1398/02/30
18:48 ب.ظ
تعمیر و تعویض قطعات فرسوده مجموعه های بازی سطح شهر
تعمیر و تعویض قطعات فرسوده مجموعه های بازی سطح شهر... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
کرمانشاه 1398/2/30 مهلت دار
15:21 ب.ظ
خرید و نصب تجهیزات بازی کودکان نوجوانان وست ورزشی بزرگسالان پارکی
خرید و نصب تجهیزات بازی کودکان نوجوانان وست ورزشی بزرگسالان پارکی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
قم 1398/2/30 تاریخ گذشته
1398/02/28
07:45 ق.ظ
مجموعه بازی پلی اتیلن کودکان
مجموعه بازی پلی اتیلن کودکان... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
چهارمحال بختياري 1398/2/28 تاریخ گذشته
1398/02/24
08:02 ق.ظ
مجموعه بازی 2 تاب
مجموعه بازی 2 تاب... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
خراسان شمالي 1398/2/24 تاریخ گذشته
1398/02/22
19:32 ب.ظ
خرید تاب 2نفره و میز پینگ پونگ و مجموعه بازی سرسره تونلی
خرید تاب 2نفره و میز پینگ پونگ و مجموعه بازی سرسره تونلی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
خراسان جنوبي 1398/2/22 تاریخ گذشته
1398/01/27
19:23 ب.ظ
مجموعه بازی سرسره تونلی و مارپیچ و محافظ وپله
مجموعه بازی سرسره تونلی و مارپیچ و محافظ وپله... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
کردستان 1398/1/27 تاریخ گذشته
1398/01/26
13:10 ب.ظ
سرمایه گذازی جهت نصب دستگاه ها و وسایل بازی
سرمایه گذازی جهت نصب دستگاه ها و وسایل بازی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
کرمان 1398/1/26 اعلام نشده
1398/01/20
17:17 ب.ظ
تهیه و حمل و نصب مجموعه بازی کودکان پلی اتیلن
تهیه و حمل و نصب مجموعه بازی کودکان پلی اتیلن... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
خراسان شمالي 1398/1/20 تاریخ گذشته
1398/01/19
11:13 ق.ظ
پروژه خرید و حمل و نصب وسایل بازی
پروژه خرید و حمل و نصب وسایل بازی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
البرز 1398/1/19 تاریخ گذشته
1397/12/25
09:29 ق.ظ
مجموعه ست بازی کودکان و سرسره تونلی و مارپیچ
مجموعه ست بازی کودکان و سرسره تونلی و مارپیچ... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
کرمانشاه 1397/12/25 تاریخ گذشته
1397/12/20
10:41 ق.ظ
تهیه و خرید اسباب بازی کودکان
تهیه و خرید اسباب بازی کودکان... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
کرمانشاه 1397/12/20 تاریخ گذشته
1397/12/19
13:44 ب.ظ
خرید و تحویل 11000 متر مربع کفپوش ایمنی
خرید و تحویل 11000 متر مربع کفپوش ایمنی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1397/12/19 اعلام نشده
1397/12/14
15:20 ب.ظ
خرید حمل و نصب وسایل بازی پارک و مجموعه های بازی پلی اتین
خرید حمل و نصب وسایل بازی پارک و مجموعه های بازی پلی اتین... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
البرز 1397/12/14 تاریخ گذشته
13:45 ب.ظ
واگذاری پروژه ها در 7 ردیف: ابرسانی فضای سبز سطح منطقه و
واگذاری پروژه ها در 7 ردیف: ابرسانی فضای سبز سطح منطقه و... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1397/12/14 اعلام نشده
10:30 ق.ظ
مجموعه بازی ترکیبی سرسره و تونل ارتباطی جنس فایبر گلاس
مجموعه بازی ترکیبی سرسره و تونل ارتباطی جنس فایبر گلاس... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
مركزي 1397/12/14 تاریخ گذشته
1397/12/13
14:02 ب.ظ
مجموعه بازی پلی اتیلن جهت نصب در پارک
مجموعه بازی پلی اتیلن جهت نصب در پارک... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
مركزي 1397/12/13 تاریخ گذشته
13:59 ب.ظ
یک دستگاه مجموعه بازی پلی اتیلن
یک دستگاه مجموعه بازی پلی اتیلن... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
مركزي 1397/12/13 تاریخ گذشته
1397/12/10
08:14 ق.ظ
خرید و حمل و نصب مجموعه بازی کودکان
خرید و حمل و نصب مجموعه بازی کودکان... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
خراسان شمالي 1397/12/9 تاریخ گذشته
1397/12/07
12:26 ب.ظ
انجام سه ردیف پروژه شامل : طراحی ، چاپ ، نصب ، نگهداری و جمع آوری بنر و فلکسی - خرید وسایل کودکان
تهران 1397/12/7 اعلام نشده
1397/11/30
