1398/05/28
08:38 ق.ظ
خرید 4 عدد الاچیق پیش ساخته بتنی با کف چهار ضلعی
خرید 4 عدد الاچیق پیش ساخته بتنی با کف چهار ضلعی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
اردبيل 1398/5/28 تاریخ گذشته
1398/05/27
11:17 ق.ظ
المانهای ورودی خروجی و اطراف باغچه درب وورودی بندر
المانهای ورودی خروجی و اطراف باغچه درب وورودی بندر... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
بوشهر 1398/5/27 تاریخ گذشته
09:40 ق.ظ
اجرای لوله گذاری انتقال اب کمربند سبز
اجرای لوله گذاری انتقال اب کمربند سبز... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
مركزي 1398/5/27 اعلام نشده
1398/05/26
13:57 ب.ظ
پروژه ها شامل : اجرای عملیات طراحی تهیه و نصب بوم بنر  در سطح محدوده
پروژه ها شامل : اجرای عملیات طراحی تهیه و نصب بوم بنر در سطح محدوده... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1398/5/26 اعلام نشده
13:45 ب.ظ
پروژه ها شامل :نگهداری درختان خیابان
پروژه ها شامل :نگهداری درختان خیابان... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1398/5/26 اعلام نشده
12:44 ب.ظ
خرید اقلام مورد نیاز پارک بانوان
خرید اقلام مورد نیاز پارک بانوان... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
زنجان 1398/5/26 مهلت دار
12:02 ب.ظ
خرید مخزن  زباله مورد نیاز
خرید مخزن زباله مورد نیاز... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1398/5/26 مهلت دار
1398/05/24
18:45 ب.ظ
سطل زباله پارکی اهنی مدل هما
سطل زباله پارکی اهنی مدل هما... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
خراسان شمالي 1398/5/24 تاریخ گذشته
11:39 ق.ظ
المان پدر از نوع فایبرگلاس
المان پدر از نوع فایبرگلاس... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
کرمان 1398/5/24 تاریخ گذشته
1398/05/23
19:43 ب.ظ
خرید مخزن زباله 660 لیتری
خرید مخزن زباله 660 لیتری... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
البرز 1398/5/23 مهلت دار
15:28 ب.ظ
مخزن گالوانیزه 770 لیتری
مخزن گالوانیزه 770 لیتری... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
کرمانشاه 1398/5/23 مهلت دار
1398/05/22
19:45 ب.ظ
تعمیر و نگهداری از تاسیسات پارک ها و مبلمان شهری موجود ر سطح
تعمیر و نگهداری از تاسیسات پارک ها و مبلمان شهری موجود ر سطح... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
همدان 1398/5/22 مهلت دار
14:23 ب.ظ
عملیات خرید مخازن 1100 لیتری فلزی
عملیات خرید مخازن 1100 لیتری فلزی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1398/5/22 اعلام نشده
11:30 ق.ظ
خرید مخزن های زباله موردنیاز
خرید مخزن های زباله موردنیاز... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1398/5/22 مهلت دار
09:41 ق.ظ
مخزن زباله گالوانیزه 1100 لیتری معکب ورق2 میل  بدون درب
مخزن زباله گالوانیزه 1100 لیتری معکب ورق2 میل بدون درب... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1398/5/22 تاریخ گذشته
08:12 ق.ظ
خرید : نصب نیمکت و سطل زباله فلزی -نصب و وسایل ورزشی بوستان های منطقه
خرید : نصب نیمکت و سطل زباله فلزی -نصب و وسایل ورزشی بوستان های منطقه... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1398/5/22 اعلام نشده
08:06 ق.ظ
سرمایه گذاری -- پروژه المانهای هوشمند شهری
سرمایه گذاری -- پروژه المانهای هوشمند شهری... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
خراسان رضوي 1398/5/22 اعلام نشده
1398/05/20
18:38 ب.ظ
250 عدد سطل زباله پارکی فلزی - چوبی 40 لیتری
250 عدد سطل زباله پارکی فلزی - چوبی 40 لیتری... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
کردستان 1398/5/20 تاریخ گذشته
09:42 ق.ظ
جدولگذاری روسازی معابر و تراش روکش مکانیزه اسفالت معاب - ساماندهی خرید نصب تابلوهای اسامی اماکن و معابر -
تهران 1398/5/20 مهلت دار
09:33 ق.ظ
خرید و نصب تجهیزات پارکی - مجموعه بازی و ست تندرستی و کفپوش گرانولی و نیمکت و سطل زباله و ....
