1397/11/30
15:03 ب.ظ
تجهیزات قایق موتوری - سیم ریموت و کابل فرمان و پنکه شماره19*13
هرمزگان 1397/11/30 مهلت دار
1397/11/25
11:16 ق.ظ
ارائه خدمات نگهداری سرویس تعمیرات ماشین الات و تجهیزات خشکی و خرید قطعات و خدمات مرتبط
سيستان و بلوچستان 1397/11/25 مهلت دار
1397/11/17
10:53 ق.ظ
ارزیابی ارائه خدمات مشاور در زمینه مشاوره فنی در زمینه نگهداری و تعمیرات تجهیزات دریایی
هرمزگان 1397/11/17 تاریخ گذشته
10:48 ق.ظ
خرید ساخت ساخت و تحویل یک فروند رمپ فلزی
خرید ساخت ساخت و تحویل یک فروند رمپ فلزی... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1397/11/17 تاریخ گذشته
1397/11/14
08:33 ق.ظ
1397/11/13
10:00 ق.ظ
راهبری نگهداری و تعمیرات علائم کمک ناوبری با کلیه
بوشهر 1397/11/13 تاریخ گذشته
1397/11/10
15:46 ب.ظ
اصلاحیه - انجام خدمات مدیریت راهبری سرویس و نگهداری نگهبانی و حفاظت از شناورهای
خوزستان 1397/11/10 اعلام نشده
1397/11/07
07:47 ق.ظ
جذب سرمایه گذار - طرح توسعه و تجهیز یارد تعمیر و بازسازی
خوزستان 1397/11/7 تاریخ گذشته
1397/11/06
09:19 ق.ظ
تعمیرات اساسی و خرید تجهیزات ماشین الات لایروبهای
هرمزگان 1397/11/6 تاریخ گذشته
1397/11/03
16:50 ب.ظ
اصلاحیه -- انجام خدمات اجرایی مدیریت عملیات دریایی
خوزستان 1397/11/3 اعلام نشده
14:46 ب.ظ
اصلاحیه -- انجام خدمات اجرایی مدیریت عملیات دریایی
هرمزگان 1397/11/3 اعلام نشده
14:45 ب.ظ
اصلاحیه -- انجام خدمات اجرایی مدیریت عملیات دریایی
بوشهر 1397/11/3 اعلام نشده
1397/11/01
16:38 ب.ظ
تعمیرات اساسی پرده های کنترل شناورهای
تعمیرات اساسی پرده های کنترل شناورهای... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1397/11/1 تاریخ گذشته
1397/10/30
07:51 ق.ظ
انجام خدمات مدیریت راهبری و سرویس و نگهداری و نگهبانی و حفاظت از شناورهای دریاچه سد
خوزستان 1397/10/30 تاریخ گذشته
1397/10/26
11:51 ق.ظ
علائم کمک ناوبری استان
علائم کمک ناوبری استان... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
بوشهر 1397/10/26 تاریخ گذشته
1397/10/22
07:54 ق.ظ
بازرسی ساخت 10 فروند شناور
بازرسی ساخت 10 فروند شناور... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
تهران 1397/10/22 تاریخ گذشته
1397/10/19
09:08 ق.ظ
ارائه خدمات نگهداری و تعمیر تجهیزات نفتی و تاسیسات خشکی
هرمزگان 1397/10/19 اعلام نشده
1397/10/18
08:23 ق.ظ
راهبری و نگهداری و تعمیرات علائم کمک ناوبری و شناورهای مربوطه
بوشهر 1397/10/18 تاریخ گذشته
1397/10/15
09:18 ق.ظ
راهبری نگهداری و تعمیرات علائم کمک ناوبری و شناورها
بوشهر 1397/10/15 تاریخ گذشته
1397/10/11
13:45 ب.ظ
تعمیر موتور قایق یاماها 55 اسب
تعمیر موتور قایق یاماها 55 اسب... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1397/10/11 تاریخ گذشته
1397/10/08
13:46 ب.ظ
تعمیرات اساسی موتور قایق 115
تعمیرات اساسی موتور قایق 115... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1397/10/8 تاریخ گذشته
1397/10/05
13:42 ب.ظ
خرید تا تحویل قطعات یدکی تجهیزات شناورهای ناجی منطقه ویژه اقتصادی
خوزستان 1397/10/5 تاریخ گذشته
1397/10/03
11:28 ق.ظ
تعمیر اساسی موتور قایق 115
تعمیر اساسی موتور قایق 115... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1397/10/3 تاریخ گذشته
08:00 ق.ظ
راهبری و نگهداری شناور ایران ابنکار
راهبری و نگهداری شناور ایران ابنکار... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
تهران 1397/10/3 تاریخ گذشته
1397/09/26
15:48 ب.ظ
اجرت تعمیرات اساسی موتور حرکت سمت
اجرت تعمیرات اساسی موتور حرکت سمت... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
مازندران 1397/9/26 تاریخ گذشته
15:48 ب.ظ
تعمیرات اساسی سه عدد گیربکس موتورهای حرکت
تعمیرات اساسی سه عدد گیربکس موتورهای حرکت... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
