1398/09/23
14:43 ب.ظ
خرید نصب و راه اندازی تجهیزات سیستم اعلام و اطفا
اصفهان 1398/9/23 مهلت دار
11:30 ق.ظ
موتور ژنراتور هوندا المکس
مازندران 1398/9/23 مهلت دار
11:20 ق.ظ
ژنراتور
البرز 1398/9/23 مهلت دار
10:53 ق.ظ
خرید دیزل ژنراتور
هرمزگان 1398/9/23 اعلام نشده
1398/09/21
07:53 ق.ظ
1398/09/20
14:33 ب.ظ
ژنراتور دیزلی 50 کیلووات
مركزي 1398/9/20 تاریخ گذشته
1398/09/19
14:24 ب.ظ
11:03 ق.ظ
خرید نصب راه اندازی 6 دستگاه مولد برق
تهران 1398/9/19 مهلت دار
10:06 ق.ظ
خرید ونصب و راه اندازی 16 دستگاه مولد برق
تهران 1398/9/19 مهلت دار
1398/09/18
18:13 ب.ظ
خرید تجهیزات و لوازم فنی
لرستان 1398/9/18 تاریخ گذشته
12:28 ب.ظ
1398/09/17
19:42 ب.ظ
تعمیرات اساسی موتور ژنراتور
تهران 1398/9/17 تاریخ گذشته
14:11 ب.ظ
تعمیر اساسی  1د ستگاه دیزل ژنراتور 125 کاوا
هرمزگان 1398/9/17 تاریخ گذشته
12:30 ب.ظ
ژنراتور الکتریکی دیزلی با موتور مرسدس
گلستان 1398/9/17 تاریخ گذشته
09:29 ق.ظ
خرید نصب راه اندازی 16 دستگاه مولد برق اضطراری
تهران 1398/9/17 مهلت دار
09:29 ق.ظ
خرید نصب راه اندازی 6 دستگاه مولد برق اضطراری
تهران 1398/9/17 مهلت دار
1398/09/16
13:45 ب.ظ
سرویس دیزل ژنراتور ماک مات 500 کیلووات
خوزستان 1398/9/16 تاریخ گذشته
11:35 ق.ظ
خرید دیزل ژنراتور
هرمزگان 1398/9/16 اعلام نشده
11:05 ق.ظ
10:34 ق.ظ
بهسازی دیزل ژنراتور
فارس 1398/9/16 تاریخ گذشته
1398/09/13
12:08 ب.ظ
خرید نصب راه اندازی دو دستگاه دیزل ژنراتور 110 کاوا
خراسان جنوبي 1398/9/13 تاریخ گذشته
08:55 ق.ظ
خرید 2 دستگاه دیزل ژنراتور
خراسان رضوي 1398/9/13 اعلام نشده
1398/09/12
15:01 ب.ظ
خرید نصب راه اندازی 3 دستگاه دیزل ژنراتور بیمارستان
سيستان و بلوچستان 1398/9/12 تاریخ گذشته
14:41 ب.ظ
ژنراتور الکتریکی دیزلی با موتور مرسدس بنز فرکانس
گلستان 1398/9/12 تاریخ گذشته
11:00 ق.ظ
تعمیر ژنراتور برق کلید برق
خوزستان 1398/9/12 تاریخ گذشته
10:47 ق.ظ
بهسازی دیزل ژنراتورها
فارس 1398/9/12 تاریخ گذشته
09:25 ق.ظ
خرید نصب راه اندازی 3 دستگاه دیزل ژنراتور بیمارستان 320 تختخوابی
سيستان و بلوچستان 1398/9/12 تاریخ گذشته
08:46 ق.ظ
خرید 2 دستگاه دیزل ژنراتور
خراسان رضوي 1398/9/12 اعلام نشده
07:57 ق.ظ
خرید دو دستگاه مولد برق اضطراری دیزل ژنراتور
تهران 1398/9/12 تاریخ گذشته
1398/09/11
11:41 ق.ظ
ذغال تحریک ژنراتور نیروگاه برقابی
گيلان 1398/9/11 تاریخ گذشته
09:55 ق.ظ
قطعات مولدهای کاترپیلار
تهران 1398/9/11 تاریخ گذشته
09:55 ق.ظ
قطعات مولدهای mtu مورد نیاز
تهران 1398/9/11 تاریخ گذشته
09:55 ق.ظ
قطعات مولدهای گسکور
تهران 1398/9/11 تاریخ گذشته
09:55 ق.ظ
قطعات مولدهای MWM
تهران 1398/9/11 تاریخ گذشته
1398/09/10
20:24 ب.ظ
خرید پیکور و موتور جوش و موتور برق
فارس 1398/9/10 تاریخ گذشته
18:12 ب.ظ
دیزل ژنراتور  پرتابل50 کاوا
خوزستان 1398/9/10 تاریخ گذشته
1398/09/09
11:34 ق.ظ
خرید دیزل ژنراتور 250 کاوا
خوزستان 1398/9/9 تاریخ گذشته
1398/09/08
17:26 ب.ظ
خرید 11 دستگاه دیزل ژنراتور 125 کاوا سیار
تهران 1398/9/7 تاریخ گذشته
16:17 ب.ظ
موتور برق گازسوز
کردستان 1398/9/7 تاریخ گذشته
12:04 ب.ظ
12:03 ب.ظ
ژنراتور الکتریکی دیزلی با موتور بنز 400 ولت
آذربايجان شرقي 1398/9/7 تاریخ گذشته
11:34 ق.ظ
تعمیر دیزل ژنراتور
تهران 1398/9/6 تاریخ گذشته
1398/09/06
22:46 ب.ظ
سه دستگاه ژنراتور برق دیزلی - ولوو
تهران 1398/9/6 تاریخ گذشته