1397/11/27
10:25 ق.ظ
لوله کشی و کانال کشی فن کوئل ها و اگزاست فن بیمارستان
خوزستان 1397/11/27 تاریخ گذشته
1397/11/25
10:36 ق.ظ
تاسیسات مدرسه حضرت
کرمان 1397/11/25 تاریخ گذشته
10:35 ق.ظ
تاسیسات مدرسه پروین
کرمان 1397/11/25 تاریخ گذشته
10:34 ق.ظ
تاسیسات مدرسه
کرمان 1397/11/25 تاریخ گذشته
10:31 ق.ظ
تاسیسات مدرسه نجمیه
کرمان 1397/11/25 تاریخ گذشته
10:27 ق.ظ
تاسیسات مدرسه
کرمان 1397/11/25 تاریخ گذشته
10:26 ق.ظ
تاسیسات مدارس ابتدایی دوره دوم
کرمان 1397/11/25 تاریخ گذشته
1397/11/24
1397/11/23
1397/11/17
17:20 ب.ظ
شستشوی تعداد سه ست 81 عدد کولر روغن واحدهای
تهران 1397/11/17 تاریخ گذشته
14:34 ب.ظ
تعویض لوله های مشعل گاز زیربویلر واحد4 بخار
مازندران 1397/11/17 تاریخ گذشته
1397/11/16
13:56 ب.ظ
1397/11/13
11:57 ق.ظ
لوله کشی شوفاژ به صورت ربونس و سرویس های بهداشتی
تهران 1397/11/13 تاریخ گذشته
1397/11/11
1397/11/10
16:47 ب.ظ
واگذاری انجام عملیات تعویض نما و نم گیر ERP -P-P برج
خوزستان 1397/11/10 تاریخ گذشته
1397/11/09
12:58 ب.ظ
09:00 ق.ظ
لکه گیری سفید کاری رنگ امیزی 600 مترمربع
آذربايجان غربي 1397/11/9 تاریخ گذشته
08:05 ق.ظ
انجام عملیات بازسازی برج خنک کننده
خوزستان 1397/11/9 اعلام نشده
1397/11/08
11:11 ق.ظ
تعمیرات پیشگیرانه و نگهداری شبکه گاز و تاسیسات حرارتی برودتی
خوزستان 1397/11/8 تاریخ گذشته
1397/11/06
15:22 ب.ظ
سرویس و نگهداری تاسیسات گرمایشی و سرمایشی
کرمان 1397/11/6 تاریخ گذشته
1397/11/03
15:11 ب.ظ
استاندارد سازی گرمایشی مدرسه  3 کلاسه
گيلان 1397/11/3 تاریخ گذشته
15:10 ب.ظ
استاندارد سازی گرمایشی دبیرستان
گيلان 1397/11/3 تاریخ گذشته
14:41 ب.ظ
اجرای سیستم لوله کشی تاسیسات گرمایشی و لوله کشی و تغییر چیدمان
کرمانشاه 1397/11/3 تاریخ گذشته
1397/11/01
13:18 ب.ظ
تعمیر سرویس نگهداری و راهبری تاسیسات سردخانه انبارهای
آذربايجان غربي 1397/11/1 تاریخ گذشته
10:02 ق.ظ
بهسازی و نوسازی تجهیزات برودتی سالن های فنی استان
آذربايجان شرقي 1397/11/1 تاریخ گذشته
09:45 ق.ظ
اجرای تاسیسات سرد و گرم
تهران 1397/11/1 اعلام نشده
08:56 ق.ظ
1397/10/30
13:30 ب.ظ
تعمیر وسایل گرمایشی مرکز مشاوره
کرمان 1397/10/30 تاریخ گذشته
1397/10/27
08:35 ق.ظ
تمدید - ساخت و نصب پکینگ های
خوزستان 1397/10/27 تاریخ گذشته
1397/10/26
14:12 ب.ظ
استاندارد سازی گرمایشی
گيلان 1397/10/26 تاریخ گذشته
14:12 ب.ظ
استانداردسازی گرمایشی مدرسه 3 کلاسه
گيلان 1397/10/26 تاریخ گذشته
1397/10/25
09:57 ق.ظ
استانداردسازی سیستم گرمایشی 6باب اموزشگاه در منطقه
سمنان 1397/10/25 تاریخ گذشته
09:57 ق.ظ
استاندارد سازی سیستم گرمایش 6 باب اموزشگاه
سمنان 1397/10/25 تاریخ گذشته
09:57 ق.ظ
استاندارد سازی سیستم گرمایشی 5 باب اموزشگاه
سمنان 1397/10/25 تاریخ گذشته
09:57 ق.ظ
استاندارد سازی سیستم گرمایش یک باب اموزشگاه
سمنان 1397/10/25 تاریخ گذشته
09:56 ق.ظ
استاندارد سازی سیستم گرمایش 8 باب  اموزرشگاه در
سمنان 1397/10/25 تاریخ گذشته
1397/10/24
22:49 ب.ظ
استاندارد سازی سیستم گرمایش یک باب اموزشگاه شهادت
سمنان 1397/10/24 تاریخ گذشته
17:44 ب.ظ
استاندارد سازی تاسیسات گرمایشی مدرسه استثنائی
آذربايجان شرقي 1397/10/24 تاریخ گذشته
12:52 ب.ظ
استاندارد سازی گرمایشی مدرسه 5 کلاسه مقدس
گيلان 1397/10/24 تاریخ گذشته
1397/10/23
23:29 ب.ظ
استاندارد سازی گرمایشی هنرستان شهید
گيلان 1397/10/23 تاریخ گذشته
23:29 ب.ظ
استاندارد سازی گرمایشی مدرسه 6 کلاسه راهنمایی
گيلان 1397/10/23 تاریخ گذشته
23:28 ب.ظ
استاندارد سازی گرمایشی 12 کلاسه متوسط
گيلان 1397/10/23 تاریخ گذشته
23:21 ب.ظ
عملیات بهسازی  ونوسازی  سیستم گرمایشی اتاق نگهبانی
کردستان 1397/10/23 تاریخ گذشته
1397/10/22
13:59 ب.ظ
استانداردسازی گرمایشی دبستان 6 کلاسه شهید
گيلان 1397/10/22 تاریخ گذشته
13:59 ب.ظ
تعمیرات گرمایشی مدرسه قائم
گيلان 1397/10/22 تاریخ گذشته
12:56 ب.ظ
استاندارد سازی سیستم گرمایشی 3 باب اموزشگاه در شهرستان
سمنان 1397/10/22 تاریخ گذشته
12:56 ب.ظ
استاندارد سازی سیستم گرمایش 4 باب اموزشگاه
سمنان 1397/10/22 تاریخ گذشته