1397/11/30
10:11 ق.ظ
دوازه و میله والیبال
دوازه و میله والیبال... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
سيستان و بلوچستان 1397/11/30 مهلت دار
1397/11/29
17:40 ب.ظ
خرید حمل نصب راه اندازی تجهیزات ورزشی استادیوم 5000 نفری
خرید حمل نصب راه اندازی تجهیزات ورزشی استادیوم 5000 نفری... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
خراسان رضوي 1397/11/29 تاریخ گذشته
17:40 ب.ظ
خرید حمل و نصب 50 عدد لاکر جهت استادیوم
خرید حمل و نصب 50 عدد لاکر جهت استادیوم... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
خراسان رضوي 1397/11/29 تاریخ گذشته
15:59 ب.ظ
تجهیز سالن تیراندازی مجموعه وزرشی گل گهر
تجهیز سالن تیراندازی مجموعه وزرشی گل گهر... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
کرمان 1397/11/29 مهلت دار
1397/11/28
12:56 ب.ظ
گرمکن و شلوار ورزشی جنس استرج فری سایز
گرمکن و شلوار ورزشی جنس استرج فری سایز... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
خوزستان 1397/11/28 مهلت دار
1397/11/27
19:38 ب.ظ
خرید کفپوش ورزشی پلی یورتان
خرید کفپوش ورزشی پلی یورتان... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
کردستان 1397/11/27 مهلت دار
13:46 ب.ظ
خرید حمل و نصب لاکر بازیکنان و داوران در خطوط پروژه استادیوم 5000 نفری
خرید حمل و نصب لاکر بازیکنان و داوران در خطوط پروژه استادیوم 5000 نفری... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
همدان 1397/11/27 تاریخ گذشته
13:22 ب.ظ
خرید و نصب صندلی های تماشاچیان در خصوص پروژه مجموعه ورزشی خشت
خرید و نصب صندلی های تماشاچیان در خصوص پروژه مجموعه ورزشی خشت... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
فارس 1397/11/27 تاریخ گذشته
10:46 ق.ظ
خرید لباس ورزشی برای پرسنل شهرداری
خرید لباس ورزشی برای پرسنل شهرداری... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
فارس 1397/11/27 اعلام نشده
1397/11/26
09:40 ق.ظ
فوتبال دستی مدل GS-ST-1066ابعاد 144*76 سانتی متر
فوتبال دستی مدل GS-ST-1066ابعاد 144*76 سانتی متر... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
کرمانشاه 1397/11/25 تاریخ گذشته
1397/11/24
19:32 ب.ظ
دروازه ثابت فوتبال الومینیومی
دروازه ثابت فوتبال الومینیومی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
بوشهر 1397/11/24 تاریخ گذشته
1397/11/23
11:38 ق.ظ
خرید اقلام ست ارتفاع و تجهیزات انفرادی و لوازم و تجهیزات ابرسانی
خرید اقلام ست ارتفاع و تجهیزات انفرادی و لوازم و تجهیزات ابرسانی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
زنجان 1397/11/23 مهلت دار
10:42 ق.ظ
پروژه خرید ست ورزشی14 تیکه جهت پارکهای سطح شهر
پروژه خرید ست ورزشی14 تیکه جهت پارکهای سطح شهر... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1397/11/23 تاریخ گذشته
1397/11/18
09:18 ق.ظ
خرید حمل تخلیه نصب صندلی تماشاچیان استادیوم
خرید حمل تخلیه نصب صندلی تماشاچیان استادیوم... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
خراسان رضوي 1397/11/18 تاریخ گذشته
09:17 ق.ظ
خرید حمل و نصب لاکر تیر دروازه نیمکت ذخیره و پرچم کرنر
خرید حمل و نصب لاکر تیر دروازه نیمکت ذخیره و پرچم کرنر... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
خراسان رضوي 1397/11/18 تاریخ گذشته
1397/11/17
09:39 ق.ظ
تجهیزات ورزشی خانه شامل صندلی دانش اموز
تجهیزات ورزشی خانه شامل صندلی دانش اموز... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
خراسان شمالي 1397/11/17 تاریخ گذشته
1397/11/16
17:29 ب.ظ
روکش تشک کشتی سایز 2*1 قطر 6 سانت 150 عدد
روکش تشک کشتی سایز 2*1 قطر 6 سانت 150 عدد... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
