1398/02/31
14:43 ب.ظ
12:21 ب.ظ
خرید انواع لوازم و تجهیزات شبکه
مازندران 1398/2/31 مهلت دار
1398/02/29
14:16 ب.ظ
1398/02/28
11:07 ق.ظ
مقره برق گیر و سایر اقلام
زنجان 1398/2/28 تاریخ گذشته
1398/02/25
11:46 ق.ظ
39 قلم لوازم خطوط پست برق400/132 کیلوولت
خوزستان 1398/2/25 تاریخ گذشته
1398/02/21
1398/02/17
07:51 ق.ظ
مقره سیلیکون رابر 350 عدد
فارس 1398/2/17 تاریخ گذشته
1398/02/16
19:41 ب.ظ
مقره برق گیر و سایر اقلام
زنجان 1398/2/16 تاریخ گذشته
10:11 ق.ظ
مقره اتکایی و کلمب فلزی و تیر برق سیمانی
زنجان 1398/2/16 تاریخ گذشته
1398/02/15
18:07 ب.ظ
خرید 2000 عدد مقره سوزنی سیلیکونی
لرستان 1398/2/15 تاریخ گذشته
1398/02/14
11:05 ق.ظ
مقره سرامیکی 120 و 70 کیلو نیوتن
سمنان 1398/2/14 تاریخ گذشته
1398/02/10
12:15 ب.ظ
خرید مقره سوزنی و بشقابی سیلیکونی 20 کیلو ولت
چهارمحال بختياري 1398/2/10 تاریخ گذشته
1398/02/09
19:52 ب.ظ
لوازم برقرسانی به ایستگاه پمپاژ
گيلان 1398/2/9 تاریخ گذشته
13:04 ب.ظ
مقره سوزنی و بشقابی سیلیکونی 20KV
چهارمحال بختياري 1398/2/9 تاریخ گذشته
11:15 ق.ظ
خرید مقره سوزنی و بشقابی سیلیکونی
آذربايجان غربي 1398/2/9 تاریخ گذشته
11:14 ق.ظ
خرید ریکلوزر با مقره پلیمری
آذربايجان غربي 1398/2/9 تاریخ گذشته
1398/02/08
12:56 ب.ظ
خرید مقره های120 کیلونیوتن سرامیکی خط63 کیلوولت
سمنان 1398/2/8 تاریخ گذشته
11:51 ق.ظ
1398/02/07
13:26 ب.ظ
خرید مقره های کامپوزیت خط 230 کیلو ولت
سيستان و بلوچستان 1398/2/7 تاریخ گذشته
07:50 ق.ظ
تامین حلقه نگهدارنده مقره
زنجان 1398/2/7 تاریخ گذشته
1398/02/02
12:35 ب.ظ
خرید دو دستگاه مقره شوی خط گرم 7000 لیتری
آذربايجان شرقي 1398/2/2 تاریخ گذشته
08:17 ق.ظ
1398/01/31
17:14 ب.ظ
خرید دو دستگاه مقره شوی خط گرم
آذربايجان شرقي 1398/1/31 تاریخ گذشته
07:47 ق.ظ
1398/01/29
09:25 ق.ظ
خرید دو دستگاه مقره شوی خط گرم 7000 لیتری
آذربايجان شرقي 1398/1/29 تاریخ گذشته
08:22 ق.ظ
خرید اقلام: انواع کاور - مقره پلیمری - لامپ بخار سدیم
گلستان 1398/1/29 تاریخ گذشته
1398/01/28
16:19 ب.ظ
خرید باقیمانده مقره کامپوزیت خط63 کیلوولت
کرمانشاه 1398/1/28 تاریخ گذشته
1398/01/27
09:52 ق.ظ
خرید دو دستگاه مقره شوی خط گرم  7000 لیتری
آذربايجان شرقي 1398/1/27 تاریخ گذشته
1398/01/26
18:42 ب.ظ
خرید 2900 عدد مقره سوزنی سیلیکونی مناطق غیر الوده
سيستان و بلوچستان 1398/1/26 تاریخ گذشته
1398/01/24
08:44 ق.ظ
مقره بشقابی - سوزنی اتکایی
کردستان 1398/1/24 تاریخ گذشته
1398/01/22
07:46 ق.ظ
تامین فلنش مقره ترانس ویژه و پایه اتصال زمین
زنجان 1398/1/22 تاریخ گذشته
07:46 ق.ظ
ساخت انواع بشقابک و کفشک برنجی مقره به صورت دستمزدی
زنجان 1398/1/22 تاریخ گذشته
1398/01/21
18:26 ب.ظ
1398/01/19
12:01 ب.ظ
خرید انواع مقره سیلیکونی میانی و انتهایی
خراسان رضوي 1398/1/19 تاریخ گذشته
08:41 ق.ظ
خرید انواع مقره سیلیکونی شامل 15000 عدد مقره سیلیکونی میانی
خراسان رضوي 1398/1/19 تاریخ گذشته
1398/01/18
1398/01/17
08:54 ق.ظ
خرید انواع مقره سیلیکونی میانی و انتهایی
خراسان شمالي 1398/1/17 تاریخ گذشته
1397/12/26
13:29 ب.ظ
زنجیره مقره های سیلیکونی
خوزستان 1397/12/26 تاریخ گذشته
11:09 ق.ظ
خرید مقره اتکایی
آذربايجان شرقي 1397/12/26 تاریخ گذشته
08:18 ق.ظ
مقره اتکایی
آذربايجان شرقي 1397/12/26 تاریخ گذشته
1397/12/25
09:21 ق.ظ
خرید 3500 عدد مقره سلیکونی
سيستان و بلوچستان 1397/12/25 تاریخ گذشته
1397/12/21
10:40 ق.ظ
مقره 120 کیلونیوتن سرامیکی
فارس 1397/12/21 تاریخ گذشته
1397/12/20
11:16 ق.ظ
3.195.340 خرید دو دستگاه مقره شوی خط گرم 7000لیتری
آذربايجان شرقي 1397/12/20 تاریخ گذشته
1397/12/18
12:39 ب.ظ
خرید دو دستگاه مقره شوی 7000 لیتری
آذربايجان شرقي 1397/12/18 تاریخ گذشته
1397/12/16
10:04 ق.ظ
1397/12/15
10:52 ق.ظ
09:49 ق.ظ
خرید 3500 عدد مقره سلیکونی ویژه مناطق
سيستان و بلوچستان 1397/12/15 تاریخ گذشته