1398/05/28
12:27 ب.ظ
پکیچ تجهیزات صخره نوردی
پکیچ تجهیزات صخره نوردی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
ايلام 1398/5/28 مهلت دار
1398/05/27
11:57 ق.ظ
وسایل ورزشی به تعداد 120 قلم
وسایل ورزشی به تعداد 120 قلم... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
لرستان 1398/5/27 مهلت دار
1398/05/26
19:13 ب.ظ
تهیه و حمل و نصب صندلیهای تماشاچیان استادیوم 5000 نفری
تهیه و حمل و نصب صندلیهای تماشاچیان استادیوم 5000 نفری... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
مازندران 1398/5/26 مهلت دار
11:24 ق.ظ
تجهیزات ورزشی
تجهیزات ورزشی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
کردستان 1398/5/26 تاریخ گذشته
1398/05/23
14:25 ب.ظ
سرویس و بازدید دستگاه های بدنسازی 50 سرویس
سرویس و بازدید دستگاه های بدنسازی 50 سرویس... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1398/5/23 تاریخ گذشته
12:31 ب.ظ
نیمکت تاشو تماشاچی و نیمکت ذخیره بازیکنان
نیمکت تاشو تماشاچی و نیمکت ذخیره بازیکنان... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
سمنان 1398/5/23 تاریخ گذشته
1398/05/22
10:56 ق.ظ
تیر دروازه
تیر دروازه... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
بوشهر 1398/5/22 تاریخ گذشته
1398/05/20
12:53 ب.ظ
دوچرخه تک سرعته ساده
دوچرخه تک سرعته ساده... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
کرمان 1398/5/20 تاریخ گذشته
11:24 ق.ظ
خرید تجهیزات تربیت بدنی
خرید تجهیزات تربیت بدنی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
خراسان رضوي 1398/5/20 تاریخ گذشته
1398/05/19
15:13 ب.ظ
وسایل و دستگاه های ورزشی
وسایل و دستگاه های ورزشی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
خوزستان 1398/5/19 تاریخ گذشته
1398/05/16
14:13 ب.ظ
تجهیزات و لوازم ورزشی
تجهیزات و لوازم ورزشی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
مركزي 1398/5/16 تاریخ گذشته
11:41 ق.ظ
طناب ورزشی کد 6 دانش اموز ابتدایی
طناب ورزشی کد 6 دانش اموز ابتدایی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
اصفهان 1398/5/16 تاریخ گذشته
1398/05/15
18:48 ب.ظ
پوشاک ورزشی
پوشاک ورزشی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
کهگیلویه و بویراحمد 1398/5/15 تاریخ گذشته
18:48 ب.ظ
پوشاک والیبال و فوتسال
پوشاک والیبال و فوتسال... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
کهگیلویه و بویراحمد 1398/5/15 تاریخ گذشته
18:21 ب.ظ
خرید گروه 2 اقلام ورزشی
خرید گروه 2 اقلام ورزشی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
کرمان 1398/5/15 تاریخ گذشته
18:16 ب.ظ
خرید اقلام ورزشی
خرید اقلام ورزشی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
کرمان 1398/5/15 تاریخ گذشته
15:07 ب.ظ
خرید لوازم توپ ورزشی
خرید لوازم توپ ورزشی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
خراسان رضوي 1398/5/15 تاریخ گذشته
11:39 ق.ظ
ست لباس ورزشی شامل پیراهن و شورت ورزشی
ست لباس ورزشی شامل پیراهن و شورت ورزشی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
کهگیلویه و بویراحمد 1398/5/15 تاریخ گذشته
10:41 ق.ظ
خرید میز پینگ پنگ
خرید میز پینگ پنگ... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
کردستان 1398/5/15 تاریخ گذشته
10:30 ق.ظ
تهیه و تامین اقلام ورزشی
تهیه و تامین اقلام ورزشی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
کرمان 1398/5/15 تاریخ گذشته
10:04 ق.ظ
دستگاه بدنسازی خیاطه
دستگاه بدنسازی خیاطه... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
خوزستان 1398/5/15 تاریخ گذشته
10:01 ق.ظ
خرید لوازم ورزشی مجتمع سنگ اهن سنگان
خرید لوازم ورزشی مجتمع سنگ اهن سنگان... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
خراسان رضوي 1398/5/15 تاریخ گذشته
10:00 ق.ظ
خرید لوازم ورزشی
خرید لوازم ورزشی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
خراسان رضوي 1398/5/15 تاریخ گذشته
1398/05/14
19:16 ب.ظ
دستگاه ورزشی چندکاره بدنسازی
دستگاه ورزشی چندکاره بدنسازی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1398/5/14 تاریخ گذشته
14:25 ب.ظ
عینک شنا جنس اعلا مسابقاتی
عینک شنا جنس اعلا مسابقاتی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1398/5/14 تاریخ گذشته
14:21 ب.ظ
