1398/05/31
11:51 ق.ظ
اجرت لوله کشی گاز1/2 اینچ 1500 متر و 3/4 اینج 300 متر
خراسان جنوبي 1398/5/31 مهلت دار
1398/05/30
19:18 ب.ظ
لوله کشی گاز خانه های بهداشت
قزوين 1398/5/30 مهلت دار
19:17 ب.ظ
لوله کشی گاز خانه های بهداشت وشته
قزوين 1398/5/30 مهلت دار
1398/05/27
18:19 ب.ظ
لوله کشی گاز مسجد سیدالشهدا
البرز 1398/5/27 مهلت دار
14:47 ب.ظ
گازکشی و ساخت ساپورت نگهدارنده
کرمانشاه 1398/5/27 تاریخ گذشته
12:00 ب.ظ
گازکشی مدرسه
چهارمحال بختياري 1398/5/27 تاریخ گذشته
12:00 ب.ظ
گازکشی مدرسه
چهارمحال بختياري 1398/5/27 تاریخ گذشته
11:59 ق.ظ
گاز کشی مدرسه کلاهدوز گلشور
چهارمحال بختياري 1398/5/27 تاریخ گذشته
11:59 ق.ظ
گازکشی مدرسه
چهارمحال بختياري 1398/5/27 تاریخ گذشته
11:59 ق.ظ
گازکشی مدرسه لطفیان
چهارمحال بختياري 1398/5/27 تاریخ گذشته
11:57 ق.ظ
گازکشی مدرسه
چهارمحال بختياري 1398/5/27 تاریخ گذشته
11:56 ق.ظ
گازکشی مدرسه
چهارمحال بختياري 1398/5/27 تاریخ گذشته
1398/05/26
18:35 ب.ظ
اصلاح و بهینه سازی لوله کشی گاز1/4 پوند ساختمان
تهران 1398/5/26 مهلت دار
13:03 ب.ظ
لوله کشی داخلی گاز ساختمانهای محوطه اداری و مسکونی
تهران 1398/5/26 تاریخ گذشته
07:34 ق.ظ
1398/05/24
14:51 ب.ظ
اجرای کامل لوله کشی گاز
خراسان رضوي 1398/5/24 تاریخ گذشته
14:44 ب.ظ
اجرای کامل لوله کشی گاز به صورت بخاری و گرفتن تایید به اداره گاز
خراسان رضوي 1398/5/24 تاریخ گذشته
14:14 ب.ظ
اجرای کامل لوله کشی گاز
خراسان رضوي 1398/5/24 تاریخ گذشته
1398/05/23
19:36 ب.ظ
اجرای کامل لوله کشی گاز و گرفتن تاییدیه اداره گاز با بخاری در خانه
خراسان رضوي 1398/5/23 تاریخ گذشته
13:27 ب.ظ
تهیه و اجرای لوله کشی داخلی گاز ساختمان اداری
خراسان جنوبي 1398/5/23 تاریخ گذشته
12:05 ب.ظ
گازکشی مدارس شهرستان بهمئی بخش یک
کهگیلویه و بویراحمد 1398/5/23 تاریخ گذشته
12:00 ب.ظ
گازکشی مدارس شهرستان
کهگیلویه و بویراحمد 1398/5/23 تاریخ گذشته
12:00 ب.ظ
گازکشی مدارس در
کهگیلویه و بویراحمد 1398/5/23 تاریخ گذشته
11:59 ق.ظ
گازکشی مدارس
کهگیلویه و بویراحمد 1398/5/23 تاریخ گذشته
11:59 ق.ظ
گازکشی مدارس در
کهگیلویه و بویراحمد 1398/5/23 تاریخ گذشته
11:59 ق.ظ
گازکشی مدارس شهرستان
کهگیلویه و بویراحمد 1398/5/23 تاریخ گذشته
11:59 ق.ظ
گازکشی مدارس
کهگیلویه و بویراحمد 1398/5/23 تاریخ گذشته
11:59 ق.ظ
گازکشی مدارس دنا
کهگیلویه و بویراحمد 1398/5/23 تاریخ گذشته
11:58 ق.ظ
گاز کشی مدارس
کهگیلویه و بویراحمد 1398/5/23 تاریخ گذشته
11:58 ق.ظ
گازکشی مدارس   بخش
کهگیلویه و بویراحمد 1398/5/23 تاریخ گذشته
11:58 ق.ظ
گازکشی مدارس بخش مارگون
کهگیلویه و بویراحمد 1398/5/23 تاریخ گذشته
11:56 ق.ظ
گازکشی مدارس
کهگیلویه و بویراحمد 1398/5/23 تاریخ گذشته
1398/05/19
18:15 ب.ظ
اجرای لوله کشی گاز مسجد سید الشهدا
البرز 1398/5/19 تاریخ گذشته
1398/05/16
19:11 ب.ظ
لوله کشی گاز شبکه اصلی ساختمان های اداری
البرز 1398/5/16 تاریخ گذشته
10:26 ق.ظ
لوله کشی گاز فشار قوی زندان مرکزی سنندج
کردستان 1398/5/16 تاریخ گذشته
1398/05/15
10:45 ق.ظ
لوله کشی گاز پاسگاه جدید ازادراه
گيلان 1398/5/15 تاریخ گذشته
1398/05/14
15:13 ب.ظ
گازکشی فوریت های زلان بهداری ورستای زلان خانه
کرمانشاه 1398/5/14 تاریخ گذشته
11:39 ق.ظ
تهیه نقشه و لوازم جوشکاری
خراسان جنوبي 1398/5/14 تاریخ گذشته
1398/05/13
18:52 ب.ظ
تهیه و اجرای تجهیزات گازکشی استخر
همدان 1398/5/13 تاریخ گذشته
1398/05/12
18:05 ب.ظ
اجرای پروژه گازرسانی یک چهارم پوند بیمارستان
خراسان جنوبي 1398/5/12 تاریخ گذشته
1398/05/09
18:35 ب.ظ
گازکشی مدرسه خوارزمی
چهارمحال بختياري 1398/5/9 تاریخ گذشته
18:35 ب.ظ
گازکشی مدرسه طالقانی سرخون
چهارمحال بختياري 1398/5/9 تاریخ گذشته
18:35 ب.ظ
گاز کشی مدرسه
چهارمحال بختياري 1398/5/9 تاریخ گذشته
18:34 ب.ظ
گازکشی مدرسه شهید مدنی
چهارمحال بختياري 1398/5/9 تاریخ گذشته
18:34 ب.ظ
گازکشی مدرسه
چهارمحال بختياري 1398/5/9 تاریخ گذشته
18:34 ب.ظ
گازکشی مدرسه شهدا
چهارمحال بختياري 1398/5/9 تاریخ گذشته