1398/09/20
18:48 ب.ظ
18:31 ب.ظ
نورپردازی
گيلان 1398/9/20 مهلت دار
18:23 ب.ظ
اصلاح شبکه هوایی و روشنایی بلوار فرودگاه
گلستان 1398/9/20 مهلت دار
1398/09/19
13:35 ب.ظ
اجرای شبکه روشنایی
مركزي 1398/9/19 مهلت دار
13:21 ب.ظ
احداث توسعه و نگهداری شبکه روشنایی
خوزستان 1398/9/19 مهلت دار
1398/09/18
18:37 ب.ظ
اجرای نورپردازی جداره تقاطع غیرهم سطح پل نیایش
گيلان 1398/9/18 تاریخ گذشته
14:45 ب.ظ
تکمیل بخش باقیمانده احداث روشنایی محدوده
گلستان 1398/9/18 تاریخ گذشته
14:12 ب.ظ
خرید و اجرای اذین بندی شب یلدا
گيلان 1398/9/18 تاریخ گذشته
08:32 ق.ظ
فاز دوم بهسازی پارک ولایت ( نورپردازی )
تهران 1398/9/18 مهلت دار
08:05 ق.ظ
احداث توسعه نگهداری شبکه روشنایی شهرک های صنعتی
خوزستان 1398/9/18 مهلت دار
1398/09/17
19:24 ب.ظ
نصب چراغ خیابانی ال ای دی محور
اردبيل 1398/9/17 تاریخ گذشته
15:32 ب.ظ
اجرای سیستم روشنایی کیلومتر 5 بزرگراه
خراسان رضوي 1398/9/17 مهلت دار
13:06 ب.ظ
تعمیر و نگهداری کامل شبکه روشنایی
خراسان شمالي 1398/9/17 تاریخ گذشته
12:55 ب.ظ
تکمیل سابگرید سازی اجرای ساپ بیس و جدل گذاری
مركزي 1398/9/17 مهلت دار
08:44 ق.ظ
اجرای سیستم روشنایی کیلومتر
خراسان رضوي 1398/9/17 مهلت دار
1398/09/16
13:28 ب.ظ
اورهال 80 عدد چراغهای باند
تهران 1398/9/16 تاریخ گذشته
11:58 ق.ظ
تکمیل بخش باقیمانده احداث روشنایی
گلستان 1398/9/16 تاریخ گذشته
11:24 ق.ظ
عملیات تهیه مصالح و اجرای شبکه روشنایی
فارس 1398/9/16 اعلام نشده
09:53 ق.ظ
عملیات روشنایی ایستگاه عوارض
اصفهان 1398/9/16 تاریخ گذشته
08:42 ق.ظ
اجرای سیستم روشنایی
خراسان رضوي 1398/9/16 مهلت دار
08:16 ق.ظ
08:09 ق.ظ
1398/09/14
19:10 ب.ظ
اجرای روشنایی
خراسان جنوبي 1398/9/14 تاریخ گذشته
16:06 ب.ظ
تعمیر و نگهداری سیستم روشنایی راههای شهرستان های
مركزي 1398/9/14 تاریخ گذشته
13:12 ب.ظ
خرید اقلام و اجرای سیستم روشنایی پیاده
گيلان 1398/9/14 تاریخ گذشته
09:59 ق.ظ
خرید غلاف پیاده روهای قطاع 1و2
خراسان رضوي 1398/9/14 مهلت دار
07:34 ق.ظ
بهینه سازی سیستم روشنایی سکوی ایستگاه
خوزستان 1398/9/14 تاریخ گذشته
1398/09/13
19:26 ب.ظ
ارتقاء عملکرد و حفظ سیستم روشنایی چراغ های اذرخشی
چهارمحال بختياري 1398/9/13 تاریخ گذشته
14:38 ب.ظ
احداث شبکه روشنایی معابر شهرک ص
آذربايجان شرقي 1398/9/13 تاریخ گذشته
13:49 ب.ظ
12:55 ب.ظ
بهسازی و نورپردازی خیابا
فارس 1398/9/13 اعلام نشده
12:38 ب.ظ
1398/09/12
14:50 ب.ظ
خرید و اجرای سیستم روشنایی کمربندی
اصفهان 1398/9/12 تاریخ گذشته
13:47 ب.ظ
احداث شبکه روشنایی معابر شهرک صنعتی
آذربايجان شرقي 1398/9/12 تاریخ گذشته
10:20 ق.ظ
خرید و نصب چهار برج روشنایی و متعلقات در سایت
سمنان 1398/9/12 تاریخ گذشته
10:05 ق.ظ
تهیه مصالح و اجرای شبکه روشنایی
اصفهان 1398/9/12 تاریخ گذشته
1398/09/11
20:38 ب.ظ
احداث روشنایی تقاطع های
مركزي 1398/9/11 تاریخ گذشته
20:31 ب.ظ
تعمیر و نگهداری سیستم روشنایی راههای شهرستان های
مركزي 1398/9/11 تاریخ گذشته
19:07 ب.ظ
سرویس و نگهداری تاسیسات سیستم روشنایی
خراسان جنوبي 1398/9/11 تاریخ گذشته
18:55 ب.ظ
14:25 ب.ظ
تهیه مصالح و اجرای فونداسیون پایه چراغ روشنایی
سمنان 1398/9/11 تاریخ گذشته
12:00 ب.ظ
تکمیل بخش باقیمانده احداث روشنایی محدوده
گلستان 1398/9/11 تاریخ گذشته
10:05 ق.ظ
تهیه مصالح و اجرای شبکه روشنایی ناحیه صنعتی
اصفهان 1398/9/11 تاریخ گذشته
09:52 ق.ظ
واگذاری پروژه ها شامل : نصب 40 عد باکس ابشیرین شهرستان
اصفهان 1398/9/11 تاریخ گذشته
1398/09/10
20:02 ب.ظ
تهیه اجرای کابلکشی هوایی شبکه روشنایی وورودی های شهر
هرمزگان 1398/9/10 تاریخ گذشته
19:50 ب.ظ
خرید و اجرای کامل روشنایی حفاری و لوله گذاری
البرز 1398/9/10 تاریخ گذشته