1398/09/20
19:22 ب.ظ
گلدان سنگ مصنوعی به ابعاد عرض 50 سانتی متر و طول
گلدان سنگ مصنوعی به ابعاد عرض 50 سانتی متر و طول... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
همدان 1398/9/20 مهلت دار
18:47 ب.ظ
ساخت 72 عدد تابلو شهدا روی دیوار وادی
ساخت 72 عدد تابلو شهدا روی دیوار وادی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
گيلان 1398/9/20 مهلت دار
15:04 ب.ظ
خرید اقلام گیاهی
خرید اقلام گیاهی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1398/9/20 اعلام نشده
14:58 ب.ظ
خرید مخزن زباله گالوانیزه 1100 لیتری موردنیاز شهرداری
خرید مخزن زباله گالوانیزه 1100 لیتری موردنیاز شهرداری... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1398/9/20 اعلام نشده
13:19 ب.ظ
تجهیز فرهنگسرای فاز 2 بهشت
تجهیز فرهنگسرای فاز 2 بهشت... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1398/9/20 مهلت دار
13:13 ب.ظ
تجهیز فرهنگسرای فاز
تجهیز فرهنگسرای فاز... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1398/9/20 مهلت دار
11:52 ق.ظ
خرید نیمکت طرح دلفین
خرید نیمکت طرح دلفین... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
بوشهر 1398/9/20 مهلت دار
10:35 ق.ظ
بازپیرایی و نقاشی دیواری روی دیوارهای سطح شهر و خرید لوازم ست ورزشی بدنسازی و بازی پلی اتیلن و کفپوش لاستیکی
تهران 1398/9/20 مهلت دار
09:55 ق.ظ
خرید تجهیزات و تاسیسات شهری و فضای عمومی
خرید تجهیزات و تاسیسات شهری و فضای عمومی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
لرستان 1398/9/20 تاریخ گذشته
1398/09/18
18:20 ب.ظ
سطل زباله محوطه دو قلو طرح تفککی زباله سبز رنگ
سطل زباله محوطه دو قلو طرح تفککی زباله سبز رنگ... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
اردبيل 1398/9/18 تاریخ گذشته
14:30 ب.ظ
واگذاری نگهداری فضای سبز ناحیه
واگذاری نگهداری فضای سبز ناحیه... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1398/9/18 اعلام نشده
1398/09/17
15:22 ب.ظ
خرید مخازن زباله شهری
خرید مخازن زباله شهری... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1398/9/17 مهلت دار
12:41 ب.ظ
واگذاری حفظ و نگهداری فضای سبز و المان های پارکی و شهری
واگذاری حفظ و نگهداری فضای سبز و المان های پارکی و شهری... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1398/9/17 اعلام نشده
1398/09/16
19:26 ب.ظ
500 مترمربع کفپوش گرانولی ضخامت 25 م م
500 مترمربع کفپوش گرانولی ضخامت 25 م م... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
کرمانشاه 1398/9/16 مهلت دار
12:05 ب.ظ
پارالل پارکی - پرس سرشانه و پرس سینه - پارفیکس دو فرمان چرخشی پارکی
پارالل پارکی - پرس سرشانه و پرس سینه - پارفیکس دو فرمان چرخشی پارکی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
خراسان جنوبي 1398/9/16 تاریخ گذشته
10:33 ق.ظ
500 مترمربع کفپوش گرانولی با ضخامت 25 میلی متری
500 مترمربع کفپوش گرانولی با ضخامت 25 میلی متری... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
کرمانشاه 1398/9/16 مهلت دار
1398/09/13
15:01 ب.ظ
پروژه تجهیز فرهنگسرای
پروژه تجهیز فرهنگسرای... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1398/9/13 مهلت دار
14:59 ب.ظ
تجهیز فرهنگسرای فاز 3
تجهیز فرهنگسرای فاز 3... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1398/9/13 مهلت دار
