1397/11/29
12:34 ب.ظ
کلید هوایی 132 کیلو ولت 2000 امپر
خوزستان 1397/11/29 مهلت دار
12:11 ب.ظ
11:58 ق.ظ
کلید اتوماتیک پایه فیوز و ترانس جریان خازن
خوزستان 1397/11/29 مهلت دار
1397/11/28
09:51 ق.ظ
خرید کلید
تهران 1397/11/28 مهلت دار
1397/11/27
13:39 ب.ظ
کلید اینکامینگ 20KV
هرمزگان 1397/11/27 تاریخ گذشته
10:53 ق.ظ
خرید انواع کلید مینیاتوری
گيلان 1397/11/27 تاریخ گذشته
1397/11/25
09:52 ق.ظ
پریش دو مرحله ای جهت پل بریکردهای 630 امپر پارس سوییچ
خوزستان 1397/11/25 تاریخ گذشته
1397/11/24
14:29 ب.ظ
خرید 140 دستگاه کلید هوایی 33 کیلو ولت
خوزستان 1397/11/24 مهلت دار
10:30 ق.ظ
تمدید -- خرید سکسیونر
کرمان 1397/11/24 اعلام نشده
1397/11/23
12:13 ب.ظ
خرید سکسیونر قابل قطع موتوردار به
کرمان 1397/11/23 مهلت دار
1397/11/18
10:14 ق.ظ
کلید بریکر هوایی کشویی 1000 امپر موتور دار زیمنس اصلی با
خوزستان 1397/11/18 تاریخ گذشته
1397/11/15
21:17 ب.ظ
خرید دو دستگاه کلید 230 کیلو ولت جهت پست 230/400 کیلو ولت
هرمزگان 1397/11/15 تاریخ گذشته
09:46 ق.ظ
خرید 4 کیلد قدرت 20 کیلو ولت 1600 امپر
تهران 1397/11/15 تاریخ گذشته
1397/11/14
16:32 ب.ظ
خرید دو دستگاه کلیدقطع جریان 230 کیلو ولت جهت
هرمزگان 1397/11/14 تاریخ گذشته
12:14 ب.ظ
11:22 ق.ظ
خرید یک عدد بریکر
تهران 1397/11/14 اعلام نشده
1397/11/10
09:52 ق.ظ
خرید سکسیونر هوایی و گازی و قابل قطع موتوردار
کرمان 1397/11/10 تاریخ گذشته
07:39 ق.ظ
خرید انواع کلید و انواع تیر بتونی نوع گرد
اصفهان 1397/11/10 تاریخ گذشته
1397/11/09
15:01 ب.ظ
سکسیونر SDCEM
خراسان رضوي 1397/11/9 تاریخ گذشته
14:35 ب.ظ
خرید سکسیونر هوایی - گازی- قابل قطع موتور دار
کرمان 1397/11/9 تاریخ گذشته
09:26 ق.ظ
خرید انواع کلید- انواع تیر بتونی نوع گرد
اصفهان 1397/11/9 تاریخ گذشته
1397/11/06
13:43 ب.ظ
کلید برق گازی
خوزستان 1397/11/6 تاریخ گذشته
13:18 ب.ظ
خرید کلید و سکسیونر برای توسعه
يزد 1397/11/6 تاریخ گذشته
1397/11/04
11:04 ق.ظ
خرید کلید و سکسیونر  برای توسعه و احداث
يزد 1397/11/4 تاریخ گذشته
08:39 ق.ظ
خرید15 عدد کلید اتوماتیک به همراه لوازم جانبی
خراسان رضوي 1397/11/4 تاریخ گذشته
08:26 ق.ظ
خرید و نصب دژنکتور جهت استفاده در پست برق
تهران 1397/11/4 تاریخ گذشته
1397/11/03
09:27 ق.ظ
خرید انواع کلید فشار ضعیف اتوماتیک
فارس 1397/11/3 تاریخ گذشته
08:17 ق.ظ
خرید 5 دستگاه سکسیونر
گلستان 1397/11/3 تاریخ گذشته
08:13 ق.ظ
خرید انواع کلید فشار ضعیف اتوماتیک قابل تنظیم
فارس 1397/11/3 تاریخ گذشته
1397/11/01
20:32 ب.ظ
مجموعه قطعات یدکی
خوزستان 1397/11/1 تاریخ گذشته
1397/10/30
14:02 ب.ظ
خرید کلید و سکسیونر پستهای شهرک صنعتی
خراسان رضوي 1397/10/30 تاریخ گذشته
1397/10/29
12:37 ب.ظ
کلید اتوماتیک 3فاز حرارتی
اصفهان 1397/10/29 تاریخ گذشته
10:13 ق.ظ
خرید کلید و سکسیونر پست های شهرک
خراسان رضوي 1397/10/29 تاریخ گذشته
1397/10/26
20:26 ب.ظ
مجموعه قطعات یدکی مدل FP 71 Bکاربرد کلید برق گازی
خوزستان 1397/10/26 تاریخ گذشته
1397/10/18
09:09 ق.ظ
خرید بلبرینگ - کلید منیاتور ، اهن ورق ضد سایش
يزد 1397/10/18 تاریخ گذشته
09:08 ق.ظ
خرید بلبرینگ - کلید منیاتور ، اهن ورق ضد سایش
يزد 1397/10/18 تاریخ گذشته
08:36 ق.ظ
خرید 1500 ست کلید جداساز هوایی 33 کیلو
خوزستان 1397/10/18 تاریخ گذشته
1397/10/17
18:47 ب.ظ
کلید اتوماتیک مصرف داخلی 800 امپر 2 دستگاه و
سيستان و بلوچستان 1397/10/17 تاریخ گذشته
07:55 ق.ظ
1397/10/16
14:27 ب.ظ
دژنکتور گازی A630 -بدون رله
گلستان 1397/10/16 تاریخ گذشته
1397/10/15
21:03 ب.ظ
خرید سکسیونر
مركزي 1397/10/15 تاریخ گذشته
1397/10/12
20:58 ب.ظ
ساخت قطعات کلید هوایی 132 کیلو ولت پست های GIS
خوزستان 1397/10/12 تاریخ گذشته
1397/10/11
10:23 ق.ظ
خرید انواع کلید اتوماتیک کلید فیوز وکلید مینیاتوری
اصفهان 1397/10/11 تاریخ گذشته
1397/10/09
14:02 ب.ظ
خرید 4 عدد بریکر sfc واحد های گازی نیروگاه
تهران 1397/10/9 تاریخ گذشته
1397/10/08
1397/10/05
14:24 ب.ظ
خرید دو دستگاه کلید 20 کیلو ولت
هرمزگان 1397/10/5 تاریخ گذشته
10:05 ق.ظ
خرید و نصب 50 دستگاه سکسیونر
تهران 1397/10/5 تاریخ گذشته