1397/09/25
11:21 ق.ظ
سیبل کامل الکترونیکی تیراندازی
سیبل کامل الکترونیکی تیراندازی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
آذربايجان غربي 1397/9/25 مهلت دار
08:42 ق.ظ
کفپوش تاتامی ابعاد11*1
کفپوش تاتامی ابعاد11*1... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1397/9/25 مهلت دار
08:34 ق.ظ
تهیه مصالح ساخت بارگیری و نصب لاکر رختکن در مجموعه ورزشی
تهیه مصالح ساخت بارگیری و نصب لاکر رختکن در مجموعه ورزشی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1397/9/25 مهلت دار
08:30 ق.ظ
تشک کشتی پلی اتیلنی مدل باشگاهی  ضخامت 53
تشک کشتی پلی اتیلنی مدل باشگاهی ضخامت 53... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
ايلام 1397/9/25 مهلت دار
1397/09/24
14:19 ب.ظ
خرید حمل نصب صندلی های تماشاچیان استادیوم 3000 نفری ازادی
خرید حمل نصب صندلی های تماشاچیان استادیوم 3000 نفری ازادی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
آذربايجان غربي 1397/9/24 مهلت دار
13:54 ب.ظ
خرید و نصب 50 عدد لاکر ایستادیوم 5000 نفری رودبار
خرید و نصب 50 عدد لاکر ایستادیوم 5000 نفری رودبار... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
گيلان 1397/9/24 مهلت دار
1397/09/22
10:51 ق.ظ
تکمیل فاز اول استادیوم 5000 نفری
تکمیل فاز اول استادیوم 5000 نفری... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
گيلان 1397/9/22 تاریخ گذشته
10:48 ق.ظ
صندلی پلاستیکی استادیومی
صندلی پلاستیکی استادیومی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
يزد 1397/9/22 تاریخ گذشته
10:27 ق.ظ
دستگاه استپر وسایل ورزشی امادگی جسمانی
دستگاه استپر وسایل ورزشی امادگی جسمانی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
سمنان 1397/9/22 تاریخ گذشته
1397/09/21
11:15 ق.ظ
خرید حمل نصب صندلی های تماشاچیان استادیوم 3000 نفری ازاد
خرید حمل نصب صندلی های تماشاچیان استادیوم 3000 نفری ازاد... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
آذربايجان غربي 1397/9/21 مهلت دار
09:59 ق.ظ
کاپ قهرمانی
کاپ قهرمانی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1397/9/21 تاریخ گذشته
09:24 ق.ظ
خرید صندلی  پشتی دار  از جنس پلی اورتان سخت
خرید صندلی پشتی دار از جنس پلی اورتان سخت... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
کردستان 1397/9/21 مهلت دار
1397/09/20
16:38 ب.ظ
سیبل کامل الکترونیکی تیراندازی ثابت 10 متر بادی
سیبل کامل الکترونیکی تیراندازی ثابت 10 متر بادی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
مركزي 1397/9/20 تاریخ گذشته
12:48 ب.ظ
خرید و نصب کفپوش سالن ورزشی چندمنظوره دانشگاه
خرید و نصب کفپوش سالن ورزشی چندمنظوره دانشگاه... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
قم 1397/9/20 تاریخ گذشته
11:57 ق.ظ
تهیه و نصب ضربه گیر دیوار سالن ورزشی
تهیه و نصب ضربه گیر دیوار سالن ورزشی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
خراسان جنوبي 1397/9/20 تاریخ گذشته
11:25 ق.ظ
صندلی پلاستیکی درجه 1
صندلی پلاستیکی درجه 1... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
گلستان 1397/9/20 تاریخ گذشته
11:24 ق.ظ
میله والیبال معمولی 7 جفت -میله والیبال تلسکوپی 8 جفت
میله والیبال معمولی 7 جفت -میله والیبال تلسکوپی 8 جفت... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
گلستان 1397/9/20 تاریخ گذشته
11:00 ق.ظ
خرید و نصب پانل ضربه گیر دیوار سالن ورزشی
خرید و نصب پانل ضربه گیر دیوار سالن ورزشی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
همدان 1397/9/20 تاریخ گذشته
10:17 ق.ظ
خرید و نصب تجهیزات ورزشی سالن ژیمناستیک
خرید و نصب تجهیزات ورزشی سالن ژیمناستیک... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
خراسان رضوي 1397/9/20 تاریخ گذشته
1397/09/19
13:40 ب.ظ
خرید تجهیزات  ورزشی شهرستان
خرید تجهیزات ورزشی شهرستان... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
هرمزگان 1397/9/19 تاریخ گذشته
1397/09/18
15:09 ب.ظ
جمع اوری و تعویض کفپوش سالن ورزشی
جمع اوری و تعویض کفپوش سالن ورزشی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
خراسان شمالي 1397/9/18 تاریخ گذشته
12:37 ب.ظ
خرید و نصب و راه اندازی کف پوش سالن ورزشی به
خرید و نصب و راه اندازی کف پوش سالن ورزشی به... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
هرمزگان 1397/9/18 تاریخ گذشته
12:22 ب.ظ
کفش کوهنوردی و بارانی پانچو
کفش کوهنوردی و بارانی پانچو... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
کردستان 1397/9/18 تاریخ گذشته
10:58 ق.ظ
ضربه گیر دیوار پلی اورتان
ضربه گیر دیوار پلی اورتان... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
خوزستان 1397/9/18 تاریخ گذشته
10:48 ق.ظ
