1398/05/22
13:10 ب.ظ
ساماندهی سالنهای ورزشی  - تعویض کفپوش و رنگ امیزی
ساماندهی سالنهای ورزشی - تعویض کفپوش و رنگ امیزی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
مازندران 1398/5/22 اعلام نشده
1398/05/20
18:08 ب.ظ
چمن مصنوعی گز بلند
چمن مصنوعی گز بلند... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
بوشهر 1398/5/20 تاریخ گذشته
12:44 ب.ظ
کفپوش سالن
کفپوش سالن... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
سيستان و بلوچستان 1398/5/20 تاریخ گذشته
11:37 ق.ظ
کفپوش برای سالن ورزشی
کفپوش برای سالن ورزشی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
البرز 1398/5/20 تاریخ گذشته
1398/05/16
12:30 ب.ظ
پیمانکار تهیه حمل و نصب چمن مصنوعی ورزشی در زمین
پیمانکار تهیه حمل و نصب چمن مصنوعی ورزشی در زمین... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
کرمان 1398/5/16 اعلام نشده
07:39 ق.ظ
خرید کفپوش سالن والیبال 830 متررمبع
خرید کفپوش سالن والیبال 830 متررمبع... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1398/5/16 تاریخ گذشته
1398/05/15
07:35 ق.ظ
انجام 10 ردیف پروژه تکمیل زمین چمن مصنوعی مدارس استان
انجام 10 ردیف پروژه تکمیل زمین چمن مصنوعی مدارس استان... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
ايلام 1398/5/15 تاریخ گذشته
1398/05/14
13:36 ب.ظ
تهیه حمل و نصب چمن مصنوعی ورزشی در زمین استادیوم
تهیه حمل و نصب چمن مصنوعی ورزشی در زمین استادیوم... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
کرمان 1398/5/14 اعلام نشده
13:35 ب.ظ
پروژه ها شامل : نگهداری فضای سبز ناحیه 3و5- نگهداری فضای سبز جنگل کاری
پروژه ها شامل : نگهداری فضای سبز ناحیه 3و5- نگهداری فضای سبز جنگل کاری... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1398/5/14 اعلام نشده
12:06 ب.ظ
پروژه ساماندهی ورزشی غدیر و کوثر امل تعویض کفپوش رنگ امیزی
پروژه ساماندهی ورزشی غدیر و کوثر امل تعویض کفپوش رنگ امیزی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
مازندران 1398/5/14 مهلت دار
1398/05/13
13:29 ب.ظ
خرید و نصب کفپوش ورزشی پلی پروپلین
خرید و نصب کفپوش ورزشی پلی پروپلین... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
فارس 1398/5/13 تاریخ گذشته
1398/05/09
13:07 ب.ظ
تولید کفپوش گرانولی زمین بازی
تولید کفپوش گرانولی زمین بازی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
تهران 1398/5/9 اعلام نشده
1398/05/08
10:37 ق.ظ
کفپوش ورزشی
کفپوش ورزشی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
کرمانشاه 1398/5/8 تاریخ گذشته
1398/05/05
15:13 ب.ظ
چمن مصنوعی روستای بوالخیر
چمن مصنوعی روستای بوالخیر... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
بوشهر 1398/5/5 تاریخ گذشته
1398/05/02
11:29 ق.ظ
چمن مصنوعی متوفیلامنت 12000 پایل 50 میلیمتری تراکم 140 پهنای نخ
چمن مصنوعی متوفیلامنت 12000 پایل 50 میلیمتری تراکم 140 پهنای نخ... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
چهارمحال بختياري 1398/5/2 تاریخ گذشته
10:14 ق.ظ
خدمات مهندسی تامین تجهیزات ساخت اجرا تامین مالی نیروگاه خورشیدی 100 kw
خدمات مهندسی تامین تجهیزات ساخت اجرا تامین مالی نیروگاه خورشیدی 100 kw... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
اصفهان 1398/5/2 تاریخ گذشته
10:10 ق.ظ
خرید و نصب کفپوش ورزشی فوم دار ساخت ایران 6 میل مجموعه ورزشی
خرید و نصب کفپوش ورزشی فوم دار ساخت ایران 6 میل مجموعه ورزشی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
گلستان 1398/5/2 اعلام نشده
1398/05/01
08:42 ق.ظ
زمین چمن مصنوعی روستای
زمین چمن مصنوعی روستای... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
مركزي 1398/5/1 اعلام نشده
1398/04/31
09:38 ق.ظ
خرید و نصب چمن مصنوعی
خرید و نصب چمن مصنوعی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
کرمانشاه 1398/4/31 تاریخ گذشته
09:38 ق.ظ
خرید و نصب چمن مصنوعی زمین فوتبال روستایی
خرید و نصب چمن مصنوعی زمین فوتبال روستایی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
کرمانشاه 1398/4/31 تاریخ گذشته
1398/04/30
13:14 ب.ظ
خرید و نصب چمن مصنوعی محله ای
خرید و نصب چمن مصنوعی محله ای... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
هرمزگان 1398/4/30 تاریخ گذشته
13:13 ب.ظ
خرید و نصب چمن مصنوعی محله ای
خرید و نصب چمن مصنوعی محله ای... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
هرمزگان 1398/4/30 تاریخ گذشته
13:13 ب.ظ
خرید و نصب چمن مصنوعی محله ای
خرید و نصب چمن مصنوعی محله ای... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
هرمزگان 1398/4/30 تاریخ گذشته
13:12 ب.ظ
خرید و نصب چمن مصنوعی محله ای
خرید و نصب چمن مصنوعی محله ای... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
هرمزگان 1398/4/30 تاریخ گذشته
1398/04/29
18:48 ب.ظ
