1398/05/30
12:47 ب.ظ
خرید انواع برقگیر سیلکونی تزریق مستقیم
سيستان و بلوچستان 1398/5/30 مهلت دار
1398/05/28
08:22 ق.ظ
رینگ کردن چاههای در اختیار شهرداری
تهران 1398/5/28 اعلام نشده
1398/05/27
14:40 ب.ظ
کف پوش عایق ارت
فارس 1398/5/27 تاریخ گذشته
1398/05/26
18:54 ب.ظ
تهیه تجهیزات و بازسازی چاه ارت محتمع
اصفهان 1398/5/26 تاریخ گذشته
1398/05/23
15:30 ب.ظ
کابل ارت روکش دار 35
خراسان رضوي 1398/5/23 تاریخ گذشته
15:23 ب.ظ
ارث تستر کلمپی
کرمانشاه 1398/5/23 تاریخ گذشته
1398/05/20
18:27 ب.ظ
خرید برقگیر 20 کیلو ولت
تهران 1398/5/20 تاریخ گذشته
1398/05/19
18:32 ب.ظ
تهیه و اجرا ارت پارکینگ هواپیما
اصفهان 1398/5/19 تاریخ گذشته
12:43 ب.ظ
خرید انواع برقگیر سلپکونی
سيستان و بلوچستان 1398/5/19 تاریخ گذشته
1398/05/17
09:54 ق.ظ
خرید انواع برقگیر
سيستان و بلوچستان 1398/5/17 تاریخ گذشته
1398/05/16
08:48 ق.ظ
خرید 2700 عدد صفحه اتصال زمین فولادی گالوانیزه
سيستان و بلوچستان 1398/5/16 تاریخ گذشته
08:13 ق.ظ
برقگیر سیلیکونی مناطق الوده و غیرالوده 24kv
سيستان و بلوچستان 1398/5/16 تاریخ گذشته
1398/05/12
19:17 ب.ظ
شمارنده برقگیر میلی امپر
خوزستان 1398/5/12 تاریخ گذشته
14:19 ب.ظ
برقگیر33 کیلوولت- یرکابل بیرونی هوایی33 کیلوولت
خوزستان 1398/5/12 تاریخ گذشته
1398/05/09
13:33 ب.ظ
نوار پلیت مسی روکشدار
تهران 1398/5/9 تاریخ گذشته
13:00 ب.ظ
08:42 ق.ظ
خرید انواع ترانسفورماتور 20-23 کیلوولت - انواع تابلو توزیع روشنایی
کهگیلویه و بویراحمد 1398/5/9 تاریخ گذشته
1398/05/06
10:46 ق.ظ
1398/05/05
12:00 ب.ظ
خرید 9400 کیلو استراکچر و فنس
مازندران 1398/5/5 تاریخ گذشته
1398/05/02
19:09 ب.ظ
خرید 450 عدد برقگیر
سيستان و بلوچستان 1398/5/2 تاریخ گذشته
10:03 ق.ظ
برقگیر موردنیاز
خوزستان 1398/5/2 اعلام نشده
1398/05/01
13:53 ب.ظ
خرید برقگیرهای 132 و 230KV و شمارنده برقگیر جهت پست
کرمان 1398/5/1 تاریخ گذشته
13:28 ب.ظ
خرید برقگیر
خوزستان 1398/5/1 اعلام نشده
08:25 ق.ظ
خرید برقگیرهای 230و123 کیلو ولت  و شمارنده
کرمان 1398/5/1 تاریخ گذشته
1398/04/27
14:06 ب.ظ
صاعقه گیر اندلک
مازندران 1398/4/27 تاریخ گذشته
1398/04/26
10:06 ق.ظ
برقگیر 63 کیلوولت پست همراه با شمارنده
فارس 1398/4/26 تاریخ گذشته
1398/04/24
08:15 ق.ظ
خرید انواع برقگیر
مركزي 1398/4/24 اعلام نشده
1398/04/23
18:48 ب.ظ
لوازم چاه های ارت P3 - P2 و چاه صاعقه گیر و سیم های مسی
خراسان رضوي 1398/4/23 تاریخ گذشته
1398/04/22
08:42 ق.ظ
خرید انواع برقگیر
مركزي 1398/4/22 اعلام نشده
1398/04/21
08:27 ق.ظ
تهیه و نصب میله های ارت جهت کلیدهای اصلی برق منازل شامل
خوزستان 1398/4/21 تاریخ گذشته
1398/04/20
19:14 ب.ظ
12:29 ب.ظ
1398/04/19
18:51 ب.ظ
00:38 ق.ظ
خرید و نصب برقگیر و میله کنود و کابل
کرمان 1398/4/18 تاریخ گذشته
1398/04/18
11:16 ق.ظ
3 عدد برقگیر 63KV خط هوایی
خراسان رضوي 1398/4/18 تاریخ گذشته
1398/04/17
18:13 ب.ظ
برقگیر پست
فارس 1398/4/17 تاریخ گذشته
1398/04/16
1398/04/12
11:09 ق.ظ
برقگیر شبکه های برق فشار قوی
خراسان رضوي 1398/4/12 تاریخ گذشته
1398/04/11
1398/04/06
18:13 ب.ظ
خرید لوازم  ارت صفحه مسی و تسمه
خراسان جنوبي 1398/4/6 تاریخ گذشته
1398/04/05
10:06 ق.ظ
برقگیر تکفاز
اصفهان 1398/4/5 تاریخ گذشته