1398/05/28
20:08 ب.ظ
مجموعه بازی پلی اتیلن
مجموعه بازی پلی اتیلن... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
کرمان 1398/5/28 تاریخ گذشته
1398/05/24
14:46 ب.ظ
1 دستگاه مجموعه بازی پارکی پلی اتیلن
1 دستگاه مجموعه بازی پارکی پلی اتیلن... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
فارس 1398/5/24 تاریخ گذشته
11:35 ق.ظ
خرید مجموعه بازی کودکان
خرید مجموعه بازی کودکان... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
يزد 1398/5/24 مهلت دار
1398/05/23
11:30 ق.ظ
طرح راه اندازی لوازم بازی کودکان و واگذاری پیست اسکیت و نگهداری پارک ریبوار به صورت جامع
طرح راه اندازی لوازم بازی کودکان و واگذاری پیست اسکیت و نگهداری پارک ریبوار به صورت جامع... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
کردستان 1398/5/23 مهلت دار
1398/05/22
14:23 ب.ظ
خرید لوازم بازی تکی و مجموعه کودکان
خرید لوازم بازی تکی و مجموعه کودکان... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1398/5/22 اعلام نشده
1398/05/17
07:44 ق.ظ
سرمایه گذاری bot - تجهیز بهره برداری شهربازی در ابتدای غربی پارک
سرمایه گذاری bot - تجهیز بهره برداری شهربازی در ابتدای غربی پارک... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
سمنان 1398/5/17 اعلام نشده
1398/05/16
08:11 ق.ظ
سرمایه گذاری و مشارکت -- طرح راه اندازی لوازم بازی کودکان و پیست اسکیت و نگهداری پارک
سرمایه گذاری و مشارکت -- طرح راه اندازی لوازم بازی کودکان و پیست اسکیت و نگهداری پارک... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
کردستان 1398/5/16 اعلام نشده
1398/05/15
07:47 ق.ظ
واگذاری تامین نگهداری و ابیاری پارک جنگلی سید مرتضی
واگذاری تامین نگهداری و ابیاری پارک جنگلی سید مرتضی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
خراسان رضوي 1398/5/15 مهلت دار
1398/05/12
11:20 ق.ظ
نشیمن تاب پلی اتیلن بدونه پایه زنجیر
نشیمن تاب پلی اتیلن بدونه پایه زنجیر... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
همدان 1398/5/12 تاریخ گذشته
1398/05/10
12:32 ب.ظ
مجموعه بازی کودگان
مجموعه بازی کودگان... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
کرمان 1398/5/10 تاریخ گذشته
1398/05/07
18:54 ب.ظ
نشیمن تاب پلی اتیلن
نشیمن تاب پلی اتیلن... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
همدان 1398/5/7 تاریخ گذشته
1398/05/05
15:29 ب.ظ
پروژه ها شامل : تهیه و نصب پل پیاده همسطح ایستگاه و پل فلزی روی انهار در سطح منطقه
پروژه ها شامل : تهیه و نصب پل پیاده همسطح ایستگاه و پل فلزی روی انهار در سطح منطقه... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1398/5/5 اعلام نشده
09:59 ق.ظ
خرید کارت اعتباری 1000000 ریالی به تعداد 800 قطعه جهت استفاده
خرید کارت اعتباری 1000000 ریالی به تعداد 800 قطعه جهت استفاده... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1398/5/5 تاریخ گذشته
1398/04/30
18:21 ب.ظ
تهیه و نصب وسایل بازی پلی اتیلن و ست های ورزشی روستاها
تهیه و نصب وسایل بازی پلی اتیلن و ست های ورزشی روستاها... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
هرمزگان 1398/4/30 تاریخ گذشته
18:21 ب.ظ
تهیه و نصب وسایل بازی پلی اتیلن و ست های ورزشی روستاهای
تهیه و نصب وسایل بازی پلی اتیلن و ست های ورزشی روستاهای... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
هرمزگان 1398/4/30 تاریخ گذشته
1398/04/29
09:12 ق.ظ