مازندران 1397/11/16 تاریخ گذشته
14:14 ب.ظ
تجهیز یک سالن بولینگ با شش خط بازی بلوازم جانبی برای مجتمع فرهنگی
تجهیز یک سالن بولینگ با شش خط بازی بلوازم جانبی برای مجتمع فرهنگی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
خوزستان 1397/11/16 اعلام نشده
1397/11/15
14:44 ب.ظ
خرید و نصب تجهیزات ورزشی مجموعه ورزشی
خرید و نصب تجهیزات ورزشی مجموعه ورزشی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
فارس 1397/11/15 تاریخ گذشته
11:57 ق.ظ
خرید حمل و نصب صندلی تماشاچیان و جایگاه ویژه سالن ورزشی
خرید حمل و نصب صندلی تماشاچیان و جایگاه ویژه سالن ورزشی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
فارس 1397/11/15 تاریخ گذشته
1397/11/14
14:07 ب.ظ
کفش ورزشی مردانه PU مدل دیروی  سایز 44-39 کارتن  12 جفتی
کفش ورزشی مردانه PU مدل دیروی سایز 44-39 کارتن 12 جفتی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
هرمزگان 1397/11/14 تاریخ گذشته
13:03 ب.ظ
تفنگ بادی و سیبل و عینک تیراندازی
تفنگ بادی و سیبل و عینک تیراندازی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
خراسان رضوي 1397/11/14 تاریخ گذشته
12:48 ب.ظ
تعمیر و سرویس تردمیل
تعمیر و سرویس تردمیل... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1397/11/14 تاریخ گذشته
1397/11/13
14:01 ب.ظ
تمدید -- خرید 1 دستگاه تله سیژ قفل ثایت 4 نفره استوک 1750 متر طول
تمدید -- خرید 1 دستگاه تله سیژ قفل ثایت 4 نفره استوک 1750 متر طول... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
اردبيل 1397/11/13 تاریخ گذشته
12:08 ب.ظ
طراحی و چاپ فول A4 طلاکوب300 گرمیUV برجسته طلاکوب سلفون مات
طراحی و چاپ فول A4 طلاکوب300 گرمیUV برجسته طلاکوب سلفون مات... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
خراسان شمالي 1397/11/13 تاریخ گذشته
1397/11/10
20:09 ب.ظ
خرید حمل و نصب صندلی های تماشاچیان و جایگاه
خرید حمل و نصب صندلی های تماشاچیان و جایگاه... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
فارس 1397/11/10 تاریخ گذشته
1397/11/09
12:42 ب.ظ
خرید تجهیزات و تعمیر و نگهداری اماکن ورزشی
خرید تجهیزات و تعمیر و نگهداری اماکن ورزشی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
خراسان رضوي 1397/11/9 تاریخ گذشته
1397/11/08
13:22 ب.ظ
دیوار پوش بالن ورزشی
دیوار پوش بالن ورزشی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
کرمانشاه 1397/11/8 تاریخ گذشته
13:20 ب.ظ
پیراهن شورت ورزشی نخی و کفش و جراب و زانوبند
پیراهن شورت ورزشی نخی و کفش و جراب و زانوبند... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
کرمانشاه 1397/11/8 تاریخ گذشته
11:38 ق.ظ
دستگاه بسکتبال سقفی الکتریکی مدل EBS
دستگاه بسکتبال سقفی الکتریکی مدل EBS... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
اصفهان 1397/11/8 تاریخ گذشته
1397/11/06
20:32 ب.ظ
تهیه و حمل و تخلیه صندلی جهت سکوی تماشاچی  سالن 1000 نفره
تهیه و حمل و تخلیه صندلی جهت سکوی تماشاچی سالن 1000 نفره... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
مركزي 1397/11/6 تاریخ گذشته
1397/11/04
14:15 ب.ظ
دیوارپوش بالن ورزشی
دیوارپوش بالن ورزشی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
کرمانشاه 1397/11/4 تاریخ گذشته
13:02 ب.ظ
گرمکن و شلوار ورزشی زنانه و مردانه برای دانش اموزان دوره دوم ابتدایی و اول متوسطه
گرمکن و شلوار ورزشی زنانه و مردانه برای دانش اموزان دوره دوم ابتدایی و اول متوسطه... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
خراسان رضوي 1397/11/4 تاریخ گذشته
12:15 ب.ظ
خرید تشک کشتی و تاتامی
خرید تشک کشتی و تاتامی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1397/11/4 تاریخ گذشته
