1397/11/29
11:52 ق.ظ
خرید اقلام شامل : صندلی پارکی -سطل زباله پارکی -میز شطرنج بتنی
خرید اقلام شامل : صندلی پارکی -سطل زباله پارکی -میز شطرنج بتنی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
فارس 1397/11/29 مهلت دار
09:47 ق.ظ
سرمایه گذار - اجرای سامانه پارکومتر هوشمند
سرمایه گذار - اجرای سامانه پارکومتر هوشمند... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
آذربايجان غربي 1397/11/29 مهلت دار
1397/11/28
18:04 ب.ظ
خرید و نصب فلاور باکس
خرید و نصب فلاور باکس... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
البرز 1397/11/28 مهلت دار
12:27 ب.ظ
خرید و نصب المانهای مناسبتی سطح شهر
خرید و نصب المانهای مناسبتی سطح شهر... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1397/11/28 اعلام نشده
12:01 ب.ظ
خرید گیره های پارک دوچرخه جهت ایستگاههای دوچرخه شهر
خرید گیره های پارک دوچرخه جهت ایستگاههای دوچرخه شهر... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
اصفهان 1397/11/28 مهلت دار
1397/11/27
13:30 ب.ظ
ساخت و نصب نیمکت و سطل زباله جهت سطح شهر
ساخت و نصب نیمکت و سطل زباله جهت سطح شهر... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
فارس 1397/11/27 مهلت دار
1397/11/25
12:20 ب.ظ
ساخت و نصب نیمکت و سطل زباله سطح شهر
ساخت و نصب نیمکت و سطل زباله سطح شهر... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
فارس 1397/11/25 اعلام نشده
1397/11/23
14:31 ب.ظ
خرید تجهیزات دکوراتیو  -  سطح منطقه
خرید تجهیزات دکوراتیو - سطح منطقه... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1397/11/23 اعلام نشده
12:03 ب.ظ
اجرای عملیات مبلمان پیاده راه شرقی
اجرای عملیات مبلمان پیاده راه شرقی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
فارس 1397/11/23 تاریخ گذشته
11:40 ق.ظ
خرید و نصب ابنمای موزیکال در پارک گردشگری شهر
خرید و نصب ابنمای موزیکال در پارک گردشگری شهر... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
کرمان 1397/11/23 مهلت دار
11:38 ق.ظ
خرید اقلام ست ارتفاع و تجهیزات انفرادی و لوازم و تجهیزات ابرسانی
خرید اقلام ست ارتفاع و تجهیزات انفرادی و لوازم و تجهیزات ابرسانی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
زنجان 1397/11/23 مهلت دار
10:42 ق.ظ
پروژه خرید ست ورزشی14 تیکه جهت پارکهای سطح شهر
پروژه خرید ست ورزشی14 تیکه جهت پارکهای سطح شهر... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1397/11/23 مهلت دار
1397/11/21
08:26 ق.ظ
خرید 400 دستگاه مخزن گالوانیزه
خرید 400 دستگاه مخزن گالوانیزه... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
خراسان رضوي 1397/11/21 مهلت دار
1397/11/18
13:13 ب.ظ
اجرای پروژه خرید المان میدان
اجرای پروژه خرید المان میدان... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1397/11/18 اعلام نشده
09:56 ق.ظ
الاچیق4*4 همراه با میز وسط
الاچیق4*4 همراه با میز وسط... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
خراسان شمالي 1397/11/18 تاریخ گذشته
1397/11/17
13:26 ب.ظ
خرید و نصب فلاورباکس
خرید و نصب فلاورباکس... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
البرز 1397/11/17 تاریخ گذشته
1397/11/15
12:26 ب.ظ
ساخت 4 عدد المان ورزشی جهت نصب در دیوار خارجی سوله ورزشی
ساخت 4 عدد المان ورزشی جهت نصب در دیوار خارجی سوله ورزشی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