ست ورزشی کودکان شامل اسباب بازی سرسره قلعه
ست ورزشی کودکان شامل اسباب بازی سرسره قلعه... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
اردبيل 1398/4/29 تاریخ گذشته
1398/04/24
18:14 ب.ظ
جوشکاری تعمیر رنگ امیزی نقاشی رنگ روغنی وسایل شهربازی
جوشکاری تعمیر رنگ امیزی نقاشی رنگ روغنی وسایل شهربازی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
کرمانشاه 1398/4/24 تاریخ گذشته
1398/04/17
11:47 ق.ظ
کالاهای ست بازی پلی اتیلن وست ورزشی
کالاهای ست بازی پلی اتیلن وست ورزشی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
کردستان 1398/4/17 تاریخ گذشته
1398/04/12
19:35 ب.ظ
مجموعه بازی پلی اتیلن 21 نفره
مجموعه بازی پلی اتیلن 21 نفره... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
خراسان شمالي 1398/4/12 تاریخ گذشته
15:29 ب.ظ
مجموعه بازی پلی اتیلن
مجموعه بازی پلی اتیلن... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1398/4/12 تاریخ گذشته
1398/04/09
09:43 ق.ظ
خرید نصب و راه اندازی و اخذ استاندارد
خرید نصب و راه اندازی و اخذ استاندارد... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
آذربايجان غربي 1398/4/9 تاریخ گذشته
1398/04/05
10:23 ق.ظ
خرید نصب و راه اندازی و اخذ استاندارد ملی ایران  برای تجهیزات
خرید نصب و راه اندازی و اخذ استاندارد ملی ایران برای تجهیزات... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
آذربايجان غربي 1398/4/5 تاریخ گذشته
1398/03/28
13:03 ب.ظ
پروژه ها شامل : کنترل و مبارزه با جانوران مضرشهری -میز پینگ پنگ فوتبال دستی ومیز شطرنج مورد
پروژه ها شامل : کنترل و مبارزه با جانوران مضرشهری -میز پینگ پنگ فوتبال دستی ومیز شطرنج مورد... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1398/3/28 اعلام نشده
1398/03/24
09:58 ق.ظ
تجهیز بخش کودک  خرید اساب بازی
تجهیز بخش کودک خرید اساب بازی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
قزوين 1398/3/23 تاریخ گذشته
1398/03/21
13:15 ب.ظ
خرید ملزومات اتاق بازی کودکان
خرید ملزومات اتاق بازی کودکان... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
البرز 1398/3/21 تاریخ گذشته
1398/03/20
13:47 ب.ظ
مجموعه بازی پلی اتیلن کودکان با ابعاد 11*17
مجموعه بازی پلی اتیلن کودکان با ابعاد 11*17... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
همدان 1398/3/20 تاریخ گذشته
12:50 ب.ظ
مجموعه بازی پلی اتیلن قطعات غیرفلزی از جنس پلی اتیلن با کیفیت درجه یک
مجموعه بازی پلی اتیلن قطعات غیرفلزی از جنس پلی اتیلن با کیفیت درجه یک... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
خراسان جنوبي 1398/3/20 تاریخ گذشته
1398/03/07
19:26 ب.ظ
جوشکاری تعمیر رنگ امیزی و نقاشی با رنگ روغنی وسایل شهربازی
جوشکاری تعمیر رنگ امیزی و نقاشی با رنگ روغنی وسایل شهربازی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
کرمانشاه 1398/3/7 تاریخ گذشته
1398/03/02
08:54 ق.ظ
تاب ویلایی
تاب ویلایی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1398/3/2 تاریخ گذشته
1398/02/31
08:54 ق.ظ
خرید ملزومات جهت تجهیز اتاق بازی کودکان
خرید ملزومات جهت تجهیز اتاق بازی کودکان... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
البرز 1398/2/31 تاریخ گذشته
1398/02/30
18:48 ب.ظ
تعمیر و تعویض قطعات فرسوده مجموعه های بازی سطح شهر
تعمیر و تعویض قطعات فرسوده مجموعه های بازی سطح شهر... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
کرمانشاه 1398/2/30 تاریخ گذشته