خرید تجهیزات ورزشی
خرید تجهیزات ورزشی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
خراسان شمالي 1397/9/18 تاریخ گذشته
08:29 ق.ظ
سالن 2 هزار نفری
سالن 2 هزار نفری... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
آذربايجان شرقي 1397/9/18 تاریخ گذشته
08:29 ق.ظ
زنگ یک عدد تشک گودال 80 متر میل 25 جفت
زنگ یک عدد تشک گودال 80 متر میل 25 جفت... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
آذربايجان شرقي 1397/9/18 تاریخ گذشته
1397/09/17
14:44 ب.ظ
کف پوش گرانولی به ضخامت 10 متر مربع و در ابعاد
کف پوش گرانولی به ضخامت 10 متر مربع و در ابعاد... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
يزد 1397/9/17 تاریخ گذشته
14:07 ب.ظ
خرید و نصب ست ورزشی پارکی  در مجموعه فضای باز شهید
خرید و نصب ست ورزشی پارکی در مجموعه فضای باز شهید... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
کردستان 1397/9/17 تاریخ گذشته
11:27 ق.ظ
موکت - زنگ - سیستم صوتی و تشک - سالن باستانی
موکت - زنگ - سیستم صوتی و تشک - سالن باستانی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
آذربايجان شرقي 1397/9/17 تاریخ گذشته
11:26 ق.ظ
صندلی تماشاگران و صندلی سالن همایش و یونیت هیتر
صندلی تماشاگران و صندلی سالن همایش و یونیت هیتر... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
آذربايجان شرقي 1397/9/17 تاریخ گذشته
08:45 ق.ظ
ست لباس ورزشی مردانه سایز جور جنس پلی استر پلی
ست لباس ورزشی مردانه سایز جور جنس پلی استر پلی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
کردستان 1397/9/17 تاریخ گذشته
1397/09/15
14:14 ب.ظ
خرید تجهیزات دو میدانی
خرید تجهیزات دو میدانی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
قزوين 1397/9/15 تاریخ گذشته
13:23 ب.ظ
تخته دارت سان فلکس
تخته دارت سان فلکس... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
چهارمحال بختياري 1397/9/15 تاریخ گذشته
11:20 ق.ظ
خرید پیراهن وشورت و طناب ورزشی
خرید پیراهن وشورت و طناب ورزشی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1397/9/15 تاریخ گذشته
1397/09/14
11:55 ق.ظ
خرید یک دستگاه تردمیل برای سالن ورزشی
خرید یک دستگاه تردمیل برای سالن ورزشی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
خراسان جنوبي 1397/9/14 تاریخ گذشته
11:54 ق.ظ
خرید 1 دستگاه تردمیل باشگاهی
خرید 1 دستگاه تردمیل باشگاهی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
خراسان جنوبي 1397/9/14 تاریخ گذشته
11:39 ق.ظ
دیواره صخره نوردی بدنه چوبی
دیواره صخره نوردی بدنه چوبی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
آذربايجان غربي 1397/9/14 تاریخ گذشته
1397/09/13
14:23 ب.ظ
خرید توپ فوتبال و والیبال و فوتسال
خرید توپ فوتبال و والیبال و فوتسال... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1397/9/13 تاریخ گذشته
13:59 ب.ظ
کفپوش کف سالن ورزشی
کفپوش کف سالن ورزشی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
کرمان 1397/9/13 تاریخ گذشته
13:00 ب.ظ
دروازه هندبال سالن های ورزشی
دروازه هندبال سالن های ورزشی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
قم 1397/9/13 تاریخ گذشته
12:59 ب.ظ
پایه والیبال تلسکوپی  سالن های
پایه والیبال تلسکوپی سالن های... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
قم 1397/9/13 تاریخ گذشته
12:59 ب.ظ
پایه والیبال طرح تایگر سالن های ورزشی
پایه والیبال طرح تایگر سالن های ورزشی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
قم 1397/9/13 تاریخ گذشته
12:57 ب.ظ
خرید تاتامی رزمی 30 م م
خرید تاتامی رزمی 30 م م... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
قزوين 1397/9/13 تاریخ گذشته
06:43 ق.ظ
خرید تشک کشتی و
خرید تشک کشتی و... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1397/9/12 تاریخ گذشته
1397/09/12
13:34 ب.ظ
خرید البسه ورزشی
خرید البسه ورزشی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
گيلان 1397/9/12 تاریخ گذشته
12:55 ب.ظ
1600 دست گرمکن و شلوار مردانه
1600 دست گرمکن و شلوار مردانه... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
خراسان رضوي 1397/9/12 تاریخ گذشته
10:41 ق.ظ
تهیه و نصب کفپوش سالن ....
تهیه و نصب کفپوش سالن ....... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
سمنان 1397/9/12 تاریخ گذشته
07:48 ق.ظ
خرید پیراهن شورت وطناب ورزشی
خرید پیراهن شورت وطناب ورزشی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1397/9/12 تاریخ گذشته
1397/09/11
16:58 ب.ظ
گرانول پلی اتیلن سنگین گرید HDPE XS10B کیسه 25 کیلو گرمی
گرانول پلی اتیلن سنگین گرید HDPE XS10B کیسه 25 کیلو گرمی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
مركزي 1397/9/11 تاریخ گذشته