1398/08/25
18:32 ب.ظ
11:35 ق.ظ
نیروگاه خورشیدی 10 کیلووات
قزوين 1398/8/25 مهلت دار
1398/08/23
11:59 ق.ظ
اجرای نیروگاه خورشیدی 10 کیلووات
سيستان و بلوچستان 1398/8/23 مهلت دار
1398/08/22
12:02 ب.ظ
خرید و نصب تجهیزات انرژی های تجدیدپذیر نیروگاه
تهران 1398/8/22 اعلام نشده
1398/08/21
18:44 ب.ظ
اجرا خرید و نصب سیستم فوتوولتائیک
آذربايجان شرقي 1398/8/21 تاریخ گذشته
1398/08/20
10:52 ق.ظ
5 عدد کنترل شارژ خورشیدی- پنل خورشیدی
فارس 1398/8/20 تاریخ گذشته
1398/08/19
20:43 ب.ظ
تولید انرژی تجدید پذیر - ساختمان مرکزی
فارس 1398/8/19 تاریخ گذشته
1398/08/18
19:23 ب.ظ
12:48 ب.ظ
احداث نیروگاه خورشیدی 70 کیلو وات
قم 1398/8/18 اعلام نشده
1398/08/14
18:46 ب.ظ
خرید 55 دستگاه پنل خورشیدی
کرمان 1398/8/14 تاریخ گذشته
18:45 ب.ظ
خرید 200 دستگاه پنل خورشیدی
کرمان 1398/8/14 تاریخ گذشته
18:42 ب.ظ
خرید پانل خورشیدی جهت پارک فن اوری های نوین
اصفهان 1398/8/14 تاریخ گذشته
1398/08/12
13:54 ب.ظ
عملیات رفت و روب جمع اوری مکانیزه پسماند ناحیه
تهران 1398/8/12 اعلام نشده
10:10 ق.ظ
اجرای سیستم سولار
خوزستان 1398/8/12 اعلام نشده
1398/08/11
19:05 ب.ظ
خرید پکیج پنلهای خورشیدی سیار
زنجان 1398/8/11 تاریخ گذشته
1398/08/09
18:55 ب.ظ
سامانه فتوولتائیک با ظرفیت 10 کیلووات
قزوين 1398/8/9 تاریخ گذشته
13:25 ب.ظ
شناسایی پیمانکار جهت اجرا خرید و نصب سیستم فوتوولتائیک
آذربايجان شرقي 1398/8/9 تاریخ گذشته
1398/08/02
14:29 ب.ظ
خرید 100 دستگاه پنل خورشیدی
کرمان 1398/8/2 تاریخ گذشته
1398/08/01
10:12 ق.ظ
اجرای سیستم سولار اداره مرکزی
خوزستان 1398/8/1 اعلام نشده
1398/07/30
19:32 ب.ظ
پکیج تولید برق خورشیدی قابل حمل همراه با کلیه
همدان 1398/7/30 تاریخ گذشته
1398/07/28
18:34 ب.ظ
خرید 55 دستگاه پنل خورشیدی
کرمان 1398/7/28 تاریخ گذشته
12:48 ب.ظ
طراحی خرید قطعات و اجرا و راه اندازی نیروگاه خورشیدی
خراسان شمالي 1398/7/28 تاریخ گذشته
1398/07/23
1398/07/22
14:09 ب.ظ
1398/07/17
12:21 ب.ظ
خرید و نصب 40 دستگاه پکیج خورشیدی
خراسان جنوبي 1398/7/17 تاریخ گذشته
1398/07/15
1398/07/14
19:26 ب.ظ
1398/07/08
12:19 ب.ظ
سامانه فتوولتائیک
چهارمحال بختياري 1398/7/8 تاریخ گذشته
1398/07/06
11:37 ق.ظ
خرید مصالح و تجهیزات اماکن فرهنگی
تهران 1398/7/6 اعلام نشده
1398/06/28
14:54 ب.ظ
خرید پنل خورشیدی (چراغ روشنایی خیابانی)
سمنان 1398/6/28 تاریخ گذشته
1398/06/27
18:37 ب.ظ
خرید 2 عدد پنل خورشیدی 340 وات
خراسان جنوبي 1398/6/27 تاریخ گذشته
14:04 ب.ظ
تامین ده کیلووات برق خورشیدی
تهران 1398/6/27 تاریخ گذشته
1398/06/23
10:04 ق.ظ
09:45 ق.ظ
احداث نیروگاه خورشیدی تا 125 کیلو وات در 4 نقطه از
تهران 1398/6/23 اعلام نشده
1398/06/20
13:59 ب.ظ
1398/06/16
10:32 ق.ظ
خرید بهسازی نوسازی طراحی نصب سیستم فتوولتائیک مرکز
خراسان رضوي 1398/6/16 تاریخ گذشته
1398/06/13
13:26 ب.ظ
سامانه فتوولنائیک نیروگاه برق خورشیدی
تهران 1398/6/13 تاریخ گذشته
09:55 ق.ظ
1398/06/12
08:58 ق.ظ