1397/11/27
11:58 ق.ظ
خرید 90 زنجیره مقره 400 سیلیکونی  به همراه کرونا
اصفهان 1397/11/27 مهلت دار
10:40 ق.ظ
خرید انواع مقره
خوزستان 1397/11/27 مهلت دار
1397/11/25
09:44 ق.ظ
خرید مقره های سیلیکون رایر خط 230 کیلو ولت
سيستان و بلوچستان 1397/11/25 مهلت دار
1397/11/24
07:44 ق.ظ
مقره بشقابی سرامیکی 160kn مهی ولتاژ 1kvقطر 330 متر مربع
خراسان رضوي 1397/11/24 مهلت دار
1397/11/23
12:33 ب.ظ
1900 عدد مقره بشقابی - سرامیکی 160 کیلونیوتونی
خراسان رضوي 1397/11/23 مهلت دار
09:45 ق.ظ
خرید مقره سیلیکونی رایر خط 230kv
سيستان و بلوچستان 1397/11/23 مهلت دار
1397/11/18
14:44 ب.ظ
خرید مقره های سیلیکونی خط 230
سيستان و بلوچستان 1397/11/18 مهلت دار
1397/11/07
17:09 ب.ظ
تعدادی مقره اسپیسر بین فازی کامپوزیتی سیلیکون رابر
خراسان رضوي 1397/11/7 تاریخ گذشته
09:20 ق.ظ
انواع مقره سوزنی سیلیکونی و مقره کششی سیلیکونی
اصفهان 1397/11/7 تاریخ گذشته
1397/11/06
19:07 ب.ظ
خرید انواع مقره های سیلیکونی
سيستان و بلوچستان 1397/11/6 تاریخ گذشته
1397/11/04
11:32 ق.ظ
خرید انواع مقره سیلیکونی ویژه مناطق الوده
سيستان و بلوچستان 1397/11/4 تاریخ گذشته
1397/11/01
07:56 ق.ظ
خرید مقره کامپوزیت جهت برجهای
مازندران 1397/11/1 تاریخ گذشته
1397/10/27
12:04 ب.ظ
خرید مقره سوزنی و بشقابی سیلیکونی
آذربايجان غربي 1397/10/27 تاریخ گذشته
1397/10/25
13:02 ب.ظ
10:01 ق.ظ
خرید انواع مقره سیلیکونی مناطق غیرالوده
سيستان و بلوچستان 1397/10/25 تاریخ گذشته
1397/10/23
12:42 ب.ظ
خرید مقره های کامپوزیتی 132 کیلو ولت
خوزستان 1397/10/23 تاریخ گذشته
07:49 ق.ظ
خریدمقره های سیلیکونی خط 132 کیلو ولت
خوزستان 1397/10/23 تاریخ گذشته
1397/10/22
12:54 ب.ظ
خرید مقره های شیشه ای 70-120-160 کیلونیوتونی
زنجان 1397/10/22 تاریخ گذشته
10:04 ق.ظ
خرید مقره های کامپوزیت خط 230 کیلو ولت
سيستان و بلوچستان 1397/10/22 تاریخ گذشته
1397/10/20
19:34 ب.ظ
خرید مقره های سیلیکونی خطوط
خوزستان 1397/10/20 تاریخ گذشته
19:32 ب.ظ
خرید مقره سیلیکونی پست
خوزستان 1397/10/20 تاریخ گذشته
1397/10/19
12:30 ب.ظ
خرید 3800 عدد مقره سیسلیونی خطوط 132 کیلو ولت
خوزستان 1397/10/19 تاریخ گذشته
1397/10/18
14:02 ب.ظ
خرید مقره های کامپوزیت خط 230
سيستان و بلوچستان 1397/10/18 تاریخ گذشته
12:10 ب.ظ
خرید مقره های شیشه ای استاندارد 70-120 و 160 کیلو
زنجان 1397/10/18 تاریخ گذشته
08:48 ق.ظ
خرید مقره 160 کیلونیوتن تیپ BS
آذربايجان شرقي 1397/10/18 تاریخ گذشته
08:23 ق.ظ
خرید مقره 160 کیلونیوتن
آذربايجان شرقي 1397/10/18 تاریخ گذشته
1397/10/17
15:53 ب.ظ
خرید مقره های کامپوزیت
سيستان و بلوچستان 1397/10/17 تاریخ گذشته
10:02 ق.ظ
خرید 3000 عدد چترک مقره  خطوط فوق توزیع در
فارس 1397/10/17 تاریخ گذشته
09:18 ق.ظ
خرید 1500 ست کلید جداساز هوایی 33 KV 630 امپر مقره سیلیکونی
خوزستان 1397/10/17 تاریخ گذشته
1397/10/16
18:29 ب.ظ
13:46 ب.ظ
مقره سیلیکونی برق
مازندران 1397/10/16 تاریخ گذشته
1397/10/15
20:23 ب.ظ
خرید مقره 160 کیلو نیوتن  تیپ bs
آذربايجان شرقي 1397/10/15 تاریخ گذشته
1397/10/12
17:19 ب.ظ
انواع مقره های مستعمل ( 30000 عدد )
خراسان رضوي 1397/10/12 تاریخ گذشته
1397/10/11
09:08 ق.ظ
خرید مقره20 کیلوولت کششی  70 کیلو نیوتنی
آذربايجان شرقي 1397/10/11 تاریخ گذشته
1397/10/09
11:50 ق.ظ
خرید 10/000 مقره سرامیکی 120 کیلونیوتن
تهران 1397/10/9 تاریخ گذشته
10:02 ق.ظ
خرید مقره سیلیکونی
مازندران 1397/10/9 تاریخ گذشته
09:35 ق.ظ
خرید انواع مقره سیلیکونی
سيستان و بلوچستان 1397/10/9 تاریخ گذشته
09:31 ق.ظ
خرید تعداد10000مقره سرامیکی
تهران 1397/10/9 تاریخ گذشته
1397/10/08
15:56 ب.ظ
خرید انواع مقره سلیکونی
سيستان و بلوچستان 1397/10/8 تاریخ گذشته
13:33 ب.ظ
مقره سیلیکونی  برق ولتاژ 400-20 کیلو وات
مازندران 1397/10/8 تاریخ گذشته
12:35 ب.ظ
خرید تعداد10000مقره سرامیکی 120 کیلو
تهران 1397/10/8 تاریخ گذشته
1397/10/03
08:21 ق.ظ
خرید مقره سیلیکونی خط 132 شهید
خوزستان 1397/10/3 تاریخ گذشته
1397/09/28
09:15 ق.ظ
لوازم برقرسانی 10 ردیف: کلمب مسی و مقره سوزنی و ....
خراسان شمالي 1397/9/28 تاریخ گذشته
1397/09/27
08:32 ق.ظ
خرید یراق محلقات مقره 160 کیلو نیوتن BS
آذربايجان شرقي 1397/9/27 تاریخ گذشته
07:46 ق.ظ
خرید انواع مقره برابر 9 برگ مشخصات فنی و
آذربايجان غربي 1397/9/27 تاریخ گذشته