1398/09/17
19:11 ب.ظ
اسکراپ و تاچ اپ مخازن بالاست و دو لایه رنگ امیزی
هرمزگان 1398/9/17 مهلت دار
19:11 ب.ظ
تعمیر لوله فلزی با لوله ack موتورخانه سایز لوله کمتر از 2 اینچ
هرمزگان 1398/9/17 مهلت دار
19:10 ب.ظ
پوشش لوله کربن استیل با رزین و باند 30 متر
پوشش لوله کربن استیل با رزین و باند 30 متر... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1398/9/17 مهلت دار
19:09 ب.ظ
سرویس پمپ و انجام تست های بویلر شناور
سرویس پمپ و انجام تست های بویلر شناور... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1398/9/17 مهلت دار
1398/09/16
18:57 ب.ظ
بازکردن پروانه و شفت میانی و تعویض سیل بازکردن بوش استرن تیوب شناور با بیت ریزی
هرمزگان 1398/9/16 تاریخ گذشته
1398/09/12
18:45 ب.ظ
تعمیر دستگاه تراستر
تعمیر دستگاه تراستر... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1398/9/12 تاریخ گذشته
1398/09/10
20:02 ب.ظ
باز کردن پروانه و شفت میانی و تعویض سیل بازکردئن بوش استرن تیوب شناور با بیت ریزی
هرمزگان 1398/9/10 تاریخ گذشته
12:40 ب.ظ
سرویس ماشین الات عرشه شناور
سرویس ماشین الات عرشه شناور... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1398/9/10 تاریخ گذشته
12:39 ب.ظ
سرویس  PV , PSV VALVE شناور
سرویس PV , PSV VALVE شناور... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1398/9/10 تاریخ گذشته
12:38 ب.ظ
سرویس کارگو هیتر عرشه شناور
سرویس کارگو هیتر عرشه شناور... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1398/9/10 تاریخ گذشته
11:54 ق.ظ
گریت پلاست و رنگ امیزی شناورهای تعمیراتی و تولیدی
هرمزگان 1398/9/10 تاریخ گذشته
1398/09/08
16:02 ب.ظ
سرویس الترناتور و سوئیچ برد شناور
سرویس الترناتور و سوئیچ برد شناور... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1398/9/7 تاریخ گذشته
1398/09/06
15:34 ب.ظ
تعمیر موتور شناور
تعمیر موتور شناور... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1398/9/5 تاریخ گذشته
08:04 ق.ظ
تعمیرات اساسی زیرابی شناور ناجی 5
تعمیرات اساسی زیرابی شناور ناجی 5... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
سيستان و بلوچستان 1398/9/5 تاریخ گذشته
1398/09/04
19:18 ب.ظ
خدمات تراشکاری
خدمات تراشکاری... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1398/9/4 تاریخ گذشته
19:18 ب.ظ
خدمات تراشکاری
خدمات تراشکاری... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1398/9/4 تاریخ گذشته
15:27 ب.ظ
انجام تعمیرات زیرابی یدک کش
انجام تعمیرات زیرابی یدک کش... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
سيستان و بلوچستان 1398/9/4 تاریخ گذشته
09:02 ق.ظ
تعمیرات اساسی و نیمه اساسی تجهیزات موتورهای اصلی
هرمزگان 1398/9/4 اعلام نشده
1398/09/03
19:08 ب.ظ
اورهال وینچ های شناور اروند تاید 1000
اورهال وینچ های شناور اروند تاید 1000... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1398/9/3 تاریخ گذشته
19:07 ب.ظ
تعمیر 8 دستگاه تراستر
تعمیر 8 دستگاه تراستر... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1398/9/3 تاریخ گذشته
11:18 ق.ظ
سرویس  psv valve pv valveشناور
سرویس psv valve pv valveشناور... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1398/9/3 تاریخ گذشته
11:12 ق.ظ
سرویس موتور اصلی شناور
سرویس موتور اصلی شناور... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1398/9/3 تاریخ گذشته
11:12 ق.ظ
سرویس ولو
سرویس ولو... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1398/9/3 تاریخ گذشته
11:11 ق.ظ
سرویس کارگو هیتر شناور
سرویس کارگو هیتر شناور... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1398/9/3 تاریخ گذشته
11:11 ق.ظ
سرویس solenoid valve شناور
سرویس solenoid valve شناور... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1398/9/3 تاریخ گذشته
11:11 ق.ظ
کالیبراسیون شناور
کالیبراسیون شناور... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1398/9/3 تاریخ گذشته
11:11 ق.ظ
سرویس  ICCP شناور
سرویس ICCP شناور... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1398/9/3 تاریخ گذشته
11:07 ق.ظ
سرویس پمپ FRAMO
سرویس پمپ FRAMO... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1398/9/3 تاریخ گذشته
11:07 ق.ظ
سرویس پمپ شناور
سرویس پمپ شناور... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1398/9/3 تاریخ گذشته
11:07 ق.ظ
سرویس ماشین الات عرضه شناور
سرویس ماشین الات عرضه شناور... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1398/9/3 تاریخ گذشته
11:07 ق.ظ
سرویس ژنراتور
سرویس ژنراتور... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1398/9/3 تاریخ گذشته
11:06 ق.ظ
سرویس ژنراتور HPP
سرویس ژنراتور HPP... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1398/9/3 تاریخ گذشته
11:04 ق.ظ
تعمیر موتور شناور
تعمیر موتور شناور... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1398/9/3 تاریخ گذشته
11:04 ق.ظ
سرویس الکتروموتور شناور
سرویس الکتروموتور شناور... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1398/9/3 تاریخ گذشته
1398/09/02
14:31 ب.ظ
1398/08/28
14:09 ب.ظ
تعمیر موتور اصلی شناور
تعمیر موتور اصلی شناور... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1398/8/28 تاریخ گذشته
14:08 ب.ظ
تعمیر شیر الات شناور
تعمیر شیر الات شناور... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1398/8/28 تاریخ گذشته
14:08 ب.ظ
سیم پیچی الکتروموتور
سیم پیچی الکتروموتور... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1398/8/28 تاریخ گذشته
13:43 ب.ظ
1398/08/23
14:16 ب.ظ
سرویس ژنراتور
سرویس ژنراتور... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1398/8/23 تاریخ گذشته
14:16 ب.ظ
سرویس ژنراتور HPP
سرویس ژنراتور HPP... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1398/8/23 تاریخ گذشته
14:16 ب.ظ
سرویس موتور اصلی
سرویس موتور اصلی... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1398/8/23 تاریخ گذشته
14:16 ب.ظ
سرویس ولو
سرویس ولو... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1398/8/23 تاریخ گذشته
14:15 ب.ظ
سرویس ماشین الات عرشه شناور
سرویس ماشین الات عرشه شناور... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1398/8/23 تاریخ گذشته
14:15 ب.ظ
سرویس PSV , PV VALVE
سرویس PSV , PV VALVE... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1398/8/23 تاریخ گذشته
13:55 ب.ظ
سرویس FRAMO
سرویس FRAMO... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1398/8/23 تاریخ گذشته
13:52 ب.ظ
سرویس پمپ
سرویس پمپ... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1398/8/23 تاریخ گذشته
13:51 ب.ظ
سرویس  CARGO HEATER
سرویس CARGO HEATER... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1398/8/23 تاریخ گذشته
13:40 ب.ظ
سرویس سلنوئید ولو
سرویس سلنوئید ولو... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1398/8/23 تاریخ گذشته
13:40 ب.ظ
کالیبراسیون
کالیبراسیون... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1398/8/23 تاریخ گذشته