1398/10/04
19:57 ب.ظ
خرید خدمات اماده سازی هلیکوپتر gsh
خرید خدمات اماده سازی هلیکوپتر gsh... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
تهران 1398/10/4 تاریخ گذشته
13:47 ب.ظ
بازسازی تعویض و تعمیر قطعات یک دستگاه هواپیمای
تهران 1398/10/4 تاریخ گذشته
1398/10/02
08:33 ق.ظ
بازسازی تعویض و تعمیر قطعات یک دستگاه هواپیمایی ایلندر
تهران 1398/10/2 تاریخ گذشته
1398/09/23
20:00 ب.ظ
خرید خدمات اماده سازی هلیکوپتر gsh
خرید خدمات اماده سازی هلیکوپتر gsh... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
تهران 1398/9/23 تاریخ گذشته
1398/09/20
09:42 ق.ظ
ارائه خدمات فنی PRESERVE به چهار فروند
ارائه خدمات فنی PRESERVE به چهار فروند... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
تهران 1398/9/20 تاریخ گذشته
1398/09/17
13:44 ب.ظ
ارائه خدمات تعمیر و نگهداری بازرسی فنی مهندسی و PRESERVE هواپیماهای سازمان
تهران 1398/9/17 تاریخ گذشته
1398/09/16
11:57 ق.ظ
تامین قطعات سیل هواپیمای درامادر
تامین قطعات سیل هواپیمای درامادر... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
قزوين 1398/9/16 تاریخ گذشته
09:48 ق.ظ
اراپه خدمات تعمیر و نگهداری بازرسی فنی مهندسی و preserve هواپیمایی سازمان
تهران 1398/9/16 تاریخ گذشته
1398/09/13
13:12 ب.ظ
یک دستگاه پرشرایز هواپیما
یک دستگاه پرشرایز هواپیما... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
تهران 1398/9/13 تاریخ گذشته
1398/09/04
18:48 ب.ظ
تامین قطعات سیل هواپیمای درامادر
تامین قطعات سیل هواپیمای درامادر... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
قزوين 1398/9/4 تاریخ گذشته
1398/08/29
19:02 ب.ظ
راهبری و ارائه خدمات پروازی و نگهداری و تعمیرات وسایل پرنده
بوشهر 1398/8/29 تاریخ گذشته
1398/08/19
11:02 ق.ظ
بازسازی تعویض و تعمیر قطعات یک دستگاه هواپیما
بازسازی تعویض و تعمیر قطعات یک دستگاه هواپیما... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
تهران 1398/8/19 تاریخ گذشته
1398/08/14
18:09 ب.ظ
بازسازی تعویض و تعمیر قطعات یک دستگاه هواپیمای ایلندر
تهران 1398/8/14 تاریخ گذشته
1398/07/15
18:57 ب.ظ
انجام عملیات تعمیر و نگهداری 10 فروند هواپیما درامادر 18 میلیمتر
قزوين 1398/7/15 تاریخ گذشته
1398/07/10
19:56 ب.ظ
بهسازی و مرمت ایستگاههای هوانوردی
بهسازی و مرمت ایستگاههای هوانوردی... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
تهران 1398/7/10 تاریخ گذشته
1398/07/07
13:03 ب.ظ
تعمیر و نگهداری 10 فروند هواپیما درامادر M18
تعمیر و نگهداری 10 فروند هواپیما درامادر M18... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
قزوين 1398/7/7 تاریخ گذشته
1398/07/06
13:43 ب.ظ
بازسازی تعویض و تعمیر قطعات یک دستگاه
بازسازی تعویض و تعمیر قطعات یک دستگاه... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
تهران 1398/7/6 تاریخ گذشته
1398/07/04
12:25 ب.ظ
بازسازی هواپیمایی ابلندر
بازسازی هواپیمایی ابلندر... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
تهران 1398/7/4 تاریخ گذشته
1398/06/31
10:11 ق.ظ
تمدید عمر قطعات بالگرد - نوبت دوم
تمدید عمر قطعات بالگرد - نوبت دوم... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
تهران 1398/6/31 تاریخ گذشته
