1398/05/26
15:41 ب.ظ
خرید6 عدد کنتور موردنیاز نیروگاه
هرمزگان 1398/5/26 تاریخ گذشته
1398/05/24
08:10 ق.ظ
1398/05/23
07:45 ق.ظ
کنتور تکفاز دیجیتالی و 3 فاز در انواع مختلف
تهران 1398/5/23 تاریخ گذشته
1398/05/22
19:58 ب.ظ
خرید کنتور تکفاز دیجیتال
مازندران 1398/5/22 تاریخ گذشته
1398/05/20
08:52 ق.ظ
خرید 1000 دستگاه کنتور تکفاز هوشمند
خوزستان 1398/5/20 تاریخ گذشته
1398/05/17
08:35 ق.ظ
کنتور برق  هوشمند دیجیتال 3 فاز بهمراه سی تی
کرمانشاه 1398/5/17 تاریخ گذشته
1398/05/15
12:19 ب.ظ
خرید 250  دستگاه کنتور هوسمند سه فاز ولتاژ
سيستان و بلوچستان 1398/5/15 تاریخ گذشته
10:07 ق.ظ
خرید 6 عدد کنتور موردنیاز نیروگاه
هرمزگان 1398/5/15 تاریخ گذشته
1398/05/13
13:06 ب.ظ
1398/05/10
09:36 ق.ظ
کنتور های تکفاز الکترونیکی مورد نیاز
خراسان رضوي 1398/5/10 اعلام نشده
1398/05/09
08:03 ق.ظ
کنتورهای تکفاز الکترونیکی مورد نیاز
خراسان رضوي 1398/5/9 اعلام نشده
1398/05/08
10:52 ق.ظ
کنتور برق سه فاز
زنجان 1398/5/8 تاریخ گذشته
1398/05/07
10:07 ق.ظ
دستگاه انواع کنتور تک فاز و سه فاز
آذربايجان شرقي 1398/5/7 تاریخ گذشته
1398/05/06
08:30 ق.ظ
1398/05/03
15:23 ب.ظ
کنتور تکفاز دیجیتالی چند تعرفه و کنتور 3 فاز دیجیتالی اتصال مستقیم
چهارمحال بختياري 1398/5/3 تاریخ گذشته
1398/05/02
09:53 ق.ظ
خرید 15500 دستگاه انواع کنتور تکفاز و 3 فاز
آذربايجان شرقي 1398/5/2 تاریخ گذشته
1398/04/30
11:13 ق.ظ
1398/04/26
16:03 ب.ظ
کنتور اب و کنتور برق سه فاز
زنجان 1398/4/26 تاریخ گذشته
12:05 ب.ظ
خرید500 دستگاه کنتور سه فاز عادی فهام
کرمان 1398/4/26 تاریخ گذشته
08:19 ق.ظ
خرید انواع کنتور و کلید میانیاتوری تک فاز
خراسان رضوي 1398/4/26 اعلام نشده
1398/04/06
18:15 ب.ظ
کنتور هوشمند 4 اینچ  پایه باطری wi به همراه نصب
زنجان 1398/4/6 تاریخ گذشته
12:21 ب.ظ
1398/04/05
14:17 ب.ظ
12:54 ب.ظ
خرید 7000 کنتور تکفاز دیجیتالی و قاب
فارس 1398/4/5 تاریخ گذشته
10:14 ق.ظ
6 دستگاه کنتور  mk6e
آذربايجان شرقي 1398/4/5 تاریخ گذشته
1398/04/03
11:44 ق.ظ
کنتور دیجیتالی ترمینالی تکفاز و 3 فاز چندتعرفه
اردبيل 1398/4/3 تاریخ گذشته
10:17 ق.ظ
خرید کنتر دیجیتالی
خوزستان 1398/4/3 اعلام نشده
1398/04/02
09:23 ق.ظ
خرید 19000 دستگاه انواع کنتور دیجیتالی
اردبيل 1398/4/2 تاریخ گذشته
1398/04/01
12:41 ب.ظ
10 دستگاه کنتور سنجش و پایش انرژی
آذربايجان شرقي 1398/4/1 تاریخ گذشته
10:11 ق.ظ
خرید کنتور دیجیتالی
خوزستان 1398/4/1 اعلام نشده
08:37 ق.ظ
انواع کنتور تکفاز و سه فاز
مركزي 1398/4/1 اعلام نشده
1398/03/30
18:41 ب.ظ
خرید انواع کنتور
تهران 1398/3/30 تاریخ گذشته
1398/03/29
13:21 ب.ظ
خرید انواع کنتور دیجیتالی تکفاز
آذربايجان شرقي 1398/3/29 تاریخ گذشته
12:30 ب.ظ
خرید 6000 دستگاه کنتورهای هوشمند
خوزستان 1398/3/29 تاریخ گذشته
09:54 ق.ظ
انواع کنتور تکفاز و 3 فاز
مركزي 1398/3/29 اعلام نشده
1398/03/28
12:00 ب.ظ
خرید17400 دستگاه انواع کنتور تکفاز 16400 عدد قاب کنتور
کردستان 1398/3/28 تاریخ گذشته
1398/03/26
08:05 ق.ظ
خرید انواع کنتور الکترونیکی
البرز 1398/3/26 تاریخ گذشته