1399/03/13
15:01 ب.ظ
تعمیر پکیج تهویه اتاق کنترل WHP
هرمزگان 1399/3/13 اعلام نشده
13:50 ب.ظ
لوله کشی و  نصب فن کوئل ها
تهران 1399/3/13 مهلت دار
1399/03/12
14:39 ب.ظ
پیمانکار جهت کنترل سیستم سرمایشی ساختمانهای ستاد
اصفهان 1399/3/12 مهلت دار
13:15 ب.ظ
سرویس سالیانه فریزهای منفی 80
تهران 1399/3/12 مهلت دار
12:51 ب.ظ
تعمیرات و سرویس اساسی دو دستگاه هوای فشرده
فارس 1399/3/12 مهلت دار
11:12 ق.ظ
اجرای عملیات تعویض مبدل e3002  واحد منوکسید کربن
خوزستان 1399/3/12 مهلت دار
1399/03/11
18:50 ب.ظ
13:27 ب.ظ
بالانس هواساز
تهران 1399/3/11 مهلت دار
13:01 ب.ظ
تعمیر سینی کف برج خنک کننده فایبر گلاس
تهران 1399/3/11 مهلت دار
12:48 ب.ظ
استانداردسازی سیستم گرمایشی
فارس 1399/3/11 تاریخ گذشته
12:48 ب.ظ
12:47 ب.ظ
استانداردسازی سیستم گرمایشی   28مدرسه در
فارس 1399/3/11 تاریخ گذشته
12:43 ب.ظ
استاندارد سازی سیستم گرمایشی 6 مدرسه
فارس 1399/3/11 تاریخ گذشته
12:16 ب.ظ
تعمیرات و راه اندازی سیستم سرمایشی
کرمانشاه 1399/3/11 تاریخ گذشته
10:38 ق.ظ
تعمیر قسمتی از شوفاژخانه
مازندران 1399/3/11 تاریخ گذشته
1399/03/10
18:01 ب.ظ
تعویض المنت و اجر نسوز کوره لنتون
البرز 1399/3/10 تاریخ گذشته
15:06 ب.ظ
05:08 ق.ظ
04:59 ق.ظ
1399/03/09
09:56 ق.ظ
حفاظت حراست از اماکن و اموال
بوشهر 1399/3/8 اعلام نشده
09:56 ق.ظ
حفاظت حراست از اماکن و اموال
بوشهر 1399/3/8 اعلام نشده
1399/03/08
21:26 ب.ظ
سرویس و نگهداری سیستم های حرارتی و بردوتی
تهران 1399/3/8 تاریخ گذشته
1399/03/07
10:53 ق.ظ
عملیات تامین و اجرای معماری سازه LVROOM یونیت 2و4 واحد هوا
بوشهر 1399/3/7 اعلام نشده
1399/03/06
19:57 ب.ظ
سرویس و تعمیرات انواع فن و هواکش
اصفهان 1399/3/6 تاریخ گذشته
18:45 ب.ظ
نصب دو عدد شاسی پمپ برج همراه تعویض شیر فلکه
تهران 1399/3/6 تاریخ گذشته
13:25 ب.ظ
اسید شویی و رسوب زدایی کندانسور 150 تن برودت
خراسان رضوي 1399/3/6 تاریخ گذشته
10:02 ق.ظ
تاسیسات گرمایشی مدرسه
چهارمحال بختياري 1399/3/6 تاریخ گذشته
10:01 ق.ظ
تاسیسات گرمایشی مدرسه
چهارمحال بختياري 1399/3/6 تاریخ گذشته
10:01 ق.ظ
تاسیسات گرمایشی مدرسه بعثت رمه ران
چهارمحال بختياري 1399/3/6 تاریخ گذشته
10:00 ق.ظ
تاسیسات گرمایشی مدرسه
چهارمحال بختياري 1399/3/6 تاریخ گذشته
09:59 ق.ظ
تاسیسات گرمایشی مدرسه
چهارمحال بختياري 1399/3/6 تاریخ گذشته
09:59 ق.ظ
تاسیسات گرمایشی مدرسه 7 تیر چشمه خانی
چهارمحال بختياري 1399/3/6 تاریخ گذشته
09:58 ق.ظ
تاسیسات گرمایشی مدرسه 15 خرداد
چهارمحال بختياري 1399/3/6 تاریخ گذشته
09:58 ق.ظ
تاسیسات گرمایشی مدرسه
چهارمحال بختياري 1399/3/6 تاریخ گذشته
09:58 ق.ظ
تاسیسات گرمایشی مدرسه
چهارمحال بختياري 1399/3/6 تاریخ گذشته
09:58 ق.ظ
استانداردسازی تاسیسات گرمایشی مدرسه آبشاران
چهارمحال بختياري 1399/3/6 تاریخ گذشته
1399/03/03
20:57 ب.ظ
کنترل سیستمهاس سرمایشی ساختمان
اصفهان 1399/3/3 تاریخ گذشته
19:23 ب.ظ
سرویس کولرهای ابی پلیس راهای
خراسان جنوبي 1399/3/3 تاریخ گذشته
19:22 ب.ظ
سرویس کولر های ابی پلیس راههای
خراسان جنوبي 1399/3/3 تاریخ گذشته
16:35 ب.ظ
12:48 ب.ظ
سرویس و راه اندازی چیلر LS400T تیبرید
تهران 1399/3/3 تاریخ گذشته
12:47 ب.ظ
09:47 ق.ظ
تعویض المنت و اجر نسوز کوره لنتون
البرز 1399/3/3 تاریخ گذشته
1399/02/31
19:08 ب.ظ
کانل کشی گالوانیزه اگزاست فن 170 مترمربع
خراسان رضوي 1399/2/31 تاریخ گذشته