1398/05/26
18:06 ب.ظ
قطعات مورد نیاز ترانس برق دانشگاه
هرمزگان 1398/5/26 تاریخ گذشته
1398/05/23
18:13 ب.ظ
انواع مقره سیلیکونی و پایه مقره راس تیر
لرستان 1398/5/23 تاریخ گذشته
1398/05/19
09:34 ق.ظ
خرید مقره های کامپوزیت قطعه دوم خط 400
سيستان و بلوچستان 1398/5/19 تاریخ گذشته
08:52 ق.ظ
خرید مقره های کامپوزیت قطعه اول خط 400 کیلوولت
سيستان و بلوچستان 1398/5/19 تاریخ گذشته
1398/05/17
10:11 ق.ظ
خرید مقره کامپوزیت قطعه دوم خط 400
سيستان و بلوچستان 1398/5/17 تاریخ گذشته
07:43 ق.ظ
خرید مقره های کامپوزیت قطعه الو خط 400 کیلوولت
سيستان و بلوچستان 1398/5/17 تاریخ گذشته
1398/05/16
13:25 ب.ظ
خرید مقره های کامپوزیت قطعه اول خط 400 کیلو
سيستان و بلوچستان 1398/5/16 تاریخ گذشته
13:25 ب.ظ
خرید مقره کامپوزیتی قطعه دوم خط 400
سيستان و بلوچستان 1398/5/16 تاریخ گذشته
08:48 ق.ظ
خرید3300 عدد مقره سیلیکونی انتهایی ویژه مناطق غیرالوده
سيستان و بلوچستان 1398/5/16 تاریخ گذشته
1398/05/15
12:14 ب.ظ
خرید 3300 مقره سیلیکونی سوزنی مناطق الوده
سيستان و بلوچستان 1398/5/15 تاریخ گذشته
1398/05/12
10:29 ق.ظ
خرید مقره های کامپوزیتی 230kv  و اسپیسر بین فازی 63kv
يزد 1398/5/12 تاریخ گذشته
1398/05/07
07:54 ق.ظ
خرید انواع مقره چینی و سلیکونی -نوبت دوم
خراسان رضوي 1398/5/7 اعلام نشده
1398/05/06
11:56 ق.ظ
انواع مقره چینی و سیلیکونی
خراسان رضوي 1398/5/6 اعلام نشده
1398/05/03
18:32 ب.ظ
خرید3300 عدد مقره سیلیکونی انتهایی ویژه مناطق غیرالوده
سيستان و بلوچستان 1398/5/3 تاریخ گذشته
1398/05/02
19:08 ب.ظ
خرید 3300 عدد مقره سیلیکونی انتهایی ویژه مناطق
سيستان و بلوچستان 1398/5/2 تاریخ گذشته
14:02 ب.ظ
خرید مقره سیلیکون رابر خطوط فوق توزیع 66 کیلوولت
فارس 1398/5/2 تاریخ گذشته
1398/04/30
12:26 ب.ظ
مقره سیلیکون رابر
فارس 1398/4/30 تاریخ گذشته
12:26 ب.ظ
خرید مقره بشقابی پرسیلین
فارس 1398/4/30 تاریخ گذشته
1398/04/25
19:45 ب.ظ
400 عدد مقره سیلیکونی جهت اصلاح خط 63
مازندران 1398/4/25 تاریخ گذشته
1398/04/24
08:15 ق.ظ
انواع مقره
مركزي 1398/4/24 اعلام نشده
1398/04/22
10:53 ق.ظ
خرید مقره بشقابی پرسیلین
فارس 1398/4/22 تاریخ گذشته
08:42 ق.ظ
خرید انواع مقره
مركزي 1398/4/22 اعلام نشده
1398/04/18
09:05 ق.ظ
1398/04/15
18:42 ب.ظ
خرید 3200 عد مقره بشقابی سرامیگی 120 کیلونیوتن
فارس 1398/4/15 تاریخ گذشته
07:49 ق.ظ
خرید مقره سرامیکی یا شیشه ای جهت خط 66kv
فارس 1398/4/15 تاریخ گذشته
1398/04/09
09:15 ق.ظ
خرید 2000 عدد مقره سوزنی سیلیکونی ویژه مناطق الوده
سيستان و بلوچستان 1398/4/9 تاریخ گذشته
1398/04/05
14:11 ب.ظ
مقره اتکایی 63 کیلو ولت و ملحقات
هرمزگان 1398/4/5 تاریخ گذشته
1398/04/02
07:34 ق.ظ
خرید مقره سوزنی اتکایی و بشقابی اویزی کششی سیلیکونی 20 کیلو ولت
چهارمحال بختياري 1398/4/2 تاریخ گذشته
1398/03/30
19:06 ب.ظ
خرید مقره سیلیکونی خط 132 کیلو ولت شاهد
خوزستان 1398/3/30 تاریخ گذشته
11:43 ق.ظ
خرید کابل خودنگهداری فشار ضعیف - برقرسانی به روستاهای جدید
چهارمحال بختياري 1398/3/30 تاریخ گذشته
1398/03/28
12:02 ب.ظ
09:29 ق.ظ
مقره استاندارد بشقابی 120 کیلونیوتن
فارس 1398/3/28 تاریخ گذشته
09:06 ق.ظ
خرید انواع مقره
آذربايجان غربي 1398/3/28 تاریخ گذشته
1398/03/27
14:23 ب.ظ
1398/03/26
18:12 ب.ظ
خرید مقره های سیلیکونی خط 132
خوزستان 1398/3/26 تاریخ گذشته
1398/03/25
13:06 ب.ظ
خرید: اتوترانس 33KV و مقره کامپوزیتی نگهدارنده و کششی و اتکایی
کهگیلویه و بویراحمد 1398/3/25 تاریخ گذشته
1398/03/23
13:59 ب.ظ
خرید 2500 مقره کششی
لرستان 1398/3/23 تاریخ گذشته
13:59 ب.ظ
خرید 2500 مقره سوزنی
لرستان 1398/3/23 تاریخ گذشته
11:24 ق.ظ
تامین حلقه نگهدارنده مقره و قلاب زیر درب مخزن
زنجان 1398/3/23 اعلام نشده
1398/03/21
18:21 ب.ظ
خرید 500 ست مقره های کامپوزیتی در ولتاژ های مختلف
کرمانشاه 1398/3/21 تاریخ گذشته
1398/03/12
15:10 ب.ظ
الحاقیه مشخصات فنی و مقره
مازندران 1398/3/12 تاریخ گذشته