1398/09/20
19:11 ب.ظ
تهیه و نصب چمن مصنوعی
تهیه و نصب چمن مصنوعی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
خراسان جنوبي 1398/9/20 تاریخ گذشته
19:06 ب.ظ
تهیه نصب چمن مصنوعی محمداباد
تهیه نصب چمن مصنوعی محمداباد... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
خراسان جنوبي 1398/9/20 تاریخ گذشته
19:06 ب.ظ
تهیه نصب چمن مصنوعی
تهیه نصب چمن مصنوعی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
خراسان جنوبي 1398/9/20 تاریخ گذشته
12:22 ب.ظ
تهیه و نصب چمن مصنوعی
تهیه و نصب چمن مصنوعی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
خراسان جنوبي 1398/9/20 تاریخ گذشته
1398/09/19
13:38 ب.ظ
تهیه نصب کفپوش در سوله ورزشی در مرکز انتقال نفت
تهیه نصب کفپوش در سوله ورزشی در مرکز انتقال نفت... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1398/9/19 مهلت دار
1398/09/18
19:25 ب.ظ
چمن مصنوعی مساحت 800 مترمربع
چمن مصنوعی مساحت 800 مترمربع... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
فارس 1398/9/18 تاریخ گذشته
1398/09/17
18:32 ب.ظ
تهیه و نصب چمن مصنوعی اسلامیه
تهیه و نصب چمن مصنوعی اسلامیه... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
خراسان جنوبي 1398/9/17 تاریخ گذشته
18:31 ب.ظ
تهیه و نصب چمن مصنوعی
تهیه و نصب چمن مصنوعی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
خراسان جنوبي 1398/9/17 تاریخ گذشته
18:31 ب.ظ
تهیه و نصب چمن مصنوعی
تهیه و نصب چمن مصنوعی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
خراسان جنوبي 1398/9/17 تاریخ گذشته
12:32 ب.ظ
کفپوش ویژه زمینهای روباز ورزشی
کفپوش ویژه زمینهای روباز ورزشی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
همدان 1398/9/17 تاریخ گذشته
1398/09/13
14:17 ب.ظ
کفپوش سالن ورزشی پلی اورتان 7 میل
کفپوش سالن ورزشی پلی اورتان 7 میل... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
زنجان 1398/9/13 تاریخ گذشته
1398/09/12
18:23 ب.ظ
چمن مصنوعی
چمن مصنوعی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
قم 1398/9/12 تاریخ گذشته
1398/09/11
15:08 ب.ظ
واگذاری پروژه ها شامل : نگهداری فضای سبز ناحیه
واگذاری پروژه ها شامل : نگهداری فضای سبز ناحیه... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1398/9/11 اعلام نشده
12:05 ب.ظ
نصب کفپوش سالن ورزشی
نصب کفپوش سالن ورزشی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
همدان 1398/9/11 تاریخ گذشته
1398/09/09
13:33 ب.ظ
تامین روشنایی سرپناه ایستکاهای اتوبوس و تاکسی -- خرید چمن مصنوعی منطقه
تامین روشنایی سرپناه ایستکاهای اتوبوس و تاکسی -- خرید چمن مصنوعی منطقه... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1398/9/9 اعلام نشده
1398/09/08
13:55 ب.ظ
خرید نصب اجرای چمن مصنوعی زمین فوتسال دانشگاه
خرید نصب اجرای چمن مصنوعی زمین فوتسال دانشگاه... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
خراسان رضوي 1398/9/6 تاریخ گذشته
1398/09/06
12:04 ب.ظ
خرید مصالح راهسازی جهت زیرسازی زمین ورزشی چمن مصنوعی
خرید مصالح راهسازی جهت زیرسازی زمین ورزشی چمن مصنوعی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
بوشهر 1398/9/5 تاریخ گذشته
1398/09/04
14:44 ب.ظ
کفپوش سالن
کفپوش سالن... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
قزوين 1398/9/4 تاریخ گذشته
1398/09/02
13:19 ب.ظ
کفپوش ورزشی پی وی سی زیر فوم دار
کفپوش ورزشی پی وی سی زیر فوم دار... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
چهارمحال بختياري 1398/9/2 تاریخ گذشته
13:19 ب.ظ
کفپوش سالن جانبازان
کفپوش سالن جانبازان... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
لرستان 1398/9/2 تاریخ گذشته
1398/08/23
12:52 ب.ظ
خرید مبلمان و مجموعه بازی پارکی
خرید مبلمان و مجموعه بازی پارکی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
سمنان 1398/8/23 تاریخ گذشته
1398/08/22
15:30 ب.ظ
کفپوش
کفپوش... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
زنجان 1398/8/22 تاریخ گذشته
1398/08/21
18:05 ب.ظ
خریدو نصب 8 عددزمین چمن مصنوعی
خریدو نصب 8 عددزمین چمن مصنوعی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
کرمان 1398/8/21 تاریخ گذشته
1398/08/19
18:43 ب.ظ
خرید چمن مصنوعی
خرید چمن مصنوعی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
مركزي 1398/8/19 تاریخ گذشته
1398/08/13
19:15 ب.ظ
اجرای کفپوش سالن ورزشی 700 مترمربع
اجرای کفپوش سالن ورزشی 700 مترمربع... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
زنجان 1398/8/13 تاریخ گذشته
1398/08/12
19:30 ب.ظ