ساک ورزشی جنس مرغوب درجه یک صادراتی پارچه نانو
ساک ورزشی جنس مرغوب درجه یک صادراتی پارچه نانو... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1398/5/14 تاریخ گذشته
08:34 ق.ظ
خرید 130 دستگاه دوچرخه دنده ای
خرید 130 دستگاه دوچرخه دنده ای... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1398/5/14 اعلام نشده
1398/05/13
14:59 ب.ظ
توپ مانع کاسه ایی
توپ مانع کاسه ایی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
خوزستان 1398/5/13 تاریخ گذشته
1398/05/12
12:37 ب.ظ
توپهای فوتبال فوتسال و والیبال
توپهای فوتبال فوتسال و والیبال... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1398/5/12 تاریخ گذشته
12:36 ب.ظ
پیراهن وشورت و طناب ورزشی
پیراهن وشورت و طناب ورزشی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1398/5/12 تاریخ گذشته
10:28 ق.ظ
تور دروازه فوتبال و تیر دروازه الیومینیومی
تور دروازه فوتبال و تیر دروازه الیومینیومی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
کردستان 1398/5/12 تاریخ گذشته
10:27 ق.ظ
وسایل زورخانه
وسایل زورخانه... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
کردستان 1398/5/12 تاریخ گذشته
1398/05/10
14:24 ب.ظ
بسته ورزشی
بسته ورزشی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
آذربايجان شرقي 1398/5/10 تاریخ گذشته
11:11 ق.ظ
بسته ورزشی
بسته ورزشی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
آذربايجان شرقي 1398/5/10 تاریخ گذشته
09:56 ق.ظ
خرید اجناس طرح جامع کنترل و کاهش اسیب های اجتماعی
خرید اجناس طرح جامع کنترل و کاهش اسیب های اجتماعی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1398/5/10 تاریخ گذشته
09:56 ق.ظ
خرید لوزام ژیمناستیک
خرید لوزام ژیمناستیک... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1398/5/10 تاریخ گذشته
1398/05/09
20:11 ب.ظ
خرید لوازم سالن بدنسازی
خرید لوازم سالن بدنسازی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1398/5/9 تاریخ گذشته
18:08 ب.ظ
63 دستگاه دوچرخه کوهستان
63 دستگاه دوچرخه کوهستان... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
آذربايجان شرقي 1398/5/9 تاریخ گذشته
13:44 ب.ظ
خرید لوازم سالن بدنسازی
خرید لوازم سالن بدنسازی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1398/5/9 تاریخ گذشته
13:27 ب.ظ
اقلام ورزشی
اقلام ورزشی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1398/5/9 تاریخ گذشته
1398/05/08
18:15 ب.ظ
تایر و تیوب دوچرخه کورسی سایز 27
تایر و تیوب دوچرخه کورسی سایز 27... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1398/5/8 تاریخ گذشته
1398/05/07
18:51 ب.ظ
خرید میز فوتبال دستی 8 عدد -میز پینگ پنگ 5 عدد
خرید میز فوتبال دستی 8 عدد -میز پینگ پنگ 5 عدد... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1398/5/7 تاریخ گذشته
10:38 ق.ظ
توپ
توپ... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
آذربايجان غربي 1398/5/7 تاریخ گذشته
1398/05/06
19:12 ب.ظ
تاتامی استاندارد
تاتامی استاندارد... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
کرمان 1398/5/6 تاریخ گذشته
1398/05/05
13:46 ب.ظ
1 دستگاه دوچرخه  سایز 20
1 دستگاه دوچرخه سایز 20... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1398/5/5 تاریخ گذشته
11:24 ق.ظ
وسایل زورخانه
وسایل زورخانه... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
کردستان 1398/5/5 تاریخ گذشته
1398/05/03
14:00 ب.ظ
اقلام ورزشی شلوار جوراب توپ راکت شورت
اقلام ورزشی شلوار جوراب توپ راکت شورت... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
البرز 1398/5/3 تاریخ گذشته
1398/05/02
10:46 ق.ظ
خرید لوازم ورزشی
خرید لوازم ورزشی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
خراسان رضوي 1398/5/2 تاریخ گذشته
1398/05/01
14:52 ب.ظ
دستگاه پشت بازو - دستگاه قفسه - پرس سینه - دستگاه ساعد وزنه
دستگاه پشت بازو - دستگاه قفسه - پرس سینه - دستگاه ساعد وزنه... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
فارس 1398/5/1 تاریخ گذشته
1398/04/30
18:33 ب.ظ
خرید حمل و تخلیه و نصب پرچم کرنر و نیمکت ذخیره استادیوم
خرید حمل و تخلیه و نصب پرچم کرنر و نیمکت ذخیره استادیوم... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
سيستان و بلوچستان 1398/4/30 تاریخ گذشته