1398/03/04
12:18 ب.ظ
اجاره شناور مسافربر برای عملیات جابجایی کارکنان عملیاتی
مازندران 1398/3/4 اعلام نشده
11:54 ق.ظ
قایق طرح قو
قایق طرح قو... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
گيلان 1398/3/4 مهلت دار
08:45 ق.ظ
اجاره 1 فروند شناور غواصی
اجاره 1 فروند شناور غواصی... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
بوشهر 1398/3/4 اعلام نشده
08:44 ق.ظ
اجاره 1 فروند شناور غواصی
اجاره 1 فروند شناور غواصی... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1398/3/4 اعلام نشده
1398/03/02
13:28 ب.ظ
تامین یک فروند شناور مسافربر با پرچم ایرانی
تامین یک فروند شناور مسافربر با پرچم ایرانی... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1398/3/2 مهلت دار
13:20 ب.ظ
تامین یک فروند شناور مسافربر با پرچم ایرانی
تامین یک فروند شناور مسافربر با پرچم ایرانی... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
بوشهر 1398/3/2 مهلت دار
10:25 ق.ظ
خرید یک فروند یدک کش دو موتوره با سکان و رانش شاتل360 درجه در حد کلاس a1
بوشهر 1398/3/2 اعلام نشده
1398/02/30
18:56 ب.ظ
اجاره یک فرند یدک کش ASD و 2 فروند شناور طنابگیر راهنمابر چند منظوره
خوزستان 1398/2/30 اعلام نشده
14:58 ب.ظ
اجاره یک فرند یدک کش ASD و 2 فروند شناور طنابگیر راهنمابر چند منظوره
هرمزگان 1398/2/30 تاریخ گذشته
14:37 ب.ظ
اجاره یک فرند یدک کش ASD و 2 فروند شناور طنابگیر راهنمابر چند منظوره
بوشهر 1398/2/30 تاریخ گذشته
12:45 ب.ظ
خرید یک فروند یک کش دو موتوره با سکان و رانش شاتل 360 درحه در حد کلاس a1 با امکانات و
تهران 1398/2/30 اعلام نشده
12:13 ب.ظ
اجاره یک فروند پارج 2000 الی 3000 تن
اجاره یک فروند پارج 2000 الی 3000 تن... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
بوشهر 1398/2/30 مهلت دار
1398/02/28
13:37 ب.ظ
خرید قطعات و اقلام موتوری و ژنراتوری
خرید قطعات و اقلام موتوری و ژنراتوری... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
بوشهر 1398/2/28 تاریخ گذشته
1398/02/22
08:35 ق.ظ
اجاره 1 فروند شناور  AHTS با قدرت کشش بیش از 120 تن
اجاره 1 فروند شناور AHTS با قدرت کشش بیش از 120 تن... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
بوشهر 1398/2/22 اعلام نشده
08:35 ق.ظ
اجاره 1 فروند شناور  AHTS با قدرت کشش بیش از 120 تن
اجاره 1 فروند شناور AHTS با قدرت کشش بیش از 120 تن... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
تهران 1398/2/22 اعلام نشده
08:35 ق.ظ
اجاره 1 فروند شناور  AHTS با قدرت کشش بیش از 120 تن
اجاره 1 فروند شناور AHTS با قدرت کشش بیش از 120 تن... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1398/2/22 اعلام نشده
1398/02/19
07:50 ق.ظ
تشت قایق 21 فوت
تشت قایق 21 فوت... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1398/2/19 تاریخ گذشته
1398/02/18
13:34 ب.ظ
اجاره یک فروند بارج مسکونی - تعمیراتی و عملیاتی
بوشهر 1398/2/18 اعلام نشده
11:00 ق.ظ
اجاره یک فروند شناور خدماتی
اجاره یک فروند شناور خدماتی... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
تهران 1398/2/18 اعلام نشده
10:55 ق.ظ
اجاره یک فروند شناور AHTS با قدرت کشش بیش از 120 تن
اجاره یک فروند شناور AHTS با قدرت کشش بیش از 120 تن... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1398/2/18 اعلام نشده
10:53 ق.ظ
10:11 ق.ظ
اجاره یک فروند شناور خدماتی
اجاره یک فروند شناور خدماتی... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1398/2/18 اعلام نشده
1398/02/17
09:22 ق.ظ
اجاره 1 فروند شناور خدماتی
اجاره 1 فروند شناور خدماتی... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
بوشهر 1398/2/17 اعلام نشده
09:17 ق.ظ
احاره 1 فروند شناور خدماتی
احاره 1 فروند شناور خدماتی... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1398/2/17 اعلام نشده
08:58 ق.ظ
nOSE&MAIN LANDING GEAR به تعداد 12 عدد
nOSE&MAIN LANDING GEAR به تعداد 12 عدد... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