15:21 ب.ظ
خرید و نصب تجهیزات بازی کودکان نوجوانان وست ورزشی بزرگسالان پارکی
خرید و نصب تجهیزات بازی کودکان نوجوانان وست ورزشی بزرگسالان پارکی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
قم 1398/2/30 تاریخ گذشته
1398/02/28
07:45 ق.ظ
مجموعه بازی پلی اتیلن کودکان
مجموعه بازی پلی اتیلن کودکان... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
چهارمحال بختياري 1398/2/28 تاریخ گذشته
1398/02/24
08:02 ق.ظ
مجموعه بازی 2 تاب
مجموعه بازی 2 تاب... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
خراسان شمالي 1398/2/24 تاریخ گذشته
1398/02/22
19:32 ب.ظ
خرید تاب 2نفره و میز پینگ پونگ و مجموعه بازی سرسره تونلی
خرید تاب 2نفره و میز پینگ پونگ و مجموعه بازی سرسره تونلی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
خراسان جنوبي 1398/2/22 تاریخ گذشته
1398/01/27
19:23 ب.ظ
مجموعه بازی سرسره تونلی و مارپیچ و محافظ وپله
مجموعه بازی سرسره تونلی و مارپیچ و محافظ وپله... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
کردستان 1398/1/27 تاریخ گذشته
1398/01/26
13:10 ب.ظ
سرمایه گذازی جهت نصب دستگاه ها و وسایل بازی
سرمایه گذازی جهت نصب دستگاه ها و وسایل بازی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
کرمان 1398/1/26 اعلام نشده
1398/01/20
17:17 ب.ظ
تهیه و حمل و نصب مجموعه بازی کودکان پلی اتیلن
تهیه و حمل و نصب مجموعه بازی کودکان پلی اتیلن... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
خراسان شمالي 1398/1/20 تاریخ گذشته
1398/01/19
11:13 ق.ظ
پروژه خرید و حمل و نصب وسایل بازی
پروژه خرید و حمل و نصب وسایل بازی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
البرز 1398/1/19 تاریخ گذشته
1397/12/25
09:29 ق.ظ
مجموعه ست بازی کودکان و سرسره تونلی و مارپیچ
مجموعه ست بازی کودکان و سرسره تونلی و مارپیچ... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
کرمانشاه 1397/12/25 تاریخ گذشته
1397/12/20
10:41 ق.ظ
تهیه و خرید اسباب بازی کودکان
تهیه و خرید اسباب بازی کودکان... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
کرمانشاه 1397/12/20 تاریخ گذشته
1397/12/19
13:44 ب.ظ
خرید و تحویل 11000 متر مربع کفپوش ایمنی
خرید و تحویل 11000 متر مربع کفپوش ایمنی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1397/12/19 اعلام نشده
1397/12/14
15:20 ب.ظ
خرید حمل و نصب وسایل بازی پارک و مجموعه های بازی پلی اتین
خرید حمل و نصب وسایل بازی پارک و مجموعه های بازی پلی اتین... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
البرز 1397/12/14 تاریخ گذشته
13:45 ب.ظ
واگذاری پروژه ها در 7 ردیف: ابرسانی فضای سبز سطح منطقه و
واگذاری پروژه ها در 7 ردیف: ابرسانی فضای سبز سطح منطقه و... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1397/12/14 اعلام نشده
10:30 ق.ظ
مجموعه بازی ترکیبی سرسره  و تونل ارتباطی جنس فایبر گلاس
مجموعه بازی ترکیبی سرسره و تونل ارتباطی جنس فایبر گلاس... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
مركزي 1397/12/14 تاریخ گذشته
1397/12/13
14:02 ب.ظ
مجموعه بازی پلی اتیلن  جهت نصب در پارک
مجموعه بازی پلی اتیلن جهت نصب در پارک... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
مركزي 1397/12/13 تاریخ گذشته
13:59 ب.ظ
یک دستگاه مجموعه بازی پلی اتیلن
یک دستگاه مجموعه بازی پلی اتیلن... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
مركزي 1397/12/13 تاریخ گذشته