1399/03/10
17:42 ب.ظ
کنتور دارای مودم
فارس 1399/3/10 تاریخ گذشته
1399/03/07
11:10 ق.ظ
خرید انواع کنتور دیجیتالی چند تعرفه
فارس 1399/3/7 تاریخ گذشته
1399/03/06
13:40 ب.ظ
کنتور دارای مودم و  با ولتاژ 400-220 ولت
فارس 1399/3/6 تاریخ گذشته
12:18 ب.ظ
خرید انواع کنتور دیجیتالی
فارس 1399/3/6 تاریخ گذشته
1399/02/29
12:07 ب.ظ
خرید 30 عدد کنتور اندازه گیری
کرمانشاه 1399/2/29 تاریخ گذشته
1399/02/28
19:03 ب.ظ
دستگاه کنتور دیجیتالی
کرمان 1399/2/28 تاریخ گذشته
1399/02/25
09:40 ق.ظ
خرید کنتور دیجیتالی تکفاز چند تعرفه با پورت RS485
تهران 1399/2/25 تاریخ گذشته
1399/02/24
09:59 ق.ظ
خرید کنتور دیجیتالی تکفاز چند تعرفه با پورت RS485
تهران 1399/2/24 تاریخ گذشته
1399/02/22
09:20 ق.ظ
1399/02/21
11:02 ق.ظ
خرید  دستگاه کنتور دیجیتالی تکفاز با قاب
اردبيل 1399/2/21 تاریخ گذشته
1399/02/20
14:28 ب.ظ
خرید دو دستگاه کنتور فلومتر نیروگاه ایسین
هرمزگان 1399/2/20 تاریخ گذشته
1399/02/16
17:20 ب.ظ
خرید   دستگاه کنتورتکفاز الکترونیکی
لرستان 1399/2/16 تاریخ گذشته
14:14 ب.ظ
خرید 100 دستگاه  کنتور سه فاز هوشمند دیماندی ولتاژ
کرمان 1399/2/16 تاریخ گذشته
1399/02/13
14:34 ب.ظ
خرید 100 دستگاه کنتور سه فاز هوشمند دیماندی
کرمان 1399/2/13 تاریخ گذشته
1399/02/11
08:08 ق.ظ
کنتورهای دیجیتالی و هوشمند
خراسان رضوي 1399/2/11 اعلام نشده
1399/02/10
15:23 ب.ظ
خرید انواع کنتور دیجیتالی
لرستان 1399/2/10 تاریخ گذشته
14:57 ب.ظ
خرید انواع کنتور و قاب کنتور تکفاز و سه فاز
قم 1399/2/10 تاریخ گذشته
11:13 ق.ظ
خرید انواع کنتور
لرستان 1399/2/10 تاریخ گذشته
10:41 ق.ظ
کنتور تکفاز دیجیتالی با پورت و درپوش ترمینال
فارس 1399/2/10 تاریخ گذشته
08:14 ق.ظ
کنتورهای دیجیتالی و هوشمند
خراسان رضوي 1399/2/10 اعلام نشده
1399/02/09
07:56 ق.ظ
خریدکنتور تک فاز دیجیتالی با پورت درپوش ترمینال
فارس 1399/2/9 تاریخ گذشته
1399/02/08
20:56 ب.ظ
خرید 100 عدد کنتور 3 فاز هوشمند دیماندی ولتاژ ثانویه
کرمان 1399/2/8 تاریخ گذشته
18:21 ب.ظ
خرید انواع کنتور
تهران 1399/2/8 تاریخ گذشته
1399/02/07
14:19 ب.ظ
خرید انواع کنتور و قاب کنتور
قم 1399/2/7 تاریخ گذشته
12:54 ب.ظ
خرید دستگاه کنتور اندازه گیری با کلاس دقت
کرمانشاه 1399/2/7 تاریخ گذشته
10:45 ق.ظ
خرید کنتور  فاز دیجیتال مستقیم و غیرمستقیم
بوشهر 1399/2/7 تاریخ گذشته
09:00 ق.ظ
خرید کنتور
بوشهر 1399/2/7 تاریخ گذشته
1399/02/06
11:03 ق.ظ
خرید پایه بتونی و چدنی
البرز 1399/2/6 تاریخ گذشته
1399/02/03
07:52 ق.ظ
خرید 50000 دستگاه کنتور تکفاز  الکترونیکی
مازندران 1399/2/3 تاریخ گذشته
1399/01/26
13:39 ب.ظ
خرید 40 دستگاه کنتور اندازه گیری با کلاس
کرمانشاه 1399/1/26 تاریخ گذشته
1398/12/20
20:16 ب.ظ
کنتور دیجیتال
خوزستان 1398/12/20 تاریخ گذشته
11:19 ق.ظ
خرید 22000 دستگاه کنتور دیجیتالی
خوزستان 1398/12/20 تاریخ گذشته
1398/12/16
07:11 ق.ظ
خرید انواع کنتور تک فاز و سه فاز
آذربايجان شرقي 1398/12/15 تاریخ گذشته
1398/12/13
19:14 ب.ظ
کنتور دیجیتال
خوزستان 1398/12/13 تاریخ گذشته
1398/12/04
18:01 ب.ظ
کنتور برق دیجیتال
سمنان 1398/12/4 تاریخ گذشته
1398/12/01
16:18 ب.ظ
12:27 ب.ظ
کنتور برق هوشمند ثانویه
خراسان رضوي 1398/12/1 تاریخ گذشته
1398/11/30
1398/11/25
10:45 ق.ظ
خرید: 282250 متر انواع کابل فشار ضعیف الومینیوم
کردستان 1398/11/24 تاریخ گذشته
1398/11/19
18:22 ب.ظ
خرید کنتور مغناطیسی
خراسان شمالي 1398/11/19 تاریخ گذشته
1398/11/17
10:59 ق.ظ
خرید 1/000 دستگاه کنتور دیجیتال سه فاز اتصال
مازندران 1398/11/17 تاریخ گذشته
1398/11/14
21:33 ب.ظ
کنتور برق هوشمند
خوزستان 1398/11/14 تاریخ گذشته
1398/11/10
1398/11/08
13:24 ب.ظ