تهران 1398/2/17 تاریخ گذشته
1398/02/16
11:52 ق.ظ
اجاره 5 فروند قایق
اجاره 5 فروند قایق... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
بوشهر 1398/2/16 تاریخ گذشته
10:26 ق.ظ
اجاره 1 فروند بارج 3000-2000 تن
اجاره 1 فروند بارج 3000-2000 تن... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
بوشهر 1398/2/16 تاریخ گذشته
1398/02/15
12:33 ب.ظ
اجاره 1 فروند یدک کش ASDو 2 فروند شناور طنابگیر
اجاره 1 فروند یدک کش ASDو 2 فروند شناور طنابگیر... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
بوشهر 1398/2/15 تاریخ گذشته
12:33 ب.ظ
اجاره 1 فروند یدک کش ASDو 2 فروند شناور طنابگیر
اجاره 1 فروند یدک کش ASDو 2 فروند شناور طنابگیر... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1398/2/15 تاریخ گذشته
12:33 ب.ظ
اجاره 1 فروند یدک کش ASDو 2 فروند شناور طنابگیر راهنمابر چند منظوره دارای سیستم اتش خوار
خوزستان 1398/2/15 تاریخ گذشته
1398/02/08
18:50 ب.ظ
قایق فایبرگلاس -منور سوزکی 60- جعبه فرمان - دسته ریموت - مخزن مکش خن - نصب باطری لنگر
خوزستان 1398/2/8 تاریخ گذشته
13:39 ب.ظ
اجاره چند فروند شناور تندرو
اجاره چند فروند شناور تندرو... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
بوشهر 1398/2/8 اعلام نشده
13:39 ب.ظ
اجاره چند فروند شناور تندرو
اجاره چند فروند شناور تندرو... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1398/2/8 اعلام نشده
13:39 ب.ظ
اجاره چند فروند شناور تندرو
اجاره چند فروند شناور تندرو... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
تهران 1398/2/8 اعلام نشده
1398/02/07
08:41 ق.ظ
اجاره یک فروند شناور یدک کش ASDبا ابخور کم
اجاره یک فروند شناور یدک کش ASDبا ابخور کم... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
بوشهر 1398/2/7 اعلام نشده
08:40 ق.ظ
اجاره یک فروند شناور یدک کش ASDبا ابخور کم
اجاره یک فروند شناور یدک کش ASDبا ابخور کم... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
تهران 1398/2/7 اعلام نشده
08:33 ق.ظ
اجاره یک فروند شناور یدک کش ASDبا ابخور کم
اجاره یک فروند شناور یدک کش ASDبا ابخور کم... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1398/2/7 اعلام نشده
1398/02/04
14:16 ب.ظ
اجاره یک فروند شناور یدک کش asd با آبخور کم
اجاره یک فروند شناور یدک کش asd با آبخور کم... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
بوشهر 1398/2/4 اعلام نشده
14:16 ب.ظ
اجاره یک فروند شناور یدک کش asd با آبخور کم
اجاره یک فروند شناور یدک کش asd با آبخور کم... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1398/2/4 اعلام نشده
14:04 ب.ظ
اجاره یک فروند شناور تندرو
اجاره یک فروند شناور تندرو... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
تهران 1398/2/4 اعلام نشده
12:18 ب.ظ
تامین 3 فروند شناور یدک کش و یک فروند کشتی راهنما جهت جابجایی دستگاههای حفاری
خوزستان 1398/2/4 اعلام نشده
1398/02/03
12:33 ب.ظ
تامین 3 فروند شناور یدک کش و 1 فروند کشتی راهنما جهت جابجایی دستگاههای حفاری
خوزستان 1398/2/3 اعلام نشده
12:14 ب.ظ
خرید تجهیزات سالویج دریایی انواع ایربک و لیفتینگ بک
تهران 1398/2/3 تاریخ گذشته
1398/02/02
10:29 ق.ظ
موتور قایق یاماها 48 اسب
موتور قایق یاماها 48 اسب... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
خوزستان 1398/2/2 تاریخ گذشته
09:04 ق.ظ
اجاره یک فروند یدک کش دو موتوره با قدرت بالا در کارگاه احداث فاز اول بندر پارسیان
هرمزگان 1398/2/2 اعلام نشده
1398/01/28
18:16 ب.ظ
تامین شناور دریایی در مسیر
تامین شناور دریایی در مسیر... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
بوشهر 1398/1/28 تاریخ گذشته
14:11 ب.ظ
قایق دراگون بوت 22 نفره
قایق دراگون بوت 22 نفره... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
خوزستان 1398/1/28 تاریخ گذشته
11:58 ق.ظ
تامین سه فروند شناور تدارکاتی جهت پشتیبانی از پروژه های حفاری
بوشهر 1398/1/28 اعلام نشده