1397/09/24
13:01 ب.ظ
مقره اسیپیر بین فازی کامپوزیتی سیلیکون
سمنان 1397/9/24 مهلت دار
10:04 ق.ظ
خرید انواع مقره سیلیکونی
سيستان و بلوچستان 1397/9/24 مهلت دار
1397/09/22
14:19 ب.ظ
خرید انواع مقره سیلیکونی
سيستان و بلوچستان 1397/9/22 مهلت دار
1397/09/18
14:10 ب.ظ
خرید مقره های کامپوزیت خط 230 کیلو ولت تغذیه کننده
مازندران 1397/9/18 تاریخ گذشته
1397/09/17
17:58 ب.ظ
انواع مقره های مستعمل ( 30000 عدد )
خراسان رضوي 1397/9/17 مهلت دار
10:41 ق.ظ
خرید مقره های سیلیکونی و اسپیسرهای بین فازی
زنجان 1397/9/17 تاریخ گذشته
1397/09/15
09:57 ق.ظ
خرید مقره های سیلیکونی و اسپیسر بین فازی
زنجان 1397/9/15 تاریخ گذشته
08:56 ق.ظ
1397/09/14
1397/09/12
13:35 ب.ظ
خیر مقره پلیمری 20 کیلوولت ایران
گلستان 1397/9/12 تاریخ گذشته
1397/09/11
14:27 ب.ظ
خرید 3500 عدد مقره سیلیکونی سوزنی
لرستان 1397/9/11 تاریخ گذشته
1397/09/06
09:49 ق.ظ
خرید مقره سوزنی و بشقابی سلیکونی
آذربايجان غربي 1397/9/6 تاریخ گذشته
1397/09/01
13:02 ب.ظ
خرید 2700 عدد مقره سیلیکونی ویژه مناطق الوده
سيستان و بلوچستان 1397/9/1 تاریخ گذشته
1397/08/27
14:19 ب.ظ
خرید مقره 160 کیلونیوتن تیپ bs
آذربايجان شرقي 1397/8/27 تاریخ گذشته
08:16 ق.ظ
خرید مقره های بشقابی سرامیکی 120 کیلو نیوتنی
خراسان رضوي 1397/8/27 تاریخ گذشته
1397/08/25
12:31 ب.ظ
1397/08/14
12:16 ب.ظ
خرید 260 جفت کرونا رینگ الومینیومی مقره سیلیکونی
اصفهان 1397/8/13 تاریخ گذشته
1397/08/13
10:36 ق.ظ
خرید مقره بشقابی سرامیکی 120 کیلو نیوتن
فارس 1397/8/13 تاریخ گذشته
1397/08/10
11:12 ق.ظ
خرید مقره سیلیکونی
اصفهان 1397/8/10 اعلام نشده
1397/08/09
12:17 ب.ظ
خرید مقره 160 کیلونیوتن تیپ BS
آذربايجان شرقي 1397/8/9 تاریخ گذشته
10:17 ق.ظ
خرید مقره 160 کیلو نیوتن تیپ bs
آذربايجان شرقي 1397/8/9 تاریخ گذشته
1397/08/07
16:04 ب.ظ
خرید مقره سوزنی و بشقابی سلیکونی
آذربايجان غربي 1397/8/7 تاریخ گذشته
14:59 ب.ظ
خرید مقره بشقابی سرامیکی 120 کیلو نیوتن
فارس 1397/8/7 تاریخ گذشته
1397/08/05
15:18 ب.ظ
خرید انواع مقره سیلیکونی
سيستان و بلوچستان 1397/8/5 تاریخ گذشته
1397/08/03
07:45 ق.ظ
خرید مقره 160 کیلو نیوتن تیپ bs
آذربايجان شرقي 1397/8/3 تاریخ گذشته
1397/08/02
10:14 ق.ظ
خرید 6000 عدد مقره سیلیکون رابر 63 کیلو ولت
سيستان و بلوچستان 1397/8/2 تاریخ گذشته
09:43 ق.ظ
خرید مقره های کامپوزیتی 132 کیلو ولت
کرمان 1397/8/2 تاریخ گذشته
09:37 ق.ظ
خرید 6000 عدد مقره سیلیکون رابر 63 کیلو ولت
سيستان و بلوچستان 1397/8/2 تاریخ گذشته
1397/07/30
07:44 ق.ظ
خرید مقره های کامپوزیتی 132kv
کرمان 1397/7/30 تاریخ گذشته
1397/07/25
13:36 ب.ظ
خرید 62 عدد مقره کات اوت سیلیکون رابر ولتاژ 24KV مدل CS20
کرمانشاه 1397/7/25 تاریخ گذشته
1397/07/22
09:06 ق.ظ
خرید انواع مقره
مركزي 1397/7/22 تاریخ گذشته
1397/07/18
10:46 ق.ظ
خرید مقره کششی سیلیکونی 33kv
خوزستان 1397/7/18 تاریخ گذشته
09:09 ق.ظ
اصلاحیه شماره 3 خرید انواع مقره
بوشهر 1397/7/18 تاریخ گذشته
09:09 ق.ظ
اصلاحیه خرید انواع مقره
بوشهر 1397/7/18 تاریخ گذشته
1397/07/17
08:51 ق.ظ
اصلاحیه شماره 2 خرید انواع
بوشهر 1397/7/17 تاریخ گذشته
1397/07/15
08:59 ق.ظ
خرید انواع مقره
بوشهر 1397/7/15 تاریخ گذشته
08:54 ق.ظ
خرید 1000 زنجیر مقره سیلیکونی 63 کیلو ولت و 1000 زنجیره
کرمان 1397/7/15 تاریخ گذشته
1397/07/14
09:43 ق.ظ
خرید انواع مقره سوزنی و بشقابی
مركزي 1397/7/14 تاریخ گذشته
1397/07/12
09:30 ق.ظ
خرید انواع مقره سیلیکونی
خوزستان 1397/7/12 تاریخ گذشته
1397/07/11
08:44 ق.ظ
خرید انواع مقره سوزنی و
بوشهر 1397/7/11 اعلام نشده
00:03 ق.ظ
خرید 290 ست مقره کامپیوزیتی در ولتاژهای مختلف
کرمانشاه 1397/7/10 تاریخ گذشته
1397/07/09
21:08 ب.ظ
خرید 290 مقره کامپیوزیتی در ولتاژ های
کرمانشاه 1397/7/9 تاریخ گذشته
19:31 ب.ظ
مقره کششی سیلیکونی 33 کیلوولت
خوزستان 1397/7/9 تاریخ گذشته
08:32 ق.ظ
خرید انواع مقره سوزنی و کششی
بوشهر 1397/7/9 تاریخ گذشته
1397/07/08
08:33 ق.ظ
خرید انواع مقره سوزنی و
بوشهر 1397/7/8 تاریخ گذشته
1397/07/04
14:56 ب.ظ
خرید 3000 عدد پایه مقره 70 سانتی
کرمانشاه 1397/7/4 تاریخ گذشته
09:00 ق.ظ
خرید انواع مقره
البرز 1397/7/4 تاریخ گذشته
1397/07/02
15:49 ب.ظ
خرید مقره های سرامیکی و شیشه ای خطوط انتقال
تهران 1397/7/2 تاریخ گذشته