1397/11/30
15:56 ب.ظ
تعویض 2 دستگاه رله دیفرانسیل
سيستان و بلوچستان 1397/11/30 مهلت دار
1397/11/24
14:34 ب.ظ
12:38 ب.ظ
رله حفاظتی تنظیم ولتاژ avr
سمنان 1397/11/24 تاریخ گذشته
1397/11/23
07:57 ق.ظ
خرید 2 عدد رله حفاظت باسبار reb 67+ abb
سمنان 1397/11/23 تاریخ گذشته
1397/11/21
12:52 ب.ظ
رله دیفرانسیل نیروگاه سد
گيلان 1397/11/21 تاریخ گذشته
1397/11/17
12:16 ب.ظ
خرید رله دیستانس
سمنان 1397/11/17 تاریخ گذشته
1397/11/16
10:15 ق.ظ
خرید دو عدد رله حفاظت با سبار REB670ABB
سمنان 1397/11/16 تاریخ گذشته
08:26 ق.ظ
2 عدد رله حفاظت باسبار REB670 ABB
سمنان 1397/11/16 تاریخ گذشته
08:18 ق.ظ
08:17 ق.ظ
خرید دو دستگاه رله دیفرانسیل حفاظت ترانس p632
گيلان 1397/11/16 تاریخ گذشته
1397/11/15
21:21 ب.ظ
خرید رله ارت فالت حفاظت نیروگاه
خوزستان 1397/11/15 اعلام نشده
1397/11/14
17:05 ب.ظ
خرید قطعات یدکی بریکرها و رله های حفاظتی
کرمانشاه 1397/11/14 تاریخ گذشته
13:29 ب.ظ
رله 8 پایه فیندر دو کنتاکت 220 ولت با پایه
فارس 1397/11/14 تاریخ گذشته
1397/11/09
19:54 ب.ظ
تعمیر گروپ های رله زیمنس
تهران 1397/11/9 تاریخ گذشته
19:34 ب.ظ
رله حفاظت دیستانس مدل p441
اصفهان 1397/11/9 تاریخ گذشته
1397/11/08
09:59 ق.ظ
خرید رله
تهران 1397/11/8 تاریخ گذشته
1397/11/07
15:07 ب.ظ
رله حفاظتی دیفرانسیل ال ای دی
کرمانشاه 1397/11/7 تاریخ گذشته
11:37 ق.ظ
رله کنترل بار و فلوتر
اصفهان 1397/11/7 تاریخ گذشته
1397/11/06
15:41 ب.ظ
رله حفاظتی نظارت بر مدار جریان مدل MVTP31
کرمانشاه 1397/11/6 تاریخ گذشته
1397/11/03
12:13 ب.ظ
تستر رله های حفاظتی پست برق
خراسان شمالي 1397/11/3 تاریخ گذشته
12:06 ب.ظ
رله V12 شماره فنی 12V-1A-4133
خراسان رضوي 1397/11/3 تاریخ گذشته
1397/11/02
09:21 ق.ظ
تامین تجهیزات رله دیجیتال پوشش مناطق بدون
تهران 1397/11/2 تاریخ گذشته
1397/11/01
14:22 ب.ظ
10 دستگاه رله فرکانسی جهت ایستگاهای
فارس 1397/11/1 تاریخ گذشته
14:22 ب.ظ
خرید دو دستگاه رله  دیفرانسیل
فارس 1397/11/1 تاریخ گذشته
14:19 ب.ظ
ارتقا سخت افزار و نرم افزار نسل اول رله ها
فارس 1397/11/1 تاریخ گذشته
1397/10/30
20:08 ب.ظ
خرید رله های مورد نیاز معاونت بهره برداری
خراسان رضوي 1397/10/30 تاریخ گذشته
20:07 ب.ظ
رله 6 پله دیجیتال برای کنترل بانک خازنی  20
خراسان رضوي 1397/10/30 تاریخ گذشته
12:49 ب.ظ
خرید 100 دستگاه رله TCS
فارس 1397/10/30 تاریخ گذشته
1397/10/29
14:28 ب.ظ
7 دستگاه رله یدکی
مازندران 1397/10/29 تاریخ گذشته
1397/10/27
08:46 ق.ظ
خرید رله های حفاظتی خطوط و فیدر
يزد 1397/10/27 تاریخ گذشته
1397/10/26
20:45 ب.ظ
احیاء و بازسازی تعداد 300 دستگاه رله های مختلف
فارس 1397/10/26 تاریخ گذشته
14:23 ب.ظ
خرید ده دستگاه رله دیفرانسیل طولی
هرمزگان 1397/10/26 تاریخ گذشته
12:30 ب.ظ
احیا و بازسازی 300 دستگاه رله های مختلف
فارس 1397/10/26 تاریخ گذشته
12:25 ب.ظ
رله
رله... برق
فارس 1397/10/26 تاریخ گذشته
08:21 ق.ظ
خرید رله های حفاظتی خطوط و فیدر
يزد 1397/10/26 تاریخ گذشته
1397/10/24
23:03 ب.ظ
خرید 2 دستگاه دیفرانسیل AQ- T257B
گيلان 1397/10/24 تاریخ گذشته
11:32 ق.ظ
تعمیر گروپ های رله زیمنس
تهران 1397/10/24 تاریخ گذشته
09:50 ق.ظ
رله حفاظت دیستانس
تهران 1397/10/24 تاریخ گذشته
1397/10/23
12:39 ب.ظ
12:07 ب.ظ
خرید رله
هرمزگان 1397/10/23 تاریخ گذشته
09:18 ق.ظ
1397/10/22
20:13 ب.ظ
رله حفاظتی دیفرانسیل مدل 7ut6xx
کرمانشاه 1397/10/22 تاریخ گذشته
12:08 ب.ظ
خرید سوکت رله
اصفهان 1397/10/22 تاریخ گذشته
08:22 ق.ظ
خرید رله های حفاظتی و تجهیزات کنترلی
تهران 1397/10/22 تاریخ گذشته
1397/10/20
10:05 ق.ظ
خرید 10 دستگاه رله دیفرانسیل طولی
هرمزگان 1397/10/20 تاریخ گذشته
09:29 ق.ظ
تعویض و نصب 10 دستگاه رله فرکانسی
فارس 1397/10/20 تاریخ گذشته
09:28 ق.ظ
5 دستگاه رله دیفرانسیل
فارس 1397/10/20 تاریخ گذشته
1397/10/19
20:18 ب.ظ
خرید 5 دستگاه رله دیفرانسیل
فارس 1397/10/19 تاریخ گذشته