1398/09/20
08:52 ق.ظ
تعمیرات دوره ای اورهال واحد 1 بخار نیروگاه
مازندران 1398/9/20 مهلت دار
1398/09/19
18:36 ب.ظ
احداث نیروگاه خورشیدی
مركزي 1398/9/19 مهلت دار
1398/09/18
19:01 ب.ظ
خدمات بهره برداری تعمیر و نگهداری از ایستگاه گاز
خوزستان 1398/9/18 مهلت دار
1398/09/17
19:20 ب.ظ
تعمیرات اساسی واحد g17 نیروگاه گازی کنگان
فارس 1398/9/17 تاریخ گذشته
1398/09/12
18:18 ب.ظ
نصب کنتورهای سنجش دقیق مصرف داخلی نیروگاه شهید
همدان 1398/9/12 تاریخ گذشته
08:07 ق.ظ
تعمیرات اساسی دو دستگاه ترانسفورماتور مین ترانس و
خوزستان 1398/9/12 تاریخ گذشته
1398/09/11
15:19 ب.ظ
بازسازی 16 عدد برنرهای دیفیوژن نیروگاه
خوزستان 1398/9/11 اعلام نشده
14:36 ب.ظ
احداث نیروگاه خورشیدی پارکینگ پایانه
تهران 1398/9/11 اعلام نشده
1398/09/10
1398/09/09
1398/09/08
15:20 ب.ظ
احداث نیروگاه خورشیدی 5 کیلوواتی در شهرکهای صنعتی
مركزي 1398/9/7 تاریخ گذشته
12:17 ب.ظ
شناسایی پیمانکار جهت اورهال واحد 2 نیروگاه حرارتی
کرمانشاه 1398/9/6 تاریخ گذشته
1398/09/06
17:15 ب.ظ
15:33 ب.ظ
اجرای عملیات بازدید داخلی از راکتور g900
هرمزگان 1398/9/5 تاریخ گذشته
09:58 ق.ظ
تعمیرات اساسی واحد دو نیروگاه حرارتی
مركزي 1398/9/5 تاریخ گذشته
09:58 ق.ظ
تعمیرات اساسی واحد دو نیروگاه
مركزي 1398/9/5 تاریخ گذشته
09:42 ق.ظ
1398/09/04
13:42 ب.ظ
13:03 ب.ظ
تعمیرات اساسی واحد 1 نیروگاه حرارتی
مركزي 1398/9/4 تاریخ گذشته
10:59 ق.ظ
بازدید مسیر داغ واحد G14 نیروگاه گازی
فارس 1398/9/4 تاریخ گذشته
1398/09/03
19:34 ب.ظ
تعمیر ترانس t4 نیروگاه
فارس 1398/9/3 تاریخ گذشته
18:07 ب.ظ
تعمیرات اساسی واحد 2 نیروگاها
مركزي 1398/9/3 تاریخ گذشته
15:48 ب.ظ
بازسازی پره های ثابت و متحرک واحدهای
خراسان رضوي 1398/9/3 تاریخ گذشته
1398/09/02
11:11 ق.ظ
ساخت نصب و راه اندازی تابلوهای 6 کیلو واحد یک بخار
آذربايجان شرقي 1398/9/2 اعلام نشده
10:35 ق.ظ
بهره برداری و نگهداشت تجهیزات سد و نیروگاه
تهران 1398/9/2 تاریخ گذشته
1398/08/29
19:10 ب.ظ
بازدید مسیر داغ واحدG14 نیروگاه گازی
فارس 1398/8/29 تاریخ گذشته
08:15 ق.ظ
1398/08/28
18:34 ب.ظ
رفع اشکال رله cymap
اصفهان 1398/8/28 تاریخ گذشته
10:20 ق.ظ
ساخت نصب و راه اندازی تابلوهای 6 کیلو ولت واحد یک
آذربايجان شرقي 1398/8/28 اعلام نشده
10:17 ق.ظ
بهره برداری و نگهداشت تجهیزات سد و نیروگاه
تهران 1398/8/28 تاریخ گذشته
1398/08/25
15:50 ب.ظ
بهره برداری و نگهداشت تجهیزات سد و نیروگاه لوارک
تهران 1398/8/25 تاریخ گذشته
07:52 ق.ظ
انجام خمکاری و نصب تیوبهای بویلر واحد
خوزستان 1398/8/25 اعلام نشده
1398/08/23
11:59 ق.ظ
اجرای نیروگاه خورشیدی 10 کیلووات
سيستان و بلوچستان 1398/8/23 تاریخ گذشته
1398/08/22
14:56 ب.ظ
خدمات مربوط به تعمیرات نیروگاهی
هرمزگان 1398/8/22 تاریخ گذشته
13:04 ب.ظ
تولید انتقال و توزیع برق
سيستان و بلوچستان 1398/8/22 تاریخ گذشته
12:41 ب.ظ
پایدارسازی دکل شماره 43 خط انتقال
گيلان 1398/8/22 تاریخ گذشته
1398/08/21
18:12 ب.ظ
15:00 ب.ظ
تعمیر ترانس T4 نیروگاه
فارس 1398/8/21 تاریخ گذشته
08:34 ق.ظ
تعمیرات دوره ای توربین  واحد
اصفهان 1398/8/21 تاریخ گذشته