1397/09/20
12:44 ب.ظ
خرید 6000 دستگاه کنتور تکفاز دیجیتال
قزوين 1397/9/20 مهلت دار
1397/09/19
08:54 ق.ظ
خرید کنتور دیجیتالی تکفاز چند تعرفه
تهران 1397/9/19 تاریخ گذشته
1397/09/15
12:07 ب.ظ
خرید انواع کنتور تکفاز و سه فاز
مركزي 1397/9/15 مهلت دار
08:55 ق.ظ
خرید انواع کنتور تکفاز و 3 فاز
مركزي 1397/9/15 مهلت دار
07:57 ق.ظ
خرید کنتورتکفاز الکترونیکی
مركزي 1397/9/15 اعلام نشده
1397/09/14
1397/09/11
13:53 ب.ظ
خرید 10 دستگاه کنتور MK6E
سيستان و بلوچستان 1397/9/11 تاریخ گذشته
1397/09/05
07:08 ق.ظ
خرید 10000 دستگاه کنتور الکترونیکی تکفاز و 2000 عدد
البرز 1397/9/5 تاریخ گذشته
1397/08/30
08:44 ق.ظ
خرید 15000 دستگاه کنتور تکفاز و سه فاز دیجیتالی
آذربايجان غربي 1397/8/30 تاریخ گذشته
1397/08/28
09:13 ق.ظ
خرید کنتور دیجیتالی چند تعرفه بدون پورت
تهران 1397/8/28 تاریخ گذشته
1397/08/27
14:39 ب.ظ
خرید کنتور تکفاز دیجیتالی با قاب
فارس 1397/8/27 تاریخ گذشته
1397/08/26
13:15 ب.ظ
کنتور برق سه فاز 230 کیلو ولت MK6
هرمزگان 1397/8/26 تاریخ گذشته
08:33 ق.ظ
خرید کنتور
فارس 1397/8/26 تاریخ گذشته
07:29 ق.ظ
خرید کنتور دیجیتالی تکفاز چند تعرفه بدون پورت
تهران 1397/8/26 تاریخ گذشته
1397/08/23
09:17 ق.ظ
خرید 10000 دستگاه انواع کنتور
آذربايجان شرقي 1397/8/23 تاریخ گذشته
09:09 ق.ظ
خرید 37000 متر کابل خود نگهدار فشار ضعیف
آذربايجان غربي 1397/8/23 تاریخ گذشته
1397/08/22
07:21 ق.ظ
خرید انواع کنتور دیجیتالی تکفاز
آذربايجان شرقي 1397/8/22 تاریخ گذشته
1397/08/21
14:22 ب.ظ
خرید 920 عدد کنتور تکفاز الکترونیکی بدون فیوز
مركزي 1397/8/21 تاریخ گذشته
10:07 ق.ظ
خرید انواع کنتور تکفاز و 3فاز
مركزي 1397/8/21 تاریخ گذشته
09:25 ق.ظ
خرید انواع کنتور دیجیتالی تکفاز
آذربايجان شرقي 1397/8/21 تاریخ گذشته
07:02 ق.ظ
خرید کنتور تکفاز دیجیتالی و سه فاز ولتاژ
يزد 1397/8/20 تاریخ گذشته
1397/08/20
13:17 ب.ظ
خرید انواع کنتور تکفاز و 3 فاز
مركزي 1397/8/20 تاریخ گذشته
09:22 ق.ظ
تمدید اگهی - خرید کنتور تکفاز و سه فاز
اصفهان 1397/8/20 تاریخ گذشته
1397/08/15
09:37 ق.ظ
خرید کنتور تکفاز الکترونیکی بدون فیوز در 3 ردیف
مركزي 1397/8/15 اعلام نشده
1397/08/14
10:29 ق.ظ
خرید 920 عدد کنتور تک فاز الکترونیکی بدون فیوز
مركزي 1397/8/14 تاریخ گذشته
10:06 ق.ظ
خرید ده دستگاه کنتور mk 6e
سيستان و بلوچستان 1397/8/14 تاریخ گذشته
10:03 ق.ظ
1397/08/13
09:33 ق.ظ
خرید 50000 دستگاه کنتور دیجیتالی با قاب
سيستان و بلوچستان 1397/8/13 تاریخ گذشته
09:33 ق.ظ
خرید 50000 دستگاه کنتور دیجیتالی با قاب
سيستان و بلوچستان 1397/8/13 تاریخ گذشته
1397/08/09
10:07 ق.ظ
خرید کنتور تکفاز
کهگیلویه و بویراحمد 1397/8/9 تاریخ گذشته
08:38 ق.ظ
کنتور الکترونیکی تکفاز با قاب و خازن بدون کلید
يزد 1397/8/9 تاریخ گذشته
08:24 ق.ظ
کنتور هوشمند سه فاز دیماندی ولتاژ اولیه
يزد 1397/8/9 تاریخ گذشته
1397/08/07
09:01 ق.ظ
اصلاحیه - خرید خدمات کنتور تکفاز دیجیتالی امپری با کلاس
کهگیلویه و بویراحمد 1397/8/7 تاریخ گذشته
1397/08/06
14:09 ب.ظ
خرید کنتور و قاب مربوطه
تهران 1397/8/6 تاریخ گذشته
07:53 ق.ظ
کنتور تکفاز دیجیتالی امپری چند تعرفه با
کهگیلویه و بویراحمد 1397/8/6 تاریخ گذشته
1397/08/05
09:39 ق.ظ
خرید 20000 دستگاه کنتور تکفاز الکترونیکی
مازندران 1397/8/5 تاریخ گذشته
1397/08/03
10:05 ق.ظ
خرید 20000 دستگاه کنتور تکفاز الکترونیکی
مازندران 1397/8/3 تاریخ گذشته
10:05 ق.ظ
خرید کنتور تک فاز دیجیتال با قاب و سیم خروجی برگشتی
کهگیلویه و بویراحمد 1397/8/3 تاریخ گذشته
09:23 ق.ظ
خرید لامپ 50 وات و 150 وات سدیم خیاری
اصفهان 1397/8/3 تاریخ گذشته
09:23 ق.ظ
خرید کنتور تکفاز و سه فاز با قاب
اصفهان 1397/8/3 تاریخ گذشته
07:55 ق.ظ
خرید کنتور تکفاز دیجیتال و قاب کنتور
همدان 1397/8/3 اعلام نشده
07:44 ق.ظ
1397/08/02
10:16 ق.ظ
10:05 ق.ظ
خرید کنتور تک فاز دیجیتالی با قاب
همدان 1397/8/2 تاریخ گذشته
08:04 ق.ظ
07:59 ق.ظ