1398/03/01
19:26 ب.ظ
اجرای عملیات تنش زدایی داخل مخازن اسپادکن
اجرای عملیات تنش زدایی داخل مخازن اسپادکن... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1398/3/1 مهلت دار
1398/02/30
13:34 ب.ظ
ارائه خدمات کنترل کیفیت پروژه ارگو 1
ارائه خدمات کنترل کیفیت پروژه ارگو 1... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1398/2/30 تاریخ گذشته
1398/02/29
19:05 ب.ظ
تست های لوله های شناور ارگو یک
تست های لوله های شناور ارگو یک... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1398/2/29 تاریخ گذشته
18:59 ب.ظ
تعمیرات شافت و پروانه و سکان شناور ارگو 1
تعمیرات شافت و پروانه و سکان شناور ارگو 1... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1398/2/29 تاریخ گذشته
18:58 ب.ظ
تعمیرات جرثقیلهای شناور ارگو 1
تعمیرات جرثقیلهای شناور ارگو 1... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1398/2/29 تاریخ گذشته
1398/02/23
08:29 ق.ظ
تعمیرات ولوهای شناور آرگو 1
تعمیرات ولوهای شناور آرگو 1... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1398/2/23 تاریخ گذشته
08:29 ق.ظ
تعمیرات شافت وپروانه و سکان شناور
تعمیرات شافت وپروانه و سکان شناور... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1398/2/23 تاریخ گذشته
08:28 ق.ظ
تعمیرات جرثقیلهاس شناور آرگو 1
تعمیرات جرثقیلهاس شناور آرگو 1... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1398/2/23 تاریخ گذشته
1398/02/19
09:16 ق.ظ
پروژه های جاری و اتی خود در زمینه های پایپینگ استیل و رک تعویض ورق جوشکاری
هرمزگان 1398/2/19 اعلام نشده
1398/02/18
12:46 ب.ظ
ارائه خدمات مشاور در زمینه مشاوره فنی در زمینه نگهداری و تعمیرات تجهیزات خشکی
هرمزگان 1398/2/18 تاریخ گذشته
10:38 ق.ظ
کالیبراسیون تجهیزات شناور ارگو یک
کالیبراسیون تجهیزات شناور ارگو یک... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1398/2/18 تاریخ گذشته
10:21 ق.ظ
تعمیرات ولوهای شاور
تعمیرات ولوهای شاور... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1398/2/18 تاریخ گذشته
10:21 ق.ظ
تعمیرات شافت و پروانه و سکان شناور ارگوا
تعمیرات شافت و پروانه و سکان شناور ارگوا... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1398/2/18 تاریخ گذشته
10:21 ق.ظ
تعمیرات تجهیزات شناور ارگو 1
تعمیرات تجهیزات شناور ارگو 1... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1398/2/18 تاریخ گذشته
1398/02/11
07:55 ق.ظ
خدمات داکینگ و انداکینگ و تعمیرات دوره ای شناور ایران ابنگار
تهران 1398/2/11 تاریخ گذشته
1398/02/08
07:59 ق.ظ
تعمیرات ولوهای شناور ارگو 1
تعمیرات ولوهای شناور ارگو 1... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1398/2/8 تاریخ گذشته
07:58 ق.ظ
تعمیرات تجهیزات شناور ارگو یک
تعمیرات تجهیزات شناور ارگو یک... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1398/2/8 تاریخ گذشته
07:56 ق.ظ
تعمیرات جرثقیل های شناور ارگو 1
تعمیرات جرثقیل های شناور ارگو 1... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1398/2/8 تاریخ گذشته
1398/02/05
11:25 ق.ظ
تعمیر و نگهداری شناور های ملکی اداره کل بندرو دریانوردی
خوزستان 1398/2/5 تاریخ گذشته
1398/02/03
11:14 ق.ظ
ساخت دیسک و صفحه واحد شناور
ساخت دیسک و صفحه واحد شناور... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
تهران 1398/2/3 تاریخ گذشته
1398/01/29
08:08 ق.ظ
راهبری و تعمیر و نگهداری شناروهای
راهبری و تعمیر و نگهداری شناروهای... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
خوزستان 1398/1/29 تاریخ گذشته
1397/12/27
18:06 ب.ظ
راهبری نگهداری تعمیرات شناورهای بندر
راهبری نگهداری تعمیرات شناورهای بندر... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
سيستان و بلوچستان 1397/12/27 تاریخ گذشته
1397/12/26
14:18 ب.ظ
