1398/11/07
15:32 ب.ظ
قایق کایاک مدل PBK
قایق کایاک مدل PBK... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
چهارمحال بختياري 1398/11/7 مهلت دار
15:03 ب.ظ
خدمات ماهیانه یدک کش استیجاری دوفروند
خدمات ماهیانه یدک کش استیجاری دوفروند... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
خوزستان 1398/11/7 مهلت دار
1398/10/30
19:05 ب.ظ
خرید خدمات شناورهای مناسب اطفاء حریق
خرید خدمات شناورهای مناسب اطفاء حریق... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
بوشهر 1398/10/30 تاریخ گذشته
15:23 ب.ظ
خرید خدمات شناورهای مناسب اطفاء حریق
خرید خدمات شناورهای مناسب اطفاء حریق... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
بوشهر 1398/10/30 تاریخ گذشته
1398/10/29
10:49 ق.ظ
اجاره یک فروند شناور تندرو مسافربری جهت ارائه خدمات در مناطق عملیاتی
هرمزگان 1398/10/29 اعلام نشده
1398/10/28
11:05 ق.ظ
اجاره 1 فروند شناور تندرو مسافری جهت ارائه خدمات
تهران 1398/10/28 اعلام نشده
1398/10/25
09:06 ق.ظ
اجاره یک فروند شناور تندرو و مسافربری
اجاره یک فروند شناور تندرو و مسافربری... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
بوشهر 1398/10/25 اعلام نشده
1398/10/21
13:20 ب.ظ
خدمات ماهیانه یدک کش استیجاری دو موتوره - یک فروند
خوزستان 1398/10/21 تاریخ گذشته
1398/10/15
10:11 ق.ظ
اجاره ی یک فروند شناور خدماتی جهت ارائه خدمات جمع اوری زباله و دیگر خدمات
بوشهر 1398/10/15 اعلام نشده
1398/10/10
08:14 ق.ظ
اجاره زمانی یدک کشی  و ارائه  خدمات یدک کشی
اجاره زمانی یدک کشی و ارائه خدمات یدک کشی... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
خوزستان 1398/10/10 تاریخ گذشته
08:13 ق.ظ
اجاره زمانی یدک کش و ارائه خدمات یدک کشی
اجاره زمانی یدک کش و ارائه خدمات یدک کشی... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
خوزستان 1398/10/10 تاریخ گذشته
1398/10/08
14:26 ب.ظ
اجاره زمانی یدک کش در بندر
اجاره زمانی یدک کش در بندر... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
خوزستان 1398/10/8 تاریخ گذشته
14:25 ب.ظ
اجاره زمانی یدک کش و تامین سوخت و نگهداری دو فروند قایق یگان حفاظت در بندر
خوزستان 1398/10/8 تاریخ گذشته
1398/10/01
09:59 ق.ظ
اجاره یک فروند شناور خدماتی
اجاره یک فروند شناور خدماتی... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
تهران 1398/10/1 اعلام نشده
1398/09/30
13:59 ب.ظ
اجاره 1 فروند شناور خدماتی ابهای خلیج فارس
اجاره 1 فروند شناور خدماتی ابهای خلیج فارس... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1398/9/30 اعلام نشده
11:08 ق.ظ
اجاره یک فروند شناور خدماتی
اجاره یک فروند شناور خدماتی... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
بوشهر 1398/9/30 اعلام نشده
11:08 ق.ظ
اجاره یک فروند شناور خدماتی
اجاره یک فروند شناور خدماتی... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1398/9/30 اعلام نشده
11:08 ق.ظ
اجاره یک فروند شناور خدماتی
اجاره یک فروند شناور خدماتی... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
تهران 1398/9/30 اعلام نشده
1398/09/24
14:25 ب.ظ
راهبری کشتی سازمان
راهبری کشتی سازمان... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
تهران 1398/9/24 تاریخ گذشته
08:38 ق.ظ
اجاره زمانی یدک کش و ارائه خدمات یدک کش
اجاره زمانی یدک کش و ارائه خدمات یدک کش... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
خوزستان 1398/9/24 تاریخ گذشته
08:32 ق.ظ
اجاره زمانی یدک کش و ارائه خدمات یدک کشی در خط ساحلی بندر
خوزستان 1398/9/24 تاریخ گذشته
1398/09/20
15:39 ب.ظ
اجاره زمانی یدک کش و ارائه خدمات یدک کشی در خط ساحلی
