1397/11/29
12:39 ب.ظ
ترمیم و بازسازی فونداسیون های خط 230
سيستان و بلوچستان 1397/11/29 مهلت دار
12:39 ب.ظ
اجرای عملیات فداسیون ترانس موجود در انبار مرکزی
سيستان و بلوچستان 1397/11/29 مهلت دار
12:20 ب.ظ
تعمیر کامل دستگاه AVR دیزل ژنراتور
خوزستان 1397/11/29 مهلت دار
08:16 ق.ظ
1397/11/28
16:53 ب.ظ
تهیه و نصب اسکلت فلز دیزل جنراتور اضطراری
سيستان و بلوچستان 1397/11/28 تاریخ گذشته
14:03 ب.ظ
تعویض و نصب 10 دستگاه رله فرکانسی
فارس 1397/11/28 مهلت دار
13:43 ب.ظ
ترمیم تلسکوپی TP 3و دو برج CCشصت و شش کیلو ولت
فارس 1397/11/28 مهلت دار
13:21 ب.ظ
تامین حمل تجهیز نصب تست و راه اندازی تجهیزات
مازندران 1397/11/28 مهلت دار
10:18 ق.ظ
09:49 ق.ظ
07:46 ق.ظ
1397/11/27
19:28 ب.ظ
عملیات رفع عیب از 4 دستگاه ترانسفورماتور قدرت در
هرمزگان 1397/11/27 مهلت دار
18:34 ب.ظ
خط ارتباطی پایه hبه ایستگاه
فارس 1397/11/27 مهلت دار
18:25 ب.ظ
ترمیم و بازسازی کانالهای عبور کابل در پست
سيستان و بلوچستان 1397/11/27 تاریخ گذشته
18:20 ب.ظ
جمع اوری باتری های قدیم و جایگزینی باتری های جدید
خوزستان 1397/11/27 تاریخ گذشته
11:23 ق.ظ
بازسازی و بهینه سازی ترانسفومر 230/132/20کیلو ولت میسوبیشی
آذربايجان شرقي 1397/11/27 مهلت دار
11:22 ق.ظ
تکمیل عملیات برقداری پست فوق توزیع 132/20 در شهرک صنعتی
آذربايجان شرقي 1397/11/27 مهلت دار
09:42 ق.ظ
سیم کشی خط 230 کیلو ولت دو مداره ارتباطی پست
آذربايجان شرقي 1397/11/27 مهلت دار
09:41 ق.ظ
1397/11/25
15:53 ب.ظ
عملیات بدون اپراتور نمودن پستهای
گيلان 1397/11/25 تاریخ گذشته
14:49 ب.ظ
خرید تجهیزات و اجرای خطوط 63 و 132 کیلوولت
هرمزگان 1397/11/25 مهلت دار
14:41 ب.ظ
خرید تجهیزات و احداث و نصب خط 63 KV
هرمزگان 1397/11/25 تاریخ گذشته
09:27 ق.ظ
تعمیر الکتریکال و مکانیکال دیزل ژنراتور  پست برق
خوزستان 1397/11/25 تاریخ گذشته
1397/11/24
13:33 ب.ظ
عملیات اصلاح برج21 خط132و400 کیلوولت
هرمزگان 1397/11/24 تاریخ گذشته
13:13 ب.ظ
13:12 ب.ظ
مونتاژ یک دستگاه ترانسفورماتور قدرت 315 مگاوات امپر 400/230 کیلو ولت
سيستان و بلوچستان 1397/11/24 مهلت دار
12:08 ب.ظ
بازسازی و بهینه سازی ترانسفورمر 230/132/20 میتسوبیشی پست
آذربايجان شرقي 1397/11/24 مهلت دار
10:13 ق.ظ
خرید تجهیزات احداث و نصب خط 63 کیلو ولت
هرمزگان 1397/11/24 تاریخ گذشته
08:10 ق.ظ
عملیات اصلاح برج 21 خط 400و 132 کیلو ولت
هرمزگان 1397/11/24 تاریخ گذشته
08:10 ق.ظ
راه اندازی 2 دستگاه ترانس 63 ارت در پست
هرمزگان 1397/11/24 تاریخ گذشته
08:07 ق.ظ
تعویض های خطوط 63 کیلو ولت
مازندران 1397/11/24 تاریخ گذشته
08:06 ق.ظ
تخریب و تعویض لگ برجهای خط
مازندران 1397/11/24 تاریخ گذشته
08:05 ق.ظ
اصلاح تنشن سکشن 243 الی 264 کیلولوت تکمداره
مازندران 1397/11/24 مهلت دار
08:02 ق.ظ
تهیه نصب برشکاری و جوشکاری و رنگ امیزی چهل متری
فارس 1397/11/24 تاریخ گذشته
07:49 ق.ظ
تعمیر ترانس های جریان 245 کیلو ولت در پست 230
خوزستان 1397/11/24 تاریخ گذشته
1397/11/23
19:53 ب.ظ
نصب تجیهزات بیرونی PLC ایستگاه های انتقال و
بوشهر 1397/11/23 مهلت دار
10:55 ق.ظ
خرید تجهیزات احداث و نصب خط 63 کیلو ولت
هرمزگان 1397/11/23 تاریخ گذشته
1397/11/18
15:46 ب.ظ
15:41 ب.ظ
بهینه سازی سوئیچیار د ایستگاه 63
اصفهان 1397/11/18 تاریخ گذشته
15:36 ب.ظ
تهیه و اجرای ساخت درپوش در پست 230
گيلان 1397/11/18 تاریخ گذشته
15:35 ب.ظ
سرویس و تعمیر و نگهداری خطوط و پستهای انتقال و فوق توزیع استان
آذربايجان شرقي 1397/11/18 تاریخ گذشته
12:26 ب.ظ
11:04 ق.ظ
افزایش ظرفیت ترانس 63kv در پستهای
لرستان 1397/11/18 تاریخ گذشته
1397/11/17
15:59 ب.ظ
هزینه ازمایش نمونه اب پستهای برق
سيستان و بلوچستان 1397/11/17 تاریخ گذشته