ
لوله کشی گاز و شیر برقی و مشعل گازسوز و چراغ ضد انفجار و اژیر و شیر ضد زلزله
سيستان و بلوچستان 1398/3/4 تاریخ گذشته
1398/03/02
19:14 ب.ظ
لوله کشی گاز
لوله کشی گاز... تاسیسات
سيستان و بلوچستان 1398/3/2 تاریخ گذشته
18:09 ب.ظ
لوله کشی اب و گاز و برق کشی مرکز جهاد کشاورزی
فارس 1398/3/2 تاریخ گذشته
1398/03/01
18:41 ب.ظ
اجرای برق رسانی و گازکشی به گلخانه های سنگ سفیدی
خراسان شمالي 1398/3/1 تاریخ گذشته
1398/02/31
19:40 ب.ظ
انجام عملیت گازرسانی در
اردبيل 1398/2/31 تاریخ گذشته
15:11 ب.ظ
گاز کشی اماکن ورزشی
يزد 1398/2/31 تاریخ گذشته
13:29 ب.ظ
گازرسانی به ساختمان نگهبانی شهرک صنعتی
گلستان 1398/2/31 مهلت دار
12:42 ب.ظ
اجرای لوله کشی گار کلینیک ویژه مرکز
مركزي 1398/2/31 تاریخ گذشته
12:00 ب.ظ
پروژه اجرای شبکه اجرای داخلی گاز منازل سازمان
خوزستان 1398/2/31 مهلت دار
08:56 ق.ظ
اجرت گاز کشی
اجرت گاز کشی... تاسیسات
خراسان شمالي 1398/2/31 تاریخ گذشته
1398/02/30
18:24 ب.ظ
واگذاری گاز کشی امام زاده
لرستان 1398/2/30 تاریخ گذشته
08:58 ق.ظ
گازرسانی مجتمع گلخانه ای
خراسان رضوي 1398/2/30 تاریخ گذشته
1398/02/29
10:52 ق.ظ
لوله کشی گاز مدرسه
البرز 1398/2/29 تاریخ گذشته
10:51 ق.ظ
لوله کشی گاز مدرسه رهاب
البرز 1398/2/29 تاریخ گذشته
1398/02/28
18:58 ب.ظ
لوله کشی گاز مدرسه
البرز 1398/2/28 تاریخ گذشته
1398/02/26
08:46 ق.ظ
واگذاری پروژه ها در دو ردیف شامل : 1- گازرسانی به مجتمع گلخانه ای
خراسان رضوي 1398/2/26 تاریخ گذشته
1398/02/25
19:48 ب.ظ
لوله کشی و اخذ انشعابات گاز شهری
آذربايجان غربي 1398/2/25 تاریخ گذشته
19:29 ب.ظ
لوله کشی گاز مدرسه
البرز 1398/2/25 تاریخ گذشته
19:28 ب.ظ
لوله گشی گاز مدرسه
البرز 1398/2/25 تاریخ گذشته
1398/02/24
14:11 ب.ظ
تهیه و نصب سنسور نشت یاب گاز شهری
تهران 1398/2/24 تاریخ گذشته
13:13 ب.ظ
گازرسانی داخلی شهرک صنعتی
آذربايجان شرقي 1398/2/24 تاریخ گذشته
12:16 ب.ظ
اخذ انشعاب گاز و لوله کشی گاز
آذربايجان غربي 1398/2/24 تاریخ گذشته
1398/02/23
18:29 ب.ظ
لوله کشی و اخذ انشعاب گاز
آذربايجان غربي 1398/2/23 تاریخ گذشته
07:46 ق.ظ
اجرای لوله کشی گاز فشار قوی 2 پوندی اورژانس
زنجان 1398/2/23 تاریخ گذشته
1398/02/22
14:39 ب.ظ
عملیات گازکشی مرکز خدمات جهاد کشاورزی
قزوين 1398/2/22 تاریخ گذشته
14:02 ب.ظ
گازکشی و نصب ایستگاه و عملک گاز
سمنان 1398/2/22 تاریخ گذشته
12:06 ب.ظ
اجرای لوله کشی گاز فشار قوی 2 پوندی اورژانس
زنجان 1398/2/22 تاریخ گذشته
07:44 ق.ظ
اصلاح لوله کشی گاز ابدارخانه ها
خراسان رضوي 1398/2/22 تاریخ گذشته
1398/02/21
10:42 ق.ظ
گاز کشی داخل ساختمان + حفاری
مركزي 1398/2/21 تاریخ گذشته
1398/02/19
09:25 ق.ظ
گاز کشی مدارس منطقه
چهارمحال بختياري 1398/2/19 تاریخ گذشته
09:25 ق.ظ
گاز کشی مدارس منطقه
چهارمحال بختياري 1398/2/19 تاریخ گذشته
09:24 ق.ظ
گاز کشی مدارس منطقه
چهارمحال بختياري 1398/2/19 تاریخ گذشته
09:24 ق.ظ
گاز کشی مدارس منطقه
چهارمحال بختياري 1398/2/19 تاریخ گذشته
09:24 ق.ظ
گاز کشی مدارس منطقه صمصامی
چهارمحال بختياري 1398/2/19 تاریخ گذشته
1398/02/18
09:43 ق.ظ
استعلام قیمت پروژه گاز رسانی به ساختمان
گلستان 1398/2/18 تاریخ گذشته
1398/02/17
18:58 ب.ظ
لوله کشی گاز واحداث اتاقک پست تقلیل فشارگاز
تهران 1398/2/17 تاریخ گذشته
11:29 ق.ظ
بازدید و لوله کشی گاز ابدارخانه
تهران 1398/2/17 تاریخ گذشته
1398/02/16
13:58 ب.ظ
لوله کشی گاز مهمانسرای بخشداری
ايلام 1398/2/16 تاریخ گذشته
13:57 ب.ظ
لوله کشی گاز شبکه 60پوندی هنرستان کشاورزی
ايلام 1398/2/16 تاریخ گذشته
11:38 ق.ظ
عملیات گاز کشی مرکز خدمات جهاد کشاورزی اقبال لاهوری
قزوين 1398/2/16 تاریخ گذشته
1398/02/15
13:30 ب.ظ
لوله گذاری خط تغذیه گاز
آذربايجان شرقي 1398/2/15 تاریخ گذشته
13:22 ب.ظ
گازرسانی در شهرک صنعتی
آذربايجان شرقي 1398/2/15 تاریخ گذشته
1398/02/14
18:48 ب.ظ
گازکشی مجتمع شهری اداره بهزیستی -
ايلام 1398/2/14 تاریخ گذشته
1398/02/11
07:41 ق.ظ
خدمات گازرسانی
تهران 1398/2/11 تاریخ گذشته
1398/02/09
18:58 ب.ظ
گاز کشی و تعمیرات ساختمان
خراسان شمالي 1398/2/9 تاریخ گذشته
14:45 ب.ظ
گازکشی
گازکشی... تاسیسات
خراسان جنوبي 1398/2/9 تاریخ گذشته
12:58 ب.ظ
گاز رسانی داخلی در شهرک صنعتی
آذربايجان شرقي 1398/2/9 تاریخ گذشته