1398/06/03
19:11 ب.ظ
19:09 ب.ظ
ترانس جرقه زن مشعل
تهران 1398/6/3 تاریخ گذشته
1398/06/02
19:27 ب.ظ
خرید تجهیزات  adc
زنجان 1398/6/2 مهلت دار
18:51 ب.ظ
خرید 24 عدد ترانس جریان 20 کیلوولت
سيستان و بلوچستان 1398/6/2 مهلت دار
1398/05/30
15:06 ب.ظ
ترانس جریان 145 کیلو ولت
خوزستان 1398/5/30 تاریخ گذشته
1398/05/28
19:06 ب.ظ
ترانس توزیع داخلی کم مصرف 20 کیلووات
فارس 1398/5/28 تاریخ گذشته
18:56 ب.ظ
ترانسفورماتور توزیع فاز روغنی
تهران 1398/5/28 تاریخ گذشته
18:16 ب.ظ
ساخت پست برق و خرید ترانسفورماتور دانشکده علوم اب
خوزستان 1398/5/28 تاریخ گذشته
1398/05/27
19:09 ب.ظ
ترانس جریان ct
هرمزگان 1398/5/27 تاریخ گذشته
18:11 ب.ظ
ترانس ایزوله 50 امپر ورودی سه فاز خروجی تک فاز
زنجان 1398/5/27 تاریخ گذشته
15:24 ب.ظ
ترانس جریان 145 کیلو ولت
خوزستان 1398/5/27 تاریخ گذشته
11:44 ق.ظ
07:44 ق.ظ
خرید انواع ترانسفورماتور کنسرواتوری 20 کیلو
تهران 1398/5/27 تاریخ گذشته
1398/05/23
18:12 ب.ظ
خرید انواع ترانسفورماتور کم تلفات کم ظرفیت ab
لرستان 1398/5/23 تاریخ گذشته
13:11 ب.ظ
1 دستگاه پست کامپکت 400 کاوا
همدان 1398/5/23 تاریخ گذشته
11:43 ق.ظ
خرید لوازم یدکی ترانسفورماتور در حوزه عملیاتی
زنجان 1398/5/23 تاریخ گذشته
11:40 ق.ظ
ترانس جریان 145 کیلو ولت
خوزستان 1398/5/23 تاریخ گذشته
08:11 ق.ظ
خرید پست کمپکت با ترانس 2000kv  با خروجی 3200 امپر
مازندران 1398/5/23 مهلت دار
1398/05/22
15:22 ب.ظ
تامین ترانسفورماتور ولتاژ دوکور 20 کیلوولت
زنجان 1398/5/22 تاریخ گذشته
12:58 ب.ظ
خرید 91 دستگاه انواع ترانسفورماتور  برق
تهران 1398/5/22 تاریخ گذشته
12:40 ب.ظ
ترانس 70 وات ارش یا راما سیم پیچ مس
کرمان 1398/5/22 تاریخ گذشته
08:20 ق.ظ
خرید 91 دستگاه انواع ترانسفورماتور توزیع برق
تهران 1398/5/22 تاریخ گذشته
1398/05/20
18:38 ب.ظ
تامین ترانسفورماتور جریان حلقوی 63kv
زنجان 1398/5/20 تاریخ گذشته
12:55 ب.ظ
ترانس 70 وات ارش یا راما با سیم پیچ مسی
کرمان 1398/5/20 تاریخ گذشته
12:54 ب.ظ
ترانس 250 وات ارش یا راما سیم پیچ مسی
کرمان 1398/5/20 تاریخ گذشته
1398/05/19
18:48 ب.ظ
ترانس 70 وات  ارش - راما سیم پیچ مسی
کرمان 1398/5/19 تاریخ گذشته
15:08 ب.ظ
ترانسدیوسر
خوزستان 1398/5/19 تاریخ گذشته
12:34 ب.ظ
خرید 91 دستگاه انواع ترانسفورماتور
تهران 1398/5/19 تاریخ گذشته
1398/05/17
12:50 ب.ظ
1398/05/16
19:17 ب.ظ
خرید لوازم ترانس
تهران 1398/5/16 تاریخ گذشته
12:06 ب.ظ
400 دستگاه فن ترانس قدرت
هرمزگان 1398/5/16 تاریخ گذشته
10:25 ق.ظ
تراننسفورماتور روغنی توزیع
يزد 1398/5/16 تاریخ گذشته