1397/09/26
12:59 ب.ظ
ساخت و نصب نیمکت و سطل زباله
ساخت و نصب نیمکت و سطل زباله... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
فارس 1397/9/26 اعلام نشده
11:54 ق.ظ
خرید و نصب سیستم روشنایی و مبلمان مسیر دوچرخه سواری
خرید و نصب سیستم روشنایی و مبلمان مسیر دوچرخه سواری... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1397/9/26 مهلت دار
1397/09/25
08:52 ق.ظ
خرید 10 عدد مخزن سطل زباله 770 لیتری
خرید 10 عدد مخزن سطل زباله 770 لیتری... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
خراسان رضوي 1397/9/25 مهلت دار
1397/09/24
12:20 ب.ظ
خرید تجهیزات پارک های سطح شهر
خرید تجهیزات پارک های سطح شهر... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
همدان 1397/9/24 مهلت دار
1397/09/22
09:29 ق.ظ
خرید مجموعه بازی پلی اتیلن و تاب حفاظ دار و نیمکت فلزی و سطل زباله
خرید مجموعه بازی پلی اتیلن و تاب حفاظ دار و نیمکت فلزی و سطل زباله... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1397/9/22 اعلام نشده
1397/09/21
12:46 ب.ظ
فلزی ابعاد 50*50  میز شطرنج پارکی - ساده
فلزی ابعاد 50*50 میز شطرنج پارکی - ساده... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
کردستان 1397/9/21 تاریخ گذشته
1397/09/18
09:16 ق.ظ
تهیه و خرید کفپوش زمین بازی کودکان -مبلمان پارکی
تهیه و خرید کفپوش زمین بازی کودکان -مبلمان پارکی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1397/9/18 اعلام نشده
1397/09/15
13:07 ب.ظ
کف سازی محوطه بازی و خاکبرداری و تهیه تجهیزات پارکی
کف سازی محوطه بازی و خاکبرداری و تهیه تجهیزات پارکی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
کرمانشاه 1397/9/15 تاریخ گذشته
07:50 ق.ظ
خرید تجهیزات پارکی و ترافیکی
خرید تجهیزات پارکی و ترافیکی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
زنجان 1397/9/15 مهلت دار
1397/09/14
13:26 ب.ظ
جارو فراشی
جارو فراشی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
کردستان 1397/9/14 تاریخ گذشته
11:48 ق.ظ
خرید مخزن زباله مکانیزه 660 لیتری
خرید مخزن زباله مکانیزه 660 لیتری... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
گيلان 1397/9/14 تاریخ گذشته
10:50 ق.ظ
خرید و تحویل تجهیزات سراهای محله سازمان
خرید و تحویل تجهیزات سراهای محله سازمان... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
البرز 1397/9/14 اعلام نشده
09:53 ق.ظ
خرید تجهیزات پارکی و مبلمان شهری
خرید تجهیزات پارکی و مبلمان شهری... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
فارس 1397/9/14 تاریخ گذشته
1397/09/12
14:33 ب.ظ
خرید برج نوری 9متری- کف پوش پلاستیکی -نیمکت و سطل زباله جهت بوستان های نواحی
خرید برج نوری 9متری- کف پوش پلاستیکی -نیمکت و سطل زباله جهت بوستان های نواحی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1397/9/12 اعلام نشده
10:13 ق.ظ
خرید مخزن زباله مکانیزه 660 لیتری بدون درب 1450 عدد
خرید مخزن زباله مکانیزه 660 لیتری بدون درب 1450 عدد... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
گيلان 1397/9/12 تاریخ گذشته
1397/09/10
13:31 ب.ظ
مخزن زباله 770 لیتری مکعبی
مخزن زباله 770 لیتری مکعبی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
هرمزگان 1397/9/10 تاریخ گذشته
1397/09/07
10:10 ق.ظ
خرید و نصب مبلمان شهری و ست ورزشی و تجهیزات پارکی
خرید و نصب مبلمان شهری و ست ورزشی و تجهیزات پارکی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1397/9/7 اعلام نشده
08:59 ق.ظ
خرید تجهیزات پارکی و مبلمان شهری شامل: چمن مصنوعی و قوطی اهنی و فنس توری و صندلی پارکی و...