خرید تجهیزات و اجرای چمن مصنوعی زمین ورزشی
خرید تجهیزات و اجرای چمن مصنوعی زمین ورزشی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
خراسان شمالي 1398/8/12 تاریخ گذشته
1398/08/11
15:44 ب.ظ
خرید کفپوش سالن جانبازان شهرستان
خرید کفپوش سالن جانبازان شهرستان... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
لرستان 1398/8/11 تاریخ گذشته
11:39 ق.ظ
کفپوش سالن ورزشی پی وی سی زیر فوم دار
کفپوش سالن ورزشی پی وی سی زیر فوم دار... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
چهارمحال بختياري 1398/8/11 تاریخ گذشته
1398/08/06
19:11 ب.ظ
خرید چمن مصنوعی همراه با نصب ان
خرید چمن مصنوعی همراه با نصب ان... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
مركزي 1398/8/6 تاریخ گذشته
1398/08/04
18:49 ب.ظ
کفپوش زمینهای روباز ورزشی
کفپوش زمینهای روباز ورزشی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
همدان 1398/8/4 تاریخ گذشته
15:16 ب.ظ
نصب چمن مصنوعی
نصب چمن مصنوعی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
آذربايجان غربي 1398/8/4 تاریخ گذشته
14:06 ب.ظ
خرید نصب و اجرای 150 متر سالن ورزشی
خرید نصب و اجرای 150 متر سالن ورزشی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1398/8/4 تاریخ گذشته
1398/08/02
14:52 ب.ظ
خرید و نصب 8 عدد زمین چمن مصنوعی کوچک در
خرید و نصب 8 عدد زمین چمن مصنوعی کوچک در... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
کرمان 1398/8/2 تاریخ گذشته
1398/08/01
19:03 ب.ظ
چمن مصنوعی سوپرمونوفیلامنت با الیاف هلندی و بکینگ 5 لایه
چمن مصنوعی سوپرمونوفیلامنت با الیاف هلندی و بکینگ 5 لایه... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
اصفهان 1398/8/1 تاریخ گذشته
10:17 ق.ظ
خرید و نصب8 عدد زمین چمن مصنوعی کوچک
خرید و نصب8 عدد زمین چمن مصنوعی کوچک... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
کرمان 1398/8/1 تاریخ گذشته
07:48 ق.ظ
خرید و نصب 8 عدد زمین چمن مصنوعی کوچک در سطح شهرهای
خرید و نصب 8 عدد زمین چمن مصنوعی کوچک در سطح شهرهای... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
کرمان 1398/8/1 تاریخ گذشته
1398/07/30
14:35 ب.ظ
خرید و نصب چمن مصنوعی
خرید و نصب چمن مصنوعی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
آذربايجان غربي 1398/7/30 تاریخ گذشته
1398/07/29
08:47 ق.ظ
زیرسازی تهیه نصب و اجرای چمن مصنوعی جهت زمین شماره 2
زیرسازی تهیه نصب و اجرای چمن مصنوعی جهت زمین شماره 2... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1398/7/29 تاریخ گذشته
1398/07/28
19:07 ب.ظ
کف پوش ورزشی مخصوص
کف پوش ورزشی مخصوص... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
هرمزگان 1398/7/28 تاریخ گذشته
15:28 ب.ظ
احداث شبکه ابیاری تحت فشار و تجهیز ایستگاه پمپاژ
احداث شبکه ابیاری تحت فشار و تجهیز ایستگاه پمپاژ... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1398/7/28 اعلام نشده
1398/07/24
15:10 ب.ظ
مناسب سازی فضای شهری
مناسب سازی فضای شهری... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1398/7/24 اعلام نشده
13:02 ب.ظ
چمن مصنوعی و چسب چمن
چمن مصنوعی و چسب چمن... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
خراسان شمالي 1398/7/24 تاریخ گذشته
08:56 ق.ظ
تکمیل مجموعه ورزشی کهنک و تهیه و نصب چمن
تکمیل مجموعه ورزشی کهنک و تهیه و نصب چمن... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1398/7/24 اعلام نشده
1398/07/23
11:43 ق.ظ
تعمیر کفپوش سالن ورزشی و خط کشی
تعمیر کفپوش سالن ورزشی و خط کشی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
فارس 1398/7/23 تاریخ گذشته
1398/07/22
13:48 ب.ظ
عملیات رفت و روب و جمع اوری مکانیزه پسماند
عملیات رفت و روب و جمع اوری مکانیزه پسماند... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1398/7/22 اعلام نشده
11:05 ق.ظ
اجرای پوشش چمن مصنوعی زمین
اجرای پوشش چمن مصنوعی زمین... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
کردستان 1398/7/22 تاریخ گذشته
1398/07/21
14:51 ب.ظ
تهیه و نصب چمن مصنوعی جهت زمین
تهیه و نصب چمن مصنوعی جهت زمین... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
همدان 1398/7/21 تاریخ گذشته
09:54 ق.ظ
تهیه و نصب چمن مصنوعی  جهت زمین فوتبال
تهیه و نصب چمن مصنوعی جهت زمین فوتبال... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
همدان 1398/7/21 تاریخ گذشته
1398/07/20
09:22 ق.ظ
تهیه نصب چمن مصنوعی جهت زمین فوتبال شهر
تهیه نصب چمن مصنوعی جهت زمین فوتبال شهر... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
همدان 1398/7/20 تاریخ گذشته