1397/09/25
15:07 ب.ظ
2 دستگاه ترانس جریان حلقوی
گيلان 1397/9/25 مهلت دار
14:02 ب.ظ
ترانسفورماتور روغنی
خوزستان 1397/9/25 مهلت دار
12:46 ب.ظ
ترانسفورماتور کم تلفات 1250 و 33 کاوا
خوزستان 1397/9/25 مهلت دار
1397/09/24
14:07 ب.ظ
خرید 17 دستگاه ترانسفورماتور برق مورد نیاز اماکن
تهران 1397/9/24 اعلام نشده
11:37 ق.ظ
خرید انواع ترانسفورماتور توزیع برق
تهران 1397/9/24 مهلت دار
08:39 ق.ظ
خرید انواع ترانسفورماتور توزیع برق
تهران 1397/9/24 مهلت دار
1397/09/22
13:05 ب.ظ
10 دستگاه ترانسفورماتور فوق توزیع
فارس 1397/9/22 تاریخ گذشته
10:21 ق.ظ
ترانسفورماتور  500 کیلوولت امپر روغنی
خوزستان 1397/9/22 تاریخ گذشته
09:04 ق.ظ
خرید ترانس جریان و ولتاژ یونیت خازنی
بوشهر 1397/9/22 تاریخ گذشته
1397/09/21
13:45 ب.ظ
ترانسفورماتور  مصرف داخلی 20/04 کیلو ولت
خوزستان 1397/9/21 تاریخ گذشته
13:23 ب.ظ
ترانسفورماتور کم تلفات سه فاز در 2 ردیف
قزوين 1397/9/21 تاریخ گذشته
13:15 ب.ظ
ترانسفورماتور با سطح ولتاژ 100KVA
مازندران 1397/9/21 تاریخ گذشته
1397/09/20
10:13 ق.ظ
ترانسفورماتور جریانCT 20کیلو ولت  با نسبت تبدیل
تهران 1397/9/20 تاریخ گذشته
1397/09/19
13:56 ب.ظ
ترانسفورماتور سه فاز پست هوایی فشارقوی
قم 1397/9/19 تاریخ گذشته
08:01 ق.ظ
خرید انواع ترانسفورماتور
تهران 1397/9/19 مهلت دار
07:48 ق.ظ
خرید 500 دستگاه انواع ترانسفورماتور
مازندران 1397/9/19 تاریخ گذشته
07:48 ق.ظ
خرید 500 دستگاه انواع ترانسفورماتور
مازندران 1397/9/19 تاریخ گذشته
1397/09/18
15:12 ب.ظ
ترانس بلاست الکترونیکی 2*36 وات
خراسان شمالي 1397/9/18 تاریخ گذشته
14:31 ب.ظ
ترانسفوماتور سه فاز ردیف 20 توان 200 و 160KVA
قزوين 1397/9/18 تاریخ گذشته
14:23 ب.ظ
ترانسفورماتورهای 200 کاوا کم تلفات
قزوين 1397/9/18 تاریخ گذشته
12:31 ب.ظ
12:12 ب.ظ
ترانس 25 کیلو وات کم تلفات
کرمان 1397/9/18 تاریخ گذشته
10:59 ق.ظ
خرید ترانس
خوزستان 1397/9/18 تاریخ گذشته
09:31 ق.ظ
خرید 500 دستگاه انواع ترانسفورماتور
مازندران 1397/9/18 تاریخ گذشته
09:07 ق.ظ
خرید ترانسفورماتورهای روغنی 20 و 33 کیلو ولت
بوشهر 1397/9/18 تاریخ گذشته
07:36 ق.ظ
خرید 7 دستگاه ترانس زمین و 7 دستگاه ترانس
مازندران 1397/9/17 مهلت دار
1397/09/17
13:43 ب.ظ
پست هوایی فشار قوی ترانسفوماتور 3 فاز
قم 1397/9/17 تاریخ گذشته
1397/09/15
14:50 ب.ظ
ترانسفورماتور روغنی کنسرواتوری کم تلفات abمدل
فارس 1397/9/15 تاریخ گذشته
12:41 ب.ظ
خرید و نصب ترانس توزیع پست
يزد 1397/9/15 مهلت دار
07:41 ق.ظ
تامین تجهیزات و سیستم های مورد نیاز پست های
آذربايجان غربي 1397/9/15 تاریخ گذشته
1397/09/14
13:07 ب.ظ
ترانسفورماتور 160 کاوا کم تلفات
قزوين 1397/9/14 تاریخ گذشته
10:25 ق.ظ
خرید 12 دستگاه ترانس جریان
هرمزگان 1397/9/14 تاریخ گذشته
1397/09/13
11:32 ق.ظ
خرید ترانسفورماتور و تیر بتونی
آذربايجان غربي 1397/9/13 تاریخ گذشته
10:59 ق.ظ
خرید سه دستگاه ترانسفورماتور 20 کیلوولت  تغذیه داخلی
گيلان 1397/9/13 تاریخ گذشته
10:25 ق.ظ
خرید دو دستگاه پست موبیل - مدولار132/20 کیلوولت
خراسان شمالي 1397/9/13 تاریخ گذشته
1397/09/12
13:29 ب.ظ
12:27 ب.ظ
خرید ترانس جریان 63 کیلو ولت
اصفهان 1397/9/12 تاریخ گذشته
11:13 ق.ظ
09:57 ق.ظ
09:27 ق.ظ
تمدید- بارگیری حمل و تخلیه دو دستگاه ترانسفورماتور
خراسان رضوي 1397/9/12 تاریخ گذشته
1397/09/11
14:50 ب.ظ
ترانسفورماتورسه فاز کن تلفات توزیع روغن ردیف
همدان 1397/9/11 تاریخ گذشته
14:28 ب.ظ
13:32 ب.ظ
خرید تجهیزات و لوازم شبکه برق فشار متوسط
خوزستان 1397/9/11 تاریخ گذشته
12:49 ب.ظ
07:39 ق.ظ
خرید ترانسفور ماتور
خوزستان 1397/9/11 اعلام نشده
07:03 ق.ظ
1397/09/10
13:02 ب.ظ
ترانسفورماتور کم تلفات 200 کاوا
قزوين 1397/9/10 تاریخ گذشته
13:02 ب.ظ
ترانسفورماتور 160KVAو200KVA کم تلفات ایران ترانسفو
قزوين 1397/9/10 تاریخ گذشته
10:53 ق.ظ
خرید ترانسفورماتور روغنی کم تلفات
آذربايجان غربي 1397/9/10 تاریخ گذشته