09:19 ق.ظ
تهیه مجموعه بازی پلی اتیلن در مجتمع
تهیه مجموعه بازی پلی اتیلن در مجتمع... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1397/11/30 تاریخ گذشته
1397/11/29
11:51 ق.ظ
خرید اقلم مجموعه بازی کودکان - ست ورزشی- کفپوش
خرید اقلم مجموعه بازی کودکان - ست ورزشی- کفپوش... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
فارس 1397/11/29 تاریخ گذشته
1397/11/17
20:06 ب.ظ
احداث بهره برداری پرداخت اجاره و انتقال مجموعه بازی کودکان
احداث بهره برداری پرداخت اجاره و انتقال مجموعه بازی کودکان... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1397/11/17 اعلام نشده
1397/11/16
16:59 ب.ظ
خرید و تحویل 35 مجموعه وسایل بازی ویژه کودکان و 15 مجموعه
خرید و تحویل 35 مجموعه وسایل بازی ویژه کودکان و 15 مجموعه... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1397/11/16 اعلام نشده
1397/11/13
07:50 ق.ظ
خریدالاچیق و مبلمان پارکی و ابخوری و وسایل بازی و ورزشی و کفپوش ایمنی- منطقه
خریدالاچیق و مبلمان پارکی و ابخوری و وسایل بازی و ورزشی و کفپوش ایمنی- منطقه... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1397/11/13 اعلام نشده
1397/11/07
11:43 ق.ظ
نصب و اجرای زیپ لاین استاندارد 2 دکل به ابعاد 4*4 ارتفاع 8 و 12 متر وزن دکل 15 تن
نصب و اجرای زیپ لاین استاندارد 2 دکل به ابعاد 4*4 ارتفاع 8 و 12 متر وزن دکل 15 تن... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
اصفهان 1397/11/7 تاریخ گذشته
1397/10/20
09:16 ق.ظ
اجاره و نصب وسایل بازی برای یک روز
اجاره و نصب وسایل بازی برای یک روز... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1397/10/20 تاریخ گذشته
1397/09/28
11:28 ق.ظ
خرید کفپوش زمین بازی کودکان- منطقه 12 تهران
خرید کفپوش زمین بازی کودکان- منطقه 12 تهران... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1397/9/28 اعلام نشده
1397/09/21
12:48 ب.ظ
مجموعه بازی کودکان فایبر گلاس 2 سری
مجموعه بازی کودکان فایبر گلاس 2 سری... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
کردستان 1397/9/21 تاریخ گذشته
08:01 ق.ظ
خرید کفپوش گرانولی زمین بازی کودکان سطح منطقه
خرید کفپوش گرانولی زمین بازی کودکان سطح منطقه... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1397/9/21 اعلام نشده
1397/09/19
08:59 ق.ظ
خرید وسایل بازی کودکان و وسایل بدنسازی و نیمکت و...منطقه
خرید وسایل بازی کودکان و وسایل بدنسازی و نیمکت و...منطقه... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1397/9/19 اعلام نشده
1397/09/18
09:01 ق.ظ
پروژه ها شامل :نصب و تعمیر نگهداری گاردریلهای بزرگراه های
پروژه ها شامل :نصب و تعمیر نگهداری گاردریلهای بزرگراه های... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
اصفهان 1397/9/18 تاریخ گذشته
1397/09/17
11:24 ق.ظ
خرید مجموعه بازی کودکان جهت زمین بازی
خرید مجموعه بازی کودکان جهت زمین بازی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
خراسان رضوي 1397/9/17 تاریخ گذشته
1397/09/15
12:31 ب.ظ
خرید و نصب ست بازی کودکان پارک
خرید و نصب ست بازی کودکان پارک... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
خراسان رضوي 1397/9/15 تاریخ گذشته
1397/09/14
11:23 ق.ظ
خرید مجموعه بازی کودکان جهت زمین بازی پارک
خرید مجموعه بازی کودکان جهت زمین بازی پارک... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
خراسان رضوي 1397/9/14 تاریخ گذشته
10:50 ق.ظ
خرید و تحویل تجهیزات سراهای محله سازمان
خرید و تحویل تجهیزات سراهای محله سازمان... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
البرز 1397/9/14 اعلام نشده
1397/09/13
14:15 ب.ظ
استاندارد سازی مجموعه های بازی
استاندارد سازی مجموعه های بازی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
کرمانشاه 1397/9/13 تاریخ گذشته
07:54 ق.ظ
خرید لوازم بازی کودکان و لوازم ورزشی بدنسازی منطقه
خرید لوازم بازی کودکان و لوازم ورزشی بدنسازی منطقه... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1397/9/13 اعلام نشده
1397/09/12
12:59 ب.ظ
یک ست کامل بازیهای ....
