1398/09/17
18:08 ب.ظ
خرید یک ست پره ثبات و متحرک کمپرسور واحد gefs الستوم
فارس 1398/9/17 تاریخ گذشته
13:32 ب.ظ
خرید 2569 قطعه مورد نیاز توربین الستوم ALSTOM 11N2
خوزستان 1398/9/17 اعلام نشده
1398/09/09
1398/09/05
21:30 ب.ظ
خرید توربین بادی
خراسان رضوي 1398/9/5 تاریخ گذشته
08:42 ق.ظ
خرید پره های مرحله اول دوم و سوم توربین گازی
هرمزگان 1398/9/5 تاریخ گذشته
1398/08/27
13:37 ب.ظ
خرید تجهیزات چاهها لوله فلزی شافت و غلاف و توربین
خراسان رضوي 1398/8/27 اعلام نشده
1398/08/22
19:59 ب.ظ
توربین بادی
خراسان رضوي 1398/8/22 تاریخ گذشته
11:59 ق.ظ
خرید 8 تن ایزوله توربین واحدهای بخار نیروگاه
مازندران 1398/8/22 اعلام نشده
1398/08/20
18:18 ب.ظ
15:02 ب.ظ
خرید مواد مصالح و تجهیزات توربین
اصفهان 1398/8/20 تاریخ گذشته
1398/08/18
15:06 ب.ظ
خرید یک دستگاه تورک کانورتر موردنیاز
قم 1398/8/18 اعلام نشده
1398/08/12
11:01 ق.ظ
تهیه و تعویض پیچ راد سیستم پیچ توربین بادی
آذربايجان شرقي 1398/8/12 تاریخ گذشته
1398/08/08
09:08 ق.ظ
خرید پره های مرحله اول دوم سوم توربین گازی GEF6
هرمزگان 1398/8/8 تاریخ گذشته
1398/08/04
12:44 ب.ظ
خرید 6 عدد سلونوئید والو حفاظتی توربینهای نیروگاه
کرمان 1398/8/4 تاریخ گذشته
1398/08/01
09:30 ق.ظ
عملیات خرید2569 قطعه موردنیاز توربین alstom 11n2
خوزستان 1398/8/1 اعلام نشده
09:30 ق.ظ
عملیات خرید2569 قطعه موردنیاز توربین alstom 11n2
خوزستان 1398/8/1 اعلام نشده
1398/07/24
18:56 ب.ظ
خرید لوازم یدکی جهت توربین گازی gef5 نیروگاه
بوشهر 1398/7/24 تاریخ گذشته
1398/07/22
14:32 ب.ظ
خرید لوازم یدکی جهت توربین گازی gef5 نیروگاه
بوشهر 1398/7/22 تاریخ گذشته
12:43 ب.ظ
خرید 4 قلم به تعداد 4 ست پره های ثابت و متحرک ردیف های
خوزستان 1398/7/22 اعلام نشده
08:55 ق.ظ
1398/07/08
12:51 ب.ظ
خرید پره های متحرک کمپرسور نیروگاه گازی ارومیه
آذربايجان غربي 1398/7/8 تاریخ گذشته
10:51 ق.ظ
1398/07/03
14:53 ب.ظ
خرید چهار ست دمپینگ وایر پره متحرک ردیف
فارس 1398/7/3 تاریخ گذشته
1398/06/27
18:20 ب.ظ
خرید با ازمایش سه دست لاینر محفظه احتراق توربین گازی H25
کرمانشاه 1398/6/27 تاریخ گذشته
18:20 ب.ظ
خرید با ازمایش سه دست ترانزیشن پیس توربین گازی h25
کرمانشاه 1398/6/27 تاریخ گذشته
09:21 ق.ظ
09:21 ق.ظ
1398/06/13
08:57 ق.ظ
خرید2400 عدد فیلتر ورودی هوای توربین گازی V94.2
سيستان و بلوچستان 1398/6/13 تاریخ گذشته
08:05 ق.ظ
خرید تجهیزات چاهها لوله فلزی شافت و غلاف و توربین
خراسان رضوي 1398/6/13 اعلام نشده
1398/06/12
09:50 ق.ظ
خرید 2400 عدد فیلتر هوا ورودی توربین گازی V94.2
سيستان و بلوچستان 1398/6/12 تاریخ گذشته
1398/06/11
09:43 ق.ظ
2400 عدد فیلتر هوای ورودی توربین گازی V94.2
سيستان و بلوچستان 1398/6/11 تاریخ گذشته
1398/06/05
13:29 ب.ظ
خرید 1 ست دیسکهای توربین گاز نیروگاه
قم 1398/6/5 اعلام نشده
12:08 ب.ظ
خرید قطعات RI روتور  توربین گازی میتسوبیشی
تهران 1398/6/5 تاریخ گذشته
1398/06/03
11:44 ق.ظ
خرید قطعات ri
تهران 1398/6/3 تاریخ گذشته
1398/06/02
14:00 ب.ظ
1398/05/30
13:28 ب.ظ
بازسازی پره های توربین واحد گازی نیروگاه شهید
مازندران 1398/5/30 اعلام نشده
1398/05/23
07:57 ق.ظ
خرید دو ست شرود سگمنت
قزوين 1398/5/23 تاریخ گذشته
07:50 ق.ظ
1398/05/16
11:59 ق.ظ
خرید 1080 عدد فیلتر  ورودی کمپرسور توربین GEF9 نیروگاه
فارس 1398/5/16 تاریخ گذشته