1398/09/16
11:45 ق.ظ
1398/09/13
19:11 ب.ظ
الکتروموتور 3 فاز 505kw
خراسان شمالي 1398/9/13 تاریخ گذشته
1398/09/12
14:09 ب.ظ
درایو 90 کیلو وات با نرم افزار ستینگ و کابل مربوطه
خوزستان 1398/9/12 تاریخ گذشته
13:55 ب.ظ
خرید 20 دستگاه الکتروموتور
تهران 1398/9/12 اعلام نشده
12:34 ب.ظ
خرید ( SPIRAX SARCO)- ( پرینتر صنعتی برای خطوط بسته بندی )
خوزستان 1398/9/12 اعلام نشده
1398/09/11
13:32 ب.ظ
خرید ترانس های کوره - الکتروموتور - ترانس کورهLF
خراسان رضوي 1398/9/11 مهلت دار
1398/09/10
18:17 ب.ظ
الکتروموتور افقی 200 کیلووات
خوزستان 1398/9/10 تاریخ گذشته
1398/09/09
14:12 ب.ظ
الکتروموتور تک شفت125 وات تهویه-4 عدد الکتروموتور
خراسان شمالي 1398/9/9 تاریخ گذشته
11:17 ق.ظ
خرید بیست دستگاه الکتروموتور
تهران 1398/9/9 مهلت دار
1398/09/08
14:04 ب.ظ
الکتروموتور
فارس 1398/9/6 تاریخ گذشته
11:17 ق.ظ
خرید الکتروموتور 37 وپمپ شناور
همدان 1398/9/6 تاریخ گذشته
1398/09/06
15:00 ب.ظ
الکتروموتور  شناور
سيستان و بلوچستان 1398/9/5 تاریخ گذشته
1398/09/04
13:42 ب.ظ
خرید انواع الکتروموتور جهت
خراسان جنوبي 1398/9/4 تاریخ گذشته
1398/09/03
08:57 ق.ظ
خرید انواع الکتروموتور جهت کارخانه زغالشویی
خراسان جنوبي 1398/9/3 تاریخ گذشته
1398/09/02
12:02 ب.ظ
الکتروموتور سه فاز
خوزستان 1398/9/2 تاریخ گذشته
1398/08/25
07:58 ق.ظ
تامین  abb electro motor
بوشهر 1398/8/25 تاریخ گذشته
1398/08/23
14:02 ب.ظ
تعمیرات الکتروموتورهای معدنی
خراسان جنوبي 1398/8/23 تاریخ گذشته
1398/08/22
19:44 ب.ظ
خرید الکتروموتور
خوزستان 1398/8/22 تاریخ گذشته
08:26 ق.ظ
تامین ABB ELECTRO MOTOR
بوشهر 1398/8/22 تاریخ گذشته
1398/08/21
14:25 ب.ظ
خرید سیزده دستگاه الکتروموتور طی هشت قلم
تهران 1398/8/21 تاریخ گذشته
1398/08/20
11:03 ق.ظ
خرید الکتروموتور 3 فاز 1/5 کیلووات
خوزستان 1398/8/20 تاریخ گذشته
11:02 ق.ظ
خرید الکتروموتور 7.5 کیلو وات 3 فاز 1500 دور مارک موتوژن
خوزستان 1398/8/20 تاریخ گذشته
09:13 ق.ظ
electrical motor
بوشهر 1398/8/20 تاریخ گذشته
1398/08/19
20:34 ب.ظ
خرید الکتروموتور 3 فاز 1.5 کیلو وات
خوزستان 1398/8/19 تاریخ گذشته
1398/08/18
15:04 ب.ظ
الکتروموتور گیربکسی حلزونی
آذربايجان شرقي 1398/8/18 تاریخ گذشته
14:41 ب.ظ
خرید 13 دستگاه الکتروموتور طی هشت قلم
تهران 1398/8/18 اعلام نشده
1398/08/13
10:26 ق.ظ
الکتروموتور
تهران 1398/8/13 تاریخ گذشته
1398/08/06
14:31 ب.ظ
الکتروموتور ماشین ac
خراسان رضوي 1398/8/6 تاریخ گذشته
12:41 ب.ظ
الکتروموتور تک شفت 25 وات تهویه 4 عدد الکتروموتور دو شغت 45 وات
خراسان شمالي 1398/8/6 تاریخ گذشته
12:28 ب.ظ
پمپ قیر دوجداره VCF و الکتروموتور 700 دور
کهگیلویه و بویراحمد 1398/8/6 تاریخ گذشته
1398/08/04
15:15 ب.ظ
الکتروموتور گیربکس و نصب روی ترالی حمل غذا
آذربايجان شرقي 1398/8/4 تاریخ گذشته
1398/08/02
14:06 ب.ظ
الکتروموتور زیمنس
مازندران 1398/8/2 تاریخ گذشته
1398/07/29
14:58 ب.ظ
تامین 4 دستگاه الکتروموتور
کرمان 1398/7/29 اعلام نشده
09:08 ق.ظ
الکتروموتور -- ساخت پره فن هوا همراه با شافت
خراسان رضوي 1398/7/29 اعلام نشده
1398/07/28
10:25 ق.ظ
تامین 4 دستگاه الکتروموتور
کرمان 1398/7/28 اعلام نشده
10:15 ق.ظ
تامین چهار دستگاه الکتروموتور مورد نیاز
کرمان 1398/7/28 تاریخ گذشته
1398/07/25
13:16 ب.ظ
ساخت پره فن هوا همراه با شافت
خراسان رضوي 1398/7/25 تاریخ گذشته
1398/07/24
15:39 ب.ظ
الکتروموتور ماشین AC
خراسان رضوي 1398/7/24 تاریخ گذشته
14:39 ب.ظ
1398/07/22
14:18 ب.ظ
1398/07/21
19:08 ب.ظ
خرید الکترو موتور 3 فاز 1/5 کیلووات 1500 دور
خوزستان 1398/7/21 تاریخ گذشته
08:24 ق.ظ
بازسازی دو دستگاه الکتروموتور با قدرت 2400 و2000 کیلوولت
اصفهان 1398/7/21 تاریخ گذشته
1398/07/20
09:01 ق.ظ
خرید ELECTRICLMOTOR
بوشهر 1398/7/20 اعلام نشده
1398/07/17
12:14 ب.ظ
الکتروموتور زیمنس
مازندران 1398/7/17 تاریخ گذشته
08:44 ق.ظ
electrical motor
بوشهر 1398/7/17 اعلام نشده
1398/07/16
15:20 ب.ظ
الکترو موتور سه فاز 1/5 کیلو وات 1500 دور موتوژن
خوزستان 1398/7/16 تاریخ گذشته
11:07 ق.ظ
الکتروموتور 3 فاز 7/5 کیلووات
خوزستان 1398/7/16 تاریخ گذشته
1398/07/13
19:03 ب.ظ
تامین LOHER MV MOTOR
تهران 1398/7/13 تاریخ گذشته
15:01 ب.ظ