1397/09/13
08:05 ق.ظ
خدمات بندری امور پشتیبانی تدارکات دریایی و خشکی مورد نیاز
خوزستان 1397/9/13 اعلام نشده
1397/08/12
13:41 ب.ظ
انجام عملیات بار شماری و بارنویسی محموله کشتی های حامل کالای های
هرمزگان 1397/8/10 تاریخ گذشته
1397/08/07
07:43 ق.ظ
راهبری و نگهداشت شناورهای کاسپین 1 و2 و 3 و اسکله پشتیبانی و تامین کادر پشتیبانی مرتبط
گيلان 1397/8/7 اعلام نشده
1397/08/05
09:03 ق.ظ
راهبری تامین پرسنل و نگهداری دستگاه حفاری نیمه شناور
مازندران 1397/8/5 اعلام نشده
1397/08/03
21:01 ب.ظ
راهبری و نگهداشت شناورهای و اسکله پشتیبانی و تامین کادر پشتیبانی
مازندران 1397/8/3 اعلام نشده
09:22 ق.ظ
خرید تا راه اندازی 2 دستگاه ais ساحلی جهت بنادر
خرید تا راه اندازی 2 دستگاه ais ساحلی جهت بنادر... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
بوشهر 1397/8/3 تاریخ گذشته
1397/07/28
15:59 ب.ظ
پاکسازی شناور به گل نشسته در ساحل محله
پاکسازی شناور به گل نشسته در ساحل محله... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1397/7/28 اعلام نشده
1397/07/24
13:25 ب.ظ
اجاره و راهبری پایانه بندر شهید
اجاره و راهبری پایانه بندر شهید... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
سيستان و بلوچستان 1397/7/24 تاریخ گذشته
1397/07/23
12:51 ب.ظ
تهیه ساخت حمل نصب و راه اندازی اسکله شناور سد
تهیه ساخت حمل نصب و راه اندازی اسکله شناور سد... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
سمنان 1397/7/23 تاریخ گذشته
10:54 ق.ظ
خارج سازی مغروقه
خارج سازی مغروقه... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
بوشهر 1397/7/23 تاریخ گذشته
1397/07/22
08:09 ق.ظ
خارج سازی مغروقه
خارج سازی مغروقه... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
بوشهر 1397/7/22 تاریخ گذشته
1397/07/19
14:48 ب.ظ
لایروبی در پای اسکله 37 و 38 محدوده
لایروبی در پای اسکله 37 و 38 محدوده... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
خوزستان 1397/7/19 تاریخ گذشته
1397/07/18
13:38 ب.ظ
لایروبی در پای اسکله 37و38 محدوده
لایروبی در پای اسکله 37و38 محدوده... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
خوزستان 1397/7/18 تاریخ گذشته
09:00 ق.ظ
طراحی و ساخت و نصب اسکله شناور در
طراحی و ساخت و نصب اسکله شناور در... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
گيلان 1397/7/18 تاریخ گذشته
1397/07/17
10:49 ق.ظ
ارائه خدمات یدک کشی در بندر تجاری
ارائه خدمات یدک کشی در بندر تجاری... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1397/7/17 تاریخ گذشته
09:42 ق.ظ
طرح ساخت و نصب اسکله شناور
طرح ساخت و نصب اسکله شناور... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
گيلان 1397/7/17 تاریخ گذشته
1397/07/04
10:15 ق.ظ
راهبری و نگهداشت شناورهای کاسپین 1 و2 و 3 و اسکله پشتیبانی و تامین کادر پشتیبانی مرتبط
گيلان 1397/7/4 اعلام نشده
09:34 ق.ظ
راهبری و نگهداشت شناورهای و اسکله پشتیبانی و تامین کادر پشتیبانی مرتبط
مازندران 1397/7/4 اعلام نشده
1397/07/01
15:38 ب.ظ
اجاره زمانی یدک کش و ارائه خدمات یدک کشی در خط ساحلی بندر
خوزستان 1397/7/1 تاریخ گذشته
1397/05/10
09:03 ق.ظ
خدمات جمع اوری زباله توسط شناور
خدمات جمع اوری زباله توسط شناور... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
بوشهر 1397/5/10 اعلام نشده
1397/04/03
22:01 ب.ظ
واگذاری قرار داد جمع اوری و پاکسازی زباله های شناور
گيلان 1397/4/3 تاریخ گذشته
1397/03/22
14:56 ب.ظ
خارج سازی دو فروند مغروقه
خارج سازی دو فروند مغروقه... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
بوشهر 1397/3/22 تاریخ گذشته