1397/11/28
18:29 ب.ظ
1397/11/26
09:16 ق.ظ
اجرای و جمع اوری لوله کشی مجدد رایزر و
خراسان رضوي 1397/11/25 مهلت دار
1397/11/16
14:32 ب.ظ
لوله کشی طبقه تاسیسات
خراسان شمالي 1397/11/16 تاریخ گذشته
13:25 ب.ظ
لوله کشی فاضلاب
تهران 1397/11/16 تاریخ گذشته
1397/11/13
19:17 ب.ظ
اجرای سیستم لوله کشی
آذربايجان غربي 1397/11/13 تاریخ گذشته
12:48 ب.ظ
نصب تاسیسات برق و لوله کشی اب و سایر تاسیسات
لرستان 1397/11/13 تاریخ گذشته
1397/11/10
18:34 ب.ظ
اجرای لوله کشی سردو گرم
گيلان 1397/11/10 تاریخ گذشته
1397/11/07
17:03 ب.ظ
عملیات اصلاح  اجراء و تکمیل لوله کشی کابل کشی
تهران 1397/11/7 تاریخ گذشته
13:22 ب.ظ
ساخت و نصب لوله های مسیر گندم  سیلوی
قزوين 1397/11/7 تاریخ گذشته
08:20 ق.ظ
لوله کشی پمپهای برداشت اب اسکله
خوزستان 1397/11/7 اعلام نشده
1397/11/04
12:30 ب.ظ
1397/11/03
16:45 ب.ظ
ساخت و نصب لوله های مسیر گندم مکان سیلوی
قزوين 1397/11/3 تاریخ گذشته
1397/11/02
21:58 ب.ظ
اجرای لوله کشی خطوط اصلی برج خنک کننده به همراه جوشکاری
تهران 1397/11/2 تاریخ گذشته
1397/11/01
13:36 ب.ظ
تهیه و نصب 15 عدد شیر اتشنشانی
خراسان جنوبي 1397/11/1 تاریخ گذشته
1397/10/30
11:26 ق.ظ
لوله کشی پروژه زیر زمین ساختمان دادگستری
آذربايجان غربي 1397/10/30 تاریخ گذشته
1397/10/29
20:18 ب.ظ
20:03 ب.ظ
لوله کشی گرمایشی و اب مصرفی
قزوين 1397/10/29 تاریخ گذشته
1397/10/28
09:19 ق.ظ
تهیه و اجرای لوله کشی در ساختمان پلیس
خراسان جنوبي 1397/10/27 تاریخ گذشته
1397/10/27
12:54 ب.ظ
تهیه و اجرای لوله کشی در ساختمان پلیس
خراسان جنوبي 1397/10/27 تاریخ گذشته
1397/10/26
16:37 ب.ظ
اجرای لوله گذاری ایستگاه هواشناسی
اصفهان 1397/10/26 تاریخ گذشته
1397/10/24
11:15 ق.ظ
خرید و اجرای لوله کشی مسی گازی طبی اتاق سی تی اسکن
اصفهان 1397/10/24 تاریخ گذشته
1397/10/22
19:15 ب.ظ
حفاری مسیر لوله کشی تهیه مصالح و لوله کشی
تهران 1397/10/22 تاریخ گذشته
1397/10/19
09:02 ق.ظ
1397/10/18
18:19 ب.ظ
اجرای لوله گذاری ایستگاه هواشناسی
اصفهان 1397/10/18 تاریخ گذشته
08:20 ق.ظ
لوله کشی برای انتقال اب اتشنشانی از پالایشگاه
فارس 1397/10/18 تاریخ گذشته
1397/10/15
13:41 ب.ظ
اجرای سیستم برق رسانی و لوله کشی اب و فاضلاب
همدان 1397/10/15 تاریخ گذشته
13:23 ب.ظ
لوله کشی گرمایشی و اب مصرفی
قزوين 1397/10/15 تاریخ گذشته
12:40 ب.ظ
تهیه  و نصب 15 عدد شیر اتشنشانی
خراسان جنوبي 1397/10/15 تاریخ گذشته
10:00 ق.ظ
لوله کشی برای انتقال اب اتشنشانی
فارس 1397/10/15 تاریخ گذشته
1397/10/13
13:31 ب.ظ
اجرای لوله کشی و نصب تجهیزات
اصفهان 1397/10/13 تاریخ گذشته
1397/10/11
16:22 ب.ظ
اجرای لوله کشی و نصب تجهیزات
اصفهان 1397/10/11 تاریخ گذشته
09:04 ق.ظ
اجرای لوله کشی جدید در رایزر جانبی ساختمان از نوع معکوس
تهران 1397/10/11 تاریخ گذشته
08:56 ق.ظ
1397/10/10
13:49 ب.ظ
اجرای لوله کشی اب سرد و گرم کارگاهها و محوطه و سالن اجتماعات
خراسان رضوي 1397/10/10 تاریخ گذشته
07:59 ق.ظ
لوله کشی پلی اتیلن و فلزی جهت هدایت اب لاین ابفا به
خوزستان 1397/10/10 اعلام نشده
1397/10/09
12:55 ب.ظ
لوله کش و برق کش جهت تعویض در مدرسه شهید
فارس 1397/10/9 تاریخ گذشته
1397/10/08
15:10 ب.ظ
اجرای لوله کشی سیستم هوا فشار قوی 400 بار به همراه تامین
هرمزگان 1397/10/8 تاریخ گذشته
1397/10/06
13:34 ب.ظ
تهیه و نصب 15 عدد شیر اتشنشانی
خراسان جنوبي 1397/10/6 تاریخ گذشته
1397/10/04
10:27 ق.ظ
تعمیر و سرامیک کف سرویس بهداشتی و انجام لوله کشی
فارس 1397/10/4 تاریخ گذشته
1397/10/02
12:45 ب.ظ
اجرای لوله کشی آب 160 متر سرویس بهداشتی با مصالح
خراسان رضوي 1397/10/2 تاریخ گذشته
09:48 ق.ظ
نصب ابگرمکن + شیر مخلوط دوش حمام و تعمیرات لوله کشی
فارس 1397/10/2 تاریخ گذشته
1397/09/28
09:09 ق.ظ
اجرای لوله کشی اب شرب
خراسان رضوي 1397/9/28 تاریخ گذشته
1397/09/19
14:01 ب.ظ
لوله کشی سرویس بهداشتی و حمام پلاستر کاشی بدنه و کف
فارس 1397/9/19 تاریخ گذشته
1397/09/15
16:30 ب.ظ
اجرای لوله کشی اب شرب
تهران 1397/9/15 تاریخ گذشته
16:11 ب.ظ
اجرای لوله کشی اب شرب
خراسان رضوي 1397/9/15 تاریخ گذشته
14:35 ب.ظ
لوله کشی سرویس بهداشتی حمام پلاستر کاشی بدنه و کف
فارس 1397/9/15 تاریخ گذشته
13:01 ب.ظ
انجام عملیات لوله گذاری و خرید کنتور گاز و متعلقات
کرمانشاه 1397/9/15 تاریخ گذشته
13:00 ب.ظ
اجرای 60 متر لوله کشی  13 متر عایق بندی
کرمانشاه 1397/9/15 تاریخ گذشته
12:10 ب.ظ
تعویض قسمتی از لوله کشی اب اتش نشانی
هرمزگان 1397/9/15 تاریخ گذشته