خرید تجهیزات پارکی و مبلمان شهری شامل: چمن مصنوعی و قوطی اهنی و فنس توری و صندلی پارکی و...... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
فارس 1397/9/7 اعلام نشده
1397/09/06
12:49 ب.ظ
خرید تجهیزات پارکی و مبلمان شهری
خرید تجهیزات پارکی و مبلمان شهری... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
فارس 1397/9/6 تاریخ گذشته
09:29 ق.ظ
خرید مخزن فلزی 100 لیتری مکانیزه در سطح منطقه
خرید مخزن فلزی 100 لیتری مکانیزه در سطح منطقه... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1397/9/6 اعلام نشده
09:29 ق.ظ
خرید کاشت و نهال در سطح منطقه - خرید و نصب چمن مصنوعی در
خرید کاشت و نهال در سطح منطقه - خرید و نصب چمن مصنوعی در... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1397/9/6 اعلام نشده
09:08 ق.ظ
خرید مخزن زباله مکانیزه 660 لیتری بدون درب 1450 عدد
خرید مخزن زباله مکانیزه 660 لیتری بدون درب 1450 عدد... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
گيلان 1397/9/6 تاریخ گذشته
1397/09/05
12:41 ب.ظ
خرید مبلمان پارکی مسیر دوچرخه سواری
خرید مبلمان پارکی مسیر دوچرخه سواری... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1397/9/5 تاریخ گذشته
07:19 ق.ظ
خرید مبلمان پارکی مسیر دوچرخه سواری
خرید مبلمان پارکی مسیر دوچرخه سواری... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1397/9/5 تاریخ گذشته
1397/08/30
11:48 ق.ظ
خرید و نصب مبلمان شهری و ست ورزشی و تجهیزات پارکی
خرید و نصب مبلمان شهری و ست ورزشی و تجهیزات پارکی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1397/8/30 اعلام نشده
1397/08/27
13:48 ب.ظ
ظرف اشغال سطلی بیمارستان
ظرف اشغال سطلی بیمارستان... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
آذربايجان شرقي 1397/8/27 تاریخ گذشته
13:48 ب.ظ
خرید 20 عدد سطل اشغال پلاستیکی 5 کیلویی
خرید 20 عدد سطل اشغال پلاستیکی 5 کیلویی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
آذربايجان شرقي 1397/8/27 تاریخ گذشته
13:30 ب.ظ
خرید سطل زباله شهری
خرید سطل زباله شهری... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
يزد 1397/8/27 تاریخ گذشته
1397/08/26
13:44 ب.ظ
سطل زباله پلی اتیلن 240 لتیری چرخ دار بدئن درب و پدال
سطل زباله پلی اتیلن 240 لتیری چرخ دار بدئن درب و پدال... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
کرمانشاه 1397/8/26 تاریخ گذشته
1397/08/23
09:12 ق.ظ
خرید مخازن زباله - تجدید
خرید مخازن زباله - تجدید... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1397/8/23 اعلام نشده
07:21 ق.ظ
خرید نیمکت و سطل زباله پارکی
خرید نیمکت و سطل زباله پارکی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1397/8/23 اعلام نشده
07:20 ق.ظ
خرید وسایل بدنسازی پارکی
خرید وسایل بدنسازی پارکی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1397/8/23 اعلام نشده
1397/08/22
13:15 ب.ظ
خرید تجهیزات پارکی و مبلمان شهری
خرید تجهیزات پارکی و مبلمان شهری... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
فارس 1397/8/22 تاریخ گذشته
1397/08/21
09:07 ق.ظ
خرید مخزن زباله مکانیزه 770 لیتری شهرداری
خرید مخزن زباله مکانیزه 770 لیتری شهرداری... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1397/8/21 اعلام نشده
08:05 ق.ظ
ساخت و نصب نیمکت و سطل زباله جهت
ساخت و نصب نیمکت و سطل زباله جهت... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
فارس 1397/8/21 تاریخ گذشته
1397/08/20
13:54 ب.ظ
ساخت و نصب نیمکت و سطل زباله
ساخت و نصب نیمکت و سطل زباله... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
فارس 1397/8/20 تاریخ گذشته
09:21 ق.ظ
خرید تجهیزات پارکی و مبلمان شهری در 19 ردیف شامل: کابل افشان و سطل زباله و قوطی اهن و نبشی و...
