1398/09/23
19:30 ب.ظ
بازسازی ایستگاه 66
فارس 1398/9/23 مهلت دار
19:25 ب.ظ
تعمیر 13 عدد ترانس رکتیفایر حفاظت از زنگ
کرمانشاه 1398/9/23 مهلت دار
19:22 ب.ظ
انجام خدمات اسکادای پستها در مرکز دیساچینگ
خراسان رضوي 1398/9/23 مهلت دار
19:10 ب.ظ
اصلاح و تعمیر شاخک نرگی ولقمه مادگی
خوزستان 1398/9/23 مهلت دار
18:58 ب.ظ
ابکاری نقره  قطعات سکسیونر
يزد 1398/9/23 مهلت دار
18:24 ب.ظ
برقرسانی و تجهیز ایستگاههای پمپاژ
کرمانشاه 1398/9/23 مهلت دار
11:52 ق.ظ
عملیات رفع عیب بریکر 72.5 کیلو ولت edf شامل مقره و ایزولاتورها 6 عدد
سيستان و بلوچستان 1398/9/23 تاریخ گذشته
10:55 ق.ظ
احداث دو ایستگاه ساده 63/20 کیلو وات
مازندران 1398/9/23 مهلت دار
10:46 ق.ظ
احداث فونداسون خطوط 63 کیلو ولت
مازندران 1398/9/23 مهلت دار
1398/09/21
13:29 ب.ظ
11:09 ق.ظ
توسعه یک فیدر ترانس و خط در پست خاتم الانبیا
سيستان و بلوچستان 1398/9/21 تاریخ گذشته
11:04 ق.ظ
تامین تجهیزات حمل نصب تست راه اندازی افزایش ظرف
مازندران 1398/9/21 مهلت دار
11:00 ق.ظ
تامین تجهیزات حمل نصب تست راه اندازی افزایش ظرف
گلستان 1398/9/21 مهلت دار
1398/09/20
19:57 ب.ظ
بازسازی ایستگاه 66 کیلوولت
فارس 1398/9/20 تاریخ گذشته
18:43 ب.ظ
بررسی تست شیتها جهت تعمیرات پیشگیرانه پستهای ناحیه مرکز
سيستان و بلوچستان 1398/9/20 تاریخ گذشته
18:39 ب.ظ
وایرینگ پست غرب
سيستان و بلوچستان 1398/9/20 تاریخ گذشته
18:37 ب.ظ
بررسی تست شیتها جهت تعمیرات پیشگیرانه پستهای ناحیه شمال
سيستان و بلوچستان 1398/9/20 تاریخ گذشته
18:36 ب.ظ
بررسی تست شیتها جهت تعمیرات پیشگیرانه پستهای ناحیه جنوب
سيستان و بلوچستان 1398/9/20 تاریخ گذشته
18:34 ب.ظ
جابجایی پست موقت 20/63 کیلوولت طلوع به ایسین 98-43
هرمزگان 1398/9/20 مهلت دار
18:17 ب.ظ
13:32 ب.ظ
12:30 ب.ظ
پروژه ایجاد پست برق 380 کیلو وات
تهران 1398/9/20 مهلت دار
11:08 ق.ظ
ترمیم کانال بتونی خط کابلی توربین ولیعصر در
فارس 1398/9/20 مهلت دار
10:59 ق.ظ
خرید برجهای تلسکوپی فولادی با خود ایستایی ب
مازندران 1398/9/20 مهلت دار
10:59 ق.ظ
احداث دو ایستگاه ساده 63/20 کیلو ولت
مازندران 1398/9/20 مهلت دار
10:59 ق.ظ
احداث فونداسیون خطوط 63 اطراف ایستگاه
مازندران 1398/9/20 مهلت دار
1398/09/19
19:00 ب.ظ
عملیات نصب تست و راه اندازی پست 63/20 کیلو ولت
فارس 1398/9/19 مهلت دار
18:47 ب.ظ
نصب برج و سیمکشی خطوط 63 کیلوولت شهرک صنعتی
کرمانشاه 1398/9/19 مهلت دار
18:15 ب.ظ
تعمیر ارایش خط
آذربايجان غربي 1398/9/19 تاریخ گذشته
18:09 ب.ظ
تقویت عایقی ترانس پست
يزد 1398/9/19 تاریخ گذشته
14:17 ب.ظ
10:50 ق.ظ
10:42 ق.ظ
10:34 ق.ظ
جابجایی پست موقت 63/20 کیلو ولت طلوع
هرمزگان 1398/9/19 مهلت دار
10:33 ق.ظ
خرید برج های تلسکوپی فولادی یا خود ایستای بتنی به
مازندران 1398/9/19 مهلت دار
09:53 ق.ظ
09:06 ق.ظ
توسعه 2 فیدر خط 63 در پست
يزد 1398/9/19 تاریخ گذشته
1398/09/18
19:55 ب.ظ
تعویض اسپیسر معیوب خط 400 کیلو ولت
فارس 1398/9/18 تاریخ گذشته
19:22 ب.ظ
تقویت و اصلاح تاور 264 خط 400
فارس 1398/9/18 تاریخ گذشته
18:26 ب.ظ
بررسی تست شیتها جهت تعمیرات پیشگیرانه پست
سيستان و بلوچستان 1398/9/18 تاریخ گذشته
18:25 ب.ظ
بررسی تست شیتها جهت تعمیرات پیشگیرانه پستهای ناحیه شمال
سيستان و بلوچستان 1398/9/18 تاریخ گذشته
18:12 ب.ظ
احداث فونداسیون خطوط 63 کیلوولت اطراف ایستگاه
مازندران 1398/9/18 تاریخ گذشته
14:47 ب.ظ
بررسی تست شیتها جهت تعمیرات پیشگیرانه پستهای ناحیه مرکز
سيستان و بلوچستان 1398/9/18 تاریخ گذشته
14:07 ب.ظ
تست و راه اندازی افزایش ترانس
بوشهر 1398/9/18 تاریخ گذشته