1397/09/25
09:27 ق.ظ
واگذاری اجرا لوله کشی گاز پروژه 256 پارمیس
تهران 1397/9/25 اعلام نشده
08:55 ق.ظ
ایجاد زیرساخت گلخانه گازرسانی در روستای
خراسان شمالي 1397/9/25 مهلت دار
1397/09/24
12:39 ب.ظ
پروژه تجهیز و نوسازی نصب 75 متر لوله کشی
خوزستان 1397/9/24 مهلت دار
1397/09/22
12:36 ب.ظ
لوله کشی گاز ساختمان مرکز ام سی
کرمان 1397/9/22 تاریخ گذشته
10:16 ق.ظ
تجهیز و نوسازی مرکز خدمات 70 متر لوله کشی
خوزستان 1397/9/22 تاریخ گذشته
08:31 ق.ظ
گازرسانی منطقه
اردبيل 1397/9/22 تاریخ گذشته
1397/09/21
14:29 ب.ظ
گاز کشی زندان
بوشهر 1397/9/21 تاریخ گذشته
13:23 ب.ظ
تهیه مصالح  و اجرای لوله کشی گاز ساختمان اداری
قزوين 1397/9/21 تاریخ گذشته
12:38 ب.ظ
تهیه مصالح و لوله کشی گازشعبه خیابان
کرمان 1397/9/21 تاریخ گذشته
11:03 ق.ظ
لوله کشی گازخانگی سه باب منزل مسکونی شرکت واقع در
سيستان و بلوچستان 1397/9/21 مهلت دار
1397/09/20
12:54 ب.ظ
خط تغذیه و شبکه داخلی فلزی
فارس 1397/9/20 تاریخ گذشته
10:22 ق.ظ
اجرای شبکه توزیع و انشعاب گازرسانی سایت
خراسان شمالي 1397/9/20 مهلت دار
1397/09/19
13:13 ب.ظ
اجرای لوله کشی  گاز ساختمان
کرمان 1397/9/19 تاریخ گذشته
13:12 ب.ظ
اجرای لوله کشی گاز ساختمان مرکز
کرمان 1397/9/19 تاریخ گذشته
1397/09/18
15:39 ب.ظ
لوله کشی گاز
لوله کشی گاز... تاسیسات
آذربايجان غربي 1397/9/18 تاریخ گذشته
15:32 ب.ظ
لوله کشی گاز فرمانداری
ايلام 1397/9/18 تاریخ گذشته
15:08 ب.ظ
گازکشی درمانگاه
خراسان شمالي 1397/9/18 تاریخ گذشته
1397/09/17
14:20 ب.ظ
انجام عملیات اجرایی ایزوگام و گاز کشی در مراکز جهاد کشاورزی
کرمانشاه 1397/9/17 تاریخ گذشته
14:09 ب.ظ
محوطه سازی به متراژ1021 مترمربع  و لوله کشی گاز به متراژ337 متر
کردستان 1397/9/17 تاریخ گذشته
07:48 ق.ظ
نوسازی شبکه گاز  مجموعه
تهران 1397/9/17 تاریخ گذشته
1397/09/15
16:33 ب.ظ
اجرای گازکشی سالن 5
خراسان جنوبي 1397/9/15 تاریخ گذشته
16:33 ب.ظ
اجاره عملیات گازکشی سالن ایثار
خراسان جنوبي 1397/9/15 تاریخ گذشته
16:31 ب.ظ
اجرای عملیات گازکسی سالن
خراسان جنوبي 1397/9/15 تاریخ گذشته
16:31 ب.ظ
اجرای گازکشی سالن
خراسان جنوبي 1397/9/15 تاریخ گذشته
16:29 ب.ظ
اجرای گازکشی مجموعه ورزشی
خراسان جنوبي 1397/9/15 تاریخ گذشته
16:26 ب.ظ
گازکشی سالن
گازکشی سالن... تاسیسات
خراسان جنوبي 1397/9/15 تاریخ گذشته
14:28 ب.ظ
اجرای لوله کشی گاز ساختمان اداری
فارس 1397/9/15 تاریخ گذشته
14:18 ب.ظ
13:16 ب.ظ
تهیه مصالح و اجرای گازکشی پلیس راه
کرمان 1397/9/15 تاریخ گذشته
08:23 ق.ظ
خدمات نوسازی شبکه گاز مجموعه
تهران 1397/9/15 تاریخ گذشته
1397/09/14
20:13 ب.ظ
اجرای لوله کشی فشار ضعیف گاز منازل
خوزستان 1397/9/14 اعلام نشده
11:04 ق.ظ
لوله کشی گاز و رنگ امیزی نرده
لرستان 1397/9/14 تاریخ گذشته
10:26 ق.ظ
واگذاری نوسازی شبکه گاز مجموعه
تهران 1397/9/14 تاریخ گذشته
1397/09/13
14:16 ب.ظ
لوله کشی گاز لوله کشی پکیچ-لکه گیری و نقاشی
کرمانشاه 1397/9/13 تاریخ گذشته
12:12 ب.ظ
اجرای لوله کشی گاز
خراسان رضوي 1397/9/13 تاریخ گذشته
11:45 ق.ظ
گازکشی ساختمان ایستگاه هواشناسی
اصفهان 1397/9/13 تاریخ گذشته
10:52 ق.ظ
انجام عملیات اجرایی ایزوگام و گاز کشی در
کرمانشاه 1397/9/13 تاریخ گذشته
1397/09/12
11:05 ق.ظ
اجرای لوله کشی گاز ساختمان مرکز  ام سی
کرمان 1397/9/12 تاریخ گذشته
10:59 ق.ظ
اجرای لوله کشی گاز ساختمان مرکز پی سی
کرمان 1397/9/12 تاریخ گذشته
1397/09/11
14:57 ب.ظ
لوله کشی گاز با لوله گازی سنگین نمره های 6-7-8-10
کردستان 1397/9/11 تاریخ گذشته
11:39 ق.ظ
انجام عملیات ساختمانی و گاز کشی ساختمان های مراکز
کرمانشاه 1397/9/11 تاریخ گذشته
1397/09/10
14:13 ب.ظ
انجام عملیات ساختمانی و گازکشی ساختمانهای مرکزی دهستانها
کرمانشاه 1397/9/10 تاریخ گذشته
13:02 ب.ظ
تهیه و اجرای عملیات لوله کشی گاز ساختمان اداره امور
قزوين 1397/9/10 تاریخ گذشته
1397/09/08
09:20 ق.ظ
هزینه گازکشی بخش ماژین شهرستان
ايلام 1397/9/8 تاریخ گذشته
1397/09/07
09:34 ق.ظ
اجرای پروژه لوله کشی گاز سالن ورزشی
قزوين 1397/9/7 تاریخ گذشته
1397/09/03
09:10 ق.ظ
گازکشی ساختمان ایستگاه هواشناسی
اصفهان 1397/9/3 تاریخ گذشته
1397/08/30
15:35 ب.ظ
گازرسانی پلیس راه
يزد 1397/8/30 تاریخ گذشته
15:05 ب.ظ
اجرای لوله کشی گاز  ساختمان مرکز  ام سی
کرمان 1397/8/30 تاریخ گذشته
13:30 ب.ظ
گاز کشی ده اموزشگاه روستایی
فارس 1397/8/30 تاریخ گذشته