خرید و نصب تجهیزات پارکی - مجموعه بازی و ست تندرستی و کفپوش گرانولی و نیمکت و سطل زباله و ....... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
البرز 1398/5/20 اعلام نشده
1398/05/19
14:11 ب.ظ
خرید مبلمان وتجهیزات پارکی
خرید مبلمان وتجهیزات پارکی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1398/5/19 اعلام نشده
12:29 ب.ظ
خرید مجسمه عقاب
خرید مجسمه عقاب... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
اردبيل 1398/5/19 تاریخ گذشته
12:23 ب.ظ
تابلو راهنمایی نام گذاری معابر شکل مستطیل
تابلو راهنمایی نام گذاری معابر شکل مستطیل... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
اردبيل 1398/5/19 تاریخ گذشته
09:01 ق.ظ
خرید مصالح و تجهیزات مدارس سطح
خرید مصالح و تجهیزات مدارس سطح... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1398/5/19 اعلام نشده
08:54 ق.ظ
حفظ حراست نگهداری و نظافت سرویس تعمیرات تامین و خرید تجهیزات تاسیسات مکانیکی الکتریکی و مبمان شهری مناطق 15 گانه
اصفهان 1398/5/19 اعلام نشده
1398/05/17
10:29 ق.ظ
تجهیز استودیو شهر
تجهیز استودیو شهر... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
سمنان 1398/5/17 تاریخ گذشته
09:52 ق.ظ
خرید اقلام و لوازم مبلمان پارکی  ووسایل پارکی ورزشی و نصب در پارکهای
خرید اقلام و لوازم مبلمان پارکی ووسایل پارکی ورزشی و نصب در پارکهای... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1398/5/17 اعلام نشده
1398/05/16
14:44 ب.ظ
ساخت ونصب الاچیق 3*5 روی سکوهای اجرا شده 10 عدد
ساخت ونصب الاچیق 3*5 روی سکوهای اجرا شده 10 عدد... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
البرز 1398/5/16 تاریخ گذشته
13:39 ب.ظ
احداث فضا سبز و خرید نصب تجهیزات بوستان
احداث فضا سبز و خرید نصب تجهیزات بوستان... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1398/5/16 مهلت دار
12:55 ب.ظ
خرید مخزن 1100 لیتر فلزی جهت
خرید مخزن 1100 لیتر فلزی جهت... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1398/5/16 اعلام نشده
12:05 ب.ظ
انجام عملیات تهیه و اجرای بتن دکوراتیو در پارک ها و میادین سطح شهر
انجام عملیات تهیه و اجرای بتن دکوراتیو در پارک ها و میادین سطح شهر... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
يزد 1398/5/16 تاریخ گذشته
1398/05/14
13:35 ب.ظ
پروژه ها شامل : نگهداری فضای سبز ناحیه 3و5- نگهداری فضای سبز جنگل کاری
پروژه ها شامل : نگهداری فضای سبز ناحیه 3و5- نگهداری فضای سبز جنگل کاری... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1398/5/14 اعلام نشده
13:25 ب.ظ
واگذاری پروژه ها شامل : عملیات رفت و روب و جمع اوری مکانیزه پسماند در
واگذاری پروژه ها شامل : عملیات رفت و روب و جمع اوری مکانیزه پسماند در... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1398/5/14 اعلام نشده
10:12 ق.ظ
خرید اقلام پارکی
خرید اقلام پارکی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
خراسان رضوي 1398/5/14 تاریخ گذشته
08:26 ق.ظ
خرید پرچم مودر نیاز سطح شهر
خرید پرچم مودر نیاز سطح شهر... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
البرز 1398/5/14 اعلام نشده
1398/05/13
14:44 ب.ظ
سطل زباله پلی اتیلن240 لیتری چرخ دار و بدون درب و پدال
سطل زباله پلی اتیلن240 لیتری چرخ دار و بدون درب و پدال... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
کرمانشاه 1398/5/13 تاریخ گذشته
12:47 ب.ظ
نگهداری المان ها و تجهیزات ایمنی معابر
نگهداری المان ها و تجهیزات ایمنی معابر... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1398/5/13 اعلام نشده
09:27 ق.ظ
پروژه ها شامل : جدول گذاری و روسازی معابر منطقه
پروژه ها شامل : جدول گذاری و روسازی معابر منطقه... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1398/5/13 مهلت دار
09:23 ق.ظ
خرید مخزن نگهداشت موقت پسماند
خرید مخزن نگهداشت موقت پسماند... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
خوزستان 1398/5/13 اعلام نشده
07:49 ق.ظ
جذب سرمایه گذار - پروژه های المانهای هشمند شهری
جذب سرمایه گذار - پروژه های المانهای هشمند شهری... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
خراسان رضوي 1398/5/13 تاریخ گذشته
1398/05/12
19:12 ب.ظ
سطل زباله گالوانیزه بدون در چرخدار 1100 لیتری
سطل زباله گالوانیزه بدون در چرخدار 1100 لیتری... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
کرمانشاه 1398/5/12 تاریخ گذشته
13:53 ب.ظ
سطل زباله گالوانیزه بدون در چرخ دار شهری ظرفیت 1100 لیتر
سطل زباله گالوانیزه بدون در چرخ دار شهری ظرفیت 1100 لیتر... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
کرمانشاه 1398/5/12 تاریخ گذشته
08:34 ق.ظ
حفظ و نگهداری فضای سبز جنگل مسگر اباد - خرید مخزن 11000 لیتری
حفظ و نگهداری فضای سبز جنگل مسگر اباد - خرید مخزن 11000 لیتری... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1398/5/12 اعلام نشده
1398/05/10
12:32 ب.ظ
المان اتش نشانی
المان اتش نشانی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
کرمان 1398/5/10 تاریخ گذشته
11:14 ق.ظ
طراحی تابلوهای راهنمایی و رانندگی و مبلمان شهری
طراحی تابلوهای راهنمایی و رانندگی و مبلمان شهری... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
سمنان 1398/5/10 تاریخ گذشته
09:49 ق.ظ
خرید اقلام و لوازم مبلمان پارکی و وسایل ورزشی و نصب در پارکهای سطح شهر
خرید اقلام و لوازم مبلمان پارکی و وسایل ورزشی و نصب در پارکهای سطح شهر... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1398/5/10 اعلام نشده