1397/11/30
14:14 ب.ظ
کنتور هوشمند برق و اب
خراسان رضوي 1397/11/30 مهلت دار
12:00 ب.ظ
10 دستگاه کنتور سنجش و پایش انرژی
آذربايجان شرقي 1397/11/30 مهلت دار
12:00 ب.ظ
خرید 10 دستگاه کنتور سنجش و پایش انرژی با کلاس دقت 0.2
آذربايجان شرقي 1397/11/30 مهلت دار
1397/11/28
12:01 ب.ظ
خرید کنتور تکفاز و سه فاز
چهارمحال بختياري 1397/11/28 مهلت دار
09:49 ق.ظ
خرید کنتور
تهران 1397/11/28 مهلت دار
1397/11/27
14:25 ب.ظ
خرید کنتور تکفاز و سه فاز
چهارمحال بختياري 1397/11/27 مهلت دار
10:53 ق.ظ
خرید 88300 دستگاه انواع کنتور دیجیتال
گيلان 1397/11/27 تاریخ گذشته
1397/11/25
13:40 ب.ظ
خرید اجرا و راه اندازی کنتورهای
همدان 1397/11/25 تاریخ گذشته
12:28 ب.ظ
اصلاحیه -خرید 5000 دستگاه کنتور سه فاز الکترونیکی
مازندران 1397/11/25 تاریخ گذشته
1397/11/18
10:58 ق.ظ
خرید کنتور تک فاز الکترونیکی تک فاز
خراسان جنوبي 1397/11/18 تاریخ گذشته
09:02 ق.ظ
خرید کنتور تکفاز دیجیتالی
خراسان جنوبي 1397/11/18 تاریخ گذشته
1397/11/17
18:02 ب.ظ
کنتور برق سه فاز شدت جریان A20
کرمان 1397/11/17 تاریخ گذشته
10:37 ق.ظ
خرید3000 دستگاه کنتور تکفاز دیجیتالی
کرمانشاه 1397/11/17 مهلت دار
1397/11/16
14:30 ب.ظ
کنتورهای الکترومغناطیسی
خراسان رضوي 1397/11/16 تاریخ گذشته
10:40 ق.ظ
3000 دستگاه کنتور تکفاز دیجیتالی با قاب بدون فیوز
کرمانشاه 1397/11/16 تاریخ گذشته
1397/11/14
12:24 ب.ظ
خرید کنتور تک فاز دیجیتال با قاب
خراسان رضوي 1397/11/14 تاریخ گذشته
09:53 ق.ظ
کنتور تکفاز دیجیتالی با قاب
خراسان رضوي 1397/11/14 اعلام نشده
1397/11/13
09:15 ق.ظ
خرید 5000 دستگاه کنتور سه فاز الکترونیکی مستقیم
مازندران 1397/11/13 تاریخ گذشته
1397/11/11
09:08 ق.ظ
کنتور تک فاز دیجیتالی  با قاب مورد نیاز
خراسان رضوي 1397/11/11 اعلام نشده
1397/11/10
13:48 ب.ظ
خرید تابلو و کنتور بازار برق
خوزستان 1397/11/10 تاریخ گذشته
11:29 ق.ظ
خرید 5000 دستگاه کنتور 3 فاز الکترونیکی مستقیم
مازندران 1397/11/10 تاریخ گذشته
11:05 ق.ظ
خرید کنتور و ملزومات مرتبط با آن
آذربايجان شرقي 1397/11/10 تاریخ گذشته
09:54 ق.ظ
خرید 5000 دستگاه کنتور سه فاز الکترونیکی مستقیم
مازندران 1397/11/10 تاریخ گذشته
1397/11/09
19:38 ب.ظ
خرید 10 دستگاه کنتور سنجش و پایش انرژی با کلاس
آذربايجان شرقي 1397/11/9 تاریخ گذشته
13:48 ب.ظ
خرید دو عدد کنتور مازوت مورد نیاز نیروگاه زرند
کرمان 1397/11/9 تاریخ گذشته
1397/11/08
08:19 ق.ظ
خرید 1000 دستگاه کنتور هوشمند
گيلان 1397/11/8 تاریخ گذشته
1397/11/07
09:43 ق.ظ
ساخت کنتورهای مازوت
مازندران 1397/11/7 تاریخ گذشته
07:54 ق.ظ
خرید 1000 دستگاه کنتور هوشمند
گيلان 1397/11/7 تاریخ گذشته
1397/11/06
13:29 ب.ظ
کنتورهای الکترو مغناطیسی سایز500 و سایز350
خراسان رضوي 1397/11/6 تاریخ گذشته
07:55 ق.ظ
خرید 2 عدد کنتور مازوت مورد نیاز نیروگاه
کرمان 1397/11/6 تاریخ گذشته
1397/11/05
12:48 ب.ظ
کنتورهوشمند پایه فلزی با باطری 6 اینچ
آذربايجان غربي 1397/11/4 تاریخ گذشته
1397/11/04
10:27 ق.ظ
خرید 59200 دستگاه کنتور تکفاز  و سه فاز دیجیتالی
آذربايجان غربي 1397/11/4 تاریخ گذشته
09:55 ق.ظ
خرید 59200 دستگاه کنتور تکفاز و 3 فاز دیجیتالی چند تعرفه
آذربايجان غربي 1397/11/4 تاریخ گذشته
1397/11/03
09:11 ق.ظ
خرید 59200 دستگاه کنتور تکفاز و 3 فاز دیجیتالی چند تعرفه
آذربايجان غربي 1397/11/3 تاریخ گذشته
1397/11/02
09:38 ق.ظ
خرید کنتور دیجیتالی تکفاز
فارس 1397/11/2 تاریخ گذشته
1397/11/01
16:27 ب.ظ
خرید کنتور دیجیتالی تک فاز
فارس 1397/11/1 تاریخ گذشته
14:16 ب.ظ
کنتور الکترومغناطیس با کابل
فارس 1397/11/1 تاریخ گذشته
09:11 ق.ظ
خرید کنتور دیجیتالی تکفاز
فارس 1397/11/1 تاریخ گذشته
1397/10/30
09:39 ق.ظ
خرید کنتور تک فاز دیجیتال چند
فارس 1397/10/30 تاریخ گذشته
07:56 ق.ظ
خرید کنتور  تک فاز دیجیتالی
فارس 1397/10/30 تاریخ گذشته
1397/10/29
08:04 ق.ظ
تعداد 3000 دستگاه کنتور تکفاز دیجیتالی با قاب
کرمانشاه 1397/10/29 تاریخ گذشته
1397/10/27
09:02 ق.ظ
خرید کنتور تکفاز و 3 فاز
چهارمحال بختياري 1397/10/27 تاریخ گذشته
1397/10/26
07:40 ق.ظ
خرید 4000 دستگاه کنتور سه فاز الکترونیکی اتصال
البرز 1397/10/26 تاریخ گذشته
1397/10/25
12:05 ب.ظ
کنتور برق دیجیتال 3 فاز اولیه چند تعرفه
خراسان شمالي 1397/10/25 تاریخ گذشته