1398/09/17
08:12 ق.ظ
تامین خدمات بهره برداری به صورت روزکار و نوبتکار دائم در خشکی
هرمزگان 1398/9/17 اعلام نشده
1398/09/16
11:00 ق.ظ
خدمات دریافت جمع اوری انتقال بازیافت مواد زائد نفتی کشتی های 1 سال شمسی
بوشهر 1398/9/16 مهلت دار
1398/08/29
09:32 ق.ظ
خدمات بندری و امور پشتیبانی تدارکات دریایی و خشکی پروژه حفاری در بنادر و جزایر خلیج فارس
هرمزگان 1398/8/29 اعلام نشده
09:32 ق.ظ
خدمات بندری و امور پشتیبانی تدارکات دریایی و خشکی پروژه حفاری در بنادر و جزایر خلیج فارس
بوشهر 1398/8/29 اعلام نشده
09:28 ق.ظ
خدمات بندری و امور پشتیبانی تدارکات دریایی و خشکی پروژه حفاری در بنادر و جزایر خلیج فارس
خوزستان 1398/8/29 اعلام نشده
1398/08/11
19:03 ب.ظ
عملیات پاکسازی حوضچه
عملیات پاکسازی حوضچه... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
بوشهر 1398/8/11 تاریخ گذشته
1398/06/06
08:02 ق.ظ
خدمات مشاوره PM و نظارت بر تعمیر و نگهداری تجهیزات خشکی دریایی
خوزستان 1398/6/6 تاریخ گذشته
1398/06/05
08:55 ق.ظ
ارائه خدمات مشاوره PM و نظارت  بر تعمیر و نگهداری تجهیزات خشکی
خوزستان 1398/6/5 تاریخ گذشته
1398/05/06
12:22 ب.ظ
انجام باز و بسته نمودن مهار کانتینر روی شناور و اسکله ترمینال شماره 2 بندر شهید
هرمزگان 1398/5/6 تاریخ گذشته
1398/04/27
09:48 ق.ظ
سرمایه گذاری -- مدیریت راهبری بندر چندمنظوره
سرمایه گذاری -- مدیریت راهبری بندر چندمنظوره... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1398/4/27 اعلام نشده
1398/04/26
09:12 ق.ظ
سرمایه گذاری مدیریت و راهبری بندر چندمنظوره خمیر
هرمزگان 1398/4/26 اعلام نشده
1398/04/24
14:38 ب.ظ
قرارداد جمع اوری و پاکسازی زباله های شناور
قرارداد جمع اوری و پاکسازی زباله های شناور... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
گيلان 1398/4/24 تاریخ گذشته
1398/04/22
09:11 ق.ظ
سرمایه گذاری --  بهره برداری از پایانه مکانیزه مواد معدنی منطقه ویژه اقتصادی بندر
خوزستان 1398/4/22 تاریخ گذشته
1398/04/01
08:19 ق.ظ
سرمایه گذاری پایانه شماره 2 غلات منطقه ویژه اقتصادی بندر
خوزستان 1398/4/1 تاریخ گذشته
1398/03/26
18:38 ب.ظ
تامین و نصب تجهیزات مهاربندی و کششی حوض های خشک
هرمزگان 1398/3/26 تاریخ گذشته
1398/03/25
18:23 ب.ظ
انجام فعالیت های متفرقه دنا یک
انجام فعالیت های متفرقه دنا یک... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1398/3/25 تاریخ گذشته
1398/03/11
14:30 ب.ظ
خدمات بندری امورپشتیبانی تدارکات دریایی و خشکی
خوزستان 1398/3/11 اعلام نشده
1398/02/30
13:34 ب.ظ
ارائه خدمات کنترل کیفیت پروژه ارگو 1
ارائه خدمات کنترل کیفیت پروژه ارگو 1... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1398/2/30 تاریخ گذشته
1398/02/28
07:33 ق.ظ
ارائه خدمات کنترل کیفیت پروژه ارگو1
ارائه خدمات کنترل کیفیت پروژه ارگو1... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1398/2/28 اعلام نشده
1398/02/16
08:26 ق.ظ
خارج سازی مغروقه های موتور لنج
خارج سازی مغروقه های موتور لنج... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
بوشهر 1398/2/16 تاریخ گذشته
1398/02/07
08:54 ق.ظ
عملیات استریپ و تونل زنی
عملیات استریپ و تونل زنی... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1398/2/7 تاریخ گذشته
