1398/05/28
12:00 ب.ظ
بهسازی تجهیزات روشنایی سطوح پروازی فرودکاه
خوزستان 1398/5/28 مهلت دار
1398/05/27
18:52 ب.ظ
تعمیرات روشنایی معابر
کرمان 1398/5/27 تاریخ گذشته
13:47 ب.ظ
تعمیر و نگهداری شبکه روشنایی
خراسان شمالي 1398/5/27 تاریخ گذشته
13:14 ب.ظ
تعمیر و نگهداری سیستم روشنایی راههای شهرستان
مركزي 1398/5/27 مهلت دار
13:14 ب.ظ
تعمیر نگهداری سیستم روشنایی راههای
مركزي 1398/5/27 مهلت دار
12:52 ب.ظ
بهسازی تجهیزات روشنایی سطوح پروازی فرودکاه
خوزستان 1398/5/27 مهلت دار
12:20 ب.ظ
احداث شبکه روشنایی محور
گلستان 1398/5/27 مهلت دار
1398/05/26
18:54 ب.ظ
خرید و اجراء سیستم روشنایی
اصفهان 1398/5/26 مهلت دار
15:37 ب.ظ
تعمیرات اساسی دکلهای روشنایی
هرمزگان 1398/5/26 مهلت دار
13:33 ب.ظ
پروژه تکمیل جدول گذاری و دال گذاری فاز5 شهرک
فارس 1398/5/26 تاریخ گذشته
13:21 ب.ظ
خدمات پروژه تکمیل شبکه روشنایی شهرک صنعتی
تهران 1398/5/26 مهلت دار
12:57 ب.ظ
تعمیر و نگهداری شبکه روشنایی گردنه اسدلی
خراسان شمالي 1398/5/26 تاریخ گذشته
1398/05/25
19:06 ب.ظ
احداث شبکه روشنایی معابر فاز 3 و تکمیل فاز
فارس 1398/5/25 تاریخ گذشته
1398/05/24
08:43 ق.ظ
پروژه تکمیل شبکه روشنایی شهرک صنعتی
تهران 1398/5/24 مهلت دار
08:42 ق.ظ
احداث شبکه روشنایی معابر فاز 3 و تکمیل فاز  4
فارس 1398/5/24 تاریخ گذشته
1398/05/23
18:26 ب.ظ
روشنایی تونلهای محور
آذربايجان غربي 1398/5/23 مهلت دار
13:43 ب.ظ
نصب دکل روشنایی 18 متری
اردبيل 1398/5/23 تاریخ گذشته
12:57 ب.ظ
پروژه تکمیل شبکه روشنایی
تهران 1398/5/23 مهلت دار
12:04 ب.ظ
اجرای شبکه روشنایی معابر شهرک صنعتی
مركزي 1398/5/23 تاریخ گذشته
10:08 ق.ظ
ایجاد شبکه روشنایی معابر شهرک های صنعتی
همدان 1398/5/23 تاریخ گذشته
09:48 ق.ظ
اجرای پایه چراغ روشنایی دکوراتیو بلوار
بوشهر 1398/5/23 تاریخ گذشته
1398/05/22
19:51 ب.ظ
19:17 ب.ظ
انجام تست نمونه کابل روشنایی باند
تهران 1398/5/22 تاریخ گذشته
14:06 ب.ظ
نگهداری فضای سبز
تهران 1398/5/22 اعلام نشده
14:05 ب.ظ
اذین بندی موقت منطقه 4
تهران 1398/5/22 اعلام نشده
13:29 ب.ظ
اجرای شبکه روشنایی معابر شهرک صنعتی
مركزي 1398/5/22 تاریخ گذشته
12:39 ب.ظ
عملیات نگهداری شبکه روشنائی
خراسان شمالي 1398/5/22 تاریخ گذشته
12:36 ب.ظ
اجرای عملیات فنی روشنایی بلوار کشاورز شهر
خراسان شمالي 1398/5/22 تاریخ گذشته
11:54 ق.ظ
اجرای عملیات نگهداری سیستم روشنایی و چراغ های چشمک
همدان 1398/5/22 تاریخ گذشته
11:54 ق.ظ
نگهداری سیستم روستایی و چراغهای چشمک زن ناحیه 1
همدان 1398/5/22 تاریخ گذشته
09:03 ق.ظ
نگهداری سیستم روشنایی و چراغ های
آذربايجان شرقي 1398/5/22 تاریخ گذشته
1398/05/19
18:50 ب.ظ
اجرا و نصب فونداسیون و برج های نور 24 متری
فارس 1398/5/19 تاریخ گذشته
14:16 ب.ظ
اجرای اذین بندی در سطح ناحیه یک
تهران 1398/5/19 اعلام نشده
1398/05/17
12:52 ب.ظ
اجرای روشنایی تقاطع غیرهمسطح
کردستان 1398/5/17 تاریخ گذشته
1398/05/16
18:07 ب.ظ
تعمیر و نگهداری سیستم روشنایی راه و تونلها
چهارمحال بختياري 1398/5/16 تاریخ گذشته
13:49 ب.ظ
تعمیر نگهداری سیستمهای روشنایی راه و تونلهای
چهارمحال بختياري 1398/5/16 تاریخ گذشته
13:40 ب.ظ
تکمیل روشنایی بلوار
البرز 1398/5/16 تاریخ گذشته
13:36 ب.ظ
سرویس و نگهداری سیستم های روشنایی 2 ارتقاء
لرستان 1398/5/16 تاریخ گذشته
13:36 ب.ظ
سرویس نگهداری سیستمهای روشنایی 1
لرستان 1398/5/16 تاریخ گذشته
13:22 ب.ظ
طراحی تهیه و نصب راه اندازی دکل های روشنایی استادیوم
آذربايجان غربي 1398/5/16 تاریخ گذشته
11:00 ق.ظ
طراحی تهیه نصب راه اندازی دکلهای روشنایی استادیوم 3000 نفری
آذربايجان غربي 1398/5/16 تاریخ گذشته
10:46 ق.ظ
چراغ چشمک زن خورشیدی و چراغ اذرخشی
لرستان 1398/5/16 تاریخ گذشته