یک ست کامل بازیهای ....... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
خراسان شمالي 1397/9/12 تاریخ گذشته
1397/09/11
10:40 ق.ظ
ترمیم مجموعه بازی کودکان در پارکهای سطح....
ترمیم مجموعه بازی کودکان در پارکهای سطح....... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
البرز 1397/9/11 تاریخ گذشته
1397/09/01
07:30 ق.ظ
تهیه حمل نصب مجموعه بازی پلی اتیلن کودکان + نصب کفپوش
تهیه حمل نصب مجموعه بازی پلی اتیلن کودکان + نصب کفپوش... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
فارس 1397/9/1 اعلام نشده
1397/08/29
15:09 ب.ظ
استانداردسازی مجموعه های بازی سطح شهر
استانداردسازی مجموعه های بازی سطح شهر... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
کرمانشاه 1397/8/26 تاریخ گذشته
1397/08/28
07:58 ق.ظ
خرید و نصب وسایل بازی و ست ورزشی تامین روشنایی و
خرید و نصب وسایل بازی و ست ورزشی تامین روشنایی و... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
کرمان 1397/8/28 تاریخ گذشته
1397/08/26
07:58 ق.ظ
خرید و نصب وسایل بازی و ست ورزشی و تامین روشنایی و محوطه سازی پارک گردشگری شهر
خرید و نصب وسایل بازی و ست ورزشی و تامین روشنایی و محوطه سازی پارک گردشگری شهر... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
کرمان 1397/8/26 تاریخ گذشته
1397/08/24
11:47 ق.ظ
تهیه حمل و نصب مجموعه بازی پلی اتیلن کودکان همراه با نصب
تهیه حمل و نصب مجموعه بازی پلی اتیلن کودکان همراه با نصب... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
فارس 1397/8/24 تاریخ گذشته
1397/08/23
07:26 ق.ظ
خرید کفپوش کرانوالی زمین بازی کودکان
خرید کفپوش کرانوالی زمین بازی کودکان... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1397/8/23 اعلام نشده
1397/08/21
07:32 ق.ظ
خرید لوازم بازی کودکان و لوازم ورزشی بدنسازی
خرید لوازم بازی کودکان و لوازم ورزشی بدنسازی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1397/8/21 اعلام نشده
1397/08/09
14:32 ب.ظ
خرید استخرهای گرد پیش ساخته
خرید استخرهای گرد پیش ساخته... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
سيستان و بلوچستان 1397/8/7 تاریخ گذشته
1397/08/07
14:18 ب.ظ
تهیه حمل و نصب مجموعه بازی پلی اتیلن کودکان همراه با نصب
تهیه حمل و نصب مجموعه بازی پلی اتیلن کودکان همراه با نصب... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
فارس 1397/8/7 تاریخ گذشته
1397/08/06
14:40 ب.ظ
واگذاری شهربازی پارک سیمرغ
واگذاری شهربازی پارک سیمرغ... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
سمنان 1397/8/6 تاریخ گذشته
1397/08/05
15:45 ب.ظ
خرید و نصب وسایل بازی کودکان و نیمکت و سطل زباله -- منطقه
خرید و نصب وسایل بازی کودکان و نیمکت و سطل زباله -- منطقه... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1397/8/5 اعلام نشده