مازندران 1397/9/26 تاریخ گذشته
1397/09/24
08:19 ق.ظ
تامین خدمات سرویس تعمیر و یا تعویض صدور گواهینامه بین المللی
خوزستان 1397/9/24 اعلام نشده
1397/09/21
11:55 ق.ظ
تعمیرات اساسی بردهای کنترل شناور
تعمیرات اساسی بردهای کنترل شناور... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1397/9/21 تاریخ گذشته
1397/09/20
09:03 ق.ظ
انجام خدمات مدیریت راهبری سرویس و نگهداری نگهبانی و حفاظت از
خوزستان 1397/9/20 تاریخ گذشته
08:34 ق.ظ
1397/09/13
11:57 ق.ظ
راهبری و نگهداری و تعمیرات علائم کمک ناوبری
راهبری و نگهداری و تعمیرات علائم کمک ناوبری... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
بوشهر 1397/9/13 تاریخ گذشته
08:11 ق.ظ
واگذاری راهبری نگهداری و تعمیرات تجهیزات مقابله و پاکسازی الودگی نفتی
سيستان و بلوچستان 1397/9/13 تاریخ گذشته
1397/08/26
07:38 ق.ظ
تعمیرات اساسی شناورهای کاسپین 1 و 2
تعمیرات اساسی شناورهای کاسپین 1 و 2... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
مازندران 1397/8/26 اعلام نشده
1397/08/25
12:20 ب.ظ
خارج سازی مغروقه ابسوسا 1
خارج سازی مغروقه ابسوسا 1... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
بوشهر 1397/8/22 تاریخ گذشته
1397/08/24
09:22 ق.ظ
موتور کامل شناور دریایی مدل 3306 نام تجارتی
موتور کامل شناور دریایی مدل 3306 نام تجارتی... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
خراسان جنوبي 1397/8/21 تاریخ گذشته
08:43 ق.ظ
نگهداری و سرویسهای ادواری و اضطراری و انجام تعمیرات
خوزستان 1397/8/24 تاریخ گذشته
1397/08/23
07:23 ق.ظ
تعمیرات اساسی شناورهای کاسپین
تعمیرات اساسی شناورهای کاسپین... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
مازندران 1397/8/23 اعلام نشده
1397/08/20
11:34 ق.ظ
سرویس و انجام تعمیرات اساسی و زیرآبی و جاری و تهیه قطعات یدکی مورد نیاز شناورها
هرمزگان 1397/8/20 تاریخ گذشته
07:50 ق.ظ
سرویس و انجام تعمیرات اساسی و زیر ابی و جاری و تهیه قطعات یدکی
هرمزگان 1397/8/20 تاریخ گذشته
1397/08/19
18:57 ب.ظ
توربین کامل موتور لیفتراک دیزلی
توربین کامل موتور لیفتراک دیزلی... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
مازندران 1397/8/19 تاریخ گذشته
1397/08/14
20:24 ب.ظ
قطعات نگهداری جاری تجهیزات و ماشین الات
قطعات نگهداری جاری تجهیزات و ماشین الات... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
بوشهر 1397/8/13 تاریخ گذشته
1397/08/06
08:10 ق.ظ
نگهداری تعمیرات و راهبری شناورهای یدک فدک 120 اوریون
بوشهر 1397/8/6 تاریخ گذشته
1397/08/05
18:04 ب.ظ
راهبری و تعمیر و نگهداری جایروپلن 2 فروند
راهبری و تعمیر و نگهداری جایروپلن 2 فروند... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
گيلان 1397/8/5 تاریخ گذشته
1397/08/03
10:22 ق.ظ
سرویس و نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه تجهیزات خشکی بندر
خوزستان 1397/8/3 تاریخ گذشته
1397/08/02
10:46 ق.ظ
سرویس و نگهداری و تعمیرات پیشگیری تجهیزات خشکی
خوزستان 1397/8/2 تاریخ گذشته
1397/07/30
07:33 ق.ظ
خرید نصب و راه اندازی دو دستگاه ais ساحلی
خرید نصب و راه اندازی دو دستگاه ais ساحلی... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
بوشهر 1397/7/30 تاریخ گذشته
1397/07/28
07:59 ق.ظ
خرید قطعات الکترونیکی یدکی ناوتکس دانفون جهت ایستگاه
بوشهر 1397/7/28 تاریخ گذشته
1397/07/23
14:02 ب.ظ
راهبری و تعمیر و نگهداری جایروپلن بنادر و دریانوردی استان
گيلان 1397/7/23 تاریخ گذشته
1397/07/11
16:07 ب.ظ
ساخت، حمل، اموزش و تحویل 4 فروند یدک کش 4400 اسب بخار ASD و یک فروند شناور بویه گذار --
سيستان و بلوچستان 1397/7/11 اعلام نشده
1397/07/10
13:25 ب.ظ
خرید 10 فروند بویه پلی اتیلن علائم کمک ناوبری با تجهیزات جانبی
هرمزگان 1397/7/10 تاریخ گذشته