1397/09/28
14:47 ب.ظ
خرید نصب و راه اندازی دیزل ژنراتور ولوو
کرمان 1397/9/28 مهلت دار
09:53 ق.ظ
موتور برق دیزلی توان 7/5KW مدل KGE12
خوزستان 1397/9/28 مهلت دار
09:40 ق.ظ
2 دستگاه دیزل ژنراتور
آذربايجان شرقي 1397/9/28 اعلام نشده
08:16 ق.ظ
دیزل ژنراتور
آذربايجان شرقي 1397/9/28 مهلت دار
08:12 ق.ظ
دیزل ژنراتور
آذربايجان شرقي 1397/9/28 مهلت دار
1397/09/27
11:17 ق.ظ
خرید دیزل ژنراتور
خراسان شمالي 1397/9/27 مهلت دار
1397/09/26
16:27 ب.ظ
12:00 ب.ظ
خرید بارگیری حمل و تخلیه و نصب راه اندازی 1 دستگاه
خوزستان 1397/9/26 مهلت دار
07:37 ق.ظ
خرید تعداد2 دستگاه دیزل ژنراتور
آذربايجان شرقي 1397/9/26 اعلام نشده
1397/09/25
12:42 ب.ظ
محرک الکتریکی ژنراتور
خراسان شمالي 1397/9/25 مهلت دار
10:20 ق.ظ
دیزل ژنراتور 50 کاوا
يزد 1397/9/25 تاریخ گذشته
10:02 ق.ظ
موتور برق دیزلی با خنک شونده هوا
خوزستان 1397/9/25 تاریخ گذشته
09:49 ق.ظ
خرید 2 دستگاه دیزل ژنراتور
آذربايجان شرقي 1397/9/25 اعلام نشده
09:04 ق.ظ
1397/09/24
13:00 ب.ظ
خرید نصب و راه اندازی دیزل ژنراتور با توان دائم 200KVA
سمنان 1397/9/24 تاریخ گذشته
09:09 ق.ظ
تامین یگ دستگاه دیزل ژنراتور500kva
لرستان 1397/9/24 مهلت دار
07:55 ق.ظ
07:48 ق.ظ
ژنراتور الکتریکی AC توان 85 KW
اردبيل 1397/9/24 مهلت دار
1397/09/22
14:42 ب.ظ
خرید دیزل ژنراتور
تهران 1397/9/22 تاریخ گذشته
12:27 ب.ظ
ژنراتور 50 کاوا
کهگیلویه و بویراحمد 1397/9/22 تاریخ گذشته
10:34 ق.ظ
ژنراتور الکتریکی دیزلی با موتور مرسدس بنز فرکانس
سيستان و بلوچستان 1397/9/22 تاریخ گذشته
1397/09/21
13:20 ب.ظ
دیزل ژنراتور الکتریکی  43 کاوا
قم 1397/9/21 تاریخ گذشته
12:49 ب.ظ
موتور برق گاز سوز توان 4/8 کیلووات
کردستان 1397/9/21 تاریخ گذشته
08:59 ق.ظ
خرید تحویل و نصب و راه اندازی 4 دستگاه دیزل ژنراتور دائم کار
سيستان و بلوچستان 1397/9/21 مهلت دار
1397/09/19
13:49 ب.ظ
موتور برق تک بنزینی 2 کیلو ولت مدل SH2800
مازندران 1397/9/19 تاریخ گذشته
11:29 ق.ظ
ژنراتور الکتریکی  دیزلی
يزد 1397/9/19 تاریخ گذشته
09:39 ق.ظ
خرید 1 دستگاه دیزل راه انداز واحد نیروگاه شهید
خوزستان 1397/9/19 تاریخ گذشته
1397/09/18
12:05 ب.ظ
خرید تا راه اندازی 4 دستکاه دیزل ژنراتور دائم کار کانوپی پرتابل
سيستان و بلوچستان 1397/9/18 مهلت دار
1397/09/17
14:06 ب.ظ
جمع اوری و نصب دیزل ژنراتور
چهارمحال بختياري 1397/9/17 تاریخ گذشته
12:55 ب.ظ
موتور برق دیزلی KANA با خشک شونده هوا
خوزستان 1397/9/17 تاریخ گذشته
11:43 ق.ظ
خرید 3 دستگاه دیزل ژنراتور
خوزستان 1397/9/17 تاریخ گذشته
1397/09/15
15:55 ب.ظ
ژنراتور برق 150 کاوا و سیلندر و تابلو برق پی ال سی
سمنان 1397/9/15 تاریخ گذشته
12:29 ب.ظ
خرید 1 دستگاه دیزل ژنراتور جهت اورژانس بیمارستان
خوزستان 1397/9/15 تاریخ گذشته
12:28 ب.ظ
خریدیک دستگاه دیزل ژنراتور
خوزستان 1397/9/15 تاریخ گذشته
12:28 ب.ظ
خرید یک دستگاه  دیزل ژنراتور  جهت پروژه تکمیل اورژانس
خوزستان 1397/9/15 تاریخ گذشته
1397/09/13
08:32 ق.ظ
خرید سه دستگاه دیزل ژنراتور موردنیاز
سمنان 1397/9/13 تاریخ گذشته
1397/09/12
13:11 ب.ظ
ژنراتور برق 140 کیلو وات ولوو
سمنان 1397/9/12 تاریخ گذشته
13:10 ب.ظ
ژنراتور برق 160KV ولوو
سمنان 1397/9/12 تاریخ گذشته
10:26 ق.ظ
اجاره دیزل ژنراتور 50 کیلووات
خراسان رضوي 1397/9/12 تاریخ گذشته
10:06 ق.ظ
1397/09/11
16:26 ب.ظ
ژنراتور کامل کامیون ولوو
کرمان 1397/9/11 تاریخ گذشته
10:15 ق.ظ
خرید نصب و راه اندازی تعداد 9 دستگاه دیزل ژنراتور
تهران 1397/9/11 تاریخ گذشته
1397/09/10
14:09 ب.ظ
خرید یک دستگاه دیزل راه اندازی واحد گاز نیروگاه شهید
خوزستان 1397/9/10 اعلام نشده
12:30 ب.ظ
ژنراتور برق گاز سوز و موتور برق گاز سوز
خراسان رضوي 1397/9/10 تاریخ گذشته
10:22 ق.ظ
تامین برق اضطراری  مخازن  ایستگاه های
تهران 1397/9/10 تاریخ گذشته
1397/09/07
07:49 ق.ظ
1397/09/06
13:47 ب.ظ
خرید تا راه اندازی موتوربرق دیزلی 20کاوا
خراسان رضوي 1397/9/6 تاریخ گذشته