راهبری تعمیر و نگهداری شناورهای
راهبری تعمیر و نگهداری شناورهای... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
خوزستان 1397/12/26 تاریخ گذشته
1397/12/25
13:09 ب.ظ
راهبری ، تعمیر و نگهداری شناورهای بندر خرمشهر
راهبری ، تعمیر و نگهداری شناورهای بندر خرمشهر... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
خوزستان 1397/12/25 تاریخ گذشته
12:20 ب.ظ
راهبری نگهداری تعیمرات شناورهای بندر
راهبری نگهداری تعیمرات شناورهای بندر... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
سيستان و بلوچستان 1397/12/25 تاریخ گذشته
1397/12/22
15:56 ب.ظ
راهبری تعمیر و نگهداری شناورهای
راهبری تعمیر و نگهداری شناورهای... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
خوزستان 1397/12/22 تاریخ گذشته
1397/12/18
10:51 ق.ظ
واگذاری انجام خدمات اجرایی مدیریت عملیات در عملیات دریایی
بوشهر 1397/12/18 اعلام نشده
10:51 ق.ظ
واگذاری انجام خدمات اجرایی مدیریت عملیات در عملیات
خوزستان 1397/12/18 اعلام نشده
1397/12/16
10:41 ق.ظ
ارائه خدمات نگهداری سرویس و تعمیرات ماشین الات و تجهیزات
سيستان و بلوچستان 1397/12/16 تاریخ گذشته
1397/12/15
16:19 ب.ظ
ساخت بخش های فلزی با اشکال مختلف مربوط به شناور
هرمزگان 1397/12/15 تاریخ گذشته
1397/12/07
10:04 ق.ظ
تجهیزات قایق موتوری : سیم ریموت و کابل فرمان و پنکه شماره 19*13
هرمزگان 1397/12/7 تاریخ گذشته
07:56 ق.ظ
خرید قطعات یدکی سیستم رانش واتر جت شناورهای ناجی
هرمزگان 1397/12/7 تاریخ گذشته
1397/12/06
11:10 ق.ظ
خرید دو دستگاه موتور دریایی
خرید دو دستگاه موتور دریایی... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
بوشهر 1397/12/6 تاریخ گذشته
1397/12/01
18:04 ب.ظ
ساخت پلاک های ثبتی شناورها- لنج ها -قایق ها و جت اسکی ها
هرمزگان 1397/12/1 اعلام نشده
1397/11/30
15:03 ب.ظ
تجهیزات قایق موتوری - سیم ریموت و کابل فرمان و پنکه شماره19*13
هرمزگان 1397/11/30 تاریخ گذشته
1397/11/25
11:16 ق.ظ
ارائه خدمات نگهداری سرویس تعمیرات ماشین الات و تجهیزات خشکی و خرید قطعات و خدمات مرتبط
سيستان و بلوچستان 1397/11/25 تاریخ گذشته
1397/11/17
10:53 ق.ظ
ارزیابی ارائه خدمات مشاور در زمینه مشاوره فنی در زمینه نگهداری و تعمیرات تجهیزات دریایی
هرمزگان 1397/11/17 تاریخ گذشته
10:48 ق.ظ
خرید ساخت ساخت و تحویل یک فروند رمپ فلزی
خرید ساخت ساخت و تحویل یک فروند رمپ فلزی... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1397/11/17 تاریخ گذشته
1397/11/14
08:33 ق.ظ
1397/11/13
10:00 ق.ظ
راهبری نگهداری و تعمیرات علائم کمک ناوبری با کلیه
بوشهر 1397/11/13 تاریخ گذشته
1397/11/10
15:46 ب.ظ
اصلاحیه - انجام خدمات مدیریت راهبری سرویس و نگهداری نگهبانی و حفاظت از شناورهای
خوزستان 1397/11/10 اعلام نشده
1397/11/07
07:47 ق.ظ
جذب سرمایه گذار - طرح توسعه و تجهیز یارد تعمیر و بازسازی
خوزستان 1397/11/7 تاریخ گذشته
1397/11/06
09:19 ق.ظ
تعمیرات اساسی و خرید تجهیزات ماشین الات لایروبهای
هرمزگان 1397/11/6 تاریخ گذشته
1397/11/03
16:50 ب.ظ
اصلاحیه -- انجام خدمات اجرایی مدیریت عملیات دریایی
خوزستان 1397/11/3 اعلام نشده
14:46 ب.ظ
اصلاحیه -- انجام خدمات اجرایی مدیریت عملیات دریایی
هرمزگان 1397/11/3 اعلام نشده
14:45 ب.ظ
اصلاحیه -- انجام خدمات اجرایی مدیریت عملیات دریایی
بوشهر 1397/11/3 اعلام نشده
1397/11/01
16:38 ب.ظ
تعمیرات اساسی پرده های کنترل شناورهای
تعمیرات اساسی پرده های کنترل شناورهای... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1397/11/1 تاریخ گذشته
1397/10/30
07:51 ق.ظ
انجام خدمات مدیریت راهبری و سرویس و نگهداری و نگهبانی و حفاظت از شناورهای دریاچه سد
خوزستان 1397/10/30 تاریخ گذشته
1397/10/26
11:51 ق.ظ
علائم کمک ناوبری استان
علائم کمک ناوبری استان... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
بوشهر 1397/10/26 تاریخ گذشته