خراسان رضوي 1397/11/15 تاریخ گذشته
11:44 ق.ظ
خرید 400 دستگاه مخزن گالوانیزه
خرید 400 دستگاه مخزن گالوانیزه... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
خراسان رضوي 1397/11/15 مهلت دار
09:48 ق.ظ
ساخت چهار عدد المان ورزشی جهت نصب در دیواره خارجی
ساخت چهار عدد المان ورزشی جهت نصب در دیواره خارجی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
خراسان رضوي 1397/11/15 تاریخ گذشته
08:25 ق.ظ
خرید و نصب تجهیزات پارکی مجموعه بازی - ست تندرستی
خرید و نصب تجهیزات پارکی مجموعه بازی - ست تندرستی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
البرز 1397/11/15 اعلام نشده
1397/11/14
17:10 ب.ظ
خرید ست ورزشی 4 تیکه جهت پارکهای سطح شهر
خرید ست ورزشی 4 تیکه جهت پارکهای سطح شهر... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1397/11/14 مهلت دار
1397/11/13
09:28 ق.ظ
خرید 400 دستگاه مخزن گالوانیزه
خرید 400 دستگاه مخزن گالوانیزه... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
خراسان رضوي 1397/11/13 مهلت دار
07:50 ق.ظ
خریدالاچیق و مبلمان پارکی و ابخوری و وسایل بازی و ورزشی و کفپوش ایمنی- منطقه
خریدالاچیق و مبلمان پارکی و ابخوری و وسایل بازی و ورزشی و کفپوش ایمنی- منطقه... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1397/11/13 اعلام نشده
1397/11/11
13:17 ب.ظ
خرید المان میدان
خرید المان میدان... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1397/11/11 اعلام نشده
10:26 ق.ظ
خرید بازی های پلی اتیلنی و تجهیزات تندرستی- المان شهری- مبلمان شهری
خرید بازی های پلی اتیلنی و تجهیزات تندرستی- المان شهری- مبلمان شهری... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1397/11/11 اعلام نشده
1397/11/10
13:31 ب.ظ
خرید مخازن جهت پسماند- تجهیزات تاسیساتی استخر مجموعه ورزشی ده
خرید مخازن جهت پسماند- تجهیزات تاسیساتی استخر مجموعه ورزشی ده... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1397/11/10 اعلام نشده
1397/11/08
07:51 ق.ظ
خرید مخزن فلزی 1100 لیتری مکانیزه و نیمکت و سطل زباله و وسایل بازی کودکان و بدنسازی و کفپوش بافت فرسوده و پایه بتنی در سطح منطقه
تهران 1397/11/8 اعلام نشده
1397/11/07
16:44 ب.ظ
اجرای سامامنه پارکومتر  هوشمند به روش B.O.T
اجرای سامامنه پارکومتر هوشمند به روش B.O.T... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
آذربايجان غربي 1397/11/7 مهلت دار
1397/11/06
11:11 ق.ظ
خرید لوازم بازی پارکی و مبلمان شهری
خرید لوازم بازی پارکی و مبلمان شهری... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
فارس 1397/11/6 اعلام نشده
1397/11/04
12:32 ب.ظ
خرید 1 دستگاه خط تله سیژ قفل ثابت 4 نفره استوک 170 متر طول
خرید 1 دستگاه خط تله سیژ قفل ثابت 4 نفره استوک 170 متر طول... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
اردبيل 1397/11/4 اعلام نشده
09:15 ق.ظ
خرید المان شهری نوروز
خرید المان شهری نوروز... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
مركزي 1397/11/4 تاریخ گذشته
1397/11/01
08:37 ق.ظ
واگذاری عملیات مشروحه در دو ردیف شامل :1- خرید مخزن فلزی و گالوانیزه
واگذاری عملیات مشروحه در دو ردیف شامل :1- خرید مخزن فلزی و گالوانیزه... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1397/11/1 اعلام نشده
1397/10/30
10:32 ق.ظ
خرید20/000 عدد مخزن کارتن پلاست درب دار
خرید20/000 عدد مخزن کارتن پلاست درب دار... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
