1398/03/02
19:22 ب.ظ
لوله کشی گالوانیزه 4 اینچ 4 میل
خوزستان 1398/3/2 تاریخ گذشته
18:09 ب.ظ
لوله کشی اب و گاز و برق کشی مرکز جهاد کشاورزی
فارس 1398/3/2 تاریخ گذشته
08:13 ق.ظ
لوله کشی لوله های ساختمان اداری شعبه شاهرود در 5 طبقه
سمنان 1398/3/2 تاریخ گذشته
1398/03/01
11:21 ق.ظ
فعالیتهای نصب تاسیسات برق لوله کشی و سایر تاسیسات ساختمان
خراسان رضوي 1398/3/1 تاریخ گذشته
1398/02/31
18:23 ب.ظ
10:27 ق.ظ
تهیه و نصب لوله 4 اینچ بدون درز رده 40
تهران 1398/2/31 تاریخ گذشته
09:41 ق.ظ
تهیه و اجرای لوله 2 اینچ رده 20
تهران 1398/2/31 تاریخ گذشته
08:46 ق.ظ
انجام عملیات تهیه و تامین مصالح وتجهیزات نصب اجرا تست و
هرمزگان 1398/2/31 مهلت دار
1398/02/28
14:23 ب.ظ
کنده کاری زمین جهت تعویض لوله گازوئیل
تهران 1398/2/28 تاریخ گذشته
1398/02/26
07:40 ق.ظ
1398/02/24
18:16 ب.ظ
اجرای سیستم لوله کشی5  تهیه متریال
البرز 1398/2/24 تاریخ گذشته
09:21 ق.ظ
اجرای سیستم لوله کشی منفی
البرز 1398/2/24 تاریخ گذشته
1398/02/23
19:56 ب.ظ
خرید و اجرای لوله کشی آب
خراسان رضوي 1398/2/23 تاریخ گذشته
14:23 ب.ظ
کف سازی و اجرای لوله کشی فاضلاب سالن های قوسی مجتمع
گيلان 1398/2/23 تاریخ گذشته
1398/02/22
19:45 ب.ظ
خرید و اجرای لوله کشی ساختمان
خراسان رضوي 1398/2/22 تاریخ گذشته
19:14 ب.ظ
خرید نصب راه اندازی و لوله کشی پمپ کاهنده
تهران 1398/2/22 تاریخ گذشته
19:03 ب.ظ
حفاری ساخت کانال لوله گذاری
تهران 1398/2/22 تاریخ گذشته
1398/02/19
10:07 ق.ظ
اجرای لوله کشی برج خنک کننده به داخل موتورخاه مجتمع
همدان 1398/2/19 تاریخ گذشته
07:56 ق.ظ
جوشکاری و لوله کشی لوله های  upvc و رفع نشتی
هرمزگان 1398/2/19 تاریخ گذشته
1398/02/18
12:44 ب.ظ
عملیات لوله کشی را به مدت دو ماه به پیمانکار واجد شرایط
يزد 1398/2/18 تاریخ گذشته
1398/02/17
10:47 ق.ظ
ابرسانی به سرویس بهداشتی مسجد
خراسان شمالي 1398/2/17 تاریخ گذشته
1398/02/16
10:10 ق.ظ
اجرت لوله گذاری پلی اتیلن با نصب 90-110 125 اتصالات و جوشکاری
زنجان 1398/2/16 تاریخ گذشته
1398/02/15
19:15 ب.ظ
خرید و اجرای لوله کشی ساختمان
خراسان رضوي 1398/2/15 تاریخ گذشته
09:57 ق.ظ
مرمت و ساماندهی اصطبل چاه فاضلاب و تعمیر لوله کشی
اصفهان 1398/2/15 تاریخ گذشته
1398/02/14
1398/02/11
12:25 ب.ظ
انجام عملیات لوله کشی را به مدت 2 ماه
يزد 1398/2/11 تاریخ گذشته
1398/01/27
08:02 ق.ظ
ساخت کلکتور بار
هرمزگان 1398/1/27 اعلام نشده
1398/01/26
11:27 ق.ظ
لوله کشی و نصب کنتور اب
قم 1398/1/26 تاریخ گذشته
1398/01/25
10:05 ق.ظ
بهینه سازی سیستم لوله کشی اب سرد و گرم تاسیسات و موتورخانه
خراسان رضوي 1398/1/25 تاریخ گذشته
1398/01/22
09:41 ق.ظ
09:36 ق.ظ
تهیه و اجرای لوله کشی
تهران 1398/1/22 تاریخ گذشته
06:54 ق.ظ
انجام مرحله اول تاسیسات لوله کشی اب و فاضلاب
گيلان 1398/1/21 تاریخ گذشته
1398/01/21
18:07 ب.ظ
واگذاری عملیان اجرای تاسیسات اطفای حریق یکی از مراکز خود
آذربايجان شرقي 1398/1/21 اعلام نشده
1398/01/20
17:49 ب.ظ
پروژه : تعویض لوله کشی ساختمان - تعمیر سرویس بهداشتی
فارس 1398/1/20 تاریخ گذشته
17:46 ب.ظ
لوله کشی اب و چاه فاضلاب و تانکر اب و اجرای فاضلاب
فارس 1398/1/20 تاریخ گذشته
14:58 ب.ظ
خرید مصالح ساختمانی (لوله کشی)
گلستان 1398/1/20 تاریخ گذشته
08:27 ق.ظ
تاسیسات بهداشتی
اصفهان 1398/1/20 تاریخ گذشته
1397/12/26
12:34 ب.ظ
1397/12/23
06:02 ق.ظ
تخریب کف اشپزخانه - اجرای لوله کشی
بوشهر 1397/12/22 تاریخ گذشته
1397/12/20
19:29 ب.ظ
جمع اوری لوله های گالوانیزه و اجرای لوله کشی نیوپایپ
خراسان رضوي 1397/12/20 تاریخ گذشته
19:27 ب.ظ
اجرای لوله کشی فاضلاب از سایز 90تا 400 به همراه حفاری و
خراسان رضوي 1397/12/20 تاریخ گذشته
1397/12/18
18:56 ب.ظ
تعمیر سرویس بهداشتی پارک جنگلی
بوشهر 1397/12/18 تاریخ گذشته
18:10 ب.ظ
1397/12/15
13:23 ب.ظ
ساخت ابخوری در اموزشگاه به صورت کامل تجهیز شده
خوزستان 1397/12/15 تاریخ گذشته
10:07 ق.ظ
لوله کشی جایگاه سوختگیری ریل باس
مازندران 1397/12/15 تاریخ گذشته