1398/02/02
13:19 ب.ظ
اجرای عملیات جمع اوری و پاکسازی قسمتی از تاسیسات دریایی
بوشهر 1398/2/2 تاریخ گذشته
13:19 ب.ظ
اجرای عملیات جمع اوری و پاکسازی قسمتی از تاسیسات دریایی
اصفهان 1398/2/2 تاریخ گذشته
1398/01/24
12:02 ب.ظ
خرید ساخت حمل و نصب چهار فروند پانتون فلزی شناور و متعلقات وابسته
خوزستان 1398/1/24 تاریخ گذشته
1398/01/18
1397/12/28
10:03 ق.ظ
خدمات راهبری پایانه مسافری
خدمات راهبری پایانه مسافری... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
خوزستان 1397/12/28 تاریخ گذشته
1397/12/23
09:25 ق.ظ
سرویس و نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه تجهیزات خشکی
خوزستان 1397/12/23 تاریخ گذشته
1397/12/22
16:05 ب.ظ
خرید ساخت حمل و نصب چهار فروند
خرید ساخت حمل و نصب چهار فروند... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
خوزستان 1397/12/22 تاریخ گذشته
1397/12/21
10:26 ق.ظ
تهیه و نصب یک پست اسکله شناور خدماتی جهت پهلوگیری شناورهای امداد
گيلان 1397/12/21 تاریخ گذشته
1397/12/20
11:59 ق.ظ
خدمات بندری امور پشتیبانی تدارکات دریایی و خشکی
خوزستان 1397/12/20 اعلام نشده
10:27 ق.ظ
خدمات بندری و امور پشتیبانی و تدارکات دریایی و خشکی در
هرمزگان 1397/12/20 اعلام نشده
10:27 ق.ظ
خدمات بندری و امور پشتیبانی و تدارکات دریایی و خشکی در
بوشهر 1397/12/20 اعلام نشده
10:25 ق.ظ
خدمات بندری و امور پشتیبانی و تدارکات دریایی و خشکی در
خوزستان 1397/12/20 اعلام نشده
1397/12/19
14:03 ب.ظ
بهسازی اسکله صیادی سلخ احداث پهلو گر و رمپ قایقها
هرمزگان 1397/12/19 تاریخ گذشته
1397/12/18
10:51 ق.ظ
واگذاری انجام خدمات اجرایی مدیریت عملیات در عملیات دریایی
بوشهر 1397/12/18 اعلام نشده
10:51 ق.ظ
واگذاری انجام خدمات اجرایی مدیریت عملیات در عملیات
خوزستان 1397/12/18 اعلام نشده
1397/12/16
11:32 ق.ظ
اجرای کامل اقدامات و تشریفات بندری و گمرکی لازم جهت عملیات ترخیص و تراتزیت کالاهای
تهران 1397/12/16 اعلام نشده
11:31 ق.ظ
اجرای کامل اقدامات و تشریفات بندری و گمرکی لازم جهت عملیات ترخیص و تراتزیت کالاهای
هرمزگان 1397/12/16 اعلام نشده
09:22 ق.ظ
احداث اسکله شمع و عرشه به طول 150 متر و احداث دایک
بوشهر 1397/12/16 تاریخ گذشته
1397/12/15
1397/12/12
14:57 ب.ظ
ارائه خدمات راهبری پایانه مسافری
ارائه خدمات راهبری پایانه مسافری... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
خوزستان 1397/12/12 تاریخ گذشته
1397/12/08
15:46 ب.ظ
کلیه خدمات و عملیات بندری و محموله کلینر و
کلیه خدمات و عملیات بندری و محموله کلینر و... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
خوزستان 1397/12/8 تاریخ گذشته
12:04 ب.ظ
لایروبی اسکله های 3و4 و سکوهای بندگیر در
لایروبی اسکله های 3و4 و سکوهای بندگیر در... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
خوزستان 1397/12/8 اعلام نشده
1397/12/07
13:25 ب.ظ
انتقال و نصب اسکله شناور از بندر
انتقال و نصب اسکله شناور از بندر... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
مازندران 1397/12/7 تاریخ گذشته
1397/12/06
10:52 ق.ظ
عملیات استریپ و تونل زنی
عملیات استریپ و تونل زنی... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1397/12/6 تاریخ گذشته