1398/05/28
12:54 ب.ظ
بازسازی پره های توربین واحد گازی نیروگاه شهید
مازندران 1398/5/28 اعلام نشده
12:25 ب.ظ
تعیمرات اساسی واحد شماره 3
همدان 1398/5/28 اعلام نشده
1398/05/27
13:49 ب.ظ
نصب و راه اندازی نیروگاه خورشیدی 5 کیلو وات
کرمان 1398/5/27 تاریخ گذشته
1398/05/22
1398/05/20
09:52 ق.ظ
1398/05/15
18:55 ب.ظ
1398/05/14
19:28 ب.ظ
ساخت نیروگاه خورشیدی  به توان 10 مگاوات
البرز 1398/5/14 اعلام نشده
1398/05/13
12:36 ب.ظ
بازسازی کامل 2 عدد گیت والو موتوری  14 اینچ
قزوين 1398/5/13 اعلام نشده
08:01 ق.ظ
تعمیرات اساسی واحد شماره 3
همدان 1398/5/13 اعلام نشده
1398/05/10
09:44 ق.ظ
تعمیرات اساسی واحد 4 نیروگاه حرارتی 1300 مگاواتی
مركزي 1398/5/10 اعلام نشده
1398/05/09
1398/05/08
10:12 ق.ظ
تعمیرات اساسی واحد4 نیروگاه حرارتی
مركزي 1398/5/8 تاریخ گذشته
1398/05/07
12:19 ب.ظ
ساخت دیسکهای نیروگاه سیکل ترکیبی
قم 1398/5/7 اعلام نشده
1398/05/06
13:19 ب.ظ
عملیات بازسازی یک SET قطعه HOT GAS CASING
خوزستان 1398/5/6 اعلام نشده
1398/05/05
08:12 ق.ظ
بازسازی قطعات نیروگاهی
يزد 1398/5/5 تاریخ گذشته
1398/04/30
14:23 ب.ظ
بازسازی سگمنت دیفیوزر ورودی کمپرسور نیروگاه گازی
همدان 1398/4/30 تاریخ گذشته
14:22 ب.ظ
تعمیرات واحد 1 توربین نیروگاه گازی
همدان 1398/4/30 تاریخ گذشته
12:38 ب.ظ
08:09 ق.ظ
انجام تامین تجهیزات و احداث نیروگاه کوچک پروژه مخازن
هرمزگان 1398/4/30 اعلام نشده
08:08 ق.ظ
بازسازی و تست اجرهای نسوز
لرستان 1398/4/30 تاریخ گذشته
1398/04/29
12:00 ب.ظ
اجرای بخشی از عملیات معماری پروژه نیروگاه سیکل
بوشهر 1398/4/29 تاریخ گذشته
08:26 ق.ظ
بازسازی و تست اجرهای نسوز سگمنت های ثابت
لرستان 1398/4/29 تاریخ گذشته
1398/04/26
14:27 ب.ظ
نصب و راه اندازی نیروگاه خورشیدی
خراسان رضوي 1398/4/26 تاریخ گذشته
1398/04/25
09:33 ق.ظ
تعمیرات اساسی مولد بخار
يزد 1398/4/25 تاریخ گذشته
09:26 ق.ظ
تعویض لوله های سوپر هیتر نیروگاهی
يزد 1398/4/25 تاریخ گذشته
1398/04/24
11:49 ق.ظ
اجرای بخشی از عملیات معماری پروژه نیروگاه
بوشهر 1398/4/24 تاریخ گذشته
1398/04/22
18:35 ب.ظ
تهیه و نصب کاور بوشینگ ترانسفورماتورهای توربین های بادی
آذربايجان شرقي 1398/4/22 تاریخ گذشته
18:35 ب.ظ
تهیه و تعویض گلیکو درپوش تویین های بادی سرعین
آذربايجان شرقي 1398/4/22 تاریخ گذشته
18:26 ب.ظ
تعمیر پره توربینهای بادی شماره 2
آذربايجان شرقي 1398/4/22 تاریخ گذشته
11:54 ق.ظ
بازسازی کامل 2 عدد گیت والو موتوری  14 اینچ
قزوين 1398/4/22 اعلام نشده
1398/04/20
09:51 ق.ظ
08:44 ق.ظ
تعویض لوله های دفتی داخل برج خنک کن
يزد 1398/4/20 تاریخ گذشته
08:24 ق.ظ
1398/04/18
12:49 ب.ظ
11:10 ق.ظ
بازسازی یاتاقان توربین و کمپرسور
خراسان رضوي 1398/4/18 تاریخ گذشته
08:48 ق.ظ
بازسازی 7 قلم واحدهای گازی GEF5 در جزیره
هرمزگان 1398/4/18 تاریخ گذشته
1398/04/16
14:57 ب.ظ
تهیه و تعویض گلیکودر بوش در توربین های بادی
آذربايجان شرقي 1398/4/16 تاریخ گذشته