1397/12/01
12:06 ب.ظ
نگهداری  راهبری و بازسازی تاسیسات شبکه کابل و هوایی
زنجان 1397/12/1 مهلت دار
11:27 ق.ظ
10:52 ق.ظ
پروژه بهسازی سیستم علائم الکتریکی
قم 1397/12/1 مهلت دار
08:08 ق.ظ
تعمیرات سیستم روشنایی و مکانیکال
ايلام 1397/12/1 مهلت دار
07:57 ق.ظ
تعمیر w5 دیزل ژنراتور دورمن120
اردبيل 1397/12/1 مهلت دار
07:55 ق.ظ
تهیه و ساخت تابلو برق
آذربايجان شرقي 1397/12/1 مهلت دار
07:52 ق.ظ
اجرای سیم کشی
آذربايجان غربي 1397/12/1 مهلت دار
1397/11/30
16:22 ب.ظ
تهیه تجهیزات و اجرای سامانه فتوولتاییک شعبه
خراسان رضوي 1397/11/30 مهلت دار
15:54 ب.ظ
تبدیل5 ایستگاه پمپاژ دیزلی به برقی
گيلان 1397/11/30 مهلت دار
14:34 ب.ظ
14:13 ب.ظ
جمع اوری و اجرا مجدد تاسیسات برق
خراسان رضوي 1397/11/30 مهلت دار
12:49 ب.ظ
اجرای روشنایی پلیس را سپتون
ايلام 1397/11/30 تاریخ گذشته
12:25 ب.ظ
تعمیر سیستم روشنایی ساخاتمانها
اردبيل 1397/11/30 مهلت دار
12:04 ب.ظ
11:24 ق.ظ
نوسازی روشنایی هر دو اسلب
خوزستان 1397/11/30 مهلت دار
09:56 ق.ظ
اجرای شبکه و دیتا و برق اضطراری
سمنان 1397/11/30 مهلت دار
09:54 ق.ظ
09:35 ق.ظ
09:06 ق.ظ
جهت ساخت نصب و راه اندازی تابلو 4 بلوک 32 واحدی گمرک بازرگان
آذربايجان غربي 1397/11/30 مهلت دار
08:56 ق.ظ
خدمات کابلکشی و تعویض کلید واگذاری برق دی سی ایستگاههای
آذربايجان غربي 1397/11/30 مهلت دار
08:12 ق.ظ
1397/11/29
18:40 ب.ظ
رفع ایرادات و اصلاح  تابلوی کنترل دیزل ایستگاه بازرگان با
آذربايجان غربي 1397/11/29 تاریخ گذشته
17:26 ب.ظ
اجرای سیستم ارتینگ  باندینگ + اجرای 2 حلقه چاه و نصب متعلقات
تهران 1397/11/29 تاریخ گذشته
17:25 ب.ظ
تعمیر و سرویس دژنکتور اصلی
تهران 1397/11/29 تاریخ گذشته
17:24 ب.ظ
تعمیر و سرویس تابلوی فشار متوسط
تهران 1397/11/29 تاریخ گذشته
17:13 ب.ظ
اجرای روشنایی پلیس راه سپتون
ايلام 1397/11/29 تاریخ گذشته
17:10 ب.ظ
بهسازی خط برق ایستگاه
بوشهر 1397/11/29 تاریخ گذشته
12:46 ب.ظ
اصلاح و ارتقاء سیستم فرمان روشنایی باند فرودگاه
سيستان و بلوچستان 1397/11/29 تاریخ گذشته
12:28 ب.ظ
سرویس و نگهداری یو پی اس و باتری و کنترل چاره ارت
سمنان 1397/11/29 مهلت دار
12:28 ب.ظ
سرویس و نگهداری سو پی اس و باتری و کنترل چاه ارت
سمنان 1397/11/29 مهلت دار
10:33 ق.ظ
سروسیس و نگهداری تاسیسات برقی مکانیکی
کرمان 1397/11/29 مهلت دار
1397/11/28
19:15 ب.ظ
عملیات اجرایی تاسیسات برقی و مکانیکی روستای
گيلان 1397/11/28 تاریخ گذشته
18:10 ب.ظ
بهسازی خط برق ایستگاه
بوشهر 1397/11/28 تاریخ گذشته
18:00 ب.ظ
واگذاری امور نگهداری و راهبری تاسیسات مکانیکی
اردبيل 1397/11/28 مهلت دار
16:35 ب.ظ
اجرای سامانه زمین حفاظتی به صورت رینگ در دو شهر
سمنان 1397/11/28 تاریخ گذشته
16:22 ب.ظ
اجاری سیستم روشنایی ساختمان فیلتریشن اسیدکاستیک
بوشهر 1397/11/28 اعلام نشده
15:46 ب.ظ
برق رسانی مدرسه باقر العلوم کرد
گيلان 1397/11/28 تاریخ گذشته
14:16 ب.ظ
خرید انشعاب برق کتابخانه شهید مظاهری
همدان 1397/11/28 تاریخ گذشته
09:54 ق.ظ
تعمیر و بهسازی سیستم روشنایی پل و تونلهای
خوزستان 1397/11/28 تاریخ گذشته
09:53 ق.ظ
احداث سیستم روشنایی
خوزستان 1397/11/28 تاریخ گذشته
1397/11/27
18:44 ب.ظ
تعمیر بورد الکترونیکی کنترلر دستگاه تست فشار
تهران 1397/11/27 تاریخ گذشته
17:56 ب.ظ
17:55 ب.ظ
17:23 ب.ظ
سرویس نگهداری تاسیسات برقی و مکانیکی مجتمع دانشگاهی
تهران 1397/11/27 مهلت دار