خرید تجهیزات پارکی و مبلمان شهری در 19 ردیف شامل: کابل افشان و سطل زباله و قوطی اهن و نبشی و...... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
فارس 1397/8/20 تاریخ گذشته
1397/08/15
13:25 ب.ظ
خرید نیمکت و سطل زباله در پارکهای منطقه 2 شهرداری
خرید نیمکت و سطل زباله در پارکهای منطقه 2 شهرداری... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
خوزستان 1397/8/15 تاریخ گذشته
10:22 ق.ظ
خرید گل و گیاه و مبلمان شهری و کفپوش زمین بازی و وسایل بدنسازی و خرید تابلوهای شناسایی و رانهمایی بوستانها - منطقه
تهران 1397/8/15 اعلام نشده
1397/08/14
09:24 ق.ظ
خرید نیمکت و سطل زباله جهت استفاده در کل پارک های
خرید نیمکت و سطل زباله جهت استفاده در کل پارک های... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
خوزستان 1397/8/14 تاریخ گذشته
1397/08/13
07:31 ق.ظ
خرید مبلمان پارکی مسیر دوچرخه سواری
خرید مبلمان پارکی مسیر دوچرخه سواری... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1397/8/13 تاریخ گذشته
1397/08/09
09:07 ق.ظ
ایجاد فضای سبز و تجهیز وسایل بازی ومبلمان پارک و جدول گذاری و تامین روشنایی و سنگفرش موزائیک
کرمان 1397/8/9 اعلام نشده
1397/08/07
14:49 ب.ظ
خرید مخازن 1100 لیتری فلزی گالوانیزه در سطح
خرید مخازن 1100 لیتری فلزی گالوانیزه در سطح... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1397/8/7 اعلام نشده
1397/08/06
15:36 ب.ظ
خرید و نصب نیمکت و سطل زباله و وسایل بازی و بدنسازی -- منطقه
خرید و نصب نیمکت و سطل زباله و وسایل بازی و بدنسازی -- منطقه... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1397/8/6 اعلام نشده
14:35 ب.ظ
خرید مخزن 1100 لیتری مکانیزه-- منطقه
خرید مخزن 1100 لیتری مکانیزه-- منطقه... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1397/8/6 اعلام نشده
09:56 ق.ظ
تهیه حمل و نصب مجموعه بازی پلی اتیلن کودکان همراه با نصب کف پوش سطح منطقه- تجدید
تهیه حمل و نصب مجموعه بازی پلی اتیلن کودکان همراه با نصب کف پوش سطح منطقه- تجدید... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
فارس 1397/8/6 تاریخ گذشته
1397/08/05
18:08 ب.ظ
خرید و نصب کفپوش گرانولی و الاچیق و نرده و وسایل بدنسازی -- منطقه
خرید و نصب کفپوش گرانولی و الاچیق و نرده و وسایل بدنسازی -- منطقه... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1397/8/5 اعلام نشده
1397/08/01
08:19 ق.ظ
خرید مصنوعات فلزی - شهرداری
خرید مصنوعات فلزی - شهرداری... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1397/8/1 اعلام نشده
08:18 ق.ظ
خرید وسایل بازی -ورزشی و کفپوش ایمنی جهت نصب
خرید وسایل بازی -ورزشی و کفپوش ایمنی جهت نصب... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1397/8/1 اعلام نشده