1397/09/17
11:47 ق.ظ
اجاره یک فروند یدک کش
اجاره یک فروند یدک کش... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1397/9/17 تاریخ گذشته
08:11 ق.ظ
اجاره 1 فروند یدک کش اتشخوار برای بندر
اجاره 1 فروند یدک کش اتشخوار برای بندر... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1397/9/17 تاریخ گذشته
1397/09/14
14:21 ب.ظ
اجاره 3 فروند یدک کش ASDو 3 فروند شناور طنابگیر
اجاره 3 فروند یدک کش ASDو 3 فروند شناور طنابگیر... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1397/9/14 تاریخ گذشته
1397/09/06
09:30 ق.ظ
اجاره 1 فروند شناور خدماتی
اجاره 1 فروند شناور خدماتی... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
بوشهر 1397/9/6 تاریخ گذشته
09:29 ق.ظ
اجاره یک فروند شناور خدماتی
اجاره یک فروند شناور خدماتی... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
بوشهر 1397/9/6 تاریخ گذشته
1397/09/05
14:13 ب.ظ
اجاره 3 فروند یدک کش ASD و 3 فروند شناور طنابگیر چند منظوره
هرمزگان 1397/9/5 تاریخ گذشته
09:28 ق.ظ
اجاره یک فروند شناور تعمیراتی
اجاره یک فروند شناور تعمیراتی... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1397/9/5 تاریخ گذشته
1397/09/02
21:05 ب.ظ
خرید حمل و تحویل قطعات یدکی تجهیزات
خرید حمل و تحویل قطعات یدکی تجهیزات... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
خوزستان 1397/9/2 تاریخ گذشته
1397/08/30
14:24 ب.ظ
اجاره 1 فروند شناور خدماتی در 3 دریف
اجاره 1 فروند شناور خدماتی در 3 دریف... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
بوشهر 1397/8/30 اعلام نشده
08:19 ق.ظ
اجاره چند فروند شناور خدماتی
اجاره چند فروند شناور خدماتی... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1397/8/30 اعلام نشده
1397/08/29
12:47 ب.ظ
خرید قایق بادی جلیقه نجات لباس غواص
خرید قایق بادی جلیقه نجات لباس غواص... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
البرز 1397/8/29 تاریخ گذشته
07:43 ق.ظ
اجاره یک فروند شناور تعمیراتی
اجاره یک فروند شناور تعمیراتی... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1397/8/29 اعلام نشده
1397/08/27
15:05 ب.ظ
شناسایی شناور های عملیاتی شامل: یدک کش های asd , ahts ,....
تهران 1397/8/27 اعلام نشده
1397/08/25
12:22 ب.ظ
خرید موتور کامل شناور دریایی - چاه اب ناحیه صنعتی
خراسان جنوبي 1397/8/22 تاریخ گذشته
1397/08/24
12:33 ب.ظ
خرید 2 فروند قایق موتوری فایبر گلاس با موتور حداقل
مركزي 1397/8/24 تاریخ گذشته
08:42 ق.ظ
خرید خدمات شناورهای مناسب اطفا حریق
خرید خدمات شناورهای مناسب اطفا حریق... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
بوشهر 1397/8/24 تاریخ گذشته
1397/08/23
20:35 ب.ظ
خرید یک دستگاه شناور
خرید یک دستگاه شناور... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
کرمانشاه 1397/8/21 تاریخ گذشته
1397/08/21
08:25 ق.ظ
یدک کش قایق فایبرگلاس 10 نفره
یدک کش قایق فایبرگلاس 10 نفره... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
آذربايجان شرقي 1397/8/21 تاریخ گذشته
1397/08/20
11:30 ق.ظ
خرید قایق موتوری فایبرگلاس 2 فروند
خرید قایق موتوری فایبرگلاس 2 فروند... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
مركزي 1397/8/20 تاریخ گذشته
07:51 ق.ظ
اجاره یک فروند یدک کش دو موتوره با قدرت بالا سری دوم در کارگاه
هرمزگان 1397/8/20 اعلام نشده
1397/08/15
13:41 ب.ظ
خرید 2 فروند قایق موتوری قایبر گلاس با موتور
خرید 2 فروند قایق موتوری قایبر گلاس با موتور... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
مركزي 1397/8/15 تاریخ گذشته
1397/08/12
07:51 ق.ظ
اجاره زمانی یدک کش و ارائه خدمات یدک کش در خط
اجاره زمانی یدک کش و ارائه خدمات یدک کش در خط... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
خوزستان 1397/8/12 تاریخ گذشته
1397/08/10
09:52 ق.ظ
اجاره زمانی یدک کش و ارائه خدمات یدک کشی در خط ساحلی بندر
خوزستان 1397/8/9 اعلام نشده
1397/07/24
09:25 ق.ظ
اجاره یک فروند شناور خدماتی به منظور سرویس دهی به منطقه
هرمزگان 1397/7/24 تاریخ گذشته
1397/07/23
12:14 ب.ظ
اجاره یک فروند یدک کش آتشخوار برای بندر
اجاره یک فروند یدک کش آتشخوار برای بندر... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1397/7/23 تاریخ گذشته
