1398/05/28
14:24 ب.ظ
لوازم برقی
فارس 1398/5/28 مهلت دار
14:12 ب.ظ
جعبه برق کف خواب الومینیومی 30 عدد
تهران 1398/5/28 تاریخ گذشته
11:59 ق.ظ
واگذاری ساخت 4 دستگاه قالب جلد باتری
تهران 1398/5/28 اعلام نشده
10:51 ق.ظ
کارت مخابراتی
زنجان 1398/5/28 مهلت دار
1398/05/27
14:40 ب.ظ
لوازم برقی
فارس 1398/5/27 تاریخ گذشته
14:36 ب.ظ
17 عدد استاب برجهای AA گالواینزه گرم
فارس 1398/5/27 مهلت دار
14:19 ب.ظ
100 عدد 4راهی برق 5 متری
تهران 1398/5/27 مهلت دار
1398/05/26
18:09 ب.ظ
خرید قطعات الکتریک
کرمان 1398/5/26 مهلت دار
15:40 ب.ظ
تامین سیستم پالس جت افلاین نیروگاه
هرمزگان 1398/5/26 مهلت دار
15:38 ب.ظ
پنجه گربه ای 8 شانه و تیغه نرگی
خوزستان 1398/5/26 تاریخ گذشته
14:28 ب.ظ
لوازم برقی محافظ
فارس 1398/5/26 تاریخ گذشته
14:07 ب.ظ
اقلام برقی
تهران 1398/5/26 تاریخ گذشته
1398/05/22
19:22 ب.ظ
خرید ترانسدیوسر HC
فارس 1398/5/22 تاریخ گذشته
19:22 ب.ظ
خرید 1 دستگاه پایانه abb560 و تابلو
فارس 1398/5/22 تاریخ گذشته
19:18 ب.ظ
خرید مبدل پروتکل
کرمانشاه 1398/5/22 مهلت دار
13:58 ب.ظ
خرید کپسول هیدروژن نیروگاه
خوزستان 1398/5/22 اعلام نشده
13:38 ب.ظ
ساخت و تحویل 900 عدد انداستاپ
مركزي 1398/5/22 مهلت دار
11:49 ق.ظ
خرید 2 ست شرود سگمنت
قزوين 1398/5/22 مهلت دار
08:24 ق.ظ
خرید ذغال سیستم تحریک ژنراتور واحدهای بخار نیروگاه
مازندران 1398/5/22 اعلام نشده
08:01 ق.ظ
خرید 2 ست شرود سگمنت
قزوين 1398/5/22 مهلت دار
1398/05/20
18:29 ب.ظ
اینورتر صنعتی داخل تابلویی ولتاژ بالا کره ای
تهران 1398/5/20 تاریخ گذشته
13:21 ب.ظ
خرید اتوبوستر برای پست بازرگان
آذربايجان شرقي 1398/5/20 تاریخ گذشته
12:08 ب.ظ
خرید اینورتر
گيلان 1398/5/20 تاریخ گذشته
12:07 ب.ظ
انواع کاور عایق
فارس 1398/5/20 تاریخ گذشته
12:03 ب.ظ
کارت دمپر
قم 1398/5/20 اعلام نشده
09:52 ق.ظ
08:54 ق.ظ
خرید ذغال سیستم تحریک ژنراتور واحدهای بخار نیروگاه
مازندران 1398/5/20 اعلام نشده
08:02 ق.ظ
خرید انواع کاور عایق موردنیاز
فارس 1398/5/20 تاریخ گذشته
1398/05/19
14:46 ب.ظ
خرید برجهای دومداره مشبک فولادی اتصالات 230KV پست غرب
گيلان 1398/5/19 تاریخ گذشته
14:04 ب.ظ
خرید TERMINATION KIT 230KV
تهران 1398/5/19 اعلام نشده
12:41 ب.ظ
خرید اتوبوستر برای پست بازرگان
آذربايجان غربي 1398/5/19 تاریخ گذشته
1398/05/16
14:08 ب.ظ
خرید اتوبوستر برای پست بازرگان
آذربايجان غربي 1398/5/16 تاریخ گذشته
08:46 ق.ظ
خرید تجهیزات افزایش ظرفیت خطوط کد خدماتی
خوزستان 1398/5/16 تاریخ گذشته
1398/05/15
19:25 ب.ظ
خرید تجهیزات افزایش ظرفیت خطوط کد خدماتی 141
خوزستان 1398/5/15 تاریخ گذشته
10:32 ق.ظ
خرید دو دستگاه دوربین کرونا
خوزستان 1398/5/15 تاریخ گذشته
09:39 ق.ظ
50عدد محافظ 3 متر  ایرانی
تهران 1398/5/15 تاریخ گذشته
1398/05/14
19:10 ب.ظ
اینورتر 7/5KV
تهران 1398/5/14 تاریخ گذشته