1398/09/18
13:55 ب.ظ
کلید مغناطیسی زیمنس
آذربايجان شرقي 1398/9/18 تاریخ گذشته
10:51 ق.ظ
100 عدد خلزونی بریکر elf و 100 عدد چرخ دنده بریکر
فارس 1398/9/18 تاریخ گذشته
1398/09/17
12:40 ب.ظ
خرید انواع کلید
اصفهان 1398/9/17 تاریخ گذشته
10:51 ق.ظ
خرید 8 ست سکسیونر پانتوگراف سه فاز 230 کیلو ولت
مركزي 1398/9/17 مهلت دار
07:43 ق.ظ
خرید انواع کلید
اصفهان 1398/9/17 تاریخ گذشته
1398/09/16
13:50 ب.ظ
1398/09/13
12:32 ب.ظ
خرید 7 دستگاه پل کلید VD4
اصفهان 1398/9/13 تاریخ گذشته
12:26 ب.ظ
خرید کنتاکت
اصفهان 1398/9/13 تاریخ گذشته
1398/09/09
11:39 ق.ظ
ادپتاسیون بریکرهای 33 کیلوولت
خوزستان 1398/9/9 تاریخ گذشته
1398/09/04
14:01 ب.ظ
خرید 1 عدد کلید 1250 امپر
فارس 1398/9/4 تاریخ گذشته
13:58 ب.ظ
لوازم یدکی بریکرها
فارس 1398/9/4 تاریخ گذشته
10:45 ق.ظ
خرید RETROFIT کلیدهای 6 کیلو ولت پست برق PTAL
خوزستان 1398/9/4 تاریخ گذشته
1398/09/03
10:48 ق.ظ
خرید 5 دستگاه کلید فشار متوسط و قطعات یدکی مربوطه
کرمانشاه 1398/9/3 تاریخ گذشته
1398/09/02
10:55 ق.ظ
موتور کلید اتوماتیک 3 فاز 630 امپر
فارس 1398/9/2 تاریخ گذشته
10:52 ق.ظ
خرید 2 عدد کلید 2000 امپر گازی 24 کیلووات
فارس 1398/9/2 تاریخ گذشته
09:40 ق.ظ
Retrofit کلیدهای 6 کیلوولت پست برق  PTA1
خوزستان 1398/9/2 تاریخ گذشته
1398/08/28
14:04 ب.ظ
کلید کامپکت یونولیک 1000 امپر
هرمزگان 1398/8/28 تاریخ گذشته
1398/08/26
10:31 ق.ظ
خرید سکسیونر موتوردار بطور کامل
اصفهان 1398/8/26 تاریخ گذشته
1398/08/25
17:16 ب.ظ
خرید ارابه کامل دژنگتور و کلید ارت نوع LS
اصفهان 1398/8/25 تاریخ گذشته
17:15 ب.ظ
خرید ارابه کامل دژنگتور کلید ارت نوع AREVA
اصفهان 1398/8/25 تاریخ گذشته
15:45 ب.ظ
خرید کلید و سکسیونر
کرمان 1398/8/25 تاریخ گذشته
14:31 ب.ظ
لوازم یدکی بریکرها
فارس 1398/8/25 تاریخ گذشته
1398/08/23
07:08 ق.ظ
خرید 2 عدد کلید 2000 امپر گازی 24 کیلو ولت
فارس 1398/8/22 تاریخ گذشته
1398/08/22
09:13 ق.ظ
خرید کلید سکسیونرهای پست 230/132/20 کیلوولت
کرمان 1398/8/22 تاریخ گذشته
08:42 ق.ظ
خرید انواع کلید اتوماتیک هوایی
خراسان جنوبي 1398/8/22 تاریخ گذشته
1398/08/21
13:23 ب.ظ
خرید کلید و سکسیونرهای پست 230/132/20 کیلوولت
کرمان 1398/8/21 تاریخ گذشته
11:48 ق.ظ
سکسیونر هوایی قابل قطع زیربار گازی موتوردار
قم 1398/8/21 تاریخ گذشته
1398/08/18
18:18 ب.ظ
خرید کنتاکت متحرک بریکرهای 6 کیلو ولت واحدهای بخار
گيلان 1398/8/18 تاریخ گذشته
1398/08/14
13:08 ب.ظ
خرید 8 ست سکسیونر پانتوگراف 3 فاز 230 کیلوولت
مركزي 1398/8/14 تاریخ گذشته
1398/08/12
15:15 ب.ظ
14:51 ب.ظ
خرید 8 ست سکسیونر پانتوگراف سه فاز 230 کیلو ولت-  تجدید
مركزي 1398/8/12 تاریخ گذشته
1398/08/11
11:41 ق.ظ
سکسیونر هوایی قابل قطع زیربار گازی موتوردار
قم 1398/8/11 تاریخ گذشته
1398/08/06
10:49 ق.ظ
اداپتاسیون بریکرهای 33KV
خوزستان 1398/8/6 تاریخ گذشته
1398/08/02
13:39 ب.ظ
خرید قطعات CIRCUTT BREAKER
خوزستان 1398/8/2 تاریخ گذشته
1398/07/29
14:42 ب.ظ
اداپتاسیون بریکرهای 33KV
خوزستان 1398/7/29 تاریخ گذشته
09:13 ق.ظ
خرید سکسیونر
تهران 1398/7/29 تاریخ گذشته
1398/07/24
12:59 ب.ظ
خرید بریکر گازی
سيستان و بلوچستان 1398/7/24 تاریخ گذشته
1398/07/23
1398/07/20
13:22 ب.ظ
خرید20 دستگاه سکسیونر و 6 دستگاه کلید
آذربايجان شرقي 1398/7/20 تاریخ گذشته
1398/07/18
15:10 ب.ظ
خرید 20 دستگاه سکسیونر و 6 دستگاه کلید
آذربايجان شرقي 1398/7/18 تاریخ گذشته
1398/07/16
19:31 ب.ظ
11:13 ق.ظ
خرید دو دستگاه کلید 20 کیلو ولت  جهت
هرمزگان 1398/7/16 تاریخ گذشته
1398/07/15
11:37 ق.ظ
خرید 20 دستگاه سکسیونر و 6 دستگاه کلید
آذربايجان شرقي 1398/7/15 تاریخ گذشته
1398/07/13
18:40 ب.ظ
1398/07/07
10:41 ق.ظ
خرید 8 ست سکسیونر پانتوگراف سه فاز
مركزي 1398/7/7 تاریخ گذشته
1398/07/06
08:27 ق.ظ
خرید 8 ست سکسیونر پانتوگراف سه فاز
مركزي 1398/7/6 تاریخ گذشته
1398/07/03
19:24 ب.ظ
خرید کلید اتوماتیک و کلید چنج اور جهت پایانه مرزی
کرمانشاه 1398/7/3 تاریخ گذشته
13:17 ب.ظ
کلید کامپکت 100 امپر 2 عدد کلید کامپکت  63 امپر
خراسان شمالي 1398/7/3 تاریخ گذشته