09:30 ق.ظ
خرید توپ فوتبال فوتسال و والیبال
خرید توپ فوتبال فوتسال و والیبال... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1397/11/4 تاریخ گذشته
1397/11/01
14:31 ب.ظ
فوتبال دستی  مدل HG ابعاد 41*85 سانتی متر
فوتبال دستی مدل HG ابعاد 41*85 سانتی متر... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
مركزي 1397/11/1 تاریخ گذشته
13:47 ب.ظ
جوراب و گرمکن و شلوار ورزشی و کفش و کوله پشتی ورزشی
جوراب و گرمکن و شلوار ورزشی و کفش و کوله پشتی ورزشی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
خراسان شمالي 1397/11/1 تاریخ گذشته
08:59 ق.ظ
احداث پارک (جدولگذاری و ایجاد فضای سبز و خرید ست ورزشی و روشنایی) شهر
احداث پارک (جدولگذاری و ایجاد فضای سبز و خرید ست ورزشی و روشنایی) شهر... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
آذربايجان غربي 1397/11/1 تاریخ گذشته
1397/10/30
22:49 ب.ظ
خرید تجهیزات وسایل بدنسازی
خرید تجهیزات وسایل بدنسازی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
يزد 1397/10/30 تاریخ گذشته
22:33 ب.ظ
دستگاه جلو بازو لاری نشسته مدل D5 نام تجارتی  تن اسا
دستگاه جلو بازو لاری نشسته مدل D5 نام تجارتی تن اسا... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
خراسان شمالي 1397/10/30 تاریخ گذشته
12:08 ب.ظ
خرید لوازم ورزشی میز پینگ پنگ - تردمیل و
خرید لوازم ورزشی میز پینگ پنگ - تردمیل و... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
خراسان رضوي 1397/10/30 تاریخ گذشته
1397/10/28
09:40 ق.ظ
تور ورزشی توریافان
تور ورزشی توریافان... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
هرمزگان 1397/10/27 تاریخ گذشته
09:30 ق.ظ
پیست حرکات زمینی ژیمناستیک ابعاد 14*2 متر با چوب
پیست حرکات زمینی ژیمناستیک ابعاد 14*2 متر با چوب... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
فارس 1397/10/27 تاریخ گذشته
1397/10/27
13:18 ب.ظ
کفپوش سالن ورزشی چندمنظوره برای 2 سالن
کفپوش سالن ورزشی چندمنظوره برای 2 سالن... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
زنجان 1397/10/27 تاریخ گذشته
1397/10/26
14:09 ب.ظ
تلویزیون ال سی دی 40 اینچ و تشک سالن ورزشی و ترازو اندازه گیری و .. 7 ردیف
تلویزیون ال سی دی 40 اینچ و تشک سالن ورزشی و ترازو اندازه گیری و .. 7 ردیف... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
کهگیلویه و بویراحمد 1397/10/26 تاریخ گذشته
11:11 ق.ظ
7 ردیف اقلام ورزشی - پیراهن شلوار دستکش دروازه بانی و تی شرت و جوراب ساق بلند و کوتاه
7 ردیف اقلام ورزشی - پیراهن شلوار دستکش دروازه بانی و تی شرت و جوراب ساق بلند و کوتاه... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
اصفهان 1397/10/26 اعلام نشده
1397/10/24
10:02 ق.ظ
تامین اقلام شامل: کمد بایگانی - میز و صندلی معلم و دانش اموز 2 نفره - رایانه و ..
تامین اقلام شامل: کمد بایگانی - میز و صندلی معلم و دانش اموز 2 نفره - رایانه و ..... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
سيستان و بلوچستان 1397/10/24 تاریخ گذشته
1397/10/23
17:23 ب.ظ
خرید حمل و نصب کمد رختکن جهت پروژه
خرید حمل و نصب کمد رختکن جهت پروژه... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
آذربايجان غربي 1397/10/23 تاریخ گذشته
11:53 ق.ظ
کالا شامل :بالشتک LRB - کفپوش تاتامی  جنس فوم
کالا شامل :بالشتک LRB - کفپوش تاتامی جنس فوم... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
خراسان شمالي 1397/10/23 تاریخ گذشته
1397/10/22
11:58 ق.ظ
خرید حمل و نصب کمد رختکن جهت
خرید حمل و نصب کمد رختکن جهت... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
آذربايجان غربي 1397/10/22 تاریخ گذشته