14:15 ب.ظ
کفپوش گرانولی 30 م م
کفپوش گرانولی 30 م م... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
زنجان 1398/9/13 مهلت دار
1398/09/12
11:21 ق.ظ
ورقه بدنه از جنس اهن فلز به ضخامت 2 میلیمتر - کلاف  کار از ورق اهن به ضخامت 1/5 میلیمتر
ورقه بدنه از جنس اهن فلز به ضخامت 2 میلیمتر - کلاف کار از ورق اهن به ضخامت 1/5 میلیمتر... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
بوشهر 1398/9/12 تاریخ گذشته
11:21 ق.ظ
ساخت المان نوشته پارک ازادی
ساخت المان نوشته پارک ازادی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
بوشهر 1398/9/12 تاریخ گذشته
1398/09/11
20:41 ب.ظ
مخزن زباله فلزی گالوانیزه 1100 لیتری
مخزن زباله فلزی گالوانیزه 1100 لیتری... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
کرمانشاه 1398/9/11 مهلت دار
20:17 ب.ظ
سردیس شخصیت ها جهت نصب در سطح شهر
سردیس شخصیت ها جهت نصب در سطح شهر... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
بوشهر 1398/9/11 تاریخ گذشته
14:38 ب.ظ
خرید و تحویل 100/000 متر طول ریسه حبابی smd بلوطی هفت رنگ برنامه داری و قابل برنامه ریزی
خرید و تحویل 100/000 متر طول ریسه حبابی smd بلوطی هفت رنگ برنامه داری و قابل برنامه ریزی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1398/9/11 اعلام نشده
14:37 ب.ظ
تهیه مصالح و ساخت تحویل 331 عدد مبلمان محور
تهیه مصالح و ساخت تحویل 331 عدد مبلمان محور... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1398/9/11 اعلام نشده
14:36 ب.ظ
خرید مخزن مکانیزه 1100 لیتری فلزی و زیر مخزنی
خرید مخزن مکانیزه 1100 لیتری فلزی و زیر مخزنی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1398/9/11 اعلام نشده
09:02 ق.ظ
خرید و نصب لوازم بازی کودک - نصب و مبلمان شهری
خرید و نصب لوازم بازی کودک - نصب و مبلمان شهری... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
البرز 1398/9/11 تاریخ گذشته
08:15 ق.ظ
خرید حمل نصب کفپوش گرانولی در بوستانهای قائم و هفت تنان و باغ نارنجی و ....
خرید حمل نصب کفپوش گرانولی در بوستانهای قائم و هفت تنان و باغ نارنجی و ....... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
فارس 1398/9/11 اعلام نشده
1398/09/09
18:59 ب.ظ
سطل زباله محوطه دو قلو طرح تفکیک زباله سبز رنگ
سطل زباله محوطه دو قلو طرح تفکیک زباله سبز رنگ... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
اردبيل 1398/9/9 تاریخ گذشته
13:08 ب.ظ
سطل زباله فلزی گالوانیزه 770 لیتری چرخدار بدون درب
سطل زباله فلزی گالوانیزه 770 لیتری چرخدار بدون درب... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
همدان 1398/9/9 تاریخ گذشته
1398/09/08
13:43 ب.ظ
ساخت و اجرای الاچیق
ساخت و اجرای الاچیق... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
آذربايجان شرقي 1398/9/6 تاریخ گذشته
1398/09/06
17:35 ب.ظ
خرید صندلی و سطل پارکی پارکهای منطقه 3 شهرداری
خرید صندلی و سطل پارکی پارکهای منطقه 3 شهرداری... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
خوزستان 1398/9/6 اعلام نشده
12:06 ب.ظ
خرید نیمکت طرح متر
خرید نیمکت طرح متر... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
بوشهر 1398/9/5 تاریخ گذشته
12:02 ب.ظ
مخزن سطل زباله 660 لیتری مکانیزه فلزی زباله 200 عدد با متعلقات درجه یک استاندادر
