1397/11/29
11:49 ق.ظ
ساخت و نصب تجهیزات کمک ناوبری مربوط به پروژه بندر
بوشهر 1397/11/29 اعلام نشده
1397/11/28
18:13 ب.ظ
تعمیر و اماده سازی اسکله شناورهای
تعمیر و اماده سازی اسکله شناورهای... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
بوشهر 1397/11/28 مهلت دار
1397/11/24
09:22 ق.ظ
واگذاری خدمات و عملیات بندری و محموله کلینکر و سیمان فله صادراتی
خوزستان 1397/11/24 اعلام نشده
1397/11/17
10:48 ق.ظ
خرید ساخت ساخت و تحویل یک فروند رمپ فلزی
خرید ساخت ساخت و تحویل یک فروند رمپ فلزی... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1397/11/17 تاریخ گذشته
10:18 ق.ظ
تمدید -- ساخت حمل و نصب 4 فروند پانتون فلزی شناور 8 پست اسکله
خوزستان 1397/11/17 تاریخ گذشته
1397/11/15
13:21 ب.ظ
اجرای لایروبی اسکله ها و خط ساحلی بندر
اجرای لایروبی اسکله ها و خط ساحلی بندر... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
خوزستان 1397/11/15 تاریخ گذشته
1397/11/10
08:01 ق.ظ
واگذاری خدمات و عملیات بندری و محموله کلینکر و سیمان فله صادراتی
خوزستان 1397/11/10 اعلام نشده
1397/11/06
13:40 ب.ظ
حمل و نصب 4 فروند پانتون فلزی شناور 8 پست اسکله
حمل و نصب 4 فروند پانتون فلزی شناور 8 پست اسکله... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
خوزستان 1397/11/6 تاریخ گذشته
1397/11/02
08:15 ق.ظ
پروژه تعمیرات اساسی چهار پست اسکله فلزی
پروژه تعمیرات اساسی چهار پست اسکله فلزی... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1397/11/2 تاریخ گذشته
08:02 ق.ظ
خرید ساخت حمل و نصب چهار فروند پانتون
خرید ساخت حمل و نصب چهار فروند پانتون... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
خوزستان 1397/11/2 تاریخ گذشته
1397/11/01
08:43 ق.ظ
پروژه تدفین مطالعات بررسی وضعیت رسوب گذاری
پروژه تدفین مطالعات بررسی وضعیت رسوب گذاری... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
تهران 1397/11/1 تاریخ گذشته
1397/10/26
16:54 ب.ظ
ساخت و اجرای یک پست اسکله شناور تفریحی
ساخت و اجرای یک پست اسکله شناور تفریحی... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
گيلان 1397/10/26 تاریخ گذشته
1397/10/25
12:09 ب.ظ
ارائه خدمات یدک کشی در اسکله و خط ساحلی
ارائه خدمات یدک کشی در اسکله و خط ساحلی... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
خوزستان 1397/10/25 تاریخ گذشته
12:00 ب.ظ
ارائه خدمات یدک کشی در اسکله ها و خط ساحلی بنادر
خوزستان 1397/10/25 تاریخ گذشته
1397/10/11
11:22 ق.ظ
اجرای لایروبی اسکله ها و محدوده خط ساحلی
اجرای لایروبی اسکله ها و محدوده خط ساحلی... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
خوزستان 1397/10/11 تاریخ گذشته
08:11 ق.ظ
سرمایه گذاری اجرای عملیات بندری در مورد کالاهای کانتینری و غیرکانتینری و جابجایی مسافر دریایی
سيستان و بلوچستان 1397/10/11 تاریخ گذشته
1397/09/27
16:29 ب.ظ
1397/09/13
08:05 ق.ظ
خدمات بندری امور پشتیبانی تدارکات دریایی و خشکی مورد نیاز
خوزستان 1397/9/13 اعلام نشده
1397/08/12
13:41 ب.ظ
انجام عملیات بار شماری و بارنویسی محموله کشتی های حامل کالای های
هرمزگان 1397/8/10 تاریخ گذشته
1397/08/07
07:43 ق.ظ
راهبری و نگهداشت شناورهای کاسپین 1 و2 و 3 و اسکله پشتیبانی و تامین کادر پشتیبانی مرتبط
