1397/09/25
15:09 ب.ظ
استاندارد سازی گرمایشی هنرستان
قزوين 1397/9/25 تاریخ گذشته
14:31 ب.ظ
تعمیر سیستم گرمایشی مدارس -
کرمانشاه 1397/9/25 تاریخ گذشته
12:42 ب.ظ
تعمیرات سیستم گرمایشی سالن
خراسان شمالي 1397/9/25 مهلت دار
11:54 ق.ظ
استاندارد سازی سیستم گرمایشی مدارس در 3 ردیف
قزوين 1397/9/25 اعلام نشده
11:42 ق.ظ
تغذیه سیستم تامین برودت
تهران 1397/9/25 مهلت دار
08:27 ق.ظ
تعمیر 4 دستگاه کمپرسور سردخانه
البرز 1397/9/25 مهلت دار
1397/09/24
08:24 ق.ظ
تعمیرات اساسی و نوسازی سیستم های تهویه سکوهای اسفند
هرمزگان 1397/9/24 اعلام نشده
08:15 ق.ظ
نگهداشت و تعمیرات تاسیسات تهویه مطبوع نطقه
اصفهان 1397/9/24 اعلام نشده
1397/09/22
14:02 ب.ظ
اصلاح و بهینه سازی سیستم های سرمایشی و گرمایشی
مازندران 1397/9/22 تاریخ گذشته
10:01 ق.ظ
تامین تعویض منابع کویلی 2500 لیتری
خراسان رضوي 1397/9/22 تاریخ گذشته
08:31 ق.ظ
استاندارد سازی مدرسه امام خمینی
اردبيل 1397/9/22 تاریخ گذشته
1397/09/21
11:06 ق.ظ
بهسازی برجهای خنک کننده
فارس 1397/9/21 تاریخ گذشته
10:16 ق.ظ
استاندارد سازی مدرسه
اردبيل 1397/9/21 تاریخ گذشته
1397/09/20
12:08 ب.ظ
تعمیر و سرویس سیستم گرمایشی مجتمع فرهنگی
خراسان رضوي 1397/9/20 تاریخ گذشته
1397/09/19
09:06 ق.ظ
اجرای عملیات اصلاح و بازسازی برج خنک
خوزستان 1397/9/19 اعلام نشده
08:48 ق.ظ
تعمیرات لوله کشی سیستم گرمایشی --
آذربايجان غربي 1397/9/19 تاریخ گذشته
1397/09/18
15:09 ب.ظ
تعمیرات سیستم گرمایشی و ساختمانی
خراسان شمالي 1397/9/18 تاریخ گذشته
08:46 ق.ظ
تست هیدرو استاتیک وضخامت سنجی دیگ بخار و
تهران 1397/9/18 تاریخ گذشته
08:24 ق.ظ
بهسازی و نوسازی تجهیزات برودتی
آذربايجان شرقي 1397/9/18 تاریخ گذشته
1397/09/17
08:28 ق.ظ
تعمیرات سیستم گرمایشی سالن ورزشی
خراسان شمالي 1397/9/17 تاریخ گذشته
1397/09/15
16:09 ب.ظ
تعمیرات سیستم گرمایشی سالن ورزشی 1
خراسان شمالي 1397/9/15 تاریخ گذشته
15:59 ب.ظ
تعمیرات سیستم گرمایشی سالن
خراسان شمالي 1397/9/15 تاریخ گذشته
07:50 ق.ظ
انجام تعمیرات برج های خنک کننده در واحدهای pvcوppوld ,sbr
خوزستان 1397/9/15 اعلام نشده
1397/09/14
12:54 ب.ظ
بهسازی برجهای خنک کننده
فارس 1397/9/14 تاریخ گذشته
10:06 ق.ظ
خرید لوازم و تعمیرات شوفاژخانه اردوگاه
خراسان رضوي 1397/9/14 تاریخ گذشته
1397/09/12
12:18 ب.ظ
تعمیر سیستم های گرمایشی مدارس
آذربايجان غربي 1397/9/12 تاریخ گذشته
1397/09/11
14:30 ب.ظ
جمع اوری دو دستگاه چیلر
مازندران 1397/9/11 تاریخ گذشته
1397/09/10
09:01 ق.ظ
تامین مواد شیمیایی کنترل و پایش شرایط عملیاتی اب کولینگ
خوزستان 1397/9/10 تاریخ گذشته
08:57 ق.ظ
سرویس و نگهداری سردخانه های کیترینگ و ادارات مرکزی
تهران 1397/9/10 تاریخ گذشته
1397/09/07
07:56 ق.ظ
تعمیر سیستم گرمایش و سرویس بهداشتی سالن های ورزشی
آذربايجان غربي 1397/9/7 تاریخ گذشته
1397/09/06
21:07 ب.ظ
تعمیر چهار عدد از برج های خنک کننده
تهران 1397/9/6 اعلام نشده
13:54 ب.ظ
سرویس و نگهداری سیستم های گرمایشی
خراسان شمالي 1397/9/6 تاریخ گذشته
11:43 ق.ظ
اجرای شبکه تغذیه و توزیه و ایستگاههای تقلیل فشار و کاتدیک روستاهای
خراسان جنوبي 1397/9/6 تاریخ گذشته
07:34 ق.ظ
بهینه سازی برج خنک کن ردیف 8
خوزستان 1397/9/6 تاریخ گذشته
1397/09/05
10:35 ق.ظ
تعویض و سرویس رادیاتور هواسازها
مازندران 1397/9/5 تاریخ گذشته
10:12 ق.ظ
بازسازی کانال تاسیساتی
زنجان 1397/9/5 تاریخ گذشته
10:08 ق.ظ
تعمیر سرویس نگهداری سیستم گرمایشی سرمایشی مدارس
خراسان شمالي 1397/9/5 تاریخ گذشته
09:12 ق.ظ
تعمیرات اساسی و نوسازی سیستم های تهویه سکوهای اسفند
هرمزگان 1397/9/5 اعلام نشده
08:59 ق.ظ
پروژه بهینه سازی برج خنک کن ردیف 2
خوزستان 1397/9/5 تاریخ گذشته
1397/09/03
1397/09/02
08:03 ق.ظ
تکمیل استاندارد سازی تاسیسات گرمایشی
لرستان 1397/9/1 تاریخ گذشته
08:01 ق.ظ
تعمیرات گرمایشی احداث و استاندارد ساری سیستم های گرمایشی
لرستان 1397/9/1 تاریخ گذشته
08:00 ق.ظ
تکمیل استاندارد سازی تاسیسات گرمایشی
لرستان 1397/9/1 تاریخ گذشته
07:59 ق.ظ
تعمیرات گرمایشی احداث استاندارد سازی سیستم
لرستان 1397/9/1 تاریخ گذشته
1397/09/01
13:47 ب.ظ
تعمیرات سیستم پایپینگ شوفاژ و موتور خانه
کرمان 1397/9/1 تاریخ گذشته
12:56 ب.ظ
تعمیر و نگهداری سیستم های گرمایشی مدارس
خراسان شمالي 1397/9/1 تاریخ گذشته
12:37 ب.ظ
اجرای تاسیسات
تهران 1397/9/1 تاریخ گذشته