فارس 1397/10/30 تاریخ گذشته
1397/10/29
20:07 ب.ظ
کالا شامل : نیمکت بتنی ساده سه نفره - الاچیق تفریحی بتنی - گلدان بتنی
کالا شامل : نیمکت بتنی ساده سه نفره - الاچیق تفریحی بتنی - گلدان بتنی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
مركزي 1397/10/29 تاریخ گذشته
14:43 ب.ظ
استاندارد سازی مجموعه های بازی سطح شهر
استاندارد سازی مجموعه های بازی سطح شهر... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
کرمانشاه 1397/10/29 تاریخ گذشته
10:24 ق.ظ
خرید لوازم بازی پارکی و مبلمان
خرید لوازم بازی پارکی و مبلمان... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
فارس 1397/10/29 اعلام نشده
1397/10/28
09:07 ق.ظ
سطل زباله  مخزن دار بدون درب جنس فلزی مدل a-770
سطل زباله مخزن دار بدون درب جنس فلزی مدل a-770... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
اردبيل 1397/10/27 تاریخ گذشته
1397/10/27
12:54 ب.ظ
خرید مخزن زباله گالوانیزه درب دار
خرید مخزن زباله گالوانیزه درب دار... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
خراسان جنوبي 1397/10/27 تاریخ گذشته
1397/10/25
17:24 ب.ظ
طراحی و ساخت صندوق اماکن با قابلیت شارژ تلفن همراه
طراحی و ساخت صندوق اماکن با قابلیت شارژ تلفن همراه... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1397/10/25 تاریخ گذشته
1397/10/23
08:35 ق.ظ
تهیه و نصب مبلمان ایستگاه اتوبوس شهری
تهیه و نصب مبلمان ایستگاه اتوبوس شهری... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
اصفهان 1397/10/23 تاریخ گذشته
1397/10/22
13:17 ب.ظ
نیمکت بتنی و گلدان بتنی و الاچیق تفریحی بتنی
نیمکت بتنی و گلدان بتنی و الاچیق تفریحی بتنی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
مركزي 1397/10/22 تاریخ گذشته
10:35 ق.ظ
خرید تعدادی وسایل ورزشی دستگاه های بدنسازی پارکی ( مبلمان شهری )
خرید تعدادی وسایل ورزشی دستگاه های بدنسازی پارکی ( مبلمان شهری )... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
گلستان 1397/10/22 تاریخ گذشته
07:53 ق.ظ
خرید مخزن فلزی 1100 لیتری مکانیزه - منطقه
خرید مخزن فلزی 1100 لیتری مکانیزه - منطقه... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1397/10/22 اعلام نشده
1397/10/20
18:59 ب.ظ
کالا شامل :نیمکت بتنی ساده سه نفره - الاچیق تفریحی
کالا شامل :نیمکت بتنی ساده سه نفره - الاچیق تفریحی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
مركزي 1397/10/20 تاریخ گذشته
1397/10/19
14:17 ب.ظ
خرید مخزن زباله گالوانیزه چرخدار
خرید مخزن زباله گالوانیزه چرخدار... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
کرمانشاه 1397/10/19 تاریخ گذشته
1397/10/17
12:21 ب.ظ
اجرای پارک بازی کودکان و محوطه سازی و جدولگذاری فضای سبز و خرید مبلمان شهری و روشنایی - دهیاری
البرز 1397/10/17 تاریخ گذشته
09:52 ق.ظ
تامین مصالح و تجهیزات ساختمانی و مبلمان شهری استان
تامین مصالح و تجهیزات ساختمانی و مبلمان شهری استان... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
فارس 1397/10/17 تاریخ گذشته
1397/10/16
12:38 ب.ظ
پروژه خرید ست ورزشی جهت پارکها سطح شهر
پروژه خرید ست ورزشی جهت پارکها سطح شهر... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1397/10/16 تاریخ گذشته
12:34 ب.ظ
خرید مخازن مکانیزاسیون 1250 لیتری
خرید مخازن مکانیزاسیون 1250 لیتری... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1397/10/16 اعلام نشده