1398/03/02
12:43 ب.ظ
خردی انواع کنتور دیجیتالی از تولیدکنندگان
فارس 1398/3/2 مهلت دار
08:26 ق.ظ
کنتور تکفاز و 3 فاز و کنتور اولیه هوشمند و قاب کنتور تکفاز و 3فاز
کهگیلویه و بویراحمد 1398/3/2 مهلت دار
1398/03/01
18:42 ب.ظ
خرید 20 دستگاه کنتور اندازه گیری با کلاس دقت
کرمانشاه 1398/3/1 مهلت دار
13:20 ب.ظ
خرید کنتور برق و قاب کنتور تک فاز و سه فاز در 9 دریف
کهگیلویه و بویراحمد 1398/3/1 مهلت دار
1398/02/29
10:16 ق.ظ
5 دستگاه اندازه گیری دیجیتال
کرمانشاه 1398/2/29 تاریخ گذشته
1398/02/28
19:40 ب.ظ
خرید30/000 دستگاه کنتور تکفاز الکترونیکی
مازندران 1398/2/28 تاریخ گذشته
12:27 ب.ظ
خرید کنتور تکفاز
ايلام 1398/2/28 مهلت دار
12:27 ب.ظ
10:42 ق.ظ
خرید 6000 دستگاه کنتور های هوشمند
خوزستان 1398/2/28 تاریخ گذشته
1398/02/25
10:34 ق.ظ
خرید 20 دستگاه کنتور اندازه گیری با کلاس دقت 0.55
کرمانشاه 1398/2/25 تاریخ گذشته
1398/02/23
1398/02/22
1398/02/19
10:07 ق.ظ
خرید کنتورهای دیجیتال
همدان 1398/2/19 تاریخ گذشته
10:03 ق.ظ
تعداد 7000 کنتور دیجیتالی با قاب
فارس 1398/2/19 تاریخ گذشته
08:14 ق.ظ
خرید کنتور دیجیتالی تکفاز چند تعرفه با پورت
تهران 1398/2/19 تاریخ گذشته
08:08 ق.ظ
خرید انواع کنتور
اصفهان 1398/2/19 تاریخ گذشته
1398/02/18
15:06 ب.ظ
خرید 20 دستگاه کنتور اندازه گیری 10MK
کرمانشاه 1398/2/18 تاریخ گذشته
08:46 ق.ظ
تجدید مناقصه خرید انواع کنتور
اصفهان 1398/2/18 تاریخ گذشته
08:17 ق.ظ
1398/02/17
12:57 ب.ظ
خرید5000 دستگاه کنتور تکفار دیجیتالی
فارس 1398/2/17 تاریخ گذشته
1398/02/12
08:28 ق.ظ
خرید 20 دستگاه کنتور اندازه گیری mk10 ایران
کرمانشاه 1398/2/12 تاریخ گذشته
1398/02/10
12:25 ب.ظ
کنتور تکفاز دیجیتالی
خوزستان 1398/2/10 اعلام نشده
12:21 ب.ظ
خرید تعداد 3100 دستگاه انواع کنتور هوشمند طرح فهام
هرمزگان 1398/2/10 تاریخ گذشته
08:11 ق.ظ
1398/02/09
11:45 ق.ظ
08:33 ق.ظ
1398/02/08
09:55 ق.ظ
خرید 3100 دستگاه انواع کنتور هوشمند
هرمزگان 1398/2/8 اعلام نشده
1398/01/31
14:51 ب.ظ
خرید 20 دستگاه کنتور اندازه گیری 10MK
کرمانشاه 1398/1/31 تاریخ گذشته
10:35 ق.ظ
خرید انواع کنتور
اصفهان 1398/1/31 تاریخ گذشته
10:17 ق.ظ
خرید کنتور تکفاز
ايلام 1398/1/31 تاریخ گذشته
10:16 ق.ظ
کنتور 3 فاز
ايلام 1398/1/31 تاریخ گذشته
10:16 ق.ظ
خرید کنتور قرائت از راه دور
ايلام 1398/1/31 تاریخ گذشته
1398/01/29
19:01 ب.ظ