1398/04/06
18:15 ب.ظ
کنتور هوشمند 4 اینچ  پایه باطری wi به همراه نصب
زنجان 1398/4/6 تاریخ گذشته
12:21 ب.ظ
1398/04/05
14:17 ب.ظ
12:54 ب.ظ
خرید 7000 کنتور تکفاز دیجیتالی و قاب
فارس 1398/4/5 تاریخ گذشته
10:14 ق.ظ
6 دستگاه کنتور  mk6e
آذربايجان شرقي 1398/4/5 تاریخ گذشته
1398/04/03
11:44 ق.ظ
کنتور دیجیتالی ترمینالی تکفاز و 3 فاز چندتعرفه
اردبيل 1398/4/3 تاریخ گذشته
10:17 ق.ظ
خرید کنتر دیجیتالی
خوزستان 1398/4/3 اعلام نشده
1398/04/02
09:23 ق.ظ
خرید 19000 دستگاه انواع کنتور دیجیتالی
اردبيل 1398/4/2 تاریخ گذشته
1398/04/01
12:41 ب.ظ
10 دستگاه کنتور سنجش و پایش انرژی
آذربايجان شرقي 1398/4/1 تاریخ گذشته
10:11 ق.ظ
خرید کنتور دیجیتالی
خوزستان 1398/4/1 اعلام نشده
08:37 ق.ظ
انواع کنتور تکفاز و سه فاز
مركزي 1398/4/1 اعلام نشده
1398/03/30
18:41 ب.ظ
خرید انواع کنتور
تهران 1398/3/30 تاریخ گذشته
1398/03/29
13:21 ب.ظ
خرید انواع کنتور دیجیتالی تکفاز
آذربايجان شرقي 1398/3/29 تاریخ گذشته
12:30 ب.ظ
خرید 6000 دستگاه کنتورهای هوشمند
خوزستان 1398/3/29 تاریخ گذشته
09:54 ق.ظ
انواع کنتور تکفاز و 3 فاز
مركزي 1398/3/29 اعلام نشده
1398/03/28
12:00 ب.ظ
خرید17400 دستگاه انواع کنتور تکفاز 16400 عدد قاب کنتور
کردستان 1398/3/28 تاریخ گذشته
1398/03/26
08:05 ق.ظ
خرید انواع کنتور الکترونیکی
البرز 1398/3/26 تاریخ گذشته
1398/03/25
07:38 ق.ظ
خرید انواع کنتور الکترونیکی
البرز 1398/3/25 تاریخ گذشته
1398/03/20
13:18 ب.ظ
خرید 20 دستگاه کنتور اندازه گیری با کلاس دقت
کرمانشاه 1398/3/20 تاریخ گذشته
10:25 ق.ظ
خرید انواع کنتور هوشمند
اصفهان 1398/3/20 تاریخ گذشته
1398/03/08
14:28 ب.ظ
خرید کنتور سه فاز و تک فاز به همراه قاب کنتور
کهگیلویه و بویراحمد 1398/3/8 تاریخ گذشته
1398/03/05
19:15 ب.ظ
کنتور الکترومغناطیس 6 اینچ
فارس 1398/3/5 تاریخ گذشته
10:31 ق.ظ
خرید 4 دستگاه کنتور برق جهت مصرفی داخلی نیروگاه
مركزي 1398/3/5 تاریخ گذشته
1398/03/02
12:43 ب.ظ
خردی انواع کنتور دیجیتالی از تولیدکنندگان
فارس 1398/3/2 تاریخ گذشته
08:26 ق.ظ
کنتور تکفاز و 3 فاز و کنتور اولیه هوشمند و قاب کنتور تکفاز و 3فاز
کهگیلویه و بویراحمد 1398/3/2 تاریخ گذشته
1398/03/01
18:42 ب.ظ
خرید 20 دستگاه کنتور اندازه گیری با کلاس دقت
کرمانشاه 1398/3/1 تاریخ گذشته
13:20 ب.ظ
خرید کنتور برق و قاب کنتور تک فاز و سه فاز در 9 دریف
کهگیلویه و بویراحمد 1398/3/1 تاریخ گذشته
1398/02/29
10:16 ق.ظ
5 دستگاه اندازه گیری دیجیتال
کرمانشاه 1398/2/29 تاریخ گذشته
1398/02/28
19:40 ب.ظ
خرید30/000 دستگاه کنتور تکفاز الکترونیکی
مازندران 1398/2/28 تاریخ گذشته
12:27 ب.ظ
خرید کنتور تکفاز
ايلام 1398/2/28 تاریخ گذشته
12:27 ب.ظ
10:42 ق.ظ
خرید 6000 دستگاه کنتور های هوشمند
خوزستان 1398/2/28 تاریخ گذشته
1398/02/25
10:34 ق.ظ
خرید 20 دستگاه کنتور اندازه گیری با کلاس دقت 0.55
کرمانشاه 1398/2/25 تاریخ گذشته