1398/05/28
20:10 ب.ظ
اجاره دیزل ژنراتور
تهران 1398/5/28 مهلت دار
19:32 ب.ظ
موتور برق بنزینی
قم 1398/5/28 مهلت دار
15:03 ب.ظ
سرویس دستگاه ژنراتور
مركزي 1398/5/28 مهلت دار
12:44 ب.ظ
1398/05/27
13:39 ب.ظ
خرید دیزل ژنراتور برق اضطراری 300 کیلووات
کرمان 1398/5/27 اعلام نشده
13:24 ب.ظ
خرید یک دستگاه موتور دیزل
تهران 1398/5/27 مهلت دار
11:40 ق.ظ
تهیه و نصب و راه اندازی یک دستگاه دیزل ژنراتور
خراسان رضوي 1398/5/27 مهلت دار
11:39 ق.ظ
تایمن انواع ژنراتور جهت تامین برق سایت
خوزستان 1398/5/27 اعلام نشده
08:42 ق.ظ
اقلام مورد نیاز موتور دیزل برق
لرستان 1398/5/27 مهلت دار
08:13 ق.ظ
1398/05/26
18:53 ب.ظ
تعمیر موتور ژنراتور DEUTZ
اصفهان 1398/5/26 مهلت دار
18:10 ب.ظ
مناقصه ارزیابی کیفی چهار دستگاه دیزل ژنراتور
خراسان رضوي 1398/5/26 مهلت دار
12:11 ب.ظ
تامین انواع ژنراتور جهت تامین برق سایت
خوزستان 1398/5/26 اعلام نشده
10:52 ق.ظ
موتور برق بنزینی
آذربايجان شرقي 1398/5/26 تاریخ گذشته
1398/05/23
19:16 ب.ظ
انجام عملیات اورهال دیزل ژنراتور
کرمانشاه 1398/5/23 تاریخ گذشته
13:09 ب.ظ
دیزل ژنراتور 200 کاوا
مازندران 1398/5/23 مهلت دار
08:01 ق.ظ
1398/05/22
18:20 ب.ظ
دیزل ژنراتور 45KVA
لرستان 1398/5/22 مهلت دار
14:17 ب.ظ
خرید اقلام و قطعات ژنراتور شناور گنو
تهران 1398/5/22 مهلت دار
13:00 ب.ظ
10:20 ق.ظ
08:21 ق.ظ
راه اندازی دو دستگاه دیزل ژنراتور 50 کاوا  برای مجتمع
خراسان جنوبي 1398/5/22 مهلت دار
1398/05/20
18:19 ب.ظ
14:41 ب.ظ
تعمیر دو دستگاه دیزل ژنراتور در شهرک صنعتی
تهران 1398/5/20 تاریخ گذشته
11:30 ق.ظ
خرید اقلام موتور برق
آذربايجان شرقي 1398/5/20 تاریخ گذشته
08:55 ق.ظ
1398/05/17
18:20 ب.ظ
تعمیر و سرویس دیزل ژنراتور برق اظطراری بیمارستان
تهران 1398/5/17 تاریخ گذشته
12:50 ب.ظ
خرید و نصب  و راه اندازی یک دستگاه دیزل ژنراتور
کرمانشاه 1398/5/17 تاریخ گذشته
1398/05/15
10:29 ق.ظ
1398/05/14
19:00 ب.ظ
تهیه ونصب مخزن سوخت اصلی دیزل ژنراتور مرکز SC2
همدان 1398/5/14 تاریخ گذشته
11:23 ق.ظ
دستگاه ژنراتور و کانوپی سایلنت و تابلو اضطراری
لرستان 1398/5/14 تاریخ گذشته
10:59 ق.ظ
خرید و راه اندازی یک دستگاه دیزل ژنراتور مرکز اموزشی
آذربايجان شرقي 1398/5/14 تاریخ گذشته
1398/05/13
11:19 ق.ظ
دستگاه دیزل ژنراتور
لرستان 1398/5/13 تاریخ گذشته
11:18 ق.ظ
ژنراتور الکتریکی استمفورد انگلیس
لرستان 1398/5/13 تاریخ گذشته
10:58 ق.ظ
خرید قطعات ژنراتور
کردستان 1398/5/13 تاریخ گذشته
08:11 ق.ظ
07:38 ق.ظ
خرید خازن -انواع چراغ - مولد برق اضطراری
البرز 1398/5/13 تاریخ گذشته
1398/05/12
09:49 ق.ظ
خرید 7 دستگاه دیزل ژنراتور 250و500 کیلووات
تهران 1398/5/12 اعلام نشده
08:33 ق.ظ
1398/05/09
13:08 ب.ظ
تهیه نصب راه اندازی 1 دستگاه دیزل ژنراتور 1000 کاوا
تهران 1398/5/9 تاریخ گذشته
09:35 ق.ظ
خرید 7 دستگاه دیزل ژنراتور 250 و 500 کیلو وات
تهران 1398/5/9 اعلام نشده