12:13 ب.ظ
اجاره یک فروند شناور خدماتی
اجاره یک فروند شناور خدماتی... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
بوشهر 1397/7/23 اعلام نشده
09:28 ق.ظ
اجاره یک فروند یدک کش اتشخوار خرید خدمات برای بندر
هرمزگان 1397/7/23 تاریخ گذشته
09:02 ق.ظ
خرید و تحویل قطعات یدکی تجهیزات شناورهای ناجی
خرید و تحویل قطعات یدکی تجهیزات شناورهای ناجی... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
خوزستان 1397/7/23 تاریخ گذشته
1397/07/22
08:50 ق.ظ
اجاره یک فروند یدک کش دو موتوره با قدرت بالا
اجاره یک فروند یدک کش دو موتوره با قدرت بالا... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1397/7/22 اعلام نشده
08:50 ق.ظ
اجاره یک فروند شناور خدماتی
اجاره یک فروند شناور خدماتی... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1397/7/22 اعلام نشده
08:36 ق.ظ
خرید حمل و تحویل قطعات یدکی تجهیزات
خرید حمل و تحویل قطعات یدکی تجهیزات... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
خوزستان 1397/7/22 تاریخ گذشته
1397/07/21
10:06 ق.ظ
اجاره یک فروند شناور تدارکاتی
اجاره یک فروند شناور تدارکاتی... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1397/7/21 اعلام نشده
10:03 ق.ظ
اجاره چند فروند شناور یدکش اتشخوار
اجاره چند فروند شناور یدکش اتشخوار... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1397/7/21 اعلام نشده
09:20 ق.ظ
اجاره چند فروند شناور یدک کش اتشخوار
اجاره چند فروند شناور یدک کش اتشخوار... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
بوشهر 1397/7/21 اعلام نشده
09:18 ق.ظ
اجاره یک فروند شناور
اجاره یک فروند شناور... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
بوشهر 1397/7/21 اعلام نشده
1397/07/18
11:43 ق.ظ
موتور یاماها25 اسب بخار یکدستگاه- قیق جیمینی 6 نفره
گيلان 1397/7/18 تاریخ گذشته
1397/07/14
15:12 ب.ظ
ساخت حمل اموزش و تحویل چهار فروند یدک کش4400 اسب بخار
سيستان و بلوچستان 1397/7/14 اعلام نشده
13:12 ب.ظ
قرار ساخت و حمل و تحویل یک فروند قایق یگان گارد
قرار ساخت و حمل و تحویل یک فروند قایق یگان گارد... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
سيستان و بلوچستان 1397/7/14 تاریخ گذشته
1397/06/27
11:16 ق.ظ
خرید قایق موتوری لاور
خرید قایق موتوری لاور... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
البرز 1397/6/27 تاریخ گذشته
1397/06/10
09:42 ق.ظ
تامین 3 فروند شناور تدارکاتی
تامین 3 فروند شناور تدارکاتی... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
خوزستان 1397/6/10 اعلام نشده
1397/06/03
08:56 ق.ظ
اجاره یک فروند شناور تندرو
اجاره یک فروند شناور تندرو... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
بوشهر 1397/6/3 اعلام نشده
1397/05/11
13:36 ب.ظ
قایقران
قایقران... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
آذربايجان شرقي 1397/5/11 تاریخ گذشته
1397/05/06
12:58 ب.ظ
خرید 1 دستگاه قایق موتوری لاور
خرید 1 دستگاه قایق موتوری لاور... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
البرز 1397/5/6 تاریخ گذشته
1397/05/03
15:10 ب.ظ
اجاره شناور جهت حمل خوراک میعانات
اجاره شناور جهت حمل خوراک میعانات... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1397/5/3 اعلام نشده
1397/04/30
20:22 ب.ظ
اجاره 1فروند شناور خدماتی
اجاره 1فروند شناور خدماتی... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1397/4/30 اعلام نشده
09:12 ق.ظ
اجاره یک فروند شناور ah
اجاره یک فروند شناور ah... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1397/4/30 اعلام نشده
08:31 ق.ظ
اجاره یک فروند شناور
اجاره یک فروند شناور... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
تهران 1397/4/30 اعلام نشده
1397/04/27
13:58 ب.ظ
اجاره یک فروند شناور ahts dp2
اجاره یک فروند شناور ahts dp2... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
بوشهر 1397/4/27 اعلام نشده
1397/04/25
13:44 ب.ظ
خرید یک فروند بارج سوخت رسان دو جداره بدون موتور
هرمزگان 1397/4/25 تاریخ گذشته
1397/04/24
23:19 ب.ظ
قایق جیمینی واترمن 6 نفره
قایق جیمینی واترمن 6 نفره... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
گلستان 1397/4/24 تاریخ گذشته