تهیه و نصب چمن مصنوعی زمین چمن
تهیه و نصب چمن مصنوعی زمین چمن... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
همدان 1398/4/29 تاریخ گذشته
14:31 ب.ظ
کفپوش گرانول بدنسازی
کفپوش گرانول بدنسازی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
چهارمحال بختياري 1398/4/29 تاریخ گذشته
13:33 ب.ظ
واگذاری پروژه های احداث چمن مصنوعی محله ای روستایی
واگذاری پروژه های احداث چمن مصنوعی محله ای روستایی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
هرمزگان 1398/4/29 تاریخ گذشته
13:23 ب.ظ
خرید نصب چمن مصنوعی
خرید نصب چمن مصنوعی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
آذربايجان شرقي 1398/4/29 تاریخ گذشته
11:36 ق.ظ
اجرای کامل کفپوش سالن ورزشی
اجرای کامل کفپوش سالن ورزشی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
خوزستان 1398/4/29 تاریخ گذشته
11:25 ق.ظ
خرید و نصب چمن مصنوعی مونوفلامنت
خرید و نصب چمن مصنوعی مونوفلامنت... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
بوشهر 1398/4/29 تاریخ گذشته
1398/04/26
21:42 ب.ظ
تهیه و نصب چمن مصنوعی زمین چمن
تهیه و نصب چمن مصنوعی زمین چمن... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
همدان 1398/4/26 تاریخ گذشته
16:54 ب.ظ
اجرای کامل کفپوش سالن ورزشی شامل برچیدن کف پوش قدیمی تهیه ونصب کف پوش جدید
اجرای کامل کفپوش سالن ورزشی شامل برچیدن کف پوش قدیمی تهیه ونصب کف پوش جدید... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
خوزستان 1398/4/26 تاریخ گذشته
14:33 ب.ظ
خرید و حمل تخلیه و نصب مصنوعی روستائی
خرید و حمل تخلیه و نصب مصنوعی روستائی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
خراسان شمالي 1398/4/26 تاریخ گذشته
14:32 ب.ظ
خرید حمل تخلیه نصب چمن مصنوعی روستای
خرید حمل تخلیه نصب چمن مصنوعی روستای... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
خراسان شمالي 1398/4/26 تاریخ گذشته
14:32 ب.ظ
خرید حمل و تخلیه و نصب چمن مصنوعی روستای
خرید حمل و تخلیه و نصب چمن مصنوعی روستای... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
خراسان شمالي 1398/4/26 تاریخ گذشته
14:32 ب.ظ
خرید حمل نصب چمن مصنوعی روستای
خرید حمل نصب چمن مصنوعی روستای... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
خراسان شمالي 1398/4/26 تاریخ گذشته
10:04 ق.ظ
خرید و حمل و نصب و تخلیه چمن  مصنوعی روستای
خرید و حمل و نصب و تخلیه چمن مصنوعی روستای... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
خراسان شمالي 1398/4/26 تاریخ گذشته
10:04 ق.ظ
خرید حمل تخلیه نصب چمن مصنوعی روستای
خرید حمل تخلیه نصب چمن مصنوعی روستای... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
خراسان شمالي 1398/4/26 تاریخ گذشته
10:03 ق.ظ
خرید و حمل و تخلیه و نصب چمن مصنوعی روستای اینچه علیا
خرید و حمل و تخلیه و نصب چمن مصنوعی روستای اینچه علیا... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
خراسان شمالي 1398/4/26 تاریخ گذشته
10:03 ق.ظ
خرید حمل و تخلیه و نصب چمن مسنوعی روستای
خرید حمل و تخلیه و نصب چمن مسنوعی روستای... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
خراسان شمالي 1398/4/26 تاریخ گذشته
1398/04/24
18:42 ب.ظ
خرید کفپوش pvc طرح المپیک پشت نمدی ضخامت 4 میلیمتر به متراژ 700
خرید کفپوش pvc طرح المپیک پشت نمدی ضخامت 4 میلیمتر به متراژ 700... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
اصفهان 1398/4/24 تاریخ گذشته
1398/04/20
19:10 ب.ظ
تهیه حمل و نصب و خط کشی چمن مصنوعی
تهیه حمل و نصب و خط کشی چمن مصنوعی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
زنجان 1398/4/20 تاریخ گذشته
1398/04/19
17:18 ب.ظ
خرید چمن مصنوعی چهل زرعی عرب
خرید چمن مصنوعی چهل زرعی عرب... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
بوشهر 1398/4/19 تاریخ گذشته
00:48 ق.ظ
استعلام خرید و نصب چمن مصنوعی مونوفلامنت
استعلام خرید و نصب چمن مصنوعی مونوفلامنت... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
بوشهر 1398/4/18 تاریخ گذشته
1398/04/18
11:01 ق.ظ
باب خرید و نصب چمن مصنوعی ورزشگاه
باب خرید و نصب چمن مصنوعی ورزشگاه... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
يزد 1398/4/18 تاریخ گذشته
1398/04/17
13:08 ب.ظ
خرید چمن مصنوعی
خرید چمن مصنوعی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
خراسان رضوي 1398/4/17 تاریخ گذشته
10:00 ق.ظ
خرید چمن مصنوعی جعفریان
خرید چمن مصنوعی جعفریان... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
خراسان رضوي 1398/4/17 تاریخ گذشته
1398/04/16
19:55 ب.ظ
خرید و نصب چمن مصنوعی ورزشگاه
خرید و نصب چمن مصنوعی ورزشگاه... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
يزد 1398/4/16 تاریخ گذشته
18:28 ب.ظ
چمن مصنوعی
چمن مصنوعی... خدمات و تجهیزات ورزشی ، تفریحی ، مبلمان پارکی و تجهیزات شهری
فارس 1398/4/16 تاریخ گذشته