خوزستان 1398/9/20 تاریخ گذشته
15:38 ب.ظ
اجاره زمانی یدک کش و ارائه خدمات یدک کشی
اجاره زمانی یدک کش و ارائه خدمات یدک کشی... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
خوزستان 1398/9/20 تاریخ گذشته
1398/09/19
11:28 ق.ظ
قایق کایاک و تورینگ و پارو
قایق کایاک و تورینگ و پارو... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
بوشهر 1398/9/19 تاریخ گذشته
1398/09/16
10:59 ق.ظ
خرید قایق کایاک و تورینگ و پارو
خرید قایق کایاک و تورینگ و پارو... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
بوشهر 1398/9/16 تاریخ گذشته
1398/09/12
14:16 ب.ظ
قایق کولاک مدل PBKU
قایق کولاک مدل PBKU... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1398/9/12 تاریخ گذشته
1398/09/11
20:57 ب.ظ
اجاره 3 فروند یدک کش با سیستم رانش Z-DRIVE با حداقل قدرت
بوشهر 1398/9/11 تاریخ گذشته
20:57 ب.ظ
اجاره 3 فروند یدک کش با سیستم رانش Z-DRIVE با حداقل قدرت موتور
خوزستان 1398/9/11 تاریخ گذشته
20:00 ب.ظ
اجاره 3 فروند یدک کش با سیستم رانش Z-DRIVE با حداقل
اجاره 3 فروند یدک کش با سیستم رانش Z-DRIVE با حداقل... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1398/9/11 تاریخ گذشته
1398/09/08
14:55 ب.ظ
تامین و راهبری  11 فروند شناور تدارکاتی مسافری و عملیاتی
تهران 1398/9/7 تاریخ گذشته
12:31 ب.ظ
سرویس موتور اصلی شناور
سرویس موتور اصلی شناور... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1398/9/7 تاریخ گذشته
1398/09/06
11:03 ق.ظ
سرویس  COW ماشین شناور
سرویس COW ماشین شناور... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
هرمزگان 1398/9/5 تاریخ گذشته
1398/09/04
08:51 ق.ظ
تامین و راهبری  11 فروند شناور تدارکاتی مسافری و عملیاتی در ابهای خلیج فارس
بوشهر 1398/9/4 اعلام نشده
08:50 ق.ظ
تامین و راهبری  11 فروند شناور تدارکاتی مسافری و عملیاتی در ابهای خلیج فارس
هرمزگان 1398/9/4 اعلام نشده
08:23 ق.ظ
تمدید -- اجاره 1 فروند شناور یدک کش با حداقل قدرت موتور 2200 اسب بخار جهت بندر
خوزستان 1398/9/4 اعلام نشده
1398/09/03
12:06 ب.ظ
12:05 ب.ظ
12:05 ب.ظ
12:05 ب.ظ
1398/08/20
14:46 ب.ظ
اجاره 3 فروند یدک کش با سیستم رانش Z- DRIVE و 3 فروند قایق
هرمزگان 1398/8/20 تاریخ گذشته
08:47 ق.ظ
تامین و ارائه خدمات موردنیاز توسط یک فروند شناور پشتیبانی جهت جابجایی کارکنان و بار
مازندران 1398/8/20 اعلام نشده
1398/08/19
07:42 ق.ظ
اجاره سه فروند یدک کش با سیستم رانش z-drive با حداقل  قدرت موتور 4400 اسب بخار و
بوشهر 1398/8/19 تاریخ گذشته
1398/08/18
08:04 ق.ظ
استفاده از خدمات دو فروند یدک کش عملیاتی اتش خوار از نوعASD
تهران 1398/8/18 تاریخ گذشته
1398/08/14
14:04 ب.ظ
اجاره یک فروند یدک کش با حداقل قدرا موتور 2200 اسب بخار
خوزستان 1398/8/14 تاریخ گذشته
1398/08/11
10:06 ق.ظ
استفاده از خدمات دو فروند یدک کش عملیاتی اتشخور از نوع ASD
بوشهر 1398/8/11 اعلام نشده
09:59 ق.ظ
استفاده از خدمات دو فروند یدک کش عملیاتی اتشخور از نوع ASD
هرمزگان 1398/8/11 اعلام نشده
09:59 ق.ظ
استفاده از خدمات دو فروند یدک کش عملیاتی اتشخور از نوع ASD
خوزستان 1398/8/11 اعلام نشده
1398/08/04
08:09 ق.ظ
اجرای عملیات نقشه برداری در پالایشگاه
اجرای عملیات نقشه برداری در پالایشگاه... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
خوزستان 1398/8/4 اعلام نشده
1398/08/01
09:31 ق.ظ
اجرای عملیات نقفشه برداری در
اجرای عملیات نقفشه برداری در... خدمات و تجهیزات هوایی و دریایی
خوزستان 1398/8/1 اعلام نشده
1398/07/24
13:17 ب.ظ
اجاره 1 فروند شناور خدماتی جهت ارائه خدمات جمع اوری زباله
بوشهر 1398/7/24 اعلام نشده