گيلان 1397/8/7 اعلام نشده
1397/08/05
09:03 ق.ظ
راهبری تامین پرسنل و نگهداری دستگاه حفاری نیمه شناور
مازندران 1397/8/5 اعلام نشده
1397/08/03
21:01 ب.ظ
راهبری و نگهداشت شناورهای و اسکله پشتیبانی و تامین کادر پشتیبانی
مازندران 1397/8/3 اعلام نشده
09:22 ق.ظ
خرید تا راه اندازی 2 دستگاه ais ساحلی جهت بنادر
خرید تا راه اندازی 2 دستگاه ais ساحلی جهت بنادر... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
بوشهر 1397/8/3 تاریخ گذشته
1397/07/28
15:59 ب.ظ
پاکسازی شناور به گل نشسته در ساحل محله
پاکسازی شناور به گل نشسته در ساحل محله... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1397/7/28 اعلام نشده
1397/07/24
13:25 ب.ظ
اجاره و راهبری پایانه بندر شهید
اجاره و راهبری پایانه بندر شهید... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
سيستان و بلوچستان 1397/7/24 تاریخ گذشته
1397/07/23
12:51 ب.ظ
تهیه ساخت حمل نصب و راه اندازی اسکله شناور سد
تهیه ساخت حمل نصب و راه اندازی اسکله شناور سد... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
سمنان 1397/7/23 تاریخ گذشته
10:54 ق.ظ
خارج سازی مغروقه
خارج سازی مغروقه... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
بوشهر 1397/7/23 تاریخ گذشته
1397/07/22
08:09 ق.ظ
خارج سازی مغروقه
خارج سازی مغروقه... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
بوشهر 1397/7/22 تاریخ گذشته
1397/07/19
14:48 ب.ظ
لایروبی در پای اسکله 37 و 38 محدوده
لایروبی در پای اسکله 37 و 38 محدوده... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
خوزستان 1397/7/19 تاریخ گذشته
1397/07/18
13:38 ب.ظ
لایروبی در پای اسکله 37و38 محدوده
لایروبی در پای اسکله 37و38 محدوده... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
خوزستان 1397/7/18 تاریخ گذشته
09:00 ق.ظ
طراحی و ساخت و نصب اسکله شناور در
طراحی و ساخت و نصب اسکله شناور در... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
گيلان 1397/7/18 تاریخ گذشته
1397/07/17
10:49 ق.ظ
ارائه خدمات یدک کشی در بندر تجاری
ارائه خدمات یدک کشی در بندر تجاری... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1397/7/17 تاریخ گذشته
09:42 ق.ظ
طرح ساخت و نصب اسکله شناور
طرح ساخت و نصب اسکله شناور... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
گيلان 1397/7/17 تاریخ گذشته
1397/07/04
10:15 ق.ظ
راهبری و نگهداشت شناورهای کاسپین 1 و2 و 3 و اسکله پشتیبانی و تامین کادر پشتیبانی مرتبط
گيلان 1397/7/4 اعلام نشده
09:34 ق.ظ
راهبری و نگهداشت شناورهای و اسکله پشتیبانی و تامین کادر پشتیبانی مرتبط
مازندران 1397/7/4 اعلام نشده
1397/07/01
15:38 ب.ظ
اجاره زمانی یدک کش و ارائه خدمات یدک کشی در خط ساحلی بندر
خوزستان 1397/7/1 تاریخ گذشته
1397/05/10
09:03 ق.ظ
خدمات جمع اوری زباله توسط شناور
خدمات جمع اوری زباله توسط شناور... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
بوشهر 1397/5/10 اعلام نشده
1397/04/03
22:01 ب.ظ
واگذاری قرار داد جمع اوری و پاکسازی زباله های شناور
گيلان 1397/4/3 تاریخ گذشته
1397/03/22
14:56 ب.ظ
خارج سازی دو فروند مغروقه
خارج سازی دو فروند مغروقه... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
بوشهر 1397/3/22 تاریخ گذشته