مخزن سطل زباله 660 لیتری مکانیزه فلزی زباله 200 عدد با متعلقات درجه یک استاندادر... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
البرز 1398/9/5 تاریخ گذشته
1398/09/05
13:21 ب.ظ
خرید تجهیزات و تاسیسات شهری و فضا عمومی
خرید تجهیزات و تاسیسات شهری و فضا عمومی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
لرستان 1398/9/5 تاریخ گذشته
10:49 ق.ظ
خرید صندلی پارکی و سطل زباله پارکی
خرید صندلی پارکی و سطل زباله پارکی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
فارس 1398/9/5 اعلام نشده
1398/09/04
19:51 ب.ظ
خرید باکس گل و گلدان شهری
خرید باکس گل و گلدان شهری... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
کرمانشاه 1398/9/4 تاریخ گذشته
10:11 ق.ظ
خرید و نصب لوازم بازی کودک
خرید و نصب لوازم بازی کودک... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
البرز 1398/9/4 تاریخ گذشته
08:36 ق.ظ
خرید و حمل ست ورزشی منطقه چهار
خرید و حمل ست ورزشی منطقه چهار... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
فارس 1398/9/4 اعلام نشده
1398/09/03
18:57 ب.ظ
خرید مخزن زباله گالوانیزه 770 لیتری
خرید مخزن زباله گالوانیزه 770 لیتری... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
بوشهر 1398/9/3 تاریخ گذشته
08:57 ق.ظ
تعمیر و مرمت مخزن زباله فلزی مکانیزه
تعمیر و مرمت مخزن زباله فلزی مکانیزه... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1398/9/3 تاریخ گذشته
08:55 ق.ظ
15 عدد سطل زباله مکانیزه گالوانیزه 770 لیتری چرخدار شهری
15 عدد سطل زباله مکانیزه گالوانیزه 770 لیتری چرخدار شهری... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1398/9/3 تاریخ گذشته
1398/09/02
18:52 ب.ظ
خرید نیمکت پارکی
خرید نیمکت پارکی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
بوشهر 1398/9/2 تاریخ گذشته
18:49 ب.ظ
خرید سطل زباله پارکی جهت سطح شهر
خرید سطل زباله پارکی جهت سطح شهر... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
بوشهر 1398/9/2 تاریخ گذشته
13:56 ب.ظ
مخزن زباله گالوانیزه با ورق 2 میل و 770 لیتری
مخزن زباله گالوانیزه با ورق 2 میل و 770 لیتری... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
همدان 1398/9/2 تاریخ گذشته
1398/08/30
12:37 ب.ظ
مخزن زباله گالوانیزه  حجم 660 لیتری ضخامت ورق 2 میلی متر
مخزن زباله گالوانیزه حجم 660 لیتری ضخامت ورق 2 میلی متر... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
همدان 1398/8/30 تاریخ گذشته
07:40 ق.ظ
خرید و نصب اقلام موردنیاز پارکهای
خرید و نصب اقلام موردنیاز پارکهای... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
البرز 1398/8/30 اعلام نشده
07:35 ق.ظ
خرید  و نصب اقلام موردنیاز پارکهای سطح منطقه
خرید و نصب اقلام موردنیاز پارکهای سطح منطقه... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
البرز 1398/8/30 اعلام نشده
1398/08/29
18:57 ب.ظ
سطل زباله پایه بتنی 25 عدد ونیمکت پایه بتنی 50 عدد
سطل زباله پایه بتنی 25 عدد ونیمکت پایه بتنی 50 عدد... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
آذربايجان شرقي 1398/8/29 تاریخ گذشته
18:49 ب.ظ
4 عدد سفره 7 سین
4 عدد سفره 7 سین... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
همدان 1398/8/29 تاریخ گذشته