1398/06/30
18:21 ب.ظ
ارائه خدمات تمدید عمر قطعات بالگرد
ارائه خدمات تمدید عمر قطعات بالگرد... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
تهران 1398/6/30 تاریخ گذشته
1398/06/27
10:34 ق.ظ
تمدید عمر قطعات بالگرد قطعه 213
تمدید عمر قطعات بالگرد قطعه 213... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
تهران 1398/6/27 تاریخ گذشته
1398/06/25
18:41 ب.ظ
انجام عملیات تعمیر و نگهداری 10 فروند هواپیما
انجام عملیات تعمیر و نگهداری 10 فروند هواپیما... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
قزوين 1398/6/25 تاریخ گذشته
1398/06/12
12:34 ب.ظ
انجام عملیات تعمیر و نگهداری 10 فروند هواپیمای دارمادرm18
قزوين 1398/6/12 تاریخ گذشته
1398/05/17
09:59 ق.ظ
انجام خدمات موردنیاز تمدید عمر قطعات بالگرد
انجام خدمات موردنیاز تمدید عمر قطعات بالگرد... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
تهران 1398/5/17 تاریخ گذشته
1398/04/30
14:40 ب.ظ
خرید قطعات یدکی نرم افزار خدمات فنی مهندسی و اموزش نیروی انسانی هواپیمای فلایت چک
تهران 1398/4/30 تاریخ گذشته
1397/10/26
11:33 ق.ظ
راهبری و ارائه خدمات پروازی سرویس و نگهداری
راهبری و ارائه خدمات پروازی سرویس و نگهداری... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
بوشهر 1397/10/26 تاریخ گذشته
1397/10/23
13:14 ب.ظ
تعمیر و نگهداری و بازرسی فنی 2 فروند هواپیما وپریزر و 2 فروند هواپیما
تهران 1397/10/23 تاریخ گذشته
1397/10/22
10:18 ق.ظ
تعمیر نگهداری و بازرسی فنی دو فروند هواپیما
تعمیر نگهداری و بازرسی فنی دو فروند هواپیما... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
تهران 1397/10/22 تاریخ گذشته
1397/08/09
15:13 ب.ظ
ساخت و نصب تابلو لایت باکس
ساخت و نصب تابلو لایت باکس... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
خراسان رضوي 1397/8/7 تاریخ گذشته
1397/07/10
17:37 ب.ظ
تهیه قطعات جهت پهپاد h3v201\مدل
تهیه قطعات جهت پهپاد h3v201\مدل... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
فارس 1397/7/10 تاریخ گذشته
17:07 ب.ظ
معلم خلبان با گواهینامه معتبر
معلم خلبان با گواهینامه معتبر... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
تهران 1397/7/10 تاریخ گذشته
1397/06/13
09:51 ق.ظ
خرید رینگ هواپیما (میله فولادی گرم نوردیده....)
خرید رینگ هواپیما (میله فولادی گرم نوردیده....)... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
تهران 1397/6/13 تاریخ گذشته
1397/04/16
14:25 ب.ظ
خرید و نصب و راه اندازی ساین های مورد نیاز باند و
البرز 1397/4/16 تاریخ گذشته
1397/02/28
13:43 ب.ظ
پرو ژه توسعه و بهسازی اپرون و تکمیل تاکسیوی های ارتباطی فرودگاه بین المللی
هرمزگان 1397/2/26 تاریخ گذشته
1397/02/26
09:17 ق.ظ
خرید کاور و راکت استاندارد
خرید کاور و راکت استاندارد... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
تهران 1397/2/25 تاریخ گذشته
1397/02/25
16:41 ب.ظ
خرید کاور و راکت
خرید کاور و راکت... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
تهران 1397/2/24 تاریخ گذشته
12:23 ب.ظ
استعلام - سیستم اعلان و اطلاعات
استعلام - سیستم اعلان و اطلاعات... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
البرز 1397/2/24 تاریخ گذشته