1398/07/22
13:10 ب.ظ
خرید15 عدد کنتور
اصفهان 1398/7/22 مهلت دار
1398/07/17
15:20 ب.ظ
خرید ده دستگاه کنتور دیجیتالی
آذربايجان شرقي 1398/7/17 تاریخ گذشته
12:37 ب.ظ
1 دستگاه کنتور دیجیتالی  EDMI
کرمان 1398/7/17 تاریخ گذشته
09:52 ق.ظ
خرید کنتور تکفاز چند تعرفه به همراه قاب مکمل
اصفهان 1398/7/17 تاریخ گذشته
1398/07/13
07:43 ق.ظ
خرید انواع کنتور به صورت عمده با کارگزاری
زنجان 1398/7/13 اعلام نشده
1398/07/09
14:32 ب.ظ
کنتور برقگیر هوشمند
خراسان رضوي 1398/7/9 تاریخ گذشته
11:31 ق.ظ
خرید ده دستگاه کنتور دیجیتالی
آذربايجان شرقي 1398/7/9 تاریخ گذشته
10:53 ق.ظ
خرید کنتور  دیجیتالی تکفاز چند تعرفه و قاب کنتور
کرمان 1398/7/9 تاریخ گذشته
10:01 ق.ظ
خرید انواع کنتور دیجیتالی از
فارس 1398/7/9 تاریخ گذشته
1398/07/08
09:01 ق.ظ
خرید انواع کنتور دیجیتالی
فارس 1398/7/8 تاریخ گذشته
1398/07/07
12:00 ب.ظ
کنتور برقگیری هوشمند
خراسان رضوي 1398/7/7 تاریخ گذشته
1398/07/06
09:30 ق.ظ
خرید کنتور دیجیتالی تکفاز چند تعرفه و قاب کنتور
کرمان 1398/7/6 تاریخ گذشته
1398/07/04
11:25 ق.ظ
خرید تعداد 86/000 دستگاه کنتور تکفاز مستقیم دیجتیالی
گلستان 1398/7/4 تاریخ گذشته
09:13 ق.ظ
خرید 500 دستگاه کنتور سه فاز هوشمند
گيلان 1398/7/4 تاریخ گذشته
1398/07/03
10:35 ق.ظ
خرید 500 دستگاه انواع کنتور سه فاز هوشمند
گيلان 1398/7/3 تاریخ گذشته
08:58 ق.ظ
خرید تعداد 86/000 دستگاه کنتور تکفاز مستقیم دیجیتال
گلستان 1398/7/3 تاریخ گذشته
1398/07/01
1398/06/24
15:27 ب.ظ
تابلو کنتور برق
خراسان رضوي 1398/6/24 تاریخ گذشته
1398/06/22
11:48 ق.ظ
11:48 ق.ظ
1398/06/21
10:02 ق.ظ
1398/06/20
1398/06/16
1398/06/13
15:25 ب.ظ
خرید 1000 دستگاه کنتور تکفاز
خوزستان 1398/6/13 اعلام نشده
1398/06/12
13:02 ب.ظ
1398/06/07
19:07 ب.ظ
250 دستگاه کنتور هوشمند 3 فاز ولتاژ ثانویه CT
سيستان و بلوچستان 1398/6/7 تاریخ گذشته
1398/06/04
18:21 ب.ظ
اقلام برقی: کنتور برق و نصب راه اندازی انها
خوزستان 1398/6/4 تاریخ گذشته
1398/05/26
15:41 ب.ظ
خرید6 عدد کنتور موردنیاز نیروگاه
هرمزگان 1398/5/26 تاریخ گذشته
1398/05/24
08:10 ق.ظ
1398/05/23
07:45 ق.ظ
کنتور تکفاز دیجیتالی و 3 فاز در انواع مختلف
تهران 1398/5/23 تاریخ گذشته
1398/05/22
19:58 ب.ظ
خرید کنتور تکفاز دیجیتال
مازندران 1398/5/22 تاریخ گذشته
1398/05/20
08:52 ق.ظ
خرید 1000 دستگاه کنتور تکفاز هوشمند
خوزستان 1398/5/20 تاریخ گذشته
1398/05/17
08:35 ق.ظ
کنتور برق  هوشمند دیجیتال 3 فاز بهمراه سی تی
کرمانشاه 1398/5/17 تاریخ گذشته
1398/05/15
12:19 ب.ظ
خرید 250  دستگاه کنتور هوسمند سه فاز ولتاژ
سيستان و بلوچستان 1398/5/15 تاریخ گذشته
10:07 ق.ظ
خرید 6 عدد کنتور موردنیاز نیروگاه
هرمزگان 1398/5/15 تاریخ گذشته
1398/05/13
13:06 ب.ظ